Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2001 (květen-červen) - C. Náboženství, teologie, církve

za květen-červen 2001

Andělské dobrodružství / Tomáš J. Bahounek - Vyd. 1. - Rosice : Gloria, 2000. - 250 s. - brož.
Blahoslavenství / Karel Makoň ; k vydání připravil Stanistav Kalibán. - Praha : Onyx, 1999. - 115 s., obr. příl. - brož.

Bohemia Franciscana : Františkánský řád a jeho působení v českých zemích 17. a 18. století. / Martin Elbel - Vyd. 1. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 129 s. - brož.

Boží okno : meditace na cestu k Velikonocům. / vybrala a uvedla Hebe Kohlbrugge - 1. vyd. - Heršpice : Eman, 2000. - 91 s. - brož.

Božsky obyčejná, božsky lidská : pocta k životu a práci Eileen Caddyové. / vybral a uspořádal David Earl Platts ; předmluvu napsal David Spangler. - Vyd. 1. - Brno : Jiří Alman, 2001. - 118 s., [8] s. obr. příl. : il. - brož.

Cesta mrtvých Indiánů / Michel Perrin ; [z francouzského originálu přeložil Jindřich Vacek]. - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2000. - 231 s. - váz.

Církevně-politický vývoj u nás od konce 80. let do současnosti / Tomáš Dacík - Brno : CERM, 2000. - 23 s. - brož.

Církev a stát : (sborník příspěvků z 5. ročníku konference). : 29.9.1999, Brno. / [editor] Michal Lamparter - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 98 s. - brož.

Co nevíš o bibli : úvod do studia Starého a Nového zákona. / Miloš Bič, Petr Pokorný - 2. vyd. - Praha : Česká biblická společnost, 2001. - 173 s. : mapy - brož.

Deset významných idejí církevních dějin : kořeny evangelikální tradice. / Mark Shaw - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2001. - 205 s. - brož.

De Playshop : op weg naar innerlijke vrede. / Rickie Moore - Praag : Roiva Music, 2000. - 135 s. : il. - brož.

Dějiny církve : od Letnic k dnešku. / James B. North - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 2001. - 303 s. : mapy - brož.

Dějiny smrti Díl 1. Doba ležících / Philippe Aries - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2000. - 358 s. - váz.
Dějiny smrti Díl 2. Zdivočelá smrt / Philippe Aries - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2000. - 410 s. - váz.

Děti duhového hada : mýty a legendy Austrálie. / [z anglických originálů přeložila Markéta Nová] - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2000. - 143 s. : il. - váz.

Die Bedeutung der griechischen Welt für die alttestamentliche Theologie / Otto Kaiser - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2000. - 44 s. -

Egyptské mýty / George Hart ; [z anglického originálu přeložil Ivo Šmoldas]. - Praha : Lidové noviny, 2001. - 126 s. : il. - brož.


Ekumenický liturgický sborník 8. 2000. / [redakce Jaroslav Vokoun] - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2000. - 124 s. - brož.

Ekumenizmus ako pastoračný problém súčasnej katolíckej cirkvi na Slovensku : ekumenické aspekty pastoračného programu na základe sociologického prieskumu postojov dialkových študentov katolíckej teológie banskobystrického regiónu. : dizertačná práca v odboru Praktická teológia so zameraním na ekumenizmus. / Pavol Tomek - Vyd. 1. - VelehradRoma : Refugium, 2000-2001. - 205 s. : il. - brož.

Encyklopedie východní mytologie : legendy Východu: mýty a příběhy o hrdinech, bozích a válečnících starověkého Egypta, Arábie, Persie, Indie, Tibetu, Číny a Japonska. / Rachel Stormová - Čestlice : Rebo Productions, [2000]. - 256 s. : barev. il. - váz.

Estetika svatého Augustina a její zdroje / Karel Svoboda O pořádku O učiteli / Aurelius Augustinus - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2000. - 306 s. - brož.

Estetika svatého Augustina a její zdroje / Karel Svoboda O pořádku O učiteli / Aurelius Augustinus - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2000. - 306 s. - brož.

Expozice Židovské město v Boskovicích : pracovní sešity pro střední školy. / [Jaromír Baranok] - Boskovice : Muzeum Boskovicka, 2000. - 23 s. : il. - Brož.

Expozice Židovské město v Boskovicích : pracovní sešit pro základní školy. / [Jaromír Baranok] - Boskovice : Muzeum Boskovicka, 2000. - 23 s. : il. - Brož.

Farnost dnes a zítra / Jaromír Neugebauer - Svitavy : Trinitas, 2000. - 47 s. - brož.

Farnost na přelomu století : teologická reflexe. : sborník přednášek. / [k vydání připravil Jan Hojda] - 1. vyd. - SvitavyŘím : Trinitas : Křesťanská akademie, 2000. - 97 s. - brož.

Feng shui : praktický návod, jak se naučit čínskému umění žít v souladu s okolím. / Richard Craze - České vyd. 1. - Praha : Cesty, 2000. - 64 s. : il. - váz.

Feng Šuej : praktický návod, ako sa naučiť čínske umenie žiť v súlade s okolím. / Richard Craze - Slov. vyd. 1. - Praha : Cesty, 2000. - 64 s. : il. - váz.

Filozofia wczesnochrzescijanska i jej zródla / studia pod redakcja Macieja Manikowskiego - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2000. - 105 s. - brož.

Fórum pastorálních teologů I / P. Ambros ... [et al.] - Vyd. 1. - Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 2000. - 135 s. - brož.

Gulistánský samizdat : sborník theoretických prací, statí a úvah o barbaru Conanovi z pohledu orientální školy. / sestavil Nalim Lidochaz - Praha : Klub Julese Vernea, 2000. - 94 s. : il. - brož.

Historie Církve československé v Rakovníku : události 1945-1971. : obrazová kronika 1972-2000. / Oldřich Horek - Vyd. 1. - Rakovník : Náboženská obec Církve československé husitské, 2001. - 128 s. : il. (některé barev.), tab. - Brož.


Hranice v manželství / Henry Cloud, John Townsend - Praha : Návrat domů, 2001. - 212 s. - brož.

Ikonostas / Pavel A. Florenskij - 1. vyd. - Brno : L. Marek, 2000. - 134 s. - brož.

Jerozolima, Ateny, Aleksandria : greckie zródla pierwszych nurtów filozofii chrzescijanskiej. / Jacek Zielinski - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2000. - 276 s. - brož.

Ježíš Kristus záhadný muž z Betléma / Jan Bauer - Vyd. 1. - Praha : Otakar II., 2000. - 173 s. : il. - váz.

Jóga prstů Díl 3. / Olga Krumlovská - Čes. vyd. 1. - Praha : Cesty, 2000. - 63 s. : il. - brož.
Kabala peněz / Nilton Bonder - 1. vyd. - Praha : Alternativa, 2000. - 138 s. - brož.

Katechetické hry pro děti a mládež / Rudolf Smahel, Ludmila Trochtová - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2001. - 191 s. - Brož.

Každodenní křesťanství / Jiří Malý - 1. vyd. - Modřice : Josef Tůma, 2001. - 72 s. - brož.

Kniha o duši : pohled hlubinné psychologie a spirituálních tradic na problémy všedního života. / Thomas Moore ; s předmluvou Tomáše Halíka. - Vyd. 3. - Praha : Portál, 2001. - 302 s. - brož.
Kniha o tattvách : tattvická astrologie. : tántrická kniha o pěti projevech energie prany na planetě Zemi v podobě pěti tanmatra tattev. / Robert Nový - 1. vyd. - Praha : Onyx, 2000, dotisk. - 1 sv. (v různém stránkování) : tab. + 1 příl.. - brož.

Koncil a česká společnost : historické, politické a teologické aspekty přijímání II. vatikánského koncilu v Čechách a na Moravě. / Petr Fiala, Jiří Hanuš (eds.) - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2000. - 185 s. - brož.

Kundaliní jóga / Jiří Vacek - 1. vyd. - Praha : J. Vacek, 2001. - 170 s. - Brož.

Legendy Jeruzaléma / Zev Vilnay - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2000. - 287 s. : il. - váz.
Legendy stredovekého Slovenska : ideály stredovekého človeka očami cirkevných spisovatelov. / [vybral, zostavil Richard Marsina ; z latinských originálov preložil Richard Marsina ... et al.]. - Vyd. 1. - BudmericeNitra : Rak : Nadácia Osudy predkov : Mesto Nitra, 1997. - 408 s., obr. příl. : il. - váz.

List Evropanům 1941 / Georges Bernanos - Praha : Občanský institut, 2001. - 11 s. - Brož.

Mariánskolázeňské rozhovory 1999/2000 : Mariánské Lázně, 9.-11.4.1999[10.]. : Mariánské Lázně, 28.-30.4.2000[11.]. / [odpovědný redaktor Petr Křížek] - Vyd. 1. - Praha : Česká křesťanská akademie : Ackermann-Gemeinde, 2001. - 223 s. - brož.


Meditace vhledu : cesta moudrosti a svobody. / Joseph Goldstein - Praha : Alternativa, [2000]. - 168 s. - brož.


Mějte v paměti ty, kteří vás vedli : sborník textů z návštěvy J.M. Lochmana v Heršpicích a Brně 31.10.-1.11.1999. / Jan Milič Lochman - Heršpice : Eman, 2000. - 35 s. - brož.

Mistr Eckhart a středověká mystika / uspořádal Jan Sokol - Vyd. 2., rozš. a upr. - Praha : Vyšehrad, 2000. - 357 s. - váz.

Myšlenky a meditace / Edita Steinová - SvitavyŘím : Trinitas : Křesťanská akademie, 2000. - 118 s. - brož.

M. Jan Hus a M. Štěpán z Pálče : sborník z kolokvia uspořádaného referátem kultury Okresního úřadu Kladno 25. května 2000 v klášteře bosých karmelitánů ve Slaném. / [text F.J. Holeček ... et al.] - Kladno : Okresní úřad, 2000. - 55 s. : il. - Brož.

Nová smlouva / [přeložili Antonín Zelina, Pavel Jartym] - 2. rev. vyd. - Praha : Křesťanská misijní společnost, 2000. - 445 s. - váz.

Nový zákon : český ekumenický překlad. - 4. vyd. v ČBS - Praha : Česká biblická společnost, 2000. - 588 s. - váz

Otevření duchovního oka / Josef Staněk, Jana Brzobohatá - 2., přeprac. vyd. - Brno : Agape, 2001. - 182 s. : il. - brož.

Piotr Szymon : fotografie. / [text Tomáš Pospěch] - OstravaOpava : Národní divadlo moravskoslezské : Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity, [2000]. - 1 sv. (nestránkováno). : il. - Brož.

Počátky křesťanství u východních Slovanů / Jan Blahoslav Lášek - 1. vyd. - Praha : Síť, 1997. - 337 s., 12 obr. na příl. : il. - váz.

Polarizace české katolické církve? / P. Ambros ... [et al.] - Vyd. 1. - Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 2000. - 95 s. - brož.

Posuzování vlivů na životní prostředí / Jiří Mareček - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2000. - 43 s. : tab. - brož.

Poutní místo Svatá Dobrotivá / [Stanislav Faix, Josef Švandrlík, Jiří Háš] - Praha : Onyx, 1999. - 38 s. : il. - brož.

Přípitek zkušeného ďábla a jiné eseje / C.S. Lewis ; [překlad Drahomíra Hlínková]. - 2. vyd. - Praha : Návrat domů, 2001. - 99 s. - brož.

Reformní náboženské hnutí v počátcích Československé republiky : snaha o reformu katolicismu v Čechách a na Moravě. / David Frýdl - 1. vyd. - Brno : L. Marek, 2001. - 219 s. : il. - brož.
Samuel z Trutnova / Josef Koláček - Vyd. 1. - Velehrad : Refugium Velehrad-Roma : Česká provincie SJ, 2000. - 182 s. - brož.


Sarkander : historická freska. / Zdeněk Vyhlídal - 1. vyd. - SvitavyŘím : Trinitas : Křesťanská akademie, 2000. - 129 s. : il. - brož.


Slovník znaků křesťanských pojmů pro neslyšící / Jiří Bort ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Naděje, 2000. - 358 s. : il. - brož.

Slovo v našem nitru / Annick de Souzenelle, Jean Mouttapa - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2000. - 257 s. - váz.

Soumrak a prsten : germánské ságy o bozích a hrdinech. / Ivana Vízdalová - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub : Ikar, 2000. - 223 s. : il. - Euromedia Group - Knižní klub ; váz.

Svatá Anežka Česká : historický obraz ze 13. století. / Vlastimil Kybal - 1. vyd. - Brno : L. Marek, 2001. - 316 s. - váz.

Sv. Markéta Marie Alacoque 1647-1690 / Karel Dachovský - Praha : Řád, 2001. - 51 s. - brož.
Tajné dějiny Evropy Díl 3. XX. století / Bohumil Vurm - Praha : Eminent, 2000. - 270 s. : il., fot. - Eminent ; váz.

Téma: svět : sborník příspěvků z kurzu pro kazatele ČCE pořádaného Spolkem evangelických kazatelů v Praze 31. ledna-4. února 2000. - Heršpice : EMAN, 2001. - 74 s. - brož.

The two wings of wisdom : mysticism and philosophy in the Risalat ut-tair of Ibn Sina. / Shokoufeh Taghi - Uppsala : Uppsala University, 2000. - 228 s. - brož.

Tibetská kniha mrtvých : bardo thödol. : (vysvobození v bardu skrze naslouchání). / z tibetštiny přeložil Josef Kolmaš - 4. vyd., ve Vyšehradu 2. - Praha : Vyšehrad, 2001. - 186 s., 8 s. obr. příl. : il. - váz.

Třicet dva chwanů / Iva Pekárková - Vyd. 1. - Praha : Maťa, 2000. - 235 s. : il. - váz.

Tři páteční pozvání k Večeři Páně / Sooren Kierkegaard ; z dánského originálu přeložil Robert Novotný. - 1. vyd. - Praha : Kalich, 2000. - 77 s. - Váz.

Usuardovo Martyrologium z Gerony : faksimile středověkého iluminovaného rukopisu vydané nakladatelstvím M. Moleiro v Barceloně. : k výstavě pořádané v Klementinu od 20.4. do 23.5.1999. / [Milada Studničková, Pavel Štěpánek] - Praha : Národní knihovna České republiky, 1999. - 1 sv. (nestránkováno) - brož.

Úvod do filozofie a praxe jógy / Rudolf Skarnitzl - Vyd. 1. - Praha : Onyx, 1997. - 254 s. - váz.
Vědecká exegeze Bible a úkoly ekumenického hnutí / Zdeněk Sázava - 1. vyd. - Brno : L. Marek, 2001. - 159 s. - brož.

Vlny ducha / Eileen Caddyová - Praha : Onyx, [1999]. - 132 s. - brož.

Výroky Šrí Rámakršny / z anglického originálu přeložil Rudolf Skarnitzl - 12. vyd. - Praha : Onyx, 2000. - 227 s. : il. - brož.


Žaltář : responzoriální žalmy pro neděle, slavnosti, svátky, památky a mše spojené s určitými obřady. / Josef Olejník - Vyd. 2., v MCM vyd. 1. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2000. - 299 s. - váz.


Židovské spolky v českých zemích v letech 1918-1948 / Jiří Křesťan, Alexandra Blodigová, Jaroslav Bubeník - Vyd. 1. - Praha : Sefer, 2001. - 191 s. - brož.

Zydzi w Polsce : dawniej i dzis. / Marian Fuks - Poznan : Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk, 2000. - 131 s. : il. - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist