Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2001 (květen-červen) - D. Společenské vědy /obecně/, sociografie

za květen-červen 2001

Acta bibliothecalia et informatica 3. / editor Beáta Sedláčková - Vyd. 1. - Opava : Slezská univerzita, 2000. - 82 s. : il. - brož.

Cesty k nezávislosti osobnosti / Jiří Pokorný - Brno : CERM, 2001. - 176 s. - brož.

Časové řady základních dat demografické statistiky ČR v letech 1900-1999 / zpracoval Odbor statistiky obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 101 s. : tab. - brož.

Die Bedeutung der griechischen Welt für die alttestamentliche Theologie / Otto Kaiser - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2000. - 44 s. -
Ekonomická statistika / Petr Klímek, Vladimír Rytíř - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 105 s. : tab - brož.

Elektronické hry, sebepojetí, sociální dovednosti a sociální interakce / Martin Vaculík - Brno : Psychologický ústav Akademie věd České republiky, 2000. - 9 s. : tab. -
Expozice Židovské město v Boskovicích : pracovní sešity pro střední školy. / [Jaromír Baranok] - Boskovice : Muzeum Boskovicka, 2000. - 23 s. : il. - Brož.

Expozice Židovské město v Boskovicích : pracovní sešit pro základní školy. / [Jaromír Baranok] - Boskovice : Muzeum Boskovicka, 2000. - 23 s. : il. - Brož.

Finanční matematika a statistika / Václav Bezvoda, Petr Blahuš - 1. vyd. - Praha : Bankovní institut-vysoká škola, 2001. - 93 s. : tab. - brož.

Hledám svou cestu : jak se přiblížit dospívajícím. / Ross Campbell - 2. vyd. - Praha : Návrat domů, 2001. - 120 s. : il. - brož.

Hranice v manželství / Henry Cloud, John Townsend - Praha : Návrat domů, 2001. - 212 s. - brož.

Hry zaměřené na sociální rozvoj žáků mladšího školního věku / Nelešovská Alena, Svobodová Jana - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 62 s. - brož.

Ištařin návrat, aneb, Proč bohyně sestoupila do podsvětí a co nás čeká nyní při jejím návratu / Robert A. Wilson - Vyd. 1. - Praha : DharmaGaia : Maťa, 2000. - 229 s., [16] s. obr. příl. - DharmaGaia ; brož.

Jak být dobrým rodičem : krůpěje výchovných moudrostí. / Jirina Prekop - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 83 s. : il. - brož.

Jak žít s mužem / Otmar Chadim - Vyd. 2., v nakl. Otakar II. 1. - Praha : Otakar II., 2000. - 245 s. - váz.

Kalendárium kulturních událostí v muzeích a galeriích České republiky Leden-červen 2001. / [zpracovaly Irena Pekovová, Dagmar Fialová] - Praha : Asociace muzeí a galerií České republiky, 2000. - 69 s. - Brož.

Kdo je kdo v rodině / Lucie Mikulášková, Martina Pátková ; ilustrovala Bára Dlouhá. - 1. vyd. - Praha : Scientia, 2001. - 1 sv. (18 volných listů) : barev. il. - volné listy v obálce


Když se sudičky spletou / Eva Hauserová - Vyd. 1. - Praha : Maťa, 2000. - 99 s. : il. - váz.

Klasifikace individuální spotřeby podle účelu : CZ-COICOP (99). - 2. vyd. - Zlín : SIAK, 2000. - 115 s. - Český statistický úřad ; brož.

Komunikace / Jana Skálová - Brno : CERM, 2000. - 39 s. - brož.

Koncil a česká společnost : historické, politické a teologické aspekty přijímání II. vatikánského koncilu v Čechách a na Moravě. / Petr Fiala, Jiří Hanuš (eds.) - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2000. - 185 s. - brož.

Konference "Sociální procesy a osobnost" : sborník abstrakt. : 5.-6.10.2000, Brno. / editoři Marek Blatný, Helena Klimusová - Brno : Psychologický ústav Akademie věd České republiky, 2000. - 19 s. -
Kopiář Jiříka Skřivánka, úředníka na Blansku : 1594-1612 (1614). / [původní text z přelomu 16. a 17. století přepsal a rejstříky a poznámkami opatřil Leoš Vašek] - Blansko : Muzeum Blansko, 2000. - 395 s. : il. - Brož.

Kulturní identita jihu USA / Karel Zástěra - Vyd. 1. - Praha : ISV, 2001. - 147 s. - váz.

Lidský vztah jako součást profese : psychoterapeutické kapitoly pro sociální, pedagogické a zdravotnické profese. / Karel Kopřiva - 4. vyd. - Praha : Portál, 2000. - 147 s. : il., tab. - brož.
Literatura i kultura popularna 9. / pod redakcja Tadeusza Zabskiego - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2000. - 234 s. -
Manželské serpentiny / Tomáš Novák - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 98 s. - brož.
Mariánskolázeňské rozhovory 1999/2000 : Mariánské Lázně, 9.-11.4.1999[10.]. : Mariánské Lázně, 28.-30.4.2000[11.]. / [odpovědný redaktor Petr Křížek] - Vyd. 1. - Praha : Česká křesťanská akademie : Ackermann-Gemeinde, 2001. - 223 s. - brož.

Národně jazykové vědomí obyvatel národnostně smíšených oblastí České republiky / Šárka Hernová, Gabriela Sokolová - Vyd. 1. - Opava : Slezský ústav Slezského zemského muzea, 2000. - 172 s. : tab. - brož.

Neklid v Česku : straníci, nestraníci a nadstraníci. / Pavel Švanda - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2001. - 137 s. - brož.

Od raně středověké aglomerace k právnímu městu a městskému stavu : (výbor studií). / Jindřich Tomas ; sestavili Jan Klápště, Oldřich Kotyza. - Litoměřice : Okresní vlastivědné muzeum, 1999. - 389 s. : il., tab. - váz.

Osobnost a životní spokojenost u chlapců a dívek / Marek Blatný - Brno : Psychologický ústav Akademie věd České republiky, 1997. - 8 s. : il. -
Our Lives as Database : Doing a Sociology of Ourselves: Czech Social Transitions in Autobiographical Research Dialogues. / Zdeněk Konopásek editor - 1st ed. in English - Prague : Karolinum, 2000. - 302 s. - brož.

Perception of social changes and thinking about democracy: The case of Czech Republic / Mojmír Tyrlík, Petr Macek - Brno : Psychologický ústav Akademie věd České republiky, 1997. - 53 s. : il., tab. -


Politická komunikace a média / Jan Jirák, Blanka Říchová - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2000. - 163 s. : il. - brož.

Pompeje : život ve stínu Vesuvu. / Josef Fryš - Vyd. 1. - Příbram : Knihovna Jana Drdy, [2000]. - 287 s. : il. (většina barev.) - váz.

Poznej sám sebe : poznej své skryté já. : kniha osobních testů. / J. Maya Pilkingtonová - Brno : Jota, 2001. - 170 s. : il., tab. - brož.

Prameny naděje / Miroslav Grebeníček - Vyd. 1. - Praha : Futura, 2001. - 326 s. : il. - váz.

Proceedings University of West Bohemia 2000. Section 2. Social Sciences / [editor chief Vladimír Zeman] - Pilsen : University of West Bohemia, 2001. - 122 s. : il., tab. - brož.

Proměny současné české rodiny : (rodina-gender-stratifikace). / Marie Čermáková ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství, 2000. - 170 s. : il., tab. - brož.

Proti stresu krok za krokem / Ján Praško, Hana Prašková - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 187 s. : tab., il. - brož.

Psychologiczna analiza wybranych problemów funkcjonowania spolecznego mlodziezy / pod redakcja Ryszarda Poprawy - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2000. - 145 s. : tab. - brož.

Psychologie a sociologie řízení / Miroslav Kadlčík - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. - 285 s. : il., tab. - brož.

Psychologie rodiny / Irena Sobotková - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2001. - 173 s. - brož.

Rasy a rasismus / Tomáš Dacík - Brno : CERM, 2000. - 74 s. : il. - brož.

Riziková mládež : možnosti potenciálnych zmien. / Vladimír Labáth a spolupracovníci - Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství, 2001. - 157 s. - brož.

Rolník a krajina : kapitoly ze života soukromých rolníků. / Miloslav Lapka a Miroslav Gottlieb - Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství, 2000. - 166 s. : il. - brož.

Samuel z Trutnova / Josef Koláček - Vyd. 1. - Velehrad : Refugium Velehrad-Roma : Česká provincie SJ, 2000. - 182 s. - brož.

Sexuální chování v ČR - situace a trendy / Petr Weiss, Jaroslav Zvěřina - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2001. - 159 s. : tab. - brož.

Sociální exkluze a nové třídy / [redakce Radim Marada] - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 265 s. - brož.

Sociální procesy a osobnost '99 : [2. ročník konference--]. : sborník abstrakt. : 1.-3.10.1999, Brno. / editoři Marek Blatný, Mojmír Svoboda - Brno : Psychologický ústav Akademie věd České republiky, 1999. - 23 s. -

Sociologie v architektonické a urbanistické tvorbě / Karel Schmeidler - Vyd. 2. - Brno : Zdeněk Novotný, 2001. - 292 s. : il. - brož.


Sociologie / Anthony Giddens - Vyd. 1. - Praha : Argo, 1999 dotisk. - 595 s. : il., mapy. - váz.
Statistické metody v psychologii / Tomáš Urbánek - Brno : Psychologický ústav Akademie věd České republiky, 1997. - 9 s. : tab. -
Statistický bulletin : Plzeňský kraj. : za 1.-4. čtvrtletí 2000. / zpracovala Krajská reprezentace Plzeň - Plzeň : Český statistický úřad, 2001. - 100 s. - Brož.

Statistika I : pracovní sešit pro posluchače kombinovaného studia. / Marie Prášilová, Libuše Svatošová - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2001. - 36 s. : tab. - brož.

Strategie zachowan bezrobotnych : wymiar edukacyjny. / Marek Podgórny - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2000. - 111 s. : il., tab. - brož.

Stručný slovník řečové komunikace : (výběr z českých a slovenských prací). / M. Hrdlička, E. Demlová, K. Lepilová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2000. - 111 s. - brož.

Studie k sociálním dějinám 19. století 7. 1. / editoři Jana Machačová, Jiří Matějček - OpavaPrahaKutná Hora : Slezský ústav Slezského zemského muzea : Ústav hospodářských a sociálních dějin Univerzity Karlovy : CLEO, 1997. - 254 s. - Brož.

Studie k sociálním dějinám 19. století 7. 2. / editoři Jana Machačová, Jiří Matějček - OpavaPrahaKutná Hora : Slezský ústav Slezského zemského muzea : Ústav hospodářských a sociálních dějin Univerzity Karlovy : CLEO, 1997. - s. 255-492. - Brož.

Studie k sociálním dějinám 1. (8). / editoři Jana Machačová, Jiří Matějček - Kutná HoraOpavaPraha : CLEO : Slezský ústav Slezského zemského muzea : Ústav hospodářských a sociálních dějin Univerzity Karlovy, 1998. - 310 s. - brož.

Studie k sociálním dějinám 2. (9). / editoři Jana Machačová, Jiří Matějček - Kutná HoraOpavaPraha : CLEO : Slezský ústav Slezského zemského muzea : Ústav hospodářských a sociálních dějin Univerzity Karlovy, 1998. - 331 s. - brož.

Studie k sociálním dějinám 3. / editoři Jana Machačová, Jiří Matějček - Kutná HoraOpavaPraha : CLEO : Slezský ústav Slezského zemského muzea : Ústav hospodářských a sociálních dějin Univerzity Karlovy, 1999. - 254 s. - brož.

Studie k sociálním dějinám 4. / editoři Jana Machačová, Jiří Matějček - Kutná HoraOpavaPraha : CLEO : Slezský ústav Slezského zemského muzea : Ústav hospodářských a sociálních dějin Univerzity Karlovy, 1999. - 242 s. - brož.

Studie k sociálním dějinám 5. / editoři Jana Machačová, Jiří Matějček - Kutná HoraOpavaPraha : CLEO : Slezský ústav Slezského zemského muzea : Ústav hospodářských a sociálních dějin Univerzity Karlovy, 2000. - 329 s. - brož.

Šťastnou cestu : o bratrství a přátelství z jiného světa. / Pavel Boldiš a kolektiv - Jablonec nad Nisou : SPMP - Downův syndrom, 2000. - 18 s. : il. - Brož.


Tradycja i postep : studia z dziejów edukacji narodowej pod zaborem rosyjskim. / Lech Slowinski - Poznan : Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk, 2000. - 89 s. - brož.


Úvod do sociologie / Jan Keller - 4., rozš. vyd. - Praha : Sociologické nakladatelství, 2001, dotisk. - 204 s - brož.

Vybrané psychologické problémy globalizace a transformace / Karel Riegel a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Agora, 2001. - 137 s. : il. - brož.

Začlenění seniorů v sociální struktuře soudobé společnosti / Magdalena Kotýnková, Anna Červenková - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2001. - 31, iii s. : tab. - Brož.

Základy psychologie sociologie : základy společenských věd pro střední školy. / Ilona Gillernová, Jiří Buriánek - Vyd. 3., upr. - Praha : Fortuna, 2001. - 157 s. : il., tab. - brož.

Žádná setkání nejsou náhodná : poznání sebe sama skrze druhé. / Kay Pollak ; [z anglického překladu přeložila Miluše Kubíčková a Tereza Sitenská]. - Praha : Onyx, 1999, dotisk. - 94 s. - brož.

Ženy a muži v číslech / [zpracoval Jan Srb ... et al.] - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 161 s. : tab. - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 17.09.2019 09:12
TOPlist