Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2001 (červenec-srpen) - C. Náboženství, teologie, církve

za červenec-srpen 2001

Achilleus / výňatky z Homérovy Illiady volně převádí a komentuje Milan Machovec - 1. vyd. - Praha : Akropolis, 2001. - 101 s. - brož.

Adresář církví a náboženských společností registrovaných v České republice podle stavu k 1. dubnu 2001 2001. - Praha : Ministerstvo kultury České republiky, 2001. - 72 s. - brož.

Aforismy o víře / [redakce Jeroným Ertelt ; z němčiny přeložil Libor Holý]. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000. - 102 s. - váz.

Agrese vytváří vztahy : jak se z destruktivních sil mohou stát síly prospěšné životu. / Karl Frielingsdorf - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000. - 159 s. - brož.

Alfa pro mládež : příručka vedoucího. / [redakce Tomáš Dittrich] - 2. vyd. - Praha : KMS, 2001. - 71 s. : il. - brož.

Bible, okultismus a politika : čtyři stati. / Dan Drápal - Praha : Ampelos, 2001. - 67 s. - brož.

Bohemia Franciscana : Františkánský řád a jeho působení v českých zemích 17. a 18. století. / Martin Elbel - Vyd. 1. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 129 s. - brož.

Boží trouba : (kázání). / Sváťa Karásek - Vyd. 1. - Praha : Kalich : Torst, 2000. - 405 s. - Kalich ; váz.

Bydlet v domě lásky : krátké meditace o lásce. / Anselm Grün - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2001. - 116 s. - brož.

Celibát : jaho duchovní předpoklady a bohatství a jak k němu správně vychovávat. / Józef Augustyn - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000. - 212 s. - brož.

Chléb na cestu : deník moudrosti a víry. / Henry J.M. Nouwen - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000. - 159 s. - brož.

Církev - dům Boží : do domu Hospodinova půjdeme. / Tomáš Machula - 1. vyd. - Svitavy : Trinitas, 2000. - 91 s. - brož.

Co by měl každý vědět o židovství / k vydání připravil Arnulf H. Baumann ; [z německého originálu přeložila Lydie Cejpová]. - 1. vyd. - Praha : Kalich, 2000. - 201 s. : il. - brož.

Co říká Nový zákon o Kristu : otázky a odpovědi. / Joseph A. Fitzmyer - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000. - 167 s. - brož.

Cyrilometodějská tradice a slavistika / František Václav Mareš - Vyd. v tomto uspořádání 1. - Praha : Torst, 2000. - 736 s. : il., tab. - váz.

Dar proroctví / Derek Prince - Vyd. 1. - Praha : KMS, 2001. - 47 s. - brož.

Deníček : Boží milosrdenství v mé duši. / svatá s. M. Faustyna Kowalská - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2001. - 671 s. - váz.


Dějiny evangelické církve v Horních Dubenkách / Pavel Ferdinand Lanštják, Štěpán Hájek - 1. vyd. - Slavkov : Eman, 2000. - 247 s. : il. - váz.

Dies Domini : apoštolský list Jana Pavla II. o svěcení dne Páně ze dne 31. května 1998. - 2. vyd., 1. vyd. v nakl. Katolický týden. - Praha : Katolický týdeník, 2000. - 61 s. - brož.

Dobrodružství reformace : svět Jana Kalvína. / Pierre Chaunu ve spolupráci s Guy Bedouellem - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2001. - 124 s. - brož.

Dotyk sochy : stručný průvodce českým sochařstvím 20. století ze sbírek Muzea umění Olomouc. : výstava prací nevidomých sochařů z Ateliéru hmatového modelování Štěpána Axmana v Brně. : Muzeum umění Olomouc 22.2.-29.4.2001. / Štěpán Axman, Helena Rišlinková - Olomouc : Muzeum umění, 2001. - 39 s., příl. pro nevidomé : il. - brož.

Do svaté země / Antonín Klouda - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000. - 1 sv. (nestránkováno) : barev. il. - brož.

Duchovní cvičení se svatou Terezií z Lisieux / p. Liagre - Vyd. 2. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000. - 97 s. - brož.

Duchovní píseň / svatý Jan od Kříže - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000. - 254 s. - váz.

Duše Evropy / Mikuláš Lobkowicz - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2001. - 189 s. - brož.

Duše Ruska s Tomášem Špidlíkem - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000. - 89 s. - váz.

Epilegomena / Z.B. Bouše - 2., upr. vyd. - Praha : OIKOYMENH, 2000. - 153 s. - brož.
Exorcista vypráví : zkušenosti z boje proti zlu. / Gabriele Amorth - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000. - 141 s. - brož.

Extremismus a jeho právní a sociologické aspekty / Jan Chmelík - Praha : Linde, 2001. - 172 s. - brož.

Guru zemřel / Rabi R. Maharaj - 1. vyd. - Praha : KMS, 2001. - 196 s. - brož.

Hinduismus / Stephen Cross - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Ikar, 2001. - 183 s. : il. - váz.

Holotropní vědomí : tři úrovně lidského vědomí, formující naše životy. / Stanislav Grof, Hal Zina Bennett - V čes. jaz. vyd. 2. - Praha : Perla, 1999. - 225 s. - váz.

Hořící světla / Bella Chagallová ; [z francouzského originálu přeložila Vladimíra Daňková]. - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2000. - 354 s. : il. - váz.


I documenti dell'archivio capitolare di Vicenza (1083-1259) / a cura di Franco Scarmoncin - 1. ed. - Roma : Viella, 1999. - xlviii, 379 s. : il. - váz.


Jak jsem hledal Boha a nalezl sebe : vlastní životopis. Díl 1. / Jiří Vacek - 1. vyd. - Praha : J. Vacek, 2001. - 248 s. - Brož.

Jak jsem hledal Boha a nalezl sebe : vlastní životopis. Díl 2. / Jiří Vacek - 1. vyd. - Praha : J. Vacek, 2001. - 286 s. - Brož.

Jóga snu a praxe přirozeného světla / Namkhai Norbu Rinpočhe - Vyd. 1. - Praha : Avatar, 2001. - 110 s. - váz.

Judaica I / Gershom Scholem - 6. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1997. - 233 s. - váz.

Karmelitánský kalendář : čtení pro poučení i zábavu. 2001. / [výběr, uspořádání Markéta Hejná] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000. - 143 s. : il. - brož.

Katedrála / Jan Žáček - Vyd. 1. - Rosice : Gloria, 2001. - 392 s., obr. příl. - váz.

Každý má svého anděla : Boží pomocníci jako součást radostné zvěsti biblických příběhů. / Anselm Grün - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000. - 125 s. - brož.

Klasická Čína / Ivan P. Kamenarovič - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2001. - 281 s. : il. - váz.

Klášter božích panen / Dagmar Štětinová - Praha : Petrklíč, 1999. - 123 s. : il. - váz.

Klement Maria Hofbauer / Erwin Dudel ; z německého originálu přeložil Ivan Marianov. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2001. - 247 s. - brož.

Kosciól katolicki na Luzycach Górnych w latach 1919-1990 / Tomasz Kowalczyk - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1999. - 333 s. : il., tab. - brož.
Křivda, odpuštění, smíření / Józef Augustyn - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000. - 95 s. - brož.

Láska dělá divy / Phil Bosmans ; [z němčiny přeložila Marie Mourková]. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000. - 77 s. - váz.

Lidská sexualita: pravda a význam : zásady pro výchovu v rodině. / [odpovědná redaktorka Marie Kyralová] - Vyd. 2., v Karmelitánském nakladatelství 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000. - 74 s. - brož.

List Efezanům / Rudolf Hoppe - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000. - 138 s. - brož.

List Filipanům / Bernhard Mayer - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000. - 91 s. - brož.


Milý pane Josefe B. / Jakub Deml - Vyd. 1. - Vsetín : Masarykova veřejná knihovna, 2001. - 81 s. - brož.


Misál na každý den liturgického roku - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000. - 2480 s. - váz.

Modlitba Páně : odraz Kristova nitra jako poselství pro naši dobu. / Romano Guardini - Vyd. 2., v Karmelitánském nakladatelství 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000. - 77 s. - brož.

Mše svatá v osmi jazycích : anglicky, česky, francouzsky, italsky, latinsky, německy, polsky, slovensky. - 2. vyd. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2001. - 93 s. - váz.

Mystik : od meditace ke kontemplaci. / David Torkington - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000. - 107 s. - brož.

Narys istoriji ukrajins'koji pravoslavnoji cerkvy T. III. 18.-20. st. / Ivan Vlasovs'kyj - Kyjiv : Lybid', 1998. - 359 s. - brož.

Narys istoriji ukrajins'koji pravoslavnoji cerkvy T. II. 17. st. / Ivan Vlasovs'kyj - Kyjiv : Libyd', 1998. - 358 s. - brož.

Narys istoriji ukrajins'koji pravoslavnoji cerkvy T. IV. 20. st / Ivan Vlasovs'kyj Častyna 1. - Kyjiv : Lybid', 1998. - 367 s. - brož.

Narys istoriji ukrajins'koji pravoslavnoji cerkvy T. IV. 20. st / Ivan Vlasovs'kyj Častyna 2. - Kyjiv : Lybid', 1998. - 398 s. - brož.

Narys istoriji ukrajins'koji pravoslavnoji cerkvy T. I. 10.-17. st. / Ivan Vlasovs'kyj - Kyjiv : Libyd', 1998. - xlviii, 293 s. : il. - brož.

Na cestě k člověku : role katechety a učitele náboženství v současné církvi a společnosti. / Ludmila Muchová, Hana Pechová - [České Budějovice] : Setkání, 2000. - 76 s. - brož.

Na hlubinu 1926-1948 : bibliografie revue pro duchovní život. / Libor Nekvinda - 1. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2000. - 266 s. - brož.

Návrat : z válečného zajetí zpět do kněžské služby. / Maria Calasanz Ziescheová ; [z německého originálu přeložila Eva Lajkepová]. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000. - 230 s. - váz.

Ne vším jsem byl rád : vlastní životopis. / Václav Vaško - Vyd. 2. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2001. - 399 s. - brož.

Nic než láska : abbé Pierre v rozhovoru s Helenou Amblardovou. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2001. - 67 s. - brož.

Nová religiozita fascinuje a zneklidňuje : kongres FEECA, Budapešť 17.-19.10.1998. / Helmut Renöckl, Miklós Blanckenstein (vyd.) - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000. - 101 s. : tab. - brož.

Novéna ke svatému Janu Marii Vianneyi / [sestavil Pavel Sršeň] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000. - 30 s. - brož.


Novéna ke svatému Josefu : k tobě, svatý Josefe, se utíkáme. / [sestavil Bronislaw Tarka] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2001. - 46 s. - brož.

Novéna ke svaté Terezii z Lisieux / [zpracovala Zdislava Cvrková] - Vyd. 2. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000. - 30 s. - brož.

Odvaha žít lásku : o křesťanském manželství jako místu uskutečňování Boží lásky. / Georgette Blaquirová - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000. - 135 s. - brož.

Otevřené dopisy / Francesco Armenti - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2001. - 71 s. - brož.

O milosrdenství s Kateřinou Lachmanovou - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000. - 87 s. - váz.

O Pánu Ježíši dětem / Miriam Holíková a Vlasta Švejdová [ilustrace] - Litomyšl : M. Holíková, 2001. - 110 s. : il. - Brož.

O radostech lidské duše s Maxem Kašparů - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2001. - 89 s. - váz.

Páli : jazyk, texty, kutura. / Mirko Frýba - Vyd. 1. - Boskovice : Albert, 2001. - 233 s. - brož.

Peníze v Bibli / Pierre Debergé - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2001. - 90 s. - brož.

Po stopách husitů Moravou a Slezskem / Vladimír Sakař a kol. - Vyd. 1. - Praha : Církev československá husitská, 2001. - 47 s. - Brož.

Probíhejte Jeruzalém a sviťte : nedělní povídání pro ty, kteří musejí ráno vstávat. / Jiří Reinsberg - Vyd. 3., v Karmelitánském nakladatelství 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000. - 159 s. - brož.

První a druhý list Soluňanům / Otto Knoch - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000. - 74 s. - brož.

První, druhý a třetí list Janův / Wolfgang Baur - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2001. - 113 s. - brož.

Příběhy o důvěře : eseje o velkých postavách židovské tradice. / Elie Wiesel - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2001. - 137 s. - brož.

Příprava na svátost smíření / Józef Augustyn - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2001. - 44 s. - brož.


Růženec naší paní / Romano Guardini - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2001. - 70 s. - brož.


Setkání s Ellen Whiteovou / George Knight - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 2001. - 402 s. : il. - váz.

Setkání s Terezií z Lisieux / Anton Schmid - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000. - 163 s. - brož.

Slavjanskij i balkanskij fol'klor : narodnaja demonologija. / [redakcionnaja kollegija Ljudmila Nikolajevna Vinogradova... et al.] - Moskva : Indrik, 2000. - 398 s. : il. - váz.

Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci : Muzeum umění Olomouc, Trojlodí 28.2.-1.4.2001. / [editor Marek Perůtka] - Olomouc : Statutární město Olomouc, 2001. - 100 s. : barev. il. - Brož.

Sloužil všem : [vzpomínky na kněze Čeňka Marii Tomíška a úryvky z jeho korespondence]. / Helena Tomíšková - 2. vyd. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2001. - 102 s. - brož.

Spiritualita stvoření : čtyři cesty k budoucnosti. / Anselm Grün, Alois Seuferling - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000. - 78 s. - brož.

Spirituální léčba : jiná cesta ke zdraví. / Ute Moos ; s předmluvou Michaela Harnera. ; úvod Karel R. Wernhart. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub : Ikar, 2001. - 172 s. - váz.

Společný evropský dům / Karel Vrána - 1. vyd. - Svitavy : Trinitas, 2001. - 46 s. - brož.
Střílející abatyše / Josef Frolík, Jan Beneš - 1. vyd v ČR - Praha : Votobia, 2001. - 177 s. : il. - brož.

Světlo svíčky / T. Lobsang Rampa ; [z anglického originálu přeložila Jitka Badoučková]. - Vyd. 1. - Praha : Trigon, 2001. - 145 s. - brož.

Světové zázraky, duševní zkoušky a zjevení ducha : těchto dvanáct přednášek bylo prosloveno v Mnichově od 18. do 28. srpna 1911. / Rudolf Steiner - Svatý Kopeček u Olomouce : Michael, 2001. - 214 s. - váz.

Systémy země a síla Kristova : evangelium zrodu člověka. / Marko Pogačnik - Praha : Dobra, 2001. - 263 s. : il. - brož.

Tajemství úžasná : vyprávění o páteru Hermannu Schmidovi. / Jiří Čunát - 2. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2001. - 107 s. - brož.

Teologie mimokřesťanských náboženství / Vladimír Boublík - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000. - 390 s. - brož.

Umírání a smrt ve středověku / Norbert Ohler - Vyd. 1. - Jinočany : H & H, 2001. - 409 s. : il. - váz.


Velké tajemství : manželství jako umělecké dílo. / Ladislav Kubíček - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2001. - 51 s. - brož.


Ve stínu frýdecké synagógy : historie Židů na Fýdecko-Místecku. : didaktický materiál pro učitele základních a středních škol. / Jaromír Polášek, Jiřina Polášková - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Muzeum Beskyd, 2000. - 39 s. - brož.

Vnitřní temnota : pojetí zla v románech Williama Goldinga. : vliv antické tragédie a biblické tradice. : se zvláštním zřetelem na dílo Pincher Martin. / Patricia Ráčková - 1. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2000. - 97 s. - brož.

Vrať se : svědoní v duchovním životě. / Herbert Madinger - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2001. - 136 s. - brož.

Výzva k čistotě : sex, manželství a Bůh. / Johann Christoph Arnold - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2001. - 166 s. - brož.

V jámě lvové : modlitba jako dobrodružství. / Antonyj Surožskij ; předmluva Kateřina Lachmanová. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2001. - 102 s. - brož.

Zahrada vůní pro potěchu myslí : 400 let staré pojednání o Arabech a o milování. / Muhammad An-Nafzáví ; [překlad Svetozár Pantůček]. - Praha : Dar Ibn Rushd, 2001. - 146 s. : il. - váz.
Z Boží kanceláře / Lia Cerrito ; [z italského originálu přeložila Ivana Hlaváčová]. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000. - 68 s. - brož.

Životopis Terezie z Avily / Marcelle Auclairová - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000. - 455 s. - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.08.2019 09:32
TOPlist