Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2000 (září-říjen) - A. Všeobecnosti, věda o počítačích, výpočetní technika

za září-říjen 2000

AACR2R/UNIMARC : schválené české interpretace. : speciální dokumenty. / [redaktor Edita Lichtenbergová] - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna České republiky, 2000. - 8 s., tb. příl. : tab. - brož.

Adobe Illustrator 7 : kako početi. / Tomica Oreškovic - [Beograd : Beogradski izdavačko-grafički zavod], 1998. - 47 s. - Brož.

Adresář církví a náboženských společností registrovaných v České republice podle stavu k 1. dubnu 2000 2000.. - Praha : Ministerstvo kultury České republiky, 2000. - 71 s. - brož.

Adresář muzeí a galerií v České republice pro rok 2000. / [zpracovala Dagmar Fialová] - Praha : Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií, 1999. - 162 s. - Brož.

Almanach : 1960-2000. / šéfredaktor Jan Linek - Praha : Ústav chemických procesů AVČR, 2000. - 104 s. : il. - brož.

Annual Report for the Year : Hydrobiological Institute (formerly Hydrobiological Laboratory) of the Academy of Sciences of the Czech Republic, České Budějovice. 40. 1999. - České Budějovice : Hydrobiological Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 2000. - x, 37 s. : tab. -
Aplikační software BAAN IV / Josef Basl, Ota Novotný, Jan Pour - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 129 s. : il. - brož.

AutoCAD LT 2000 / Zdeněk Píša - 1. vyd. - Brno : CCB, 2000. - 320 s. : il. - brož.

A new idea for Europe : The Schuman declaration - 1950-2000. / by Pascal Fontaine - 2nd ed. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2000. - 43 s. : il. - brož.

Bezpečnost informačních systémů : metodická příručka zabezpečování produktů a systémů budovaných na bázi informačních technologií. / Petr Hanáček, Jan Staudek - 1. vyd. - Praha : Úřad pro státní informační systém, 2000. - 127 s. : il. - brož.

Bibliografie dějin Českých zemí za rok 1993. / sestavili Milada Drašnarová ... [et al.] - Praha : Historický ústav Akademie věd České republiky, 1999. - 350 s. - brož.

Bibliografie dějin českých zemí za rok 1994. / sestavila Milada Drašnarová ... [et al.] - Praha : Historický ústav AV ČR, 2000. - 371 s. - brož.

Bibliografie díla Vladimíra Macury / zpracoval a sestavil František Knopp - Vyd. 1. - Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2000. - 141 s. : il. - brož.

Bibliografie knih o Hradci Králové z let 1709-1999 / Jiří Malina - 1. vyd. - Hradec Králové : Agentura M.C.O.M., 2000. - 97 s. - Brož.


Břetislav Rérych - tvůrce polenského muzea : (studie k 100. výročí muzea v Polné). - Vyd. 1. - Polná : Linda, 2000. - 76 s. : il. - brož.


Certifikace systémů jakosti v projektových a inženýrských firmách : doporučený standard. : metodická řada DOS M 19 VYST 99. / [zpracovala Vladimíra Beranová] - 1. vyd. - Praha : Informační centrum ČKAIT, 2000. - 71 s. : tab. - brož.

Computer Networks / Andrew S. Tanenbaum - 3rd Ed. - Upper Saddle River : Prentice-Hall, 1996. - xvii, 813 s. : tab. - váz.

Context-Free Multirewriting with a Reduced Number of Nonterminals : Extended Abstract of Habilitation Thesis. / Alexander Meduna - Brno : Vutium, 2000. - 22 s. - brož.

Controlling v kostce na počítači : výukový projekt pro rychlé zavedení controllingu do podnikové ekonomiky u podniků účtujících v podvojném nebo jednoduchém účetnictví. / Libor Kegler, Jiří Vysušil - Praha : Profess Consulting, 2000. - 278 s. : il., tab. - Váz.

CorelDRAW! 8 / Vladimir Durica - [Beograd : Beogradski izdavačko-grafički zavod], 1998. - 31 s. - Brož.

C++Builder verze 5.0 : podrobný průvodce. / Miroslav Virius - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 290 s. - brož.

C++ for C Programmers / Ira Pohl - 3rd Ed. - Reading : Addison-Wesley, 1999. - xx, 479 s. : tab. - brož.

C++ How to Program / Harvey M. Deitel, Paul J. Deitel - 2nd Ed. - Upper Saddle River : Prentice-Hall, 1998. - lvii, 1130 s. - brož.

Deset století : Tisíc let českého umění ve sbírce Západočeské galerie a Západočeského muzea v Plzni. : Výstavní síň Masné krámy, Výstavní síň "13"; Plzeň, duben 2000. : [texty katalogu František Frýda, Jana Potužáková, Ludislava Tomková]. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 31 s. : il., fot. - brož.

Děti, mládež -- a muzea? II : sborník příspěvků ze stejnojmenné konference. : Moravské zemské muzeum, 3.-5.11.1999. / sestavili Eva Jelínková, Zdena Poláková, Pavla Seitlová - Brno : Moravské zemské muzeum, 2000. - 167 s. : il. - brož.

Die Europäische Union und die Umwelt - Luxemburg : Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, 1998. - 36 s. : il. - brož.

Digitální fotografie for Dummies / Julie Adair Kingová - 1. čes. vyd. - Praha : IDG Czech, 2000. - xviii, 336 s., obr. příl. : il. + 1 CD-ROM. - brož.

Digitální topologie : (teze přednášky k profesorskému jmenovacímu řízení). / Josef Šlapal - Brno : Vutium, 2000. - 17 s. - brož.

Digitální zobrazování v biologii a medicíně : sborník přednášek a abstraktů konference konané v Českých Budějovicích 14. března 2000. / [editor] František Weyda - České Budějovice : Entomologický ústav AV ČR, 2000. - 53 s. - brož.

Diplomové práce : (přehled diplomových prací obhájených na Fakultě tělesné kultury UP v r. 1999). / Jana Vašendová, Filip Neuls, Marcela Bezdičková (ed.) - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 123 s. - brož.


Diskrétní zpracování signálu v telekomunikacích : cvičení. / Antonín Heřmánek, Milan Karpf, Antonín Majíř - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 2000. - 96 s. - brož.

Dokumenty i kancelarie ksiazat opolsko-raciborskich do poczatków 14. wieku / Marek L. Wójcik - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1999. - 364 s. : il., tab. - brož.

Dokumenty z Helsinského summitu EU : sborník pracovních materiálů Konzultačního fóra MŽP pro vstup do EU. : Helsinki, 10.-11.12.1999. - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2000. - 129 s. : tab. - brož.

Dvojí průhled do světa literatury : sborník ze dvou konferencí katedry české literatury Pedagogické fakulty MU v Brně. : Obraz školy a učitele v české literatuře 20. stol.. : Česká literatura v osudovém desetiletí 1938-1949. Bibliografie Jiřího Rambouska. / uspořádal Michal Přibáň - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 148 s. - brož.

Encyclopedia of Computer Science and Technology Vol. 42. Suppl. 27. / editor Allen Kent ... [et al.] - New York : Marcel Dekker, 2000. - vi, 390 s. : il., tab. - váz.

Encyclopedia of Library and Information Science Vol. 67. Suppl. 30. / editors Allen Kent, Carolyn M. Hall - New York : Marcel Dekker, 2000. - vii, 357 s. : il., fot., tab. - váz.

Europa in 10 Lektionen / von Pascal Fontaine - 3. Aufl. - Luxemburg : Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, 1998. - 62 s. : il. - brož.

Europe's Agenda 2000 : strengthening and widening the European Union. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 1999. - 23 s. : il. - brož.

Evropská unie - co je tam pro mne? / [Charles Pawnell ; kresby Marten Wolterink]. - 2., dopl. vyd. - Praha : Delegace Evropské komise v České republice, 1998. - 27 s. : il. - Brož.

Excel 2000 pro každý den / Bronislava Eršilová - 1. vyd. - Praha : BEN, 2000. - 140 s. - brož.

Excel 2000 / Faithe Wempen - Vyd. 1. - Praha : Baronet, 2000. - xvi, 335 s. : obr. - Baronet, brož.

Excel 5, 7, 97, 2000 : záznam, úprava a programování maker. : podrobný průvodce začínajícího uživatele. / Jaroslav Černý - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 168 s. : il. - brož.

Experimenty s lidskou myslí / Grazyna Fosardová, Franz Bludorf - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 2000. - 203 s., obr. na příl. : il. - váz.

Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu : (8.-13.7.1996). / Karel Martínek / Jaromír Sofron - 1. vyd. - Plzeň : Západočeské muzeum, 1999. - 48 s. - brož.


Gedenkschrift zum 100. Geburtstag von Erich Neuss - Halle(Saale) : Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, 1999. - 71 s. - brož.


Grafika, animace : kouzla na Webu. / J. Scott Hamlin - 1. vyd. - Brno : Unis Publishing, 2000. - 336 s., 8 s. barev. obr. příl. : il., tab. + 1 CD-ROM. - brož.

Grey-Scale Image Segmentation: A Topological Approach / Petr Dokládal - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 22 s. : il. - brož.

Gustav Mahler 2000 & Jihlava : [průvodce Mahlerovou Jihlavou]. : oslavy ke 140. výročí narození Gustava Mahlera a 130. výročí jeho prvního veřejného koncertu. : Jihlava, 13.-15.10.2000,. / [Zdeněk Jaroš] - Jihlava : Město Jihlava, 2000. - 24 s. : il., mp. - Brož.

Gutenberg junior / Milan Kukrika - [Beograd : Beogradski izdavačko-grafički zavod], 1998. - 31 s. - Brož.

Handbuch der historischen Buchbestände in Deutschland Bd. 21. Thüringen : S - Z / bearbeitet von Felicitas Marwinski - Hildesheim : Olms-Weidmann, 1999. - 298 s. - váz.

Handbuch deutscher historischer Buchbestände in Europa : eine Übersicht über Sammlungen in ausgewählten Bibliotheken. Bd. 10. A Guide to Collections of Books Printed in German-Speaking Countries before 1901 (or in German elsewhere) held by Libraries in Great Britain and Ireland / edited by Graham Jefcoate ... [et al.] - Hildesheim : Olms-Weidmann, 2000. - 399 s. - váz.

Handbuch deutscher historischer Buchbestände in Europa : eine Übersicht über Sammlungen in ausgewählten Bibliotheken. Bd. 1. 1. Tschechische Republik : Prag Tl. 1. / bearbeitet von Vlasta Faltysová, Pavel Pohlei - Hildesheim : Olms-Weidmann, 1999. - 236 s. - váz.

Handbuch deutscher historischer Buchbestände in Europa : eine Übersicht über Sammlungen in ausgewählten Bibliotheken. Bd. 1. 2. Tschechische Republik : Prag Tl. 2. / bearbeitet von Vlasta Faltysová ... [et al.] - Hildesheim : Olms-Weidmann, 2000. - 276 s. - váz.

Handbuch deutscher historischer Buchbestände in Europa : eine Übersicht über Sammlungen in ausgewählten Bibliotheken. Bd. 6. Polen Bulgarien / bearbeitet von Marzena Zacharska ... [et al.] - Hildesheim : Olms-Weidmann, 1999. - 327 s. - váz.

High-Speed Networks: TCP/IP and ATM Design Principles / William Stallings - Upper Saddle River : Prentice-Hall, 1998. - xvi, 576 s. : tab., grafy. - váz.

Informace o studiu na Fakultě informatiky ve školním roce 1999-2000. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 48 s. : il. - brož.

Informační centrum Evropské unie při Delegaci Evropské komise v ČR - Praha : Informační centrum Evropské unie, [2000?]. - Nestr. : il. - Brož.

Informační systémy v českém zemědělství : zdroje informací a jejich přenos u malých a velkých soukromých farmářů, nových družstev a zemědělských společností. / Maurice J. Rolls, Milan Slavík, Ivan Miller - Vyd. 1. - Praha : Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR, 2000. - 83 s., [21] s. obr. příl. : il., tab. - brož.


Informatika a výpočetní technika / Radek Benda, Pavel Rosman, Petr Sodomka - Vyd. 2. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 152 s. : il., tab. - brož.


Inkulturace a požadavky modernosti / Marcello de Carvalho Azevedo. / Pavel Ambros : Jeruzalém, 16.-26.6.1981. : mezioborový seminář. - Vyd. 1. - Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 2000. - 65 s. - brož.

Institute of Organic Chemistry and Biochemistry of the Academy of Sciences of the Czech Republic : Research Results. 1995-1997. - Prague : Institute of Organic Chemistry and Biochemistry of the Academy of Sciences of the Czech Republic, [1997]. - 122 s. : il. - Brož.

Intelektuálové ve středověku / Jacques Le Goff - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1999. - 183 s. - váz.

Internet a konkurenceschopnost podniku II : sborník přednášek. : konference. : Zlín, 15. března 2000. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 126 s. : il. - brož.

Internet : korak po korak. / Srdan Paunovic - [Beograd : Beogradski izdavačko-grafički zavod], 1998. - 47 s. - Brož.

Internet : učebnice. / Ján Kukučka - 2. aktual. vyd. - Brno : CCB, 2000. - 165 s. : il. - brož.

Introduction to VHDL - Lectures / Zdeněk Bartoň, Stefaan Kerckenaere - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 69 s. - brož.

Israeli Aircrafts in detail : Israel Air Force Museum at Hatzerim. Part 1. / Daniel Petz, Karel Hellebrand - 1st Ed. - Prague : RAK, 2000. - 36 s. : il. + 1 příl.. - brož.

Jak funguje Evropská unie? - 2., dopl. vyd. - Praha : Delegace Evropské komise v České republice, 1998. - 30 s. : il. - Brož.

Jak se seznámit a získat přátele na Internetu / Petra Macková, Tomáš Málek - Vyd. 1. - Praha : Otakar II., 2000. - 159 s. : il. - brož.

Jak se skamarádit s počítačem / Jana Tomanová - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 1998. - 134 s. : il. + 1 disketa. - brož.

Japonská sbírka Severočeského muzea v Liberci / Filip Suchomel, Oldřich Palata - Praha : Národní galerie, 2000. - 140 s. : il. - brož.

Jaroslav Durych : život, ohlasy, soupis díla a literatury o něm. / Václav Durych ... [et al.] - Vyd. tohoto souboru 1. - Brno : Atlantis, 2000. - 788 s. - váz.

Ježíš a svitky od Mrtvého moře / editor James H. Charlesworth - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2000. - 389 s. - váz.

Kako kupovati računare / Dejan V. Veselinovic - [Beograd : Beogradski izdavačko-grafički zavod], 1998. - 31 s. - Brož.


Kalendárium kulturních akcí, muzeí a galerií v České republice v roce 2000. / [zpracovala Irena Pekovová] - Praha : Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií, 1999. - 92 s. - Brož.


Karlovy Vary a jejich vlastivědné písemnictví : průvodce světem carlovarensií. / Stanislav Burachovič - Karlovy Vary : Státní okresní archiv, 2000. - 213 s. : il. - brož.

Katalog stavebního software / [sestavil Vladimír Skácel] - 1. vyd. - Hradec Králové : Vega, 1999. - 225 s. - brož.

Kdo spoutal naši kulturu : portrét stalinisty Gustava Bareše. / Jiří Knapík - Vyd. 1. - Přerov : Šárka, 2000. - 205 s. - váz.

Komerční využití internetu a softwarových produktů : sborník příspěvků z workshopu. : Ostrava, prosinec 1999. / [Martina Steinová ... et al.] - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 37 s. : il. - brož.

Libri '97 - Knižní Olomouc : 11. knižní veletrh. : 13.-15. března 1997, Výstaviště Flora Olomouc. - Olomouc : Výstaviště Flora, 1997. - 39 s. - Brož.

Linux Companion for System Administrators / Jochen Hein - 1st Publ. - Harlow : Addison-Wesley, 1999. - xvii, 501 s. - váz.

Majitelé, nájemci a vedoucí pracovníci pivovarů Českých zemí 1869-1950 / Zbyněk Likovský - Praha : Výzkumný ústav pivovarský a sladařský : Český svaz pivovarů a sladoven, 1997. - 317 s. -
Malé dějiny Jethro Tull : prvních třicet let. / David Rees - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 2000. - 253 s. : il., tab. - brož.

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg : Forschungsbericht. 1997-1998.. - Halle(Saale) : Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, 1999. - 170 s. : tab., grafy. + 1 CD-ROM. - Brož.

Mendel 2000 : 6th International Conference on Soft Computing. : Evolutionary Computation, Genetic Programming, Fuzzy Logic, Rough Sets, Neural Networks, Fractals, Bayesian Methods. : June 7-9, 2000, Brno, Czech Republic. - Vyd. 1. - Brno : University of Technology, 2000. - 415 s. : il. - brož.

META Center : Annual Report. 1999. / [editor Luděk Matyska] - 1st ed. - Brno : Masaryk University, 2000. - 110 s. : il. - brož.

META Centrum : ročenka. 1999. / [editor Luděk Matyska] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 101 s. : il. - brož.

Methods for Design of an Object Oriented Database System / Karel Obluk - Brno : Vysoké učení technické, [1999]. - 22 s. -

Mezinárodní desetinné třídění - aktualizované vybrané znaky / [odpovědný redaktor Edita Lichtenbergová, výkonný redaktor Marie Balíková] - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna České republiky, 1999. - 105 s. - brož.

Městský informační management / Martin Lukáš - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 314 s. - brož.


MSC.Software : sborník uživatelské konference 2000. - Vyd. 1. - Brno : MSC.Software, 2000. - Přeruš. str. + 1 příl.. - brož.

MS Office 2000 : Managerská informatika. : prezentační program Microsoft PowerPoint. : verze 2000 CZ. / Tomáš Kubálek - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 76 s. : il. - brož.

Multi-Paradigm Design for C++ / James O. Coplien - Reading : Addison-Wesley, 1999. - xvii, 280 s. - brož.

Národní knihovna České republiky : výroční zpráva. 1999. - Praha : Národní knihovna České republiky, 2000. - 106 s. : il., fot., tab., grafy. - brož.

Notker der Deutsche von St. Gallen (950-1022) : ausführliche Bibliographie. / Evelyn Scherabon-Firchow - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2000. - 123 s. - brož.

Obchodní katalog knih - 6. rozš. vyd. - Praha : Jan Kanzelsberger, 1999. - 948 s. - váz.

Obsluha počítače pro pokročilé v kostce : [pro střední školy]. / Pavel Kras - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1999. - 136 s. : il. - brož.

Obsluha počítače pro začátečníky v kostce : pro střední školy. / Pavel Kras - 3. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1999. - 135 s. : il. - brož.

Odborné zkoušky skautek a skautů / [Pavel Česák ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Junák-svaz skautů a skautek ČR, 1998. - 13, 144 s., [6] l. : il. + 1 příl. - brož.

Office 2000 / Diane Koers - Vyd. 1. - Praha : Baronet : Knižní klub, 2000. - xxi, 425 s. : il. - Baronet, brož.

Okres Frýdek-Místek v roce : soupis publikací a článků. 1999. / zpracovaly Ivana Planá, Alena Kovářová - Olomouc : Vědecká knihovna, 2000. - 44 s. - váz.

Okres Přerov v roce : soupis publikací a článků. 1999. / zpracovaly Ivana Planá, Alena Kovářová - Olomouc : Vědecká knihovna, 2000. - 57 s. - váz.

Olomoucká muzea, archivy a knihovny / [editoři Irena Kubešová, Jarmila Vrtalová] - Olomouc : Město Olomouc, 2000. - 45 s. : il. - Brož.

Olomoucké listy : výběr z článků. / [editor Milan Hořínek ... et al.] - 1. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2000. - 85 s. : il. - brož.

Osobnosti střední Moravy : kalendář výročí. 2001. / [sestavily Hana Ševčíková, Anna Vitásková] - Olomouc : Okresní knihovna, 2000. - 68 s. - brož.

Philosophische Fakultät Antrittsvorlesungen 3. 9. Februar 1995 bis 17. Januar 1996 / Kurt Müller ... [et al.] - Jena : Friedrich Schiller Universität, 1999. - 274 s. : il., fot. - brož.

Pivovary Moravy a rakouského Slezska 1869-1900 / Zbyněk Likovský - 1. vyd. - Praha : Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2000. - 87 s. : mapy - brož.


Plynová zařízení na podzemních zásobnících plynu - Praha : GAS, 2000. - 46 s. - brož.

Počítačem podporovaná výuka matematiky a příprava didaktického experimentu : sborník ze semináře kateder matematiky fakult připravujících učitele matematiky. : Rybník u Poběžovic, 8.-11. září 1998. / [editoři Jaroslav Hora, Zdeněk Roub] - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 1998. - 99 s. : il. - brož.

Počítačová geometrie a grafika / Dalibor Martišek - Vyd. 1. - Brno : Vutium, 2000. - 89 s., [6] s. barev. obr. příl. : il. - brož.

Poznáváme Internet / Jiří Hlavenka - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - v, 73 s. : barev. il. - brož.

Práce muzea v Kolíně : řada přírodovědná. Č. 3. 1998. - Kolín : Regionální muzeum, 1998. - 110 s. : fot., tab. - brož.

Práce Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti 82. 2000. - Jíloviště-Strnady : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 2000. - 157 s. : il., tab., grafy. -
Principy počítačů / Václav Jirovský - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 2000. - 238 s. - brož.

Probleme der Bestandserhaltung in wissenschaftlichen Bibliotheken des Landes Sachsen-Anhalt : Beiträge zu einem Symposium der Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt. : Halle, 24.11.1998. / herausgegeben von Marie-Christine Henning, Julia Sturm - Halle(Saale) : Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, 1999. - 81 s. - brož.

Programování v MS OFFICE : Visual Basic pro Excel a Access. / Pavel Kras - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2000. - 160 s. : il. - brož.

Programování 1 / Václav Vrbík - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 177 s. : il. - brož.

Projektování informačních systémů III / Jaroslav Malý - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2000. - 130 s. - brož.

Průmyslová automatizace : (teze přednášky k profesorskému jmenovacímu řízení). / František Zezulka - Brno : Vutium, 2000. - 23 s. : il. - brož.

Průvodce bezpečnostního pracovníka informačních systémů : zavádění a prosazování bezpečnostní politiky informačních systémů. / Gerald L. Kovacich - Brno : Unis, 2000. - 200 s. : tab. - brož.

Průvodce podnikatele Evropskou unií / V. Šmejkal, R. Kadlčák, L. Urban - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2000. - 123 s. : il. - brož.

Průvodce studenta Evropskou unií / Lenka Rovná - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2000. - 80 s. : il. - brož.

Přínosy vědeckých disciplin pro rozvoj ekonomiky : 2. ročník konference doktorandů fakulty podnikatelské. : sborník příspěvků. : 24. březen 2000, Brno. / [Vojtěch Bartoš ... et al.] - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 97 s. : il. - brož.


Příprava osob k získání odborné způsobilosti ke kontrole izolací plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi : odborné kurzy. : technická pravidla. : schválena dne 3.5.2000. - Praha : GAS, 2000. - 16 s. - brož.

Příprava osob k získání odborné způsobilosti k izolování plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi : odborné kurzy. : technická pravidla. : schválena dne 3.5.2000. - Praha : GAS, 2000. - 16 s. - brož.

Příručka pro provádění auditu v počítačovém prostředí - Praha : Komora auditorů České republiky, 1996. - Přeruš. str. - váz.

Příručka pro tvorbu a hodnocení smluv na návrh a dodávku IS / kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Česká společnost pro systémovou integraci, 2000. - 51 s. - brož.

Psaní na počítači : program pro výuku psaní desetiprstovou hmatovou metodou na české klávesnici osobního počítače. : učebnice. / Josef Houfek, Ladislav Vaniš - 5. upr. vyd. - Praha : Vodnář, 2000. - 73 s. + 1 disketa. - váz.

QuarkXPress 4 : II deo. / Tomica Oreškovic - [Beograd : Beogradski izdavačko-grafički zavod], 1998. - 47 s. - Brož.

Quixtar : internetová revoluce. / Coy Barefoot - Praha : Práh, 2000. - 279 s. - brož.

Real-Time Programming : a Guide to 32-bit Embedded Development. / Rick Grehan, Robert Moote, Ingo Cyliax - 1st Print. - Reading : Addison-Wesley, 1998. - xviii, 694 s. : tab. + 1 CD-ROM. - brož.

Residenzkultur in Thüringen vom 16. bis zum 19. Jahrhundert / herausgeberin Roswitha Jacobsen - 1. Aufl. - Bucha bei Jena : Quartus, 1999. - 384 s. : il. - brož.

Řízení rozlehlého nelineárního systému na bázi metod a prostředků umělé inteligence / Milan Findura - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 31 s. : il. - brož.

Samba : spajanje udaljenih obala. / Andrea Prunic - [Beograd : Beogradski izdavačko-grafički zavod], 1999. - 47 s. - Brož.

Sbírka úloh z aplikované informatiky / Petr Sodomka - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 102 s. : il. + 1 disketa. - brož.

Sborník prací studentů a doktorandů FEI VUT Roč. 6. 2000. / editoři Jaromír Baštinec, Josef Diblík - Brno : CERM, 2000. - 508 s. : il., fot., tab., grafy. - brož.

Sborník příspěvků z 5. mezinárodního kolokvia Koncipování budoucnosti v Evropě '99 : 7.-8.9.1999, Praha. / [redaktor František Petrášek] - Praha : Občanská futurologická společnost, 1999. - 74 s. : tab. - Brož.


Seminář o elektronických službách typu document delivery pro pracovníky veřejně přístupných knihoven : Státní technická knihovna, 22.-25.11.1999. / [sestavily Zuzana Švastová, Zdenka Kloučková] - Praha : Státní technická knihovna, 1999. - 119 s. - brož.


Seminář o využití výpočetní techniky na technických VŠ : Liberec, 22.-23.10.1999. : sborník příspěvků. / editor Miroslav Brzezina - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2000. - 70 s. : il., tab. - brož.

Serving the European Union : A citizen's guide to the institutions of the European Union. - 2nd ed. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 1999. - 35 s. : il. - brož.

Setkání uživatelů souřadnicových měřicích strojů : Brno, 31. ledna a 1. února 2000. - Vyd. 1. - Brno : PC-DIR Real, 2000. - 105 s. : il., tab. - brož.

Slovník anglických zkratek / Josef Slováček - Ostrava : Montanex, 2000. - 285 s. - váz.

Slovo a obraz v komunikaci s dětmi : problematika tvorby pro děti a mládež a její recepce na konci 20. století. : sborník příspěvků z odborného semináře. : Ostrava, prosinec 1999. / [uspořádaly Eva Doupalová, Eva Höflerová] - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2000. - 93 s. - brož.

Smileys : stručný průvodce emotivní elektronickou komunikací. / Tomáš Baránek - Praha : Computer Press, 2000. - 62 s. : il. - brož.

Software pro ekonomickou simulaci / Jan Jandera - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 44 s. : tab. - brož.

Souborné katalogy: organizace a služby : 30. května - 3. června 1999, Zadov, Česká republika. : [6. mezinárodní seminář CASLIN. / odpovědný redaktor Gabriela Krčmařová] - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna ČR, 2000. - 194 s. - brož.

Souborné katalogy: organizace a služby : 30. května - 3. června 1999, Zadov, Česká republika. : [6. mezinárodní seminář CASLIN. / odpovědný redaktor Gabriela Krčmařová] - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna ČR, 2000. - 194 s. - brož.

Soupis sbírky rukopisů Antonína Bedřicha Mitrovského v Archivu města Brna / Irena Zachová, Stanislav Petr - Vyd. 1. - Praha : Archiv Akademie věd České republiky, 1999. - 248 s., 45 s. obr. příl. - brož.

Soupis účastníků systému Mezinárodního standardního číslování knih - ISBN - v České republice s dodatkem Soupis účastníků systému Mezinárodního standardního číslování hudebnin -ISMN- v České republice Stav k 31. 12. 1999. / [Věra Pilná] - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna ČR, 2000. - 306 s. - brož.

Spolek mediků Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně : 1919-1999. / Pavel Paleček - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 32 s. : il. - brož.

Stamm : Leitfaden durch Presse und Werbung. : Verzeichnis und Beschreibung periodischer Publikationen, Rundfunkanstalten und Werbemöglichkeiten in Deutschland. 2000. Bd. 1. - 53. Ausg. - Essen : Stamm, 2000. - Přeruš. str. - brož.

Stamm : Leitfaden durch Presse und Werbung. : Verzeichnis und Beschreibung periodischer Publikationen, Rundfunkanstalten und Werbemöglichkeiten in Deutschland. 2000. Bd. 2. Tarife - 53. Ausg. - Essen : Stammg, 2000. - Přeruš. str. + 1 příl. - brož.


Státní pedagogická knihovna Komenského : 80 let. : 1919-1999. / [Ludmila Čumplová ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 1999. - 35 s., obr. příl. : fot., tab. - brož.

Státní ústav památkové péče, Praha : výroční zpráva. 1999. / [redakce Hana Samková ... et al.] - Praha : Státní ústav památkové péče, 2000. - 159 s. : il., mapy. - brož.

Studie o rukopisech Roč. 32. 1997-1998.. - Praha : Akademie věd České republiky, 1999. - 239 s. : il. -
SuSE Linux 6.4 EVAL CZ : instalace, konfigurace a správa. : kompletní linuxový balík pro kancelář i domácí použití. / Bodo Bauer ... [et al.] - 1. čes. vyd. - Praha : SuSE CR, [2000?]. - 83 s. : il. + 1 CD-ROM. - brož.

Sü Ping : Kniha z nebe a Kaligrafická třída. : [katalog výstavy]. : Národní galerie v Praze, zámek Zbraslav, 25. června - 10. září 2000. / [text Ladislav Kesner ml.] - Praha : Národní galerie, 2000. - 62 s. : il. - brož.

Světové výstavy : od Londýna 1851 po Hannover 2000. / Jaroslav Halada, Milan Hlavačka - Vyd. 1. - Praha : Libri, 2000. - 279 s. : il. - brož.

Symbolika extremistických hnutí / Jan Chmelík - Vyd. 1. - Praha : Armex, 2000. - 113 s. : il. - brož.

Symbolika svobodných zednářů : (její vznik a význam). : P.S.V.S.V.V.M. - Praha : Professional Publishing, 2000. - 95 s. : il. - brož.

Systems Integration 2000 : 8th Interantional Conference, Prague, Czech Republic, June 12-13, 2000. : Proceedings. / edited by Jan Pour, Jiří Voříšek - lst Ed. - Prague : University of Economics, 2000. - 629 s. : il., tab. - brož.

S počítačem na základní škole : pro druhý stupeň základní školy. / Pavel Navrátil - Vyd. 1. - Bedihošť : Computer Media, 2000. - 152 s. : il. - brož.

Širokopásmové sítě a jejich aplikace : moderní komunikační technologie datových a počítačových sítí a jejich aplikace, internet/intranet, WWW, videokonference. : sborník příspěvků. : Olomouc 30.-31. května 2000. / [editor Milena Kršková, Radovan Pleva] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého-Informační centrum, 2000. - 113 s. : il., tab. - brož.

Technika administrativy I : ovládání klávesnice psacího stroje pro střední školy. / Milada Preislerová - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 2000. - 127 s. : il. - brož.

Technika v muzeu aneb Co má vědět i muzejní technický antitalent : sborník přednášek ze semnáře 17.-18. června 1999, Masarykovo muzeum v Hodoníně. - Hodonín : Masarykovo muzeum, 2000. - 42 s. : il. - brož.


Teorie systémů II / Jaroslav Malý, Miloš Vítek - 2. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2000. - 198 s. : tab. - brož.


Teorie systémů I / Jaroslav Malý - 2. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2000. - 66 s. : il. - brož.

Terra-X : výpravy do neznáma. 2. Hledači pokladů, rytíři a vampýři / Gottfried Kirchner ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2000. - 262 s. : il., mapy. - váz.

The Art of Computer Programming Vol. 1. Fundamental Algorithms / Donald Ervin Knuth - 3rd Ed. - Reading : Addison-Wesley, 1997. - xix, 650 s. : il., tab. - váz.

The Art of Computer Programming Vol. 2. Seminumerical Algorithms / Donald Ervin Knuth - 3rd Ed. - Reading : Addison-Wesley, 1998. - xiii, 762 s. : il., tab. - váz.

The Art of Computer Programming Vol. 3. Sorting and Searching / Donald Ervin Knuth - 2nd Ed., 3rd Print.. - Reading : Addison-Wesley, 1998. - xiii, 780 s. : il., tab. - váz.

The C Puzzle Book / Alan R. Feuer - Rev. Print. - Reading : Addison-Wesley, 1999. - viii, 179 s. : il., tab. - brož.

The European Union: key figures - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 1997. - 40 s. : il., tab. - brož.

The Wallenstein Portrait Gallery in the Cheb Museum : a Catalogue of the Permanent Exhibition. / [Pavel Blattný ... et al.] - 1st Ed. - Cheb : The Cheb Museum, 1999. - 77 s. : il. - brož.

Topics in conceptual analysis and modelling / edited by Ondrej Majer - Vyd. 1. - Praha : Filosofia, 2000. - 402 s. : il. - brož.

Transformation of CEEC economies to EU standards : conference proceedings. : September 1999, University of Trento. - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 101 s. - brož.

Treaty of Amsterdam: what has changed in Europe - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 1999. - 30 s. : il. - brož.

Umění v dialogu s veřejností : sborník z mezinárodního sympozia o zprostředkování současného umění. : Brno, 7.-9.10.1999. / [redakce Jitka Vitásková ... et al.] - Brno : Dům umění města Brna, 2000. - 119 s. : il. - brož.

Universum : všeobecná encyklopedie. Díl 1. A-B / [autor původního vydání Eva Ambros ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Odeon, 2000. - xii, 738 s. : il. - váz.

Uvod u JavaScript / Mirolav Rašic - [Beograd : Beogradski izdavačko-grafički zavod], 1998. - 31 s. - Brož.

Úkazy z hranic reality / [uspořádal] Thomas Mehner - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 2000. - 245 s. - váz.


Ústav archeologické památkové péče Brno : výroční zpráva. 1999.. - Brno : Ústav archeologické památkové péče, 2000. - 75 s. : il., fot. - brož.


Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně : informace o ústavu. / [Martin Hansel a kol.] - 1. vyd. - Brno : Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 2000. - 28 s. - brož.

Úvod do studia muzeologie / Zbyněk Z. Stránský - 2. aktualiz. a podstatně rozš. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 169 s. : il. - brož.

Valdštejnská obrazárna v Chebském muzeu : katalog stálé expozice. / [Pavel Blattný ... et al.] - 1. vyd. - Cheb : Chebské muzeum, 1999. - 77 s. : il. - brož.

VBA MS Office 2000 / [Paul McFedries] - 1. vyd. - Brno : Unis Publishing, 2000. - 1038 s. + 1 CD ROM. - váz.

Verbände, Behörden, Organisationen der Wirtschaft : Deutschland + Europa. : 2000. / [Redaktion Bernd Schneider] - 50. Ausg. - Darmstadt : Hoppenstedt, 2000. - xxiv, 1472 s. - váz.

Vědomostní a jazykové testy k přijímacímu řízení na Policejní akademii ČR / [Dagmar Lanská ... et al.] - 3., nezm. vyd. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2000. - 191 s. - brož.

Voda - legislativa evropského společenství a příprava na členství v EU : seminář. : 29. května 2000, Praha, Klub techniků. - Praha : Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 2000. - 68 s. : tab. - brož.

Vybrané znalostní systémy SAK, SAZE, KEX / Petr Berka - Vyd. 2. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 243 s. : il. - brož.

Vypalování CD / [Karel Heinige] - 2., upr. vyd. - Praha : UNIS publishing, 2000. - 199 s. : il., tab. + 1 CD-ROM. - brož.

Výroční zpráva Chebského muzea za rok 1999. / [sestavila Eva Dittertová] - Cheb : Chebské muzeum, 2000. - 16 s. : il., tab - brož.

Výsledky činnosti veřejných knihoven Jihomoravského kraje za rok 1999. / zpracovala Stanislava Bílková - Brno : Moravská zemská knihovna, 2000. - 24 s. : tab. - brož.

Výsledky činnosti veřejných knihoven regionu střední Čechy v roce 1999. / [zpracovali Vladimíra Švorcová, Jan Helcelet] - Kladno : Vědecká knihovna, 2000. - 29 s. : tab. - brož.

Výsledky vědecké práce studentů doktorského studia EKF VŠB-TU Ostrava 2000 : Ostrava, 1.6.2000. : sborník příspěvků z mezinárodní konference studentů doktorského studia. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 216 s. : tab. - brož.

Waldsteiner Bildergalerie im Egerer Museum : Katalog zur ständigen Ausstellung. / [Pavel Blattný ... et al.] - 1. Ausg. - Eger : Egerer Museum, 1999. - 77 s. : il. - brož.


Windows 2000 Professional / Marie Franců - 1. vyd. - Brno : CCB, 2000. - 283 s. : il. - brož.


Windows 95/98/NT : saveti i trikovi. / Dragan Obrenovic - [Beograd : Beogradski izdavačko-grafički zavod], 1998. - 31 s. - Brož.

Windows 98 / Dragan Obrenovic - [Beograd : Beogradski izdavačko-grafički zavod], 1998. - 31 s. - Brož.

Word 2000 pro každý den / Michal Rázus - 1. vyd. - Praha : BEN, 2000. - 139 s. : il. - brož.

Word 2000 / Diane Koers - Vyd. 1. - Praha : Baronet, 2000. - xvi, 382 s. : obr. - Baronet, brož.

Word 2000 : učebnice. / Oldřich Růžička - 1. vyd. - Brno : CCB, 2000. - 224 s. : il. - brož.

WWW stránky : katalog domovských stránek českých podniků a organizací. Jaro 2000. - 8. vyd. - Praha : Agentura Modré stránky, 2000. - 62 s. : il. -
XML : kompletní průvodce. / Neil Bradley - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 537 s. - brož.

Zajatci hvězd a snů : katolická moderna a její časopis Nový život (1896-1907). : výstava v Moravské galerii v Brně, 11.5-13.8.2000. / editoři Roman Musil, Aleš Filip - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2000. - 458 s. : il. (některé barev.) - Argo, váz.

Zavádění a inovace informačních systémů ve firmách / Milena Tvrdíková - 1. vyd. - Praha : Grada Publihng, 2000. - 110 s. : tab., il. - brož.

Základy evropského hospodářského práva / Waltraud Hakenbergová ; upravil Arsene Věrný. - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2000. - xxi, 267 s. - brož.

Základy robotiky a prostorové kinematiky / Adolf Karger, Marie Kargerová - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 265 s. : il. - brož.

Záznam pro soubornou databázi : UNIMARC. : fyzicky nesamostatné části dokumentů. : tištěné monografie a seriály. / [odpovědný redaktor Bohdana Stoklasová, výkonný redaktor Ivana Anděrová] - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna České republiky, 1999. - 45 s. : tab. - brož.

Záznam pro soubornou databázi : výměnný formát. : fyzicky nesamostatné části dokumentů. : tištěné monografie a seriály. / [odpovědný redaktor Bohdana Stoklasová, výkonný redaktor Ivana Anděrová] - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna České republiky, 1999. - 39 s. : tab. - brož.

Zemské mobilní rádiové sítě a přenos dat / Jiří Burda - 1. vyd. - Praha : Wirelesscom, 2000. - 159 s. : il., tab. - Brož.

Znavená Evropa umírá / Otakar A. Funda - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 179 s. - brož.

Zpráva o činnosti : Výzkumný ústav zemědělské techniky v Praze-Ruzyni. 1999.. - Praha : Výzkumný ústav zemědělské techniky, 2000. - 112 s., obr. příl. : il., fot., tab. - Brož.


150 let olomouckého muzejnictví : sborník příspěvků z konference. : Olomouc, říjen 1998. / [uspořádal Vlastimil Tlusták] - Vyd. 1. - Olomouc : Vlastivědné muzeum, 1999. - 36 s. : il. - brož.


3D Studio MAX 2 : uživatelská příručka. / David Řeháček - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1998. - xiv, 410 s. : obr. - brož.

366 divů světa a ještě něco navíc / Andrée Bertino a Fredo Valla ; ilustroval Lorenzo Orlandi. - 1. vyd. - Praha : Egmont ČR, 2000. - 192 s. : il. - váz.

366 otázek a odpovědí a ještě něco navíc / Valentina Beggiová ; ilustroval Daniel Conci. - 1. vyd. - Praha : Egmont ČR, 2000. - 188 s. : il. - váz.

366 příběhů z přírody a ještě něco navíc / Anne-Marie Dalmaisová ; ilustrovala Annie Bonhommeová. - 3. vyd. - Praha : Egmont ČR, 2000. - 192 s. - váz.

8. Organon (jaro 2000) : sborník přednášek. : seminář na téma organizace řízení a řízení lidských zdrojů. : 17. května 2000. - Vyd. 1. - Praha : Český komitét pro vědecké řízení, 2000. - Přeruš. str. : il., tab. - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist