Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2001 (červenec-srpen) - D. Společenské vědy /obecně/, sociografie

za červenec-srpen 2001

Agrese vytváří vztahy : jak se z destruktivních sil mohou stát síly prospěšné životu. / Karl Frielingsdorf - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000. - 159 s. - brož.

Banskobystrické knižnice na prelome tisícročia : zborník zo slávnostnej akadémie pri príležitosti 30. výročia udelenia štatútu vedeckej knižnice konanej dňa 23. septembra 1999 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. / [zostavila Darina Šovčíková] - Vyd. 1. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 1999. - 68 s., příl. : il., tab. - brož.

Beskydy : transformace pohraniční oblasti cestovního ruchu. / Jan Havrlant - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2000. - 125 s. : il., tab. mapy - brož.

Blízko u sebe : povídky o lásce. / Jan Profous - Vyd. 1. - Praha : Formát, 2001. - 111 s. : il. - brož.

Bretaň - dcera oceánu / František Kožík ; [kapitolu Bretaň po 30 letech napsala Hana Mílková]. - [Břeclav] : Moraviapress, 2001. - 190 s., [16] s. obr. příl. : il. - váz.

Co má pes na jazyku : jak porozumět psí řeči. / Stanley Coren - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2001. - 298 s. : il. - váz.

Česká kultura v roce 2000 / Bohumil Nekolný - 1. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 2000. - 278 s. : tab. - brož.

Člověče, neboj se : jak ovládnout úzkost dřív, než ovládne nás. / Albert Ellis - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2001. - 181 s. - brož.

Člověk hledá člověka / Eva Bedrnová - 2., přeprac. vyd. - Praha : Management Press, 2001. - 262 s. : il. - brož.

Čtvero sluncí : mexické vzpomínky a úvahy jednoho etnologa. / Jacques Soustelle - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2000. - 223 s. - váz.

Digitální svět / Nicholas Negroponte - Vyd. 1. - Praha : Management Press : Softwarové noviny, 2001. - 207 s. - váz.

Dobrodružství reformace : svět Jana Kalvína. / Pierre Chaunu ve spolupráci s Guy Bedouellem - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2001. - 124 s. - brož.

Dynastie Železných : [čtyři portréty slavné mediální rodiny]. / Martin Maňák - Vyd. 1. - Praha : Formát, 1999. - 313 s. - váz.

Egypťanky : život žen faraonského Egypta. / Christian Jacq - Vyd. 1. - Praha : Rybka Publishers : Euromedia Group - Knižní klub, 2001. - 310 s. : il. - váz.


Ekonomika a kultura - partnerství pro 21. století : sborník z mezinárodní konference o rozvoji kulturních zdrojů a kulturního kapitálu, realizované jako součást projektu "Praha - Evropské město kultury 2000" v Praze 22.-23.9.2000. / Ladislav Kesner, ed. - Praha : Praha-Evropské město kultury 2000, 2001. - 175 s. : il., tab. - brož.


Epilegomena / Z.B. Bouše - 2., upr. vyd. - Praha : OIKOYMENH, 2000. - 153 s. - brož.
Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften : Antrittsvorlesungen. 2. 8. Februar 1995 bis 3. November 1997 / Dieter Teipel ... [et al.] - Jena : Friedrich-Schiller-Universität, 2000. - 243 s. : il., tab. - brož.

France - nouvelle édition - Paris : Ministre des Affaires étrangres, 1999. - 272 s. : il., tab. - brož.

Gejša / Liza Dalbyová ; z anglického originálu přeložila Zdeňka Vasiljevová. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2001. - 273 s., obr. příl. : il. - váz.

Geschichte der Ostjuden / Heiko Heimann - 4. Aufl. - München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 1998. - 246 s., obr. příl. : il. - brož.

Holky jsou ze Saturnu, kluci z Jupitera / Kathryn Lambová ; ilustrations Josef Mištera. - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2001. - 151 s. : il. - brož.

Infos 2001 : zborník z 31. medzinárodného informatického sympózia. : 2.-5.4.2001, Stará Lesná. 2001. / [zostavili Alojz Androvič, Judita Kopáčiková] - Vyd. 1. - Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2001. - 358 s. : il., tab. - brož.

Jak ovlivňovat druhé : manažerské dovednosti. / Andrew Bradbury - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - vii, 120 s. - brož.

Jak přežít pubertu : průvodce pro rodiče i děti. / Lawrenc Bauman s Robertem Richem - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2001. - 143 s. - brož.

Jak řídit a vést porady : testy a cvičení, nejčastější chyby, vhodné techniky a taktiky, efektivní diskuse. / Oldřich Šuleř - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - x, 152 s. : il., tab. - brož.

Jak sbalit muže / Otmar Chadim - Vyd. 1. - Praha : Otakar II., 2000. - 142 s. - váz.

Klasická Čína / Ivan P. Kamenarovič - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2001. - 281 s. : il. - váz.

Klement Maria Hofbauer / Erwin Dudel ; z německého originálu přeložil Ivan Marianov. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2001. - 247 s. - brož.

Kognitivní psychologie : nové výsledky zkoumání metodou mentální chronometrie. / Bohumír Chalupa - 1. čes. vyd. - Brno : Lynx, 2001. - 96 s. : tab. - brož.


Komparace ekonomických a sociálních charakteristik vybraných mikroregionů : výzkumná studie. / Josef Pešta - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - 124 s., příl. : tab. - brož.


Královéhradecký kraj v číslech / zpracovala Krajská reprezentace Hradec Králové - Hradec Králové : Český statistický úřad, 2000. - 19 s. : tab. - brož.

Král, válečník, kouzelník, milovník, aneb, O mužské psychice / Robert Moore, Douglas Gillette - Praha : Lidové noviny, 2001. - 139 s. - brož.

Kritické eseje / Petr Fidelius - Vyd. 1. - Praha : Torst, 2000. - 420 s. - váz.

Křivda, odpuštění, smíření / Józef Augustyn - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000. - 95 s. - brož.

Kyberkultura : zpráva pro Radu Evropy v rámci projektu "Nové technologie: Kulturní spolupráce a komunikace". / Pierre Lévy - Vyd.1. - Praha : Karolinum, 2000. - 229 s. - váz.

Libri catenati / Pravoslav Kneidl - Praha : Knihovna Akademie věd České republiky, 1999. - s. 121-147. - brož.

Libri prohibiti devadesátých let / Jan Bauer - Vyd. 1. - Praha : Otakar II., 2000. - 101 s. - váz.

Marginalia historica : sborník Katedry dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. IV. / [Josef Válka ... et al.] - Praha : Paseka, 2001. - 282 s. : il. - brož.

Matematické metody pro statistiku a operační výzkum / Helena Nešetřilová, Pavla Šařecová - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2001. - 103 s. - brož.

Matki dzieci niepelnosprawnych wobec problemów zyciowych / Malgorzata Sekulowicz - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2000. - 172 s. : il., tab. - brož.

Mongolové - pravnuci Čingischána / Ivana Grollová, Veronika Zikmundová - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2001. - 231 s., [80] s. obr. příl. : il. - váz.

Muži jsou jako ryby, aneb, Co by měla vědět každá žena, když chce získat muže podle svých představ / Steve Nakamoto ; [z anglického originálu přeložil Otakar Lanc]. - Vyd. 1. - Praha : Šulc a spol., 2001. - 179 s. : il. - váz.

Narys istoriji ukrajins'koji pravoslavnoji cerkvy T. III. 18.-20. st. / Ivan Vlasovs'kyj - Kyjiv : Lybid', 1998. - 359 s. - brož.

Narys istoriji ukrajins'koji pravoslavnoji cerkvy T. II. 17. st. / Ivan Vlasovs'kyj - Kyjiv : Libyd', 1998. - 358 s. - brož.

Narys istoriji ukrajins'koji pravoslavnoji cerkvy T. IV. 20. st / Ivan Vlasovs'kyj Častyna 1. - Kyjiv : Lybid', 1998. - 367 s. - brož.


Narys istoriji ukrajins'koji pravoslavnoji cerkvy T. IV. 20. st / Ivan Vlasovs'kyj Častyna 2. - Kyjiv : Lybid', 1998. - 398 s. - brož.


Narys istoriji ukrajins'koji pravoslavnoji cerkvy T. I. 10.-17. st. / Ivan Vlasovs'kyj - Kyjiv : Libyd', 1998. - xlviii, 293 s. : il. - brož.

Neodsunuté vzpomínky : česká zkušenost pohraničí. / Alena Wagnerová - V čes. jazyce vyd. 1. - Praha : Prostor, 2000. - 241 s. - váz.

Němčina v obchodní praxi / Mari Hiiemäe - 1. vyd. v nakl. LEDA - Praha : LEDA, 2001. - 208 s. : il. + 1 MC. -

Nová religiozita fascinuje a zneklidňuje : kongres FEECA, Budapešť 17.-19.10.1998. / Helmut Renöckl, Miklós Blanckenstein (vyd.) - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000. - 101 s. : tab. - brož.

Obecná sociologie / Jana Veselá - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. - 93 s. - brož.

Odsouzeni k opakování : poučí se lidstvo z dějin?. / Wick Allison, Jeremy Adams, Gavin Hambly - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2001. - 229 s. - váz.

Ostrov / Aldous Huxley ; [z anglického originálu přeložili Vanda Oaklandová a Milan Ohnisko]. - Vyd. 1. - Praha : Maťa : DharmaGaia, 2001. - 320 s. - Maťa ; váz.

Pedagogický výzkum v ČR : sborník příspěvků z VIII. celostátní konference ČAPV. : Liberec, 28.-29. června 2000. / [uspořádali Jitka Mikešová, Petr Urbánek] - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 473 s. : il., tab. - brož.

Peníze v Bibli / Pierre Debergé - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2001. - 90 s. - brož.

Písní tě chválím / Mary Renault ; [z anglického originálu přeložili Libuše a Luboš Trávníčkovi]. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2001. - 334 s. - váz.

Pod Zelenou horou : Vlastivědný sborník jižního Plzeňska. - MěčínNepomukPřeštice : Městský úřad : Městský úřad : Městský úřad, 1997-. -
Po uši zamilovaní : hodíme se k sobě?. / Britta Weimerová-Langerová - 1. vyd. - Praha : Amulet, 2001. - 150 s. : il., tab. - brož.

Proměny české mládeže : česká mládež v pohledu sociologických výzkumů. / Petr Sak - Vyd. 1. - Praha : Petrklíč, 2000. - 291 s. : il., tab. - váz.

Průvodce cestovatele Amerikou / Tomáš Pospíšil - Olomouc : Votobia, 2001. - 205 s. : il. - brož.

Příručka demografické statistiky pro potřebu oblastních statistických orgánů / zpracoval Odbor statistiky obyvatelstva ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 45 s. : tab. - brož.


Psychologická první pomoc v práci výchovného poradce / Richard Jedlička - Praha : Univerzita Karlova, 2000. - 97 s. : il. - brož.


Psychologie v hospodářské praxi / Marie Mayerová, Jiří Růžička - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 236 s. - brož.

Psychologie / Helena Pavlíčková - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2001. - 35 s. : il. - brož.

Region bez hranic : sociologická sonda do vnímání literatury Ostravska. / Svatava Urbanová - Olomouc : Votobia, 2001. - 93 s. : il. - brož.

Rodina a škola / editor Kamil Janiš - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. - 103 s. - brož.

Sociální agenda Evropské unie / Irah Kučerová - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 22 s. - brož.

Sociální deviace / Michal Hrčka - Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství, 2001. - 302 s. - brož.

Sociální rádce pro rodiny se sluchově postiženými dětmi / [redakce Anna Červenková, Jitka Vrchotová] - Praha : Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 2000. - 39 s. : tab. - Brož.
Sociologický výzkum / Jana Veselá - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. - 59 s. : il., tab. - brož.

Speciální výstupy demografické statistiky 1989-1999 : narození, zemřelí. / zpracoval Odbor statistiky obyvatelstva ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 151 s. : tab. - brož.

Společný evropský dům / Karel Vrána - 1. vyd. - Svitavy : Trinitas, 2001. - 46 s. - brož.
Srdce v Atlantidě / Stephen King ; [z anglického originálu přeložila Linda Bartošková]. - Vyd. 1. - Praha : BETA, 2001. - 468 s. - váz.

Starověká Mezopotámie : portrét zaniklé civilizace. / A. Leo Oppenheim ; revidované vydání doplnila Erica Reiner. - Vyd. 1 - Praha : Academia, 2001. - 329 s. : il. - váz.

Statistický bulletin : Olomoucký kraj. : za 1.-4. čtvrtletí 2000. / zpracovala Krajská reprezentace Olomouc - Olomouc : Český statistický úřad, 2001. - 96 s. : il., tab. - Brož.

Statistický bulletin : Ostravský kraj. : rok 2000. / zpracovala Krajská reprezentace Ostrava - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 96 s. : il., tab. - Brož.

Systemowe determinanty polityki spolecznej / Ludmila Dziewiecka-Bokun - Wyd. 2. poszerz. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2000. - 243 s. - brož.

Šikanování a šikanovaní jako pedagogický problém / Jaroslav Šturma - Vyd. 1. - Hradec Králové : LÍP, 2001. - 24 s. - brož.


Tematická encyklopedie Larousse Sv. 6. Lidská společnost / [John Armstrong ... et al.] - 1. čes. vyd. - Praha : Albatros, 2001. - x, 446 s. : il., fot. - váz.


Testy rodinné soudržnosti / Susan Adamsová - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2001. - 111 s. : il. - brož.

Těšínsko Díl 3. Rodina a obec, obyčeje, lidové léčitelství / [uspořádali Jaroslav Štika, Ivo Stolařík] - Vyd. 1. - Šenov u OstravyČeský TěšínRožnov pod Radhoštěm : Tilia : Muzeum Těšínska : Valašské muzeum v přírodě, 2001. - 238 s., 26 obr. na příl. : il. - váz.

Tibet včera a dnes - Praha : Futura, 2001. - 31 s. : il. (některé barev.) - brož.

Tristo hrmených : (...prvých sto!). / Július Satinský - Vyd. 1. - Levice : L.C.A.(Literature & Culture Agency), 1999. - 296 s. - brož.

Umění jednat s dospívajícími / Edith Tartar Goddetová - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2001. - 140 s. : il. - brož.

Umírání a smrt ve středověku / Norbert Ohler - Vyd. 1. - Jinočany : H & H, 2001. - 409 s. : il. - váz.

Under the Torch of the Modern Era : the first two centuries of book-printing in Bohemia. / Miroslava Hejnová, Julius Hůlek, Zdeněk Uhlíř - 1st ed. - Prague : National Library of the Czech Republic, 2000. - 130 s. : il. + 1 příl. - brož.

Unity, solidarity, diversity for Europe, its people and its territory : second report on economic and social cohesion. Vol. 1. - Luxembourg : European Commission, 2001. - xl, 160 s. : il., tab. - brož.

Unity, solidarity, diversity for Europe, its people and its territory : second report on economic and social cohesion. Vol. 2. Statistical annex - Luxembourg : European Commission, 2001. - 75 s. : il., tab. - brož.

Úvahy nad 20. stoletím: problémy a výzva pro společenské vědy (historie, antropologie, sociologie) : antologie francouzských společenských věd. / [výběr a prezentace textů Alban Bensa] - Praha : CEFRES, 2000. - 214 s. - brož.

Úvod do studia médií / Graeme Burton, Jan Jirák - 1. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 2001. - 391 s. : il. - váz.

Ve stínu frýdecké synagógy : historie Židů na Fýdecko-Místecku. : didaktický materiál pro učitele základních a středních škol. / Jaromír Polášek, Jiřina Polášková - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Muzeum Beskyd, 2000. - 39 s. - brož.

Věkové složení obyvatelstva hlavního města Prahy v roce 2000. / zpracovala Krajská reprezentace hl. m. Praha ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 19 s. : tab. - brož

Věkové složení obyvatelstva hl. m. Prahy v roce 1997. / zpracoval Odbor regionální statistiky ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 19 s. : tab. - Brož


Vnitřní stěhování v České republice v letech 1980-1996 / zpracoval Odbor statistiky obyvatelstva ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 1997. - 46 s. : tab. - brož.


Zahrada vůní pro potěchu myslí : 400 let staré pojednání o Arabech a o milování. / Muhammad An-Nafzáví ; [překlad Svetozár Pantůček]. - Praha : Dar Ibn Rushd, 2001. - 146 s. : il. - váz.
Z badan nad wspólczesna problematyka panstw Europy Srodkowej i Wschodniej / pod redakcja Janusza Albina, Janusza M. Kupczaka - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2000. - 377 s. : tab. - brož.

Z deníku Vlaku Svobody / Karel Ruml - Vyd. 1. - Brno : Barrister & Principal, 2001. - 411 s., xvi. s. obr. příl. - brož.

"Ich bitte Sie, Hochgeehrte Herren, das Herz auf zu tun" : 200 Jahre Bürgergemeinde Luzern. / text von Volkhard Scheunpflug ; bildkonzept von Alfred Schwegler. - Luzern : Bürgergemeinde Luzern, 1998. - 160 s. : il. - váz.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 22.08.2019 12:29
TOPlist