Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2000 (září-říjen) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis

za září-říjen 2000

Aktuální otázky výuky chemie IX : sborník přednášek. : mezinárodní konference o výuce chemie. : 14.-16. září 1999, Hradec Králové. / [Martin Bílek ... et al.] - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2000. - 244 s. : obr. - brož.

Andragogika a gerontagogika handicapovaných / Ján Jesenský - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2000. - 354 s. - brož.

Annual Report of the Purkyně Military Medical Academy 1999.. - Hradec Králové : Purkyně Military Medical Academy, 1999. - 181 s. - brož.

Antická mythologie / Tůma Cimrhanzl ; ilustrace Renáta Fučíková. - Vyd. 1. - Praha : Aventinum, 1999. - 352 s. : il. - váz.

Babička má vždycky pravdu, ale poslouchá ji někdo? / Mary McBrideová ; ilustrace Christine Trippová. - Vyd. 1. - Praha : Aurora, 2000. - 143 s. : il. - brož.

Bezpečnost práce ve školství : (informatorium pro ředitele škol a školských zařízení). / [odpovědná redaktorka Iva Pachtová] - Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství, 2000. - 240 s. - brož.

Celoživotní vzdělávání na fakultách Univerzity Karlovy v Praze : informace o současných i připravovaných programech zpracovaná ke dni 29.2.2000. / [sestavila a redakčně připravila Helena Justová] - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2000. - 70 s. : tab. - brož.

Celoživotní vzdělávání : nabídka vzdělávacích programů pro stavební profese. : programy konané v rozmezí září 1999 až červen 2000. - Praha : Informační centrum ČKAIT, 1999. - 134 s. : tab. - Brož.

Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství : sborník referátů z 5. mezinárodní konference. : Tábor, 22.-24.3.2000. II. / editoři Milan Hasman, Jan Říha, Eduard Šittler - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2000. - S. 158-332 : il. - brož.

Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství : sborník referátů z 5. mezinárodní konference. : Tábor, 22.-24.3.2000. I. / [editoři Milan Hasman, Jan Říha, Eduard Šittler] - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2000. - 157 s. - brož.

Cvičení z didaktiky biologie I / Milada Švecová ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 88 s. : il., tab. - brož.

Číselné představy dětí : [kapitoly z didaktiky matematiky]. / Milan Hejný, Naďa Stehlíková - Praha : Univerzita Karlova, 1999. - 123 s. - brož.

Čí je tohle dítě? / Bill Wilson - 1. čes. vyd. - Brno : Postilla, 1999. - xix, 180 s. : fot. - brož.

Čtverečkovaný papír jako MOST mezi geometrií a aritmetikou / Milan Hejný, Darina Jirotková - Praha : Univerzita Karlova, 1999. - 78 s. : il. - brož.

Děti s potřebou specifické péče : praktická příručka pro práci učitele. / Markéta Kavale, Silva Nedvědová, Martina Pilařová - Vyd. 1. - Praha : Aula, 1999. - 80 s. - brož.


Děti, mládež -- a muzea? II : sborník příspěvků ze stejnojmenné konference. : Moravské zemské muzeum, 3.-5.11.1999. / sestavili Eva Jelínková, Zdena Poláková, Pavla Seitlová - Brno : Moravské zemské muzeum, 2000. - 167 s. : il. - brož.

Didaktika chemie I / Jan Čipera, Lubomír Svoboda - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2000. - 102 s. - brož.

Didaktika přírodovědy : vyučování přírodovědě na integrovaném pozadí vybraných ekosystémů. / L. Podroužek, J. Jůza - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 131 s. - brož.

Diplomové práce : (přehled diplomových prací obhájených na Fakultě tělesné kultury UP v r. 1999). / Jana Vašendová, Filip Neuls, Marcela Bezdičková (ed.) - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 123 s. - brož.

Distanční studium v otázkách : (průvodce studujících a zájemců o studium). / Jiří Průcha, Jiří Míka - Vyd. 1. - Praha : Národní centrum distančního vzdělávání, 2000. - 39 s. - brož.

Distanční vzdělávání na vysokých školách : seminář s mezinárodní účastí. : Praha, 18. května 2000. / [zpracovala Hana Ulrychová] - Praha : Univerzita Karlova, 2000. - 119 s. : il., tab. - brož.

Dítě v dobrých rukou : knížka pro správné rodiče. / Nancy Van Peltová - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 2000. - 241 s. - brož.

Dítě v dobrých rukou : pracovní sešit. / Nancy Van Peltová - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 2000. - 75 s. : il. - brož.

Domácká výroba v Čechách, na Moravě a ve Slezsku : sborník referátů ze semináře konaného ve dnech 9.-10.6.1999 v Měčíně. / [odpovědný redaktor Roman Tykal] - Měčín : Město Měčín, 2000. - 135 s., obr. na příl. - brož.

Dvojí průhled do světa literatury : sborník ze dvou konferencí katedry české literatury Pedagogické fakulty MU v Brně. : Obraz školy a učitele v české literatuře 20. stol.. : Česká literatura v osudovém desetiletí 1938-1949. Bibliografie Jiřího Rambouska. / uspořádal Michal Přibáň - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 148 s. - brož.

em-Brückenkurs : deutsch als Fremdsprache für die Mittelstufe. : Lehrerhandbuch. / Michaela Perlmann-Balme, Gabi Baier, Barbara Thoma - 1. Aufl. - Ismaning : Max Hueber, 1999. - 126 s. - brož.

Europäisches Glossar zum Bildungswesen Bd. 1. Prüfungen, Abschlüsse und Titel - Brüssel : Europäische Eurydice-Informationsstelle, [2000]. - 235 s. : tab. - brož.

Fakulta strojní Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava : 1950-2000. / [autoři textu Karel Bailotti ... et al.] ; fotografie Josef Polák. - Ostrava : En Face, 2000. - 120 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. - váz.


Fehler und Fehlerkorrektur : Fernstudieneinheit 19. / Karin Kleppin - Berlin : Langenscheidt, 2000. - 152 s. : il., tab. - brož.


Fertigkeit Hören : Fernstudieneinheit 5. / Barbara Dahlhaus - Berlin : Langenscheidt, 1999. - 192 s. : il. - brož.

Fertigkeit Lesen : Fernstudieneinheit 7. / Gerard Westhoff - Berlin : Langenscheidt, 1999. - 176 s. : il., tab. - brož.

Folklore of the Change : Folk Culture in Post-Socialist Bulgaria. / Radost Ivanova - Helsinki : Suomalainen Tiedeakatemia, 1999. - 127 s. - brož.

Grammatik lehren und lernen : Fernstudieneinheit 1. / Herman Funk, Michael Koenig - Berlin : Langenscheidt, 1999. - 160 s. : il., tab. - brož.

Higher education in the Czech Republic : guide for foreign student. / [editor Vladislav Mokošín] - 5th rev., comp. isuue - Prague : Cenre for Higher Education Studies, 1999. - 475 s. : tab. - brož.

Hry na chatu i do přírody pro malé i velké / Jane Drakeová a Ann Loveová ; ilustrovala Heather Collinsová. - 1. vyd. - Praha : Egmont ČR, 2000. - 175 s. : il. - brož.

Hudební výchova pro 6. ročník základní školy : metodická příručka. / [Alexandros Charalambidis, Dalibor Matoška] - 1. vyd. - Praha : SPN-pedagogické nakladatelství, 2000. - 60 s. : il. - brož.

Hudební výchova pro 6. ročník základní školy : metodická příručka. / [Alexandros Charalambidis, Dalibor Matoška] - 1. vyd. - Praha : SPN-pedagogické nakladatelství, 2000. - 60 s. : il. - brož.

Informace o studiu na Fakultě informatiky ve školním roce 1999-2000. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 48 s. : il. - brož.

Informace o studiu : Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta. : akademický rok. 2000-2001. / [redaktor Petr Franiok] - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1999. - Přeruš. str. - brož.

In-service Teacher Training in some European Countries : (a comparative study). / Danuše Nezvalová - Olomouc : [Univerzita Palackého], 2000. - 53 s. : tab. - brož.

Jak naučit žáky myslet / Vlastimil Pařízek - Praha : Univerzita Karlova, 2000. - 65 s. : il. - brož.

Jak tvořit distanční text / Ludvík Eger - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 46 s., 11 s. příl. - brož.

Jednoduché sčítání : první krůčky pod vedením rodičů. : příprava na první třídu. / Nicola Morganová ; ilustrace John Haslam. - 1. vyd. - Praha : Egmont ČR, 2000. - 32 s. : barev il. + samolepky. - brož.


Jugendherbergen in Deutschland : Handbuch. 2000. - Detmold : Deutsches Jugendherbergswerk, 2000. - 695 s. : il., fot., tab. - brož.


KAFOMET : katalog forem a metod práce pro I. a II. stupeň. - Třebíč : Infra, 2000. - Přeruš. str. - váz.

KAFOMET : katalog forem a metod práce pro I. stupeň. - Třebíč : Infra, 2000. - Přeruš. str. - váz.

Karel Žitný a jeho úsilí o novou školu / Růžena Váňová - Praha : Univerzita Karlova, 1999. - 90 s. : il. - brož.

Katedra pedagogické a školní psychologie : průvodce studiem. / [Stanislav Štech ... et al.] - Praha : Univerzita Karlova, 1999. - 39 s. - brož.

Kronika čs. skautského hnutí do roku 1990 : 1900-1990. / Bruno Břečka - Brno : Brněnská rada Junáka, 1999. - 323 s. : il., fot. - Váz.

K současnému stavu a vývojovým tendencím výuky chemii ve vybraných zemích Evropské unie / Jindřich Hellberg, Martin Bílek - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2000. - 156 s. : obr., tab. - brož.

Landeskunde und Literaturdidaktik : Fernstudieneinheit 3. / Monika Bischof, Viola Kessling und Rüdiger Krechel - Berlin : Langenscheidt, 1999. - 183 s. : il. - brož.

Malá škola pro předškoláky 1. / [titul a ilustrace Iva Nováková] - Praha : Pierot, [2000]. - Nestr. : il. - brož.

Mapy a orientační plány pro zrakově postižené : metody tvorby a způsoby využití. / Petr Červenka - Vyd. 1. - Praha : Aula, 1999. - 66 s. : il. - brož.

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg : Forschungsbericht. 1997-1998.. - Halle(Saale) : Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, 1999. - 170 s. : tab., grafy. + 1 CD-ROM. - Brož.

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg : Vorlesungs & Personalverzeichnis. 1998-1999. Wintersemester.. - Halle(Saale) : Martin-Luther-Universität, 1998. - 242, 492 s., 2 mp. příl. : tab. - Brož.

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg : Vorlesungs & Personalverzeichnis. 1999. Sommersemester.. - Halle(Saale) : Martin-Luther-Universität, 1999. - 697 s., 2 mp. příl. : fot., tab. - Brož.

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg : Vorlesungs & Personalverzeichnis. 2000. Sommersemester.. - Halle(Saale) : Martin-Luther-Universität, 2000. - 703 s., 2 mp. příl. : tab. - Brož.

Maturujeme z českého jazyka : [třicet maturitních otázek z literatury. : chronologický přehled české a světové literatury]. / Pavel Dolejší - 4. vyd. - Humpolec : JAS, 2000. - 109 s. - brož.


Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts : Eine Einführung. : Fernstudieneinheit 4. / Gerhard Neuer, Hans Hunfeld - Berlin : Langenscheidt, 1999. - 184 s. - brož.


Metodická příručka k čítankám pro 2.-5. ročník základní školy / Jaroslav Toman - Praha : Fortuna, 2000. - 111 s. - brož.

Metodická příručka k učebnicím a pracovním sešitům přírodovědy pro 4. a 5. ročník ZŠ / Eva Komanová, Václav Ziegler - 1. vyd. - Praha : Scientia, 1999. - 67 s. - brož.

Metodická příručka k učebnicím vlastivědy pro 4. a 5. ročník ZŠ / Ivan Garzina - 1. vyd. - Praha : Scientia, 2000. - 81 s. : il. - brož.

Metodický návod pro řešení problematiky pracovních a školních úrazů v regionálním školství / Josef Kloub - Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 1996. - 8 s. - Brož.

Modernizace výuky biologie a geologie : sborník příspěvků z konference pořádané Pedagogickou a Přrodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy v Praze v rámci grantu FRVŠ č. 1420/99 dne 10. listopadu 1999. / [editor Václav Ziegler] - Praha : Univerzita Karlova, 2000. - 63 s. - brož.

Moravské a slezské kroje : kvaše z roku 1814. / Miroslava Ludvíková - Brno : Moravské muzeum : München : Sudetendeutsches Archiv, 2000. - 192 s. : barev. il. - váz.

Náměty pro logopedickou prevenci : hrátky se slovíčky pro kluky a pro holčičky. / Jarmila Krejčíková, Zuzana Kaprová - 1. vyd., dotisk. - Praha : Fortuna, 2000. - 143 s. : il. - brož.

Nápady pro celý rok / Ludmila Kociánová, Jaroslava Nováková, Ludmila Šťástková - Vyd. 1. - Praha : Dita, 1998. - 110 s. : barev. il. - váz.

Nápady pro sváteční chvíle / Ludmila Kociánová, Jaroslava Nováková, Ludmila Šťástková - Vyd. 1. - Praha : Dita, 1999. - 107 s. : barev. il. - váz.

Návod k tvorbě vzdělávacích programů vyšších odborných škol / zpracovaly Věra Němcová, Jana Bydžovská - Praha : Výzkumný ústav odborného školství, 1999. - 5 s. : tab. - brož.

Než půjdu do školy : velká knížka pro zvídavé předškoláky. - 1. vyd. - Ostrava : Librex, 1999. - Nestr. : il. - brož.

Občanská výchova : pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia. / [P. Bartošková ... et al.] - 1. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2000. - 173 s. : il. - brož.

Odborné zkoušky skautek a skautů / [Pavel Česák ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Junák-svaz skautů a skautek ČR, 1998. - 13, 144 s., [6] l. : il. + 1 příl. - brož.

Odkaz 17. listopadu po šedesáti letech : pamětní sborník. / [redaktor Jaroslav Havel] - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2000. - 120 s. : il. - brož.

Opakování 1. třídy / [Hedvika Vilgusová, Karel Vilgus] - 1. vyd. - Praha : Pierot, 2000. - 80 s. : il. - brož.


Opakování 2. třídy / [Hedvika Vilgusová, Karel Vilgus] - 1. vyd. - Praha : Pierot, 2000. - 80 s. : il. - brož.


Opakování 3. třídy / [Hedvika Vilgusová, Karel Vilgus] - 1. vyd. - Praha : Pierot, 2000. - 80 s., klíč na příl. : il. - brož.

Opakování 4. třídy / [Hedvika Vilgusová, Karel Vilgus] - 1. vyd. - Praha : Pierot, 2000. - 81 s., klíč na příl. : il. - brož.

Opakování 5. třídy / [Hedvika Vilgusová, Karel Vilgus] - 1. vyd. - Praha : Pierot, 2000. - 81 s., klíč na příl. : il. - brož.

Organizace a řízení vysokých škol ve vybraných evropských státech a v USA : sborník studií. - 1. vyd. - Praha : Centrum pro studium vysokého školství, 1999. - 284 s. - brož.

Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta : informace o studiu. Akademický rok 2000-2001. - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2000. - Přeruš. str. - brož.

Otevřené a distanční vzdělávání na vysokých školách : současný stav a perspektivy. : Academia film Olomouc 2000, seminář 3.5.2000. / [hlavní redaktor Vladimír Jochman] - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 96 s. : il., tab. - brož.

O problémech žáků s poruchami učení a cestách k jejich řešení / Zuzana Kaprová - Vyd. 2., opr. - Praha : Tech-Market, 2000. - 73 s. : il. - brož.

Pašijové hry v Mimoni / Osvald Hons - Mimoň : Městský úřad, 1999. - 158 s. : il. + 2 příl. - Brož.

Philosophische Fakultät Antrittsvorlesungen 3. 9. Februar 1995 bis 17. Januar 1996 / Kurt Müller ... [et al.] - Jena : Friedrich Schiller Universität, 1999. - 274 s. : il., fot. - brož.

Phonetik lehren und lernen : Fernstudieneinheit 21. / Helga Dieling, Ursula Hirschfeld - Berlin : Langenscheidt, 2000. - 199 s. : il., tab. - brož.

Počítačem podporovaná výuka matematiky a příprava didaktického experimentu : sborník ze semináře kateder matematiky fakult připravujících učitele matematiky. : Rybník u Poběžovic, 8.-11. září 1998. / [editoři Jaroslav Hora, Zdeněk Roub] - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 1998. - 99 s. : il. - brož.

Počítáme do 20 : první krůčky pod vedením rodičů. : příprava na první třídu. / Nicola Morganová ; ilustrace John Haslam. - 1. vyd. - Praha : Egmont ČR, 2000. - 28 s. : barev. il. + samolepky. - brož.

Pracovní listy k videopragramům pro 1. ročník základní školy pro sluchově postižené / Eva Fišerová, Emanuela Šubrtová ; výtvarník Jan Žampach. ; grafik Radek Svoboda. - Plzeň : Pedagogické centrum, 1998. - Nestr.[19 sešitů] : il. - brož.

Preparatory stage of auxiliary school : metodická příručka. / by Marta Teplá - Prague : Tech-Market, 2000. - 55 s. : il. - brož.


Probleme der Wortschatzarbeit : Fernstudieneinheit 22. / Rainer Bohn - Berlin : Langenscheidt, 1999. - 192 s. : il., tab. - brož.


Průvodce studenta Evropskou unií / Lenka Rovná - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2000. - 80 s. : il. - brož.

První kroky - Jak se naučit poznávat tvary, protiklady a logicky myslet - 1. vyd. - Ostrava : Librex, 2000. - Nestr. : il. (většina barev.) - brož.

První kroky - Jak se naučit psát, počítat a logicky myslet - 1. vyd. - Ostrava : Librex, 2000. - Nestr. : il. (většina barev.) - brož.

První kroky - Malá kniha velkých úkolů - Vyd. 1. - Ostrava : Librex, 2000. - Nestr. : il. - brož.

První kroky : [jak se naučit logicky myslet a zároveň si hrát. / ilustrace Roger de Klerk] - Vyd. 1. - Ostrava : Librex, 2000. - Nestr. : il. - brož.

Prvouka a přírodověda s didaktikou V. : (Živá příroda). / Ladislav Podroužek - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 163 s. : tab. - brož.

Prvouka, aneb, Jak to bylo s Matýskem a Klárkou / Jiří Chalupa ; ilustroval Martin Raudenský. - 1. vyd. - Praha : Scientia, 2000. - Nestr. : barev. il. + 1 příl. - brož.

Předcházíme poruchám učení : soubor cvičení pro děti v předškolním roce a v první třídě. / Brigitte Sindelarová - Vyd. 2. - Praha : Portál, 2000. - 63 s. + 20 příl.. - brož.

Přehled pedagogiky : úvod do studia oboru. / Jan Průcha - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2000. - 269 s. - váz.

Přijímací zkouška z angličtiny do doktorského studia na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze / [sestavila Alexandra Křepinská] - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 2000. - 22 s. - brož.

Přijímací zkoušky z matematiky na FaME a FT ve Zlíně : (jediné úplné vydání všech variant v přijímacím řízení v letech 1998, 1999). / Jan Ostravský - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 55 s. - brož.

Příklady k přípravě na přijímací zkoušky z matematiky / Marie Godulová, Ivana Janů - Vyd. 2., rozš. - Opava : Slezská univerzita, 2000. - 189 s. - brož.

Příručka k přijímacímu řízení na Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně Akademický rok 2000-2001. [1]. Magisterské studium. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 34 s. - brož.

Příručka k přijímacímu řízení na Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně 2000-2001. [2]. Bakalářské kombinované studium - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 27 s. - brož.


Psychologické aspekty pracovní spokojenosti učitelů / Karel Paulík - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1999. - 135 s. : il., tab. - brož.


Ročenka Ekonomicko-správní fakulty MU v Brně 1999. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 42 s. - brož.

Rodiče, nebojte se říkat NE / Patrick Delaroche - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2000. - 138 s. - brož.

Rozvíjíme logické myšlení : [hry, hádanky, cvičení pro děti od 7 do 11 let]. / Roger Rougier ; ilustrace Henri Dufranne, Jacques Taillefer. - 2. vyd. - Praha : Portál, 2000. - 151 s. : il. - brož.

Řehoři, řekni Ř / Bohdana Pávková ; [ilustrace Richard Šmarda. ; verše Marie Štulíková]. - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2000. - Nestr. : barev. il. - brož.

Sbírka příkladů z matematiky k přijímacím zkouškám na VŠE / Marta Rosická, Lada Eliášová - 2. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 181 s. - brož.

Seminář o využití výpočetní techniky na technických VŠ : Liberec, 22.-23.10.1999. : sborník příspěvků. / editor Miroslav Brzezina - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2000. - 70 s. : il., tab. - brož.

SEMT 99 : International Symposium Elementary Maths Teaching. : Prague, the Czech Republic, Charles University, Faculty of Education, August 22-27, 1999. : proceedings. / edited by Milan Hejný, Jarmila Novotná - 1. vyd. - Prague : Charles Univerzity, 1999. - 197 s. : il., tab. - brož.

Slovo a obraz v komunikaci s dětmi : problematika tvorby pro děti a mládež a její recepce na konci 20. století. : sborník příspěvků z odborného semináře. : Ostrava, prosinec 1999. / [uspořádaly Eva Doupalová, Eva Höflerová] - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2000. - 93 s. - brož.

Sourozenecké konstelace / Kevin Leman - Vyd. 2. - Praha : Portál, 2000. - 223 s. - brož.

Studenti a jejich rodiče : (závěrečná zpráva jednoho mezigeneračního výzkumu). / Pavel Pácl - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1999. - 81 s. : tab. - brož.

Šetření k realizaci odborného výcviku ve 3letých učebních a 4letých studijních oborech SOU / zpracovali Olga Kofroňová, Jiří Vojtěch ; spolupracoval Jiří Hrešan. - Praha : Výzkumný odbor odborného škosltví, c2000. - 13, 16, 2 s. : il. - brož.

Školství a vzdělanost v Postřelmově od dávných dob až po naše časy : studie. / Jaroslav Mikolášek - Vyd. 1. - Brno : Pavel Křepela, 2000. - 107 s. : il. (některé barev.) - brož.

Tradice a perspektivy výchovy a vzdělávání : česko-polské pedagogické studie 4. / [redaktor Alena Nelešovská] - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 138 s. - brož.

Transparentnost a uznávání kvalifikací v Evropské unii : Praha, 15.2.1999. : sborník přednášek a diskusních příspěvků [ze semináře]. - 1. vyd. - Praha : Výzkumný ústav odborného školství, 2000. - 57 s. : il. - brož.


Učitelství jako profese / Jan Sofronk a kol. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2000. - 70 s. - brož.


Učíme se hodiny : první krůčky pod vedením rodičů. : příprava na první třídu. / Nicola Morganová ; ilustrace John Haslam. - 1. vyd. - Praha : Egmont ČR, 2000. - 32 s. : barev. il. + samolepky. - brož.

Učíme se pro život 1a. Pracovní sešit k učebnici věcného učení pro 7. ročník pomocné školy / Anna Vávrová, Radovan Netušil - 2. vyd. - Praha : Scientia, 1999. - 24 l. : il. - brož.

Učíme se pro život 1b. Pracovní sešit k učebnici věcného učení pro 8. ročník pomocné školy / Anna Vávrová, Radovan Netušil - 2. vyd. - Praha : Scientia, 1999. - 24 l. - brož.

Učíme se pro život 2a. Pracovní sešit k učebnici věcného učení pro 9. ročník pomocné školy / Jiří Kubíče, Radovan Netušil - 2. vyd. - Praha : Scientia, 1999. - 24 l. - brož.

Učíme se pro život 2b. Pracovní sešit k učebnici věcného učení pro 10. ročník pomocné školy / Jiří Kubíče, Radovan Netušil - 2. vyd. - Praha : Scientia, 1999. - 24 l. - brož.

Učím se číst : první krůčky pod vedením rodičů. : příprava na první třídu. / Nicola Morganová ; ilustrace John Haslam. - 1. vyd. - Praha : Egmont ČR, 1999. - 32 s. : il. + samolepky. - brož.

Učím se počítat : první krůčky pod vedením rodičů. : příprava na první třídu. / Nicola Morganová ; ilustrace John Haslam. - 1. vyd. - Praha : Egmont ČR, 1999. - 32 s. : il. + samolepky. - brož.

Učím se psát : první krůčky pod vedením rodičů. : příprava na první třídu. / Nicola Morganová ; ilustrace John Haslam. - 1. vyd. - Praha : Egmont ČR, 1999. - 32 s. : il. + samolepky. - brož.

Univerzita 3. věku na Univerzitě Karlově v Praze : akademický rok 2000/2001. / [zpracovala Helena Justová] - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2000. - 26 s. - brož.

Utváření výuky v 1. až 8. třidě waldorfské školy : pracovní náměty k hlavnímu vyučování. : přehled odborného vyučování. : podněty k vedení třídy a k práci s rodiči. : společný projekt Pedagogické sekce při Goetheanu (Dornach, Švýcarsko) a Výzkumného pedagogického pracoviště při Svazu Svobodných waldorfských škol (Stuttgart, Německo). - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1998. - 235 s. : tab. - brož.

Uzly - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 1999. - 64 s. : il. - váz.

Úkoly a problematika antropologie a zdravovědy na pedagogických fakultách : Olomouc, 30.6.1999. : Zlín, 1.7.1999. : sborník referátů z konferencí. / [redaktor Josef Krátoška] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 228 s. : il., tab. - brož.

Velká kniha pro malé mistry / Ursula Barffová, Inge Burkhardtová - 2. vyd., Dotisk. - Praha : Ikar, 2000. - 224 s. : il., fot. + 1 příl.. - váz.


Vědomostní a jazykové testy k přijímacímu řízení na Policejní akademii ČR / [Dagmar Lanská ... et al.] - 3., nezm. vyd. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2000. - 191 s. - brož.


Vojenská lékařská akademie Jana Evangelisty Purkyně v Hradci Králové : informace o škole a studiu. - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, [2000?]. - Nestr. : barev. il. - brož.

Vojenské střední školy - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2000. - Nestr. : il. - brož.

Volba literární látky pro dramatickou výchovu, aneb, Hledání dramatičnosti / Eva Machková - 1. vyd. - Praha : Akademie múzických umění, 2000. - 122 s. - brož.

Vybrané kapitoly z pedagogické psychologie / Alena Szachtová a kol. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 147 s. - brož.

Vybrané otázky vysokoškolské pedagogiky pro vzdělavatele učitelů / Jaroslava Vašutová a kol. - Praha : Univerzita Karlova, 1999. - 222 s. : tab., il. - brož.

Výchova občanů k demokracii II : sborník referátů. / editor René Wokoun - Brno : Moravskoslezská akademie pro vzdělání, vědu a umění, 2000. - 92 s. - Brož.

Výchovné problémy současné české školy a výchovné poradenství : sborník příspěvků z 6. pedagogického semináře organizovaného Centrem dalšího vzdělávání při PdF OU dne 21. září 1999. / [Josef Mrhač ... et al.] - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2000. - 95 s. - brož.

Výroční zpráva Ostravské univerzity 1999. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2000. - 95 s. : fot. tab., grafy. - brož.

Výroční zpráva o činnosti Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 1999. / [editor Václav Řehout ... et al.] - Vyd. 1. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2000. - 130 s., [5] s. barev. obr. příl. : il., tab. - brož.

Vývoj počtu žáků v systému vzdělávacích cest ve středním a vyšším vzdělávání : 1989-1999. / zpracoval Jiří Vojtěch - Praha : Výzkumný ústav odborného školství, c2000. - 16, 11 s., il. příl. : tab., il. - brož.

Vzdělávací systém Bulharska / [redakce Stanislava Brožová, Květa Goulliová, Iveta Kramplová] - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 1999. - 38 s. - brož.

Vzdělávací systém Lotyšska / [redakce Stanislava Brožová, Květa Goulliová] - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 1999. - 34 s. : tab. - brož.

Vzdělávací systém Rumunska / [redakce Stanislava Brožová, Květa Goulliová, Iveta Kramplová] - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 1999. - 44 s. : tab. - brož.

Vzdělávací systém Slovenska / [redakce Stanislava Brožová, Květa Goulliová, Iveta Kramplová] - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 1999. - 37 s. - brož.


Wo Kafka und seine Freunde zu Gast waren : Prager Kaffeehäuser und Vergnügungsstätten in historischen Bilddokumenten. / Hartmunt Binder - Prag : Vitalis, c2000. - 262 s. : il., mapa - váz.


Zábavná cvičení s mentálně postiženými dětmi / Vlasta Karásková - 3. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 59 s. : il. - brož.

Zásobník her, cvičení a improvizací tvořivé dramatiky / Jiří Oudes, Marie Peroutková - Plzeň : Pedagogické centrum, 1997. - 85 s. - brož.

Ženy nacistů / Anna Maria Sigmundová - 1. vyd. - Praha : Brána, 2000. - 197 s. : il. - Brána, váz.

100 her na pět minut / Elke Danneckerová, Birgit Riegerová - Praha : Svojtka & Co., 2000. - 96 s. : il. - váz.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 17.09.2019 09:12
TOPlist