Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2000 (září-říjen) - C. Náboženství, teologie, církve

za září-říjen 2000

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis : Facultas Theologica Cyrillo-Methodiana. Vol. 1. 1999. Theologica Olomoucensia - Vyd. 1. - Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 1999. - Přeruš. str. - brož.

Adresář církví a náboženských společností registrovaných v České republice podle stavu k 1. dubnu 2000 2000.. - Praha : Ministerstvo kultury České republiky, 2000. - 71 s. - brož.

Apofthegmata : výroky a příběhy pouštních otců. 1. / [z řeckého a latinského originálu přeložil, slovníčkem reálií a toponym a rejstříkem opatřil Jiří Pavlík] - 1. vyd. - Praha : Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2000. - 153 s. - brož.

Apoštolská tradice / Hippolyt Římský - Vyd. 1. - OlomoucVelehrad : Centrum Aletti : Refugium Velehrad-Roma, 2000. - 53 s. - váz.

As Golems go / Benjamin Kuras - Vyd. 1. - Praha : Baronet, 2000. - 166 s. : il. - váz.

Aurikulotherapie 1. Toulky řádem / Jaroslav Debef - Olomouc : Votobia, 2000. - 281 s. - brož.

Ájurvéda pro každý den : jemný léčebný způsob, vedoucí k dokonalému zdraví a pohodě. : praktická příručka pro každého. / Ernst Schrott, Birgit Frohnová - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2000. - 175 s. : il., fot., tab. - brož.

Bible a christologie : dokument Papežské biblické komise z roku 1984. / úvodní studie a bibliografické přehledy C.V. Pospíšil - , Dotisk. - Praha : Krystal OP, 1999. - 98 s. - brož.

Biblické príbehy / prerozprávala Libby Purvesová ; ilustroval Eric Thomas. ; [překlad Ivana Kožialová a Olga Škodáčková]. - Slov. vyd. 1. - Praha : Cesty, 1999. - 64 s. : il. - váz.

Biblické příběhy / převyprávěla Libby Purvesová ; ilustroval Eric Thomas. ; [z anglického originálu přeložila Ivana Kožiálová]. - Čes. vyd. 1. - Praha : Cesty, 1999. - 64 s. : il. - váz.

Boží milosrdenství : základní rysy pobožnosti k Božímu Milosrdenství. / Ignacy Rózycki - 1. vyd. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1999. - 41 s., il. na příl. - brož.

Brána naděje / Jindřich Štreit ; [texty Jan Graubner, Josef Hrdlička]. - 1. vyd. - Olomouc : Arcibiskupství olomoucké, [2000]. - 60 s. : il. - váz.

Bůh stvořil celý svět : vystřihovánky, říkadla, omalovánky. : pracovní sešit pro děti od 5 let. / Ráchel Bícová, Václava Žaludová ; [ilustrace] Petra Mizurová. - Praha : Samuel, c2000. - 27 s., [2] l. obr. příl : il. - Brož.

Cesta je cíl : základní rukověť buddhistiké meditace. / Chögyam Trungpa - 1. vyd. - Jablonec nad Nisou : Vadžra, 2000. - 162 s. - brož.Církev a blouznivci
: historie sektářství a bludařství. / Josef Váchal - Vyd. 2. - Praha : Volvox Globator, 2000. - 157 s. : il. - váz.


Církev a stát : (sborník příspěvků z 4. ročníku konference). : Právnická fakulta Masarykovy univerzity 30.9.1998, Brno. / editor Michal Lamparter] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 79 s. : tab. - brož.

Co hlásá New Age / Michel Lacroix - Vyd. 1. - Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 2000. - 109 s. - brož.

Co je církev? / Hans Küng - 1. čes. vyd. - Brno : Cesta, 2000. - 194 s. - brož.

Co se děje po smrti? / Dominique Morin - 1. vyd. - Praha : Paulínky, 2000. - 62 s. - brož.

Čí je tohle dítě? / Bill Wilson - 1. čes. vyd. - Brno : Postilla, 1999. - xix, 180 s. : fot. - brož.

Člověk a svět : úvaha nad námi. / Zdeněk Fritz - Olomouc : Z. Fritz, 1999. - 95 s. : il. - brož.

Darebáci v rouchu : interní kronika současných čínsko-tibetských intrik v linii Karma Kagjü buddhismu Diamantové cesty. / Tomek Lehnert - 1. vyd. - Praha : Společnost Diamantové cesty, 2000. - xxxi, 323 s. : il. - brož.

Dar poznání / Philippe Madre - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000. - 49 s. - brož.

Dějiny celibátu / Georg Denzler - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2000. - 178 s. - brož.

Dějiny římskokatolické farnosti Žeranovice : vydáno u příležitosti 870 let obce Žeranovice a 100 let od znovuvybudování a posvěcení farního kostela svatého Vavřince. / [Ladislav Zelina, Jana Langerová] - Žeranovice : Obec Žeranovice, 2000. - 110 s., obr. na příl. - Brož.

Dítě v dobrých rukou : pracovní sešit. / Nancy Van Peltová - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 2000. - 75 s. : il. - brož.

Druhý list Korinťanům / Jacob Kremer - Vyd. 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000. - 115 s. - brož.

Duch svatý / Ladislav Tichý ... [et al.] - Vyd. 1. - Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 2000. - 73 s. - brož.

Dvojí tvář lenosti / Kateřina Lachmanová - Vyd. 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000. - 141 s. - brož.

Encyklopedie slovanských bohů a mýtů / Naďa Profantová, Martin Profant - 1. vyd. - Praha : Libri, 2000. - 259 s. : il. - váz.

Erfahrung Gottes im Denken : zu einer neuen Lesart des Anselmschen Argumentes (Proslogion 2-4). / Joachim Ringleben - München : Vandenhoeck & Ruprecht, 2000. - 36 s. -

Evropské duchovní dějiny / Friedrich Heer - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2000. - 768 s. : il. - váz.


Existuje Bůh? / Dominique Morin - Praha : Paulínky, 2000. - 62 s. - brož.

Hesla Jednoty bratrské na rok 2000. - Praha : DÚLOS, 1999. - 159 s. - brož.

Hintergründe des Streites um die Rechtfertigungslehre in der evangelischen Theologie / Wolfhart Pannenberg - München : Bayerische Akademie der Wissenschaften, 2000. - 17 s. - brož.

Homosexualita v názorech současné společnosti / Pavlína Janošová - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2000. - 218 s. : tab. - brož.

Inkulturace a požadavky modernosti / Marcello de Carvalho Azevedo. / Pavel Ambros : Jeruzalém, 16.-26.6.1981. : mezioborový seminář. - Vyd. 1. - Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 2000. - 65 s. - brož.

Jako rozlámaný chléb : přemítání o člověku, o Bohu o jejich vzájemném vztahu; to vše nad slovy písma. / Peter G. van Breemen - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000. - 143 s. - brož.

Jak se věci mají : živé pojetí buddhismu. / Ole Nydahl - 2. vyd. - Praha : Společnost Diamantové cesty, 1999. - 52 s. - brož.

Jak vstoupit do Boží přítomnosti / Ruth Ann Ashton - 1. čes. vyd. - Brno : Postilla, 1999. - 58 s. : il. - brož.

Ježíš a svitky od Mrtvého moře / editor James H. Charlesworth - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2000. - 389 s. - váz.

Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel / Ctirad Václav Pospíšil - Vyd. 1. - Praha : Krystal OP, 2000. - 269 s. - brož.

Jízda na tygrovi : jak budhové došli na Západ. / Lama Ole Nydahl - 2. vyd. - Praha : Společnost Diamantové cesty, 1999. - 377 s. : il. - brož.

John Wesley - svědek Boží moci / Garth Lean - Vyd. 1. - Praha : Návrat domů, 2000. - 142 s. - váz.

Karmické bádání Rudolfa Steinera a úkoly Anthroposofické společnosti / Sergej Oleg Prokofjev - Svatý Kopeček u Olomouce : Michael, 2000. - 61 s. - váz.

Kat beze stínu / František R. Kraus - 1. (2.) vyd. - Praha : Bystrov, 2000. - 127 s. - brož.

Kdybych měl už jen jeden den života / Anselm Grün - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000. - 47 s. : il. - váz.

Kniha proroctví na prahu milénia : 777 vizí a předpovědí od Nostradama, Edgara Cayce, Gurdjieffa, Tamo-San, Madame Blavatské, proroků Starého i Nového zákona a 89 dalších autorů. / John Hogue - Vyd. 1. - Praha : BETA, 2000. - 407 s. - Beta, váz.

Kristus podle New Age : kritická analýza. / Alessandro Olivieri Pennesi - 1. vyd. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2000. - 116 s. - brož.


Kronika válečníkova Díl 1. Zimní král / Bernard Cornwell ; [z anglického originálu přeložila Jana Svobodová]. - Vyd. 1. - Ostrava : Oldag, 2000. - 317 s. - váz.

Křesťanství a ostatní náboženství : dokument Mezinárodní teologické komise z roku 1996.. / Joseph Ratzinger - Vyd. 1. - Praha : Krystal OP, 1999. - 82 s. - brož.

Křižovatky : příběh obyčejných lidí, kteří zažili neobyčejné věci, když se jejich cesty protnuly na křižovatkách života. / Zdeněk Fritz - Olomouc : Z. Fritz, 2000. - 203 s. - brož.

Kultura rozumu a vůle : člověk zítřka. / Břetislav Kafka - 1. čes. úplné autorem dopl. (celkově 6.) vyd. - Olomouc : Poznání, 1999. - 285 s. - váz.

Lurdy očima lékaře / Vlastislav Ječmínek - 1. vyd. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2000. - 164 s., 8 obr. na příl. - brož.

Magie labyrintů : mýty, posvátná geometrie, duchovní růst. / Sig Lonegren - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2000. - 193 s. : il. - váz.

Mechanismus sekt / Jean-Marie Abgrall - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2000. - 253 s. - váz.

Mizení Boha / Richard Elliott Friedman - Vyd. 1. - Praha : Argo, 1999. - 332 s. - váz.

Moderní člověk a náboženství / Tomáš Garrigue Masaryk - 2. vyd. - Praha : Masarykův ústav AV ČR : Ústav T. G. Masaryka, 2000. - 222 s. : il. - váz.

Modlitba mlčení / Karin Johne - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000. - 99 s. - brož.

Moje cesta k lamům : budhové střechy světa. / Lama Ole Nydhal - 1. vyd. - Praha : Společnost Diamantové cesty, 1999. - 189 s. : il. - brož.

Nalezená minulost / Helena Epsteinová - Praha : Rybka Publishers, 2000. - 325 s., obr. příl. - váz.

Na prahu nové éry : Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, Vojevůdkyně Božích zástupů. / Aldo Gregori - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2000. - 383 s. - brož.

Náboženské motivy v asijském umění : soubor studií pracovní skupiny "Náboženské směry v Asii/Religious Trends in Asia". / redakce Lubica Obuchová a Petra Müllerová - Praha : Dar Ibn Rushd, 1999. - 114 s. : il. - Česká orientalistická společnost, brož.

Náboženství v době společenských změn / Jiří Hanuš ... [et al.] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 110 s. - brož.

Nebe nad močály : životopis sv. Marie Goretti. - 2., opr. vyd. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1999. - 85 s. - brož.


Noc je plná hvězd : modlitby v temných chvílích. / Sabine Naegeliová - Brno : Cesta, 1999. - 119 s. - brož.


Nová evangelizace / Michel van Parys ... [et al.] - Vyd. 1. - Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 2000. - 113 s. - brož.

Nový výklad sv. Tomáše : přednášky v Laskách. / Stefan Swiezawski - 1. čes. vyd. - Brno : Cesta, 2000. - 173 s. - brož.

Odvaha pro všední den / Ivan Golub - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000. - 147 s. - brož.

Opustíš-li zákon - zahyneš! : návod duchovní vědy, jak omezovat moc tmy (překážek světla) nad člověkem. / František Venzara - Štěpánov u Olomouce : Světlo pravdy morálního zákona, 2000. - 40 s. - brož.

Ortodoxie / Gilbert Keith Chesterton ; [z anglického originálu přeložil Jan Čulík]. - Vyd. v tomto překl. 2., v nakl. Academia 1.. - Praha : Academia, 2000. - 152 s. - brož.

Otcové pouště s Anselmem Grünem - V Karmelitánském nakl. vyd. 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000. - 90 s. - váz.

Ovoce ducha / Jiří Malý - 1. vyd. - Praha : Ampelos, 2000. - 74 s. - brož.

O Bibli a jejím učení Díl 6. Zevní a vnitřní náboženství : křesťanská mystika / Jiří Vacek - 1. vyd. - Praha : Jiří Vacek, 2000. - 155 s. - Brož.

O stupních pokory a pýchy / Svatý Bernard z Clairvaux - Vyd. 1. - Praha : Krystal OP, 1999. - 118 s. - váz.

Perspektivy církve : vybrané kapitoly z eklesiologie. / Josef Dolista - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000. - 119 s. - brož.

Poselství paní všech národů - 1. vyd. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2000. - 205 s. - brož.

Posvátný spánek : jak ho vyvolat a využít. / Scott Cunningham - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2000. - 212 s. : il. - váz.

Pražské Jezulátko / Josef Forbelský, Jan Royt, Mojmír Horyna ; fotografie Karel a Ladislav Neubertovi. - Praha : Aventinum, 2000. - 95 s. : barev. il. - váz.

Proměny mýtu v čase : vývoj mýtů od raných kultur až po středověké legendy. / Joseph Campbell - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2000. - 211 s. : il. - brož.

Prorok : modlitba ztraceného rybáře. / David Torkington ; [z anglického originálu přeložila Magdaléna Tázlarová]. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000. - 135 s. - brož.

Prostý příběh / Vladislav a Gabriela Soukupovi - 1. vyd. - Modřice : Josef Tůma, [1999?]. - 83 s. - brož.

Přišel jsem - odkud? Odcházím - kam? : život po smrti. : cesta tvé duše. - Vyd. 3. - Praha : Univerzální život, Sdružení pro podporu prakřesťanského života, 2000. - 75 s. - brož.


Příběhy z parní lázně / Herbert T. Schwarz ; [z anglického originálu přeložila Lucie Simerová. ; ilustroval Juraj Horváth]. - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2000. - 119 s. : barev. il. - váz.

Příběh johanitského komtura řečeného Dalimil : kapitola z dějin české politiky. / Tomáš Edel - Vyd. 1. - Praha : ISV, 2000. - 195 s. : il. - váz.

Psáno do prachu / Pavel Javornický - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 2000. - 175 s. - brož.

Psychoterapie Východu a Západu : sjednocující paradigma. / Svámí Adžaja - 1. vyd. - Praha : Chvojkovo nakladatelství, 2000. - 194 s. - váz.

Radost a naděje : církev v dnešním světě. / Karel Skalický - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000. - 303 s. - brož.

Rodina se modlí - Vyd. 2., v Karmelitánském nakl. 1.. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000. - 109 s. - brož.

Rozhodni se pro život : komentář ke katechismu katolické církve o křesťanské morálce. / Christoph Schönborn - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000. - 111 s. - brož.

Sborník Katolické teologické fakulty UK v Praze k 80. narozeninám ThDr. Františka Nováka : editor Jaroslav Brož. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2000. - 346 s. - brož.

Stalo se ve Vatikánu : zajímavosti ze života papežů 20. století. / Anonymus ; [z italského originálu přeložil Jiří Plhoň]. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000. - 159 s. - brož.

Svatý Prokop : český strážce odkazu cyrilometodějského. / Jaroslav Kadlec - 2., pozm. vyd. - Praha : Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2000. - 179 s. - brož.

Symbolika svobodných zednářů : (její vznik a význam). : P.S.V.S.V.V.M. - Praha : Professional Publishing, 2000. - 95 s. : il. - brož.

The Holy Infant of Prague / Josef Forbelský, Jan Royt, Mojmír Horyna ; photographs by Karel and Ladislav Neubert. - 3rd ed. - Prague : Aventinum, 2000. - 95 s. : barev. il. - váz.

Tisíc tváří hrdiny : archetyp hrdiny v proměnách věků. / Joseph Campbell - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2000. - 339 s. : il. - váz.

To není sen : bratr Patrik Maria Kužela OP, jáhen řádu sv. Dominika. : 1915-1942. / Jiří Maria Veselý - 1. vyd. - Rosice u Brna : Gloria, 1999. - 105 s. - brož.

Tvé tělo je stvořeno pro život / Daniel-Ange - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1999. - 183 s. - brož.

Velké jubileum s Vojtěchem Kodetem - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000. - 90 s. - váz.


Věda kříže : studie o svatém Janu od Kříže. / Edith Steinová - 1. čes. vyd. - Brno : Cesta, 2000. - 256 s. - váz.


Via dolorosa : Výtvarné centrum Chagall Ostrava, 29. března - 17. května 2000. / [text Petr Holý] - Ostrava : Výtvarné centrum Chagall, 2000. - Nestr. : il. (některé barev.) - brož.

V jeho ranách : rozjímání na základě Duchovních cvičení svatého Ignáce z Loyoly. : třetí týden. / Józef Augustyn - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000. - 217 s. - brož.

Zajatci hvězd a snů : katolická moderna a její časopis Nový život (1896-1907). : výstava v Moravské galerii v Brně, 11.5-13.8.2000. / editoři Roman Musil, Aleš Filip - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2000. - 458 s. : il. (některé barev.) - Argo, váz.

Záblesk pravdy / Pavel Kastl. Poslední moudrost / Josef Velenovský - Olomouc : Votobia, 2000. - 123 s. : il. - brož.

Základy teologie / Claude Tresmontant - 2. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 2000. - 243 s. - váz.

Zrození republikánského křesťanství / Bernard Plongeron - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2000. - 114 s. - brož.

Život božský : jak jej dosáhnout, čím je a v čem spočívá. : mistrovská jóga. / Jiří Vacek - Vyd. 1. - Praha : Jiří Vacek, 2000. - 312 s. - Brož.

15 dní s donem Boskem / Robert Schiélé - Brno : Cesta, 1999. - 106 s. - brož.

15 dní s Františkem Saleským / Claude Morel - Brno : Cesta, 1998. - 111 s. - brož.

15 dní s Františkem z Assisi / Thaddée Matura - Brno : Cesta, 1999. - 117 s. - brož.

15 dní s Janem Taulerem / André Pinet - Brno : Cesta, 1998. - 132 s. - brož.

15 dní s Kateřinou Sienskou / André Knockaert, Chantal van der Plancke - Brno : Cesta, 1998. - 95 s. - brož.

15 dní s Mauricem Zundelem / Marc Donzé - Brno : Cesta, 1999. - 98 s. - brož.

15 dní s Thomasem Mertonem / André Gozier - Brno : Cesta, 1999. - 94 s. - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist