Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2000 (září-říjen) - M. Umění, architektura, fotografie, hudba, divadlo, film, sport, hry

za září-říjen 2000

Abusir IV : Excavations of the Czech Institute of Egyptology. : The Shaft Tomb of
Udjahorresnet at Abusir. / by Ladislav Bereš ; with a chapter on pottery by Květa Smoláriková and
an appendix by Eugen Strouhal. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1999. - 111 s., 70 obr. na příl. :
il. - váz.

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis : Facultas Philosophica. Philosophica -
Aesthetica. 19. Musicologica Olomucensia. 5 - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 222 s.
- brož.

Act N 50/1976 Coll. on town & country palnning and on building regulations (the Building
Act) in the wording of later regulations --
- Brno : Institute for Spatial Development, 1999.
- 123 s. - Brož.

Agostino Ciampelli 1565-1630: disegni / Milan Togner - Olomouc : Muzeum umění
Olomouc, 2000. - 107 s. : il. - brož.

Agostino Ciampelli 1565-1630: kresby / Milan Togner - Olomouc : Muzeum umění
Olomouc, 2000. - 107 s. : il. - brož.

Ako prežiť v extrémnych podmienkach / Peter Darman - Slov. vyd. 1. - Praha : Cesty,
2000. - 255 s. : il. - brož.

Alina Szapocznikow : Dům U černé Matky Boží, Praha; 19.4.-4.6.2000. / [úvodní
text Miroslaw Borusiewicz ... et al.] - Praha : České muzeum výtvarných umění, 2000. - Nestr. :
il., fot. - brož.

Almanach švermovské kopané Část 1(1910-1949). Soupeři / Miroslav Oliverius -
Kladno-Švermov : TJ Baník Švermov, 2000. - 39 s. : il., tab. - Brož.

Almanach švermovské kopané Část 2(1949-2000). Spojenci / [Miroslav Oliverius] -
Kladno-Švermov : TJ Baník Švermov, 2000. - 47 s. : il., tab. - Brož.

Almanach švermovské kopané : statistika I.a mužstva za období 50 let (od 24.6.1949
do 14.11.1999). Část 2 - příloha. Statistika / [Miroslav Oliverius] - Kladno-Švermov : TJ Baník
Švermov, 2000. - 15 s. : tab. - Brož.

Alpy - príroda, turistika, výstupy / [Stefano Ardito] - Slov. vyd. 1. - Praha : Cesty,
1999. - 175 s. : il. - váz.

Analýza interpretačního výkonu v hudbě : (obsah, úkoly a cíle interpretačního
semináře). / Olga Kittnarová - Praha : Univerzita Karlova, 1999. - 114 s. : noty, il. - brož.

Analýza jasových poměrů s využitím digitální fotografie : teze disertační práce. / Petr
Baxant - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 29 s. - brož.


Anatomie člověka pro výtvarníky / Jaroslav Kos ; ilustroval Pavel Žilák. - Vyd. 2. -
Praha : Aventinum, 2000. - 167 s. : il. - váz.


Anglicko-český slovník z oblasti bydlení, bytové výstavby a architektury / Jiří Franěk
- Praha : Linde, 2000. - 151 s. - brož.

Anselmo Legnani : 1937-1999. : Státní galerie výtvarného umění v Chebu [23. září
1999 - 14. listopadu 1999]. : Muzeum umění Olomouc [13. dubna 2000 - 11. června 2000. /
výstavu a katalog připravil Arsén Pohribný] - Cheb : Státní galerie výtvarného umění, 2000. - 68
s. : il. (většina barev.) + 1 příl. - brož.

Architektonická kancelář / Roman Koucký - Praha : Zlatý řez, c1999. - 1 sv.
(nestránkováno) : il. (většina barev.), plány + 1 příl. - brož.

Architektura : klíč k architektonickým slohům. / Václav Hájek - 1. vyd. - Praha :
Grada Publishing, 2000. - 229 s., 24 obr. na příl. : il. - brož.

Areté : základ olympijské filozofie. / Anna Hogenová - 1. vyd. - Praha : Karolinum,
2000. - 164 s. - brož.

Arnošt Paderlík : akty. / [úvodní text Jan Řezáč ... et al.] - Vyd. 1. - Praha :
Euromedia Group - Knižní klub, 1999. - 8 s., obr. příl. : il. - brož.

Asterion : modul pro Dračí doupě. : dobrodružství pro Dračí doupě. / Jiří Buchta
... [et al.] - Praha : Altar, 1999. - 105, 39 s. : il. + 4 příl. - brož.

Ateliér Jindřicha Štreita : Uherské Hradiště, 26.7.-31.8.1996, Cheb, 2.10.-25.10.1996,
Dolní Benešov, prosinec 1996 - leden 1997, Cieszyn, březen 1997. / [texty Miroslav Vojtěchovský,
Vladimír Birgus] - Praha : Katedra fotografie FAMU, 1996. - 57 s. : il. - Brož.

A coeur perdu / Jindřich Štreit ; [text Christophe Couisin, Jean-Jacques Wagner]. -
Zádveřice : Tiskárna Reproprint, [2000?]. - 60 s. : il. - váz.

Baba : osada Svazu Čs. díla Praha. / Stephan Templ - Praha : Zlatý řez, 2000. - 196
s. : il. - brož.

Blanenské historické budovy / [redakce Eva Nečasová] - Blansko : Muzeum Blansko,
1999. - 34 s. : il. - Brož.

Boj s kilogramy / Kateřina Šmídová - 1. vyd. - Pardubice : Fitness, 2000. - 93 s. : il.
- brož.

Brána naděje / Jindřich Štreit ; [texty Jan Graubner, Josef Hrdlička]. - 1. vyd. -
Olomouc : Arcibiskupství olomoucké, [2000]. - 60 s. : il. - váz.

Budu se na vás dívat : osudy pomníků T.G. Masaryka na severu Čech. / Pavel Koukal
- Duchcov : Kapucín, 2000. - 48 s. : il. - brož.


Castrum Bene 6 : Burg und Stadt. : 8.-12.6.1998, Písek. / editor Tomáš Durdík -
Prag : Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, 1999. - 342 s. : il. - ARÚ AV ČR Praha, brož.


Cecilia Chiavistelli : Still Life. : České muzeum výtvarných umění Praha,
5.4.-14.5.2000. / [text Ivan Neuman] - Praha : České muzeum výtvarných umění, 2000. - Nestr.
: il. - Brož.

Cesta ke svobodě / Jindřich Štreit - 1. vyd. - Sovinec : Společnost přátel umění, 1999.
- 133 s. : il. - váz.

Cyklistika : horská, silniční, rekreační, výkonnostní. / Ivan Soulek, Karel Martinek
- 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 111 s. : il., tab. - brož.

Čchiou Š'-chua : krajiny. : Galerie Rudolfinum, Praha, [15. březen - 18. červen 2000.
/ text Chi-Tim Lai, Yan Schanchun, Chand Tsong-zung] - Praha : Galerie Rudolfinum, 2000. - 123
s. : barev. il. - brož.

Česká televize a český film 1999/2000. - Praha : Česká televize, 2000. - 43 s., [8]
s. barev. obr. příl. : barev. il. - brož.

Český interiér a nábytkový design : 1989-1999. / Lenka Žižková ... [et al.] - Vyd.
1. - Praha : Prostor - architektura, interiér, design, 2000. - 211 s. : il., fot. - váz.

Das Schicksal des Geldes : Kunst und Geld - eine Bilanz zum Jahrtausendwechsel. /
herausgegeben von Jürgen Raap - Ruppichteroth : Kunstforum-Leserservice, 2000. - 492 s. : il. -
Brož.

Deset století : Tisíc let českého umění ve sbírce Západočeské galerie a Západočeského
muzea v Plzni. : Výstavní síň Masné krámy, Výstavní síň "13"; Plzeň, duben 2000. : [texty
katalogu František Frýda, Jana Potužáková, Ludislava Tomková]. - Plzeň : Západočeská univerzita,
2000. - 31 s. : il., fot. - brož.

Dějiny římskokatolické farnosti Žeranovice : vydáno u příležitosti 870 let obce
Žeranovice a 100 let od znovuvybudování a posvěcení farního kostela svatého Vavřince. / [Ladislav
Zelina, Jana Langerová] - Žeranovice : Obec Žeranovice, 2000. - 110 s., obr. na příl. - Brož.

Děti, mládež -- a muzea? II : sborník příspěvků ze stejnojmenné konference. :
Moravské zemské muzeum, 3.-5.11.1999. / sestavili Eva Jelínková, Zdena Poláková, Pavla Seitlová
- Brno : Moravské zemské muzeum, 2000. - 167 s. : il. - brož.

Die Fenster der St.-Veit-Kathedrale / [Marie Kostílková] - 1. Ausg. - Prag : Prager
Burgeverwaltung, 2000. - 98 s. : il. - brož.

Digitální fotografie for Dummies / Julie Adair Kingová - 1. čes. vyd. - Praha : IDG
Czech, 2000. - xviii, 336 s., obr. příl. : il. + 1 CD-ROM. - brož.

Domácká výroba v Čechách, na Moravě a ve Slezsku : sborník referátů ze semináře
konaného ve dnech 9.-10.6.1999 v Měčíně. / [odpovědný redaktor Roman Tykal] - Měčín : Město
Měčín, 2000. - 135 s., obr. na příl. - brož.

Dopravní režimy v centrech měst a u obchodních komplexů : celostátní seminář. :
sborník. : Valtice, 31.5.-1.6.2000. - 1. vyd. - Brno : Brněnské komunikace, 2000. - 114 s. : il.,
tab. - váz.


Dotčené orgány státní správy v procesu územního plánování a územního řízení Dodatek
č. 1. Územně plánovací dokumentace : územní plán velkého územního celku - Brno : Ústav
územního rozvoje, 1999. - [16] l. : tab. - Brož.

Doteky : mezinárodní sympozium v přírodě. : 2. pracovní setkání pedagogů a studentů
vysokých výtvarných škol na Sýpce Klenová. : 15.5.-25.5.1999 - sympozium. : 25.5.-27.6.1999
- výstava. / [text Martina Pachmanová] - PrahaKlatovy : Vysoká škola uměleckoprůmyslová :
Galerie Klatovy-Klenová, 1999. - Nestr. : il. (většina barev.) - brož.

Dramatické a akční hry : ve výchově, sociální práci a klinické praxi. / Andy Hickson
- Vyd. 1. - Praha : Portál, 2000. - 167 s. - brož.

Ema Destinnová a její jihočeské sídlo / Boris Procházka [fotografie, ; text] František
Fürbach. - Třeboň : Carpio, 1999. - Nestr. : il. - váz.

Encyklopedie českých zámků / Pavel Vlček - 4. vyd. - Praha : Libri, 2000. - 314 s.
: il. - brož.

Ergo : sborník pro společenské vědy, umění a literaturu. Roč. 1. 1999. Č. 2. - Ústí
nad Labem : Universita Jana Evangelisty Purkyně, 1999. - 119 s. : tab. - brož.

Expresionismus a Nová hudba : svět orchestru 20. stol. - III.. : kapitoly k hudebnímu
porozumění. / Miloš Schnierer - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1999. - 377
s. + 3 příl.. - brož.

Film 1. Obraz-pohyb / Gilles Deleuze - Vyd. v ČR 1. - Praha : Národní filmový
archiv, 2000. - 298 s. - brož.

Filosofie umění / Gordon Graham - 1. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 2000. - 251
s. - váz.

Formule 1 : přehled tratí, stájí a jezdců. - Praha : Ringier, 1999. - 15 s. : il. (některé
barev.) - Brož.

Francouzské dobytí ráje / Zdeněk Čech, Josef Káninský - Praha : Plejáda, 2000. - 94
s. : barev. il. - váz.

Francouzské suity : due flauti (due violini, flauto e violino). / Johann Sebastian Bach
; výběr Lumír Pock. upravil Jindřich Klindera - Praha : Ared, 2000. - 13 s. -
František Drtikol / Vladimír Birgus - 2., přeprac. a rozš. vyd. - Praha : Kant, 2000.
- 206 s. : il. (některé barev.) - váz.


František Hodonský : plovoucí smaragdy. : výběr z díla 1962-2000. : Oblastní
galerie v Liberci, květen - červen 2000, Galerie výtvarného umění v Hodoníně, červen - září 2000,
Horácká galerie Nové Město na Moravě, září-říjen 2000 ... [et al.. / text Eva Petrová] -
HodonínNové Město na MoravěLiberec : Galerie výtvarného umění : Horácká galerie : Oblastní
galerie, 2000. - 38 s. : barev. il. - brož.


Grafika rodiny Balzerů : 1770-1820. : Zámek Kravaře, květen - červen 2000. /
[výstavu připravil Jan Štefan] - Vyd. 1. - Kravaře : MARQ, 2000. - 16 s. : il. - brož.

Grand Prix Československa a České republiky 1950 - 2000 / Jiří Wohlmuth, Pavel
Novotný - Vyd. 1. - Praha : Grada, 2000. - 193 s, 8 s. barev. obr. příl. : il. - váz.

Gustav Mahler 2000 & Jihlava : [průvodce Mahlerovou Jihlavou]. : oslavy ke 140.
výročí narození Gustava Mahlera a 130. výročí jeho prvního veřejného koncertu. : Jihlava,
13.-15.10.2000,. / [Zdeněk Jaroš] - Jihlava : Město Jihlava, 2000. - 24 s. : il., mp. - Brož.

Hej, pane datle : nové písničky pro hudební výchovu a školní sbory. : zpíváme s
Yamahou. / Jaroslav Herden, Josef Říha - Praha : Univerzita Karlova, 2000. - 35 s. + 1 příl..
+ 1 CD-ROM. - brož.

Historický vývoj nábytku / Petr Brunecký - 2. nezm. vyd. - Brno : Mendelova
zemědělská a lesnická univerzita, 2000. - 228 s. : il. - brož.

Hrad Veveří : mýtus, historie a skutečnost. / Tomáš Dacík - Brno : SVAN, 2000.
- 160 s., obr. na příl. - brož.

Hrajte lépe golf / Mike Adams, T. J. Tomasi - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment,
2000. - 176 s. : fot. - váz.

Hra písní na klavír / Stanislav Pecháček - Praha : Univerzita Karlova, 1999. - 75 s.
- brož.

Hry Jaroslava Foglara / vybral a uspořádal Miloš Zapletal - 1. vyd. - Praha : Olympia,
2000. - 245 s. : il. - váz.

Hry na chatu i do přírody pro malé i velké / Jane Drakeová a Ann Loveová ; ilustrovala
Heather Collinsová. - 1. vyd. - Praha : Egmont ČR, 2000. - 175 s. : il. - brož.

Hudební výchova pro 6. ročník základní školy : metodická příručka. / [Alexandros
Charalambidis, Dalibor Matoška] - 1. vyd. - Praha : SPN-pedagogické nakladatelství, 2000. - 60 s.
: il. - brož.

Hudební výchova pro 6. ročník základní školy : metodická příručka. / [Alexandros
Charalambidis, Dalibor Matoška] - 1. vyd. - Praha : SPN-pedagogické nakladatelství, 2000. - 60 s.
: il. - brož.

Humanism and the Early Renaissance in Moravia / Ivo Hlobil, Eduard Petrů ;
photographed by Prokop Paul. - 2nd rev. and extended ed., in English 1st. - Olomouc : Votobia,
1999. - 284 s. : [88] s. obr. příl. (některé barev.) - brož.


II. Zlínský salon mladých : Zlín, 1. června - 15. října 2000. / [úvodní texty Ludvík
Ševeček, Ludvík Hlaváček] - Zlín : Státní galerie, 2000. - 102 s. : il. - brož.


Ilustrovaná encyklopedie českých hradů / Tomáš Durdík - 2. vyd. - Praha : Libri, 2000.
- 773 s. : il., plány - váz.

Inženýrská díla v krajině : učební texty. Část 1. / Marie Urbanová, Vratislav Urban,
Lenka Rumplíková - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1999. - 147
s. : il., mapy - brož.

Inženýrská díla v krajině : učební texty. Část 2. / Marie Urbanová, Vratislav Urban,
Lenka Rumplíková - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1999. - 142
s. : il., tab., mapy - brož.

Italy: The One and Only : a Century of Photography 1900-2000. / texts by Irene
Bignardi, Cesare Colombo, Italo Zannier - Florence : Alinari, 1998. - 268 s. : fot. - brož.

Jak vstoupit do Boží přítomnosti / Ruth Ann Ashton - 1. čes. vyd. - Brno : Postilla,
1999. - 58 s. : il. - brož.

Jantarová stezka : Ostravsko, Moravská brána, Olomoucko, Moravský kras, Pálava.
: cykloprůvodce. / text I. Novák - 1. vyd. - [Měř.] 1:175 000. - Zlín : SHOCart, 2000. - 48 s.
: il., fot., mapy. - brož.

Jan Křesadlo : Žďár nad Sázavou, 2000. / [doprovodné texty Helena Kupcová ... et
al.] - Vyd. 1. - Žďár nad Sázavou : Knihovna M.J. Sychry, 2000. - 86 s. : il. - Brož.

Japonská sbírka Severočeského muzea v Liberci / Filip Suchomel, Oldřich Palata -
Praha : Národní galerie, 2000. - 140 s. : il. - brož.

Jaroslaw Kozlowski : objekty a instalace. : Dům umění města Brna, 1.3.-16.4.2000.
/ texty Pawel Polit, Pavel Liška - Brno : Dům umění města Brna, 2000. - 78 s. : fot. - brož.

Ján Šmok : [Pražský dům fotografie, Praha 11.5.-25.6.2000, Galerie Jána Šmoka,
Jihlava, prosinec 2000. / redakce katalogu Vladimír Birgus ve spolupráci s Vlastou Šmokovou] -
Praha : KANT, 2000. - 65 s., [32] s. obr. příl. : il. (některé barev.) - brož.

Ještě větší radost ze zahrady : --s vodou v zahradě. : --s přenosnými rostlinami. :
--s ovocem, zeleninou a bylinkami. / Wolfgang Hensel ; ilustrace Renate Holznerová. - Praha :
Svojtka & Co., 2000. - 189 s. : il. - váz.

Jezdecká škola Lindy Tellington-Jonesové : více radosti a úspěchů s TTEAM a TTouch.
/ Linda Tellington-Jonesová, Andrea Pabelová ; [fotografie] Hilmar Pabel. - Vyd. v češ. 1. - Praha
: Brázda, 2000. - 117 s. : il. (většina barev.) - váz.

Jezerní krajina po těžbě / Marie Vrbová, Tomáš Vrba - Chomutov : Severočeské doly,
2000. - 23 s. : il. - Brož.

Kafka lebte in Prag / Texte Emanuel Frynta ; Fotografien Jan Lukas. - 2., erg.
deutsche Ausg. - Prag : Nakladatelství Franze Kafky, 2000. - 119 s. : il. - brož.

Kanoistika / Milan Bílý, Bronislav Kračmar, Petr Novotný - Praha : Karolinum, 2000.
- 102 s., 8 s. obr. příl. : il. - brož.


Karlštejn : podrobný průvodce hradem a okolím. / text Jana Švábová - Jihlava : ATP
Publishing, 2000. - 1 mapa. ; 46 x 64 cm. - brož.

Katalog der Felsbilder aus der tschechoslowakischen Konzession in Nubien [Bd. 1.
Text] / František Váhala, Pavel Červíček - 1. Aufl. - Prag : Karolinum, 1999. - 158 s. - brož.

Katalog der Felsbilder aus der tschechoslowakischen Konzession in Nubien [Bd. 2.].
Die Tafeln / František Váhala, Pavel Červíček - 1. Aufl. - Prag : Karolinum, 1999. - 251 s. : il.
- brož.

Katalog Videofóra a Mediafóra - Olomouc : [Univerzita Palackého], 2000. - 47 s. +
2 příl. - Brož.

Kdo se směje, rozumí / Milena Vonková - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 65 s.
: il. - brož.

Když ještě nebyli slavní : nástup výtvarné generace Národního divadla. / Zora
Dvořáková - Vyd. 2., v Akcentu 1.. - Třebíč : Akcent, 2000. - 252 s., obr. příl. - váz.

Ke kořenům oduševnělého tvaru : sborník příspěvků ze sympozia České sekce INSEA
pořádaného ve dnech 17.-19. září 1998 v Ústí nad Labem. / [radakční rada Jaroslav Brožek ... et
al.] - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1999. - 164 s. : il., tab. - brož.

Kinantropologie : celostátní studentská vědecká konference s mezinárodní účastí v oboru
kinantropologie. : sborník referátů. / [editor Zbyněk Svozil] - Olomouc : Univerzita Palackého,
2000. - 174 s. : tab. - brož.

Klávesová encyklopedie / [Jan Jurečka] - [Zlín] : Harmony Agency, [2000]. - 121 s.
: il. - brož.

Kleinüberlieferung mehrstimmiger Musik vor 1550 in deutschem Sprachgebiet I : die
Notre-Dame-Fragmente aus dem Besitz von Johannes Wolf. / Martin Staehelin - Göttingen :
Vandenhoeck & Ruprecht, 1999. - 35 s. : il. -
Kolo pro děti i jejich rodiče : příručka pro rodiče a vedoucí mládeže. / Jiří Šafránek
; ilustrace Zdeněk Vitoň. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2000. - 211 s. : il. - brož.

Koncepce uceleného krajinného plánování : sborník konference. : 19.-21.6.2000
Lednice na Moravě, Česká republika. - Brno : Dům techniky Brno, 2000. - 189 s. : tab. - Brož.

Kódy a znamení : Čes. muzeum výtvarných umění v Praze, 24.5.-2.7.2000. / [text
katalogu Claudine Končinská] - Praha : České muzeum výtvarných umění, 2000. - Nestr. : il. - brož.
Krížovka na každý deň / zostavovatel S. Lazar - Praha : Cesty, 1999. - Nestr. : il. -
brož.


Kronika čs. skautského hnutí do roku 1990 : 1900-1990. / Bruno Břečka - Brno :
Brněnská rada Junáka, 1999. - 323 s. : il., fot. - Váz.


Křivořezání : (řezbářské sympozium na hradě Křivoklátě v letech 1996-1999). /
[textová úprava Daniela Benešová] ; [odpovědný redaktor Ivo Stehlík]. - Vyd. 1. - Volary : Stehlík,
2000. - 125 s. : il. - váz.

Kulturní krajina, aneb, Proč ji chránit? : téma pro 21. století. / [editoři Tomáš Hájek,
Karel Jech] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2000. - 243 s. -
brož.

Kutnohorsko : slovem i obrazem. Díl 2. Část 1. Seš. B. Kaňk - Roztěž / Antonín
Josef Zavadil - 2. vyd. - Kutná Hora : Kuttna, 2000. - S. 105-212 : il. - brož.

Kutnohorsko : slovem i obrazem. Díl 2. Část 1. Seš. C. Sedlec - Zhoř / Antonín
Josef Zavadil - Vyd. 2. - Kutná Hora : Kuttna, 2000. - S. 213-328 - brož.

Kutnohorsko : slovem i obrazem. Díl 2. Místopis okresního hejtmanství Část 1. Seš.
A. Soudní okres Kutnohorský / redakce Antonín Josef Zavadil - Vyd. 2. - Kutná Hora : Kuttna,
2000. - 104 s. : il. - brož.

Les gens du Bassin Potassique d'Alsace / Jindřich Štreit - Wittelsheim : [Office
Municipal des Sports et de la Culture], 1998. - Nestr. : il. - brož.

Limity využití území : celostátně platné limity. : praktická příruka. Základní dílo.
Stav k 31.12.1998 / Vladimír Hyvnar ... [et al.] - 2. vyd. - Brno : Ústav územního rozvoje, 1999.
- Nestr. : il., tab. - brož.

Limity využití území : praktická příručka. Dodatek č. 2. Stav k 31.3.2000 /
[Vladimír Hyvnar ... et al.] - 2. vyd. - Brno : Ústav územního rozvoje, 1999. - Nestr. - brož.

Limity využití území : praktická příruka. Dodatek č. 1. Stav k 31.8.1999 / [Vladimír
Hyvnar ... et al.] - 2. vyd. - Brno : Ústav územního rozvoje, 1999. - Nestr. - brož.

Litografie Jacoba Alta - Blansko : Muzeum Blansko, 1999. - 16 s. : il. - brož.

Loretánské kaple v Čechách a na Moravě / Jan Bukovský - 1. vyd. - Praha : Libri,
2000. - 161 s. : il. - brož.

Lunetic / Klára Říhová, Ondřej Pýcha - Slovenské vyd. 1. - Praha : Cesty, 1999. - 111
s. : barev. il. + 2 příl. - váz.

Lyžování v poezii pro poezii v lyžování : soubor statí s citacemi, ukázkami, výňatky,
překlady, parafrázemi a komentáři poezie ve verších i v próze, inspirované lyžováním a inspirující
k lyžování. / Karel Daněk - [Žďár nad Sázavou : Knihovna M. J. Sychry], 2000. - 78 s. : il., fot.
- Brož.

Magie labyrintů : mýty, posvátná geometrie, duchovní růst. / Sig Lonegren - Vyd.
1. - Praha : Ivo Železný, 2000. - 193 s. : il. - váz.

Malá encyklopédia rybárstva / [zodpovedná redaktorka Hana Lerchová] - Slov. vyd. 1.
- Praha : Cesty, 1998. - 96 s. : il. - brož.


Malá tábornická encyklopedie / Vladimír Kubeš - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2000. -
334 s. : il. - váz.

Malé dějiny Jethro Tull : prvních třicet let. / David Rees - Vyd. 1. - Praha : Paseka,
2000. - 253 s. : il., tab. - brož.

Marcel Duchamp : sbírka Julius Hummel, Vídeň. : Moravská galerie v Brně
[Místodržitelský palác, Česká republika, 21.6.2000-24.9.2000. / úvodní texty Pavel Liška, Martin
Zeiller] - Brno : Moravská galerie, 2000. - 95 s. : il. (většina barev.) - brož.

Materialien zur Documenta X : ein Reader für Unterricht und Studium. / Werner
Stehr, Johannes Kirschenmann (Hrsg.) - Ostfildern : Cantz, 1997. - 230 s. : il. - brož.

Mediaevalia archaeologica I / redakce Martin Ježek, Jan Klápště - Praha :
Archeologický ústav Akademie věd České republiky, 1999. - 318 s. : il. - brož.

Mensa : IQ trénink pro děti. : téměř 200 náročných hlavolamů pro vaše mozkové
buňky. / Carolyn Skittová - Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka & Co., 2000. - 112 s. : il. -
brož.

Mensa : vizuální hádanky. : poznejte své IQ. : více než 200 hádanek , které prověří
vaše IQ. 2. / John Bremner - Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka & Co., 2000. - 126 s. : il.
- brož.

Mercy : from the Exhibition. / Antonin Kratochvil ; [úvodní text Magdalena Juříková].
- Praha : Galerie Pecka, 2000. - Nestr. : il. - váz.

Městské památkové rezervace / [Mojmír Hrádek ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Olympia,
2000. - 177 s. : il. - brož.

Michael Bilberstein : obrazy. : Dům umění města Brna, 5.5-9.7.2000. / [text Pavel
Liška] - Brno : Dům umění města Brna, 2000. - Nestr. : barev. il. - Brož.

Mikoláš Aleš a Kladno / Jaroslav Pergl ; [s ilustracemi Mikoláše Aleše. ; s původním
grafickým listem od C. Boudy]. - Vyd. 1 - Kladno : J. Pergl, 2000. - 123 s. : il. - Váz.

Moji přátelé rybáři II : [Petr Kuklík, Zbyněk Illek, Vladimír Merta, Tono Stano, Martin
Krejzlík. : výstava konaná v Českých Budějovicích, 18,5.-9.7.2000. / katalog připravil Vlastimil
Tetiva ... et al.] - České Budějovice : Alšova jihočeská galerie, 2000. - Nestr. : il. (většina barev.)
- brož.

Motýli PL 1217-25 / Miloš Hauptman - 2., dopl. vyd. - Brno : Merkur Revue, 2000.
- 78 s. : il., tab. - Váz.

MS Norsko 1999 : kompletní servis k 63. světovému šampionátu v ledním hokeji
1.-16.5.1999. - Praha : Ringier, 1999. - 15 s. : il. (některé barev.) - Brož.


Muzikontakt : český hudební adresář. Roč. 6. 1997-1998.. - Vyd. v tomto souboru
1. - Praha : Muzikus, 1997. - 502 s. : il. - brož.


Na konci světa : Burjatsko Sibiř. / Jindřich Štreit - Brno : Společnost pro studium
člověka, [2000?]. - Nestr., il. + 6 pohlednicových fot.. - Brož.

Náboženské motivy v asijském umění : soubor studií pracovní skupiny "Náboženské
směry v Asii/Religious Trends in Asia". / redakce Lubica Obuchová a Petra Müllerová - Praha :
Dar Ibn Rushd, 1999. - 114 s. : il. - Česká orientalistická společnost, brož.

Nápady pro celý rok / Ludmila Kociánová, Jaroslava Nováková, Ludmila Šťástková -
Vyd. 1. - Praha : Dita, 1998. - 110 s. : barev. il. - váz.

Nápady pro sváteční chvíle / Ludmila Kociánová, Jaroslava Nováková, Ludmila
Šťástková - Vyd. 1. - Praha : Dita, 1999. - 107 s. : barev. il. - váz.

Nejhlubší vrstvy : obrazy z Čech 1996-1999. : Oblastní galerie Vysočiny Jihlava, říjen
- listopad 1999. : Muzeum dr. Aleše Hrdličky Humpolec, leden - únor 2000. : Prácheňské
muzeum Písek, červen 2000. / Dagmar Jelínková, Josef Drapell - Jihlava : Oblastní galerie
Vysočiny, 1999. - 21, 22 s., [20] s. barev. il. - brož.

Nejstarší sakrální architektura Pražského hradu : výpověď archeologických pramenů.
/ Jan Frolík ... [et al.] - Praha : Peres, 2000. - 450 s. : il. - brož.

NITROX : přátelský průvodce směsmi obohacenými o kyslík. / Jan Nealová, Bret
Gilliam - Čes. upr. vyd. - Brno : Štětina Professional Diving Center, 1999. - vii, 45 s. : il., tab. -
Brož.

Niva řeky Bečvy : sborník přednášek z konference. : Brno, 12.5.2000. / [editoři
Jarmila Buriánková ... et al.] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 34 s. : il., tab. -
brož.

Nová škola hry na keyboard : je určena pro všechny jednomanuálové modely s
doprovodnou automatikou a automatickým bubeníkem --. Díl 1. / Axel Benthien - Praha : Panton
International, c1999. - 63 s. : il. -
Nová škola hry na keyboard : je určena pro všechny jednomanuálové modely s
doprovodnou automatikou a automatickým bubeníkem --. Díl 2. / Axel Benthien - Praha : Panton
International, c1999. - 53 s. : il. -
Nová škola hry na keyboard : je určena pro všechny jednomanuálové modely s
doprovodnou automatikou a automatickým bubeníkem --. Díl 3. / Axel Benthien - Praha : Panton
International, 1999. - 65 s. : il. -
Novoměstská radnice : Karlovo náměstí. / Josef Hrubeš - Praha : Milpo Media, 2000.
- 87 s. : il. - brož.

Obnova liniové zeleně v krajině : sborník přednášek ze semináře konaného dne 8.
června 2000, Brno. / [Jan Prudký ... et al.] - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita,
2000. - 109 s. : il. - brož.

Odborné zkoušky skautek a skautů / [Pavel Česák ... et al.] - Vyd. 1. - Praha :
Junák-svaz skautů a skautek ČR, 1998. - 13, 144 s., [6] l. : il. + 1 příl. - brož.

Olomouc : katedrála sv. Václava. / Miloslav Pojsl ; [fotografie] Vladimír Hyhlík. -
Velehrad : Historická společnost Starý Velehrad, 2000. - 30 s., [14] s. barev. obr. příl. - brož.


Olympijské hnutí - olympijské hry / Vlastimil Štekr - 2., upr. vyd. - Olomouc :
Univerzita Palackého, 2000. - 58 s. - brož.

Památkový ústav v Ostravě : výroční zpráva. 1999. / [uspořádali Jiří Gwuzd, Jana
Purkyňová] - Ostrava : Památkový ústav, 2000. - 121 s. : il. - brož.

Paměti točomana : veselé historky českého filmaře doma a v cizině. / Václav Táborský
- Praha : HAK, 2000. - 226 s. : il. - brož.

Pašijové hry v Mimoni / Osvald Hons - Mimoň : Městský úřad, 1999. - 158 s. : il.
+ 2 příl. - Brož.

People of the Olomouc Region : Soho Photo Galery, New York, April l4-29, 2000.
/ Jindřich Štreit ; [text Antonín Dufek]. - Dolany : Obecní úřad Dolany, 2000. - 31 s. : il. - brož.

Physical educations and sport 2000, Liberec - euroregion Nisa : Proceedings of
abstracts. : international scientific conference. : Liberec, Czech republic june 22-23, 2000. /
editors Aleš Suchomel, Soňa Jandová - Ed. 1st - Liberec : Technical university, 2000. - 80 s. - brož.
Plzeň : historické jádro, vnější část města. / [text Zdeněk Knoflíček ; foto Jan Gryc].
- Vyd. 1. - Plzeň : NAVA, 2000. - 97 s. : il., fot. - váz.

Počítačová geometrie a grafika / Dalibor Martišek - Vyd. 1. - Brno : Vutium, 2000.
- 89 s., [6] s. barev. obr. příl. : il. - brož.

Poleitics : [Politisc-Poetics: das Buch zur Documenta X. / Hrsg.
Documenta-und-Museum-Fridericianum-Veranstaltungs ; Idee und Kozeption Catherine David und
Jean Francois Chevrier]. - Ostfildern-Ruit : Cantz, 1997. - 830 s. : il. - váz.

Poslední majitelé hradu Veveří : od roku 1802 do roku 1925. / Oldřiška Urbánková
- 1. vyd. - Rosice u Brna : Gloria, 2000. - 63 s. : il. - brož.

Praha domovské město Franze Kafky / texty Emanuel Frynta ; fotografie Jan Lukas.
- 1. české vyd. - Praha : Nakladatelství Franze Kafky, 2000. - 119 s. - brož.

Praha - Pražský hrad : podrobný průvodce hradním areálem. / text Jana Švábová -
Jihlava : ATP Publishing, 1999. - 1 mapa. ; 46 x 64 cm. - brož.

Praha : plán města. - 1. vyd. - [Měř.] 1:12 500. - Praha : Žaket, 1999. - 1 mapa.
; 67 x 97 cm. - brož.

Pražské Jezulátko / Josef Forbelský, Jan Royt, Mojmír Horyna ; fotografie Karel a
Ladislav Neubertovi. - Praha : Aventinum, 2000. - 95 s. : barev. il. - váz.

Pražské paláce : (encyklopedický ilustrovaný přehled). / Václav Ledvinka, Bohumír
Mráz, Vít Vlnas - 2. rev. vyd. - Praha : Akropolis, 2000. - 447 s. : il., fot. - váz.

Problémy stabilizace venkovského osídlení ČR / Jan Kubeš, editor - Vyd. 1. - České
Budějovice : Jihočeská univerzita, 2000. - 164 s. : il., tab. - váz.


Pro ty nejmenší co si rádi hrají / Miloš Nesvadba - Vyd. 1. - Ostrava : Librex, 2000.
- 74 s., obr. příl. : il. - váz.

Průměrné ceny technické infrastruktury / Zdenka Hladišová a kolektiv - Vyd. 1. - Brno
: Ústav územního rozvoje, 1999. - 127 s. : tab., plány - Brož.

Průvodce výtvarným uměním IV / Pavel Šamšula, Jarmila Hirschová - 2. vyd. - Praha
: SPL-Práce, 2000. - 122 s. : il. - brož.

První fotbalový atlas světa / [redakce Radovan Jelínek ... et al.] - 1. vyd. - Praha :
Infokart, 2000. - 199 s. : il., mp., tab. - váz.

Předplatné - Národní divadlo - sezona 2000/2001 / [připravil Václav Beránek ... et al.]
- Praha : Národní divadlo, 2000. - Nestr. : il. - brož.

Psychosomatický základ veřejného vystupování, jeho studium a výzkum : sborník z
konference 14. a 15.10.1999. : výstup grantu Ministerstva kultury ČR č. 827/99. / [editorky Eva
Vyskočilová a Eva Slavíková] - Vyd. 1. - Praha : Akademie múzických umění, 2000. - 181 s. : il.
- brož.

Pyramidy : jejich tajemství, síla a moderní využití. / Ralph Peters - Vyd. 1. - Praha
: Ivo Železný, 2000. - 141 s. : il. - váz.

Residenzkultur in Thüringen vom 16. bis zum 19. Jahrhundert / herausgeberin Roswitha
Jacobsen - 1. Aufl. - Bucha bei Jena : Quartus, 1999. - 384 s. : il. - brož.

Ressource Aufmerksamkeit : Ästhetik in der Informationsgesellschaft. / herausgegeben
von Florian Rötzer - Ruppichteroth : Kunstforum-Leserservice, 1999. - 480 s. : il. - Brož.

Ročenka o aktuálním stavu urbanistických studií a územních plánů obcí a velkých územních
celků v České republice
Stav k 31.3.1999. / Milana Kadlecová ... [et al.] - Brno : Ústav
územního rozvoje, 1999. - 234 s. : tab., il. + 11. slož. barev. map. - Brož.

RSCCG / René Balický, Branislav Varsányi - 1. vyd. - Ostrava : Leonardo, 2000. -
74 s. : il. - brož.

Sbormistr Josef Veselka / [Miloslav Buček ... et al.] - 1. vyd. - Svitavy : Trinitas,
2000. - 162 s., obr. na příl. - brož.

Sedmdesát divů světa : osudy slavných stavebních památek. / uspořádal Chris Scarre
- Praha : Slovart, 2000. - 304 s. : il., fot. - váz.

Sešívaná srdce, aneb, Průvodce fotbalovým zákulisím / Jiří Epstein, Václav Bendl - 1.
vyd. - Praha : Olympia, 2000. - 146 s., obr. příl. : fot. - váz.

Severní Morava a Slezsko : regionální mapa. - 3. dopl. vyd. - Rožnov pod Radhoštěm
: B.A.T. Program, 2000. - 1 mapa. ; 45 x 64 cm. - Brož.

Siena in Praga : storia, arte, societa. : Galleria nazionale di Praga, Palazzo Šternberk;
20.4.-2.7.2000. / catalogo della mostra a cura di Alena Pazderová, Lucia Bonelli Conenna - Praga
: Galleria Nazionale, 2000. - 106 s., 95 obr. na příl. : il. - brož.


Siena in Prague : History, Art, Society --. : National Gallery in Prague-Collection of
Old Masters, Prague, 20th april - 2nd July 2000. / Editing Alena Pazderová, Lucia Bonelli Conenna
- Prague : National Gallery, 2000. - 105 s. : il. - brož.

Siena v Praze : dějiny, umění, společnost. : Nár. galerie v Praze: Šternberský palác,
Praha; 20.4.-2.7.2000. / editoři Alena Pazderová, Lucia Bonelli Conenna - Praha : Národní galerie,
2000. - 105 s., 95 obr. na příl. : il. - brož.

Sigmund Freud - poselství a inspirace / [výkonný redaktor Karel Paulík] - Vyd. 1. -
Ostrava : Ostravská univerzita, 1999. - 111 s. : il., tab. - brož.

Síla paměti / Jindřich Štreit - [Olomouc : Rada města Olomouce, 1999]. - Nestr. +
10 pohlednicových fot.. - Brož.

Slavnosti a zábavy na dvorech a v rezidenčních městech raného novověku / Václav
Bůžek, Pavel Král (edd.) - Vyd. 1. - České Budějovice : Historický ústav Jihočeské univerzity, 2000. - 610 s. : il. - váz.

Slavoj Kovařík : výběr z tvorby 1938-1999. : Muzeum umění Olomouc,
4.5.-23.7.2000. / [texty Ladislav Daněk, Slavoj Kovařík, Pavel Zatloukal] - [Velehrad] : Refugium
Velehrad-Roma, 2000. - 64 s. : il. + 1 příl. - brož.

Slovník lyžování : anglicko-český a česko-anglický. / Jana Kosová - 1. vyd. - Praha
: Karolinum, 2000. - 118 s. - váz.

Současná minulost : (česká postmoderní moderna 1960-2000). : Alšova jihočeská
galerie: Hlavní sál, Hluboká nad Vltavou; 29.4.-29.10.2000. / [texty v katalogu Vlastimil Tetiva]
- Hluboká nad Vltavou : Alšova jihočeská galerie, 2000. - 176 s. : il. - brož.

Soupisy exlibris třinácti plzeňských autorů / Jan Langhammer ... [et al.] - Plzeň : Státní
vědecká knihovna, 2000. - [40] s., [1] s. exlibris : il. - brož.

Společnost před objektivem 1918-1989 : fotografie ze sbírky Moravské galerie v Brně.
: Obecní dům [Praha], 10.5-10.9.2000. / [koncepce výstavy a texty Antonín Dufek ... et al.] - Brno : Obecní dům, 2000. - 142 s. : il. - Obecní dům, váz.

Správnou stopou / Vladimír Rogl ; ilustrace Jiří Petráček. - Praha : Cesty, 2000. - 158
s. : il. - brož.

Stavby pro bydlení dokončené v roce 1999. - Praha : Český statistický úřad, 2000.
- 353 s., tb. příl. : tab. - brož.

Stavebně technický průvodce : rukověť pro projektovou a stavební praxi. / Bohumil
Vlk, Oldřich Vobořil - Praha : Linde, 2000. - 459 s. : 8 il. příl., tab. - brož.


Stavovské divadlo : Geschichte und Gegenwart. / Zdeňka Benešová, Taťána Součková,
Dana Flídrová ; fotos von Miroslav Hucek. - Prag : Nationaltheater, 2000. - 134 s. : il., fot. - váz.


Stavovské divadlo : historie a současnost. / Zdeňka Benešová, Taťána Součková, Dana
Flídrová ; fotografoval Miroslav Hucek. - Praha : Národní divadlo, 2000. - 134 s. : il., fot. - váz.
Stavovské divadlo : Its History and Present. / Zdeňka Benešová, Taťána Součková,
Dana Flídrová ; colour Photographs by Miroslav Hucek. - Prague : The National Theatre, 2000.
- 134 s. : il., fot. - váz.

Státní ústav památkové péče, Praha : výroční zpráva. 1999. / [redakce Hana
Samková ... et al.] - Praha : Státní ústav památkové péče, 2000. - 159 s. : il., mapy. - brož.

Strečink / Bernhard Kurz - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2000. - 95 s. : il. - brož.

Sušené květiny : kytice, věnce, potpourri a další ukázky aranžmá ze sušených květin.
/ Catherine Lawrenceová - 1. čes. vyd. - Praha : Slovart, 2000. - 64 s. : il. - brož.

Súrjamárga - cesta k životní energii / Barbara Spachtholzová - 1. vyd. - Praha : Ivo
Železný, 2000. - 124 s. : il. - brož.

Sü Ping : Kniha z nebe a Kaligrafická třída. : [katalog výstavy]. : Národní galerie
v Praze, zámek Zbraslav, 25. června - 10. září 2000. / [text Ladislav Kesner ml.] - Praha : Národní galerie, 2000. - 62 s. : il. - brož.

Svet priatelov : medzinárodná výberová výstava plagátov. : Oravská galéria, Dolný
Kubín, Slovensko - 14. júla - 3. septembra 2000. : Nová radnice Brno, ČR, 12.-28. septembra
2000. / editor Dušan Junek - Bratislava : Grafiq, 2000. - 176 s. : il. - brož.

Svět architektury / Jiří Hrůza - Vyd. 1. - Praha : Aventinum, 2000. - 416 s. : il. - váz.

Tannhäuser in der Kunst / Heinrich Weigel, Wolfram Klante, Ingrid Schulze - 1 Aufl.
- Bucha bei Jena : Quartus, 1999. - 276 s. : il. - brož.

Tarot v životě : (prastaré orákulum odpovídá na výzvy moderního života). / Amber
Jayanti - Vyd. 2. - Praha : Volvox Globator, 1999. - 407 s. : il., tab. - váz.

Technické památky zemí Visegrádské čtyřky / [Eva Dvořáková ... et al.] - 1. vyd. -
Praha : Informační centrum ČKAIT, 2000. - 182 s. : barev. il., mapy - váz.

Televizní seriál a jeho paradoxy / Miloš Smetana - Vyd. 1. - Praha : ISV, 2000. - 176
s. : il. - váz.

The End of the World? : The National Gallery in Prague, Palác Kinských
26.5-19.11.2000. / [editors Milan Knížák, Tatiana Demčáková] - Prague : National Gallery, 2000.
- 194 s. : il. (většina barev.) + 1 příl.. - brož.

The Holy Infant of Prague / Josef Forbelský, Jan Royt, Mojmír Horyna ; photographs
by Karel and Ladislav Neubert. - 3rd ed. - Prague : Aventinum, 2000. - 95 s. : barev. il. - váz.

The Photographer František Drtikol / Vladimír Birgus - 2nd rev. and enl. ed. - Prague
: Kant, 2000. - 206 s. : il. (některé barev.) - váz.


The Wallenstein Portrait Gallery in the Cheb Museum : a Catalogue of the Permanent
Exhibition. / [Pavel Blattný ... et al.] - 1st Ed. - Cheb : The Cheb Museum, 1999. - 77 s. : il. -
brož.

The Windows of St Vitus's Cathedral / [Marie Kostílková] - 1st Ed. - Prague : Prague
Castle Administration, 2000. - 98 s. : il. - brož.

Tolkien - Kniha kvízů / Andrew Murray - Vyd. 1. - Praha : Mladá fornta, 2000. - 162
s. - brož.

Toyen / Karel Srp - Praha : Argo, 2000. - 392 s. : il. (většina barev.) - GHMP, váz.

Toyen / Karel Srp ; essay by Radovan Ivšic. - Prague : Argo, 2000. - 360 s. : il.
(většina barev.) - GHMP, váz.

Tschechische Avantgarde-Fotografie 1918-1948 : [anlässlich der Ausstellung
"Tschechische Avantgarde-Fotografie 1918-1948" in der Neuen Sammlung, Staatliches Museum für
angewandte Kunst, München (9.7-19.9.1999)]. / Konzeption und Auswahl der Fotografien Vladimír
Birgus ; Texte Vladimír Birgus ... [et al.]. - Stuttgart : Arnoldsche, 1999. - 303 s. : il. - váz.

Turistika a sporty v přírodě / Jan Neuman ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2000.
- 197 s. : il. - brož.

Tvarování těla : pro muže i ženy. / Petr Tlapák - 1. vyd. - Praha : Arsci, 1999. - 268
s. : il., tab. - brož.

Učíme se hrát na kytaru : úvod ke hře na akustickou a elektrickou kytaru. / Louisa
Somervilleová ... [et al.] - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 2000. - 64 s. : il. - brož.

Umění je tajemstvím / Václav Špála ; [z mistrových článků vybrala a sestavila Zuzana
Barochová]. - Vyd. 1. - Praha : Nadace Lyry Pragensis, 1998. - 76 s. : il. - váz.

Umění v dialogu s veřejností : sborník z mezinárodního sympozia o zprostředkování
současného umění. : Brno, 7.-9.10.1999. / [redakce Jitka Vitásková ... et al.] - Brno : Dům umění města Brna, 2000. - 119 s. : il. - brož.

Umění zrychleného času : česká výtvarná scéna 1958-1968. : Čes. muzeum výtvarných
umění v Praze, 20.10.-28.11.1999. : Státní galerie výtvarného umění v Chebu, 16.3.-7.5.2000. / [Alena Potůčková ... et al.] - Praha : České muzeum výtvarných umění, 1999. - 147 s. - brož.

Urbanismus a zdraví / [přeložila Jana Drdácká] - Praha : Fortuna, [1999]. - 16 s. : il.
- brož.

Uzly - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 1999. - 64 s. : il. - váz.


Valašské koledy z Frenštátska ze sbírky Radomíra Golase a Vincence Sochy / [uspořádal
, předmluvou, poznámkou a slovníkem nářečí opatřil Radomír Golas ; k vydání připravil Jiří Klučka]. - Frenštát pod Radhoštěm : Muzejní a vlastivědná společnost, 1999. - 129 s. : il. - brož.


Valdštejnská obrazárna v Chebském muzeu : katalog stálé expozice. / [Pavel Blattný
... et al.] - 1. vyd. - Cheb : Chebské muzeum, 1999. - 77 s. : il. - brož.

Velká kniha hádanek : bludiště, hlavolamy, šarády s oblíbenými postavičkami z pohádek
Walta Disneye. / Walt Disney ; [křížovky a hádanky zpracoval Čestmír Bareš. ; z polštiny
přeložila Irena Piskařová]. - 2. vyd. - Praha : Egmont ČR, 2000. - 174 s. : il. - brož.

Velká kniha karetních her / Vojtěch Omasta, Slavomír Ravik - 1. vyd. - Praha : Regia,
2000. - 474 s. : il. + tab.. - váz.

Via dolorosa : Výtvarné centrum Chagall Ostrava, 29. března - 17. května 2000. /
[text Petr Holý] - Ostrava : Výtvarné centrum Chagall, 2000. - Nestr. : il. (některé barev.) - brož.
Video / Roland Lewis - Vyd. 2. - Praha : Ikar, 2000. - 72 s. : barev. il. - váz.

Voda, voděnka : pro čtyřhlasý dětský sbor a klávesu G na slova Jiřího Žáčka. : cyklus
pro jednohlasý dětský sbor, klavír a dechové a bicí nástroje ad libitum na verše Jiřího Žáčka. :
Krátkozraká krajta. : Oblaka. : Skřítek Budulínek. / Jan Vičar - 1. vyd. - Olomouc : MusicOl,
2000. - Nestr. -
Volba literární látky pro dramatickou výchovu, aneb, Hledání dramatičnosti / Eva
Machková - 1. vyd. - Praha : Akademie múzických umění, 2000. - 122 s. - brož.

Vom Steinbruch zum Jupitertempel von Heliopolis/Baalbek (Libanon) / Erwin M.
Ruprechtsberger ... [et al.] - Linz : Nordico-Museum der Stadt Linz, 1999. - 155 s., 9 obr. na příl.
: il., fot. - brož.

Vybrané kapitoly z dějin baletu / Božena Brodská - 1. vyd. - Praha : Akademie
múzických umění, 2000. - 69 s. - brož.

Vyšehrad : Kapitulní chrám sv. Petra a Pavla. / Bořivoj Nechvátal ; [fotografie]
Vladimír Hyhlík. - 2., upr. vyd. - Velehrad : Historická společnost Starý Velehrad, 2000. - 28 s.,
[9] s. barev. obr. příl. : il. - brož.

Waldsteiner Bildergalerie im Egerer Museum : Katalog zur ständigen Ausstellung. /
[Pavel Blattný ... et al.] - 1. Ausg. - Eger : Egerer Museum, 1999. - 77 s. : il. - brož.

Wartburg / text Ernst Badstübner ; fotos Kurt Gramer. - 2., durchgesehene Aufl. -
Regensburg : Schnell & Steiner, 1997. - 48 s. : il., fot. - brož.

Zabavené fotografie : [Moravská galerie v Brně, Pražákův palác, 24.6.-12.9.1999.
/ [fotografie Jindřich Štreit ; text Antonín Dufek]. - 1. vyd. - Brno : Sedláček, 1999. - [58] s. : il.
- brož.

Začínáme hrát na keyboard / Anthony Marks - , Dotisk 2. čes. vyd.. - Praha : Svojtka
& Co., 2000. - 64 s. : il., noty - brož.


Zábavná cvičení s mentálně postiženými dětmi / Vlasta Karásková - 3. vyd. - Olomouc
: Univerzita Palackého, 2000. - 59 s. : il. - brož.


Základy hudební akustiky / Pavel Kurfürst - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita,
2000. - 41 s. : tab., il. - brož.

Základy nauky o stavbách / Jan Štípek a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 2000. -
135 s. : il., tab. - brož.

Zásobník her, cvičení a improvizací tvořivé dramatiky / Jiří Oudes, Marie Peroutková
- Plzeň : Pedagogické centrum, 1997. - 85 s. - brož.

Závěsy a záclony : moderní i tradiční látkové doplňky. / Jennifer Campbellová - 1.
čes. vyd. - Praha : Slovart, 2000. - 72 s. : il. - brož.

Zelené katedrály / [fotografie ] Jiří Havel ; [text] Jan Štursa. - Vyd. 2. - Praha :
Aventinum, 2000. - 176 s. : barev. il. - váz.

Zkouška, aneb, Potrestaná láska : hra o pěti dějstvích. : [program k 564 premiéře
MdB v sezoně 1999/2000]. / Jean Anouilh ; překlad Ivo Osolsobě. ; [úv. text Tomáš Steiner].
- Brno : Městské divadlo, 1999-2000. - 157 s. : il. - Brož.

Zlatý déšť : kronika MS 2000. / Jaroslav Matějka - Praha : Plejáda, 2000. - 62 s. :
barev. il. - váz.

Zpíval Petr Novák / Petr Novák , Ivo Plicka - George & Beathovens - 1. vyd. - Praha
: BEST I.A., c1998. - 72 s. : il. -
Život s operou / Václav Věžník - 1. vyd. - Brno : SVAN, 2000. - 296 s. : il. (některé
barev.), portréty - váz.

100 her na pět minut / Elke Danneckerová, Birgit Riegerová - Praha : Svojtka & Co.,
2000. - 96 s. : il. - váz.

100 let Městského hřbitova v Prostějově / [k vydání připravil Miloš Kvapil] - 1. vyd.
- Prostějov : Technické služby města Prostějova, 2000. - 103 s. : il. + 1 příl.. - Brož.

25 let Ekofilmu : mezinárodní festival filmů a videopořadů o životním prostředí. :
Ostrava 1974-1995, Český Krumlov 1997-1999. / [odpovědná redaktorka Marie Kočvarová] - Praha
: Ministerstvo životního prostředí, 1999. - 40 s. : il. - brož.

6 duet - Sonáty 1.-3. : (výběr). : due flauti (due violini). / Georg Philipp Telemann
- Praha : Ared, 2000. - 21 s. -
"Mr. Born, nemýlím-li se--" / Miloš Macourek - Praha : Slovart, 2000. - 72 s. : barev.
il. - váz.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 18.10.2019 16:22
TOPlist