Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2000 (září-říjen) - N. Jazykověda, literatura

za září-říjen 2000

Alexandr Sergejevič Puškin v evropských kulturních souvislostech / editor Ivo Pospíšil - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 322 s. - brož.

Alter ego : [sborník povídek mladých autorů v žánrech sci-fi, fantay, horor a pohádka literární soutěže O cenu barda Marigolda. / sestavil Václav Fořtík] - 1. vyd. - Praha : Luděk Kovář - Gumruch DTP, 2000. - 63 s. - brož.

Angewandte Linguistik für den fremdsprachlichen Deutschunterricht : Eine Einführung. : Fernstudieneinheit 16. / Britta Hufeisen, Gerhard Neuner - Berlin : Langenscheidt, 2000. - 144 s. : il., tab. - brož.

Anglicko-český slovník z oblasti bydlení, bytové výstavby a architektury / Jiří Franěk - Praha : Linde, 2000. - 151 s. - brož.

Angličtina za školou : 99+1 veselých příběhů. / [sestavil Jan Měšťan] - 1. vyd. - Písek : J & M, 2000. - 59 s. : il. - brož.

Auf der Suche nach einer grösseren Heimat.. : Sprachwechsel, Kulturwechsel in der slawischen Welt. : literaturwissenschaftliches Kolloquium anlässlich der Verleihung des Andreas-Gryphius-Preises 1998 an Milo Dor und Ludvík Kundera. : November 1998, Jena. / herausgeber Ulrich Steltner - 1. Aufl. - Jena : Collegium Europaeum Jenense, 1999. - 120 s. : il. - brož.

Basic English for the Technical University / Danuše Jirků, Míša Reková - Vyd. 2. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 215 s. : il. - brož.

Bilder in der Landeskunde : Fernstudieneinheit 11. / Dominique Macaire, Wolfram Hosch ; Unter Mitarbeit von Herrad Meese. - Berlin : Langenscheidt, 1996. - 192 s. : il., tab. - brož.

Böhmen ist überall : internationales Johannes-Urzidil-Symposion. : Sammelband der Vorträge. : Prag, 8.-10.3.1995. / [gesamtredaktion Aldemar Schiffkorn] - Linz : Büro für kulturelle Auslandbeziehungen des Landes oberösterreich, 1999. - 309 s. : il. - váz.

Brilantní valčík : (návštěvy Fryderyka Chopina v Čechách). / Vladislav Mareš - Praha : Dar Ibn Rushd, 2000. - 143 s. : il. - brož.

Contemporary Literary Criticism : Criticism of the Works of Today's Novelists, Poets, Playwrights, Short Story Writers, Scriptwriters, and Other Creative Writers. Vol. 127. / editor Jeffrey W. Hunter ... [et al.] - Detroit : The Gale Group, 2000. - xiii, 526 s. : fot. - váz.

Contemporary Literary Criticism : Criticism of the Works of Today's Novelists, Poets, Playwrights, Short Story Writers, Scriptwriters, and Other Creative Writers. Vol. 128. / editor Jeffrey W. Hunter ... [et al.] - Detroit : The Gale Group, 2000. - xiii, 491 s. : fot. - váz.


Contemporary Literary Criticism : Criticism of the Works of Today's Novelists, Poets, Playwrights, Short Story Writers, Scriptwriters, and Other Creative Writers. Vol. 129. / editor Jeffrey W. Hunter ... [et al.] - Detroit : The Gale Group, 2000. - xiii, 474 s. : fot. - váz.


Contemporary Literary Criticism : Criticism of the Works of Today's Novelists, Poets, Playwrights, Short Story Writers, Scriptwriters, and Other Creative Writers. Vol. 130. / editor Jeffrey W. Hunter ... [et al.] - Detroit : The Gale Group, 2000. - xiii, 447 s. : fot. - váz.

Context-Free Multirewriting with a Reduced Number of Nonterminals : Extended Abstract of Habilitation Thesis. / Alexander Meduna - Brno : Vutium, 2000. - 22 s. - brož.

Czech step by step : a Basic Course in the Czech Language for English Speaking Foreigners. / Lída Holá - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2000. - 288 s. : il. - brož.

Czesko-polskie spotkania literackie : komparatystyka-genologia-przeklad. / Krystyna Kardyni-Pelikánová - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 198 s. - brož.

C++ for C Programmers / Ira Pohl - 3rd Ed. - Reading : Addison-Wesley, 1999. - xx, 479 s. : tab. - brož.

C++ How to Program / Harvey M. Deitel, Paul J. Deitel - 2nd Ed. - Upper Saddle River : Prentice-Hall, 1998. - lvii, 1130 s. - brož.

Česko-slovenská vzájemnost a nevzájemnost : editoři Ivo Pospíšil, Miloš Zelenka. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 148 s. - brož.

Český jazyk A pro studující učitelství 1. stupně ZŠ a SpPg : (fonetika, morfologie, lexikologie). / Ivana Havlová, Ludmila Štěrbová, Eva Schneiderová - Praha : Univerzita Karlova, 1999. - 147 s. : il., tab. - brož.

Český jazyk B pro studující učitelství 1. stupně ZŠ a SpPg : (syntax, stylistika, vývoj českého jazyka). / Martina Černá, Eva Hájková - Praha : Univerzita Karlova, 1999. - 119 s. : il. - brož.

Český jazyk do dlaně pro ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií / Jana Eislerová - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2000. - 168 s. : tab. - brož.

Český jazyk od základů : ucelený přehled základního učiva českého jazyka 2. ročníku základní školy a navíc-- praktická jazyková cvičení, diktáty, kontrolní testy a řešení. / Pavel Dolejší - 1. vyd. - Humpolec : JAS, 2000. - 70 s. + 2 příl. - brož.

Český jazyk pro třetí ročník / Ladislav Dvorský, Kateřina Lovis - Vyd. 2., upr. - Všeň : Alter, 2000. - 159 s. : il. - brož.

Český jazyk pro 8. ročník ZŠ a příslušný ročník víceletých gymnázií Díl 1. Učivo o jazyce / Hana Hrdličková, Ivan Klíma a kol. - Vyd. 1. - Všeň : Alter, 2000. - 173 s. : il., tab. - brož.

Český jazyk pro 8. ročník ZŠ a příslušný ročník víceletých gymnázií Díl 3. Přehledy, tabulky, rozbory, cvičení / [Hana Hrdličková, Eva Beránková] - Vyd. 1. - Všeň : Alter, 2000. - 78 s. : il., tab. - brož.

Český jazyk : 8. ročník. / Oldřich Uličný a kolektiv - 1. vyd. - Úvaly : Jinan, 2000. - 158 s. : il. - Brož.


Český jazyk : 8. ročník. : cvičení. / Oldřich Uličný a kol. - 1. vyd. - Úvaly : Jinan, 2000. - 47 s. : il. - Brož.

Čítanka anglických textů pro studenty Fakulty technologické / Anežka Lengálová - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 130 s. : il. - brož.

Čítanka české a světové literatury pro 1. ročník středních škol : nejstarší literární památky. : počátky českého národního obrození. / [Vladimír Nezkusil] - Vyd. 2., dotisk. - Praha : Fortuna, 2000. - 298 s. : il. - brož.

Čítanka II. k literatuře v kostce : pro stření školy. / Marie Sochrová - Vyd. 1. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2000. - 168 s. - brož.

Čítanka plná pokladů : vypráví celá rodina. : soubor autorských děl k výuce literární a výtvarné výchovy pro 3. třídu základní školy. / zpracoval Ludvík Štěpán - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 2000. - 159 s. : il. (některé barev.) - váz.

Čtyřjazyčný obrázkový slovník : čeština - angličtina - němčina - francouzština. / ilustrovala Andréa Korbelářová ; uspořádala Miroslava Nouzová. - Vyd. 1. - Praha : Aventinum, 2000. - Nestr. : barev. il. - váz.

Dánsko-český, česko-dánský slovník / Petr Kurfürst - Vyd. 1. - Praha : V Ráji, 2000. - 325 s. - váz.

Deutsche Literatur in Epochen / Barbara Baumann, Birgitta Oberle - 2. überarb. Aufl. - Ismaning : Max Hueber, 1996. - 368 s. : il. - váz.

Deutschsprachige Länder : upraveno podle nových pravidel německého pravopisu. / Hana Justová - 3. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2000. - 59 s. - brož.

Deutsch-Tschechischer, česko-německý Almanach 2000 / [Herausgeber Peter Becher, Ivan Binar] - München : Adalbert Stifter Verein, 2000. - 228 s. - brož.

Dítě andělů : (Otokar Březina - život jako dílo). / D.Ž. Bor - Vyd. 1. - Praha : Trigon, 2000. - 293 s., 13. s. obr. příl. - váz.

Dobrodružství s četbou : čítanka pro 5. ročník základní školy. / Jaroslav Toman a Marie Vondrů - 2., upr. vyd. - Praha : Fortuna, 2000. - 159 s. : il. - brož.

Dvojí průhled do světa literatury : sborník ze dvou konferencí katedry české literatury Pedagogické fakulty MU v Brně. : Obraz školy a učitele v české literatuře 20. stol.. : Česká literatura v osudovém desetiletí 1938-1949. Bibliografie Jiřího Rambouska. / uspořádal Michal Přibáň - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 148 s. - brož.

Eine serbisch-russische Sprachbegegnung vom Anfang des XVI. Jahrhunderts : zur Sprache der Moskauer Kopien von serbischen Briefen Sultan Selims I. an den Grossfürsten Vasilij III. Ivanovič. / Werner Lehfeldt - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2000. - 73 s. -

em-Abschlusskurs : deutsch als Fremdsprache für die Mittelstufe. / Michaela Perlmann-Balme, Susanne Schwalb, Dörte Weers - 2. Aufl. - Ismaning : Max Hueber, 2000. - 128 s. : il., tab. - brož.


em-Abschlusskurs : deutsch als Fremdsprache für die Mittelstufe. : Arbeitsbuch. / Jutta Orth-Chambah, Michaela Perlmann-Balme, Susanne Schwalb - 1. Aufl. - Ismaning : Max Hueber, 1999. - 128 s. : il. - brož.

em-Brückenkurs : deutsch als Fremdsprache für die Mittelstufe. / Michaela Perlmann-Balme, Susanne Schwalb, Dörte Weers - 1. Aufl. - Ismaning : Max Hueber, 1998. - 128 s. : il., tab. - brož.

em-Brückenkurs : deutsch als Fremdsprache für die Mittelstufe. : Arbeitsbuch. / Jutta Orth-Chambah, Michaela Perlmann-Balme, Susanne Schwalb - 2. Aufl. - Ismaning : Max Hueber, 2000. - 128 s. : il., tab. - brož.

em-Brückenkurs : deutsch als Fremdsprache für die Mittelstufe. : Lehrerhandbuch. / Michaela Perlmann-Balme, Gabi Baier, Barbara Thoma - 1. Aufl. - Ismaning : Max Hueber, 1999. - 126 s. - brož.

English for business / Andrea Koblížková - Vyd.1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. - 59 s. - brož.

Ergo : sborník pro společenské vědy, umění a literaturu. Roč. 1. 1999. Č. 2. - Ústí nad Labem : Universita Jana Evangelisty Purkyně, 1999. - 119 s. : tab. - brož.

Espanol básico para ingenieros I / Olga Alfonsel Quirós - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 2000. - 127 s. : il. - brož.

Fehler und Fehlerkorrektur : Fernstudieneinheit 19. / Karin Kleppin - Berlin : Langenscheidt, 2000. - 152 s. : il., tab. - brož.

Fertigkeit Hören : Fernstudieneinheit 5. / Barbara Dahlhaus - Berlin : Langenscheidt, 1999. - 192 s. : il. - brož.

Fertigkeit Lesen : Fernstudieneinheit 7. / Gerard Westhoff - Berlin : Langenscheidt, 1999. - 176 s. : il., tab. - brož.

Fertigkeit Schreiben : Fernstudieneinheit 12. / Bernd Kast ; Unter Mitarbeit von Eva-Maria Jenkins. - Berlin : Langenscheidt, 2000. - 232 s. : il., tab. - brož.

Foreign ViewPoints : Multicultural Literature in Germany. / editor Irmgard Ackermann - Bonn : Inter Nationes, 1999. - 172 s. : fot. - Brož.

Franc Kafka i Praga / Garal'd Salfellner - 3., uvelič. i pererab. izd. - [Praha] : Vitalis, c2000. - 143 s. : il., mapa - váz.

Franz Kafka en Praag / Harald Salfellner - 3. sterk iutgebr. en bew. uitg. - [Praha] : Vitalis, c2000. - 144 s. : il., mapa - váz.


Gebrauchsanweisung für Tschechien / Jiří Gruša - München : Piper, c1999. - 201 s. - váz.


Goethe und Lessing / Wilfried Barner - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2000. - 30 s. -
Gramatický proseminář / Jiřina Svobodová - 3. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 89 s - brož.

Grammar Systems 2000 : proceedings of the international workshop. : July 3-7, Bad Ischl, Austria. / edited by Rudolf Freund, Alica Kelemenová - Opava : Silesian University, 2000. - 388 s. - brož.

Grammatik lehren und lernen : Fernstudieneinheit 1. / Herman Funk, Michael Koenig - Berlin : Langenscheidt, 1999. - 160 s. : il., tab. - brož.

Grundlagen des Erst- und Fremdsprachenerwerbs : Eine Einführung. : Fernstudieneinheit 15. / Ernst Apeltauer - Berlin : Langenscheidt, 1999. - 176 s. : il., tab. - brož.

Handbuch der historischen Buchbestände in Deutschland Bd. 21. Thüringen : S - Z / bearbeitet von Felicitas Marwinski - Hildesheim : Olms-Weidmann, 1999. - 298 s. - váz.

Handbuch deutscher historischer Buchbestände in Europa : eine Übersicht über Sammlungen in ausgewählten Bibliotheken. Bd. 10. A Guide to Collections of Books Printed in German-Speaking Countries before 1901 (or in German elsewhere) held by Libraries in Great Britain and Ireland / edited by Graham Jefcoate ... [et al.] - Hildesheim : Olms-Weidmann, 2000. - 399 s. - váz.

Handbuch deutscher historischer Buchbestände in Europa : eine Übersicht über Sammlungen in ausgewählten Bibliotheken. Bd. 1. 1. Tschechische Republik : Prag Tl. 1. / bearbeitet von Vlasta Faltysová, Pavel Pohlei - Hildesheim : Olms-Weidmann, 1999. - 236 s. - váz.

Handbuch deutscher historischer Buchbestände in Europa : eine Übersicht über Sammlungen in ausgewählten Bibliotheken. Bd. 1. 2. Tschechische Republik : Prag Tl. 2. / bearbeitet von Vlasta Faltysová ... [et al.] - Hildesheim : Olms-Weidmann, 2000. - 276 s. - váz.

Handbuch deutscher historischer Buchbestände in Europa : eine Übersicht über Sammlungen in ausgewählten Bibliotheken. Bd. 6. Polen Bulgarien / bearbeitet von Marzena Zacharska ... [et al.] - Hildesheim : Olms-Weidmann, 1999. - 327 s. - váz.

Humanism and the Early Renaissance in Moravia / Ivo Hlobil, Eduard Petrů ; photographed by Prokop Paul. - 2nd rev. and extended ed., in English 1st. - Olomouc : Votobia, 1999. - 284 s. : [88] s. obr. příl. (některé barev.) - brož.

Ich habe eine fremde Sprache gewählt : ausländische Schriftsteller schreiben deutsch. / Lerke von Saalfeld (Hg.) - 1. Aufl. - Gerlingen : Bleicher, 1998. - 274 s. : il. - váz.

Indoevropané v pravlasti aneb Život našich předků podle porovnání jednotlivých jazyků / Milan Machovec - 1. vyd. - Praha : Akropolis, 2000. - 127 s. - brož.

Introduction to VHDL - Lectures / Zdeněk Bartoň, Stefaan Kerckenaere - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 69 s. - brož.


Jazykové milénium : slovanská kontrakce a její český zdroj. / Jiří Marvan - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2000. - 410 s. : tab., mapy - váz.


Jazykové rozbory pro žáky základních i středních škol a studenty víceletých gymnázií / Věra Hartmannová - 4. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2000. - 199 s. : il. - brož.

Jazyk a literatura XVII : sborník katedry českého jazyka a literatury. / [odpovědný redaktor Lumír Klimeš] - Vyd. 1. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 56 s. - brož.

Jazyk a text II : výbor z lingvistického díla Františka Daneše. / František Daneš - Praha : Univerzita Karlova, 2000. - 304 s. - brož.

Jazyk latinský : skriptum pro studium bakalářské a magisterské se zdravotnickým zaměřením. / Soňa Strakošová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2000. - 112 s. - brož.

Ježíšku, já chci plamenomet : (to nej z let 1997-99). / sestavili Václav Pravda a Martin Heisler - Vyd. 1. - Olomouc : Netopejr, 2000. - 364 s. - brož.

Kafka lebte in Prag / Texte Emanuel Frynta ; Fotografien Jan Lukas. - 2., erg. deutsche Ausg. - Prag : Nakladatelství Franze Kafky, 2000. - 119 s. : il. - brož.

Kafkova zpráva o světě : osudy a interpretace textů Franze Kafky. : sborník textů z literárněhistorické konference. : Praha, Centrum Franze Kafky, 20.-21.10.1999. / [redakce Milena Masáková] - Vyd. 1. - Praha : Nakladatelství Franze Kafky, 2000. - 95 s. - brož.

Kanyakandukakrida - Ballspiel junger Damen : zur Entwicklung eines Motivs der klassischen Sanskrit-Dichtung. / Siegfried Lienhard - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1999. - 18 s. -
Karlovy Vary a jejich vlastivědné písemnictví : průvodce světem carlovarensií. / Stanislav Burachovič - Karlovy Vary : Státní okresní archiv, 2000. - 213 s. : il. - brož.

Karl Kraus, Sidonie Nádherná : z mezinárodního sympozia Návrat domů. - Vyd. 1. - Nakladatelství Franze Kafky : Praha, 2000. - 50 s. - Brož.

Kdo se směje, rozumí / Milena Vonková - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 65 s. : il. - brož.

Kleine Geschichte der deutschen Literatur : von den Anfängen bis zur Gegenwart. / Viktor Žmegač, Zdenko Škreb, Ljerka Sekulic - 5. Aufl., 2. Druck. - Berlin : Cornelsen, 1997. - 431 s. : il. - brož.

Klíč k výslovnosti cizích vlastních jmen v češtině : podle původních jazykových pramenů a prací českých lingvistů. / zpracoval Vlastimil Stratil - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 150 s. - brož.

Krakauer Neufund zum Alexanderroman des Ulrich von Etzenbach / Birgit Meineke - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1999. - 86 s. : il. -
K Bronzové rapsodii Františka Langera / [k vydání připravil Vladimír Justl] - Praha : Praha 2000, 2000. - 38 s. : il. - Brož.


Labuť je divný pták -- : soubor české světské lyriky doby gotické. / v uspořádání Václava Černého - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 1999. - 207 s. : il. - váz.


Landeskunde und Literaturdidaktik : Fernstudieneinheit 3. / Monika Bischof, Viola Kessling und Rüdiger Krechel - Berlin : Langenscheidt, 1999. - 183 s. : il. - brož.

Latina pro střední školy, především gymnázia Část 1. / Vlasta Seinerová - Vyd. 2. - Praha : Fortuna, 2000. - 103 s. : tab. - brož.

Lesen als Verstehen : Zum Verstehen fremdsprachlicher literarischer Texte und zu ihrer Didaktik. : Fernstudieneinheit 2. / Swantje Ehlers - Berlin : Langenscheidt, 1999. - 112 s. - brož.

Literatura španělsky mluvících zemí / Jitka Fenclová-Kryšková, Lourdes Solé, Justa Carrasco - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2000. - 136 s. : il. - brož.

Maturujeme z českého jazyka : [třicet maturitních otázek z literatury. : chronologický přehled české a světové literatury]. / Pavel Dolejší - 4. vyd. - Humpolec : JAS, 2000. - 109 s. - brož.

Meine ersten Spielsachen / illustrationen Dagmar Hamříková - 1. deutsch. Aufl. - Praha : SiD & NERo, 1999. - Nestr. : il. - váz.

Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts : Eine Einführung. : Fernstudieneinheit 4. / Gerhard Neuer, Hans Hunfeld - Berlin : Langenscheidt, 1999. - 184 s. - brož.

Metodická příručka k čítankám pro 2.-5. ročník základní školy / Jaroslav Toman - Praha : Fortuna, 2000. - 111 s. - brož.

Modelová cvičení tvaroslovná, lexikální, syntaktická a stylizační k učebnici Čeština pro cizince / Věnceslava Fišerová - 4. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 257 s. - brož.

Moderní člověk a náboženství / Tomáš Garrigue Masaryk - 2. vyd. - Praha : Masarykův ústav AV ČR : Ústav T. G. Masaryka, 2000. - 222 s. : il. - váz.

Moje první anglická slovíčka / výtvarné zpracování Jo Litchfield - Praha : Svojtka & Co., 2000. - 47 s. : il. - váz.

Moje první německá slovíčka / výtvarné zpracování Jo Litchfield - Praha : Svojtka & Co., 2000. - 47 s. : il. - váz.

Multi-Paradigm Design for C++ / James O. Coplien - Reading : Addison-Wesley, 1999. - xvii, 280 s. - brož.

Murphyho zákony a osobní počítače / Karl Wagner - Praha : Otakar II., c2000. - 107 s. : il. - brož.

Mýty a pohádky původních obyvatel Austrálie : příběhy z doby snů. / Stanislav Novotný - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2000. - 159 s. - váz.


Náboženské motivy v asijském umění : soubor studií pracovní skupiny "Náboženské směry v Asii/Religious Trends in Asia". / redakce Lubica Obuchová a Petra Müllerová - Praha : Dar Ibn Rushd, 1999. - 114 s. : il. - Česká orientalistická společnost, brož.


New headway intermediate : English-Czech Dictionary. / Marcela Adámková, Marta Kostrová, Dagmar Klanicová - 2. dopl. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 33 s. - brož.

Němčina pro 5. ročník základní školy / Marie Maroušková, Vladimír Eck - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 2000. - 198 s. : il. - brož.

Němčina pro 5. ročník základní školy : pracovní sešit. / Marie Maroušková, Vladimír Eck - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 2000. - 47 s. : tab. - brož.

Němčina v gastronomii : příručka odborných výrazů a textů pro hotelové a vyšší odborné školy. / Alena Formanová, Zdena Žmudová - 2., dopl. vyd. - Praha : Informatorium, 2000. - 144 s. : il., tab. + 2 příl. - Brož.

Němčina za školou : 99+1 veselých příběhů. / [sestavil Jan Měšťan] - 1. vyd. - Písek : J & M, 2000. - 60 s. : il. - brož.

Německá textová učebnice pro studenty elektrotechniky / Jaroslava Krajná, Zuzana Vlačihová, Vlasta Křečková - Vyd. 3. - Praha : ČVUT, 2000. - 101 s. - brož.

Německo-český slovník jaderné energetiky / František Soukup - Vyd. 1. - Praha : Leda, 2000. - 284 s. - váz.

Německo-český, česko-německý slovník - 1. vyd. - Olomouc : FIN, 2000. - 859 s. - váz.

Německy s úsměvem : doplňková cvičení, texty poslechových cvičení, klíč k překladovým cvičením a křížovkám. : upraveno podle nových pravidel pravopisu. / Leonie Tesařová - 4. vyd. - Praha : Knihcentrum, 1999. - 236 s. - brož.

Německý jazyk pro právníky / Milena Horálková - 2., opr. vyd. - Praha : Všehrd, 2000. - 358 s. - brož.

Norsko-český, česko-norský slovník / Zuzana Hlavičková - Vyd. 1. - Praha : V Ráji, 2000. - 296 s. - váz.

Obsahy z děl české literatury : I. část: Vybraná díla české literatury od počátku písemnictví do konce devatenáctého století. : II část: Vybraná díla české literatury dvacátého století. / Libuše Ulrichová - 2. vyd. - Humpolec : JAS, 2000. - 204 s. - brož.

Opakování 1. třídy / [Hedvika Vilgusová, Karel Vilgus] - 1. vyd. - Praha : Pierot, 2000. - 80 s. : il. - brož.

Opakování 2. třídy / [Hedvika Vilgusová, Karel Vilgus] - 1. vyd. - Praha : Pierot, 2000. - 80 s. : il. - brož.


Opakování 3. třídy / [Hedvika Vilgusová, Karel Vilgus] - 1. vyd. - Praha : Pierot, 2000. - 80 s., klíč na příl. : il. - brož.


Opakování 4. třídy / [Hedvika Vilgusová, Karel Vilgus] - 1. vyd. - Praha : Pierot, 2000. - 81 s., klíč na příl. : il. - brož.

Opakování 5. třídy / [Hedvika Vilgusová, Karel Vilgus] - 1. vyd. - Praha : Pierot, 2000. - 81 s., klíč na příl. : il. - brož.

Otcové pouště s Anselmem Grünem - V Karmelitánském nakl. vyd. 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000. - 90 s. - váz.

Peer Gynt : dramatická báseň. : 1867. : šestá inscenace sezóny 1999/2000. / Henrik Ibsen ; překlad Josef Vohryzek a Josef Brukner. ; inscenační úprava Roman Polák. - Brno : Městské divadlo Brno, 2000. - 191 s., [16] s. il. : il. - Brož.

Pět egyptských pohádek / text Jiří Tomek ; ilustrace Denisa Prošková. - Vyd. 1. - Praha : Brio, 2000. - 47 s. : il. - váz.

Phonetik lehren und lernen : Fernstudieneinheit 21. / Helga Dieling, Ursula Hirschfeld - Berlin : Langenscheidt, 2000. - 199 s. : il., tab. - brož.

Po kom se jmenujeme? : encyklopedie křestních jmen. / Václav Rameš - 1. vyd. - Praha : Libri, 2000. - 498 s. - brož.

Practice in Translation / James Branam, Iva Dostálová - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2000. - 127 s. - brož.

Pragocon 1998 : sborník povídek mladých autorů. / [sestavil Václav Fořtík] - Praha : Kovář Luděk - Gumruch DTP, 1998. - 62 s. : il. - brož.

PragoCon : sbírka nejlepších prací dětské literární soutěže sci-fi klubu Terminus, pořádané u příležitosti PragoConu '97. / [sestavil Václav Fořtík] - Praha : Luděk Kovář - Gumruch DTP, 1997. - 57 s. - Brož.

Praha domovské město Franze Kafky / texty Emanuel Frynta ; fotografie Jan Lukas. - 1. české vyd. - Praha : Nakladatelství Franze Kafky, 2000. - 119 s. - brož.

Probleme der Leistungsmessung : Lernfortschrittstests in der Grundstufe. : Fernstudieneinheit 10. / Sibylle Bolton ; Unter Mitarbeit von Eva-Maria Jenkins. - Berlin : Langenscheidt, 1996. - 2000 s. : il., tab. - brož.

Probleme der Wortschatzarbeit : Fernstudieneinheit 22. / Rainer Bohn - Berlin : Langenscheidt, 1999. - 192 s. : il., tab. - brož.

Profesionální válečník 7. Varianta Delta / Richard Marcinko, John Weisman ; z anglického originálu přeložil Roman Marhold. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2000. - 261 s. - váz.

Programování v MS OFFICE : Visual Basic pro Excel a Access. / Pavel Kras - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2000. - 160 s. : il. - brož.

Přenesená pojmenování rostlin v českých dialektech : k sémantickému tvoření lexikálních jednotek v nářečích. / Zdeňka Hladká - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 243 s. - brož.


Přijímací zkouška z angličtiny do doktorského studia na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze / [sestavila Alexandra Křepinská] - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 2000. - 22 s. - brož.

Příběh johanitského komtura řečeného Dalimil : kapitola z dějin české politiky. / Tomáš Edel - Vyd. 1. - Praha : ISV, 2000. - 195 s. : il. - váz.

Psychosomatický základ veřejného vystupování, jeho studium a výzkum : sborník z konference 14. a 15.10.1999. : výstup grantu Ministerstva kultury ČR č. 827/99. / [editorky Eva Vyskočilová a Eva Slavíková] - Vyd. 1. - Praha : Akademie múzických umění, 2000. - 181 s. : il. - brož.

Romanistické studie : číslo 1. / [redaktor Jan Šabršula] - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1999. - 101 s. - brož.

Routinen und Rituale in der Alltagskommunikation : Fernstudieneinheit 6. / Heinz-Helmut Lüger - Berlin : Langenscheidt, 1999. - 112 s. : il., tab. - brož.

Sigmund Freud - poselství a inspirace / [výkonný redaktor Karel Paulík] - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1999. - 111 s. : il., tab. - brož.

Slované a Evropa : (srovnávací studie a stati). / Ivan Dorovský - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 137 s. - brož.

Slova města / k vydání připravili Zdeněk Uherek, Laurent Bazac-Billaud - Praha : CEFRES, 2000. - 264 s. - brož.

Slovník anglických zkratek / Josef Slováček - Ostrava : Montanex, 2000. - 285 s. - váz.

Slovník cizích slov / [odpovědná redaktorka Erika Vavřichová] - Vyd. 1. - Praha : Cesty, 2000. - 708 s. - váz.

Slovník lyžování : anglicko-český a česko-anglický. / Jana Kosová - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 118 s. - váz.

Slovo a obraz v komunikaci s dětmi : problematika tvorby pro děti a mládež a její recepce na konci 20. století. : sborník příspěvků z odborného semináře. : Ostrava, prosinec 1999. / [uspořádaly Eva Doupalová, Eva Höflerová] - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2000. - 93 s. - brož.

Souhrn anglické gramatiky / [Miloslav Holman] - 1. vyd. - Praha : Holman, 2000. - 1 dvoulist (8 sloupců) - váz.

Souhrn anglické gramatiky / [Miloslav Holman] - 2. vyd. - Praha : M. Holman, 2000. - 1 dvoulist (8 sloupců) - váz.

Souhrn české gramatiky / [Jindriška Drahotová] - 1. vyd. - Praha : Holman, 2000. - 1 dvoulist (8 sloupců) - váz.


Souhrn české gramatiky / [Jindřiška Drahotová] - 2. vyd. - Praha : M. Holman, 2000. - 1 dvoulist (8 sloupců) - váz.


Souhrn francouzské gramatiky / [Vratislav Slezák] - 1. vyd. - Praha : Holman, 2000. - 1 dvoulist (8 sloupců) - váz.

Souhrn italské gramatiky / [Martina Macková] - 1. vyd. - Praha : Holman, 2000. - 1 dvoulist (8 sloupců) - váz.

Souhrn latinské gramatiky / [Markéta Koronthályová] - 1. vyd. - Praha : M. Holman, 2000. - 1 dvoulist (8 sloupců) - váz.

Souhrn německé gramatiky / [Miloslav Holman] - 5. vyd. - Praha : M. Holman, 2000. - 1 dvoulist (8 sloupců) - váz.

Souhrn ruské gramatiky / [Jana Folprechtová, Miloslava Šroňková] - 1. vyd. - Praha : Holman, 2000. - 1 dvoulist (8 sloupců) - váz.

Souhrn slovenskej gramatiky / [Marta Julišová] - 1. vyd. - Praha : M. Holman, 2000. - 1 dvoulist (8 sloupců) - váz.

Souhrn starořecké gramatiky / [Dagmar Muchnová] - 1. vyd. - Praha : M. Holman, 2000. - 1 dvoulist (8 sloupců) - váz.

Souhrn španělské gramatiky / [Zdenka Hamplová] - 1. vyd. - Praha : Holman, 2000. - 1 dvoulist (8 sloupců) - váz.

Start mit Max 1 : němčina pro 1. stupeň základních škol. : pracovní sešit. / Olga Fišarová, Milena Zbranková - Vyd. 1. - Plzeň : Fraus, 2000. - 88 s. : il. + 2 kazety. - brož.

Stručný přehled dat literatury pro děti a mládež / Blanka Janáčková - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 1999. - 51 s. - brož.

Stržené masky - 1. vyd. - Ostrava : Žár, 2000. - 78 s. : il. - brož.

Studienbuch Linguistik / Angelika Linke, Markus Nussbaumer, Paul R. Portmann - 3., unveränd. Aufl. - Tübingen : Max Niemeyer, 1996. - 472 s. : il. - brož.

Tangram : Deutsch als Fremdsprache. : Kursbuch und Arbeitsbuch. 2 B. / Rosa-Maria Dallapiazza ... [et al.] - 1. Aufl. - Ismaning : Max Hueber, 2000. - vi s., s. 73-159, příl. : il., fot., tab. - brož.

The C Puzzle Book / Alan R. Feuer - Rev. Print. - Reading : Addison-Wesley, 1999. - viii, 179 s. : il., tab. - brož.

Tolkien - Kniha kvízů / Andrew Murray - Vyd. 1. - Praha : Mladá fornta, 2000. - 162 s. - brož.

Topics in conceptual analysis and modelling / edited by Ondrej Majer - Vyd. 1. - Praha : Filosofia, 2000. - 402 s. : il. - brož.

Tvorba z exilu / František Langer - Vyd. v tomto souboru 1. - Praha : Akropolis, 2000. - 275 s. - váz.


Učební slovník jazyka čínského 3. Hesla č. 800-1389 / Oldřich Švarný - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1999. - s. 800-1311. - váz.

Uvod u JavaScript / Mirolav Rašic - [Beograd : Beogradski izdavačko-grafički zavod], 1998. - 31 s. - Brož.

Übungen in deutscher Grammatik für Fortgeschrittene / Alena Šimečková, Jiří Doležal - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 119 s. - brož.

Übungen in deutscher Wortbildung für Germanisten Teil I. / Marie Vachková - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 93 s. - brož.

Vestibulum : praktická učebnice latiny pro studující historických oborů. / Markéta Klosová - Praha : Univerzita Karlova, 1999. - 195 s. - brož.

Vědomostní a jazykové testy k přijímacímu řízení na Policejní akademii ČR / [Dagmar Lanská ... et al.] - 3., nezm. vyd. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2000. - 191 s. - brož.

Video im Deutschunterricht : Eine Übungstypologie zur Arbeit mit fiktionalen und dokumentarischen Filmsequenzen. : Fernstudieneinheit 13. / Marie-Luise Brandi ; Unter Mitarbeit von Dieter Arnsdorf. - Berlin : Langenscheidt, 1998. - 189 s. : il., tab. - brož.

Výkladový a etymologický slovník pro zdravotně sociální fakulty / Stanislav Doležal - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2000. - 91 s. - brož.

Výkladový slovník česko-anglický a anglicko-český : podnikové informační systémy. / [Jan Basl ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 133 s. - brož.

Vzdálené tóny naděje / uspořádali Ivana Bozděchová, Ondřej Pilný a Justin Quinn - Vyd. 1. - Brno : Host, 2000. - 428 s. - váz.

Wir üben deutsche Grammatik : ein praktisches Übungsbuch. : upraveno podle nových pravidel německého pravopisu. / Hana Justová - 5. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2000. - 77 s. - brož.

Wortschatzarbeit und Bedeutungsvermittlung : Fernstudieneinheit 8. / Bernd-Dietrich Müller - Berlin : Langenscheidt, 1998. - 119 s. : il., tab. - brož.

XML : kompletní průvodce. / Neil Bradley - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 537 s. - brož.

Zajatci hvězd a snů : katolická moderna a její časopis Nový život (1896-1907). : výstava v Moravské galerii v Brně, 11.5-13.8.2000. / editoři Roman Musil, Aleš Filip - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2000. - 458 s. : il. (některé barev.) - Argo, váz.

Základy latinské lékařské terminologie : pro bakalářský program studia na lékařské fakultě. / Dagmar Kozlíková, Jiřina Plašilová - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 122 s. - brož.

Zkouška, aneb, Potrestaná láska : hra o pěti dějstvích. : [program k 564 premiéře MdB v sezoně 1999/2000]. / Jean Anouilh ; překlad Ivo Osolsobě. ; [úv. text Tomáš Steiner]. - Brno : Městské divadlo, 1999-2000. - 157 s. : il. - Brož.


Změny názvů na mapách koncem 20. století : odoborně metodická příručka pro učitele. / Jaroslav Dokoupil, Jan Hájek, Zdeněk Reitspies - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 2000. - 54 s. : mapy - brož.

"Der geniale Wildling" : Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff und Max Fränkel. : Briefwechsel 1874-1878, 1900-1903. / Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff, Maximilian Fränkel ; herausgegeben mit Kommentar von William M. Calder III., Robert Kirstein. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1999. - 85 s. -

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 16.09.2019 10:14
TOPlist