Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2000 (září-říjen) - D. Společenské vědy /obecně/, sociografie

za září-říjen 2000

Anatomie lásky : vztahy otec-dcera, matka-syn a jejich vliv na budoucí partnerské vztahy. / Guy Corneau - Praha : Portál, 2000. - 247 s. - váz.

Angličané / Geoffrey R. Elton - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. - 260 s. : il. - váz.

Aplikovaná statistika / František Pavelka, Petr Klímek - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 131 s. : tab. - brož.

Ateliér Jindřicha Štreita : Uherské Hradiště, 26.7.-31.8.1996, Cheb, 2.10.-25.10.1996, Dolní Benešov, prosinec 1996 - leden 1997, Cieszyn, březen 1997. / [texty Miroslav Vojtěchovský, Vladimír Birgus] - Praha : Katedra fotografie FAMU, 1996. - 57 s. : il. - Brož.

A coeur perdu / Jindřich Štreit ; [text Christophe Couisin, Jean-Jacques Wagner]. - Zádveřice : Tiskárna Reproprint, [2000?]. - 60 s. : il. - váz.

Babička má vždycky pravdu, ale poslouchá ji někdo? / Mary McBrideová ; ilustrace Christine Trippová. - Vyd. 1. - Praha : Aurora, 2000. - 143 s. : il. - brož.

Bohemia - Italia : Češi ve Vlaších a Vlaši v Praze 1600-2000. : Praha, Vlašská kaple , 18.5.-15.6.2000. / Zdeněk Hojda, Jaroslava Kašparová - Praha : Národní knihovna ČR, 2000. - 95 s. : il. - brož.

Cvičení a přednášky z biometriky s řešenými příklady pro AF a ITSZ / Vladimír Brabenec ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2000. - 203 s. : tab. - brož.

Česká sociální politika na prahu 21. století: efektivnost, selhávání, legitimita / Tomáš Sirovátka (editor) - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 236 s. : tab., il. - brož.

Češi na prahu nového tisíciletí / Milan Tuček, Hana Friedlanderová a MEDIAN - Vyd. 1. - Praha : Brána, 2000. - 223 s. : il., tab. - Median, brož.

Češi na prahu nového tisíciletí / Milan Tuček, Hana Friedlanderová a Median - Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství, 2000. - 223 s. : il., tab. - Median, brož.

Deutsch-Tschechischer, česko-německý Almanach 2000 / [Herausgeber Peter Becher, Ivan Binar] - München : Adalbert Stifter Verein, 2000. - 228 s. - brož.

Folklore of the Change : Folk Culture in Post-Socialist Bulgaria. / Radost Ivanova - Helsinki : Suomalainen Tiedeakatemia, 1999. - 127 s. - brož.

Gebrauchsanweisung für Tschechien / Jiří Gruša - München : Piper, c1999. - 201 s. - váz.

Globalizace / Vladimír Jeníček - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 65 s. - brož.


Glosy o české politice : 1996-1999. / Pavel Tigrid - 1. vyd. - Praha : Radioservis, 2000. - 202 s. - váz.


Holandská zkušenost : jak malá země řeší aktuální společenské a politické problémy. / Miroslav Kabela - 2. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 2000. - 215 s., il. příl. - brož.

Intelektuálové ve středověku / Jacques Le Goff - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1999. - 183 s. - váz.

Inventura dospělosti / Petr Příhoda - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2000. - 184 s. - brož.

Jak přežít padouchy / Benjamin Kuras - 2. vyd. - Praha : Evropský literární klub, 2000. - 194 s. - váz.

Jak se prosadit asertivně / Tomáš Novák, Yveta Kudláčková - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 96 s. - brož.

Jak využít životních změn / Pierre Haineault - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2000. - 91 s. - brož.

Komunikace a duševní poruchy / Vladimír Chodura - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2000. - 53 s. - brož.

Komunikace lesníků a majitelů lesa s veřejností : sborník z celostátního semináře konaného v Kostelci nad Černými lesy dne 23. března 2000. / [editor Luděk Šišák] - 1. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2000. - 48 s. - brož.

Končí éra rodiny, nebo je rodina budoucností společnosti? : praxe a perspektivy rodinné politiky. : (sborník z česko-německo-rakouské konference). : Praha, 16.-17.11.1999. / [F. Bartoš ... et al.] - Brno : Národní centrum pro rodinu, 2000. - 109 s. : tab., grafy. - Brož.

Mathematics, statistics and informatics in economy / [redaktor Antonín Leitner] - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 161 s. -
Mechanismus sekt / Jean-Marie Abgrall - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2000. - 253 s. - váz.

Náboženství v době společenských změn / Jiří Hanuš ... [et al.] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 110 s. - brož.

Národnostní menšiny a jejich sociální pozice ve střední Evropě : sborník z mezinárodní vědecké konference. : Opava, 5.-6.10.1999. / editoři Jana Machačová, Jiří Matějček - Vyd. 1. - Opava : Slezský ústav Slezského zemského muzea, 1999. - 294 s. - brož.

Národnostní menšiny a majoritní společnost v České republice a v zemích střední Evropy v 90. letech XX. století : sborník z mezinárodní vědecké konference. : Opava, 13.-14.10.1998. / [editor Gabriela Sokolová a Olga Šrajerová] - Vyd. 1. - Opava : Slezský ústav Slezského zemského muzea, 1998. - 312 s. - brož.

Nerovnost, spravedlnost, politika : Česká republika 1991-1998. / Petr Matějů ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství, 2000. - 402 s. : tab. - brož.


Otevřená minulost : autobiografická sociologie státního socialismu. / editor Zdeněk Konopásek - Vyd. 1. - Pragha : Karolinum, 1999. - 371 s. - brož.


Paměti a osudy : knihkupecké vzpomínky na léta 1871-1884. / Leoš Karel Žižka - 1. vyd. - Praha : Jan Kanzelsberger, 1999. - 508 s. : il. - váz.

People of the Olomouc Region : Soho Photo Galery, New York, April l4-29, 2000. / Jindřich Štreit ; [text Antonín Dufek]. - Dolany : Obecní úřad Dolany, 2000. - 31 s. : il. - brož.

Podrobné úmrtnostní tabulky za ČR v roce 1999 1998-1999.. - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 21 s. : tab. - brož.

Porozumění : Češi-Němci-východní Evropa 1848-1948. / Hans Lemberg - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. - 350 s. - váz.

Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen Bd. 5. / [redaktionskollegium Zdeněk Jindra ... et al.] - Prag : Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität, 1999. - 251 s. : tab. - brož.

Primární prevence sociálně patologických jevů v pedagogické praxi 2. Učební text a workshop pro školní metodiky protidrogové prevence a prevence sociálně patologických jevů / [redaktor Dagmar Kubátová] - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1999. - 45 s. : il., tab. - brož.

Prognostické inženýrství v dopravě / František Orava - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. - 132 s. - brož.

Představy mladých lidí o manželství a rodičovství / Ludmila Fialová ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství, 2000. - 163 s. : tab. - brož.

Příjmy a vydání domácností zpravodajského souboru statistiky rodinných účtů v letech 1989 až 1997. - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 25 s. : tab. - brož.

Psychologie lidské komunikace / Zbyněk Vybíral - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2000. - 263 s. - brož.

Psychosomatický základ veřejného vystupování, jeho studium a výzkum : sborník z konference 14. a 15.10.1999. : výstup grantu Ministerstva kultury ČR č. 827/99. / [editorky Eva Vyskočilová a Eva Slavíková] - Vyd. 1. - Praha : Akademie múzických umění, 2000. - 181 s. : il. - brož.

Reflections on Family Policy / Michaela Freiová - Prague : Civic Institute, 1999. - 60 s. - brož.

Sbírka příkladů ze statistiky : (statistika A). / Markéta Artlová ... [et al.] - Vyd. 3., Dotisk. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 272 s. : il., tab. - brož.

Sborník příspěvků z 5. mezinárodního kolokvia Koncipování budoucnosti v Evropě '99 : 7.-8.9.1999, Praha. / [redaktor František Petrášek] - Praha : Občanská futurologická společnost, 1999. - 74 s. : tab. - Brož.


Slovo a obraz v komunikaci s dětmi : problematika tvorby pro děti a mládež a její recepce na konci 20. století. : sborník příspěvků z odborného semináře. : Ostrava, prosinec 1999. / [uspořádaly Eva Doupalová, Eva Höflerová] - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2000. - 93 s. - brož.


Smileys : stručný průvodce emotivní elektronickou komunikací. / Tomáš Baránek - Praha : Computer Press, 2000. - 62 s. : il. - brož.

Sociální psychiatrie v čase změn / editoři Eva Dragomirecká, Alena Palčová, Hana Papežová - 1. vyd. - Praha : Psychiatrické centrum, 2000. - 278 s. - brož.

Sociální stratifikace : problém, vybrané teorie, výzkum. / Jadwiga Šanderová - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 172 s. - brož.

Sociologické školy, směry, paradigmata : [Miloslav Petrusek ... et al.]. - Vyd. 2., dopl. - Praha : Sociologické nakladatelství, 2000. - 258 s. - váz.

Sociologie / Anthony Giddens - Vyd. 1. - Praha : Argo, 1999. - 595 s. : il., mapy - váz.

Sourozenecké konstelace / Kevin Leman - Vyd. 2. - Praha : Portál, 2000. - 223 s. - brož.

Speciální výstupy demografické statistiky 1992-1998. Sňatky, rozvody - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 162 s. - brož.

Společenské minority a sociální práce / Helena Záškodná a kolektiv - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2000. - 120 s. - brož.

Společenskovědní základy managementu / Ivan Hálek, Milada Blažková - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 163 s. - brož.

Strukturální modelování v psychologii / Tomáš Urbánek - Brno : Pavel Křepela, 2000. - 234 s. : il., tab. - brož.

Studenti a jejich rodiče : (závěrečná zpráva jednoho mezigeneračního výzkumu). / Pavel Pácl - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1999. - 81 s. : tab. - brož.

Ten Years : the events of 1989-1999 as photographed by MF DNES. / Herbert Slavík - Praha : Argo, 1999. - Nestr. : il. - váz.

Terminologický slovník z oblasti alkoholu a drog / [redaktor Alena Palčová] - 1. vyd. - Praha : Psychiatrické centrum, 2000. - 80 s. - brož.

The Housing policy changes and housing expenditures in the Czech Republic / Martin Lux - Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2000. - 58 s. : il. - brož.

Úvod do statistiky : text pro semináře. / Anna Gerylovová, Jan Holčík - 2. přeprac. a dopl. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 31 s. : il. - brož.

Víš, kdo jsi? / Roland Rottenfusser - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2000. - 182 s. - brož.


Vnitropodniková sociální politika / Jaroslav Hála - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2000. - 61, iv s. - Brož.


Vybrané kapitoly ze sociální psychologie v kontextu komunikace / Hana Vykopalová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 198 s. - brož.

Vztahová inteligence : schopnost a umění získat si lidi. / Stefan F. Gross - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 2000. - 234 s. - váz.

V jaké společnosti vlastně žijeme? : společenská koncepce - srovnání. Sv. 1. / Armin Pongs - Praha : ISV, 2000. - 265 s. - váz.

Wo Kafka und seine Freunde zu Gast waren : Prager Kaffeehäuser und Vergnügungsstätten in historischen Bilddokumenten. / Hartmunt Binder - Prag : Vitalis, c2000. - 262 s. : il., mapa - váz.

Zabavené fotografie : [Moravská galerie v Brně, Pražákův palác, 24.6.-12.9.1999. / [fotografie Jindřich Štreit ; text Antonín Dufek]. - 1. vyd. - Brno : Sedláček, 1999. - [58] s. : il. - brož.

Zajatci hvězd a snů : katolická moderna a její časopis Nový život (1896-1907). : výstava v Moravské galerii v Brně, 11.5-13.8.2000. / editoři Roman Musil, Aleš Filip - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2000. - 458 s. : il. (některé barev.) - Argo, váz.

Základy statistiky pro studenty psychologie / Eva Reiterová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 101 s. : tab. - brož.

Zdravý rozvod pro rodiče i děti : původní, klinicky ověřený program provázející čtrnácti etapami procesu rozchodu, rozvodu až k případnému uzavření nového manželství. / Craig Everett, Sandra Volgy Everettová - 1. vyd. - Praha : Talpress, 2000. - 212 s. - váz.

10 let : události 1989-1999 ve fotografii MF DNES. / Herbert Slavík - Praha : Argo, 1999. - Nestr. : il. - váz.

...jak Češi jednají / Jan Čulík - Vyd. 1. - Chomutov : Milenium Publishing, 2000. - 578 s. - váz.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 16.09.2019 10:14
TOPlist