Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2001 (březen-duben) - F. Ekonomické vědy

za březen-duben 2001

Abeceda mzdové účetní 2001 / [Bořivoj Šubrt ... et al.] - 10. vyd. - Olomouc : ANAG, 2001. - 335 s. : tab. - brož.

Agrární sektor před vstupem ČR do EU : sborník příspěvků z vědeckého semináře a poznatků z ekonomické sekce AP IX pro IVZ MSM 411100013. : Praha, 19. ledna 2001. / [Miroslav Svatoš a kol.] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2001. - 324 s. : il., tab. - brož.

Agroturistika, možnosti rozvoje a perspektiva v České republice : monografie. / Marie Pourová - Vyd. 1. - Praha : KUFR, 2000. - 113 s. : tab. - brož.

Analytická evidence k účtovému rozvrhu pro podnikatele : včetně změn k 1.1.2001. / Vladimír Hruška - Praha : Bilance, 2001. - 222 s. : tab. - brož.

Anglicko-český hospodářský slovník / Marcela Straková, Josef Bürger, Milan Hrdý - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2000. - 769 s. - váz.

Antidaňový lexikon Základní dílo včetně 14. aktualizace - únor 2001. / Luboš Smrčka ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování) + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

ARTEZ 2001 : 37. aktiv revizních elektrických zařízení. : Praha, únor 2001. : sborník přednášek. / [Vincent Csirik ... et al.] - 1. vyd. - Pardubice : UNIT, 2001. - 90 s. : il., tab. - Brož.

Banka dat a modelů ekonomiky ČR / [odpovědný redaktor Antonín Leitner] - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 183 s. : il., tab. -
Bankéř vypovídá, aneb, IPB - loupež století / Petr Jüngling, Libor Procházka - Praha : J.W. Hill, 2001. - 111 s. - brož.

Buchführung für Unternehmer / übersetzung Dietlinde Babůrková - 1. Aufl. - Zvole u Prahy : Hilar Babůrek, [2000]. - 137 s. - Brož.

Cestovní náhrady v tuzemsku a zahraničí s komentářem 2001 / Eva Hofmannová - 5. aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2000. - 111 s. - brož.

Cestovní náhrady 2001 - chyby a problémy : stanoviska ke sporným případům. / Marie Salačová - 3. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 103 s. : tab. - brož.

Cestovní náhrady : podle stavu k 7.2.2001. - Ostrava : Sagit, 2001. - 176 s. - brož.

Cestovní náhrady : zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, v platném znění. : sazby tuzemských i zahraničních cestovních náhrad. : právní stav: 1.1.2001. - 1. vyd. - Praha : Newsletter, 2001. - 19 s. - brož.

Cestovní ruch : vývoj, organizace a řízení. / Miroslav Čertík a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : OFF, 2001. - 350 s. : tab. - váz.


Cvičení z geografie dopravy a služeb / Stanislav Mirvald - 2. vyd., přeprac. - Plzeň : Západočeká univerzita, 2001. - 74 s. : tab. - brož.


Czech Exporters and Importers 2001. - 8th Ed. - Brno : Inform Net Partners, [2000]. - 1 sv. (v různém stránkování) : fot., tab. - brož.

Časové řady základních ukazatelů statistiky práce 1948-1999. / zpracovalo Samostatné oddělení statistiky zaměstnanosti a mezd ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 130 s. : tab. - brož.
Česká republika v hodnocení Evropské komise 2000. / odpovědná redaktorka Iva Weidenhofferová - Praha : Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 2000. - 174 s. : tab. - brož.

Česko-anglický ekonomický slovník : ekonomie, právo, výpočetní technika. Díl 1. A-P / Jiří Elman, Kamila Šemberová - Praha : East West Publishing Company : East Publishing, 2000. - 723 s. - váz.

Česko-anglický ekonomický slovník : ekonomie, právo, výpočetní technika. Díl 2. Q-Ž / Jiří Elman, Kamila Šemberová - Praha : East West Publishing Company : East Publishing, 2000. - s. 729-1255 - váz.

Česko-německý / německo-český odborný slovník vědy, techniky, ekonomiky / Věra Hegerová, Tomáš Zahradníček a kolektiv - 1. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 1240 s., [38] s. obr. příl. - váz.

Daně II : daň z příjmů právnických osob. / Pavel Svirák - Vyd. 2. - Brno : Zdeněk Novotný, 2001. - 132 s. - brož.

Daně z příjmů 2000/2001 : praktický průvodce. : podle právního stavu k 1.1.2000. / Václav Vybíhal, Tomáš Jaroš - 3. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 288 s. : tab. - brož.

Daně z příjmů 2001 : úplné znění s výkladem změn. : právní stav k 1. 2. 2001. / Josef Hladký ; spolupracoval Jan Linhart. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 104 s. : tab. - brož.

Daně z příjmů : zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. : zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů. : související předpisy. : právní stav: 1.1.2001. - 1. vyd. - Praha : Newsletter, 2001. - 83 s. - brož.

Daňová judikatura : vybraná rozhodnutí českých soudů ve věcech daňových. Díl 3. / judikáty zpracovala Jitka Rosenbachová - Praha : Newsletter, 2000. - 240 s. - brož.

Daňové judikáty Díl 3. / Miroslav Čáslavský ... [et al.] - Praha : Linde, 2000. - 589 s. - brož.

Daňové poradenství : teorie poradenství a daňové poradenství v ČR k 1.1.2001. / Michal Polák - Vyd. 5., přeprac. - Brno : Zdeněk Novotný, 2001. - 71 s. : tab. - brož.

Daňové právo : texty zákonů. : úplné znění. Doplněk 15. Stav: září 2000 / zpracovala Hana Marková - 1. vyd. - Praha : C. H. Beck, 2000. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.


Daňové řízení v otázkách a odpovědích / Lenka Matyášová - 1. vyd. - Ostrava : Sagit, 2000. - 175 s. - brož.


Daňové zákony a vyhlášky : podle právního stavu k 1.1.2000. - Olomouc : ANAG, 2001. - 135 s. - brož.

Daňové zákony : aktuální znění platná v roce 2001. - Vyd. 1. - Praha : Newsletter, 2001. - 96 s. : tab. - brož.

Daňové zákony : úplná znění platná v roce 2001. / komentáře novel napsala Helena Machová - 1. vyd. - Praha : Newsletter, 2001. - 96 s. - brož.

Daňově uznatelné náklady v obchodních společnostech a u fyzických osob vedoucích podvojné účetnictví od A do Z Základní dílo včetně 5. aktualizace - listopad 2000. / Ivan Brychta ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. - brož.

Daňově uznatelné náklady v obchodních společnostech a u fyzických osob vedoucích podvojné účetnictví od A do Z Základní dílo včetně 6. aktualizace - únor 2001. / Ivan Brychta ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování) + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Daňový a účetní lexikon Základní dílo včetně 15. aktualizace - únor 2001. / Jan Ambrož ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování) + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Daňový poradce pro podnikatele 2001 : daně, správa daní a poplatků, účetnictví, novela obchodního zákoníku v účetnictví a daních, nové pojmy, vklady, základní kapitál, vypořádací podíl, smlouva o převodu zisku a ovládací smlouva, rozdělení zisku, rezervní fond, podnik, transformace. : podle stavu k 1.1.2001. / Jiří Gebarowský, Jana Skálová - 7. aktualiz. vyd. - Praha : Linde : Knihkupectví Bohumily Hořínkové a Jana Tuláčka, 2001. - 1071 s. : tab. - váz.

Daň silniční : podle stavu k 15.11.2000. - Ostrava : Sagit, 2000. - 80 s. - brož.

Daň silniční : podle stavu k 9.2.2001. - Ostrava : Sagit, 2001. - 72 s. - brož.

Daň z přidané hodnoty : úplný soubor aktuálních předpisů. : podle stavu k 24.11.2000. - Ostrava : Sagit, 2000. - 144 s. - brož.

Daň z příjmů fyzických osob 2000/2001 : změny v novém znění zákona pro rok 2001. : výklad s komentářem. / Petr Buchníček, Jiří Klíma - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - viii, 88 s. - brož.

Dobrovolné dohody v politice životního prostředí / Petr Šauer ... [et al.] - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 339 s. : tab. - brož.

Dotační politika MPSV v roce 2000 / [uspořádali Ondřej Mátl a Iva Merhautová] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2000. - 80 s. : il., tab. - brož.

DPH a malé obce od 1.1.2001 / Václav Benda - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 2001. - 60 s. - brož.
Economic Issues and Business Skills / Jiří Tomek a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 331 s. - brož.

Economy in English / Miroslav Kalina a kolektiv - 4. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 90 s. - brož.


Ekonomická efektivnost investic / Vladimír Koudela, Barbara Schejbalová - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 83 s. : tab. - brož.

Ekonomika podniku - cvičení / Václav Krutina ... [et al.] - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2001. - 91 s. : tab. - brož.

Ekonomika podniku II. / Pavel Vavrla, Josef Šamárek - 5. vyd. - Opava : VAŠA, 2000. - 139 s. : il., tab. - Brož.

Ekonomika podniku I. / Pavel Vavrla, Josef Šamárek - 5. vyd. - Opava : VAŠA, 2000. - 120 s. : il., tab. - Brož.

Ekonomika pro střední a vyšší hotelové školy 2 / František Smetana, Eva Marešová - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 2000. - 221 s. : il., tab. - brož.

Ekonomika Rossii na puti k rynku / Faina Filina - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 94 s. - brož.

Ekonomika : učebnice. / P. Vavrla, J. Šamárek - 5. vyd. - Opava : VAŠA, 2000. - 180 s. : il., tab. - Brož.

Ekonomika, právo a politika : sborník textů ze seminářů. 2000. Č. 6. / Václav Klaus ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2000. - 120 s. : tab., grafy. - brož.

Elektronické bankovnictví : rady a tipy. / Michal Přádka, Jan Kala - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - xii, 166 s. : il. - brož.

Energetická náročnost výroby vybraných výrobků : (výsledky zpracování ročního statistického výkazu EP 9-01). 1987-1999. / zpracoval Odbor statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 37 s. : tab. - brož.

Environmentální ekonomie, politika a vnější vztahy České republiky : příspěvky na 2. seminář doktorandských studentů a mladých vědeckých výzkumných pracovníků "u kulatého stolu". : Praha, 6.12.2000. / [editor Petr Šauer] - 1. vyd. - Praha : Nakladatelství a vydavatelství litomyšlského semináře, 2000. - 187 s. : il., tab. - brož.

Ergonomie / Lubor Chundela - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 171 s. : il. - brož.

Evropská unie a integrační procesy od A až do Z : výkladový slovník. / Bohumír Zlý - 2., dopl. a aktualiz. vyd. - Ostrava : Montanex, 2001. - 117 s. - brož.

Export : příručka pro podnikatelskou sféru. Základní dílo včetně 10. aktualizací - leden 2001. / Václav Dvořák ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování) + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Finance obcí, měst a krajů / Hana Marková - Vyd. 1. - Praha : Orac, 2000. - 190 s. : tab. - brož.

Finanční analýza a plánování / Miloš Konečný - Vyd. 6., dopl. - Brno : Zdeněk Novotný, 2000. - 68 s. : tab. + 11 příl.. - brož.


Finanční matematika pro každého / Jarmila Radová, Petr Dvořák - 3., rozš. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 259 s. : tab. - brož.

From theory to practice : gaps and solutions in managerial economics and accounting in forestry. : international symposium. : Prague; May 13-15, 1999. / editors Luděk Šišák, Hans Jöbstl, Maurizio Merlo - Prague : Czech University of Agriculture, 2000. - 262 s. : il. - brož.

Geografie cestovního ruchu / Václav Hrala - Vyd. 2. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 109 s. : il., tab. - brož.

Hledám, hledáš, hledáme práci : jak se vyznat a uspět na pracovním trhu. / Lenka Vichnarová, Jitka Havlová, Libor Hůla - 1. vyd. - Praha : Scientia, 2000. - 157 s. : il. - brož.

Hospodářské dějiny 22. / editor Jan Hájek - 1. vyd. - Praha : Historický ústav Akademie věd České republiky, 1999. - 291 s. : il., tab. - brož.

Hotel Guide The Czech Republic : hotely a ubytování, kongresová centra, restaurace, kempy, lázně. 2001. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - xii, 560 s. : il., fot. - brož.

III. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : Pavlov, 22. a 23. června 2000. : sborník referátů. / [editor Luboš Bauer ... et al.] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 196 s. : tab. - brož.

Informace a požadavky k přijímacím zkouškám pro akademický rok : Masarykova univerzita v Brně. : Ekonomicko-správní fakulta. 2001-2002. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 30 s. : tab. - brož.

International ACE workshop Competitiveness of CEFTA countries: measurement and trends in the period of preparation to join the EU / [odpovědný redaktor Antonín Leitner] - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 205 s. : il., tab. -
Issues of regional trade integration among industrialized and developing countries: the case of the Egyptian-European partnership agreement / Ahmed Farouk Hamed Ghoneim - , 2000. - xi, 327 s. : tab. - Brož.

Jak pojistit firmu / Dana Čapková - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - viii, 107 s. - brož.
Jak se ucházet o zaměstnání : pro ty, kteří hledají nebo mění práci. : životopis, testy, pohovory. / Jaroslava Srncová - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - 98 s. : il. - brož.

Jak vyplnit daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2000 : podle právního stavu k 31.12.2000. / Pavel Prudký, Milan Lošťák - 8. aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2000. - 190 s. : tab. - brož.

Jak zvládnout daň z příjmů právnických osob 2000/2001 : změny v novém znění zákona pro rok 2001. / Lenka Dubšeková, Tomáš Jaroš - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - xi, 169 s. - brož.


Jednoduché účetnictví pro podnikatele 2001. / Petr Ryneš - Olomouc : ANAG, 2001. - 365 s. - brož.


Jednoduché účetnictví 2001 : komplexní průvodce s předpisy. / Jan Linhart - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 267 s. : tab. - brož.

Kapacita ubytovacích zařízení cestovního ruchu 2000. K 31. 7. 2000 / zpracoval Odbor statistiky služeb ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 188 s., tb. příl. : tab. - brož.

Kultura v mezinárodním podnikání / Ivan Šroněk - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 167 s. - brož.

Kvantitativní manažerské metody / Jaroslava Kubátová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 199 s. : il., tab. - brož.

Labour Market in the Czech Republic : (the administrative arrangement valid from 1. 1. 2000). / prepared by Household Surveys Statistics Department - Prague : Czech Statistical Office, 2000. - 275 s. : tab. - brož.

Labour Statistics: Time Series of Basic Indicators 1948-1999. / prepared by Employment and Wages Statistics Department - Prague : Czech Statistical Office, 2000. - 129 s. : tab. - brož.

Lexikon účetních souvztažností od A do Z Základní dílo včetně 8. aktualizace - únor 2001. / Zdenka Cardová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování) + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Lexikon účetních souvztažností pro příspěvkové organizace Základní dílo včetně 5. aktualizace - listopad 2000. / Danuše Prokůpková ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. - brož.
Lobby : list Hospodářské komory České republiky. - Praha : Lobby cz, 1999-. -
Makroekonomie I / Jan Klíma - 2., nezm. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2000. - 117 s. : il., tab. - brož.

Makroekonomie otevřené ekonomiky / Lubor Lacina - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2000. - 115 s. : il., tab. - brož.

Manažerské účetnictví : kontrola a řízení nákladů v praxi. / Jaromír Lazar - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 152 s. : tab. - brož.

Matematika cenných papírů / Tomáš Cipra - Vyd. 1. - Praha : HZ Praha, 2000. - 241 s. : il., tab. - brož.

Mezinárodní obchodní operace / H. Machková, E. Černohlávková a M. Rebuffat a kol. - 2., přeprac. vyd. - Praha : HZ Editio, 2000. - 226 s. : il., tab. - brož.

Mikroekonomie II / Jan Hladký, Ivana Leitmanová - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2000. - 169 s. : il., tab. - brož.


Místní orgány a programy EU 3. aktualizace. / Petra Nováková ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2000. - 1 sv. (v různém stránkování) - váz.


Money of the World 1. Europe / [editors Jana Jašová, Kevin Kilroy, Petr Matoušek] - 1st Engl. Ed. - Břeclav : Moraviapress, 2000. - 219 s. : il. - brož.

Money of the World 2. Africa / [editor Jana Jašová ... et al.] - 1st Engl. Ed. - Břeclav : Moraviapress, 2000. - 219 s. : il. - brož.

Money of the World 3. America / [editors Jana Jašová, Kevin Kilroy, Petr Matoušek] - 1st Engl. Ed. - Břeclav : Moraviapress, 2000. - 223 s. : il. - brož.

Money of the World 4. Asia - Australia / [editors Jana Jašová, Kevin Kilroy, Petr Matoušek] - 1st Engl. Ed. - Břeclav : Moraviapress, 2000. - 299 s. : il. - brož.

Národní účetnictví : koncept a analýzy. / Stanislava Hronová, Richard Hindls - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2000. - 258 s. : tab., il. - brož.

Nezaměstnaní absolventi škol Duben 2000. / [zpracovali] Dagmar Horáčková, Martin Duda - [Praha] : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 2000. - 39 s. : il., tab. - Brož.

Neziskové organizace v ČR, SR a Rakousku : Brno, 19. a 20. ledna 2000. : mezinárodní seminář. / [editor Jaroslav Rektořík] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 199 s. - brož.

Než zaklepete u zaměstnavatele-- / [zpracovali Adolf Tomandl, Marie Běhalová, Aleš Turek] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 2000. - 52 s. : il., tab. - brož.

Obchodní angličtina : zn. Podmínkou. / [Jan Měšťan] - 1. vyd. - Písek : J & M, 2000. - 119 s. - brož.

Obchodní nauka / Aleš Hes ... [et al.] - Vyd. 4. - Praha : Credit, 2001. - 275 s. : tab. - brož.

Obchodní němčina : Zn. Podmínkou. - 1. vyd. - Písek : J & M, 2000. - 111 s. - brož.

Občanská společnost a regionální politika Evropské unie : [II. mezinárodní konference]. : sborník z mezinárodní konference Fakulty sociálně ekonomické Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. : [2.-3.11.2000 v Ústí nad Labem. / editor Helena Vomáčková] - 1. vyd. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2000. - 427 s. : il., tab. - brož.

Odborný překlad - Francouzština / Slavomíra Ježková - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2000. - 201 s. - brož.

Odborný slovník anglicko-český z oblasti ekonomické, obchodní, finanční a právní / M. Bočánková ... [et al.] - 3. rozš. vyd. - Praha : Linde : Knihkupectví Bohumily Hořínkové a Jana Tuláčka, 2001. - 1046 s. - váz.


Odborný slovník česko-anglický z oblasti ekonomické, obchodní, finanční a právní / M. Bočánková ... [et al.] - 3. rozš. vyd. - Praha : Linde : Knihkupectví Bohumily Hořínkové a Jana Tuláčka, 2001. - 1102 s. - váz.


Organisační základna podpory vývozu v meziválečném Československu / Tomáš Jiránek - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999. - 160 s. : tab. - brož.

Organizace výroby a práce / Drahoš Vaněček, Dagmar Bednářová, Vladimír Štípek - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2001. - 145 s. : tab. - brož.

Peníze v proměnách času II : sborník konference. : 4.-5.11.1999, Krnov. / redigovali Jan T. Štefan, Tomáš Onderka - 1. vyd. - Ostrava : MARQ., 2000. - 193 s. : il., tab. - brož.

Platební styk / Otakar Schlossberger ... [et al.] - 3., přeprac. vyd. - Praha : Bankovní institut-vysoká škola, 2000. - 373 s. : il., tab. - brož.

Praktická personalistika : po novele zákoníku práce od 1.1.2001. / Bohuslav Kahle - 2., aktualiz. vyd. - Praha : Pragoeduca, 2001. - 211 s. - brož.

Praktický průvodce účetnictvím : příručka pro podnikatelskou sféru. Základní dílo včetně 21. aktualizací - stav: listopad 2000. / Libuše Müllerová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Praktický průvodce účetnictvím : příručka pro podnikatelskou sféru. Základní dílo včetně 21/1. aktualizací - stav: leden 2001. / Libuše Müllerová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování) + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Praktický průvodce účetnictvím : příručka pro podnikatelskou sféru. Základní dílo včetně 22. aktualizací - stav: leden 2001. / Libuše Müllerová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování) + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Právní předpisy o zaměstnanosti - Vyd. 2., upr. - Praha : JAN, 2000. - 85 s. - brož.

Průmyslová elektroenergetika / M. Tesařová, M. Štroblová - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 154 s. : il., tab. - brož.

Průvodce personální praxí Červenec - srpen 1999. - Praha : C. H. Beck, 1999. - 1 sv. (v různém stránkování). : tab. - Brož.

Průvodce personální praxí Leden - únor 2001. - Praha : C. H. Beck, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). : tab. - Brož.

Průvodce personální praxí Listopad - prosinec 2000. - Praha : C. H. Beck, 2000. - 1 sv. (v různém stránkování). : tab. - Brož.

Průvodce personální praxí Říjen 1999. - Praha : C. H. Beck, 1999. - 1 sv. (v různém stránkování). : tab. - Brož.

Průvodce personální praxí Září 1999. - Praha : C. H. Beck, 1999. - 1 sv. (v různém stránkování). : tab. - Brož.

Příjmy a výdaje rozpočtových a příspěvkových organizací podle odvětví v roce 1999. / zpracoval Odbor čtvrtletních národních účtů ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 120 s. : tab. - brož.


Příprava českých malých a středních podniků na vstup do jednotného trhu EU : praktický průvodce. - Vyd. 1. - Praha : Q-art, 2001. - 61 s. : tab. - Brož.

Reálie Ruska / Ladislav Skokan - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2000. - 177 s. : il., mapy, tab. - brož.

Regionální politika zaměstnanosti při strukturálních změnách v krizových regionech / Vladimír Rudolf, Jaroslav Hála - [Praha] : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2000. - 58 s., příl. : il., tab. - Brož.

Regionální statistický obzor : Jihomoravský kraj. 2000. / zpracovala Krajská reprezentace ČSÚ Brno - Brno : Český statistický úřad, 2000. - 106 s. : tab., grafy. - brož.

Ročenka HN Roč. 5. 2001. / [redakce Jiří Sekera, Martina Hornová] - Vyd. 1. - Praha : Economia, 2001. - 320 s. : il. - brož.

Roční národní účty České republiky : (semidefinitivní sestava). 1998. / zpracoval Odbor ročních národních účtů ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 169 s. : tab. - brož.

Rovná daň : sborník textů. : soubor otázek a odpovědí o rovné dani. / Vlastimil Tlustý, Petr Mach, Ladislav Minčič - Vyd. 1. - Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2001. - 89 s. : il., tab. - brož.

Rozpočtová skladba v roce 2001 a 111 praktických příkladů : publikace pro pracovníky orgánů státní správy, obcí, krajů a jejich organizačních složek. / Jan Kinšt - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 2001. - 213 s. : tab. - brož.

Ruský jazyk v podnikání / Jaroslava Celerová - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2000. - 182 s. - brož.

Růst, strukturální změny a mezinárodní vztahy : (vybrané problémy). / [odpovědný redaktor Antonín Leitner] - Praha, 2000. - 236 s. : il., tab. -
Řešení aktuálních problémů účetnictví a daní v otázkách a odpovědích [27]. - Praha : Bilance, 2000. - 48 s. : tab. -
Řešení aktuálních problémů účetnictví a daní v otázkách a odpovědích [29]. - Praha : Svaz účetních, 2001. - 48 s. : tab. -
Řešení aktuálních problémů účetnictví a daní v otázkách a odpovědích [30]. - Praha : Svaz účetních, 2000. - 48 s. : tab. -
Sbírka příkladů a úloh k úvodu do účetnictví / Dana Dvořáková - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 165 s. : tab. - brož.

Scientific papers of the University of Pardubice : series D. : Faculty of Economics and Administration. 3. 1998. / [odpovědný redaktor Jan Kunhart] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1998. - 228 s. - brož.


Soubor hlavních zdrojů pracovních rizik při kovoobrábění / Rudolf Litwora a kol. - Vyd. 1. - Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 2000. - 42 s. : tab. - Brož.


Soubor hlavních zdrojů pracovních rizik při svařování / Rudolf Litwora a kol. - Vyd. 1. - Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 2000. - 13 s. : tab. - Brož.

Soubor hlavních zdrojů pracovních rizik u dřevoobráběcích strojů / Rudolf Litwora a kol. - Vyd. 1. - Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 2000. - 18 s. : tab. - Brož.

Správa daní a poplatků : k 1.1.2001. - Ostrava : Sagit, 2000. - 112 s. - brož.

Statistické metody v marketingu a obchodu : vybrané přednášky a příklady. / Vladimír Brabenec, Pavla Šařecová - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2001. - 130 s. : tab. - brož.

Stručný průvodce zaměstnavatele / Libor Šnédar - Vyd. 1. - Praha : Orac, 2000. - 63 s. - brož.
Tabulky daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků : platnost od 1.1.2001. - Olomouc : ANAG, 2000. - 79 s. : tab. - brož.

Teamwork 2001 : systémový přístup a týmová práce. : Brno, 17. ledna 2001. : sborník ze semináře. / [editor Martin Popelka] - Brno : Vysoké učení technické, 2001. - 71 s. : il., tab. - brož.

Technologická změna, růst a konkurenceschopnost / Anna Kadeřábková - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 157 s. : il., tab. - brož.

Teorie oceňování nemovitostí / Albert Bradáč a kol. - 5. přeprac. a dopl. vyd. - Brno : CERM, 2001. - 616 s. : il., tab. - brož.

Teorie růstové politiky / Martin Čihák, Tomáš Holub - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 170 s. : il. - brož.

Továrníci 1828-2000 - Vyd. 1. - Moravský Beroun : Moravská expedice, 2000. - 106 s. : il. - brož.
Transformace české ekonomiky : v komparaci s dalšími zeměmi střední Evropy. / Robert Holman - Vyd. 1. - Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2000. - 106 s. : tab. - brož.

Trh v čase a prostoru : Hayekovská témata v současné ekonomii. / Josef Šíma - Praha : Liberální institut, 2000. - 104 s. : il. - brož.

Účetnictví a daně na prahu 21. století : Ostrava, 8.-9. listopad 2000. : sborník z mezinárodní konference. - Ostrava : Repronis, 2000. - 149 s. : il., tab. - brož.

Účetnictví IV : vnitropodnikové účetnictví. / Helena Hanušová - Vyd. 5. - Brno : Zdeněk Novotný, 2001. - 105 s. : tab. + 2 příl.. - brož.

Účetnictví vlastníků bytových domů : postupy účtování, nájmy, služby, daně, účetní závěrka. / Marta Neplechová - Praha : Bilance, 2001. - 144 s. : tab. - brož.


Účetnictví v procesu světové harmonizace : Jindřichův Hradec, 26.-28. června 2000. : sborník mezinárodní konference. - Vyd. 1. - Praha : HZ Editio, 2000. - 242 s. : il., tab. - brož.


Účetnictví 2001 : aktuální soubor předpisů pro jednoduché a podvojné účetnictví podnikatelů. : podle stavu k 15.1.2001. - Ostrava : Sagit, 2001. - 159 s. - brož.

Účetní auditing / Zdeněk Florián - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2001. - 121 s. - brož.

Účetní a daňové doklady : vzory písemností. / Jindřich Trupl, Daniel Horad - 3., aktualizované vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 145 s. : tab. - brož.

Účetní závěrka / Hana Březinová - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 182 s. : tab. - brož.
Účtová osnova a postupy účtování pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace (dříve ROPO a obce) : úplné znění k 1.1.2001. - Olomouc : ANAG, 2000. - 109 s. : tab. - brož.

Účtová osnova a postupy účtování pro organizační složky státu, územní samosprávné celky (dříve RO) a příspěvkové organizace : úplné znění k 1.1.2001. / [odpovědná redaktorka Hana Zaňková] - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 48 s., tb. příl. : tab. - brož.

Účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele : úplné znění k 1. 1. 2001 s komentářem. / komentář Hana Březinová - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 64 s. - brož.

Účtová osnova a postupy účtování, výkazy, vzorové příklady a účetní závěrka s komentářem : pro nevýdělečné organizace (dříve politické strany a hnutí, občanská sdružení, nadace a obecně prospěšné společnosti). : od 1.1.2001. / Josef Podhorský, Jozef Muk - Olomouc : ANAG, 2000. - 152 s. : tab. - brož.

Účtová osnova a postupy účtování, výkazy, vzorové příklady a účetní závěrka s komentářem : pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace (dříve ROPO a obce). : od 1.1.2001. / Josef Podhorský - Olomouc : ANAG, 2000. - 255 s. : tab. - brož.

Úplné náklady práce v roce 1999. / zpracovalo Samostatné oddělení statistiky zaměstnanosti a mezd ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 30 s. : tab., grafy. - brož.

Úspory a vklady / Jiří Ptáček - 2., aktualizované vyd. - Praha : Bankovní institut, 1999. - iii, 208 s. : il., tab. - Brož.

Úvod do analýzy ekonomických časových řad / Josef Zapletal - Vyd. 1. - Brno : PC-DIR Real, 2000. - 112 s. : il., tab. - brož.

Úvod do manažerského účetnictví / Jaroslav Sedláček - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 155 s. : tab. - brož.

Úvod do zdravotní politiky, ekonomiky a sociologie zdravotnictví / Ivan Gladkij - 2., nezm. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 177 s. : il., tab. - brož.


Velký slovník zkratek Evropské unie / Jiří Elman - Praha : East West Publishing Company : East Publishing, 2000. - vii, 977, 20 s. - váz.


Veřejné finance / Eva Lajtkepová - Vyd. 1. - Brno : Zdeněk Novotný, 2001. - 75 s. : tab. - brož.
Veřejné finance : Tempus Phare Joint European Project No: 14304. / Petr Tománek, Jana Drastiková, Martina Halásková - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. - 17 s. : tab. - brož.

Vybrané problémy ekonomiky : metodické a pracovní listy. / Marie Burešová, Jaroslava Burianová - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2000. - 80 s. : tab. - brož.

Vytváření přeshraničního společenství na česko-německé hranici : sborník statí. / František Zich - Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2000. - 271 s. : il. - brož.

Výsledky ročního zjišťování u peněžních institucí (bankovních i nebankovních) za rok 1999 / zpracoval Odbor statistiky služeb ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 45 s. : tab. - brož.
Výsledky ročního zjišťování u soukromých neziskových organizací v ČR za rok 1999 / zpracoval Odbor čtvrtletních národních účtů - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 83 s. : tab. - brož.

Výuka a výzkum v odvětvových ekonomikách a podnikovém managementu na technických vysokých školách : Lázně Bohdaneč, 19.-20.9.2000. : (sborník z mezinárodní pedagogické konference). / [Hana Lošťáková ... et al.] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. - 352 s. : il., tab. - brož.

Vzory korespondence s finančními úřady / Pavel Prudký, Milan Lošťák - 3. vyd. - Olomouc : ANAG, 2000. - 190 s. : tab. - brož.

Wirtschaftsdeutsch für Einsteiger / Dana Bednářová - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 66 s. : il. - brož.

Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení v České republice ve vývojových řadách a grafech 2000. - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcích České republiky, 2000. - 46 s. : tab., grafy. - brož.

Základy makroekonomiky / Helena Fialová - Vyd. 2., přeprac. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 116 s. : il. - brož.

Základy marketingu / Jaroslava Dědková, Iveta Honzáková - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 176 s. : il., tab. - brož.

Základy marketingu / Pavla Šumberová, Vratislav Kozák - 3. nezmn. vyd. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2001. - 101 s. : il. - brož.

Závěrka v podvojném účetnictví a daň z příjmů 2000 / Zdeněk Šťastný, Jiří Škampa, Jiří Nesrovnal - 1. vyd. - Brno : Komora daňových poradců, 2000. - 366 s. - brož.


Zemědělství na rozcestí : expanze nebo živoření. : Zlín, Univerzita T Bati, 22.2.2001. : sborník referátů z konference. / [redakce Jan Hron ... et al.] - Praha : TOKO A/S, 2001. - 96 s. : il., tab. - brož.


Zemědělství na rozcestí : expanze nebo živoření. : Zlín, 22. února 2001. / František Čuba, Josef Hurta - Slušovice : Mondon, 2001. - 92 s. : il., tab. - Brož.

z. B. Berlin : 10 Jahre Transformation und Modernisierung. : Begleitbuch zur Ausstellung. : 2. Juni bis 3. Oktober 2000, Berlin. / [Diedrich Diederichsen ... et al.] - Berlin : Foyer, 2000. - 208 s. : il. + 1 příl. - brož.

Živnostenské podnikání : podle stavu k 19.2.2001. - Ostrava : Sagit, 2001. - 176 s. - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno 28. 10. 2019 zavřeno   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 23.10.2019 14:08
TOPlist