Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2000 (září-říjen) - I. Přírodní vědy

za září-říjen 2000

Advanced physical geodesy and gravimetry / Miloš Pick - Prague : Ministry of Defence of the Czech Republic, 2000. - 276 s. + 1 příl.. - brož.

Advanced physical geodesy and gravimetry / Miloš Pick - Prague : Ministry of Defence of the Czech Republic, 2000. - 276 s. + 1 příl.. - brož.

Advances in Chemical Physics Vol. 112. / edited by I. Prigogine, Stuart A. Rice - New York : John Wiley, 2000. - ix, 445 s. : il., tab. - váz.

Aktuální otázky výuky chemie IX : sborník přednášek. : mezinárodní konference o výuce chemie. : 14.-16. září 1999, Hradec Králové. / [Martin Bílek ... et al.] - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2000. - 244 s. : obr. - brož.

Algebraic Geometry / Daniel Bump - Singapore : World Scientific Publishing, 1998. - ix, 218 s. - váz.

Algebra a teoretická aritmetika : sbírka příkladů. Část 2. Polynomická algebra / Jarmila Novotná, Milan Trch - 2. dopl. vyd. - Praha : Univerzita Karlova, 2000. - 148 s. - brož.

Algebra : grupy a okruhy. / Jiří Rosický - Vyd. 3. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 140 s. - brož.

Analogové a číslicové filtry / Vratislav Davídek, Miloš Laipert, Miroslav Vlček - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 337 s. : il. - brož.

Analysis of biomedical signals and images : 15th International Eurasip Conference, EuroConference BIOSIGNAL 2000. : proceedings. : Brno, 2000. / editors Jiří Jan ... [et al.] - Brno : Vutium, 2000. - 406 s. : il. - brož.

Analytické tabulky / Jaroslav Fogl, Karel Volka - Vyd. 7. - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2000. - 156 s. : tab. - brož.

Analýza jasových poměrů s využitím digitální fotografie : teze disertační práce. / Petr Baxant - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 29 s. - brož.

Annual Meeting : European Association for the Conservation of the Geological Heritage, Prague June 1st - 9th 2000. : abstracts. : edited by Petr Budil. - 1st Ed. - Prague : Czech Geological Survey, 2000. - 37 s. - brož.

Annual Report for the Year : Hydrobiological Institute (formerly Hydrobiological Laboratory) of the Academy of Sciences of the Czech Republic, České Budějovice. 40. 1999. - České Budějovice : Hydrobiological Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 2000. - x, 37 s. : tab. -
Aplikovaná mechanika 2000 : konference. : Liberec, 3.4.-6.4.2000. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2000. - 406 s. : il. - brož.


Aplikovaná statistika / František Pavelka, Petr Klímek - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 131 s. : tab. - brož.


Aquatic Invertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO / edited by Věra Opravilová, Jaromír Vaňhara, Ivo Sukop - 1th Ed. - Brno : Masaryk University, 1999. - 279 s. : il. + 1 příl.. - brož.

Astma, respirační alergie a životní prostředí / [přeložil Karel Markvart ; redakčně zpracoval Kamil Provazník]. - Praha : Fortuna, [1998]. - 28 s. : il. - brož.

Atlas hub : 150 druhů jedlých i nejedlých hub. / Hans W. Kothe - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 2000. - 192 s. : barev. il. - váz.

Audio Technologies and Processing ATP 2000 : proceedings of the 1st Conference of Czech Student AES Section on Audio Technologies and Processing. : [May 31, 2000, Brno]. / editors Jiří Krejčí, Jiří Schimmel - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 138 s. : il. - brož.

Bayesovská evoluční kvantifikace zobecněných signálů a spekter v MR / Roman Malczyk - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 32 s. : il. - brož.

Biochemie životního prostředí / koordinátor projektu Jan Káš ; editor Pavel Rauch. - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2000. - 119 s. : il., tab. - brož.

Biodegradace IV : sborník semináře. : 8.-9.3.2000, Seč. / [editor sborníku Olga Halousková] - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2000. - 153 s. : tab., grafy. - brož.

Biokompatibilita dialyzačních membrán / Karel Opatrný jr. - Plzeň : Euroverlag, 2000. - 174 s. : il. - váz.

Biologie krajiny : biotopy České republiky. / Jiří Sádlo, David Štorch - Vyd. 2. - Praha : Vesmír, 2000. - 94 s. : il. - váz.

Biologie pro gymnázia : (teoretická a praktická část). / Jan Jelínek, Vladimír Zicháček - 4. rozš. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2000. - 559 s., obr. příl. : il., fot. - váz.

Biologie rostlin : pro 1. ročník gymnázií. / Lubomír Kincl, Miloslav Kincl, Jana Jakrlová - 2. vyd. - Praha : Fortuna, 1999 dotisk. - 112 s. : il. - brož.

Biotechnologie životního prostředí / koordinátor projektu Jan Káš ; editoři Kateřina Demnerová, Jarmila Pazlarová, Milan Pazlar. - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2000. - 142 s. : il., tab. - brož.

Bodové procesy / Jan Rataj - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 52 s. : il. - brož.

Chemické výpočty / Irena Jančářová, Hana Černocká, Luděk Jančář - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999 dotisk. - 106 s., tb. příl. - brož.

Chemie a technologie monomerů / Vladimír Maroušek - Vyd. 3., přeprac. - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2000. - 179 s. : il. - brož.


Chemie v kostce II. Organická chemie a biochemie / Bohumír Kotlík, Květoslava Růžičková - 2. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1999. - 135 s. : il. - brož.


Chemie v kostce : pro střední školy. I. Obecná a anorganická chemie, výpočty v oboru chemie / Bohumír Kotlík, Květoslava Růžičková - 2. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1999. - 119 s. - brož.

Context-Free Multirewriting with a Reduced Number of Nonterminals : Extended Abstract of Habilitation Thesis. / Alexander Meduna - Brno : Vutium, 2000. - 22 s. - brož.

Cvičení a přednášky z biometriky s řešenými příklady pro AF a ITSZ / Vladimír Brabenec ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2000. - 203 s. : tab. - brož.

Cvičení k chemii v kostce : pro střední školy. / Bohumír Kotlík, Květoslava Růžičková - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2000. - 160 s. - brož.

Cvičení k fyzice v kostce : pro střední školy. / Miroslav Vondra - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2000. - 127 s. - brož.

Cvičení z didaktiky biologie I / Milada Švecová ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 88 s. : il., tab. - brož.

Číselné představy dětí : [kapitoly z didaktiky matematiky]. / Milan Hejný, Naďa Stehlíková - Praha : Univerzita Karlova, 1999. - 123 s. - brož.

Číslicová regulace technologických procesů : algoritmy, matematicko-fyzikální analýza, identifikace, adaptace. / Bořivoj Hanuš, Miroslav Olehla, Osvald Modrlák - 1. vyd. - Brno : Vutium, 2000. - 316 s. : il. - brož.

Čtverečkovaný papír jako MOST mezi geometrií a aritmetikou / Milan Hejný, Darina Jirotková - Praha : Univerzita Karlova, 1999. - 78 s. : il. - brož.

Dendrologie lesnická Část 3. Listnáče II : (Angiospermae) / Luboš Úradníček, Jindřich Chmelař - 1. vyd., dotisk. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2000. - 91 s., 46 s. obr. příl. : il. - brož.

Diabetes mellitus a poruchy metabolismu lipidů : VI. kongres interní medicíny pro lékaře v praxi s mezinárodní účastí. : Zlín, 17.9.1999. / Jindra Perušičová, Michal Anděl ; redakčně zpracoval a k vydání připravil Jaroslav Hořejší. - 1. vyd. - Praha : Galén, 2000. - 59 s. : il., tab. - brož.

Didaktika chemie I / Jan Čipera, Lubomír Svoboda - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2000. - 102 s. - brož.

Didaktika přírodovědy : vyučování přírodovědě na integrovaném pozadí vybraných ekosystémů. / L. Podroužek, J. Jůza - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 131 s. - brož.

Die Europäische Union und die Umwelt - Luxemburg : Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, 1998. - 36 s. : il. - brož.


Diferenciální počet II : funkce dvou a více proměnných. / Eva Ošťádalová, Věra Ulmannová - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 112 s. : il. - brož.


Digitální topologie : (teze přednášky k profesorskému jmenovacímu řízení). / Josef Šlapal - Brno : Vutium, 2000. - 17 s. - brož.

Digitální zobrazování v biologii a medicíně : sborník přednášek a abstraktů konference konané v Českých Budějovicích 14. března 2000. / [editor] František Weyda - České Budějovice : Entomologický ústav AV ČR, 2000. - 53 s. - brož.

Dinosaury : malá kniha. / Michael Benton - Slov. vyd. 1. - Praha : Cesty, 2000. - 184 s. : il. - váz.

Dinosauři : malá kniha. / Michael Benton - Čes. vyd. 1. - Praha : Cesty, 2000. - 184 s. : il. - váz.

Dokumenty z Helsinského summitu EU : sborník pracovních materiálů Konzultačního fóra MŽP pro vstup do EU. : Helsinki, 10.-11.12.1999. - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2000. - 129 s. : tab. - brož.

Dravci a sovy - Čes. vyd. 1. - Praha : 64 s.Svojtka & Co., 1999. - 64 s. : il. - váz.

Důkaz některých anorganických iontů vybranými analytickými reakcemi / Vladimír Dostál, Jiří Šimek - 2. upr. a dopl. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 76 s. : il., tab. - brož.

Dvouparametrová lomová mechanika a některé její aplikace / Zdeněk Knésl - Brno : VUTIUM, 2000. - 14 s. - brož.

Dynamika motorových vozidel : jízdní odpory, hnací charakteristika, brzdění, odpružení, řiditelnost, ovladatelnost, stabilita. / František Vlk - 1. vyd. - Brno : Vlk, 2000. - 434 s. : il. - brož.

Ekologie aluviálních tůní a říčních ramen : sborník příspěvků z konference pořádané 2.-3. března 2000 Botanickým ústavem AVČR V Lužnici u Třeboně. ; editor David Pithart. - Vyd. 1. - Průhonice : Botanický ústav AV ČR, 2000. - 136 s. : il., tab. - brož.

Ekotoxikologie - praktická cvičení Část 2. Diagnostika havarijních úhynů ryb a dalších vodních organizmů / Z. Svobodová, J. Máchová a kolektiv - Vyd. 1. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2000. - 133 s. : il., tab. - brož.

Ekotrend : trvale udržitelný rozvoj - cesta do 3. tisíciletí. : mezinárodní konference pořádaná k 40. výročí Zemědělské fakulty v Českých Budějovicích, 23.3.-24.3.2000. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2000. - Nestr. : tab. - brož.

Electromagnetic Aspects of Selforganization in Biology : abstract book. : international symposium. : July 9-12, 2000, Prague, Czech Republic. / [edited by J. Pokorný] - Praha : Institute of Radio Engineering and Electronics Academy of Sciece of the Czech Republic, 2000. - 100 s. : il., tab. - brož.


Encyklopedie naší přírody / text Miloš Anděra ; ilustrace Pavel Procházka, Jan Hošek, Jiří Hajný. - Praha : Slovart, 2000. - 176 s. : barev. il., mapy - váz.


Engineering mechanics 2000 : international conference. : May 15-18 2000, Svratka, Czech Republic. : proceedings in 4 volumes. Vol. III. Biomechanics, Mechatronics / editors Jiří Náprstek and Jiří Minster - 1st ed. - Prague : Technical University, 2000. - vi, 236 s. : tab., il. (některé barev.) - brož.

Engineering mechanics 2000 : international conference. : May 15-18 2000, Svratka, Czech Republic. : proceedings in 4 volumes. Vol. II. Dynamics / editors Jiří Náprstek and Jiří Minster - 1st ed. - Prague : Technical University, 2000. - vi, 294 s. : il., tab. - brož.

Engineering mechanics 2000 : international conference. : May 15-18 2000, Svratka, Czech Republic. : proceedings in 4 volumes. Vol. IV. Fracture mechanics, Reliability of structures, Fluid mechanisc, Thermodynamics / editors Jiří Náprstek and Jiří Minster - 1st ed. - Prague : Technical University, 2000. - vi, 282 s. : il., tab. - brož.

Engineering mechanics 2000 : international conference. : May 15-18 2000, Svratka, Czech Republic. : proceedings in 4 volumes. Vol. I. Keynote lectures, Mechanics of Solids / editors Jiří Náprstek and Jiří Minster - 1st ed. - Prague : Technical University, 2000. - vi, 264 s. : tab., il. (některé barev.) - brož.

Environmentalica Vol. 12. 1998. No. 1-2.. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1999. - 149 s. : il., tab. - brož.

Environmentální a ekonomické účetnictví : teoreticko-metodologická východiska a aplikace vybraných modulů v České republice. / Iva Ritschelová a kol. - Vyd. 1. - Praha : Univerzita Karlova, 2000. - 199 s. : tab. - brož.

Envitonmentální a ekologický slovník vybraných pojmů / Josef Zelenka, Jiří Štejfa - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2000. - 183 s. : il., tab. - brož.

ERA 2000 : hodnocení rizik pro životní prostředí. : Brno, 12.-15.3.2000. : program a sborník konference. / [editor Irena Holoubková] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 199 s. : il., tab. - brož.

Exotické ptactvo : ilustrovaná příručka pro začínající chovatele exotických ptáků. / David Alderton - 2. čes. vyd. - Praha : Slovart, 2000. - 116 s. : barev. il. - váz.

Experimentální analýza napětí 2000 : 38th international conference. : 6-8 June 2000, Třešť, Czech Republic. / editors Miloš Vlk, Vladimír Kotek, Jiří Krejsa - 1th Ed. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 380 s. : il. - brož.

Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu : (8.-13.7.1996). / Karel Martínek / Jaromír Sofron - 1. vyd. - Plzeň : Západočeské muzeum, 1999. - 48 s. - brož.

Funkce komplexní proměnné / Jozef Nagy, Ondřej Navrátil - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 136 s. : il. - brož.


Fyzika II a Elektromagnetické pole / Jan Kopečný - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 246 s. : il., tab. - brož.


Fyzika II / Marie Urbanová, Jaroslav Hofmann - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2000. - 216 s. : il. - brož.

Fyzika II : elektřina a magnetizmus. / Jan Zajíc - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999. - 171 s. : il. - brož.

Fyzika pro 8. ročník základní školy / František Jáchim, Jiří Tesař - 1. vyd. - Praha : SPN-pedagogické nakladatelství, 2000. - 152 s. : il. - brož.

Fyzikálně-chemické metody Část 3. Nukleární magnetická rezonance / [Miloš Buděšínský, Jan Pelnař] - Praha : Akademie věd České republiky, 2000. - 248 s. : il., tab. - brož.

Fyzikální chemie II : praktikum. / Lubomír Lapčík ... [et al.] - Vyd. 2. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 88 s. : il. - brož.

Fyzikální chemie : struktura hmoty. / Peter Pelikán ... [et al.] - Vyd. 1. - Brno : VUTIUM, 2000. - 238 s. : il. - brož.

Fyzikální praktikum / Olga Mašková a kol. - 4. vyd., upr. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 248 s. : il. - brož.

Genetika I : (úvod do studia genetiky). / Václav Řehout, Jindřich Čítek, Lenka Sáková - Vyd. 1. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2000. - 256 s. : il. - brož.

Genové inženýrství rostlin / Miloš Ondřej ... [et al.] - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2000. - 122 s. : il., tab. - brož.

Geodézie 50 : vyrovnání účelových geodetických sítí v E2 a v E3. / Jan Jandourek - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 189 s. : il., tab. - brož.

Geotechnika I / Jaroslav Vacek - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. - 47 s. : il. - brož.

GIS Seč 2000 : geografické informační systémy ve státní a veřejné správě. : sborník referátů konference. : Junior Centrum Seč 7.6.-9.6.2000. - Litomyšl : Invence, 2000. - 310 s. : il. - brož.

Grammar Systems 2000 : proceedings of the international workshop. : July 3-7, Bad Ischl, Austria. / edited by Rudolf Freund, Alica Kelemenová - Opava : Silesian University, 2000. - 388 s. - brož.

Grey-Scale Image Segmentation: A Topological Approach / Petr Dokládal - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 22 s. : il. - brož.

Histologie : cystologie a obecná histologie. / František Tichý ... [et al.] - Vyd. 1. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2000. - 165 s. : il. - brož.


Hmotnostní spektrometrie / editor J. Vřešťál - 2., dopl. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 114 s. : il. - brož.


Houby / Ladislav Hagara, Vladimír Antonín, Jiří Baier - Vyd. 2. - Praha : Aventinum, 2000. - 416 s. : barev. il. - váz.

Houby - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 1999. - 64 s. : il. - váz.

Hvězdy a planety - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 1999. - 64 s. : il. - váz.

Hydraulika - cvičení / Jan Sanetrník, Jan Holík - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2000. - 38 s. : il., tab. - brož.

Institute of Organic Chemistry and Biochemistry of the Academy of Sciences of the Czech Republic : Research Results. 1995-1997. - Prague : Institute of Organic Chemistry and Biochemistry of the Academy of Sciences of the Czech Republic, [1997]. - 122 s. : il. - Brož.

Jak common law chrání životní prostředí / Roger E. Meiners, Bruce Yandle - Praha : Liberální institut, 2000. - 38 s. - brož.

Jak jsme připraveni na povodně : sborník semináře. : 28. června 2000, Praha, Klub techniků. - Praha : Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 2000. - 78 s. : il., tab., mapy - brož.

Jezerní krajina po těžbě / Marie Vrbová, Tomáš Vrba - Chomutov : Severočeské doly, 2000. - 23 s. : il. - Brož.

Kaktusy : pěstování a ošetřování v jednotlivých měsících roku. / Miloš Pavlín - Vyd. 1. - Plzeň : NAVA, 2000. - 100 s. : il., fot. - váz.

Kalorimetrický seminář 2000 : Zvíkovské Podhradí, 29.5.-1.6.2000. : (sborník příspěvků). / editor Boleslav Taraba - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2000. - 104 s. : il., tab. - brož.

Kapitoly z diskrétní matematiky / Jiří Matoušek, Jaroslav Nešetřil - Vyd. 2., v nakl. Karolinum 1. - Praha : Karolinum, 2000. - 377 s. : il. - váz.

Koncentarce CO2 a rostliny / Lubomír Nátr - Vyd. 1. - Praha : ISV, 2000. - 257 s., 10 obr. na příl. : il., tab. - brož.

Kulturní krajina, aneb, Proč ji chránit? : téma pro 21. století. / [editoři Tomáš Hájek, Karel Jech] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2000. - 243 s. - brož.

K současnému stavu a vývojovým tendencím výuky chemii ve vybraných zemích Evropské unie / Jindřich Hellberg, Martin Bílek - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2000. - 156 s. : obr., tab. - brož.

Laboratorní cvičení z organické chemie I / Karel Kolář, Z. Kubica, P. Wieczorek - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2000. - 137 s. : il. - brož.

Legislativa genetických zdrojů : studium a využití kolekcí révy vinné a teplomilných ovocných dřevin v ČR. : sborník referátů ze semináře konaného 18. listopadu 1999 v Kravsku u Znojma. / [redakce Iva Faberová] - Praha : Výzkumný ústav rostlinné výroby, 1999. - 52 s. : tab., il. - brož.


Logické systémy pro řízení / Jiří Bayer, Zdeněk Hanzálek, Richard Šusta - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 269 s. : il. - brož.

Lower Palaeozoic, upper Cretaceous and Quaternary of Bohemia : European Association for the Conservation of the Geological Heritage. : Annual meeting. : Prague June 1st - 9th, 2000. / Jiří Kříž ... [et al.] : Excursion Guidebook. - 1st ed. - Prague : Czech Geological Survey, 2000. - 41 s. : il. - brož.

Malá encyklopédia rybárstva / [zodpovedná redaktorka Hana Lerchová] - Slov. vyd. 1. - Praha : Cesty, 1998. - 96 s. : il. - brož.

Mars / Pavel Příhoda - 1. vyd. - [Měř.] 1:24 000 000. - BrnoPraha : ZES : Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy, 2000. - 1 mapa. ; 78 x 108 cm. - brož.

Matematické základy finančních operací / Ludvík Prouza st., Ludvík Prouza ml. - Vyd. 3. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. - 132 s. - brož.

Matematika do dlaně pro ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií / Jaroslav Eisler - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2000. - 168 s. : il. - brož.

Matematika II / Stanislav Kolda, Ludmila Machačová - Vyd. 6. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. - 108 s. - brož.

Matematika I Část 1. / Bruno Budinský, Jura Charvát - Vyd. 2 - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 207 s. - brož.

Matematika I Část 2. / Bruno Budinský, Jura Charvát - Vyd. 2. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - S. 208-500 s. - brož.

Matematika náhody / Jiří Anděl - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 2000. - 273 s. : tab. - brož.

Matematika pro distanční studium 1. / Petr Dolanský a kolektiv - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - iii, 196 s. : il., tab. - brož.

Matematika pro ekonomy II / P. Dolanský, M. Tuchanová - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - Přeruš. str. : il. - brož.

Matematika : úvod do lineární algebry a analytické geometrie. / Stanislav Kolda, Milada Černá - Vyd. 6. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. - 69 s. - brož.

Matematika : 1. třída. : 1. pololetí. / [Jiřina Fialová] - Praha : Ivo Železný, [2000?]. - Nestr. : il. - brož.

Mathematics, statistics and informatics in economy / [redaktor Antonín Leitner] - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 161 s. -

Mechanika kontinua / Miroslav Brdlička, Ladislav Samek, Bruno Sopko - Vyd. 2., opr. - Praha : Academia, 2000. - 799 s. : il. - váz.


Mechanika pro silnoproudou elektrotechniku a elektroenergetiku / Jiří Raček - Vyd. 3. - Brno : PC-DIR Real, 2000. - 178 s. : il., tab. - brož.

Mechanika : statika. : pro školu a praxi. / Miloslav Julina, Antonín Řeřábek - 1. vyd. - Praha : Scientia, 2000. - 100 s. : il. - brož.

Mendel 2000 : 6th International Conference on Soft Computing. : Evolutionary Computation, Genetic Programming, Fuzzy Logic, Rough Sets, Neural Networks, Fractals, Bayesian Methods. : June 7-9, 2000, Brno, Czech Republic. - Vyd. 1. - Brno : University of Technology, 2000. - 415 s. : il. - brož.

META Center : Annual Report. 1999. / [editor Luděk Matyska] - 1st ed. - Brno : Masaryk University, 2000. - 110 s. : il. - brož.

META Centrum : ročenka. 1999. / [editor Luděk Matyska] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 101 s. : il. - brož.

Metodická příručka k učebnicím a pracovním sešitům přírodovědy pro 4. a 5. ročník ZŠ / Eva Komanová, Václav Ziegler - 1. vyd. - Praha : Scientia, 1999. - 67 s. - brož.

Mezinárodní spolupráce České republiky v ochraně vod - [Praha] : Ministerstvo životního prostředí České republiky, [2000]. - 32 s. : il. - brož.

Měření hladiny '2000 : 3. národní konference. : sborník příspěvků. - Praha : Tech-Market, 2000. - 111 s. : il. - brož.

Měření koncentrace obchodních firem : podkladový materiál ke cvičení. / František Drozen - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 64 s. : tab. - brož.

Měsíc / Antonín Rükl - 1. vyd. - BrnoPraha : ZES : Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy, 1999. - 1 mapa. ; 78 x 112 cm. + 1 příl. - brož.

Mineralogická krystalografie / Dalibor Matýsek, Helena Raclavská, Pavel Machek - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 88 s. : il., tab. - brož.

Minimum o počasí / napsal Vladimír Vondráček ; mapky nakreslil Ivan Kott. - Vyd. 1. - Praha : Olympia, 2000. - 72 s. : mapy - váz.

Modelování a měření turbulence : učební texty kurzu. : Zámek Nečtiny 14.-17. červen 2000. / [hlavní editor Hynek Klášterka] - 1. vyd. - Plzeň : VTS ŠKODA výzkum, 2000. - 216 s. : il. - brož.

Modelování 10 : operační výzkum 1. / Jaroslav Klvaňa - Vyd. 3., přeprac. - Praha : ČVUT, 2000. - 188 s. : il., tab. - brož.

Modely po částech lineárních soustav a jejich experimentální ověření : teze habilitační práce. / Stanislav Hanus - Brno : Vutium, 2000. - 33 s. - brož.

Modernizace výuky biologie a geologie : sborník příspěvků z konference pořádané Pedagogickou a Přrodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy v Praze v rámci grantu FRVŠ č. 1420/99 dne 10. listopadu 1999. / [editor Václav Ziegler] - Praha : Univerzita Karlova, 2000. - 63 s. - brož.


Molecular Clusters / Volume Editors Joel M. Bowman, Zlatko Bačic - Stamford : JAI Press, 1998. - xi, 460 s. : il. - váz.

Monitoring cizorodých látek v potravinových řetězcích v roce : hodnocení stavu životního prostředí. 1998. / [T. Bičák ... et al.] - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2000. - 97 s. : il. - brož.

Motýli PL 1217-25 / Miloš Hauptman - 2., dopl. vyd. - Brno : Merkur Revue, 2000. - 78 s. : il., tab. - Váz.

Multidisciplinární podpora managementu / [redaktor Antonín Leitner] - Praha : Vysoká škola ekomonická, 2000. - 216 s. -
Mysterium hmoty / Jaroslav Pospíšil - 1. vyd. - Praha : J. Pospíšil, 2000. - 117 s. - brož.

Nanotechnologie a optická nanometrologie : disertace. : (teze přednášky k profesorskému jmenovacímu řízení). / Pavel Tománek - Brno : Vutium, 2000. - 21 s. - brož.

Naše příroda : živočichové a rostliny střední Evropy. / redakce Renata Homadová, Vlastimil Lapáček - Vyd. 1. - Praha : Reader's Digest Výběr, 2000. - 432 s. : il. - váz.

Naše souhvězdí / Josip Kleczek - 5., opr. a dopl. vyd. - Praha : Albatros, 2000. - 412 s. : il. - váz.

NITROX : přátelský průvodce směsmi obohacenými o kyslík. / Jan Nealová, Bret Gilliam - Čes. upr. vyd. - Brno : Štětina Professional Diving Center, 1999. - vii, 45 s. : il., tab. - Brož.

Niva řeky Bečvy : sborník přednášek z konference. : Brno, 12.5.2000. / [editoři Jarmila Buriánková ... et al.] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 34 s. : il., tab. - brož.

Novitates botanicae Universitatis Carolinae 13. 1999. - Prague : Karolinum, 2000. - 83 s. : il., tab., grafy. -
Numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic / Karel Kozel - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 57 s. : il., tab. - brož.

Numerické řešení úloh konvekce-difúze a reakce-difúze : teze habilitační práce. / Josef Dalík - Brno : [Vutium], 2000. - 28 s. : grafy. - brož.

Obecná biologie pro lékařské fakulty / Oldřich Nečas a kol - 3. přeprac. vyd., v nakl. H & H 1. vyd. - Jinočany : H & H, 2000. - 554 s. : il., tab. - váz.

Obecná chemie : stručný úvod. / Rudolf Polák, Rudolf Zahradník - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2000. - 224 s. : il. - váz.

Obnova liniové zeleně v krajině : sborník přednášek ze semináře konaného dne 8. června 2000, Brno. / [Jan Prudký ... et al.] - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2000. - 109 s. : il. - brož.

Ochrana dřeva / Josef Svatoň - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2000. - 203 s. : il. - brož.


Ochrana přírody a péče o les v Národním parku Šumava : studie k projektu "Analýza vývoje a řešení problému aktivní ochrany lesa v Národním parku Šumava". : podle smlouvy s Ministerstvem životního prostředí ČR č. 693/98 o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu České republiky občanskému sdružení v roce 1998. / B. Vinš, ed. - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 1999. - 55 s., 8 s. barev. obr. příl. : tab. - brož.

Ochrana životního prostředí a české příhraniční obce / Jaroslav Zahálka a kolektiv - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 1999. - 37 s. : tab. - brož.

Opakování 1. třídy / [Hedvika Vilgusová, Karel Vilgus] - 1. vyd. - Praha : Pierot, 2000. - 80 s. : il. - brož.

Opakování 2. třídy / [Hedvika Vilgusová, Karel Vilgus] - 1. vyd. - Praha : Pierot, 2000. - 80 s. : il. - brož.

Opakování 3. třídy / [Hedvika Vilgusová, Karel Vilgus] - 1. vyd. - Praha : Pierot, 2000. - 80 s., klíč na příl. : il. - brož.

Opakování 4. třídy / [Hedvika Vilgusová, Karel Vilgus] - 1. vyd. - Praha : Pierot, 2000. - 81 s., klíč na příl. : il. - brož.

Opakování 5. třídy / [Hedvika Vilgusová, Karel Vilgus] - 1. vyd. - Praha : Pierot, 2000. - 81 s., klíč na příl. : il. - brož.

Optoelectronics : an Introduction. / John Wilson, John F. B. Hawkes - 3rd Ed. - London : Prentice-Hall Europe, 1998. - xv, 559 s. : tab., grafy. - brož.

Otáčivá mapa denní a noční oblohy / [zpracování Antonín Rükl] - 1. vyd. - Praha : Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy : Petr Křenek, 2000. - 1 mapa. ; 20 x 16 cm. - brož.

Otáčivá mapa hvězdné oblohy / [zpracování Antonín Rükl] - 1. vyd. - Praha : Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy : ETC Publishing, 1997. - 1 mapa. ; 22 x 15 cm. - brož.

Ottova moderní encyklopedie Sv. 2. Země / [Humphry Bowen ... et al.] - Čes. vyd. 1. - Praha : Cesty, 1999. - 289 s. : il. - váz.

Panurus : regionální ornitologický sborník. 8(1997). / [redakční rada František Bárta ... et al.] - Pardubice : Česká společnost ornitologická při VČM, 1997. - 66 s. : il., tab., mapy - brož.

Panurus : regionální ornitologický sborník. 9(1998). / [redakční rada František Bárta ... et al.] - Pardubice : Česká společnost ornitologická při VČM, 1998. - 128 s. : il., tab., mapy - brož.

Petrografie technických hmot : teze habilitační práce. / Miroslava Gregerová - Brno : Vutium, 2000. - 24 s. : tab. - brož.

Pěstujeme orchideje / Jiří Zákrejs - Vyd. 1. - Praha : Brázda, 2000. - 167 s., 24 s. barev. il. - brož.

Plísňová onemocnění : vhodnou životosprávou posílíte imunitní systém!. / Gaby Guzeková, Elisabeth Langeová - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 2000. - 215 s. - váz.


Počítačem podporovaná výuka matematiky a příprava didaktického experimentu : sborník ze semináře kateder matematiky fakult připravujících učitele matematiky. : Rybník u Poběžovic, 8.-11. září 1998. / [editoři Jaroslav Hora, Zdeněk Roub] - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 1998. - 99 s. : il. - brož.

Počítačová geometrie a grafika / Dalibor Martišek - Vyd. 1. - Brno : Vutium, 2000. - 89 s., [6] s. barev. obr. příl. : il. - brož.

Podblanické ekocentrum, středočeské centrum ČSOP, Vlašim : výroční zpráva. 1999. - Vlašim : Český svaz ochránců přírody, [2000]. - 44 s. : il. - brož.

Podnik a právo životního prostředí 5. aktualizace. / Emil Rudolf ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2000. - Přeruš. str. - brož.

Podnik a životní prostředí 8. aktualizace. / Jan Mikoláš ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2000. - Přeruš. str. - brož.

Povaha prostoru a času / Stephen William Hawking, Roger Penrose - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2000. - 137 s. : il. - váz.

Práce muzea v Kolíně : řada přírodovědná. Č. 3. 1998. - Kolín : Regionální muzeum, 1998. - 110 s. : fot., tab. - brož.

Problémy a příklady z obecné chemie : názvosloví anorganických sloučenin. / Antonín Růžička, Jiří Toužín - 7., přeprac. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 148 s. - brož.

Proceedings of the Second International Ph.D. Students Conference on Life Sciences : Bayreuth, 4.5.-5.5.2000. / edited by Petra Karasová, Jan Lipov - Prague : Institute of Chemical Technology, 2000. - 37 s. - brož.

Proceedings of 5th workshop on uncertainty processing : Jindřichův Hradec, June 21-24, 2000. / [editor Jiřina Vejvarová] - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 224 s. : tab., il. - brož.

Prognóza a aktivní a pasivní prostředky prevence otřesů v OKR / Georges Takla ... [et al.] - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 181 s. : il. - brož.

Program ochrany zvířat : situace v roce. 1999. / Jiří Dousek ... [et al.] - Liberec : Informační centrum Státní veterinární správy České republiky, 2000. - 18 s., 27 s. příl. : tab., grafy. - Brož.

Průmyslové technologie a životní prostředí : [sborník. : 2. celostátní konference se zahraniční účastí, 11-12. května 2000. / editor Stanislav Bartusek] - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2000. - 139 s. : tab., il. (některé barev.) - brož.

Průvodce názvoslovím organických sloučenin podle IUPAC : doporučení 1993. / k publikaci připravili R. Panico, W.H. Powell a Jean-Claude Richer - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2000. - 220 s. : il. - brož.

První kroky - Jak se naučit poznávat tvary, protiklady a logicky myslet - 1. vyd. - Ostrava : Librex, 2000. - Nestr. : il. (většina barev.) - brož.


První kroky - Jak se naučit psát, počítat a logicky myslet - 1. vyd. - Ostrava : Librex, 2000. - Nestr. : il. (většina barev.) - brož.

Prvouka a přírodověda s didaktikou V. : (Živá příroda). / Ladislav Podroužek - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 163 s. : tab. - brož.

Přenesená pojmenování rostlin v českých dialektech : k sémantickému tvoření lexikálních jednotek v nářečích. / Zdeňka Hladká - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 243 s. - brož.

Přijímací zkoušky z matematiky na FaME a FT ve Zlíně : (jediné úplné vydání všech variant v přijímacím řízení v letech 1998, 1999). / Jan Ostravský - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 55 s. - brož.

Příklady k přípravě na přijímací zkoušky z matematiky / Marie Godulová, Ivana Janů - Vyd. 2., rozš. - Opava : Slezská univerzita, 2000. - 189 s. - brož.

Příklady z analytické chemie / Karel Volka a kolektiv - Vyd. 2. - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 1999. - 5 sešitů v přebalu - brož.

Přípravná početní cvičení pro 1. ročník / Zdena Rosecká - Brno : Nová škola, 1999. - 48 s. : il. - brož.

Příroda Poodří : 1. celostátní přírodovědná konference s mezinárodní účastí. : Bartošovice na Moravě, 14.-15.4.2000. / editoři Zdeněk Řehák, Josef Bryja - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 57 s. - brož.

Příručka pro využití výběru vzorků pro auditory - Praha : Komora auditorů České republiky, 1996. - Přeruš. str. - váz.

Řady a jejich užití / Eva Ošťádalová, Alena Poloučková - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 89 s. : il. - brož.

Řešené příklady z organické chemie / Milan Potáček, Ctibor Mazal, Slávka Janků - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 243 s. - brož.

Řízení rozlehlého nelineárního systému na bázi metod a prostředků umělé inteligence / Milan Findura - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 31 s. : il. - brož.

Sbírka příkladů z matematiky k přijímacím zkouškám na VŠE / Marta Rosická, Lada Eliášová - 2. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 181 s. - brož.

Sbírka úloh k obecné fyzice - elektřina a magnetismus / Eva Hejnová - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2000. - 67 s. : il. - brož.

Sbírka úloh z matematiky II : pro 8. a 9. ročník základní školy. / J. Trejbal, E. Kučinová, F. Vintera - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2000. - 255 s. - brož.


Sborník referátů ze IV. české ichtyologické konference : Vodňany 10-12. května 2000. / editor J. Mikešová - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2000. - 281 s. - brož.


Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická [B]. Roč. 45. 1999. Č. 2. - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 175 s. : il., tab., grafy. - brož.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická [B]. Roč. 45. 1999. Č. 3. - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 109 s. : il., tab., grafy. - brož.

SEMT 99 : International Symposium Elementary Maths Teaching. : Prague, the Czech Republic, Charles University, Faculty of Education, August 22-27, 1999. : proceedings. / edited by Milan Hejný, Jarmila Novotná - 1. vyd. - Prague : Charles Univerzity, 1999. - 197 s. : il., tab. - brož.

Setkání uživatelů souřadnicových měřicích strojů : Brno, 31. ledna a 1. února 2000. - Vyd. 1. - Brno : PC-DIR Real, 2000. - 105 s. : il., tab. - brož.

Směrnice Ministerstva životního prostředí na poskytování finančních prostředků v rámci Programu drobných vodohospodářských ekologických akcí v roce 2000 - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 2000. - 10 s., [22] s. příl. - brož.

Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků v rámci Programu revitalizace říčních systémů v roce 2000 - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 2000. - 11 s., [21] s. příl - brož.

Směrnice Ministerstva životního prostředí pro poskytování finančních prostředků v rámci programu péče o krajinu v roce 2000 - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 2000. - Nestr. - brož.

Software pro ekonomickou simulaci / Jan Jandera - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 44 s. : tab. - brož.

Současný stav geomorfologických výzkumů : Nýdek, 13.-14.4.2000. : sborník referátů z mezinárodního semináře. / [editor Jan Prášek] - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2000. - 74 s. : obr. - brož.

Speleofórum 2000 : ročník XIX. (2000). : setkání speleologů v Moravském krasu, 14.-16. dubna 2000. / sestavil Pavel Bosák - Praha : Zlatý kůň, 2000. - 64 s. : mapy, il. (některé barev.) - brož.

Statistická regulace v řízení jakosti / Vlasta Kašová, Bedřich Piskáček - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 28 s. : tab. - brož.

Statistika a metrologie / Lubomír Kubáček, Ludmila Kubáčková - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 307 s. - brož.

Svět vzácných zvířat na přelomu tisíciletí / Evžen Kůs, Václav Pfleger ; [ilustrovali] Libuše a Jaromír Knotkovi. - Vyd. 1. - Praha : Granit, 2000. - 160 s. : barev. il. - váz.


Systémy, procesy a signály : studijní texty pro obor výpočetní technika a informatika. / Jiří Jan, Jiří Kozumplík - Vyd. 1. - Brno : VUTIUM, 2000. - 123 s. - brož.


Šlechtění a výzkum okrasných a ovocných rostlin ve XX. století v ČR a SR : seminář u příležitosti 100-letého výročí "Znovuobjevení Mendelových zákonů" C. Corrensem, H. de Vriesem a E. Tschermakem-Sayseneggem. : sborník referátů. : MZLU v Brně, 20. ledna 2000. / [uspořádali Vojtěch Řezníček, Radoslav Vlk, Zuzana Piáková] - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2000. - 160 s. : il., tab. - brož.

Tajemství lidského těla : 24 hodin v tajemném světě našeho těla a vědomí. / David Bodanis - Praha : Eminent, 2000. - 166 s. : il., fot. - Eminent, váz.

Technické zajímavosti našich vodních nádrží a říčních cest Část 1. / Zdeněk Hák - 1. vyd. - S.l. : Zdeněk Hák, 1997. - 59 s. : il. - Brož.

Teorie ideální pevnosti kubických krystalů při všesměrovém tahu : teze habilitační práce. / Pavel Šandera - Brno : VUTIUM, 2000. - 33 s. : il. - brož.

Teorie systémů II / Jaroslav Malý, Miloš Vítek - 2. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2000. - 198 s. : tab. - brož.

Teorie systémů I / Jaroslav Malý - 2. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2000. - 66 s. : il. - brož.

Termodynamika a molekulová fyzika / Jan Obdržálek, Alois Vaněk - 2., opr. vyd. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2000. - 226 s. : tab., il. - brož.

Termodynamika látkových soustav : příklady a úlohy. / Milan Dufek - Vyd. 3. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 129 s. - brož.

Tesaříci Labských pískovců : (Coleoptera: Cerambycidae). / Pavel Benda, Václav Vysoký - Ústí nad Labem : Albis International, 2000. - 337 s. : il. - brož.

The Art of Computer Programming Vol. 1. Fundamental Algorithms / Donald Ervin Knuth - 3rd Ed. - Reading : Addison-Wesley, 1997. - xix, 650 s. : il., tab. - váz.

The Art of Computer Programming Vol. 2. Seminumerical Algorithms / Donald Ervin Knuth - 3rd Ed. - Reading : Addison-Wesley, 1998. - xiii, 762 s. : il., tab. - váz.

The Art of Computer Programming Vol. 3. Sorting and Searching / Donald Ervin Knuth - 2nd Ed., 3rd Print.. - Reading : Addison-Wesley, 1998. - xiii, 780 s. : il., tab. - váz.

The Liatongus species with Moveable Clypeal Horn (Coleoptera: Scarabaeidae) : (Coleoptera: Carabidae: Nebriini) from China with Description of Twenty-Three New Species. / David Král, Jiří Rejsek Checklist of the Genus Leistus / Jan Farkač - Zlín : Vít Kabourek, 1999. - 58 s. : il., fot., tab. -
The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics 72. - Prague : Charles University, 1999. - 82 s. : tab., grafy. - brož.


Tlak vzduchu na území České republiky v období 1961-1990 / Taťána Míková, Lubomír Coufal - 1. vyd. - Praha : Český hydrometeorologický ústav, 1999. - 65 s. : tab. - brož.


Topics in conceptual analysis and modelling / edited by Ondrej Majer - Vyd. 1. - Praha : Filosofia, 2000. - 402 s. : il. - brož.

Urbanismus a zdraví / [přeložila Jana Drdácká] - Praha : Fortuna, [1999]. - 16 s. : il. - brož.

Úkoly a problematika antropologie a zdravovědy na pedagogických fakultách : Olomouc, 30.6.1999. : Zlín, 1.7.1999. : sborník referátů z konferencí. / [redaktor Josef Krátoška] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 228 s. : il., tab. - brož.

Úkoly životního prostředí do vstupu České republiky do Evropské unie : Kutná Hora, 16.-18. května 2000. : společný sborník XV. setkání vodohospodářů v Kutné Hoře a VI. konference Voda a pozemkové úpravy v Kutné Hoře. - Vyd. 1. - Kutná Hora : Sdružení vodohospodářů ČR, Oblastní sdružení, 2000. - 222 s. : il., tab. - brož.

Úvod do relativistické kvantové mechaniky a kvantové teorie pole 1. / Jiří Formánek - 2. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 344 s. - brož.

Úvod do relativistické kvantové mechaniky a kvantové teorie pole 2a. / Jiří Formánek - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - vii s., s. 346-645 - brož.

Úvod do relativistické kvantové mechaniky a kvantové teorie pole 2b. / Jiří Formánek - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - s. 647-932 - brož.

Valašsko očima geologa / Martin Janoška - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 72 s., obr. na příl. : il. - brož.

Vážky Podblanicka / Lubomír Hanel - Vyd. 1. - Vlašim : Český svaz ochránců přírody : Muzeum okresu Benešov, 1999. - 96 s., 8 s. barev. obr. příl. : il. - ČSOP Vlašim, brož.

Velký atlas živočichů / výtvarník A. Sičkar ; [Text A.S. Barkovová, I.B.Šustovoj]. - 1. vyd. - Praha : Fortuna Print, 2000. - 62 s. : il. - váz.

Veselé počítání - 1. vyd. - Praha : Amulet, 2000. - 64 s. : il. - brož.

Vliv imisí na lesy a lesní hospodářství Beskyd [2000]. / editors Emanuel Kula, Vladimír Tesař - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2000. - 176 s. : fot., tab., grafy. - brož.

Vybrané kapitoly z cytogenetiky / Petr Kuglík - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 168 s. : il. - brož.

Vybrané kapitoly z ekologie / Jaroslav Jaroš, Jana Vosičková - Praha : Univerzita Karlova, 1999. - 69 s. : il., mapy - brož.

Výpočetní metody ve tváření / Jiří Petruželka, Jiří Hrubý - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - Přeruš. str. : il., tab. - brož.


Výsledky vědecké práce studentů doktorského studia EKF VŠB-TU Ostrava 2000 : Ostrava, 1.6.2000. : sborník příspěvků z mezinárodní konference studentů doktorského studia. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 216 s. : tab. - brož.


Výzkum a aplikace kapalných krystalů chirálního typu : inaugurační přednáška ke jmenování profesorem v oboru aplikované fyziky. / Slavomír Pirkl - Brno : Vutium, 2000. - 11, [7] s. : il. - brož.

Začínáme s entomologií a chovem motýlů / Milan Lulák, Jan Krnáč - Vyd. 1. - Karviná : Alfa Consulting, 1999. - 352 s. : barev. il. - váz.

Základy biochemie / Pavel Klouda - 1. vyd. - Ostrava : Pavel Klouda, 2000. - 155 s. : il., tab. - brož.

Základy elektroorganické chemie / Jaromír Mindl - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2000. - 258 s. : il. - brož.

Základy fyzikální chemie Díl 1. / Antonín Tockstein - Vyd. 4., nezm. - Pardubice : Univerita Pardubice, 2000. - 263 s. : il. - brož.

Základy fyzikální chemie Díl 2. / Antonín Tockstein - Vyd. 4., nezm. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. - 247 s. - brož.

Základy matematiky I / Pavel Pražák - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2000. - 174 s. - brož.

Základy robotiky a prostorové kinematiky / Adolf Karger, Marie Kargerová - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 265 s. : il. - brož.

Zelená svatozář : kapitoly z ekologické etiky. / Erazim Kohák - Vyd. ve SLONu a v češtině 2., přeprac., celkově 3. - Praha : Sociologické nakladatelství, 2000. - 204 s. - brož.

Zvířata a rostliny / [autoři Bridget Ardley ... et al.] - Praha : Svojtka & Co., 2000. - 128 s. : barev. il. - váz.

Z dějin geodézie a kartografie 10. / [odborná redakce Antonín Švejda] - Praha : Národní technické muzeum, 2000. - 113 s. : il., fot. - brož.

Životní prostředí hutnictví železa a hutní druhovýroby v roce 2000 : sborník přednášek. : květen 2000, Strážnice. - [Ostrava] : Česká odborná skupina Ochrana životního prostředí v hutnictví, 2000. - 112 s. : il., tab. - Brož.

15th NMR Valtice : Central European NMR discussion groups. : [conference]. : 26.-28.4.2000, Valtice, Czech Republic. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 58 s. : il. - brož.

250 století zeměměřičství : (data z dějin oboru). / Pavel Hánek - Vyd. 1. - Praha : Klaudian, 2000. - 72 s. : il. - brož.

27. etologická konference : Brno - Nové Dvory, 4.-6.5.2000. / [k tisku připravily E. Baranyiová, Věra Čermáková] - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2000. - 64 s. - brož.

366 divů světa a ještě něco navíc / Andrée Bertino a Fredo Valla ; ilustroval Lorenzo Orlandi. - 1. vyd. - Praha : Egmont ČR, 2000. - 192 s. : il. - váz.


366 příběhů z přírody a ještě něco navíc / Anne-Marie Dalmaisová ; ilustrovala Annie Bonhommeová. - 3. vyd. - Praha : Egmont ČR, 2000. - 192 s. - váz.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist