Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2001 (červenec-srpen) - B. Filozofie, psychologie, etika

za červenec-srpen 2001

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis : Facultas Philosophica. 20. Philosophica IV. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 282 s. - brož.

Aforismy o víře / [redakce Jeroným Ertelt ; z němčiny přeložil Libor Holý]. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000. - 102 s. - váz.

Agrese vytváří vztahy : jak se z destruktivních sil mohou stát síly prospěšné životu. / Karl Frielingsdorf - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000. - 159 s. - brož.

Astrologie pro život / Sasha Fenton - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2001. - 191 s. : barev. il. - váz.

Barvy léčí : omládněte na těle i na duchu!. / Ted Andrews - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2001. - 156 s. : il. - váz.

Bible, okultismus a politika : čtyři stati. / Dan Drápal - Praha : Ampelos, 2001. - 67 s. - brož.

Blízko u sebe : povídky o lásce. / Jan Profous - Vyd. 1. - Praha : Formát, 2001. - 111 s. : il. - brož.

Briliantové mozky / [V. Fořtík ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2001. - 126 s. : il. - brož.

Brněnské přednášky III / Czeslaw Glombik, Etela Farkašová, Miroslav Pauza - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 55 s. - brož.

Buďte pozitivní : příklady a cvičení. / Phil Clements - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - viii, 104 s. : il., tab. - brož.

Bydlet v domě lásky : krátké meditace o lásce. / Anselm Grün - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2001. - 116 s. - brož.

Celibát : jaho duchovní předpoklady a bohatství a jak k němu správně vychovávat. / Józef Augustyn - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000. - 212 s. - brož.

Cesta k filozofickému myšlení / Józef Maria Bochenski - Vyd. 3., v nakl. Academia 1.. - Praha : Academia, 2001. - 94 s. - brož.

Člověče, neboj se : jak ovládnout úzkost dřív, než ovládne nás. / Albert Ellis - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2001. - 181 s. - brož.

Dámská volenka, aneb, Sólo pro aforismy / Zdeňka Ortová - Praha : Petrklíč, 1999. - 79 s. : il. - váz.


Dobrodružství reformace : svět Jana Kalvína. / Pierre Chaunu ve spolupráci s Guy Bedouellem - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2001. - 124 s. - brož.


Drogy : od extáze k agonii. / Anita Ganeri ; [z anglického originálu přeložil Ladislav Csémy]. - 1. vyd. - Praha : Amulet, 2001. - 149 s. - brož.

Duchovní píseň / svatý Jan od Kříže - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000. - 254 s. - váz.

Duševní poruchy a poruchy chování : popisy klinických příznaků a diagnostická vodítka. / [redaktor Alena Palčová] - 2. vyd. - [Praha] : Psychiatrické centrum, [2000]. - 1 sv. (v různém stránkování) : il. - Brož.

Duše Evropy / Mikuláš Lobkowicz - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2001. - 189 s. - brož.

Duše Ruska s Tomášem Špidlíkem - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000. - 89 s. - váz.

Erazim Kohák : poutník po hvězdách. / Roman Šantora, Jiří Zajíc - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2001. - 199 s., [8] s. obr. příl. - brož.

Estetika 20. století / Mario Perniola - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2000. - 169 s. - brož.
Etika podnikání v průmyslové oblasti v České republice v transformačním období : Ekonomika a řízení podniku. / Anna Putnová - Brno : Vysoké učení technické, 2001. - 24 s. - brož.

Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften : Antrittsvorlesungen. 2. 8. Februar 1995 bis 3. November 1997 / Dieter Teipel ... [et al.] - Jena : Friedrich-Schiller-Universität, 2000. - 243 s. : il., tab. - brož.

Filosofie 19. a počátku 20. století / Danica Slouková, Tomáš Kunca - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 119 s. - brož.

Filozofie, sociologie, psychologie Č. 4. - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1998. - 137 s. : il., tab. - brož.

Filozofie, sociologie, psychologie Č. 6. - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2000. - 123 s. : il., tab. - brož.

Hádanky a hlavolamy pro rozvoj myšlení dětí / Isabella Riedlerová - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2001. - 166 s. : il. - brož.

Herák : prevence proti drogovému pokušení vašich dětí. : příběh bez planého moralizování. / Melvin Burgess ; [z anglického originálu přeložila Lenka Libosvárová]. - Vyd. 2. - Frýdek-Místek : Alpress, 2000. - 286 s. - brož.

Holky jsou ze Saturnu, kluci z Jupitera / Kathryn Lambová ; ilustrations Josef Mištera. - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2001. - 151 s. : il. - brož.


Holotropní vědomí : tři úrovně lidského vědomí, formující naše životy. / Stanislav Grof, Hal Zina Bennett - V čes. jaz. vyd. 2. - Praha : Perla, 1999. - 225 s. - váz.


Hrací knížka pro předškoláky : hry a cvičení podporující rozvoj školní zralosti. / Dorothee Raabová ; ilustrovali Bettina Abelová, Konrad Golz a Dorothee Raabová. - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2001. - 80 s. : il. - brož.

Hypnóza a autohypnóza pro samouky / William W. Hewitt - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2001. - 202 s. - váz.

I. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami : [Olomouc, 11. dubna 2000]. : sborník. / [uspořádal Milan Valenta] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 266 s. : il., tab. - brož.

Jak jsem hledal Boha a nalezl sebe : vlastní životopis. Díl 1. / Jiří Vacek - 1. vyd. - Praha : J. Vacek, 2001. - 248 s. - Brož.

Jak jsem hledal Boha a nalezl sebe : vlastní životopis. Díl 2. / Jiří Vacek - 1. vyd. - Praha : J. Vacek, 2001. - 286 s. - Brož.

Jak ovlivňovat druhé : manažerské dovednosti. / Andrew Bradbury - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - vii, 120 s. - brož.

Jak přežít pubertu : průvodce pro rodiče i děti. / Lawrenc Bauman s Robertem Richem - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2001. - 143 s. - brož.

Jak sbalit muže / Otmar Chadim - Vyd. 1. - Praha : Otakar II., 2000. - 142 s. - váz.

Jak se chovat ve společnosti : situace, příklady, pravidla. / Ivo Sedláček, Tomáš Sedláček - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - iv, 76 s. : il. - brož.

Jaroslav Durych publicista / výbor z publicistických prací uspořádala a ediční poznámkou opatřila Zuzana Fialová] - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2001. - 351 s. - váz.

Jazykové úlohy : [maturity, přijímačky na SŠ a VŠ. : testy. / V. Fořtík ... et al.] - Praha : Ivo Železný, 2001. - 124 s. : il. - brož.

Jóga snu a praxe přirozeného světla / Namkhai Norbu Rinpočhe - Vyd. 1. - Praha : Avatar, 2001. - 110 s. - váz.

Kabala / Papus ; [upravil Nikolaj Savický]. - Vyd. 2. - Praha : Volvox Globator, 2001. - 261 s. : il. - brož.

Kognitivní psychologie : nové výsledky zkoumání metodou mentální chronometrie. / Bohumír Chalupa - 1. čes. vyd. - Brno : Lynx, 2001. - 96 s. : tab. - brož.

Král, válečník, kouzelník, milovník, aneb, O mužské psychice / Robert Moore, Douglas Gillette - Praha : Lidové noviny, 2001. - 139 s. - brož.


Kreslení jako cesta k sebevyjádření / Diana a Nick Meglinovi - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2001. - 221 s. : il. - brož.


Křivda, odpuštění, smíření / Józef Augustyn - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000. - 95 s. - brož.

Kulihrášek a zvířátka : zábavné úkoly pro nejmenší. / [napsala Anna Sójka-Leszcynska ; ilustroval Piotr Perkowski. ; z polského originálu přeložila Jana Eislerová]. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2000. - 1 sv. (nestránkováno). : il. - váz.

La Prague mystérieuse / Lucie Seifertová ; [traduction Alena Lhotová]. - Prague : Slovart, 2001. - 1 sv. (nestránkováno) : barev. il. - váz.

Láska dělá divy / Phil Bosmans ; [z němčiny přeložila Marie Mourková]. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000. - 77 s. - váz.

Láska duše : probouzení vašich srdečních center. : Orinova kniha. / Sanaya Roman - Vyd. 1. - Praha : Šťastní lidé, 2000. - 232 s. : il. - brož.

Logické úlohy / [V. Fořtík ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2001. - 126 s. : il. - brož.

Machiavelistické etudy : Churchill, Roosevelt, De Gaulle, Hitler, Stalin. / Jaroslav Matějka - Praha : East West Publishing Company, 2001. - 207 s. - brož.

Magický rok 2000, aneb, Dějiny v zrcadle hvězd / Antonín Baudyš, Jan Bauer - Vyd. 1. - Praha : Formát, 1999. - 202 s., [17] s. příl. - váz.

Matki dzieci niepelnosprawnych wobec problemów zyciowych / Malgorzata Sekulowicz - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2000. - 172 s. : il., tab. - brož.

Meze a obzory psychoanalýzy / Hugo Široký - Vyd. 1 - Praha : Triton, 2001. - 587 s. - váz.
Modlitba Páně : odraz Kristova nitra jako poselství pro naši dobu. / Romano Guardini - Vyd. 2., v Karmelitánském nakladatelství 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000. - 77 s. - brož.

Murphyho zákony : novela pro XXI. století. / [sestavila a upravila Elena Konvitová] - 1. vyd. - Český Těšín : Poradce, 2000. - 127 s. - brož.

Muži jsou jako ryby, aneb, Co by měla vědět každá žena, když chce získat muže podle svých představ / Steve Nakamoto ; [z anglického originálu přeložil Otakar Lanc]. - Vyd. 1. - Praha : Šulc a spol., 2001. - 179 s. : il. - váz.

Mystérium bytí : (uvedení do ontogonie). / Jaromír Vlach - Vyd. 1. - Strážnice : Etnos, 2001. - 87 s. - brož.

Naše dědictví : k evropským myšlenkovým tradicím. / Soňa Dorotíková a kol. - Praha : Univerzita Karlova, 2000. - 130 s. - brož.


Náhoda, nebo osud? : astrolog odhaluje tajemství úspěchu a slávy. / Štěpán Alexa - Vyd. 1. - Praha : Formát, 1999. - 123 s., obr. příl. - váz.


NEAD 2000 : nealkoholové drogy 2000. : přehled hlavních výsledků výzkumné studie. : město Brno. / Michal Miovský, Tomáš Urbánek - Vyd. 1. - BoskoviceBrno : Albert : Psychologický ústav Akademie věd : Sdružení Podané ruce, 2001. - 53 s. : tab., il. - brož.

NEAD 2000 : nealkoholové drogy 2000. : přehled hlavních výsledků výzkumné studie. : město Olomouc. / Michal Miovský, Tomáš Urbánek - Vyd. 1. - BoskoviceBrno : Albert : Psychologický ústav Akademie věd : Sdružení Podané ruce, 2001. - 53 s. : tab., il. - brož.

NEAD 2000 : nealkoholové drogy 2000. : přehled hlavních výsledků výzkumné studie. : město Ostrava. / Michal Miovský, Tomáš Urbánek - Vyd. 1. - BoskoviceBrno : Albert : Psychologický ústav Akademie věd : Sdružení Podané ruce, 2001. - 53 s. : tab., il. - brož.

NEAD 2000 : nealkoholové drogy 2000. : přehled hlavních výsledků výzkumné studie. : okres Brno-venkov. / Michal Miovský, Tomáš Urbánek - Vyd. 1. - BoskoviceBrno : Albert : Psychologický ústav Akademie věd : Sdružení Podané ruce, 2001. - 52 s. : tab., il. - brož.

NEAD 2000 : nealkoholové drogy 2000. : přehled hlavních výsledků výzkumné studie. : Okres Jihlava. / Michal Miovský, Tomáš Urbánek - Vyd. 1. - BoskoviceBrnoBoskovice : Albert : Psychologický ústav Akademie věd : Sdružení Podané ruce : Albert, 2001. - 53 s. : tab., il. - brož.

NEAD 2000 : nealkoholové drogy 2000. : přehled hlavních výsledků výzkumné studie. : okres Zlín. / Michal Miovský, Tomáš Urbánek - Vyd. 1. - BoskoviceBrno : Albert : Psychologický ústav Akademie věd : Sdružení Podané ruce, 2001. - 54 s. : tab., il. - brož.

NEAD 98 : nealkoholové drogy 1998. : přehled hlavních výsledků výzkumné studie. / Michal Miovský, Tomáš Urbánek - Vyd. 1. - BoskoviceBrno : Albert : Psychologický ústav Akademie věd : Sdružení Podané ruce, 1999. - 176 s. : tab., il. - brož.

Nejen sirkové úlohy / [V. Fořtík ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2001. - 128 s. - brož.

Nejen šachové úlohy / [V. Fořtík ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2000. - 126 s. : il. - brož.

Nezemřu celý : knížka o květech, cestách a rozvátém listí, kterou napsalo 161 autorů a 36 umírajících. : (úvahy o smyslu života). / Miloš Hynšt - Brno : Šimon Ryšavý, 2000. - 190 s. : barev. il. - váz.

Neznámá moc Luny : vliv cyklu Měsíce na lidské zdraví. / Johanna Paunggerová, Thomas Poppe - Vyd. 2. - Praha : Euromedia Group - Ikar, 2001. - 215 s. : il. + 2 příl.. - váz.

Nic než láska : abbé Pierre v rozhovoru s Helenou Amblardovou. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2001. - 67 s. - brož.


Nová religiozita fascinuje a zneklidňuje : kongres FEECA, Budapešť 17.-19.10.1998. / Helmut Renöckl, Miklós Blanckenstein (vyd.) - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000. - 101 s. : tab. - brož.


Odhalená krása / Luboš Nečas ; [fotografie Jakub Ludvík ... et al.]. - Praha : Otakar II., 2000. - 1 sv. (nestránkováno) : il. (většina barev.) - váz.

Odvaha žít lásku : o křesťanském manželství jako místu uskutečňování Boží lásky. / Georgette Blaquirová - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000. - 135 s. - brož.

Ostrov / Aldous Huxley ; [z anglického originálu přeložili Vanda Oaklandová a Milan Ohnisko]. - Vyd. 1. - Praha : Maťa : DharmaGaia, 2001. - 320 s. - Maťa ; váz.

O milosrdenství s Kateřinou Lachmanovou - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000. - 87 s. - váz.

O milování s důvěrou a láskou / Ján Praško, Ondřej Trojan - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 188 s. : il., tab. - brož.

O radostech lidské duše s Maxem Kašparů - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2001. - 89 s. - váz.

O víře a rozumění : hudba, poezie, myšlení. / Zdeněk Vyšohlíd - Vyd. 1. - Praha : Svoboda Servis, 2001. - 215 s. - brož.

Padesát let francouzské filosofie / [editoři Antoine Mars ... et al.] - Praha : CEFRES, 2001. - 121 s. - brož.

Písmo odhaluje osobnost : slavní očima grafologa. / Josef Burgr - Praha : Slovanský dům, 2001. - 183 s. : il. - váz.

Pomoc, princezna zmizela, aneb, Pohádkové opakování pro 1. třídu / Jarmila Pánková, Veronika Bernardová - 1. vyd. - Praha : Scientia, 2001. - 48 s. : il. - brož.

Povolání otce: Prezident republiky : osudy dětí našich prezidentů. / Ivana Hutařová - Vyd. 1. - Praha : Petrklíč, 2000. - 171 s. : il. - váz.

Pozitivní myšlení pro nové tisíciletí : cesty k úspěchu a naplněnému životu. / Peter Kimmel - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2001. - 139 s. - brož.

Pozoruhodné výroky : tvoje problémy očima moudrých. / vybral a uspořádal Miroslav Papoušek - Vyd. 1. - Rosice u Brna : Gloria, 2000. - 135 s. - brož.

Pozvání do filosofie / Martin Hollis - 1. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 2001. - 187 s. : il. - váz.

Po uši zamilovaní : hodíme se k sobě?. / Britta Weimerová-Langerová - 1. vyd. - Praha : Amulet, 2001. - 150 s. : il., tab. - brož.


Praga misteriosa / Lucie Seifertová ; [traducción Eduardo Fernández Couceiro]. - Praga : Slovart, 2001. - 1 sv. (nestránkováno) : barev. il. - váz.


Praga misteriosa / Lucie Seifertová ; [traduzione Marina Castiellová]. - Praga : Slovart, 2001. - 1 sv. (nestránkováno) : barev. il. - váz.

Problémový žák v době dospívání na základní škole a v nižších třídách gymnázia / Stanislav Langer - Hradec Králové : Kotva, 2001. - 398 s. : il., tab. - brož.

Prožít rok s láskou / Phil Bosmans ; [z vlámského originálu přeložil Stanislav Štěpánek]. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2001. - 90 s. - váz.

Psychologická první pomoc v práci výchovného poradce / Richard Jedlička - Praha : Univerzita Karlova, 2000. - 97 s. : il. - brož.

Psychologie nemocných a zdravotně postižených dětí / Zdeněk Matějček - 3., přeprac. vyd. - Jinočany : H & H, 2001. - 147 s. : il. - brož.

Psychologie snu : (včetně 500 symbolů ve snech). / Ernst Aeppli - Vyd. 2. - Praha : Sagittarius, 2001. - 259 s. - brož.

Psychologie / Helena Pavlíčková - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2001. - 35 s. : il. - brož.

Sám sobě psychiatrem : jak se bránit stresu a udržet duševní pohodu. / Jan Cimický - Vyd. 1. - Praha : Formát, 2001. - 196 s. - váz.

Sergius Hessen a Československo / Vladimír Goněc - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 83 s. - brož.

Slavjanskij i balkanskij fol'klor : narodnaja demonologija. / [redakcionnaja kollegija Ljudmila Nikolajevna Vinogradova... et al.] - Moskva : Indrik, 2000. - 398 s. : il. - váz.

Slovo - struktura(lismus) - příběh : pocta Květoslavu Chvatíkovi. / [editor Jan Schneider] - Olomouc : Aluze, 2000. - 229 s. -
Slunce pro duši : 100 moudrých příběhů pro potěšení. / Norbert Lechleitner ; [z německého originálu přeložila Blanka Kirsteinová]. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2001. - 137 s. - váz.
Smysly a čas v Aristotelově filosofii / Milan Mráz - Vyd. 1. - Praha : Filosofia, 2001. - 63 s. - brož.

Sociální deviace / Michal Hrčka - Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství, 2001. - 302 s. - brož.

Spirituální léčba : jiná cesta ke zdraví. / Ute Moos ; s předmluvou Michaela Harnera. ; úvod Karel R. Wernhart. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub : Ikar, 2001. - 172 s. - váz.

Společenské chování : umíme se chovat?. / Jan Machálek - Praha : Petrklíč, 2000. - 211 s. - váz.

Stoletý snář s čísly, aneb, Jak vyhrát velké peníze / Marie Laurinová - 1. vyd. - Praha : Víkend, 2000. - 111 s. : il. - brož.


Stres / Greg Wilkinson - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 96 s. : barev. il. - brož.
Světlo svíčky / T. Lobsang Rampa ; [z anglického originálu přeložila Jitka Badoučková]. - Vyd. 1. - Praha : Trigon, 2001. - 145 s. - brož.

Světové zázraky, duševní zkoušky a zjevení ducha : těchto dvanáct přednášek bylo prosloveno v Mnichově od 18. do 28. srpna 1911. / Rudolf Steiner - Svatý Kopeček u Olomouce : Michael, 2001. - 214 s. - váz.

Systémy země a síla Kristova : evangelium zrodu člověka. / Marko Pogačnik - Praha : Dobra, 2001. - 263 s. : il. - brož.

S Gottem v posteli / Michaela Remešová, Dalibor Mácha - Vyd. 1. - Hořice : Tevis, 2000. - 182 s., [8] s. obr. příl. - brož.

S mým srdcem nelze si jen hrát : pět příběhů o lásce. / Thea Leitner ; [z německého originálu přeložila Jana Kudělková]. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub : Euromedia Group - Ikar, 2001. - 286 s.il. : il. - váz.

Šikanování a šikanovaní jako pedagogický problém / Jaroslav Šturma - Vyd. 1. - Hradec Králové : LÍP, 2001. - 24 s. - brož.

Testy rodinné soudržnosti / Susan Adamsová - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2001. - 111 s. : il. - brož.

The Logica Yearbook 1999. / edited by Timothy Childers - Vyd. 1. - Prague : Filosofia, 2000. - 272 s. : il., tab. - brož.

Time management : jak hospodařit s časem. / John Caunt - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - x, 125 s. - brož.

Totemová zvířata / Lenka Flášarová, Jolana Housnarová - Vyd. 1. - Pardubice : Labrix, 2000. - 230 s. : il., tab. + 30 karet. - Brož.

Tvář naší země - krajina domova : sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 21.-23. února 2001 na Pražském hradě a Průhonicích. 3. Duchovní rozměr krajiny - Vyd. 1. - Lomnice nad Popelkou : Studio JB, 2001. - 81 s. : il., mapa - soubor

Tvář naší země - krajina domova : sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 21.-23. února 2001 na Pražském hradě a Průhonicích. 4. Umělecká reflexe krajiny - Vyd. 1. - Lomnice nad Popelkou : Studio JB, 2001. - 83 s. : il. - soubor

Umění a kýč / Tomáš Kulka - Vyd. 2., rozš. - Praha : Torst, 2000. - 292 s. : il. - váz.

Umění jednat s dospívajícími / Edith Tartar Goddetová - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2001. - 140 s. : il. - brož.


Úlohy na vánoční svátky / [V. Fořtík, J. Pěnčík, O. Suchý] - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2000. - 126 s. : il. - brož.


Úvod do psychologie / Marie Vágnerová - Praha : Karolinum, 2001 dotisk. - 210 s. - brož.
Velké tajemství : manželství jako umělecké dílo. / Ladislav Kubíček - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2001. - 51 s. - brož.

Věštění : naučte se ovládat svou intuici. / Rosalinde Haller ; za spolupráce Ulrike Müller-Kaspar. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2001. - 269 s. : il. - váz.

Vlajka : k historii a ideologii českého nacionalismu. / Milan Nakonečný - 1. vyd. - Praha : Chvojkovo nakladatelství, 2001. - 332 s., [16] s. obr. příl. - váz.

Vnímání / [V. Fořtík ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2001. - 126 s. : il. - brož.
Vrať se : svědoní v duchovním životě. / Herbert Madinger - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2001. - 136 s. - brož.

Všechno co chcete vědět o Václavu Klausovi a bojíte se zeptat-- / Ladislav Chmel - Vyd. 1. - Praha : Formát, 2000. - 190 s., f16] s. obr. příl. - váz.

Vykládání z karet I : partnerské a mezilidské vztahy. / Xena Longeri - Vyd. 1. - Olomouc : Epava, 1999. - 32 s. : il. + 32 karet. - brož.

Výtvarné čarování : (artefiletika pro předškoláky a mladší školáky). / Vladimíra Slavíková, Jan Slavík, Helena Hazuková - Praha : Univerzita Karlova, 2000. - 179 s., xxxii obr. příl. : il. - brož.

Zahrada vůní pro potěchu myslí : 400 let staré pojednání o Arabech a o milování. / Muhammad An-Nafzáví ; [překlad Svetozár Pantůček]. - Praha : Dar Ibn Rushd, 2001. - 146 s. : il. - váz.
Záhady nikdy nekončí-- : pátrání po tajných chodbách na střední Moravě a v Čechách. : psychotronika ve službách kriminalistiky. : případy z domova i zahraničí. / Jaroslav Krempl, Miloš Štraub - 1. vyd. - Prtaha : Š-matis, 2001. - 97 s. : il., mapy - brož.

Zrcadlo duše / Jiří Slavík - Olomouc : Votobia, 2001. - 136 s. : il. - brož.

Život a příroda / Helena Pavličíková, Miroslav Petříček, Miroslav Sapík - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2000. - 68 s. - brož.

52 způsobů, jak dětem vyjádřit lásku / Jan Dargatzová - 1. vyd. - Praha : Samuel, 2001. - 130 s. - Brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 16.09.2019 10:14
TOPlist