Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2001 (červenec-srpen) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis

za červenec-srpen 2001

Abeceda od srdíčka / Jiří Gembala, Zuzana Kopecká - Brno : Schneider, 2001. - 65 s. : barev. il. - váz.

Abeceda pro nejmenší - 1. čes. vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2000. - 1 sv. (nestránkováno). : il. + 24 hracích šablon. + 1 sada hracích písmen. - váz.

Akademik Jur Hronec, slovenský matematik a pedagóg (1881-1959) : (výberová personálna bibliografia). / [zostavili Anna Klimová, Eva Polakovičová] - Banská BystricaMartin : Štátna vedecká knižnica : Slovenská národná knižnica v Matici slovenskej, 1999. - 54 s. : il. - brož.

Aktual'nyje problemy obučenija russkomu jazyku IV / [redaktorka publikace Karla Ondrášková] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 107 s. - brož.

Aktuální otázky výuky chemie X : sborník přednášek. : mezinárodní konference o výuce chemie, 5.-7.9.2000, Hradec Králové. / editor Martin Bílek - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. - 316 s. : il., tab. - brož.

Alfa pro mládež : příručka vedoucího. / [redakce Tomáš Dittrich] - 2. vyd. - Praha : KMS, 2001. - 71 s. : il. - brož.

Anglická maturitní témata / Gabrielle Smith-Dluhá a kol. - 1. vyd. - Dubicko : INFOA, 2000. - 223 s. - brož.

Anglická maturitní témata : anglická verze. / Gabrielle Smith-Dluhá a kolektiv - 1. vyd. - Dubicko : INFOA, 2001. - 127 s. - brož.

Asterix a věštec : celotáborová hra. / Radek VRK Zázvůrek - 1. vyd. - Brno : Mravenec, 2001. - 47 s. : il. - brož.

Beiträge zur germanistischen Pädagogik Bd. 2. / herausgegeben von Jürgen Beyer - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. - 151 s. : il. - brož.

Bibliografie Přírodovědecké fakulty za léta 1995-2000. / [uspořadatel Jan Andres] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 276 s. - brož.

Biblioteka i informacja w komunikowaniu : jubileusz 25-lecia studiów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w Uniwersytecie Jagiellonskim. / pod redakcja Marii Kocójowej - Wyd. 1. - Kraków : Uniwersytet Jagiellonski, 2000. - 431 s., 30 obr. na příl. : il., tab. - váz.

CASLIN 2000 : vzdělávání knihovníků. : 7. mezinárodní seminář. : Luhačovice, Česká republika, 28.5.-1.6.2000. / [editor Dana Lošťáková] : sborník příspěvků. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 145 s. : il., tab. - brož.


Celoživotní vzdělávání na fakultách Univerzity Karlovy v Praze : programy celoživotního vzdělávání realizované v akademickém roce 2000/2001 na fakultách Univerzity Karlovy (s výjimkou fakult lékařských a programů Univerzity 3. věku). / [sestavila a redakčně připravila Helena Justová] - Vyd. 2., upr. - Praha : Karolinum, 2000. - 47 s. : tab. - brož.


Civitas : text pro učitele občanské výchovy, občanské nauky a základů společenských věd. / [vedoucí pracovního kolektivu: Radmila Dostálová] - Vyd. 1. - Praha : ISV, 2001. - 131 s. - brož.

Cyrilometodějská teologická fakulta : 1998-1999. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1999. - 67 s. - Brož.

Čtvero sluncí : mexické vzpomínky a úvahy jednoho etnologa. / Jacques Soustelle - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2000. - 223 s. - váz.

Dagmar Hochová - photographe tchque / texte de Frédéric Ripoll ; [photography Dagmar Hochová]. - 1. vyd. - Praha : Torst : Dagmar Hochová, 2000. - 147 s. : il. - váz.

Dějepis : katalog požadavků ke společné části maturitní zkoušky v roce 2004. : návrh pro veřejnou diskusi. / [zpracoval Zdeněk Beneš ... et al.] - Praha : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2001. - 16 s. : il. - Brož.

Didaktika tělesné výchovy nejmenších dětí a dětí s hendikepy / Hana Dvořáková - Praha : Univerzita Karlova, 2000. - 95. s. : il., tab. - brož.

Dies academicus 2000 - Erlangen : Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, 2000. - 24 s. -
Egypťanky : život žen faraonského Egypta. / Christian Jacq - Vyd. 1. - Praha : Rybka Publishers : Euromedia Group - Knižní klub, 2001. - 310 s. : il. - váz.

Evropská unie do kapsy, aneb, Desatero do Evropy / [Pavla Kotíková ... et al.] - Praha : Univerzita Karlova, 2000. - 97 s. : il. - brož.

Fakulta ekonomická : informace o studiu. : studijní program. : akademický rok 2001/2002. / [zpracoval Karel Křikač] - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování) - brož.

Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften : Antrittsvorlesungen. 2. 8. Februar 1995 bis 3. November 1997 / Dieter Teipel ... [et al.] - Jena : Friedrich-Schiller-Universität, 2000. - 243 s. : il., tab. - brož.

Festreden zum zehnjährigen Bestehen des Fakultäten-Clubs der Universität Erlangen-Nürnberg e.V. - Erlangen : Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, 2001. - 28 s. -
Hádanky a hlavolamy pro rozvoj myšlení dětí / Isabella Riedlerová - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2001. - 166 s. : il. - brož.

Hody, hody doprovody : velikonoční motivy pro děti. / [Gudrun Thiele] - Ostrava : Anagram, 2001. - 32 s. : barev. il. + 1 příl.. - brož.


Hrací knížka pro předškoláky : hry a cvičení podporující rozvoj školní zralosti. / Dorothee Raabová ; ilustrovali Bettina Abelová, Konrad Golz a Dorothee Raabová. - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2001. - 80 s. : il. - brož.


Hry v přírodě s malými dětmi : hry a cvičení v přírodě pro děti ve věku od 4 do 8 let. / Dušan Bartůněk - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2001. - 159 s. : il. - brož.

Informační průvodce studiem / [kolektiv] - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 19 s. - brož.

International seminar on teaching English to deaf and hard-of-hearing students at secondary and tertiary levels of education : Proceedings. : 2.-4. November 2000, Prague. / [editor-in-chief Daniela Janáková] - 1st Publ. - Prague : Karolinum, 2001. - 199 s. : il., tab. - brož.

I. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami : [Olomouc, 11. dubna 2000]. : sborník. / [uspořádal Milan Valenta] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 266 s. : il., tab. - brož.

Jak přežít pubertu : průvodce pro rodiče i děti. / Lawrenc Bauman s Robertem Richem - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2001. - 143 s. - brož.

Jak se chovat ve společnosti : situace, příklady, pravidla. / Ivo Sedláček, Tomáš Sedláček - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - iv, 76 s. : il. - brož.

Jak správně psát diplomovou práci / [Václav Liška] - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 100 s. : il. - brož.

Jak vyzrát na milionáře : [proč nevyhrát v televizní soutěži]. - Praha : Ambros, 2001. - 197 s. - brož.

Jazykové úlohy : [maturity, přijímačky na SŠ a VŠ. : testy. / V. Fořtík ... et al.] - Praha : Ivo Železný, 2001. - 124 s. : il. - brož.

Johann Georg Jacobi in Freiburg und sein oberrheinischer Dichterkreis 1784-1814 : Ausstellung im Goethe-Museum Düsseldorf in Zusammenarbeit mit der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und der Goethe-Gesellschaft Freiburg i. Br.; 4.3. bis 15.4.2001. / [von Achim Aurnhammer ... et al.] - 2., erw. und verbess. Aufl. - Freiburg im Breisgau : Albert-Ludwigs-Universität : Universitätsbibliothek, 2001. - 182 s., obr. příl. : il. - brož.

Kanibalové, bestiální zabijáci / Moira Martingalová - Čes. vyd. 1. - Praha : Vašut, 2001. - 160 s. - brož.

Královské putování, aneb, Další dobrodružství v pohádkové zemi / Dagmar Klimentová a kolektiv - 1. vyd. - Brno : Mravenec, 2001. - 48 s. : il. - brož.

Kulihrášek a zvířátka : zábavné úkoly pro nejmenší. / [napsala Anna Sójka-Leszcynska ; ilustroval Piotr Perkowski. ; z polského originálu přeložila Jana Eislerová]. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2000. - 1 sv. (nestránkováno). : il. - váz.


K projektovému vyučování v chemii a zeměpisu na ZŠ : (texty pro pedagogický experiment). / Václav Pumpr, Pavel Beneš, Josef Herink - Praha : Výzkumný ústav pedagogický, 2001. - 47 s. : il., tab. - brož.


La Prague mystérieuse / Lucie Seifertová ; [traduction Alena Lhotová]. - Prague : Slovart, 2001. - 1 sv. (nestránkováno) : barev. il. - váz.

Lidská sexualita: pravda a význam : zásady pro výchovu v rodině. / [odpovědná redaktorka Marie Kyralová] - Vyd. 2., v Karmelitánském nakladatelství 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000. - 74 s. - brož.

Literatura a feminismus / Pam Morrisová ; [z anglického originálu přeložili Renata Kamenická a Marian Siedloczek]. - Vyd. 1. - Brno : Host, 2000. - 232 s. - brož.

Magazín záhad - Praha : IŽ, 1998-. -
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg : Vorlesungs & Personalverzeichnis. 2001. Sommersemester. - Halle(Saale) : Martin-Luther-Universität, 2001. - 242, 459 s., 2 mp. příl. : tab. + 1 CD-ROM. - Brož.

Matematické úlohy : [maturity, přijímačky na SŠ a VŠ. : testy. / V. Fořtík ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2001. - 124 s. - brož.

Matki dzieci niepelnosprawnych wobec problemów zyciowych / Malgorzata Sekulowicz - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2000. - 172 s. : il., tab. - brož.

Medicinový vak / Jan Kačer, Jaroslav Vlk Suský - 1. vyd. - Brno : Mravenec, 2001. - 39 s. : il. - brož.

Methods for Building a University Information System : a handbook. / by Ivan Vrana, Jan Búřil and Alexander Černý - 2nd. ed. - Brno : Vutium, 2001. - 158 s. : tab. - brož.

Metodická příručka k učebnici a pracovnímu sešitu Matematika 5 pro 5. ročník základní školy / Věra Kárová - 1. vyd. - Praha : Scientia, 2001. - 54 s. : il., tab. - brož.

Metodické listy pro předškolní vzdělávání 8. aktualizace. / Jana Viková ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Military High School in Vyškov : --about the school and study. - [Prague] : Ministry of Defence of the Czech Republic, 2001. - 1 sv. (nestránkováno) : barev. il. - brož.

Míče, míčky a hry s nimi : soubor her pro děti ve věku od 4 do 9 let. / Blanka Borová ; ilustrace Dana Martinková. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2001. - 153 s. : il. - brož.

Murphyho zákony a vánoce / Karl Wagner - Praha : Otakar II., 2000. - 104 s. : il. - brož.
Na cestě k člověku : role katechety a učitele náboženství v současné církvi a společnosti. / Ludmila Muchová, Hana Pechová - [České Budějovice] : Setkání, 2000. - 76 s. - brož.

Národní program rozvoje vzdělávání v České republice : bílá kniha. / [redakční skupina Jiří Kotásek ... et al.] - [Praha] : Tauris, 2001. - 98 s. : il. - brož.

Nástin dějin pedagogiky / Josef Horák, Milan Kratochvíl - Vyd. 3. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 121, [9] s. - brož.


Německá maturitní témata / Linda Mynarik a kol. - 1. vyd. - Dubicko : INFOA, 2000. - 207 s. - brož.

Německá maturitní témata : německá verze. / Linda Mynarik a kolektiv - 1. vyd. - Dubicko : INFOA, 2001. - 111 s. - brož.

Olvasásfejlesztés, könyvtárhasználat - kritikus gondolkodás : szócikkmásolástól a paródiaírásig. / írta és szerkesztette Nagy Attila - Budapest : Országos Széchényi Könyvtár : Osiris Kiadó, 2001. - 223 s. : il., tab. - brož.

Otázky k přijímacímu řízení na Policejní akademii ČR pro akademický rok 2001/2002 : (bakalářské studium). / [Iva Borská ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2001. - 117 s. - brož.

Pedagogická způsobilost v koncepci pregraduálního vzdělávání učitelů na pedagogické fakultě UP v Olomouci / [řešitel Bohumil Novák ... et al.] - Vyd. 1. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 63 s. - brož.

Pedagogický výzkum v ČR : sborník příspěvků z VIII. celostátní konference ČAPV. : Liberec, 28.-29. června 2000. / [uspořádali Jitka Mikešová, Petr Urbánek] - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 473 s. : il., tab. - brož.

Písnička II : zpěvník pro II. stupeň základní školy. - [Praha] : Cesty, [2001?]. - 232 s. - váz.
Plavba na ostrov Guam / Jana Jandová Tajemný hrad Svojanov / Miluše Rotterová, Boris Canov - 1. vyd. - Brno : Mravenec, 2001. - 55 s. : il. - brož.

Plán vědeckých akcí a konferencí pořádaných a spolupořádaných Univerzitou Pardubice v roce 2001 - Pardubice : Univerzita Pardubice, [2001]. - 24 s. - Brož.

Plus deutsch 1 : dodatky k metodické příručce pro učitele. - 1. Aufl. - PlzeňIsmaning : Fraus : Max Hueber, 2000. - 26 s. - brož.

Pomoc, princezna zmizela, aneb, Pohádkové opakování pro 1. třídu / Jarmila Pánková, Veronika Bernardová - 1. vyd. - Praha : Scientia, 2001. - 48 s. : il. - brož.

Postižený člověk ve společnosti / Boris Titzl - Praha : Univerzita Karlova, 2000. - 248 s. - brož.

Pozoruhodné výroky : tvoje problémy očima moudrých. / vybral a uspořádal Miroslav Papoušek - Vyd. 1. - Rosice u Brna : Gloria, 2000. - 135 s. - brož.

Praga misteriosa / Lucie Seifertová ; [traducción Eduardo Fernández Couceiro]. - Praga : Slovart, 2001. - 1 sv. (nestránkováno) : barev. il. - váz.

Praga misteriosa / Lucie Seifertová ; [traduzione Marina Castiellová]. - Praga : Slovart, 2001. - 1 sv. (nestránkováno) : barev. il. - váz.

Problémový žák v době dospívání na základní škole a v nižších třídách gymnázia / Stanislav Langer - Hradec Králové : Kotva, 2001. - 398 s. : il., tab. - brož.


Procvičování pro prvňáky : prvouka. / [titul a ilustrace Iva Nováková] - 1. vyd. - Praha : Pierot, 2001. - 57 s. : il. - váz.

Průvodce cestovatele Amerikou / Tomáš Pospíšil - Olomouc : Votobia, 2001. - 205 s. : il. - brož.

Prvouka pro 1. ročník / Eva Vyskočilová, Miloslava Machalová, Alena Šebková ; [ilustrovala Renata Fučíková]. - 1. vyd. - Úvaly : ALBRA, 2000. - 42 s. : il. (většina barev.) - brož.

Prvouka pro 1. ročník : pracovní sešit. / Eva Vyskočilová ... [et al. ; ilustrovala Renata Fučíková]. - 1. vyd. - Úvaly : ALBRA, 2000. - 1 sv. (nestránkováno) : il. - brož.

Psychologická první pomoc v práci výchovného poradce / Richard Jedlička - Praha : Univerzita Karlova, 2000. - 97 s. : il. - brož.

Research Activity Report 2000 - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 32 s. - brož.

Rodina a škola / editor Kamil Janiš - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. - 103 s. - brož.

Sergius Hessen a Československo / Vladimír Goněc - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 83 s. - brož.

Se skautským pozdravem / František Nepil ; fotografie Ladislav Sitenský. - Vyd. 1. - Praha : Junák-svaz skautů a skautek ČR, 2000. - 133 s. : il. - váz.

Skautské základny 2000 / [editor Markéta Havlová] - Vyd. 1. - Praha : Junák-svaz skautů a skautek ČR, 2000. - 80 s. : il. - brož.

Slavjanskij i balkanskij fol'klor : narodnaja demonologija. / [redakcionnaja kollegija Ljudmila Nikolajevna Vinogradova... et al.] - Moskva : Indrik, 2000. - 398 s. : il. - váz.

Snář / Artemidóros - Vyd. 2., v Euromedia Group 1.. - [Praha] : Euromedia Group - Ikar, 2001. - 415 s. - váz.

Společenské chování : umíme se chovat?. / Jan Machálek - Praha : Petrklíč, 2000. - 211 s. - váz.

Stoletý snář s čísly, aneb, Jak vyhrát velké peníze / Marie Laurinová - 1. vyd. - Praha : Víkend, 2000. - 111 s. : il. - brož.

Strach z padesátky : zastavení v půli života. / Erica Jongová ; přeložila Eva Věšínová-Kalivodová. - V českém jaz. vyd. 1. - Praha : Eroika : Euromedia Group - Knižní klub, 2001. - 405 s. - Eroica ; váz.


Stroj času / Magda Nedomová Kniha džunglí / Milena Kořínková - 1. vyd. - Brno : Mravenec, 2001. - 60 s. : il. - brož.


Středověk / Ludmila Kybalová - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2001. - 278 s. : il. (některé barev.) - váz.

Studijní plány pětiletých magisterských studijních oborů Provoz a ekonomika, Podnikání a administrativa, Informatika; dvouletých navazujících magisterských studijních oborů Veřejná správa a regionální rozvoj, MSc. Agricultural Economics and Management, Kvantitativní metody v managementu a ekonomice, Evropská agrární diplomacie Akademický rok 2001-2002. - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2001. - 91 s. : tab. - brož.

Studijní plány : Agronomická fakulta České zemědělské univerzity. 2001-2002. / [sestavil Ivan Majzlík] - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2001. - 239 s. : tab. - brož.

Šikanování a šikanovaní jako pedagogický problém / Jaroslav Šturma - Vyd. 1. - Hradec Králové : LÍP, 2001. - 24 s. - brož.

Školy a školská zařízení za školní rok 2000-2001. / zpracoval Odbor statistiky nových technologií a služeb veřejně prospěšného charakteru ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 46 s. : tab. - brož.

Študáci a kantoři, aneb, Hvězdy českého filmu za školou / Olga Nytrová, Václav Strachota - Vyd. 1. - Praha : Formát, 1999. - 259 s., obr. příl. - váz.

Těšínsko Díl 3. Rodina a obec, obyčeje, lidové léčitelství / [uspořádali Jaroslav Štika, Ivo Stolařík] - Vyd. 1. - Šenov u OstravyČeský TěšínRožnov pod Radhoštěm : Tilia : Muzeum Těšínska : Valašské muzeum v přírodě, 2001. - 238 s., 26 obr. na příl. : il. - váz.

The Jan Evangelista Purkyně Military Medical Academy in Hradec Králové : information on the school and its program. - [Prague] : Ministry of Defence of the Czech Republic, 2001. - 1 sv. (nestránkováno) : il. (většina barev.) - brož.

Transmise kultury a škola - Praha : CEFRES, 1998. - 214 s - brož

Učebnice geografie 90. let : Ostrava, 18.-19.4.2000. : sborník z mezinárodní konference. / [redaktor Arnošt Wahla] - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2000. - 218 s. : il., tab. - brož.

Učíme se abecedu, poznáváme písmenka / [text] Jaroslav Tajovský ; [ilustrace Jana Nejtková, Jarmila Krámská]. - Vyd. 2. - Praha : Petrklíč, 2000. - 1 sv. (nestránkováno). : il. - váz.

Události na VUT v Brně - Brno : VUTIUM, 1991-1999. -
Umírání a smrt ve středověku / Norbert Ohler - Vyd. 1. - Jinočany : H & H, 2001. - 409 s. : il. - váz.

Vedení mateřské školy 15. aktualizace. / Jaromír Krejčí ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování) - brož.


Vedení školy 19. aktualizace. / Dagmar Jakubíková ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.


Vykládání z karet I : partnerské a mezilidské vztahy. / Xena Longeri - Vyd. 1. - Olomouc : Epava, 1999. - 32 s. : il. + 32 karet. - brož.

Výroční zpráva Policejní akademie České republiky za rok 2000. / [Hana Bartošová ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2001. - 81 s., 6 s. obr. příl. : fot., tab., grafy. - brož.

Výtvarné čarování : (artefiletika pro předškoláky a mladší školáky). / Vladimíra Slavíková, Jan Slavík, Helena Hazuková - Praha : Univerzita Karlova, 2000. - 179 s., xxxii obr. příl. : il. - brož.

Zachraňte Kraflona / Daniel Brož ESO Arundel / Milena Kořínková - 1. vyd. - Brno : Mravenec, 2001. - 59 s. : il. - brož.

Zahrada vůní pro potěchu myslí : 400 let staré pojednání o Arabech a o milování. / Muhammad An-Nafzáví ; [překlad Svetozár Pantůček]. - Praha : Dar Ibn Rushd, 2001. - 146 s. : il. - váz.
Zapomenuté pověsti / František Lev ; ilustrace Jaroslav Černý. - Český Těšín : Agave, 2001. - 254 s. : il. - váz.

Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta elektrotechnická : akademický rok 2001/2002. : informace o fakultě a o studiu. : studijní program. : studijní a zkušební řád. / [zpracoval Jiří Kotlan] - Plzeň : Západočeská univerzita, [2001]. - 1 sv. (v různém stránkování) : il., tab. - brož.

Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta humanitních studií : informace o studiu. : akademický rok 2001/2002. / [zpracoval Ivan Koutecký] - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování) - brož.

Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta pedagogická : informace o studiu. : akademický rok 2001-2002. / [zpracovala Eva Pasáčková] - Plzeň : Západočeská univerzita, [2001]. - 1 sv. (v různém stránkování) - brož.

Západočeská univerzita v Plzni-Fakulta aplikovaných věd : informace o studiu. : studijní programy. : akademický rok 2001/2002. / [zpracovali Jana Klečková ... et al.] - Plzeň : Západočeká univerzita, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování) - brož.

Západočeská univerzita - Fakulta strojní : informace o studiu. : studiojní program. : akademický rok 2001/2002. / [zpracoval Jiří Staněk] - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování) - brož.

Zeměpis : katalog požadavků ke společné části maturitní zkoušky v roce 2004. : návrh pro veřejnou diskusi. / [zpracoval Ivan Bičík ... et al.] - Praha : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2001. - 16 s. : il. - Brož.

Ze židovské ulice / Ignaz Briess - Olomouc : Votobia, 2001. - 137 s. : il. - brož.


Zpívající šestka : 2. celonárodní soutěž světlušek a vlčat. : Vimperk 2.-4.3.2001. / [redakce Marika Petrmanová] - 1. vyd. - Praha : Junák, 2001. - 64 s. : il. - brož.


100 let Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně : 1900-2000. / [texty sestavila Iva Ptáčková] - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 35 s. : il. - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 22.08.2019 12:29
TOPlist