Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2001 (březen-duben) - O. Geografie, biografie, dějiny

za březen-duben 2001

Abusir and Saqqara in the year 2000 / edited by Miroslav Bárta and Jaromír Krejčí - Praha : Academy of Sciences of the Czech Republic, 2000. - xxi, 615 s., [72] s. obr. příl. : il. - váz.

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis : Facultas philosophica. : historica. 29. 2000. Sborník prací historických. 17 - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 277 s. - brož.
Afrika kolem Tatry / Jiří Hanzelka, Miroslav Zikmund - Vyd. 2. - Brumovice : Carpe diem, 2000. - 101 s., [16] s. obr. příl. - brož.

Agostino Ciampelli 1565-1630: disegni / Milan Togner - Olomouc : Muzeum umění Olomouc, 2000. - 107 s. : il. - brož.

Ale vždyť to byli filozofové-- : filozofické apokryfy. / Jiří Cetl - Vyd. 1. - Brno : Doplněk, 2000. - 183 s. : il. - brož.

Amadeus : život Mozartův. / Claudio Casini - 1. vyd. - Praha : Academia, 2001. - 302 s., obr. příl. - brož.

Amerikou od severu k jihu : na dobrodružné cestě od Severního ledového oceánu do Ohňové země. / Leoš Šimánek - 4. vyd. - Pardubice : Action-Press, 2000. - 216 s. : il. - váz.

Andělé, nevolejte-- : na světě je někdy dobře. / Josef Fousek - Praha : Pragoline, 2001. - 256 s., [16] s. obr. příl. - váz.

Andrea Bocelli / Jaroslav Matějka - Praha : Plejáda, 2000. - 110 s. : barev. il. - váz.

Antarktida na prahu konce : z deníku skeptika. / Martin Vopěnka - Vyd. 1. - Praha : Práh, 2000. - 160 s., 58 obr. na příl. : barev. il. - váz.

Archaeologia Austriaca : Beiträge zur Paläanthropologie, Ur- und Frühgeschichte Österreichs. Bd. 82-83. 1998-1999. - Wien : Franz Deuticke, 1999. - 551 s., obr. příl. : il. - brož.

Archeologické výzkumy v jižních Čechách 13. 2000.. - České Budějovice : Jihočeské muzeum, 2000. - 221 s., obr. příl. : il., fot., tab. - brož.

Archeologie ve středních Čechách 4. 2000. 1. / [editor Michal Lutovský] - Praha : Ústav archeologické památkové péče středních Čech, 2000. - 252 s. : il., fot., tab. - brož.

Archeologie ve středních Čechách 4. 2000. 2. / [editor Michal Lutovský] - Praha : Ústav archeologické památkové péče středních Čech, 2000. - s. 263-531. : il., fot., tab. - brož.

Atentát : smrt císařovny Alžběty. / Maria Matrayová, Answald Krüger - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Ikar : Knižní klub, 2001. - 286 s., [16] s. obr. příl. - váz.

Autoatlas Česká republika - 1. vyd. - [Měř.]1:240 000. - Praha : Žaket, 2000. - 165 s. - brož.

Autoatlas Česká republika - 1. vyd. - [Měř.]1:240 000. - Praha : Žaket, 2000. - 165 s. - brož.


Básnířka Tereza Dubrovská : letopis. / Drahomír Šajtar - Vyd. 1. - Šenov u Ostravy : Tilia, 2001. - 222 s. - brož.

Bibliografie historicko-vlastivědné literatury severní Moravy a Slezska za léta : pomůcka pro vlastivědnou práci. 1991-1995. / zpracovala Jana Indrová - Opava : Zemský archiv, 1998. - xxxiii, 240 s. - Brož.

Bída historicismu / K.R. Popper - Vyd. 2., opr. - Praha : Oikoymenh, 2000. - 134 s. - brož.

Blahoslavený Hroznata : kritický životopis. / Petr Kubín - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2000. - 284 s. : il., mapy, faksim. - váz.

Blansko : brána Moravského krasu. / Ivan Balák a kol. - Vyd. 2., upr. - Blansko : Městská knihovna : Školský úřad, 2000. - 175 s. : il., tab. - Brož

Bohům patří úlitba : diplomatem v západní Africe. / Vladimír Klíma - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2001. - 235 s. : il. - brož.

Boris Jelcin od úsvitu do soumraku / Alexandr Vasil'jevič Koržakov - Praha : Votobia, 2000. - 349 s., obr. příl. - brož.

Borovany / Daniel Kovář ; fotografie Petr Odložil. - České BudějovicceBorovany : Okresní úřad : Městský úřad, 2000. - 94 s. : il. - váz.

Borovany / Daniel Kovář ; fotografie Petr Odložil. - 1st ed. - České BudějoviceBorovany : District ofice : Town of Borovany, 2000. - 94 s. : il. - váz.

Borovany / Daniel Kovář ; fotografie Petr Odložil. - 1. Ausg. - České BudějoviceBorovany : Landratsamt : Stadtamt Borovany, 2000. - 94 s. : il. - váz.

Brno : atlas města. - [Měř.] 1:15 000. - Brno : Geodezie, 2000. - 90 s. : mapy - váz.

Brno, Kleinův palác / Bohumil Samek - Brno : Památkový ústav, 2000. - 38 s. : barev. il. - brož.
Broken Promise / Martin Petrasek - 1st ed. - Prague : Granit, 2000. - 96 s., obr. příl. - brož.

Castellologica bohemica 7. / editor Tomáš Durdík - Praha : Archeologický ústav AV ČR, 2000. - 458 s. : il. - ARÚ AV ČR ; brož.

Cesta do pravěku : dávný svět v obrazech Zdeňka Buriana. / [text] Bořivoj Záruba ; [ilustrace] Zdeněk Burian. - Vyd. 3. - Praha : Granit, 2000. - 159 s. : il. - váz.

Cestovatel : historický román o cestách Marka Pola. Kniha 1. Z Benátek do Kithaje / Garry Jennings ; [z anglického originálu přeložila Eva Konečná]. - Vyd. 1. - Frenštát pod Radhoštěm : Polaris, 2000. - 478 s. - váz.


Cestovatel : historický román o cestách Marka Pola. Kniha 2. V říši Kublajchána / Gary Jennings ; [z anglického originálu přeložila Eva Konečná]. - Vyd. 1. - Frenštát pod Radhoštěm : Polaris, 2000. - 567 s. - váz.


Cikáni pod hákovým křížem / Donald Kenrick, Grattan Puxon - 1. české vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, Centre de recherches tsiganes, 2000. - 178 s. : il. - brož.

Co se vejde do života / Lumír Čivrný - Vyd. 1. - Praha : Hynek, 2000. - 252 s. - váz.

Cvičení z geografie dopravy a služeb / Stanislav Mirvald - 2. vyd., přeprac. - Plzeň : Západočeká univerzita, 2001. - 74 s. : tab. - brož.

Čas je dar Afriky : Etiopie. / Hynek Adámek, Pavel Mikeš - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2000. - 160 s. : barev. il. - váz.

Česká katolická moderna : Prostějov, 10.11.1998. : sborník z konference. / [editor Pavel Marek] - OlomoucProstějov : Univerzita Palackého : Muzeum Prostějovska, 2000. - 115 s. - brož.
Česká republika : autoatlas. - 1. vyd. - [Měř.] 1:150 000. - Brno : Geodezie, 2000. - 176 s. : mapy. - brož.

Česká republika : autoatlas. - 3., nezm. vyd. - [Měř.] 1:200 000. - Brno : Geodezie, 2000. - 136, 24, 98 s. : mapy - váz.

Česká republika : autoatlas. - 4., nezm. vyd. - [Měř.] 1:200 000. - Brno : Geodezie, 2000. - 136, 24, 48 s. : mapy - váz.

České barokní umění / František Nesejt - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2000. - 113 s. - brož.

České církevní dějiny ve druhé polovině 20. století : sborník příspěvků ze sekce církevních dějin na VIII. sjezd českých historiků v Hradci Králové ve dnech 10.-12.9.1999. / Libor Jan (ed.) - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2000. - 119 s. - brož.

České exlibris : historie a současnost. / Slavomil Vencl - Praha : Hollar, 2000. - 168 s. : il. - váz.
České země v éře První republiky : (1918-1938). Díl 1. Vznik, budování a zlatá léta republiky (1918-1929) / Zdeněk Kárník - 1. vyd. - Praha : Libri, 2000. - 571 s. : il., tab. - váz.

České země v letech II. Lucemburkové na českém trůně : 1378-1437 / Jaroslav Čechura - 1. vyd. - Praha : Libri, 2000. - 438 s. : il. - soubor

Československo můj druhý domov : paměti Kanaďana. / H. Gordon Skiling - V čes. jaz. vyd. 1. - Praha : Prostor, 2001. - 607 s. : il. - váz.

Českoslovenští legionáři : rodáci a občané okresu Havlíčkův Brod. : 1914-1920. / [Miloš Tajovský ... et al.] - Havlíčkův Brod : Okresní úřad : Státní okresní archiv : Okresní vlastivědné muzeum, 2000. - 113 s. : il. - Brož.

Češi v cizinecké legii / Otto Janka - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2000. - 173 s. : il. - váz.

Čeští králové II. Atlas kosterních pozůstatků českých králů Ladislava Pohrobka, Jiřího z Poděbrad a Habsburků pohřbených v Praze s podrobným komentářem a historickými poznámkami / Emanuel Vlček - 1. vyd. - Praha : Vesmír, 2000. - 301 s. : il., fot., tab. - soubor ; váz.


Der Bezirk Trautenau : zum Andenken an Erwin Heinzel, Erich Gierach und Ernst Schwarz. - 1. Aufl. - Trautenau : Verein für deutsch-tschechische Verständigung, 2000. - 137 s. - váz.

Dějiny evropské civilizace 1. / [Petr Čornej ... et al.] - 3. vyd. - Praha : Paseka, 1999. - 367 s. : il. - soubor

Dějiny evropské civilizace 2. / [Pavel Bělina ... et al.] - 3. vyd. - Praha : Paseka, 1999. - 322 s. : il. - soubor

Dějiny Králicka / František Musil - Vyd. 1. - Králíky : Arnošt Juránek, 2000. - 184 s., [26] s. obr. příl. - váz.

Děti Anglie / Alison Weirová - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Ikar, 2001. - 447 s. - váz.
Dianina smrt / Trevor Rees-Jones ; [přeložila Zlata Kufnerová]. - Vyd. 1. - Praha : Baronet, 2000. - 280 s. - váz.

Divy světa : fascinující stavby a památky. : od Kolosea k Tádž Mahal. - Vyd. 2. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub : Balios, 2000. - 240 s. : il. - váz.

Dobytí ráje : Karel Gott a Helena Vondráčková v New Yorku 2000. / Jaroslav Tatek, Marie Formáčková - Vyd. 1. - Praha : Artia NET, 2000. - 55 s. : barev. il. - Brož.

Drsná doba kamenná / Terry Deary ; [z anglického originálu přeložil Robert Novotný], ilustroval Martin Brown. - Praha : Egmont ČR, 2000. - 128 s. : il. - brož.

Dům U Jonáše / [Vladimír Hrubý] - Pardubice : Východočeská galerie, 2000. - 1 sv. (nestránkováno) : barev. il. - brož.

Dýka v zádech / Bohuš Chňoupek - Vyd. 1. - Praha : Futura, 2001. - 142 s. - brož.

Ďáblice / zpracoval Miloslav Wimmer a kolektiv - Praha : Maroli, 2000. - 146 s., obr. příl. : il. - váz.

Egypt : průvodce po turistických a přírodních zajímavostech. / Libor Novák - 3., přeprac. vyd. - Praha : Žaket, 2000. - 126 s., obr. na příl. : il., mapy - brož.

Encyklopedie Slezska / [Ladislav Buzek ... et al.] - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2000. - 187 s. - brož.

Etnické a kulturní minority ve střední Evropě I : (základní problémy, Židé). / David Václavík - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 120 s. : il. - brož.

Euroregion Elbe/Labe v číslech, grafech a mapách / [editor Milan Jeřábek] - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2000. - 74 s. : il., tab. - brož.


Euthydémos / Platón ; [z řeckého originálu přeložil František Novotný]. - 4., opr. vyd. - Praha : Oikoymenh, 2000. - 129 s. - brož.


Euthyfrón / Platón ; [z řeckého originálu přeložil František Novotný]. - 4., opr. vyd. - Praha : Oikoymenh, 2000. - 104 s. - brož.

Evropa a její národy : ve znamení jednoty i různosti. / Krzystof Pomian - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2001. - 213 s. - brož.

Evropské dějiny v datech / Jiří Pernes - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2000. - 343 s. : il. - váz.

Faidón / Platón ; [z řeckého originálu přeložil František Novotný]. - 4., opr. vyd. - Praha : Oikoymenh, 2000. - 105 s. - brož.

Faidros / Platón ; [z řeckého originálu přeložil František Novotný]. - 5., opr. vyd. - Praha : Oikoymenh, 2000. - 85 s. - brož.

Frank Lloyd Wright a česká architektura : Praha, výstavní sály Obecního domu 7.2.-15.4.2001. / [texty Vladimír Karfík, Vladimír Šlapeta a Milena Lamarová] - Praha : Obecní dům, 2001. - 63 s. : il. (některé barev.) - brož.

František Ferdinand d'Este, následník trůnu / Jan Galandauer - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 2000. - 353 s. : il. - váz.

František Řehoř (1857-1899) a jeho etnografická činnost / Naďa Valášková ; (s ukázkami článků F. Řehoře z Haliče). - Praha : Etnologický ústav Akademie věd České republiky, 1999. - 182 s. : il. - brož.

František Šnajdr : Galerie Patro, Olomouc; prosinec 2000. / [úvodní text Bohuslav Smejkal] - [Olomouc] : Galerie Patro, 2000. - 1 sv. (nestránkováno) : il. - Brož.

Fronta v Dolomitech 1915-1917 : příběhy, události, fakta. : 1. světová válka v Dolomitech. : minulost a dnešek na dávném frontovém území. / Milan Čepelka - 3. upr. a dopl. vyd. - Lysá nad Labem : DTP Studio, 2000. - 199 s. : il. - brož.

Galerie géniů, aneb, Kdo byl kdo : osobnosti českých dějin. / [Vít Haškovec, Ondřej Müller, Irena Tatíčková] - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2000. - 202 listů[v obálce]. - volné listy v obálce

Geografie cestovního ruchu / Václav Hrala - Vyd. 2. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 109 s. : il., tab. - brož.

Geografie Ústeckého kraje / Jiří Anděl a kol. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2000. - 151 s. : il., tab. - brož.

Geopolitika středoevropského prostoru : horizonty zahraniční politiky České republiky a Slovenské republiky. / Oskar Krejčí - 1. vyd. - Praha : Ekopress, 2000. - 318 s. : il. tab. - brož.

Gettysburg 1863 : historické bitvy. / Grzegorz Swoboda ; [překlad Miloš Řezník]. - 1. čes. vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2000. - 263 s. : il. - brož.


GIS por každého : vytváříme mapy na počítači. / David E. Davis - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - xiv, 112 s. : il. (většina barev.) + 1 CD-ROM. - brož.


Goethe in Olmütz : beiträge der internationalen Konferenz. : Olmütz, 6.-8.12.1999. / [editor Ingeborg Fialová-Fürstová, Lucie Ceralová] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 187 s. : il. (některé barev.) - brož.

Gorgias / Platón ; [z řeckého originálu přeložil František Novotný]. - 4., opr. vyd. - Praha : Oikoymenh, 2000. - 129 s. - brož.

Górscy herbu Boza Wola : przodkowie i potomkowie generala Franciszka Górskiego. / pod redakcja Krystyny Górskiej-Golaskiej - Poznan : Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk, 2000. - 377 s. : il. - brož.

Grafika rodiny Balzerů 1770-1820 : Zámek Kravaře, květen - červen 2000. / [výstavu připravil Jan Štefan] - Vyd. 1. - Kravaře : MARQ : Kulturní středisko zámek Kravaře, 2000. - 16 s. : il. - brož.

Grafologie : cesta z pelíšků do pekla. / Zuzana Dobiášová, Zuzana Pšenicová - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2000. - 94 s. : il. - váz.

G. W. Fr. Hegels Konzeption der "Absolutheit des Christentums" unter gegenwärtigem Problemaspekt / Leo Scheffczyk - München : Bayerische Akademie der Wissenschaften, 2000. - 42 s. - brož.

Hanácký kalendář : čtení pro zábavu a poučení. 2000. - Olomouc : Společnost přátel vesnice a malého města, 1999. - 163 s., obr. příl. : il. - Brož.

Hanácký kalendář : čtení pro zábavu a poučení. 2001. - Olomouc : Společnost přátel vesnice a malého města, 1999. - 125 s. : il. - Brož.

Het Boheemse Paradijs / [Stanislav Randák] - Libice nad Cidlinou : Vega-L, 2000. - 22 s. : il., mapy - brož.

Historie Českého Boratína / [Josef Vlk, Anna Vlková, Vladislav Vlk] - Ústí nad Labem : Forte, 2000. - 293 s., 16 příl., obr. na příl. : il., tab. + 1 mapa. - váz.

Historie českých spiknutí / Jaroslav Čechura ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Akropolis, 2000. - 167 s. : il. (některé barev.) - váz.

Hlas domova 2. Výtvarné umění a architektura našeho Polabí / Vladimír Loyda, Jaroslav Špaček - Vyd. 1. - Čelákovice : Městské muzeum, 2000. - 91 s. : il. - brož.

Hledali spravedlivější svět I : od Luthera po Jeffersona. / Miloslav Ransdorf - [Praha] : Panok-Knight, 2000. - 253 s. : il. - brož.

Horizonty [ne]svobody : političtí vězni okresu Náchod v letech 1948-1989. / Věra Vlčková - Náchod : Konfederace politických vězňů - okresní pobočka Náchod : Okresní úřad, 2000. - 417 s. : il. - brož.


Hradec u Němětic : sídlo halštatské a raně středověké nobility v Česko-bavorském kontaktním prostoru. 1. Text / Jan Michálek, Michal Lutovský - StrakonicePraha : Muzeum středního Pootaví : Ústav archeologické památkové péče středních Čech, 2000. - 375 s., 64 s. obr. příl. : il. - váz.


Hradec u Němětic : sídlo halštatské a raně středověké nobility v Česko-bavorském kontaktním prostoru. 2. Tabulky / Jan Michálek, Michal Lutovský - StrakonicePraha : Muzeum středního Pootaví : Ústav archeologické památkové péče středních Čech, 2000. - 11 s., 209 tab. - váz.

Hradec u Němětic : sídlo halštatské a raně středověké nobility v Česko-bavorském kontaktním prostoru. 3. Plány / Jan Michálek, Michal Lutovský - StrakonicePraha : Muzeum středního Pootaví : Ústav archeologické památkové péče středních Čech, 2000. - 8 s. : il. + 65 příl.. - Volné listy v obálce

Hrady a tvrze Rokycanska v díle Františka Alexandra Hebera / Irena Bukačová - 1. vyd. - Rokycany : Muzeum Dr. Bohuslava Horáka, 2000. - 62 s. : il. -
Ian Gillan: Můj život a Deep Purple / Ian Gillan a David Cohen - 1. vyd. - Praha : Volvox Globator, 2000. - 275 s. - váz.

Ilustrovaný atlas světa : svět v obrazech. / Elisabeth Sackett, Norman S. Barrett, Hannah Kate Jones - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2000. - 1 atlas (96 s.) : barev. il. - váz.

Interpretacja chrzescijanska religii poganskich Slowian w swietle kronik niemieckich XI-XII. wieku : (Thietmar, Adam z Bremy, Helmold). - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2000. - 368 s. - brož.

Interview : 126 novinářských rozhovorů z práva z let 1997-2000. / Alexandr Kramer - 1. vyd. - Brno : Doplněk, 2001. - 378 s. : il. - váz.

Iron in Archaeology : the European Bloomery Smelters. / Radomír Pleiner - Praha : Archeologický ústav Akademie věd České republiky, 2000. - xviii, 400 s. : il. - váz.

Italské Alpy : turistika, treking, cykloturistika + lyžařské terény. : 44 túr - od Julských Alp po Lago di Garda. : evropské hory českýma očima. Část 1.. Východ / Ivo Petr - 1. vyd. - Ostrava : Mirago, 2000. - 186 s. : il. - brož.

Ivančice / [editor Andrea Schwendtová ; foto: Vladimír Šálovský ... et al.]. - [S.l.] : Straight Efforts, 2000. - 188 s. : barev. il. - Váz.

Ivan Vyskočil : vždyť přece létat je o hubu. / Přemysl Rut - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2000. - 151 s., [16] s. obr. příl. - brož.

Izrael a palestinská území / [Jan Čeřovský et al.] - 1. vyd. - Praha : Olympia, 1999. - 188 s. : il. (většina barev.) - brož.

Jablonec nad Nisou : město a okolí. / Miloslav Kalík ... [et al.] - 1. vyd. - Jablonec nad Nisou : Informační centrum Městského úřadu, 2000. - 132 s. : il. - Váz.

Jablunkov / Antoni Szpyrc - Český Těšín : Proprint, 1999. - 109 s. : il. - Váz.


Jan Evangelista Urban - život a dílo : sonda do dějin české teologie a spirituality. / Václav Ventura - 1. vyd - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2001. - 223 s., 8 s. obr. příl. - brož.


Jan Schýbal / neokázale : Galerie 4, Cheb, 8.-31.12.2000. / [text Zbyněk Illek, Václav Podestát] - Cheb : Galerie 4, 2000. - 1 sv. (nestránkováno) : il. - Brož.

Jan Werich, Kaviár i šampaňské : portréty Jana Wericha. / Pavel Chrastil ; [fotografie Otto Dlabola]. - Praha : Eminent, 2000. - 141 s. : il. - váz.

Jedinec a společnost : sborník k 65. narozeninám doc. PhDr. Jana Sedláčka, CSc.. - Praha : Univerzita Karlova, 2000. - 161 s. - brož.

Jeseníky - Šumpersko : Staré Město pod Sněžníkem, Králický Sněžník, Velké Losiny, Šumperk, Praděd, Sobotín, Zábřeh, Králíky, Ostružná a další cíle. / [Petr David, Vladimír Soukup a kolektiv] - 2. vyd. - Praha : Soukup & David, 2000. - 148 s. : il. - brož.

Jilemnice : historická zastavení. / Jan Luštinec - Jilemnice : Městský úřad, 2000. - 223 s. : il. (většina barev.) - váz.

Jindřichohradecký vlastivědný sborník Sv. 12. / [Vladislav Burian ... et al.] - Jindřichův Hradec : Okresní muzeum, 2000. - 52 s. : il., fot. - brož.

Jirkov / Zdena Binterová - Chomutov : Okresní muzeum, 2000. - 95 s. : il. (některé barev.) - Brož.
Jiří Mědílek : obrazy posledních let. / [text Jan Kapusta ml.] - TrutnovNáchod : Galerie města Trutnova : Státní galerie výtvarného umění, 2000. - 1 sv. (nestránkováno) - Brož.

Jiří Pecha hraje srdcem / Boris Dočekal - 1. vyd. - Jihlava : Listen, 2000. - 117 s. : il. (některé barev.) - váz.

Jiří Šalamoun - Recidíva : [České muzeum výtvarných umění, výstavní prostory na Královské cestě, Praha, 6.12.2000-28.1.2001]. / autoři textů v katalogu Claudine Končinská ... [et al.] - Praha : České muzeum výtvarných umění, 2000. - 94 s. : barev. il. - brož.

John Fitzgerald Kennedy, Jacqueline Kennedyová / Alan Posener - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2000. - 89 s. - brož.

Josef Lux : muž se světlem v srdci. / Eva Rolečková - 1. vyd. - Praha : Gutenberg, 2000, dotisk. - 212 s. : il. - váz.

Kafkův proces a Švihova aféra / Bohumil Nuska, Jiří Pernes - 1. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 2000. - 231 s., viii s. obr. příl. : il. - brož.

Kapitoly z dějin Koloděj / [redakce Jan Vinař] - Praha : El Consult, 2000. - 246, xvii s. : il. (některé barev.) - brož.

Karel Hájek : archiv 1926-1973. / [Blanka Chocholatá] - Praha : Asociace fotografů, 1998. - 1 sv. (nestránkováno) : il. - brož.


Karel IV., literární dílo / [úvodní studie Anežka Vidmanová ; z latinského originálu přeložili Jakub Pavel, Richard Mašek]. - Vyd. v tomto souboru 1. - Praha : Vyšehrad, 2000. - 133 s. - váz.


Karel Smělý : zánik domu burgunského. / Werner Paravicini - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 2000. - 113 s. : il., mapa - brož.

Kdo byl kdo v české atletice / Jan Jirka a kol. - 1. vyd. - Praha : Olympia, 2000. - 240 s., [12] s. obr. příl. - brož.

Korespondence Bohuslava Martinů s Českou akademií věd a umění / Kateřina Maýrová - Praha : Academia, 2000. - 64 s. : il. - Brož.

Kremelská tajemství : dosud nepublikované materiály o zákulisí sovětské a postkomunistické moci. / Nikolaj Zenkovič - Vyd. 1. - Brno : Jota, 2001. - 239 s., [8] s. obr. příl. - váz.

Krnkové a vývoj palných zbraní 1848-1926 / Miroslav Slanina - Vyd. 1. - Praha : Agentura Pankrác, 2001. - 105 s., 9 s. obr. příl. : il. - váz.

Kroměřížsko - Kroměříž : Okresní úřad, 1998. - 1 sv. (nestránkováno) : barev. il. - Brož.

Kroměříž literární : výběrový místopis města Kroměříže. / Igor Fic - Vyd. 1. - Kroměříž : Muzeum Kroměřížska, 2000. - 163 s. : il. - brož.

Kroměříž : Hanácké Athény a jejich okolí. - Praha : Česká centrála cestovního ruchu, 1998. - 47 s. : il. (většina barev.), 1 mapa + 1 příl.. -
Kropáčova Vrutice a okolí : od historie k současnosti našich obcí. / Jaroslav Jaroš - Vyd. 1. - Kropáčova Vrutice : Obecní úřad, 2000. - 164 s., 8 s. obr. příl. : il., tab. - brož.

Krušné hory - západ : Klínovec, Jáchymov, Ostrov, Sokolov, Horní Blatná, Boží Dar, Nejdek, Kraslice, Potůčky, Chodov, Rotava, Bublava a další cíle. / [Petr David, Vladimír Soukup a kolektiv] - 1. vyd. - Praha : Soukup & David, 2000. - 135 s. : il. - brož.

La idea de principio en Leibniz y la evolución de la teoría deductiva von José Ortega y Gasset und seine Bedeutung für die Geschichtsschreibung der exakten Wissenschaften / Achim Jecht - , 2000. - 232 s. - Brož.

Legionáři Jičínska / Radka Janků - Vyd. 1. - Pardubice : Pardubická tiskárna Silueta, 2000. - 111 s. : il. - brož.

Lepší role už nedostaneme / Miroslav Holub - Vyd. 1. - Brumovice : Carpe diem, 2000. - 55 s. : il. + 1 CD. - váz.

Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti Knj. 50. 1999. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2000. - 261 s. - Brož.

Liber de Verbo incarnato / Richard ze svatého Viktora ; přeložila Lenka Jiroušková. ; úvod napsala Lenka Karfíková. - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 2000. - 117 s. - brož.

Ludnosc zydowska na Dolnym Slasku 1945-1950 / Bozena Szaynok - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2000. - 210 s. - brož.

Magnetický vítr / Gabriela Vránová - Vyd. 2., upr. - Brumovice : Carpe diem, 2000. - 131 s., [16] s. barev. il. : il. - váz.


Malá dohoda 1919-1938 : její hospodářské, politické a vojenské komponenty. / Zdeněk Sládek - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2000. - 297 s. : tab. - brož.

Malíř Staropražan Karel Ludvík Klusáček (1865-1929) : ze života umělce a organizátora veřejného života. / Petra Pechová - Vyd. 1. - Polná : Linda, 2000. - 133 s. : il. - brož.

Malý cestovatel minulostí - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2000. - 145 s. : il. - váz.

Mapa světa : studijní text pro učitele zeměpisu. / Ladislav Skokan - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2000. - 40 s. : tab. - brož.

Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v okrese Hradec Králové / Ivana Maxová, Vratislav Nejedlý, Pavel Zahradník - Praha : Jalna, 2000. - 116 s. : il. (některé barev.) - brož.

Maršál Radecký, vojevůdce pěti císařů / Petr Havel, Andrej Romaňák - Vyd. 1. - PrahaLitomyšl : Paseka, 2000. - 363 s. : il. - váz.

Martin z Tours / Régine Pernoudová ; [z německého originálu přeložila Emilie Harantová]. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2000. - 137 s. - váz.

Mediaevalia historica Bohemica Sv. 7. - 1. vyd. - Praha : Historický ústav Akademie věd České republiky, 2000. - 319 s. : il., tab. - brož.

Meldunki sytuacyjne Komendy Okregu Lublin AK : maj - lipiec 1944. / Anna Grazyna Kister - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1998. - 102 s. - brož.

Metafyzické myšlenky : bilingva. / Benedikt Spinoza ; přeložil a poznámkami a úvodním slovem opatřil Martin Hemelík. - 1. vyd. - Praha : Filosofia, 2000. - 179 s. - váz.

Mé dvacáté století / Ema Holečková - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2001. - 91 s., obr. příl. : il. - brož.

Mikroregion Kloboucko - 1. vyd. - Česká Lípa : Geodézie On Line, 2001. - 63 s. : barev. il., mapy - brož.

Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků Č. 15. 1998. - Praha : Národní knihovna České republiky, 2000. - 489 s. : il. - brož.

Moje krásné trápení / Miroslav Špak - 1. vyd. - Praha : Jalna, 2000. - 200 s. : il. - váz.

Most přes řeku Kwai / Pierre Boulle ; [z francouzského originálu] přeložil Josef Šup. - 5. vyd. v čes. jaz. - [Praha] : BB art, 2000. - 164 s. - váz.

Muzeum : sborník Muzea Kroměřížska. II. 1999. / [odpovědný redaktor Jiří Stránský] - Kroměříž : Muzeum Kroměřížska, 2000. - 152 s. : il. - brož.


Můj život / Oskar Kokoschka - Vyd. 1. - Brno : Atlantis, 2000. - 327 s. - váz.


Nahanni : s kamerou a udicí kanadskou divočinou. / Bob J. Moravec - 1. vyd. - Nové Město nad Metují : Agentura FOX, 2000. - 147 s., [8] s. obr. příl. - váz.

Napoleon a ženy : sladká vítězství, trpké prohry. / André Castelot ; [z francouzského originálu přeložila Ladislava Miličková]. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Ikar : Euromedia Group - Knižní klub, 2000. - 189 s. - váz.

Naprsquaw 1. Čas voní dálkou / Ludmila Vaňková - 2. vyd. - Praha : Šulc a spol., 2001. - 453 s. - váz.

Naprsquaw 2. Země svobodných, domov smělých / Ludmila Vaňková - 2. vyd. - Praha : Šulc a spol., 2001. - 380 s. - váz.

Napříč Itálií / Hermann Hesse ; [z německého originálu přeložil Luděk Kubišta]. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2000. - 117 s. - váz.

Naše Praha / foto Ivan Král ; [texty Josef Koutecký, Miroslav Horníček, Jaroslav Pánek]. - 1. vyd. - Praha : Král, 2000. - 276 s. : barev. il. - váz.

Návraty české šlechty / Vladimír Votýpka - Vyd. 1. - PrahaLitomyšl : Paseka, 2000. - 423 s. : il. - váz.

Nefritový drak / Jan Cimický - Vyd. 1. - Praha : Baronet, 2000. - 214 s., [16] s. barev. obr. příl. - váz.

Největší smolaři století : z jejich nápadů zbohatli jiní. / A. Fehringerová, G. Reischl, B. Stadlbauer - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Ikar : Knižní klub, 2000. - 202 s. - váz.

Nesmíte zapomenout : vzpomínky antifašistů břeclavského okresu. / vybrali a sestavili Emil Kordiovský a Jana Švecová - Znojmo : FPO, 2000. - 123 s. - brož.

Nezbedné pověsti / Václav Čtvrtek - Vyd. 4., v Mladé frontě 1. - Praha : Mladá fronta, 2000. - 163 s. : il. - váz.

Něžný barbar / Bohumil Hrabal - Vyd. 4. - Praha : Mladá fronta, 2000. - 119 s. - váz.

Nová encyklopedie Bible / editor John Drane - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub : Balios, 2000. - 320 s. : il. - váz.

Nový světový řád / John Morris Roberts - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub : Balios, 2000. - 192 s. : il. - váz.

Nymburk : 1898-1995. : kniha dobových pohlednic. / [vybrali a sestavili Jiří Černý, Ivan Ulrych] - Libice nad CidlinouNymburk : VEGA-L : Město Nymburk, 2000. - 127 s. : il. (většina barev.) - váz.

Obec Rabštejnská Lhota v roce 2000 : historie a současnost. / [Vlastimil Kučera ... et al.] - Rabštejnská Lhota : Obecní úřad, [2000]. - 56 s. : il. - Brož.

Oblast Českého lesa : Domažlicko a Chodsko, Horšovskotýnsko a Staňkovsko, Poběžovicko a Bělsko, Tachovsko, Stříbrsko a Borsko, Plánsko a Bezdružicko. / [text Karel Foud ; foto Jan Gryc]. - Vyd. 1. - Plzeň : NAVA, 2001. - 110 s. : il. - váz.


Obrázky z Provence / Jan Šmíd - 1. vyd. - Praha : Radioservis, 2000. - 141 s. : barev. il. - váz.
Od břehů k horám : severočeská literární a umělecká scéna 90. let. / uspořádal Milan Kozelka - Olomouc : Votobia, 2000. - 664 s. : il. - váz.

Oheň proti ohni / Jiří Mucha - Vyd. 4., v nakl. Eminent 1. - Praha : Eminent, [2000]. - 483 s., obr. příl. - váz.

Okresní muzeum v Lounech [2000] : sborník. / [odpovědný redaktor Antonín Hluštík] - Louny : Fabio, 2000. - 52 s. : il. - brož.

Olomouc-Slavonín I : sídliště kultury s vypíchanou keramikou. / Eliška Kazdová, Jaroslav Peška, Inna Mateiciucová - Olomouc : Vlastivědné muzeum, 1999. - 209 s., 103, 25 obr. příl. : il., tab., mapy + 1 příl.. - brož.

Opava 1900-2000 : město a jeho lidé. : Dům umění v Opavě, 11.9.-22.10.2000. / editor Pavel Šopák - 1. vyd. - Opava : Parnas, 2000. - 73 s. : il. - Brož.

Osady neolityczne na stanowisku 19 w Strzelinie / Wlodzimierz Wojciechowski, Piotr Cholewa - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2000. - 125 s. : il., tab. - brož.

Osobnosti Třebíčska / [Radovan Zejda ... et al.] - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 2000. - 227 s. : il. - váz.

Osobnost a bicykl : čtení nejen pro cyklisty. Díl 1. / Ivo Hrubíšek - 1. vyd. - Plzeň : Cykloturista, 2000. - 133 s. : il. (některé barev.) - soubor

Osobnost a bicykl : čtení nejen pro cyklisty. Díl 2. / Ivo Hrubíšek - 1. vyd. - Plzeň : Cykloturista, 2000. - 127 s. : il. (některé barev.) - soubor

Ostravské kalendárium 2000. / Martin Juřica - Vyd. 1. - Šenov u OstravyOstrava : Tilia : Statutární město Ostrava : Archiv města Ostravy, 2001. - 83 s. : fot. - brož.

Osud Alexandrie / Gerald Messadié ; [z francouzského originálu přeložila Lucie Šavlíková]. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2000. - 383 s. - váz.

Oživlé karikatury : (jak jsem je znal a kreslil). / Ota Mašek - Vyd. 1. - Praha : Riopress, 2000. - 224 s. : il. - váz.

O Africe s humorem, aneb, Příhody strejčka Škrly / Petr Škrla - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 2000. - 172 s. : il. - brož.

O Edvardu Benešovi / Karel Čapek - 1. vyd. - Praha : Společnost Edvarda Beneše, 2000. - 147 s. - brož.


O neumírání / William Saroyan ; [z anglického originálu] přeložil Josef Schwarz. - Vyd. 3., čes. vyd. úplné 2. - Praha : Eminent, 2000. - 211 s. - váz.


O zakládací listině města Poličky / Stanislav Konečný - 2. dopl. vyd. - Polička : Městské muzeum, 2000. - 59 s. : il. - Brož.

O.F.B. 2001 : malý sborník dosud nepublikovaných básní, článků, projevů, dopisů a studií psaných k poctě O. F. Bablera. / [texty vybral Bohuslav Smejkal ; autor fotografií Otto Babler]. - Olomouc : Spolek českých bibliofilů, 2000. - 63 s. : il. - Volné listy v obálce

Paleografická čítanka [1]. Textová část / Zdeňka Hledíková, Jaroslav Kašpar, Ivana Ebelová - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 243 s. - brož.

Paleografická čítanka [2]. Ukázky / Zdeňka Hledíková, Jaroslav Kašpar, Ivana Ebelová - 1. vyd. - Praha : Karolinum, [2000]. - 131 listů. : il. - Brož.

Paleolit a mezolit: Lovecko-sběračská společnost a její proměny : modulové učební texty pro studenty antropologie a příbuzných oborů. / Jiří Svoboda - Brno : Nadace Universitas Masarykiana : Masarykova univerzita : NAUMA, 2000. - 98 s. : il. - Masarykova univerzita ; brož.

Památky archeologické Vol. 91. 2000. Nr. 1.. - Praha : Archeologický ústav Akademie věd České republiky, 2000. - 250 : il., tab. - Brož.

Paměti obce Kožušany-Tážaly / Ivana Buchtová - OlomoucKožušany-Tážaly : Danal : Okresní úřad : Obecní úřad, 2000. - 156 s. : il. - váz.

Paměti obce Skrbeň / Markéta Tymonová ... [et al.] - Olomouc : Danal, 1999. - 144 s. : il., mapa - brož.

Paměť olomouckých předměstí / Milan Tichák - Olomouc : Votobia, 2000. - 164 s. : il. - brož.
Petrášův palác na Horním náměstí v Olomouci : dějiny, stavebně-historický průzkum, archeologie. / [Karel Biňovec ... et al.] - Vyd. 1. - Olomouc : Památkový ústav, 2000. - 117 s. : il. (většina barev.) - váz.

Písky Sakkáry / Glenn Meade ; [z anglického originálu] přeložil Štěpán Vrba. - [Praha] : BB art, 2000. - 527 s. - váz.

Počátky vysokomýtského muzea a rodina Škorpilů / Hanka Skalická - Ústí nad OrlicíVysoké Mýto : Státní okresní archív : Okresní muzeum A.V. Šembery, 1998. - 58 s. : il. - brož.

Podkarpatská Rus a Československo : Hradec Králové,15.-16.10.1997. : sborník ze studentské vědecké konference. / [redigoval Jan Morávek a Petr Landr] - [Hradec Králové : Vysoká škola pedagogická, 1997]. - 63 s. - Brož.

Pohledy do minulosti Nového Města nad Metují / Bohumil Dvořáček - Vyd. 2., opr. a dopl. - Nové Město nad Metují : Městský úřad : Městská knihovna : Městské muzeum, 2000. - 471 s., obr. příl. : il. - váz.


Pojihlaví a Pooslaví : Třebíč, Moravský Krumlov, Velká Bíteš, Mohelno, Náměšť nad Oslavou, Kralice nad Oslavou, Hrotovice, Dukovany - Dalešice, Vladislav, Templštejn, Velké Meziříčí, Budišov a další cíle. / [Petr David, Vladimír Soukup a kolektiv] - 1. vyd. - Praha : Soukup & David, 2000. - 143 s. : il. - brož.


Poklady Třetí říše / Marcel Pok - 1. vyd. - Praha : AOS Publishing, 2000. - 64 s., [26] s. obr. příl. - brož.

Poličští legionáři 1914-1920 / Stanislav Konečný - Polička : S. Konečný : Svaz bojovníků za svobodu, 2000. - 98 s. - Brož.

Poselství carských a císařských kurýrů : Řezno-Praha-Vídeň-Moskva, 15.-17. století. / [sestavila Světla Mathauserová] - Vyd. 1. - Praha : Česká koordinační rada Společnosti přátel národů východu : Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 2000. - 131 s. - Brož.

Poslové obětí : z Terezína do Terezína se zastávkou v Osvětimi-Březince a Schwarzheide. / Pavel Stránský - Praha : Terezínská iniciativa, 1999. - 70 s. : il. - brož.

Po stopách mých krajanů : Karel Koleta, Karel a Josef Čapkové, Petr Jilemnický. / Josef Lněnička - Vyd. 1. - Zlín : Atelier IM, 2000. - 119 s. : il. - brož.

Prag / Václav Ledvinka, Jiří Pešek - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2001. - 735 s., obr. příl. : il. - váz.

Prawdziwy sen : kartki z zycia poswiecone rodzinie i przyjaciolom. / Jerzy Nikodem - Wyd. 1. - Czeski Cieszyn : Olza, 2000. - 79 s. : il. - brož.

Pražské domy vyprávějí-- VI. / Josef Hrubeš, Eva Hrubešová - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2000. - 252 s. : il. - váz.

Pražské kuriozity / Zbyněk Bartoš - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2000. - 102 s. : il. - váz.

Princ Evžen Savojský : pán bitevních polí. / Karel Richter - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 2000. - 397 s. : il. - váz.

Proměny ulic města Blanska Část 1. Hotel Dukla a parkoviště / [zpracovala Helena Sehnalová] - 1. vyd. - Blansko : Městská knihovna, 2000. - 25 s. : il. (některé barev.) - Brož.

Prótagoras / Platón ; [z řeckého originálu přeložil František Novotný]. - 4., opr. vyd. - Praha : Oikoymenh, 2000. - 82 s. - brož.

První kroky svobody : (Podkarpatská Rus - 1918-1920). / Jaromír Hořec - Praha : Česká expedice, 1999. - 90 s. - brož.

První světová válka a vztahy mezi Čechy, Slováky a Němci : sestavil Hans Mommsen ... [et al.]. - 1. vyd. - Brno : Matice Moravská, 2000. - 272 s. - brož.

Předmostí / Jiří Svoboda - Olomouc : Vlastivědné muzeum, 2000. - 41 s. : il., tab. - brož.


Předtuchy slavných / Jiří Zeman - 1. vyd. - Ústí nad Labem : AOS Publishing, 2000. - 218 s. : il. - brož.


Přemyslovský stát kolem roku 1000 : na paměť knížete Boleslava II (+7. února 999). / uspořádali Luboš Polanský, Jiří Sláma, Dušan Třeštík - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. - 377 s. : il. - váz.

Přes Andy za sluncem Inků / Josef Honz - Olomouc : Votobia, 2000. - 284 s., obr. příl. - váz.
Příbuzní českých králů / Jaroslav Čechura, Milan Hlavačka, Marie Koldinská - 2. vyd. - Praha : Akropolis, 2000. - 167 s. : il. - váz.

Psáno na pohlednice II. 1985-1987 / Jiří Kolář - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 2000. - 309 s. - váz.
Ráj i peklo / František Heřman - Vyd. 1. - Zlín : Atelier IM, 2000. - 163 s. : il. - brož.

Reálie Ruska / Ladislav Skokan - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2000. - 177 s. : il., mapy, tab. - brož.

Regionální portréty 1999. / zpracoval Odbor informačních služeb a prezentací ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 175 s., tb. příl. : tab., grafy, mapy. - brož.

Regionální statistický obzor 2000 : Západní Čechy. / zpracoval: Krajská reprezentace Plzeň - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 90 s. : tab. - brož.

Regionální statistický obzor 2000 : Západní Čechy. : (vybrané údaje za okresy). / zpracoval: Krajská reprezentace Plzeň - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 167 s. : tab. - brož.

Region Věrovany 61. Malíř : (akademický malíř František Smolka) / [Gustav Vožda] - Věrovany : Jaroslav Krempl, 2000. - 12 s. : il., fot. + 1 příl. - Brož.

Region Věrovany 62. Razie / [Gustav Vožda] - Věrovany : Jaroslav Krempl, 2000. - 10 s. : il., fot. + 1 příl. - Brož.

Region Věrovany 64. Kapelník : (pan mjr. Jindřich Zbožínek) / [Gustav Vožda] - Věrovany : Jaroslav Krempl, 2000. - 10 s. : il., fot. + 1 příl. - Brož.

Region Věrovany 65. Štvanice / [Gustav Vožda] - Věrovany : Jaroslav Krempl, 2000. - 14 s. : il., fot. + 1 příl. - Brož.

Region Věrovany 66. Národní / [Gustav Vožda] - Věrovany : Jaroslav Krempl, 2000. - 10 s. : il., fot. + 1 příl. - Brož.

Rejvíz a báje z okolí / Sotiris Joanidis - 2. dopl. vyd. - [Rejvíz] : S. Joanidis, 2000. - 168 s., [16] s. obr. příl. : il. - brož.

Rock & pop : encyklopedie. II. M-Z / František Wich - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1999. - 566 s. - váz.


Roczniki historyczne Rocz. 66. 2000. - Poznan : Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk, 2000. - 278 s. : il. - brož.


Ročenka knihovny a muzea v Jaroměři 4. 1999. / [redaktorky Olga Mertlíková, Věra Sílová] - Jaroměř : Městská knihovna : Městské muzeum, 2000. - 81 s. : il., fot. - brož.

Rozhovory z Lidových novin / Renata Kalenská - Praha : Votobia, 2001. - 388 s. : il. - brož.

Ruralia III : conference, Maynooth 3rd - 9th September 1999. / [editor Jan Klápště] - Prague : Institute of Archeology, 2000. - 302 s. : il. - brož.

Růže života : dědictví otců. / Robert Merle ; [z francouzského originálu přeložila Jarmila Fialová a Marie Janů]. - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 2000. - 411 s. - váz.

Řeč oslavující ožití Čech / Adam Rosacius - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 2000. - 255 s. - váz.
Řeč oslavující ožití Čech / Adam Rosacius - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 2000. - 255 s. - váz.
Řehoř z Nyssy : boží a lidská nekonečnost. / Lenka Karfíková - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 1999. - 315 s. - brož.

Sborník bruntálského muzea 2000. - Bruntál : Muzeum v Bruntále, 2000. - 105 s. : il., fot. - brož.

Sborník Státního okresního archivu Přerov 8. - Přerov : Státní okresní archiv, 2000. - 287 s. : il. - brož.

Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 37. 1997. / uspořádali Zdeněk Brandl, Josef Petráň - Vyd. 1. - Benešov : Muzeum okresu Benešov : Státní okresní archiv, 1997. - 307 s. : il., fot. + 1 příl. - brož.

Sedmý život / Ota Filip - Vyd. 1. - Brno : Host, 2000. - 372 s. : il. - váz.

Severní Morava : vlastivědný sborník. Sv. 80. - Šumperk : Okresní vlastivědné muzeum, 2000. - 80 s. : il., tab. - Brož.

Skupina 42 : antologie. / [selection, compilation] Zdeněk Pešat, Eva Petrová - Vyd. 1. - Brno : Atlantis, 2000. - 486 s. : il. - váz.

Slovník českých a slovenských výtvarných umělců : 1950-2000. Díl 5. Ka-Kom / [editor Zbyšek Malý] - Vyd. 1. - Ostrava : Výtvarné centrum Chagall, 2000. - 351 s., obr. příl. : il., fot. - váz.

Slovník českých spisovatelů / [zpracoval kolektiv autorů pod vedením Věry Menclové, Bohumila Svozila, Václava Vaňka] - 1. vyd. - Praha : Libri, 2000. - 743 s. - váz.

Slyšte, slyšte : [osudy amerických námořníků v druhé světové válce]. / Edwin P. Hoyt - 1. vyd. - Ostrava : Oldag, 2000. - 250 s. - váz.


Smokie, aneb, Hrají nám svůj rock'n'roll / Jaroslav Císař - 1. vyd. - [Praha] : BB art, 2000. - 225 s., [20] s. obr. příl. : il. - váz.


Sokolnice a Slavkovská bitva / Karel Sáček, Dušan Uhlíř, Ladislav Kořalník - SokolniceBrno : Obecní úřad : Československá napoleonská společnost, 2002. - 47 s. : il. - Brož.

Sókratés jako pythagorejec a anamnése v Platónově dialogu Faidón / Theodor Ebert - Vyd. 1. - Praha : Oikoymenh, 1999. - 110 s. - brož.

Spanilé jízdy, aneb, Náš bratr Ota Pavel / Zuzana Peterová - Kladno : Nezávislý novinář IV, 2000. - 131 s. : il. - váz.

Společnost v přerodu : Češi ve 20. století. : sborník referátů z cyklické konference Demokracie 2000. / redaktor Vratislav Doubek - 1. vyd. - Praha : Masarykův ústav AV ČR, 2000. - 319 s. - brož.

Srpnové výstřely : začátek první světové války. / Barbara W. Tuchmanová ; [z anglického originálu přeložil Slavomír Baběrad]. - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2000. - 477 s., obr. příl. - váz.

Stalin na vrcholu moci : revoluce shora 1928-41. / Robert C. Tucker - 1. vyd. v čes. jaz. - [Praha] : BB art, 2000. - 751 s., [24] s. obr. příl. - váz.

Stalin : autobiografie. / Richard Lourie ; [z anglického originálu přeložil Milan Dvořák]. - Vyd. 1. - Praha : Aurora, 2000. - 239 s. - váz.

Stalo se ve Vatikánu : zajímavosti ze života papežů 20. století. / Anonymus ; [z italského originálu přeložil Jiří Plhoň]. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000. - 159 s. - brož.

Staré paměti Kutnohorské / Jan Kořínek - Praha : Lidové noviny, 2000. - 605 s. : il. - váz.

Stát, prostor, politika : vybrané otázky politické geografie. / (editoři) Petr Jehlička, Jiří Tomeš, Petr Daněk - 1. vyd. - Praha : Univerzita Karlova, 2000. - 274 s. : tab. - brož.

Století módy 1900-1999 / Charlotte Seelingová - Vyd. 1. - [Praha]Kolín nad Rýnem : Slovart : Könemann, 2000. - 655 s. : il. - váz.

Stolice dějin na české univerzitě v Praze Část 4. Jaroslav Goll a Josef Pekař ve víru války světové (1914-1918) / Karel Kazbunda - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2000. - 220 s. - brož.

Stopami dějin Náchodska : sborník Státního okresního archivu Náchod. 6. / [odpovědná redaktorka Lydia Baštecká] - Vyd. 1. - Náchod : Státní okresní archiv, 2000. - 391 s. : il., tab. - brož.

Stroj pro věčnost / Johannes a Peter Fiebagové ; [z německého originálu přeložil Rudolf Řežábek]. - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 2000. - 312 s., [8] s. obr. příl. - váz.

Stručné dějiny Francie / Jean Mathiex - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2000. - 128 s. : il. - brož.


Střední Morava : turistický region. / Tomáš Navrátil ... [et al.] - Olomouc : Okresní úřad, 1999. - 34 s. : barev. il. - Brož.


Studia mediaevalia Pragensia IV. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1999. - 139 s. : il. -
Studie ze sociologické teorie / Robert K. Merton - Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství, 2000. - 285 s. - brož.

Svatý Grál / Laurence Gardner - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1999. - 347 s. : il. - váz.

Svědomí a odvaha : zachránci Židů za holocaustu. / Eva Fogelmanová - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2000. - 283 s. - váz.

Svět Leibnizova myšlení / Joseph Moreau - Vyd. 1. - Praha : Oikoymenh, 2000. - 215 s. - brož.
Symposion / Platón ; [z řeckého originálu přeložil František Novotný]. - 4., opr. vyd. - Praha : Oikoymenh, 2000. - 80 s. - brož.

Szentmihályi-emlékkötet / szerkesztette Nagy Anikó - Budapest : Országos Széchényi Könyvtár : Osiris, 2000. - 116 s. - brož.

Šeptající země / Gerald Durrell ; [z anglického originálu] přeložila Zora Wolfová. - 2. vyd. v čes. jaz. - [Praha] : BB art, 2000. - 188 s. : il. - váz.

Špioni, které miluji i nenávidím / Michail Ljubimov ; [z ruského originálu přeložil Josef Orel]. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2001. - 471 s., xvi s. obr. příl. : il. - váz.

Šumava - Železnorudsko : Železná Ruda, jezero Laka, Velhartice, Čachrov, Strážov, Javorná, Dešenice, Ostrý, Černé a Čertovo jezero, Špičák - Pancíř, Nýrsko - Pajrek, Všeruby a další cíle. / [Petr David, Vladimír Soukup a kolektiv] - 1. vyd. - Praha : Soukup & David, 2000. - 101 s. : il. - brož.

Tajemnou Českou krajinou : legendy, báje, příběhy, záhady, magie a otazníky. : Klapý - Hazmburk, Libochovice, Brozany, Doksany, Budyně a okolí. / Pavel Toufar - 1. vyd. - Praha : Regia, 2001. - 215 s. : il. - váz.

Tajné dějiny Prahy : mysteria Karla IV. a Rudolfa II.. / Bohumil Vurm - Praha : Eminent, 2000. - 223 s. : il. - váz.

Tak pravil Michal Simkanič místopředseda České pravice : nebát se a nekrást. / Petr Jüngling - Praha : Votobia, 2001. - 141 s. : il. - brož.

Tak pravil Miloš Zeman, aneb, Prognostikovo pozdní odpoledne / Petr Jüngling, Petr Žantovský - Praha : Votobia, 2001. - 139 s. - brož.

Terezínské studie a dokumenty 2000. / editoři Miroslav Kárný, Eva Lorencová - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2000. - 389 s. : il., fot., tab., grafy. - váz.

Těžba uranu v Horním Slavkově / Rudolf Tomíček - Vyd. 1. - Sokolov : Okresní muzeum, 2000. - 294 s. : il. - Váz.

Theresienstädter Studien und Dokumente 2000. / herausgeber Miroslav Kárný, Raimund Kemper, Martin Niklas - Vyd. 1. - Prag : Academia, 2000. - 364 s. : il., fot. - váz.


Timothy Leary: Pohled z onoho světa / sestavil Robert Forte - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2001. - 295 s. - váz.

Tomáš Akvinský / Marie-Dominique Chenu - 1. vyd. - Praha : Volvox Globator, 2000. - 141 s. - váz.

Top 10 : Střední Morava - Srdce a brány dokořán. : deset jedinečných turistických programů. / [zpracoval Ivan Marek, Tomáš Navrátil] - Kroměříž : Okresní úřad, 2001. - 43 s. : barev. il. - Brož.

Toulky českou minulostí Díl 8. Slavné příběhy a osobnosti druhé poloviny 19. století / Petr Hora - 1. vyd. - Praha : Via Facti, 2000. - 222 s. : il. - váz.

Toulky minulostí světa Díl 2. Zlatá éra dějin : starověké Řecko / [Jan Bauer ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Baronet : Via Facti, 2000. - 222 s. : il., fot. - váz.

Továrníci 1828-2000 - Vyd. 1. - Moravský Beroun : Moravská expedice, 2000. - 106 s. : il. - brož.
Třicetiletá válka : konflikt, který změnil Evropu. / Radek Fukala - Vyd. 1. - Opava : Slezská univerzita, 2001. - 143 s. : il. - brož.

Třicetiletá válka : obraz doby 1618-1948. / Petr Klučina - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 2000. - 409 s. : il. - váz.

Třicet let chirurgem v Kremlu : svědectví lékařky prominentů. / Praskovja Mošenceva - Vyd. 1. - Praha : Brána : Euromedia Group, 2001. - 162 s., [16] s. obr. příl. - Brána ; váz.

Umělecké památky Prahy Díl 4. Pražský hrad a Hradčany / kolektiv autorů za vedení a redakce Pavla Vlčka - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2000. - 521 s. : il. - soubor ; váz.

Unie Comenius : bulletin č. 12. : mimořádné číslo k životnímu jubileu prof. PhDr. Dagmar Čapkové, DrSc.. / [edičně připravila Eva Böhmová] - Praha : Unie Comenius : Univerzita Karlova, 2000. - 141 s. -
Ústecký šoulet / Bedřich Rohan - Ústí nad Labem : Městský úřad, 2000. - 165 s. - brož.

Úvod do archivnictví pro historiky / Josef Bartoš, Karel Chobot - 3., přeprac. a rozš. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 97 s. - brož.

Valdštejnův konec : historie 2. generalátu 1631-1634. / Josef Kollmann - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2001. - 275 s., [8] s. obr. příl. - váz.

Válka krys / David L. Robbins ; [z anglického originálu] přeložil Jiří Sedláček. - 1. vyd. v čes. jaz. - [Praha] : BB art, 2000. - 355 s. - váz.

Velcí římští císaři / Reinhard Raffalt - Vyd. 1. - Praha : NS Svoboda, 2001. - 252 s. : il. - váz.

Velká kniha o pravěku / Zdeněk Vlastimil Špinar ; ilustroval Zdeněk Burian. - Vyd. 3. - Praha : Aventinum, 2000. - 256 s. : il. (většina barev.) - váz.


Velká kniha o pravěku / Zdeněk Vlastimil Špinar ; ilustroval Zdeněk Burian. - Vyd. 3. - Praha : Aventinum, 2000. - 256 s. : il. (většina barev.) - váz.

Velká kniha o pravěku / Zdeněk Vlastimil Špinar ; ilustroval Zdeněk Burian. - Vyd. 3. - Praha : Aventinum, 2000. - 256 s. : il. (většina barev.) - váz.

Velké letecké bitvy 2. světové války / [z anglického originálu přeložil Jaroslav Schmid] - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2000. - 238 s. : il. (některé barev.) - váz.

Velké Meziříčí Vás vítá / [text Vladimír Makovský] - Vyd. 1. - Velké Meziříčí : Město Velké Meziříčí, 2000. - 31 s. : barev. il., mapa - Brož.

Veteráni / Eric Lambert ; [z anglického originálu] přeložil Vladimír Vařecha. - 5. vyd. v čes. jaz. - [Praha] : BB art, 2000. - 190 s. - váz.

Věda : dějiny v datech. / George Ochoa a Melinda Corey - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub : Eminet, 2000. - 362 s. - Knižní klub ; váz.

Vím, o čem mlčím : heroin, toxíci a konec jako sladké nic. / Veronika Pánková - Olomouc : Votobia, 2001. - 204 s. - brož.

Vlaky do neznáma / Miloslav Moulis - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 2001. - 177 s., obr. příl. - váz.
Vlasta Burian - Mystérium smíchu / Vladimír Just - Vyd. 2. - Praha : Academia, 2001. - 265 s. : il., tab. - brož.

Vlastivědný sborník Vysočiny : oddíl věd společenských. Sv. 12. 2000. - Jihlava : Muzeum Vysočiny : Státní okresní archiv, 2000. - 352 s. : il., fot., tab. - brož.

Vláda a prezident : období pražského jara (prosinec - srpen 1968). / Ondřej Felcman a kol. - 1. vyd. - PrahaBrno : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR : Doplněk, 2000. - 501 s. : tab. - Ústav pro soudobé dějiny AV ČR Praha ; brož.

Vláda pekel / Sven Hassel ; [přeložil David Petrů]. - Vyd. 1. - Praha : Baronet, 2000. - 302 s. - váz.

Všechny cesty vedou na jih / Václav Malina - 1. vyd. - [Česko] : Václav Malina, 2000. - 209 s., [8] s. obr. příl. : il. - váz.

Vůdcovská tajemství profesionálního válečníka : jak uspět nejen v boji. / Richard Marcinko - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2001. - 102 s. - váz.

Vznik ČSR 1918 a Podkarpatská Rus : (sborník z mezinárodní konference v Praze). / [uspořádal Miroslav Balcar] - Praha : Česká expedice, 1999. - 141 s. - brož.

Vzpomínky na starou Plzeň / Miloslav Bělohlávek - Vyd. 1. - Plzeň : NAVA, 2000. - 248 s. : il. - váz.

Vztahy české a ruské literární avantgardy : Klementinum, 15. června 2000, Praha. : sborník z kolokvia. / [odpovědná redaktorka Zdeňka Pipová] - [Praha] : Česká koordinační rada Společnosti přátel národů východu : Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 2000. - 63 s. - Brož.


Wer las und schrieb in Babylonien und Assyrien : Überlegungen zur Literalität im Alten Zweistromland. / Claus Wilcke - München : Bayerische Akademie der Wissenschaften, 2000. - 84 s. - brož.

Wilde Wienerinnen : Leben zwischen Tabu und Freiheit. / Eva Bakos - Wien : Ueberreuter, 1999. - 208 s. : il. - váz.

Zab mě, prosím : necenzurovaná historie punku. / Legs McNeil a Gillian McCain - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1999. - 403 s. - váz.

Zapomenutá fronta : vojákův deník a úvahy jeho syna. / Jan F. Tříska - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2001. - 174 s., obr. příl. - váz.

Zapomenuté dějiny - Dačice ve 20. století : doplňkový text k výuce dějepisu pro Gymnázium v Dačicích. / Michal Stehlík - Dačice : Městské muzeum a galerie, c2000. - 43 s. : il., tab. - Brož.
Záhada Wallenberg : zmizel zachránce maďarských Židů v sovětském gulagu?. / Rudolf Ströbinger - Olomouc : Votobia, 2001. - 270 s., obr. příl. - brož.

Záhadná zmizení : Agatha Christie, Leslie Howard, Glenn Miller, Amy Johnsonová, Harold Holt, a další. / David Clark ; z anglického originálu přeložila Lenka Bízková. - Vyd. 2. - Praha : Ivo Železný, [2000?]. - 177 s. - váz.

Západní, východní a střední Evropa jako kulturní a politické pojmy / M. Havelka, L. Cabada - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 147 s. - brož.

Západočeský historický sborník 6. / [uspořádal Vladimír Bystrický ... et al.] - Vyd. 1. - Plzeň : Státní oblastní archiv, 2000. - 361 s. : il., tab. - Brož.

Závěrečná zpráva / Ilja Hurník - Vyd. 1. - Praha : Karolinum : Progetto, 2000. - 431 s. - Karolinum ; váz.

Zbraně druhé světové války / hlavní redaktor Chris Bishop - České vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 2000. - 543 s. : il. (některé barev.) - váz.

Zdeněk Kalista a kulturní historie : sborník referátů z vědecké konference. : 14.-15.4.2000, Lázně Sedmihorky. / [odpovědný redaktor Ivo Navrátil] - Semily : Státní okresní archiv, 2000. - 279 s. : il. - brož.

Ze vzpomínek lékaře : pomníčky--. / Rudolf Krátký - Brno : Šimon Ryšavý, 2000. - 95 s. - brož.
Ze života cyklotrempa / Jan Vlasák - 1. vyd. - Plzeň : Cykloturista, 2000. - 223 s. : il. (většina barev.), mapy - váz.


Zločin genocidy : Litva v drtivém objetí velkého bratra SSSR. : 1939-1953. / Jan Beneš ; volně zpracováno podle knihy dr. Josepha Pajaujise-Javise. - Praha : Votobia, 2001. - 124 s., obr. příl. - brož.


Zůstat člověkem, aneb, Vzpomínání Heleny Růžičkové / [námět a zpracování] Luboš Nečas - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Ikar : Euromedia Group - Knižní klub, 2000. - 158 s. : barev. il. - váz.

Zvěrolékař jde do boje / James Herriot ; [z anglického originálu přeložila Eva Maxová]. - Vyd. v nakl. Baronet v tomto uspoř. 1. - Praha : Baronet, 2000. - 264 s. - váz.

Z korespondence Jiráska-dramatika : Příspěvky k hist. jeho divadelních her v letech 1890-1930. / Materiál sebr., utřídil, [předml. naps.] a koment. opatř. Vladimír Müller za účasti pracovníků 3. odd. ČDLJ - Praha : Čs. divadelní a lit. jednatelství, 1951. - 151 s. ; 8° -
Z minulosti Grymova / [Milan Zdráhal] - Grymov : Obecní úřad, 2000. - 105 s. : il. - Brož.

Z politologiczno-historycznych badan nad najnowszymi dziejami Dolnego Slaska po II. wojnie swiatowej / pod redakcja Czeslawa Lewandowskiego, Barbary Rogowskiej - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2000. - 175 s. : tab. - brož.

Židé a Morava : sborník příspěvků přednesených na konferenci. : Kroměříž, 10.11.1999. / [uspořádal Petr Pálka] - Vyd. 1. - Kroměříž : Muzeum Kroměřížska, 2000. - 144 s. : il. - brož.

Životopis a přehled pracovních výsledků : úplná bibliografie. / Richard Pražák - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 43 s. - brož.

Život s moderátorem / Saša Merunková - Vyd. 1. - Praha : Baronet, 2000. - 200 s., [8] s. obr. příl. - váz.

Žízeň po životě : román o Vincentu van Goghovi. / Irving Stone ; [z anglického originálu] přeložila Jarmila Emmerová. - 2. vyd. tohoto překl. - [Praha] : BB art, 2000. - 375 s., [24] s. obr. příl. - váz.

750 let Chrášťovic : stručné dějiny obce. / Irena Bukačová - 2., upr. vyd. - MladoticeKralovicePlasy : Obec Mladotice : Muzeum a galerie severního Plzeňska : Státní okresní archiv Plzeň-sever, 2000. - 99 s., [11] s. obr. příl. : il., tab. - Brož.

90 let hořovické kopané / Zdeněk Samec, Josef Horák - [S.l. : s.n., 2000]. - 121 s. : il. - Brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 22.08.2019 12:29
TOPlist