Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2000 (září-říjen) - G. Právo, veřejná správa, vojenství

za září-říjen 2000

Act N 50/1976 Coll. on town & country palnning and on building regulations (the Building Act) in the wording of later regulations -- - Brno : Institute for Spatial Development, 1999. - 123 s. - Brož.

Advokacie včera a dnes : (vybrané texty z dějin a současnosti advokacie). / Stanislav Balík - junior - 1. vyd. - Dobrá Voda u Pelhřimova : Aleš Čeněk, 2000. - 256 s. - brož.

Agent A-54 : největší československý špion všech dob. / Rudolf Ströbinger - 4. vyd., ve Votobii 1.. - Olomouc : Votobia, 2000. - 201 s., 23 il. na příl. - brož.

Akciové společnosti / Jan Dědič, Radim Kříž, Ivana Štenglová - 3., dopl. vyd. - Praha : C. H. Beck, 2000. - xix, 487 s. - brož.

Aktuální otázky pojišťovnictví a penzijních fondů : sborník příspěvků z konference. : Liberec, 8.6.2000. / [kolektiv] - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2000. - 53 s. : il., tab. - brož.

Aktuální otázky reformy veřejné správy : (sborník příspěvků z konference). : 22.4.1999, Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. / [editor Petr Průcha] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 178 s. - brož.

Aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk : aktuální příručka určená pro každodenní praxi. : aplikace smluv, smluvní pojmy, vzory smluv a jejich alternativy. Základní dílo - stav: červenec 2000 včetně 11. aktualizace. / Veronika Sekerová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Annual Report of the Purkyně Military Medical Academy 1999.. - Hradec Králové : Purkyně Military Medical Academy, 1999. - 181 s. - brož.

Auditorské směrnice Komory auditorů České republiky - 2. vyd. - Praha : Komora auditorů České republiky, 1999. - Přeruš. str. - váz.

Bahna 2000 : den pozemního vojska AČR. : [17. červen 2000, cvičiště Bahna u Strašic]. - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2000. - Nestr. : barev. il. - brož.

Besedy o lidských právech se žáky 8. a 9. roč. základních škol a se studenty středních škol a učilišť : (inspirace pro učitelky a učitele). / Libuše Šilhánová - Vyd. 1. - Praha : Český helsinský výbor, 1999. - Přeruš. str. - brož.

Bezpečnost práce : aktuální příručka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 13. aktualizace - červenec 2000. / Pavel Petrů ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Bitevní a letadlové lodě / Steve Crawford - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 2000. - 320 s. : il. - váz.


Bitvy beze zbraní : 1990-2000. : co užitečného přinesly soudní procesy s odpírači vojenské služby. / Lubomír Müller - 1. vyd. - Praha : Ostrov, 2000. - 95 s. : il. - brož.


Boje o minulost : deset let vyrovnávání se s komunistickou minulostí - pokus o předběžnou bilanci. / Pavel Žáček - 1. vyd. - Brno : Barrister & Principal, [2000]. - 132 s., [4] s. il. příl. : il. - brož.

Cestovní náhrady : podle stavu k 20.4.2000. - Ostrava : Sagit, 2000. - 160 s. - brož.

Chci stavět : průvodce úřední a právní džunglí pro malé a střední stavebníky. / Václava Ondrejechová, Zdeňka Vobrátilová - Ostrava : Svoboda, 2000. - 60 s. - brož.

Chorvatsko : zákon o obchodu. - [Praha] : Svoboda Servis, 2000. - 62 s. - brož.

Civilní právo procesní : doplňková skripta. Část 1. Zákon č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony : Obecná ustanovení : Činnost soudu před zahájením řízení : Řízení v prvním stupni / Vladimíra Dvořáková ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Všehrd, 2000. - 45 s. - brož.

Církev a stát : (sborník příspěvků z 4. ročníku konference). : Právnická fakulta Masarykovy univerzity 30.9.1998, Brno. / editor Michal Lamparter] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 79 s. : tab. - brož.

Česká republika po vstupu do NATO : úvahy a problémy. / [sestavil Dobroslav Matějka] - Praha : Česká atlantická komise, 2000. - 84 s. - brož.

České horní právo Díl 2. / Roman Makarius - Ostrava : Montanex, 2000. - 172 s. : tab. - váz.

Českoslovenští legionáři z okresu Frýdek-Místek 1914-1920 / [napsal a uspořádal Tomáš Adamec] - Frýdek-Místek : Státní okresní archiv, 2000. - 93 s. : il., portréty, faksimile - Brož.

Čí je tohle dítě? / Bill Wilson - 1. čes. vyd. - Brno : Postilla, 1999. - xix, 180 s. : fot. - brož.

Daňové zákony 2000 : [podle právního stavu k 1.7.2000]. / kolektiv autorů - Olomouc : Anag, 2000. - 127 s. - brož.

Daň z přidané hodnoty : úplný soubor aktuálních předpisů. : podle stavu k 1.4.2000. - Ostrava : Sagit, 2000. - 128 s. - brož.

Devizové předpisy : devizový zákon, obchody s devizovými prostředky, směnárenská činnost, česká měna ve vztahu k euru, dohody o podpoře a ochraně investic, cestovní náhrady při zahraničních pracovních cestách. : podle stavu k 8.3.2000. - Ostrava : Sagit, 2000. - 96 s. : tab. - brož.

Dějiny veřejného práva ve střední Evropě : přehled vybraných otázek. / Karolina Adamová - Vyd. 1. - Praha : C. H. Beck, 2000. - xi, 155 s. - brož.

Dopisy : druhý a třetí dopis o dobytí Tenochtitlánu. / Hernán Cortés - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2000. - 179 s. : il. - váz.


Dopravně bezpečnostní činnost policie : obecná část. / Kamil Pavlíček, Zdeněk Kopecký - 3. upr. vyd. - Praha : Policejní akademie České republiky, 1999. - 116 s. - brož.


Dotčené orgány státní správy v procesu územního plánování a územního řízení Dodatek č. 1. Územně plánovací dokumentace : územní plán velkého územního celku - Brno : Ústav územního rozvoje, 1999. - [16] l. : tab. - Brož.

Dotčené orgány státní správy v procesu územního plánování a územního řízení Základní dílo. / Miriam Přinosilová - 1. vyd. - Brno : Ústav územního rozvoje, 1999. - 218 s. - Brož.

DPH s komentářem po novele od 1. dubna 2000 : po novele platné od 1.4.2000. / Václav Benda, Svatopluk Galončík, Ladislav Pitner - 2., dopl. a aktual. vyd. - Praha : Polygon, 2000. - 311 s. - brož.

DPH v příkladech po novele od 1. dubna 2000 : včetně úplného znění zákona o DPH, platného od 1.4.2000. / V. Benda, S. Galončík, L. Pitner - 4., aktualiz. a dopl. vyd. - Praha : Polygon, 2000. - 399 s. - brož.

Drogy, kriminalita a prevence / Renata Štablová a kol. - 2., rozš. vyd. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2000. - 205 s. : il., tab. - brož.

Dýka a jed : politické vraždy v Evropě. : (1400-1800). / Georges Minois - Vyd. 1. - Praha : Themis, 2000. - 398 s., obr. na příl. - váz.

Employment Services in the Czech Republic : 10 Years in Service of the Citizens 1990-2000. - 1st Ed. - Prague : Ministry of Labour and Social Affairs, 2000. - 39 s. : fot., tab. - brož.

Evropská sociální charta : texty Evropské sociální charty, Protokolů k ní a Revidované Evropské sociální charty. - Vyd. 1. - Praha : JAN, 2000. - 78 s. - brož.

Evropská unie - co je tam pro mne? / [Charles Pawnell ; kresby Marten Wolterink]. - 2., dopl. vyd. - Praha : Delegace Evropské komise v České republice, 1998. - 27 s. : il. - Brož.

Francouzská úchylka / John Henry Merryman - Praha : Občanský institut, 2000. - 15 s. : il. - Brož.

GIS Seč 2000 : geografické informační systémy ve státní a veřejné správě. : sborník referátů konference. : Junior Centrum Seč 7.6.-9.6.2000. - Litomyšl : Invence, 2000. - 310 s. : il. - brož.

Guide for businessmen / [translation Z. Pošustová, H. Holubová, K. Biggs] - Prague : Trade Links, 2000. - 480 s. : tab. - Brož.

Handelsrecht : die 39 praktisch relevanten Rechtsvorschriften des Handels- und Gesellschaftsrechts. : Stand: 1.2.2000. - 7. Aufl. - Wien : Manz, 2000. - 437 s. - brož.

Hawker Tempest : Mks. I, V, II, VI, TT Mks. 5, 6. / [ Michal Ovcacik, Karel Susa] - Prague : Mark I, c2000. - 36 s. : il. (některé barev.) + 1 příl. - brož.


Informace do kapsy Policie České republiky 2. Řešení krizových situací při výkonu služby / [sestavil Milan Kříž] - Vyd. 1. - Praha : Themis, 1999. - 77 s. : il. (většina barev.) - váz.


Innovation and Inspiration: Fifty Years of the Universal Declaration of Human Rights : Proceedings of the Academy Colloquium on the Ocassion of the 50th Anniversary of the Universal Declaration of Human Rights. : Utrecht/Amsterdam, 10-12.12.1998. / edited by Peter Baehr ... [et al.] - Amsterdam : Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, 1999. - viii, 238 s. - brož.

Iuridica 2. / [redaktor Leoš Vyhnánek ... et al.] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 252 s. - brož.

Jak common law chrání životní prostředí / Roger E. Meiners, Bruce Yandle - Praha : Liberální institut, 2000. - 38 s. - brož.

Jak funguje Evropská unie? - 2., dopl. vyd. - Praha : Delegace Evropské komise v České republice, 1998. - 30 s. : il. - Brož.

Jak jsme připraveni na povodně : sborník semináře. : 28. června 2000, Praha, Klub techniků. - Praha : Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 2000. - 78 s. : il., tab., mapy - brož.

Japonsko ve válce : velký pacifický konflikt. / Edwin Palmer Hoyt - 1. vyd. - Ostrava : Oldag, 2000. - 474 s. : il. - váz.

Katalog informací prevence kriminality 1999. - Vyd. 1. - Praha : Themis, 2000. - 338 s. : tab. - brož.

Klíč k bezpečí / Pavel Kocábek, Tomáš Koníček, Radvana Červená - Praha : Themis, 2000. - 62 s. : barev. il. - brož.

Koho kryje Jan Ruml? : skandální odhalení zákulisí olomoucké kauzy. / Olga Vondráková - Vyd. 1. - Praha : Otakar II., 1999. - 121 s. - brož.

Kompenzace informačního deficitu procesní strany v civilním soudním sporu / Josef Macur - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 253 s. - brož.

Komunikace a duševní poruchy / Vladimír Chodura - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2000. - 53 s. - brož.

Končí éra rodiny, nebo je rodina budoucností společnosti? : praxe a perspektivy rodinné politiky. : (sborník z česko-německo-rakouské konference). : Praha, 16.-17.11.1999. / [F. Bartoš ... et al.] - Brno : Národní centrum pro rodinu, 2000. - 109 s. : tab., grafy. - Brož.

Konkurs a vyrovnání : podle stavu k 15.5.2000. - Ostrava : Sagit, 2000. - 176 s. - brož.

Letouny druhé světové války / Christopher Chant - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 2000. - 320 s. : il. - váz.


Likvidace v kostce, aneb, Odlišná úprava likvidací podnikatelských a nepodnikatelských subjektů / Hana Kratochvílová - 1. vyd. - Olomouc : Anag, 2000. - 127 s. - brož.


Limity využití území : celostátně platné limity. : praktická příruka. Základní dílo. Stav k 31.12.1998 / Vladimír Hyvnar ... [et al.] - 2. vyd. - Brno : Ústav územního rozvoje, 1999. - Nestr. : il., tab. - brož.

Limity využití území : praktická příručka. Dodatek č. 2. Stav k 31.3.2000 / [Vladimír Hyvnar ... et al.] - 2. vyd. - Brno : Ústav územního rozvoje, 1999. - Nestr. - brož.

Limity využití území : praktická příruka. Dodatek č. 1. Stav k 31.8.1999 / [Vladimír Hyvnar ... et al.] - 2. vyd. - Brno : Ústav územního rozvoje, 1999. - Nestr. - brož.

Lotyšsko : veřejné zakázky a legislativa. : současné podmínky pro kooperaci a investování. : daně a cla. : založení společnosti. - [Praha] : Svoboda Servis, 2000. - 46 s. - brož.

Luftwafe in detail : Air War over the Czech Lands. / Jiří Rajlich - 1st Ed. - Prague : RAK, 2000. - 84 s. : il., fot. + 1 příl. - brož.

Malá encyklopedie vojenské strategie / [připravil Josef Nastoupil] - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2000. - 125 s. - brož.

Marihuana 2000 / J.X. Doležal - Vyd. 1. - Praha : Baronet, 2000. - 167 s. - váz.

Městský informační management / Martin Lukáš - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 314 s. - brož.

Militarne aspekty wojny trzydziestoletniej na Slasku / Jerzy Maron - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2000. - 277 s., 12 obr. na příl. : il., fot., tab. - brož.

Místní orgány a právo 12. aktualizace. / Stanislav Plíva ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2000. - Přeruš. str. - brož.

Monitoring stavu sociálně-právní ochrany dětí do tří let věku umístěných do kojeneckých ústavů a dětských domovů : [výsledná zpráva projektu realizovaného za spolupráce Českého helsinského výboru, Nadace Terezy Maxové a s podporou Nadace rozvoje občanské společnosti]. - 1. vyd. - Praha : Český helsinský výbor, 1999. - 21 s. : tab., barev. il. - brož.

Müllers grosses deutsches Ortsbuch : Bundesrepublik Deutschland. : vollständiges Gemeindelexikon. : 1999-2000. / bearbeitet von Dirk Halbach - 27., überarb. und erw. Aufl. - Wuppertal : Friedrich Müller, 1999. - 1412 s. - váz.

Nauka o veřejné správě / M. Pavlák, J. Veselý - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 61 s. : il., tab. - brož.

Nástin filosofie práva : úvahy strukturální. / Pavel Holländer - 1. vyd. - Praha : Všehrd, 2000. - 125 s. - brož.

Návykové chování a závislost : současné poznatky a perspektivy léčby. / Karel Nešpor - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2000. - 150 s. - brož.

Nemocenské pojištění / Vilém Kahoun, Vladimír Vurm - 2. opr. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2000. - 101 s. - brož.


Německý jazyk pro právníky / Milena Horálková - 2., opr. vyd. - Praha : Všehrd, 2000. - 358 s. - brož.

NV o zvýšení částek životního minima : úplné znění. - Český Těšín : Poradce, 2000. - 144 s. - brož.

Obce : podle stavu k 1.3.2000. - Ostrava : Sagit, 2000. - 160 s. - brož.

Obchodní právo pro firmy i zákazníky : vzory smluv s komentářem. / Ludmila Lochmanová - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - 98 s. : il. - brož.

Občanský soudní řád : k 1.1.2001. - Ostrava : Sagit, 2000. - 112 s. - brož.

Občanský soudní řád : podle stavu k 1.4.2000. - Ostrava : Sagit, 2000. - 160 s. - brož.

Občanský soudní řád : úplné znění platné od 1.1.2001. - 1. vyd. - Praha : Polygon, 2000. - 240 s. - brož.

Občanský soudní řád : úplné znění. : komentář. : rejstřík. : zásadní novela - zákon č. 30/2000 Sb.. / Jan Hušek - 1. vyd. - Praha : Prospektrum, 2000. - 398 s. - brož.

Občanský soudní řád : úplné znění. - Český Těšín : Poradce, 2000. - 64 s. - brož.

Občanský zákoník a související předpisy : nájem a podnájem nebytových prostor, vlastnictví bytů, nadace a nadační fondy --. : podle stavu k 15.5.2000. - Ostrava : Sagit, 2000. - 176 s. - brož.

Obrazová historie Luftwaffe / Alfred Price - 1. vyd. - Plzeň : Laser-books, 2000. - 168 s. : il. - váz.

Obrněná bojová vozidla / Philip Trewhitt - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 2000. - 320 s. : il. - váz.

Oceňování nemovitostí : aktuální příručka pro úřední, tržní a mezinárodní oceňování se vzory a souvisejícími právními předpisy. Květen 2000. / Miloslav V. Jokl ... [et al.] - 3. aktualizované, přeprac. a rozš. vyd. - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož..

Oceňování nemovitostí : aktuální příručka pro úřední, tržní a mezinárodní oceňování se vzory a souvisejícími právními předpisy. [Základní dílo]. / Miloslav V. Jokl ... [et al.] - 3. aktualizované, přeprac. a rozš. vyd. - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 2 příl. - váz.

Odboj občanů okresu Náchod v zahraničních pozemních jednotkách (1936-1945) / Václav Sádlo - Ústí nad Labem : Albis international, 2000. - 549 s., [32 s.] obr. příl. - brož.

Odborná způsobilost pro provozování vodní dopravy pro cizí potřeby / Jan Kyncl a kol. - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. - 81 s. - brož.


Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku : odpovědnost za výrobek. / Radka Honcová - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 273 s. - brož.


Orbis Iuris Romani : journal of ancient law studies. 2. / [editorial board Peter Blaho ... et al.] - 1st Publ. - Brno : Masarykova univerzita, 1996. - 181 s. - brož.

Orbis Iuris Romani : journal of ancient law studies. 3. / [editorial board Peter Blaho ... et al.] - 1st Publ. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 120 s. - Masarykova Univerzita, brož.

Orbis Iuris Romani : journal of ancient law studies. 4. / [editorial board Peter Blaho ... et al.] - 1st Publ. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 281 s. - Masarykova Univerzita, brož.

Orbis Iuris Romani : journal of ancient law studies. 5. / [editorial board Peter Blaho ... et al.] - 1st Publ. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 225 s. - Masarykova Univerzita, brož.

Podnik a právo životního prostředí 5. aktualizace. / Emil Rudolf ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2000. - Přeruš. str. - brož.

Polsko : možnosti pro zahraniční investory. - [Praha] : Svoboda Servis, 2000. - 16 s. - brož.

Poplatky : poplatky správní, soudní, místní, z prodlení v občanském právu, ostatní. : podle stavu k 14.4.2000. - Ostrava : Sagit, 2000. - 112 s. - brož.

Použití zbraně a zákon / Ivo Hrazdíra, Libor Kovárník, František Novotný - Vyd. 1. - Praha : Eurounion, 2000. - 412 s. : il. - brož.

Pracovní právo nejen pro manažery / Libor Šnédar - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 73 s. - brož.

Pracovní právo v příkladech / Jan Pichrt a kol. - Praha : Karolinum, 2000. - 86 s. - brož.

Prague to Pretoria : towards a global consensus on the military doctrine of peace support operations. : papers from conferences held in the Czech Republic and the Republic of South Africa. / [editors Mark Malan and Christopher Lord] - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2000. - 469 s. - brož.

Právnické osoby : obecná právní charakteristika. / Jan Hurdík - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 169 s. - brož.

Právní nástupnictví měny Euro / Michal Tomášek - Praha : Linde, 2000. - 269 s. : barev. il., tab. - brož.

Právní odpovědnost a právní vztahy v porodnictví / Zdeněk Zeman, Antonín Doležal - 1. vyd. - Praha : Galén, 2000. - 231 s. - váz.

Právní předpisy České republiky 9.5.1945 - 31.12.1999 : věcný a chronologický přehled všech platných právních předpisů vyhlášených ve Sbírce zákonů. / Pavel Mates, Miroslava Matoušová - Praha : Linde, 2000. - 894 s. - váz.


Primární prevence sociálně patologických jevů v pedagogické praxi 2. Učební text a workshop pro školní metodiky protidrogové prevence a prevence sociálně patologických jevů / [redaktor Dagmar Kubátová] - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1999. - 45 s. : il., tab. - brož.


Prodej podniku / Hana Vomáčková, Jiří Nesrovnal, Hana Březinová - Praha : Svaz účetních, 2000. - 93 s. -
Profesionální válečník 7. Varianta Delta / Richard Marcinko, John Weisman ; z anglického originálu přeložil Roman Marhold. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2000. - 261 s. - váz.

Program ochrany zvířat : situace v roce. 1999. / Jiří Dousek ... [et al.] - Liberec : Informační centrum Státní veterinární správy České republiky, 2000. - 18 s., 27 s. příl. : tab., grafy. - Brož.

Proudová vojenská letadla / Michael Sharpe - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 2000. - 320 s. : il. - váz.

Průvodce personální praxí Červenec - srpen 2000. - Praha : C. H. Beck, 2000. - Přeruš. str. : tab. - brož.

Průvodce personální praxí Květen - červen 2000.. - Praha : C. H. Beck, 2000. - Přeruš. str. : tab. - brož.

Průvodce podnikatele : jednoduché účetnictví (2000-2001). / Vlasta Ptáčková - 1. vyd. - Praha : Academia, 2000. - 255 s. : tab. - brož.

Příměří / Primo Levi ; [z italského originálu přeložila Olga Hostovská, úvodní báseň přeložil Jiří Pelán]. - Vyd. 1. - Praha : Nakladatelství Franze Kafky, 2000. - 211 s. : mapa - brož.

Příručka k přijímacímu řízení na Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně Akademický rok 2000-2001. [1]. Magisterské studium. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 34 s. - brož.

Příručka k přijímacímu řízení na Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně 2000-2001. [2]. Bakalářské kombinované studium - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 27 s. - brož.

Příručka pro tvorbu a hodnocení smluv na návrh a dodávku IS / kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Česká společnost pro systémovou integraci, 2000. - 51 s. - brož.

Reflections on Family Policy / Michaela Freiová - Prague : Civic Institute, 1999. - 60 s. - brož.

Report on the State of Human Rights in the Czech Republic 1999. / [editor Libuše Šilhánová] - 1st Ed. - Prague : Czech Helsinki Committee, 2000. - 171 s. - brož.

Ročenka : Ministerstvo obrany České republiky. 1999. - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2000. - 187 s. : fot., tab. - brož.


Rodinné právo, příklady k řešení / Milana Hrušáková, Zdeňka Králíčková - 3. aktualiz. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 159 s. - brož.


Rusko : základy podnikatelské činnosti zahraničních právnických osob v Ruské federaci. - [Praha] : Svoboda Servis, 2000. - 23 s. - brož.

Rybářství a právo : [zákon o rybářství s komentářem. / Tomáš Hemelík] - 1. vyd. - Praha : Orac, 2000. - 189 s. : il. (většina barev.) - váz.

Řízení místních orgánů 12. aktualizace. / Jitka Peková ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2000. - Přeruš. str. - brož.

Sborník přednášek : [sborník přednášek v rámci česko-německé spolupráce. / připravil Michal Malacka ; odpovědný redaktor Božena Hauptová]. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 113 s. - brož.

Sedmiletá válka v Evropě / František Stellner - 1. vyd. - Praha : Libri, 2000. - 407 s. : il. - brož.

Slovník veřejného práva československého Sv. 1. A-CH - Reprint pův. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, 2000. - vii, 871 s. - váz.

Směnka a šek v České republice / Zdeněk Kovařík - 3. přeprac. a dopl. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2000. - xviii, 609 s. - brož.

Sociální zabezpečení / Milan Galvas, Zdeňka Gregorová - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 239 s. - brož.

Soukromý právník pro podnikatele : aktuální vzorové smlouvy s komentářem pro každodenní obchodní styk. Základní dílo. / Pavel Běhounek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 2 příl. - váz.

Soumrak králů vzduchu : československé vojenské letectvo 1945-1950. / Jiří Fidler, Jiří Rajlich - V nakl. Ares vyd. 1. - Praha : Ares, 2000. - 106 s. : fot. - Ares, brož.

Soutěžní chování a právo proti nekalé soutěži / Petr Hajn - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 329 s. - brož.

Spartakiádní vrah : 1984/85. / Stanislav Bláha - Vyd. 1. - Praha : The World Circle Foundation, 2000. - 127 s. : il. - brož.

Spojovací vojsko / [editor Michal Polívka] - Praha : Czech Republic Ministry of Defence - AVIS, 2000. - 1 složený list - brož.

Společenské minority a sociální práce / Helena Záškodná a kolektiv - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2000. - 120 s. - brož.

Společenskovědní základy managementu / Ivan Hálek, Milada Blažková - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 163 s. - brož.


Společnost s ručením omezeným a její jednatel : vzory a příklady k dosažení úspěchu v každodenní praxi jednatelů a společníků. Základní dílo - Stav: květen 2000 včetně 20. aktualizací. / Viktor Knapp ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.


Sporná řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví / Radim Bednář ... [et al.] - 2. aktualiz. vyd. - Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 2000. - 68 s. + 1 příl.. - brož.

Správa daní a poplatků : podle stavu k 21.4.2000. - Ostrava : Sagit, 2000. - 112 s. - brož.

Správní právo : obecná část. : učební text určený především studentům středních a vyšších odborných škol bezpečnostně-právního zaměření. / Václav Kricner, Jiří Masařík - Vyd. 1. - Praha : Armex, 2000. - 110 s. - brož.

Správní právo : procesní část. / Petr Průcha, Soňa Skulová - 3. dopl. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 262 s. - brož.

Stavebně technický průvodce : rukověť pro projektovou a stavební praxi. / Bohumil Vlk, Oldřich Vobořil - Praha : Linde, 2000. - 459 s. : 8 il. příl., tab. - brož.

Stavební právo Díl 2. Stavební právo soukromé / Ivana Štenglová a kol. - 1. vyd. - Praha : Polygon, 2000. - 239 s. - váz.

Státní, regionální a obecní bytová politika : sborník materiálů celostátní konference. : Praha, 19.10.1999. - Praha : Informační centrum ČKAIT, 2000. - 159 s. : il., tab. - Brož.

Studia historycznoprawne [10]. / pod redakcja Alfreda Koniecznego - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1999. - 274 s. : il., tab. - brož.

Škola občanského juda : rukověť sebeobrany proti trampotám. / [Yvona Koutníková ... et al.] - Praha : Plejáda, 2000. - 93 s. : il. - váz.

Teoretická východiska aplikace finanční analýzy při řízení efektivnosti ekonomických subjektů v municipální sféře : teze habilitační práce. / Ivana Kraftová - Brno : Vutium, 2000. - 18 s. - brož.

Terezínské listy : sborník Památníku Terezín. 28. - Praha : Oswald, 2000. - 126 s. : il., fot. - brož.

Theresienstadt : a guide. / Jehuda Huppert and Hana Drori - Prag : Vitalis, c2000. - 128 s. : il. (některé barev.) - brož.

Theresienstadt : ein Wegweiser. / Jehuda Huppert und Hana Drori - 2. Ausg. - Prag : Vitalis, 2000. - 128 s. : il. (některé barev.) - brož.

The Housing policy changes and housing expenditures in the Czech Republic / Martin Lux - Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2000. - 58 s. : il. - brož.

Treaty of Amsterdam: what has changed in Europe - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 1999. - 30 s. : il. - brož.


Trestněprávní postih toxikomanů / Iveta Juráková - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 176 s. - brož.


Trestní právo procesní : (obecná část). / Alexandr Nett ... [et al.] - Vyd. 3., dopl. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 380 s. - brož.

Tým tornáda : život v eskadře prvního sledu. / John Peters, John Nichol - 1. vyd. - Ostrava : Oldag, 2000. - 233 s. : il. - váz.

Ucelená rehabilitace lidí se zdravotním, zejména somatickým, postižením : uvedení do problematiky. / Libor Novosad, Marcela Novosadová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2000. - 58 s. - brož.

Urbis 2000 : Brno, 16.-20.4.2000. : sborník přednášek doprovodného programu. - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. - 116 s. : il., tab. - brož.

Ústavní sociální péče : komentář k právním předpisům. : (podle právního stavu k 1.5.2000). / [Eva Rážová, Jarmila Králová] - Vyd. 3., upr. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2000. - 250 s. - brož.

Úvod do části správního práva : učební pomůcka správního práva pro studenty. / Milan Kindl - 2. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 90 s. - brož.

Vazby lesního, vodního a stavebního zákona v praktickém využívání : sborník příspěvků ze semináře, Brno 13. června 2000. - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2000. - 31 s. - brož.

Válka Mohykánů : sedmiletá válka v Americe. / Josef Opatrný - 1. vyd. - Praha : Libri, 2000. - 386 s. : il. - brož.

Velitelství územní obrany Brno / [editor Jaroslav Roušar] - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2000. - Nestr. : il. - brož.

Veřejné dražby : (soubor předpisů v platném znění). - Praha : Newsletter, 2000. - 60 s. - brož.

Veřejné stavební právo v praxi : aktuální předpisy, postupy, doporučení a vzory pro stavební veřejnost, právníky a veřejnou správu. Základní dílo včetně 7. aktualizace - stav: červenec 2000. / Jiří Plos ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Voda - legislativa evropského společenství a příprava na členství v EU : seminář. : 29. května 2000, Praha, Klub techniků. - Praha : Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 2000. - 68 s. : tab. - brož.

Vojenská lékařská akademie Jana Evangelisty Purkyně v Hradci Králové : informace o škole a studiu. - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, [2000?]. - Nestr. : barev. il. - brož.

Vojenské střední školy - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2000. - Nestr. : il. - brož.

Vojna do kapsy aneb Průvodce vojenskou službou / [připravil Petr Majer] - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2000. - 120 s. - brož.


Všeobecná teorie norem / Hans Kelsen - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 470 s. - brož.

Vybrané kapitoly ze sociálního a pracovního lékařství : učební text pro obor RP. / Antonín Nauš - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2000. - 183 s. : tab. - brož.

Vybrané kapitoly ze sociálního lékařství pro studující ZSF JU / Vladimír Vurm a kolektiv - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2000. - 108 s. : tab. - brož.

Vybrané základní a speciální předpisy ve výstavbě : podle stavu k 1.1.2000. / [odpovědná redaktorka Helena Hájková] - Praha : Informační centrum České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 2000. - 232 s. - brož.

Vypouštění odpadních vod podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb. : sborník semináře. : 22. února 2000, Klub techniků, Praha. - Praha : Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 2000. - 58 s. : il., tab. - brož.

Východiska a principy odměňování závislé práce v České republice / Dana Hrabcová - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 131 s. - brož.

Výdaje na bydlení, sociální bydlení a napětí na trhu s bydlením (mezinárodní komparace a polistopadový vývoj v ČR) / Martin Lux, Pavla Burdová - Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2000. - 114 s. : il., tab. - Brož.

Výkladový a etymologický slovník pro zdravotně sociální fakulty / Stanislav Doležal - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2000. - 91 s. - brož.

Výsledky vědecké práce studentů doktorského studia EKF VŠB-TU Ostrava 2000 : Ostrava, 1.6.2000. : sborník příspěvků z mezinárodní konference studentů doktorského studia. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 216 s. : tab. - brož.

X. Karlovarské právnické dny : Karlovy Vary, 15.-17.6.2000. / sestavili Vladimír Zoufalý, Jindřiška Munková - Praha : Linde, 2000. - 322 s. - brož.

Zadávání veřejných zakázek : s účinností k 1.6.2000. / Vladimír Pelc - 5. aktualiz. vyd. po novele zákona - Praha : Linde, 2000. - 528 s. - brož.

Zapalte Evropu! : partyzáni v Evropě za 2. světové války. / Kenneth Macksey - Vyd. 1. - Brno : Jota, 2000. - 298 s., obr. na příl., 7 mp. : il. - váz.

Základy evropského hospodářského práva / Waltraud Hakenbergová ; upravil Arsene Věrný. - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2000. - xxi, 267 s. - brož.

Zákoník práce 2000-2001 : srovnávací bez komentáře. / [Jaroslav Jakubka, Pavel Michal] - Český Těšín : ANAG, 2000. - 87 s. - brož.


Zákon o cestovních náhradách s komentářem včetně daňových souvislostí / Marie Salačová - 3. upr. a aktualiz. vyd. - Praha : Polygon, 2000. - 191 s. : tab. - brož.


Zákon o daních z příjmů : úplné znění. - Český Těšín : Poradce, 2000. - 80 s. - brož.

Zákon o drahách v úplném znění s komentářem / Jaroslav Soušek, Miroslav Stehlík, Kamil Watras - 2. vyd. - Český Těšín : ANAG, 2000. - 263 s. - brož.

Zákon o insolventnosti aneb Kdo vyplatí zaměstnancům mzdy? : nový zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. / Ladislav Jouza - Praha : Linde, 2000. - 144 s. - brož.

Zákon o konkursu a vyrovnání : úplné znění zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů. : poznámkové vydání s judikaturou k novele č. 105/2000 Sb., účinné k 1.5.2000. / Zdeněk Krčmář - Praha : IFEC, 2000. - 295 s. - brož.

Zákon o prevenci závažných havárií a prováděcí předpisy s komentářem / Dana Římanová - 1. vyd. - Praha : Polygon, 2000. - 193 s. : tab. - brož.

Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem : právní předpisy, komentář, judikatura. / Eva Barešová, Petr Baudyš - 2. dopl. a přeprac. vyd. - Praha : C. H. Beck, 2000. - xxxiv, 798 s. - váz.

Zdravý rozvod pro rodiče i děti : původní, klinicky ověřený program provázející čtrnácti etapami procesu rozchodu, rozvodu až k případnému uzavření nového manželství. / Craig Everett, Sandra Volgy Everettová - 1. vyd. - Praha : Talpress, 2000. - 212 s. - váz.

Zpravodajská brigáda : 1939-1999. : sborník. / [Josef Daněk ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 1999. - 186 s. - brož.

Zpráva Českého helsinského výboru o stavu lidských práv v České republice v roce 1999. / [redakční úprava Libuše Šilhánová] - Vyd. 1. - Praha : Český helsinský výbor, 2000. - 151 s. - brož.

Živnostenské podnikání : podle stavu k 17.4.2000. - Ostrava : Sagit, 2000. - 96 s. - brož.

Živnostenský zákon a předpisy souvisící : poznámkové vydání se vzory. : podle právního stavu k 1.6.2000. / Eva Horzinková, Alexej Kohout - 7. aktualiz. a přeprac. vyd. - Praha : Linde, 2000. - 365 s. - brož.

Živnostenský zákon s komentářem a vzory podání : aktualizované znění k 1.3.2000. / Věra Babšická - 4. vyd. - Praha : Polygon, 2000. - 233 s. : tab. - brož.

Živnostenský zákon s komentářem a vzory podání : aktualizované znění k 1.5.2000. / Věra Babšická - 5. vyd. - Praha : Polygon, 2000. - 233 s. : tab. - brož.

Živnostenský zákon v praxi / Eva Horzinková - Olomouc : ANAG, 2000. - 230 s. - brož.

6. polní nemocnice AČR / [redaktor Gustav Xaver] - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 1999. - Nestr. : 31 fot. - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist