Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2001 (červenec-srpen) - F. Ekonomické vědy

za červenec-srpen 2001

Agrární politika / Miroslav Svatoš a kolektiv - Vyd. 2., přeprac. - Praha : Credit, 2001. - 133 s. : il., tab. - brož.

Anekdoty : pracovní. / kreslenými vtipy doplnili Petr Maděra a Vlastimil Vlasák - Vizovice : Forsáž, 2001. - 128 s. : il. - brož.

Antidaňový lexikon Základní dílo včetně 15. aktualizace - květen 2001. / Luboš Smrčka ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

An Introduction to EU - financed programmes in the Czech Republic - Prague : European Union Information Centre, 2001. - 20 s. : tab. - Brož.

Bankovnictví II / Božena Petrjánošová - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 167 s. - brož.

Bankovní abeceda pro sportovní managing a marketing / Vladimír Hobza - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 63 s. : il. - brož.

Bankovní loupeže : (přepadení bank, peněžních transportů a kriminalita v bankovnictví). / Miroslav Protivínský ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Armex : Trivis, 2001. - 279 s. : il. (některé barev.) - brož.

Beskydy : transformace pohraniční oblasti cestovního ruchu. / Jan Havrlant - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2000. - 125 s. : il., tab. mapy - brož.

CASLIN 2000 : vzdělávání knihovníků. : 7. mezinárodní seminář. : Luhačovice, Česká republika, 28.5.-1.6.2000. / [editor Dana Lošťáková] : sborník příspěvků. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 145 s. : il., tab. - brož.

Celní předpisy : celní zákon a prováděcí předpisy. : smlouva o vytvoření celní unie mezi ČR a SR. : provoz hraničních celních přechodů. : sídla poboček celních úřadů. : podle stavu k 16.3.2001. - Ostrava : Sagit, 2001. - 576 s. - brož.

Cenové předpisy : obecné cenové předpisy. : nájemné z bytu. : výměr MF ČR č. 01/2001. : podle stavu k 1.5.2001. - Ostrava : Sagit, 2001. - 128 s. : tab. - brož.

Daně z příjmů 2001 : aktuální soubor novelizovaných předpisů. : podle stavu k 8.1.2001. - Ostrava : Sagit, 2001. - 176 s. - brož.

Daňově uznatelné náklady v obchodních společnostech a u fyzických osob vedoucích podvojné účetnictví od A do Z Základní dílo včetně 7. aktualizace - květen 2001. / Ivan Brychta ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Daňový a účetní lexikon Základní dílo včetně 16. aktualizace - červen 2001. / Jan Ambrož ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.


Daň z přidané hodnoty : systém, komentář, srovnání, judikáty. / [Jiří Škampa, Jan Bárta a kolektiv] - Vyd. 1. - Praha : Orac, 2001. - 374 s. : tab. - váz.


Devizové předpisy : devizový zákon. : obchody s devizovými prostředky, směnárenská činnost. : česká měna ve vztahu k Euru. : dohody o podpoře a ochraně investic. : cestovní náhrady při zahraničních pracovních cestách. - Ostrava : Sagit, 2001. - 88 s. : tab. - brož.

Dokumentární akreditiv v praxi / Pavel Andrle - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 142 s. : tab. - brož.

Druhý rok realizace Evropské měnové unie a společné měny euro (vybrané otázky) / Antonín Brůžek - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 32 s. : tab. - brož.

ECON '00 : (selected research papers). / [editor Mária Jašková] - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 219 s. : tab. - brož.

Efektivnost výdajů z veřejných rozpočtů na ochranu životního prostředí / Miroslav Hájek - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2000. - 140 s. : il., tab. - brož.

Ekonomické teorie : přehled vývoje světového ekonomického myšlení. : (teze přednášek). / Vnislav Nováček - 4. vyd. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 76 s. : il. - brož.

Ekonomicko matematické metody II : aplikace a cvičení. / Tomáš Šubrt ... [et al.] - Vyd. 2. - Praha : Credit, 2001. - 148 s. - brož.

Ekonomicko matematické metody I : studijní texty pro distanční studium. / Jan Získal, Jaroslav Havlíček - Vyd. 2. - Praha : Credit, 2001. - 249 s. : il., tab. - brož.

Ekonomika a kultura - partnerství pro 21. století : sborník z mezinárodní konference o rozvoji kulturních zdrojů a kulturního kapitálu, realizované jako součást projektu "Praha - Evropské město kultury 2000" v Praze 22.-23.9.2000. / Ladislav Kesner, ed. - Praha : Praha-Evropské město kultury 2000, 2001. - 175 s. : il., tab. - brož.

Evropa - region - kultura : Pardubice, 13.-14. dubna 2000. : kolokvium. / [redakce Jan Čapek ... et al.] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - 185 s. - brož.

Evropská měnová integrace / Antonín Brůžek - Vyd. 2. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 138 s. : tab. - brož.

Evropská unie do kapsy, aneb, Desatero do Evropy / [Pavla Kotíková ... et al.] - Praha : Univerzita Karlova, 2000. - 97 s. : il. - brož.

Finanční zdroje Evropské unie pro Českou republiku - Praha : Informační centrum Evropské unie, 2001. - 20 s. - Brož.

France - nouvelle édition - Paris : Ministre des Affaires étrangres, 1999. - 272 s. : il., tab. - brož.


Hrubá zemědělská produkce v České republice za rok 1997. / zpracoval Odbor statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 11 s. : tab. - Brož.


Hrubá zemědělská produkce v České republice za rok 2000. / zpracoval Odbor statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 11 s. : tab. - brož.

Idea Evropy : pohledy do filosofie dějin. / Břetislav Horyna - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2001. - 212 s. - váz.

Indikátory trvale udržitelného rozvoje / Bedřich Moldan - Praha : Univerzita Karlova, 2000. - 87 s. : tab. - brož.

Investice a dlouhodobé financování / Dana Žídková - Vyd. 2., přeprac. - Praha : Credit, 2001. - 153 s. : il., tab. - Česká zemědělská univerzita ; brož.

Investiční strategie pro třetí tisíciletí / Pavel Kohout - 2. rozš. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 230 s. : il., tab. - brož.

IPO kmenové akcie a jejich primární emise / Václav Liška, Jan Gazda - Vyd. 1. - Praha : HZ Editio, 2001. - 169 s. : il., tab. - brož.

Klasická Čína / Ivan P. Kamenarovič - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2001. - 281 s. : il. - váz.

Komparace ekonomických a sociálních charakteristik vybraných mikroregionů : výzkumná studie. / Josef Pešta - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - 124 s., příl. : tab. - brož.

Lexikon účetních souvztažností pro příspěvkové organizace Základní dílo včetně 7. aktualizace - květen 2001. / Danuše Prokůpková ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Liška staví s vámi / [Českomoravská stavební spořitelna] - [Praha] : ABF, 2001. - 68 s. : il. (většina barev.), tab. - brož.

Mezinárodní legislativní konference : Praha, 29. září - 1. října 2000. - [Praha : Nadace Open Society Fund, 2000]. - 44 s. : tab. - Brož.

Mezinárodní pracovní migrace v ČR Bulletin č. 6. / Milada Horáková, Ivana Macounová - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2001. - 45 s. : tab. - Brož.

Mikroekonomie : cvičebnice pro kombinované studium. / [Ladislav Tajovský ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2001. - 1 sv. (nestránkováno) - brož.

Němčina v obchodní praxi / Mari Hiiemäe - 1. vyd. v nakl. LEDA - Praha : LEDA, 2001. - 208 s. : il. + 1 MC. -

Obchodní zákoník : úplné znění. - Český Těšín : Poradce, 2000. - 336 s. - brož.


Občanská sdružení ve sportu : právní, účetní a daňové problémy. / Jiří Topinka, Jan Stanjura - Vyd. 1. - Praha : Olympia, 2001. - 262 s. : tab. - brož.


Odborný slovník anglicko-český z oblasti ekonomické, obchodní, finanční a právní / M. Bočánková ... [et al.] - 3. rozš. vyd. - Praha : Linde : Knihkupectví Bohumily Hořínkové a Jana Tuláčka, 2001. - 1046 s. - váz.

Organizace práce a ergonomie / Jaromír Štůsek - 1. vyd. - Praha : Credit, 2001. - 199 s., příl. : il. - brož.

Otevřenost české ekonomiky a vnější rovnováha: konec 90. let : sborník textů. / Karel Dyba ... [et al.] - Praha : CEP, 2001. - 63 s. : il., tab. -
Pedagogická způsobilost v koncepci pregraduálního vzdělávání učitelů na pedagogické fakultě UP v Olomouci / [řešitel Bohumil Novák ... et al.] - Vyd. 1. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 63 s. - brož.

Peněžní příjmy domácností v roce 1996 : předběžné výsledky Mikrocenzu 1996. / zpracoval Odbor statistiky zaměstnanosti, mezd a šetření u domácností ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 5 s., 5 tb. příl. : il., tab. - brož.

Perner's Contact 2001 : II. ročník odborného semináře posluchačů doktorského studia s mezinárodní účastí. : Pardubice, 13.-14.2.2001. / [odpovědný redaktor Jaromír Široký] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - 77 s. : il. + 1 CD-ROM. - brož.

Podnikání v rodině : daňová úspora volbou vhodné formy spolupráce s rodinnými příslušníky. / Martin Kohlík - 1. vyd. - Praha : Newsletter, 2001. - 69 s. + 1 disketa. - brož.

Policy Measures in Support of the Internationalisation of Small and Medium-sized Enterprises Applied in the European Union and Selected Countries / [redaktor Jana Sereghyová] - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 119 s. : il., tab. -
Praktické příklady pro mzdové účetní / Marie Hajšmanová a kolektiv - Praha : Svaz účetních, 2001. - 56 s. : tab. -
Příklady účtování a souvztažnosti pro nevýdělečné organizace : účtující podle opatření Ministerstva financí čj. 283/76 102/2000 ze dne 10. listopadu 2000, kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní uzávěrky a obsahové vymezení těchto položek pro nevýdělečné organizace. / Blažena Petrlíková - Praha : Linde, 2001. - 154 s. - brož.

Přístupy USA, Kanady a Mexika k vytvořené či budované zóně volného obchodu / Pavel Neumann, Zbyněk Vít - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 30 s. - brož.

Psychologie v hospodářské praxi / Marie Mayerová, Jiří Růžička - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 236 s. - brož.

Regionální ekonomická integrace v Asii, Africe a Latinské Americe / Lenka Adamcová, Ivo Gombala - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 117 s. : tab. - brož.

Regionální účty 1997 / Sekce 2400-národních účtů, pracoviště regionálnicj účtů - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 89 s., [15] s. příl. : il. (některé barev.), tab. - brož.


Revidované ekonomické výsledky nefinančních podniků za rok 2000 a jednotlivá čtvrtletí 2000 2000. / zpracoval Odbor čtvrtletních národních účtů ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 191 s. : tab. - brož.


Statistický bulletin : Olomoucký kraj. : za 1.-4. čtvrtletí 2000. / zpracovala Krajská reprezentace Olomouc - Olomouc : Český statistický úřad, 2001. - 96 s. : il., tab. - Brož.

Statistický bulletin : Ostravský kraj. : rok 2000. / zpracovala Krajská reprezentace Ostrava - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 96 s. : il., tab. - Brož.

Stavební zákon a prováděcí předpisy : podle stavu k 14.3.2001. - Ostrava : Sagit, 2001. - 128 s. - brož.

Studijní plány pětiletých magisterských studijních oborů Provoz a ekonomika, Podnikání a administrativa, Informatika; dvouletých navazujících magisterských studijních oborů Veřejná správa a regionální rozvoj, MSc. Agricultural Economics and Management, Kvantitativní metody v managementu a ekonomice, Evropská agrární diplomacie Akademický rok 2001-2002. - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2001. - 91 s. : tab. - brož.

Tematická encyklopedie Larousse Sv. 6. Lidská společnost / [John Armstrong ... et al.] - 1. čes. vyd. - Praha : Albatros, 2001. - x, 446 s. : il., fot. - váz.

The Liberal Economist Grigory Yavlinsky / Dan Šťastný (ed.) - Praha : Liberální institut, 2001. - 64 s., [8] s. obr. příl. - brož.

Tibet včera a dnes - Praha : Futura, 2001. - 31 s. : il. (některé barev.) - brož.

Transformační procesy a formující se hospodářská politika zemí střední a východní Evropy; ekonomické výsledky ve druhé polovině 90. let / Vlasta Adámková - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 20 s. : tab. - brož.

Unity, solidarity, diversity for Europe, its people and its territory : second report on economic and social cohesion. Vol. 1. - Luxembourg : European Commission, 2001. - xl, 160 s. : il., tab. - brož.

Unity, solidarity, diversity for Europe, its people and its territory : second report on economic and social cohesion. Vol. 2. Statistical annex - Luxembourg : European Commission, 2001. - 75 s. : il., tab. - brož.

Unternehmen Deutsch Příloha. Deutsch-tschechische Wortliste - 2. vyd. - Praha : Scientia, 2000. - 16 s. - brož.

Unternehmen Deutsch : Lehrwerk für Wirtschaftsdeutsch. : Arbeitsheft. / Christa Wiseman - London : Chancerel International Publishers, 2000. - 96 s. : il., tab. - brož.

Unternehmen Deutsch : Lehrwerk für Wirtschaftsdeutsch. : Lehrbuch. / von C. Conlin - London : Chancerel International Publishers, 2000. - 214 s. : barev. il. - brož.

Uplatňování DPH ve vybraných činnostech : pokyny MF ČR. : podle stavu k 24.1.2001. - Ostrava : Sagit, 2001. - 80 s. - brož.

Účetnictví organizačních složek státu / Rudolf Kopek - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 56, (302) s. : tab. - brož.


Veřejné služby a jejich správa / Miloš Vítek - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. - 104 s. : il. - brož.

Všechno co chcete vědět o Václavu Klausovi a bojíte se zeptat-- / Ladislav Chmel - Vyd. 1. - Praha : Formát, 2000. - 190 s., f16] s. obr. příl. - váz.

Vzorník často se vyskytujících závad a nedostatků, zjišťovaných při kontrolách úrovně BOZP / [zpracoval Pavel Šebek] - Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce NIVOS-BP, 2001. - 19 s. - Brož.

Vzory pracovněprávních dokumentů 2001 / Jiří Sobčík - 3. vyd. - Ostrava : Sagit, 2001. - 143 s. - brož.

Vzory smluv v pracovněprávních vztazích 2001 / Jaroslav Jakubka - Olomouc : ANAG, 2001. - 188 s. - brož.

Winners and losers of EU integration : policy issues for Central and Eastern Europe. / edited by Helena Tang - 1st Print. - Washington : World Bank, 2000. - xiv, 326 s. : il., tab. - brož.

Zákon o dani z přidané hodnoty - Český Těšín : Poradce, 2001. - 72 s. - brož.

Zákon o daních z příjmů : Zákon o oceňování majetku. : úplné znění. - Český Těšín : Poradce, 2000. - 176 s. - brož.

Zákon o ochraně spotřebitele : úplné znění. - Český Těšín : Poradce, 2000. - 80 s. - brož.
Zákon o správě daní a poplatků : úplné znění. - Český Těšín : Poradce, 2000. - 160 s. - brož.

Zákon o správě daní a poplatků : úplné znění. - Český Těšín : Poradce, 2000. - 32 s. - brož.
Zákon o správě daní a poplatků - Český Těšín : Poradce, 2001. - 134 s. : tab. - brož.

Zákon o územních finančních orgánech : úplné znění. - Český Těšín : Poradce, 2001. - 32 s. - brož.

Zdroje, metody a výpočty hrubého domácího produktu 1998 / zpracoval Odbor ročních národních účtů - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 136 s. : tab. - brož.

Zemědělství a venkov v politickém procesu : úvod do studia problematiky. / Jaroslav Čmejrek - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2001. - 180 s. : tab. - Česká zemědělská univerzita ; brož.

Z badan nad wspólczesna problematyka panstw Europy Srodkowej i Wschodniej / pod redakcja Janusza Albina, Janusza M. Kupczaka - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2000. - 377 s. : tab. - brož.

Živnostenské podnikání : podle stavu k 19.2.2001. - Ostrava : Sagit, 2001. - 176 s. - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 15.08.2019 14:03
TOPlist