Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2000 (listopad-prosinec) - O. Geografie, biografie, dějiny

za listopad-prosinec 2000

Adolf Loos a česká architektura / [Vladimír Šlapeta] - Praha : Muzeum hlavního města Prahy, 2000. - 79 s. : il. - brož.

Alexandrova žena / Joan Crispi ; [z anglického originálu přeložila Zdeňka Psůtková]. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2000. - 255 s. - váz.

Archaeologia historica 25. 2000. Sborník příspěvků přednesených na 31. konferenci archeologů středověku České republiky a Slovenské republiky s hlavním zaměřením na středověké město a jeho zázemí : Banská Bystrica, 27.-30.9.1999 / editor Vladimír Nekuda - Vyd. 1. - Brno : Muzejní a vlastivědná společnost, 2000. - 459 s. : il., fot. - brož.

Archaeologica Pragensia : archeologický sborník Muzea hlavního města Prahy. 15. 2000. / [redaktor Jiří Hrala] - Praha : Muzeum hlavního města Prahy, 2000. - 243 s. : il. - brož

Architekt Ladislav Lábus / [texty Ladislav Lábus, Radomíra Sedláková] - Klatovy : Galerie Klatovy-Klenová, [2000]. - Nestr. : il. - Brož.

Archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského 37. 1999. - 1. vyd. - Praha : Filosofia, 1999. - 357 s. : il. - brož.

Aurelius Augustinus : říman, člověk, světec. / S úvodní studií Radislava Haška - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2000. - 351 s. - váz.

Austrálie : ilustrovaný průvodce, s kterým nezabloudíte. / [redigoval Pavel Kejř] - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 2000. - 576 s. : il., mp. - váz.

Beroun : plán města. - 2. přeprac. vyd. - Měř. 1:10 000. - Praha : Žaket, 2000. - 1 mapa. ; 45 x 63 cm. - brož.

Bibliografický slovník okresu Louny / Zdena Patrovská, Bohumír Roedl - Ústí nad Labem : Albis International, 2000. - 118 s. : il. - brož.

Biografický slovník archivářů českých zemí / Jaroslava Hoffmannová, Jana Pražáková - 1. vyd. - Praha : Libri, 2000. - 830 s. - váz.

Biografický slovník Slezska a severní Moravy : nová řada. Seš. 1. (13). / redakce Lumír Dokoupil - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2000. - 115 s. - brož.

Bílé tajemství Tibetu : z údolí Šangri-La na vrchol hory Sepu Kangri. / Chris Bonington, Charles Clarke - 1. vyd. - Praha : Brána : Euromedia Group - Knižní klub, 2000. - 203 s., [48] s. obr. příl. : il., mapy - Brána, váz.

Böhmisch-sächsische Schweiz : Wanderkarte. - 1. Ausg. - [Mass.] 1:50 000. - Prag : Žaket, 2000. - 1 mapa. ; 63 x 45 cm. + 1 příl. - brož.


Bratří Kleinové - stavitelé silnic a železnic / Zdeněk Gába, Dagmar Tempírová-Kotrlá - Šumperk : Okresní vlastivědné muzeum, 2000. - 53 s., [4] s. barev. obr. příl. : il. - brož.


Briefe 1902-1924 / Franz Kafka - 73.-78. Tausend. - Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch Verlag, 1996. - 526 s. - brož.

Byron: East and west : proceedings of the 24th international Byron conference Charles university, Prague 31 august - 3 september 1998. / edited by Martin Procházka - Praha : Karolinum, 2000. - 306 s. - brož.

Bystřicko : turisticko-vlastivědný průvodce obcemi a jejich okolím. / Hynek Jurman - 2., rozš. vyd. - Tišnov : Sursum, 2000. - 318 s., 53 obr. : il. - váz.

Castrum Pragense 2. / [Tomáš Durdík ... et al.] - Praha : Peres, 1999. - 239 s. : il. -
Cheirón, asklepiovská medicína a jungovská psychologie : (eseje). / Rudolf Starý - Vyd. 1. - Praha : Sagittarius, 2000. - 139 s. : il. - brož.

Chytněte mi guerézu / Gerald Durrell ; [z anglického originálu] přeložila Zora Wolfová. - 2. vyd. v čes. jaz. - [Praha] : BB art, 2000. - 195 s. : il. - váz.

Cirkus pětikoruna / Slavomír Ravik - Vyd. 1. - Praha : Futura, 2000. - 102 s. : il. - brož.

Co daly naše země Evropě a lidstvu Část 3. Svobodný národ na prahu třetího tisíciletí - 1. vyd. - Praha : Evropský literární klub, 2000. - 609 s. - váz.

Czerninové z Chudenic : stručné dějiny rodu a schematismus rodových panství. / Pavel Koblasa - České Budějovice : Historicko-vlastivědný spolek, 2000. - 34 s. : il. - Brož.

Čapkovo hledání Boha, nebo literatura? / Jakub Češka - [Praha : Klub přátel Tvaru], 1999. - 64 s. - Brož.

Čechy pod Kosířem / [František Gračka] - Čechy pod Kosířem : Obec Čechy pod Kosířem, c2000. - 62 s. : il. (některé barev.) + 1 příl. - Brož.

Čečensko : vítězství a prohry. / Carlotta Gallová, Thomas de Waal - Vyd. 1. - Praha : Themis, 2000. - 365 s. : plány - brož.

České a slovenské dějiny do roku 1918 / Otto Urban - Vyd. 2. - Praha : Aleš Skřivan, 2000. - 288 s. : il. - brož.

České země a Lužice / Zdeněk Boháč - TišnovBudyšín : Sursum : Towarstwo Cyrila a Metoda, 1993. - 215 s. : il. - váz.

Českobudějovicko, Hluboká nad Vltavou : turistická mapa. - [Měř.] 1:50 000. - Zlín : SHOCart, 2000. - 1 mapa. ; 96 x 66 cm. - brož.

Český kras : sborník pro regionální výzkum. 26. / uspořádali Irena Jančaříková, Pavel Bosák - Beroun : Muzeum Českého krasu, 2000. - 64 s. : il., fot., tab., grafy. - brož.


Český Krumlov : panoramatická mapa středu města a průvodce. - Jihlava : ATP Publishing, 1996. - 1 mapa. ; 46 x 64 cm. - Brož.


Český Krumlov : podrobný průvodce zámkem a parkem. / text Jana Švábová - Jihlava : ATP Publishing, 1998. - 1 mapa. ; 46 x 64 cm. - brož.

Češi ve světě 1918-2000 : lexikon krajanů, kteří se ve světě neztratili. : 2000 jmen - 2000 osudů. / Jiří Mejstřík - Vyd. 1 - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2000. - 255 s. - váz.

Čingischán / C.C. Bergius ; [z německého originálu přeložil] Jaroslav Putík. - 2. vyd. v čes. jaz. - Praha : BB art, 2000. - 399 s. - váz.

Čítanka z Jesenicka / [redakce Bohumila Tinzová ... et al.] - 1. vyd. - Jeseník : Dům dětí a mládeže, 2000. - 119 s., [31] s. barev. obr. příl. : il. + 1 příl. - Brož.

Čtení o Štramberku Sv. 1. Kotouč Část 1. Pravěké dějiny Kotouče / vybral a uspořádal Josef Adamec - 2. (dopl.) vyd. - Štramberk : J. Adamec, 1999. - 23 s. : il., mapy. - Brož.

Čtení o Štramberku Sv. 1. Kotouč Část 2. Novější dějiny Kotouče / vybral a uspořádal Josef Adamec - 2. (dopl.) vyd. - Štramberk : J. Adamec, 1999. - 21 s. : il., mapy. - Brož.

Čtení o Štramberku Sv. 3. Prvních sto let povýšeného města / vybral a uspořádal Josef Adamec - 2. (dopl.) vyd. - Štramberk : J. Adamec, 1999. - 26 s. : il., mapy. - Brož.

Čtení o Štramberku Sv. 4. Kostelíček sv. Kateřiny / vybral a uspořádal Josef Adamec - 2. (dopl.) vyd. - Štramberk : J. Adamec, 1999. - 31 s. : il., mapy. - Brož.

Čtení o Štramberku Sv. 5. O rozrůstání města a měšťanech / vybral a uspořádal Josef Adamec - 2. (dopl.) vyd. - Štramberk : J. Adamec, 1999. - 27 s. : il., mapy. - Brož.

Das spätantik-frühmittelalterliche Gräberfeld von Jülich, Kr. Düren / Heike Maria Aouni - , 1999. - 135 s., 15 s. obr. příl. : il., tab. - Brož.

Das Verhältnis des Kölner Domkapitels zu den beiden letzten Kurfürsten aus dem Hause Wittelsbach, Josef Clemens und Clemens August, vornehmlich nach den Protokollen des Kapitels / Willi Paetzer - , 2000. - v, 340 s. - Brož.

Dějiny druhé světové války / B.H. Liddell Hart - Vyd. 1. - Brno : Jota, 2000. - 776 s., obr. příl. : il. - váz.

Dějiny Japonska / Edwin O. Reischauer, Albert M. Craig - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. - 441 s. : il. - váz.

Dějiny středověku a raného novověku I-III : pracovní sešit. / Zdeněk Beneš, Pavel Augusta - 1. vyd. - Praha : SPL - Práce : Albra, 2000. - 32 s. : il. - brož.

Dějiny volyňských Čechů Díl 2. 1914-1945 / Jaroslav Vaculík - Vyd. 1. - Praha : Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, 1998. - 191 s. : il. - váz.


Děti a levobočci českých králů / Jaroslav Čechura, Milan Hlavačka, Jiří Mikulec - 5. vyd. - Praha : Akropolis, 2000. - 207 s. : il. (většina barev.) - váz.


Die handschriftliche Überlieferung der Werke des heiligen Augustinus Bd. 7(1). Tschechische Republik und Slowakische Republik : Werkverzeichnis / Clemens Weidmann ... [et al.] - Wien : Österreichische Akademie der Wissenschaften, 1997. - 411 s. - brož.

Die handschriftliche Überlieferung der Werke des heiligen Augustinus Bd. 7(2). Tschechische Republik und Slowakische Republik : Verzeichnis nach Bibliotheken / Clemens Weidmann ... [et al.] - Wien : Österreichische Akademie der Wissenschaften, 1997. - 315 s. - brož.

Die Moralphilosophie John Stuart Mills Utilitarismus / Manuel García Pazos - , 1999. - 205 s. - Brož.

Dílo a život mlynářů a sekerníků v Čechách / Luděk Štěpán, Magda Křivanová - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2000. - 307 s. : il. - váz.

Dny evropského dědictví, dny otevřených dveří památek v České republice 9. a 10. září 2000 / [Jana Kobzová ... et al.] - Praha : Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, 2000. - 126 s. : il., tab. + 1 příl. - Brož.

Dobříč / [zpracovala Eva Kovářová] - Horní Bříza : Granát, 2000. - [14] s. : il. - brož.

Dolní Heřmanice, Oslava v historii i současnosti / [Ivana Dočkalová ... et al.] - Dolní Heřmanice : Obecní úřad, 2000. - 84 s. : il. - Brož.

Eduard Albert / František a Vlasta Pírkovi - Vyd. 2., dopl. - Žamberk : Městské muzeum, 2000. - 127 s. : il. - brož.

Encyklopedie významných osobností ve víru židovského osudu / Artur Zempliner - [Praha] : Lederer & Zempliner Consulting, 2000. - 504 s. : il. - váz.

Enlarging the European Union - Scale 1:10 000 000. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 1998. - 1 mapa. ; 46 x 63 cm. - brož.

Euroregion Těšínské Slezsko : velká cykloturistická mapa. - [Měř.] 1:75 000. - Zlín : SHOCart, 2000. - 1 mapa. ; 45 x 66 cm. + 1 příl. - brož.

Evropa : dějiny jednoho kontinentu. / Norman Davies - V čes. jaz. vyd. 1. - Praha : Prostor : Euromedia Group - Knižní klub, 2000. - 1365 s. : il., mapy - Prostor, váz.

Exulanti z Prahy a severozápadních Čech v Pirně v letech 1621-1639 / Lenka Bobková - Vyd. 1. - Praha : Scriptorium, 1999. - 228 s. - váz.

Francie / [redakce Pavel Kejř] - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1999. - 672 s. : il., mapy - váz.

František Krebs : kresby. : Galerie moderního umění v Hradci Králové, 24.-29.8.1999. : katalog výstavy. - Hradec Králové : Galerie moderního umění, 1999. - Nestr. : il. - brož.


Fridrich Veliký / Nancy Mitford ; [z anglického originálu přeložila Markéta Janouchová]. - Vyd. 1. - Ostrava : Domino, 2000. - 262 s. - váz.


Galerie nesmrtelných : edice literárních portrétů velkých osobností našich, evropských i světových dějin. Sv. 4. Evropané / [Heda Bartíková ... et al.] - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 2000. - 257 s. : il., fot. - váz.

Geografické informační systémy : (cvičení). / Renata Klufová - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2000. - 188 s. : il. - brož.

Geografie světového hospodářství : vybrané kapitoly. / Václav Hrala, Václav Kašpar, Milan Vošta - Vyd. 3. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 194 s. : tab. - brož.

Geografie - Geologie Č. 8. - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2000. - 152 s. : il., fot., tab. - brož.

George Gershwin : životopis ve fotografiích, textech a dokumentech. / Jürgen Schebera - Vyd. 1. - Jinočany : H & H, 2000. - 199 s. : il. - váz.

Gustav Mahler 2000 & Jihlava : [7.7.1860-18.5.1911]. : Jihlava, 13.-15.10.2000. : oslavy 140. výročí narození. / [Zdeněk Jaroš] - Jihlava : Městský úřad, 1999. - 1 složený list : il. - Brož.

Hanácký kalendář : čtení pro zábavu a poučení. 2000. - Olomouc : Společnost přátel vesnice a malého města, 1999. - 163 s., obr. příl. : il. - Brož.

Havířov a okolí : plán města. - [Měř.] 1:15 000. - Zlín : SHOCart, 2000. - 1 mapa. ; 45 x 60 cm. - brož.

Heinrich Heines De l'Allemagne (1855) als jüdischer Gegenentwurf zur romantischen Poetik / Michael Magner - , 1999. - 242 s. : tab. - Brož.

Historia visual del siglo XX / [edición Carmen G. Barragán, Víctor García] - Madrid : Diario El País, 1998. - 408 s. : il., fot. - Váz.

Historická zastavení - Sokolov : Městský úřad : Okresní muzeum a knihovna, [2000?]. - 29 s. : il. - Brož.

Historicko-filozofické dílo Roberta Kalivody : mezinárodní kolokvium pořádané u příležitosti 10. výročí úmrtí Roberta Kalivody 1.-2.12.1999 v Olomouci. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1999. - 160 s. - Brož.

Historie cínového hornictví v západním Krušnohoří : kouzlo hornické Přebuzi, Nejdku a jejich okolí. / Petr Rojík - Vyd. 1. - Sokolov : Okresní muzeum a knihovna, 2000. - 232 s. : il. (většina barev.), tab. - Brož.

Historie domažlických Chodů / Jana Koutná - Vyd. 1. - Klenčí pod Čerchovem : Obec Klenčí pod Čerchovem, [2000?]. - 79 s. : il. - brož.

Hluboká : podrobný průvodce zámkem a okolím. - Jihlava : ATP Publishing, 1999. - 1 mapa. ; 46 x 63 cm. - brož.

Hodonín a okolí : plán města. - [Měř.] 1:12 000. - [Zlín] : SHOCart, 2000. - 1 mapa. ; 45 x 60 cm. - brož.


Hradčany a Malá Strana / Kateřina Bečková - Vyd. 1. - Praha : Schola ludus - Pragensia, 2000. - 240 s. : il. + 2 příl.. - váz.

Hrozné carevny / Henri Troyat - Vyd. 1. - Praha : Themis, 2000. - 183 s. : il. - váz.

Husitství : --pro Boha, nebo proti Bohu?. / Roman Krejčí - 1. vyd. - Modřice : Josef Tůma, 2000. - 242 s. : il. - brož.

Informativní přehled : výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů. Č. 19. / sestavily Anna Vindušková, Marie Šatochinová - 1. vyd. - Praha : Státní ústřední archiv, 2000. - 90 s. - Brož.

Inženýrský geolog Quido Záruba / Zdeněk Hroch (ed.) - Praha : Český geologický ústav, 2000. - 76 s. : il. - brož.

Itálie : ilustrovaný průvodce, s kterým nezabloudíte. / [redigoval Pavel Kejř] - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 2000. - 672 s. : il. - váz.

Izrael : průvodce. / Filip Šilhan - Praha : Fischer, 2000. - 144 s. : il. - brož.

Jak jsem zabil Rasputina : deník člena státní dumy Vladimíra Mitrofanoviče Puriškeviče. / [z ruského originálu přeložil Jiří Saydler] - Olomouc : Votobia, 2000. - 109 s. - brož.

Jan Hus ve Vatikánu : mezinárodní rozprava o českém reformátoru 15. století a o jeho recepci na prahu třetího tisíciletí. : Řím, 15.-18.12.1999. / Jaroslav Pánek, Miloslav Polívka [edd.] - Praha : Historický ústav, 2000. - 163 s. : il. - brož.

Jan Petr Molitor 1702-1757 : podobizny a portrétní motivy. : 12.9.-12.11.2000, Klášter sv. Jiří, Jiřské nám. 33, Praha-Hrad. / Pavel Preiss - Praha : Národní galerie, 2000. - 106 s. : il. - brož.

Jaroměř na přelomu tisíciletí / Pavel Mertlík - Vyd. 1. - Jaroměř : Městský úřad, 1999. - 126 s., obr. příl. : il. - brož.

Já, Sisi : poslední plavba Alžběty, císařovny rakouské. / Agnes Michaux ; [z francouzského originálu přeložila Jitka Matějů]. - Vyd. 1 - Praha : Brána, 2000. - 117 s. - váz.

Jelmo : místo příhodné k životu. / Helena Nováková - Rudolfov : Jelmo, 2000. - 203 s. : il. - Váz.

Jesenicko : vlastivědný sborník. Sv. 1. / [redakční rada Petr Košacký ... et al.] - Jeseník : Vlastivědné muzeum Jesenicka, 2000. - 54 s. : il. -
Jičín : la porte du Paradis de Boheme. - Praha : Orbis, 1996. - 47 s. : il. + 1 příl. -
Jičín : the Gate to Czech Paradise. - Prague : Orbis, 1996. - 47 s. : il. + 1 příl. -

Jihočeši v české historické vědě / Josef Blüml, Dagmar Blümlová, Bohumil Jiroušek a kol. - Vyd. 1. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1999. - 159 s. : il. - váz.


Jihomoravské státní okresní archivy 1999. - Znojmo : Zdeněk Bína, 2000. - 74 s. : il. - Brož.

Jimramov : turistické vycházky po okolí. / Josef Dobiáš - 1. vyd. - Tišnov : Sursum, 2000. - 82 s. : il. - váz.

Jindřichův Hradec : inspirations rodolphines. - Praha : Orbis, 1997. - 45 s. : il. + 1 příl. -
Jindřichův Hradec : Rudolfinische Inspirationen. - Praha : Orbis, 1997. - 45 s. : il. + 1 příl. -
Jindřichův Hradec : the Inspirations of the Rudolphine Era. - Prague : Orbis, 1997. - 45 s. : il. + 1 příl. -
Jizerské hory : turistická mapa. - 1. vyd. - [Měř.] 1:75 000. - Praha : Žaket, 1999. - 1 mapa. ; 45 x 63 cm. + 1 příl. - brož.

Johann Peter Molitor 1702-1757 : Portraits and portrait motifs. : 12 september - 12 november 2000, st. George's convent, Jiřské nám. 33, Prague Castle. / Pavel Preiss - Prague : National gallery, 2000. - 106 s. : il. - brož.

Josef Pfitzner a protektorátní Praha v letech 1939-1945 Svazek 1. Deník Josefa Pfitznera. Úřední korespondence Josefa Pfitznera s Karlem Hermanem Frankem / Alena Míšková, Vojtěch Šustek - Vyd. 1. - Praha : Scriptorium, 2000. - 654 s. - váz.

Josef Podsedník : čestný člověk, politik, ctitel Masarykův. / Jaroslav Mezník - Brno : Masarykova společnost, 1996. - 22 s. : il. - Brož.

Kamikaze / David Brown - Čes. vyd. 1. - Praha : Cesty, 1999. - 80 s. : fot. - váz.

Kamínky : drobná svědectví o pronásledování křesťanů v době komunistické totality i o jejich snahách o svobodu a blaho vlasti. - 1. vyd. - Hradec Králové : Biskupství královéhradecké, 2000. - 215 s. - brož.

Karel Častovec Myška ze Žlunic : život předbělohorského rytíře ve světle rodinné korespondence. / Petr Mareš - Ústí nad Labem : Albis International, 2000. - 169 s. - brož.

Karlovy Vary : plán města a průvodce. - 4. vyd. - [Měř.] 1:20 000. - Karlovy Vary : Paret 2, 2000. - 1 mapa. ; 46 x 64 cm. - brož.

Karlovy Vary : průvodce. - 1. vyd. - Karlovy Vary : Paret 2, 2000. - 1 mapa. ; 46 x 64 cm. - brož.

Kladensko, Slánsko : panoramatická mapa. - Brno : Forza, 2000. - 1 mapa : barev. ; 44 x 58 cm - Brož.

Kladno : plán města. - 1. vyd. - Měř. 1:10 000. - Praha : Žaket, 2000. - 1 mapa. ; 45 x 63 cm. - brož.


Kladský sborník 3. - Hradec Králové : Vysoká škola pedagogická, 1999. - 439 s. : il. - brož.


Klasika 2000 : výběr ze současné malířské a sochařské tvorby nejmladší české generace. : [Muzeum umění Olomouc, 24.8-5.11.2000. / texty Štěpánka Bieleszová ; fotografie Ivo Přeček, Vladimír Vaca]. - Olomouc : Muzeum umění Olomouc, c2000. - 58 s. : barev. il. - brož.

Klasika 2000 : výběr ze současné malířské a sochařské tvorby nejmladší české generace. : [Muzeum umění Olomouc, 24.8-5.11.2000. / texty Štěpánka Bieleszová ; fotografie Ivo Přeček, Vladimír Vaca]. - Olomouc : Muzeum umění Olomouc, c2000. - 58 s. : barev. il. - brož.

Kniha o Saladinovi / Tariq Ali ; [z anglického originálu přeložil Jindřich Manďák]. - Vyd. 1 - Praha : Vyšehrad, 2000. - 319 s. - váz.

Kolín : plán města. / [text Otakar Špecinger] - 1. vyd. - Měř. 1:10 000. - Praha : Žaket, 2000. - 1 mapa. ; 45 x 63 cm. - brož.

Koně pro Františka Holčáka, aneb, (Ne)čas mezi taxisy / Břetislav Olšer - Vyd. 1. - Šenov u Ostravy : Tilia, 2000. - 135 s. : il. - váz.

Korespondence a dokumenty : kritické vydání. Sv. 7. Korespondence přijatá : 1893-1895 / Antonín Dvořák ; [za vedení a redakce Milana Kuny zpracovala Ludmila Bradová ... et al.]. - 1. vyd. - Praha : Editio Bärenreiter Praha, 1999. - 451 s. - váz.

Krajina s hlavou obrácenou zpátky : (o vzpomínání v poezii Jana Skácela). II. / Jiří Krejčí - [Praha : Klub přátel Tvaru], 1999. - 32 s. - Brož.

Krajina s hlavou obrácenou zpátky : (o vzpomínání v poezii Jana Skácela). I. / Jiří Krejčí - [Praha : Klub přátel Tvaru], 1999. - 32 s. - Brož.

Králicko : (region Kralicki). / [Lukáš Král] - Wyd. 1. - Ústí nad Orlicí : OFTIS, 2000. - 20 s. : barev. il. - brož.

Králicko : (region Králíky). / [Lukáš Král] - Vyd. 1. - Ústí nad Orlicí : OFTIS, 2000. - 20 s. : barev. il. - brož.

Králicko : (region Králíky). / [Lukáš Král] - 1. Herausg. - Ústí nad Orlicí : OFTIS, 2000. - 20 s. : barev. il. - brož.

Kutná Hora / Helena Štroblová, Blanka Altová (editorky) - Praha : Lidové noviny, 2000. - 567 s., [16] s. barev. obr. příl. : il. - váz.

Kutná Hora : Glanz und Schatten einer silbernen Stadt. - Praha : Orbis, 1996. - 45 s. : il. -
Kutná Hora : ombres et splendeurs d'une ville d'argent. - Praha : Orbis, 1996. - 45 s. : il. + 1 příl. -
Kutná Hora : the Brilliant and Tarnished Days of the Silver Town. - Prague : Orbis, 1996. - 45 s. : il. + 1 příl. -
Květ pouště : podivuhodné putování somálské kočovnice. / Waris Dirieová, Cathleen Millerová ; [z anglického originálu přeložila Věra Šedá]. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Ikar, 2000. - 254 s., [8] s. obr. příl. - váz.

K osmdesátinám olomouckého hudebního pedagoga a skladatele mons. Josefa Olejníka / Jiří Václav Musil - Olomouc : Univerzita Palackého, 1996. - s. 131-137. : fot. - Brož.


Lanškroun na starých pohlednicích ze sbírky Karla Uhlíře / [redaktoři Karel Uhlíř, Marie Borkovcová] - 2., rozš. vyd. - Lanškroun : Městský úřad, 2000. - 156 s. : il. - Váz.

Leipzig : Stadtplan. - Mass. 1:22 500. - München : ADAC, [2000]. - 1 mapa. ; 98 x 140 cm. + 1 příl. - brož.

Liberec : Stadt und Land unter dem Jeschken. - Praha : Orbis, 1997. - 41 s. : il. + 1 příl. -
Liberec : the Town and Area Below Ještěd Peak. - Prague : Orbis, 1997. - 41 s. : il. + 1 příl. -
Lidská tragédie : ruská revoluce 1891-1924. / Orlando Figes - Vyd. 1. - Praha : BETA, 2000. - 837 s., 107 obr. na příl. : fot. - Beta, váz.

Listy z kroniky Haukovic : jubilejní zpráva Osvětové besedy k 31. výročí osvobození Rudou armádou, 55. výročí založení KSČ a 400. výročí založení Haukovic. / zprávu připravili Vladimír Hrivnák, Bohumil Vaňák - Haukovice : Osvětová beseda, 1976. - 32 s. -
Líšnice : historie a současnost. / [redakce Ctirad Štipl, Miroslav Stratil a Vladana Balcárková] - Líšnice : [Obecní úřad], 1998. - 22 s. : il. - Brož.

Luhačovice - Zlín : SHOCart, [2000?]. - [6] s. : barev. il., mapa - Brož.

Lubomír Feldek / René Bílik - 1. vyd. - Bratislava : Kalligram, 2000. - 189 s. - váz.

Maturita z dějepisu / Kateřina Dršková - Vyd. 2. - Praha : Aleš Skřivan, 2000. - 52 s. - brož.

Max Webers Börsenschriften: Rätsel um ein übersehenes Werk / Knut Borchardt - München : Bayerische Akademie der Wissenschaften, 2000. - 43 s. - brož.

Máme se bát Putina? / Francoise Thom - Praha : Občanský institut, 2000. - 15 s. : il. - Brož.

Mečem a jedem / Juliette Benzoni ; [z francouzského originálu přeložila Miroslava Filková]. - Vyd. 1. - Ostrava : Domino, 2000. - 354 s. - váz.

Megotina svatba / Edith Pargeterová ; [z anglického originálu přeložila Zora Wolfová]. - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 2000. - 252 s. - váz.

Městská část Praha 5 / [Jaroslava Kroupová] - Praha : Obvodní úřad městské části Praha 5, 2000. - 48 s. : barev. il. - brož.

Minulostí Západočeského kraje 35. 2000. / [uspořádal Ivan Martinovský] - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Albis International, 2000. - 332 s. : il., tab. - brož.

Miroslav Rada - Cyklus obrazů pro vinohradský sbor ČCE / [Jaromír Dus ... et al.] - Praha : Českobratrská církev evangelická, 2000. - Nestr. : il. - brož.


Mit Schülergruppen Prag entdecken : sieben thematische Spaziergänge mit literarischen Texten. / von Ulrich Liebchen unter Mitarbeit von Claudia Strauss - PragFurth im Wald : Vitalis, [2000?]. - 223 s. : il., tab., plány - brož.


Mlčenlivý / Christian Jacq ; [z francouzského originálu přeložila Dagmar Slavíkovská]. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2000. - 320 s. - váz.

Mnichovský komplex : jeho příčiny a důsledky. / Jan Tesař - Vyd.1. - Praha : Prostor, 2000. - 255 s. - váz.

Mohelnice : služby - ubytování - telefony - historie - památky - osobnosti. : [informační průvodce. / Luděk Štipl & Ctirad Štipl] - [Mohlenice] : Novita, 2000. - 18 s. : mapy, il. - Brož.

Moje matka Marlene Dietrichová / Maria Riva - Vyd. 1. - Praha : Ikar : Euromedia Group - Knižní klub, 2000. - 428 s., obr. na příl. - Ikar, váz.

Moje návraty, aneb, Kudy jsem chodil / Ota Gregor ; s profesorem Otou Gregorem hovoří Jaroslav Hořejší. - 1. vyd. - Praha : Galén, c2000. - 175 s. : il. (některé barev.) - váz.

Mozart und Prag / Harald Salfellner - PragFurth im Wald : Vitalis, c2000. - 275 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. - váz.

Muži a milenci českých královen / Jaroslav Čechura, Milan Hlavačka, Jiří Mikulec - 5. vyd. - Praha : Akropolis, 2000. - 215 s. : il. (většina barev.) - váz.

Muži za Hitlerem : architekti hrůzy. / Thomas Röder, Volker Kubillus - Olomouc : Votobia, 2000. - 367 s. : il., tab. - brož.

Můj život 6. / Vlasta Javořická - Vyd. 1. - Brno : Jota, 2000. - 211 s. - váz.

München : Cityplan. - Mass. 1:20 000. - München : ADAC, [2000]. - 1 mapa. ; 70 x 99 cm. - Brož.

Na tři způsoby : Jan Rajlich. : koláže, grafiky, plakáty. : Tišnov, Galerie Jamborův dům, 7.11.-12.12.1999. / příprava výstavy Jan Rajlich - Tišnov : Městské kulturní středisko, 1999. - [6] s. : il. - Brož.

Národní park Českosaské Švýcarsko : turistická mapa. - 1. vyd. - [Měř.] 1:50 000. - Praha : Žaket, 2000. - 1 mapa. ; 63 x 45 cm. + 1 příl. - brož.

Nebe, peklo a nirvána : velcí vykupitelé: Buddha, Ježíš a Muhammad. / sestavil Hans-Christian Huf - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2000. - 285 s. : il. (většina barev.), mapy - brož.

Nevyjasněná úmrtí 5. Jiří Grossmann, Miloš Kopecký, Petr Čepek / Johana Skálová - Vyd. 1. - Praha : The World Circle Foundation, 2000. - 137 s. : il., fot. - brož.

Nikdy : koláž. / Albert Marenčin - 1. vyd. - Bratislava : Prístrojová technika, 1996. - 221 s. : il. - váz.


Nizozemsko : průvodce do zahraničí. / Šárka Bradnová, Jesika Poberová - 1. vyd. - Praha : Olympia, 2000. - 181 s. : il., mp. - brož.


Nové zprávy z Izraele : soubor přednášek Ludwiga Schneidera v Praze v květnu 2000. / Ludwig Schneider - Ostrava : A-Alef, 2000. - 56 s. : il. - brož.

Obecné dějiny novověku II.-III. : (17.-18. století). / Kamil Štěpánek, Jaroslav Vaculík - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 82 s. - brož.

Obzri sa s úsmevom : autobiografománia 1971-1974. / Ján Kalina - 1. vyd. - Bratislava : Prístrojová technika, 1999. - 149 s. : il. - váz.

Odkaz pro budoucnost : 45 ročníků soutěží vzpomínek a historických prací. / [připravili Miloslav Moulis, Maria Chaloupková, Jiří Jožák] - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2000. - 134 s. - brož.

Od Kalku po Boleboř a Blatno / Zdena Binterová - Chomutov : Okresní muzeum, c2000. - 127 s. : il. (některé barev.), mapa, tab. - Brož.

OkaMžiky s Hrabalem / Jan Solovjev - 1. vyd. - Boskovice : Albert, 1999. - 103 s. : il. - váz.

Okres Karviná v roce 1999 : soupis publikací a článků. 1999. / zpracovaly Ivana Planá, Alena Kovářová - Olomouc : Vědecká knihovna, 2000. - 45 s. - váz.

Okres Šumperk v roce 1999 : soupis publikací a článků. 1999. / zpracovaly Ivana Planá, Alena Kovářová - Olomouc : Vědecká knihovna, 2000. - 64 s. - váz.

Okres Vsetín v roce 1999 : soupis publikací a článků. 1999. / zpracovaly Ivana Planá, Alena Kovářová - Olomouc : Vědecká knihovna, 2000. - 43 s. - váz.

Oliver Cromwell / Barry Coward - V čes. jaz. vyd. 1. - Praha : Prostor, 2000. - 215 s. - váz.

Olomouc : informační průvodce městem. - Olomouc : Město Olomouc, 2000. - 33 s. : barev. il., plány, tab. - Brož.

Olomouc : information city guide. - Olomouc : Město Olomouc, 2000. - 33 s. : barev. il., plány, tab. - Brož.

Oplocany před sto lety (1900) / [Gustav Vožda] - Oplocany : Obecní úřad, 2000. - 50 s. : il., plány, faksimile - Brož.

Orlík nad Vltavou a jeho okolí / František Cacák - [České Budějovice : t. Ivan Nadberežný], c2000. - 128 s. : barev. il. - Váz.

Orosia / František Odvalil - Ve vydav. Blok 1. vyd. - Třebíč : Blok, 2000. - 125 s. - váz.

Osud tak chtěl : rozhovor s Jozefem Kronerem. / Jozef Leikert, Mária Macková - Vyd. 1. - Praha : X-Egem, 2000. - 167 s., obr. příl. - váz.


Památky známé neznámé : sborník příspěvků ze semináře. : Olomouc, 8.-9.9.2000. / [editoři Irena Kubešová, Jarmila Vrtalová] - Olomouc : Město Olomouc, 2000. - 53 s. : il. - Brož.


Pardubice Region / [Petr Vorel] - 1st Is. - Pardubice : Regional Development Agency of Pardubice Region, 2000. - [40] s. : barev. il., mapy - Brož.

Pardubický kraj / [Petr Vorel] - 1. vyd. - Pardubice : Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje, 2000. - [40] s. : barev. il., mapy - Brož.

Pardubitzer Bezirk / [Petr Vorel] - 1. Ausg. - Pardubice : Regionale Agentur des Pardubitzes Kreises, 2000. - [40] s. : barev. il., mapy - Brož.

Pěšáci / Jaroslav Bláha - Borovany : Jelmo, 2000. - 101 s. - Váz.

Plzeň [2]. 1935-1965 / Petr Mazný ... [et al.] - Vyd. 1. - Plzeň : Starý most : Západočeské muzeum : Památkový ústav, 2000. - 113 s. : il., fot. - váz.

Pobaltské republiky : Litva, Lotyšsko, Estonsko. : průvodce do zahraničí. / Jana Krutilová - 1. vyd. - Praha : Olympia, 2000. - 165 s. : il. - brož.

Podorlicko / [Petr David, Vladimír Soukup a kolektiv] - 2., aktualiz. vyd. - Praha : S & D, 2000. - 155 s. : il. - brož.

Pohřebiště a sídliště kultury únětické ze Slavkova u Brna, okr. Vyškov / Pavla Horálková-Enderová, Antonín Štrof. Die Bronzezeitlichen Vollgriffschwerter in Mähren / Jiří Říhovský - Vyd. 1. - Brno : Ústav archeologické památkové péče, 2000. - 178 s. : il. - brož.

Poutník Julia Zeyera / Tereza Riedlbauchová - [Praha : Klub přátel Tvaru], 1999. - 32 s. - Brož.

Pozdrav ze Vsetína : Vsetín na starých pohlednicích. / [redakce Hana Jabůrková, Květuše Nepožitková] - Vsetín : Městský úřad, 1999. - 95 s. : il. (některé barev.) - Brož.

Prag - das historische Zentrum / [Petr David, Vladimír Soukup a kolektiv] - 1. Ausg. - Praha : S & D, 2000. - 171 s. : il. - brož.

Praha - historické centrum / [Petr David, Vladimír Soukup a kolektiv] - 1. vyd. - Praha : S & D, 2000. - 158 s. : il. - brož.

Praha - vnější části / [Petr David, Vladimír Soukup a kolektiv] - 1. vyd. - Praha : S & D, 2000. - 147 s. : il. - brož.

Praha : mapa centra. - 1. vyd. - [Měř.] 1:15 000. - Praha : Žaket, 1999. - 1 mapa. ; 45 x 63 cm. - brož.

Praha : plán centra. - 2. vyd. - [Měř.] 1:15 000. - Praha : Žaket, 2000. - 1 mapa. ; 45 x 63 cm. - brož.

Praha : plán města a MHD. - 2. vyd. - [Měř.] 1:26 000. - Praha : Žaket, 2000. - 1 mapa. ; 45 x 63 cm. - brož.

Praha : plán města. : největší zobrazené území. - 4. dopl. vyd. - Měř. 1:23 000. - Praha : Žaket, 2000. - 1 mapa. ; 67 x 98 cm. - brož.


Praha : plán města. : největší zobrazené území. - 5. dopl. vyd. - Měř. 1:23 000. - Praha : Žaket, 2000. - 1 mapa. ; 67 x 98 cm. - brož.

Praha : plán města. - 9. vyd. - [Měř.] 1:20 000. - Praha : Žaket, 2000. - 1 mapa. ; 45 x 63 cm. - brož.

Pravda o 1. čs. samostatné tankové brigádě v SSSR Kn. 2. Karpatsko-dukelská operace : 19. březen 1944 - 16. únor 1945 Díl 1. / Vasil Jovbak - Vyd. 1. - Kroměříž : V. Jovbak, 2000. - 238 s. : il., mapy. - Brož.

Pravda o 1. čs. samostatné tankové brigádě v SSSR Kn. 2. Karpatsko-dukelská operace : 19. březen 1944 - 16. únor 1945 Díl 2. / Vasil Jovbak - Vyd. 1. - [Kroměříž : V. Jovbak, 2000]. - s. 239-716. : il., mapy. + 1 příl. - Brož.

Pravda z Hradu : očima bodygarda. / Jiří Vostrý - Vyd. 1. - Praha : GS Klíč : MG production, 2000. - 127 s. - brož.

Pravěk : časopis moravských a slezských archeologů. : nová řada. 1999. Č. 9. / redigoval Vladimír Podborský ... [et al.] - Vyd. 1. - Brno : Ústav archeologické památkové péče, 2000. - 502 s. : il. - brož.

Právní postavení židů v Protektorátu Čechy a Morava : (1939-1941). / Helena Petrův - Vyd. 1. - Praha : Sefer, 2000. - 175 s. - brož.

Princezna Sultana : život pod závojem. / Jean Sassonová ; [z anglického originálu] přeložila Marie Frydrychová. - Vyd. 2., v IŽ 1. - Praha : Ivo Železný, 2000. - 231 s. - váz.

Procházka starým Bílovcem : Bílovec na dobových pohlednicích. / Emil Přikryl ... [et al.] - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : VAPE, 2000. - 71 s. : il. (některé barev.) - Váz.

Profesionální válečník : [vzpomínky velitele supertajné protiteroristické jednotky U.S. Navy]. / Richard Marcinko ; [z anglického originálu] přeložil Roman Marhold. - Vyd. 2. - Praha : Ivo Železný, 2000. - 360 s. - váz.

Projevy Jana Masaryka v Americe : září 1942. / Jan Masaryk - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 95 s. - brož.

Prostibolo duše / Arnošt Procházka, Karel Hlaváček - Brno : Pavel Křepela, 2000. - 94 s. : il. - brož.

Protagonistas del siglo XX - [Madrid] : Diario El País, 2000. - Přeruš. str. : il., fot. - Váz.

Průjezdní plán Prahy : transit plan. - 1. vyd. - [Měř.] 1:65 000. - Praha : Žaket, 2000. - 1 mapa. ; 45 x 63 cm. - brož.

Příběh Ouběnic v podblanické krajině (do roku 1918) / Josef Petráň - Vyd. 1. - Ouběnice : Tělocvičná jednota Sokol, 2000. - 209 s. : il., tab. + 1 příl. - brož.

Příběh synů královských / J. Francis Hudson ; [z anglického originálu přeložili Pavla a Matouš Iblovi]. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2000. - 526 s. - váz.


Příspěvky k ústecké vlastivědě 1(2000). / [redakce Václav Houfek, Ivana Bublíková] - Ústí nad Labem : Muzeum města, 2000. - 56 s. : il. - Brož.

Reflexionen über das Jahr 1968 : Vorträge des 5. Aussiger Kolloquiums. : Ústí nad Labem/Aussig, 22.-24.4.1998. [2]. Ergänzung / [redakce Kristina Kaiserová] - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Muzeum města Ústí nad Labem : Ústav slovansko-germánských studií UJEP, 2000. - 18 s. - brož.

Region Věrovany 60. Janošíci / [Gustav Vožda] - Věrovany : Jaroslav Krempl, 2000. - 4, 8 s. : il., fot. - Brož.

Region Věrovany 61. Malíř : (akademický malíř František Smolka) / [Gustav Vožda] - Věrovany : Jaroslav Krempl, 2000. - 12 s. : il., fot. + 1 příl. - Brož.

Region Věrovany 62. Razie / [Gustav Vožda] - Věrovany : Jaroslav Krempl, 2000. - 10 s. : il., fot. + 1 příl. - Brož.

Region Věrovany 64. Kapelník : (pan mjr. Jindřich Zbožínek) / [Gustav Vožda] - Věrovany : Jaroslav Krempl, 2000. - 10 s. : il., fot. + 1 příl. - Brož.

Reiseführer von Mohelnice, Moravská Třebová und Umgebung : [Dienstleistungen - Übernachtungsmöglichkeiten - Telefonnummern - Geschichte - Sehenswürdigkeiten - Persönlichkeiten. / Luděk Štipl] - [Mohelnice] : Novita, 1999. - 34 s. : mapy, il. - Brož.

Richard Branson : životní příběh milionáře a dobrodruha. / Mick Brown ; [z anglického originálu přeložil Martin Pokorný]. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2000. - 380 s., [16] s. obr. příl. - váz.

Role Josefa Šusty při vzniku Dějin lidstva : autoreferát disertační práce. / Jiří Lach - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 17 s. - Brož.

Ruka s vytetovaným číslom / Hilda Hrabovecká - 1. vyd. - Bratislava : Prístrojová technika, 1998. - 110 s. : il. - váz.

Řecké ostrovy : turistický průvodce. - 1. čes. vyd. - Praha : Slovart, 1999. - 416 s. : il. + 1 mapa. - brož.

Řecko : Athény a pevnina. / Marc Dubin - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1999. - 352 s. : il., mapy - váz.

Římské císařovny : mezi láskou, mocí a náboženstvím. / Rigobert Günther - Vyd. 1. - Praha : NS Svoboda, 2000. - 168 s., [31] s. obr. příl. - váz.

Řím : archeologický průvodce po antickém Římě. / [Sofia Pescarinová] - Dobřejovice : Rebo Productions, c2000. - 167 s. : il. (většina barev.) - váz.


Řím : ilustrovaný průvodce, s kterým nezabloudíte. / [redigoval Pavel Kejř] - Vyd. 2. - Praha : Ikar, 2000. - 432 s. : il., mp. - váz.


Sborník Český Merán 4. 1999. / pro vydání zpracoval Jiří Kofroň - Sedlec-Prčice : Městský úřad, 1999. - 128 s., obr. příl. : il., tab., mapy. - Brož.

Scripta Facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis : Geography. Vol. 26-28. 1996-1998. - 1st Ed. - Brno : Masaryk University, 2000. - 94 s. - brož.

Sebevraždy slavných / Libor Budinský - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2000. - 222 s. - váz.

Select Bibliography in Czech History : books and articles 1990-1999. / compiled by Václava Horčáková, Kristina Rexová and Luboš Polanský ; edited and introducted by Jaroslav Pánek. - Prague : Institute of History of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 2000. - 333 s. - brož.

Sešity k dějinám filosofie XII : filosofie v postmoderní situaci. Část 2. / Danica Slouková - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 125 s. - brož.

Setkání s osobností : Jan Chmelař. : sborník příspěvků k Muzejnímu úterku. : [Přerov, 16.11.1999. / Jan Chmelař, Rudolf Novotný, Jaroslav Mazáč] - Přerov : Muzeum Komenského, 1999. - 17 s. : il. - Brož.

Sissi Díl 10. Čardáš a cikánské housle / Marieluise von Ingenheim ; [z německého originálu přeložila Blanka Pscheidtová]. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 2000. - 208 s. - váz.

Sissi Díl 11. Zbývá pouze vzpomínka / Marieluise von Ingenheim ; [z německého originálu přeložila Blanka Pscheidtová]. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 2000. - 227 s. - váz.

Slánský obzor : ročenka Společnosti Patria, Vlastivědného muzea ve Slaném a Státního okresního archivu v Kladně. Roč. 7. 1999. - Slaný : Patria - Společnost pro ochranu kulturního dědictví, 2000. - 143 s. : il., tab. - Brož.

Slovanské historické studie 26. - Praha : Historický ústav AV ČR, 2000. - 358 s. : il., tab. - brož.

Slovinsko : průvodce do zahraničí. / [Marcela Nováková, Ondřej Soukup] - 1. vyd. - Praha : Olympia, 2000. - 108 s. : il., mp. - brož.

Slovník českých spisovatelů od roku 1945 Díl 1. A-L / Vedoucí redaktor a autor Pavel Janoušek ... [et al.] - Vyd. 2. - Praha : Brána : Euromedia Group - Knižní klub, 1999. - 549 s. - Brána, váz.

Slovník osobností kulturního a společenského života Valašska 2000. / [Jiří Demel ... et al.] - Vyd. 1. - Valašské Meziříčí : Občanské sdružení Valašské Athény, 2000. - 198 s. : il. - váz.

Smrt ve Vatikánu / Rudolf Ströbinger - Vyd. 1. - Brno : MOBA, 2000. - 207 s., [16] s. barev. obr. příl. : il. - váz.


Sokolov bekannt und unbekannt / [Vladimír Prokop ... et al.] - 1. Aufl. - Sokolov : Městský úřad, 2000. - 49 s. : il. - Brož.


Sokolov known and unknown / [Vladimír Prokop ... et al.] - 1st Ed. - Sokolov : Městský úřad, 2000. - 49 s. : il. - Brož.

Sokolov známý a neznámý / [Vladimír Prokop ... et al.] - 1. vyd. - Sokolov : Městský úřad, 2000. - 49 s. : il. - Brož.

Soubor modelových otázek k přijímací zkoušce z geografie / Dana Řezníčková, Jana Forstová - Praha : Peres, 2000. - 27 s. : il., tab. - brož.

Spartakus I. Před námi boj / Jarmila Loukotková - Vyd. v nakl. Motto 1. - Praha : Motto, 2000. - 360 s. - váz.

Spomienky bratislavského hudobníka / Ján Albrecht - 1. vyd. - Bratislava : Prístrojová technika, 1998. - 109 s. : il. - brož.

Spory o dějiny : sborník kritických textů. II. / [uspořádal Miloslav Bednář] - 1. vyd. - Praha : Masarykův ústav AV ČR, 1999. - 125 s. - brož.

Spory o dějiny : sborník kritických textů. I. / [uspořádal Miloslav Bednář] - Praha : Masarykův ústav AV ČR, 1999. - 153 s. - brož.

Statistický bulletin zlínského kraje 2000. 1. čtvrtletí - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 94 s. : tab. - Brož.

Stopem do Číny / Viktor Koudelka - Olomouc : Votobia, 2000. - 145 s. : barev. il. - brož.

Středočeský vlastivědný sborník Sv. 18. / [odpovědný redaktor Tomáš Dvořák] - Roztoky u Prahy : Středočeské muzeum, 2000. - 168 s. : il., tab. - brož.

Studien zu ost- und südosteuropäischen Bügelfibeln / Christina Katsougiannopoulou - , 1999. - 112 s., 4 s. obr. příl., tb. příl. : il., tab. - Brož

Stuttgart : Stadtplan. - Mass. 1:20 000. - München : ADAC, [2000]. - 1 mapa. ; 98 x 97 cm. + 1 příl. - brož.

Sudetští Němci : etnická čistka. : vyhnání. / [Gerd Kleining, Josef Weikert] - Opava : Open Education & Sciences, [2000?]. - 23 s. : il., mp. - Brož.

Světová politika ve 20. století II. / Vladimír Nálevka - Vyd. 1. - Praha : Aleš Skřivan ml., 2000. - 287 s. : il. - brož.

Svět hudby Arne Linky - 1. vyd. - Brno : Šimon Ryšavý, 2000. - 136 s. : il., noty + 1 CD. - váz.

Sydney / fotografie Hauke Dresslerová ; text Klaus Viedebantt. - 1. vyd. - Praha : Slovart, 2000. - 72 s. : il. - váz.


Synthesis : Study art and music in Czech Republic. : 1998 Study abroad program. : Zbrojnice Gallery, University Library; Dec. 1 - Dec. 4, 1998. - Olomouc : University Library, 1998. - Nestr. : il. - Brož.


Šakal : tajné války Iljiče Ramíreze Sáncheze zvaného Carlos alias Šakal. / John Follain - Vyd. 1. - Brno : Jota, 2000. - 343 s., obr. příl. : fot. - váz.

Školní atlas České republiky / [odpovědná redaktorka Pavla Tesaříková] - 1. vyd. - Praha : Kartografie, 2000. - 32 s. : mapy. - bropž.

Špindlerův Mlýn : plán města a průvodce. - 3. vyd. - [Měř.] 1:12 000. - Karlovy Vary : Paret 2, 2000. - 1 mapa. ; 42 x 64 cm. - brož.

Šumava - Lipno / [Petr David, Vladimír Soukup a kolektiv] - 1. vyd. - Praha : S & D, 2000. - 103 s. : il. - brož.

Šumavou podél hranice : [průvodce neznámem. / Radovan Rebstöck] - 5. vyd. - Sušice : Radovan Rebstöck, 2000. - 47 s. : il., mapy - brož.

Šumperk, Jeseník : plán města. - [Měř.] 1:15 000. - Zlín : SHOCart, 2000. - 1 mapa. ; 45 x 60 cm. - brož.

Tagebücher 1910-1923 / Franz Kafka - 73.-78. Tausend. - Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch Verlag, 1996. - 575 s. - brož.

Tajemství prosiměřické makovice : dokumenty ze schránky uložené v makovici prosiměřického kostela sv. Jiljí v létech 1839, 1894 a 1926 a objevené při opravě kostela v roce 1996, v roce 770. výročí prvé historické zmínky o obci. / Květoslava Poláková, Jaromír Polák - Prosiměřice : MONDO, 2000. - 208 s. : il. - brož.

Tajemství sibiřského lidového léčitelství : o magickém vědění šamanů z tajgy. / Gala Naumova - Vyd. 1. - Brno : MoBa, 2000. - 223 s. : il. - brož.

Ten řidičák vrať! / Zuzana S. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Ikar : Knižní klub, 2000. - 183 s. - váz.

Terezín : plán města. - 2. přeprac. vyd. - Měř. 1:7 000. - Praha : Žaket, 2000. - 1 mapa. ; 32 x 45 cm. - brož.

The Bohemian Reformation and Religious Practice Vol. 1. Papers from the XVIIth World Conference of the Czechoslovak Society of Arts and Sciences, Prague 1994 / David R. Holeton, editor - Prague : Academy of Sciences of the Czech Republic, 1996. - 95 s. - brož.

The Bohemian Reformation and Religious Practice Vol. 2. Papers from the XVIIIth World Congress of the Czechoslovak Society of Arts and Sciences, Brno 1996 / editors Zdeněk V. David and David R. Holeton - Prague : Academy of Sciences of the Czech Republic, 1998. - 165 s. - brož.


The Bohemian Reformation and Religious Practice Vol. 3. Papers from the XIXth World Congress of the Czechoslovak Society of Ars and Science, Bratislava 1998 / editors Zdeněk V. David and David R. Holeton - Prague : Academy of Science of the Czech Republic, 2000. - 238 s. : il. - brož.


The European Commission 2000-2005 - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 1999. - 48 s. : barev. il. - brož.

The World Book Encyclopedia of People and Places Vol 1(A-C). Afghanistan to Czech Republic / [Pamela Bliss ... et al.] - Chicago : World Book, 1996. - 335 s. : il. - váz.

The World Book Encyclopedia of People and Places Vol. 2(D-H). Denmark to Hungary / [Pamela Bliss ... et al.] - Chicago : World Book, 1996. - s. 338-599. : il. - váz.

The World Book Encyclopedia of People and Places Vol. 3(I-L). Iceland to Luxembourg / [Pamela Bliss ... et al.] - Chicago : World Book, 1996. - s. 602-847. : il. - váz.

The World Book Encyclopedia of People and Places Vol. 4(M-R). Macao to Rwanda / [Pamela Bliss ... et al.] - Chicago : World Book, 1996. - s. 850-1150. : il. - váz.

The World Book Encyclopedia of People and Places Vol. 5(S-T). Saint Christopher and Nevis to Tuvalu / [Pamela Bliss ... et al.] - Chicago : World Book, 1996. - s. 1154-1351. : il. - váz.

The World Book Encyclopedia of People and Places Vol. 6(U-Z). Uganda to Zimbabwe, Index / [Pamela Bliss ... et al.] - Chicago : World Book, 1996. - s. 1354-1580. : il. - váz.

Tomáš Garrigue Masaryk a věda : sborník příspěvků ze VII. ročníku semináře Masarykova muzea v Hodoníně, 10. listopadu 1999. / [odpovědný redaktor Taťána Martonová] - Hodonín : Masarykovo muzeum, 2000. - 131 s. : il. - Brož.

Továrna na legraci / Petr Novotný, Marie Formáčková - Vyd. 1. - Praha : Cesty, 1999. - 160 s., obr. příl. : il. - váz.

Triumf XIX. století / Jules Verne ; [přeložil Ladislav Mach]. - Nezkrácené vyd. - Brno : Návrat, 2000. - 198 s. : il. - váz.

Trojí svědectví / Fedor Gál, Dita Skálová, Marketa Zádorová - 1. vyd. - Praha : G plus G, 2000. - 141 s. : il. - brož.

Trojmezensko : Šumava. / Radovan Rebstöck - 1. vyd. - Sušice : Radovan Rebstöck, 2000. - 46 s. : il. - brož.

Třeboňsko, horní Lužice : turistická mapa. - [Měř.] 1:50 000. - Zlín : SHOCart, 2000. - 1 mapa. ; 96 x 66 cm. - brož.

Tvořící ničící pohlaví : proměny Jiřího Karáska ze Lvovic, jak se projevují ve "sbírkách" s podtitulem Kniha pohanská. / Zdeněk Smolka - [Praha : Klub přátel Tvaru], 1999. - 32 s. - Brož.


Tvůrci světové módy : 50 nejúspěšnějších módních návrhářů světa. / Věra Hrubá - Vyd. 1. - Plzeň : Nava, 2000. - 253 s. : il. (většina barev.) - váz.


Uherský Ostroh / [redaktor Blanka Rašticová] - Uherský Ostroh : Městský úřad, 2000. - 383 s., il. na příl. + 1 příl.. - váz.

Úvod do studia historie / Karel Štefek - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2000. - 97 s. - brož.

Valašské Meziříčí, Vsetín : plán města. - [Měř.] 1:12 000. - Zlín : SHOCart, 2000. - 1 mapa. ; 45 x 60 cm. - brož.

Velká kniha o pravěku / Zdeněk Vlastimil Špinar ; ilustroval Zdeněk Burian. - Vyd. 2. - Praha : Aventinum, 2000. - 256 s. : il. (většina barev.) - váz.

Velká válka / Anton Myrer ; [z anglického originálu] přeložil Michael Žantovský. - Praha : BB art, 2000. - 394 s. - váz.

Velvary : plán města. / [text Otakar Špecinger] - 2. přeprac. vyd. - Měř. 1:7 000. - Praha : Žaket, 2000. - 1 mapa. ; 45 x 32 cm. - brož.

Vladimír Merta : kámen správné chvíle. : galerie U Bílého jednorožce, Klatovy; 12.9.-28.10.1999. : Wortnerův dům AJG, České Budějovice; 25.11.1999-16.1.2000. / [texty Vlasta Čiháková-Noshiro, Vladimír Merta, Vlastimil Tetiva] - Klatovy : Galerie Klatovy-Klenová, 2000. - Nestr. : il. - brož.

Vlastivědný sborník Pelhřimovska 11. 2000. / [sestavil Jan Tomášek] - Pelhřimov : Okresní muzeum, 2000. - 150 s. : il., fot., tab. -
Vlastivědný zpravodaj Polabí Vol. 33. 1999. - Poděbrady : Polabské muzeum, 1999. - 256 s. : il. - Brož.

Vltava : panoramatická mapa toku Vltavy od pramene k ústí do Labe a průvodce památkami a dějinami Polvtaví. / text Jana Švábová - [Měř.] 1:300 000. - Jihlava : ATP Publishing, 2000. - 1 mapa : barev. ; 87 x 29 cm. - brož.

Vom Kastell zur Stadt : Lopodunum und die Civitas Ulpia Sueborum Nicrensium. / C. Sebastian Sommer - Ubstadt-Weiher : Verlag Regionalkultur, 1998. - s. 81-201, s. 799-822. : il., fot. + 1 mapa. - Brož.

Vyprávění o Voticích / Pavel Pavlovský - Praha : Maroli, 2000. - 299 s., [16] s. barev. obr. příl. : il. - váz.

Vyslanec z temnot / Miloš Jesenský - 1. vyd. - Ústí nad Labem : AOS Publishing, 2000. - 197 s. : il. - brož.

Východní Timor / Petr Matyáš, Simao da Costa - [Přerov : Křesťanská mezinárodní solidarita (CSI), 2000]. - 19 s. : il., fot. - Brož.


Východočeská duchovní a slovesná kultura v 18. století : sborník příspěvků ze sympozia konaného 27. - 29.5.1999 v Rychnově nad Kněžnou. / [k vydání připravili Václav Petrbok, Radek Lunga a Jan Tydlitát] - Vyd. 1. - Boskovice : Albert, 1999. - 514 s. : il. - brož.


Výslech revolucionářů z roku '89 / Karel Hvížďala - [2. rozš. vyd.] - Praha : Primus, 2000. - 257 s. - váz.

Výzva a inspirace : vzpomínky, dokumenty, studie. / Bohumír Janát ; [vybrala a uspořádala Jolana Poláková]. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2000. - 95 s. : il. - brož.

Vzpomínky na Bosnu / František Valoušek ; z rozsáhlého rukopisu vybrala, sestavila a upravila Dagmar Dorovská. - Boskovice : Albert, 1999. - 159 s., [12] s. obr. příl. - brož.

Vzpomínky na minulost II : střípky českotřebovské historie. / Vladimír Hampl - Vyd. 1. - Ústí nad Orlicí : OFTIS, 1999. - 24 s. : il. - brož.

Záhada Velehradu / Galatík Jan - Hodonín : Biora, 2000. - [19] l. : il., plány - Brož.

Zámecké divadlo v Českém Krumlově : podrobný průvodce budovou divadla. / text Pavel Slavko - Jihlava : ATP Publishing, 1999. - 1 mapa. ; 46 x 64 cm. - brož.

Západní Morava : vlastivědný sborník. Roč. 4. 2000. - Brno : Muzejní a vlastivědná společnost, 2000. - 215 s. : il., fot., tab. - brož.

Zemědům : technické poznámky a otázky pro dharmové revolucionáře. / Gary Snyder - Vyd. 1. - Praha : DharmaGaia : Maťa, 2000. - 245 s. - DharmaGaia, brož.

Zlatá ulička a alchymisté v rudolfinské Praze / [Jana Švábová] - Jihlava : ATP, 2000. - Nestr. : il. - brož.

Zlínsko od minulosti k současnosti 1995-1997. / [redakce Zdeněk Pokluda] - Zlín : Státní okresní archiv, 1997. - 177 s. : fot., tab. - Brož

Zlínsko od minulosti k současnosti 1998. / [redakce Zdeněk Pokluda] - Zlín : Státní okresní archiv, 1998. - 191 s. : fot., tab. - Brož

Znak a prapor obce Smržice / Aleš Lebeda - Smržice : Obecní úřad, 2000. - 22 s. : il. - brož.

Znak a prapor Vřesovic - Vřesovice : Obecní zastupitelstvo, 2000. - 20 s. : il. (většina barev.) - brož.

Zusammenstimmung : das philosophische Problem der Harmonie im Hinblick auf Kant. / Ingolf Till Triebener - , 1999. - viii, 408 s. - Brož.

Z dob prvních letů na koštěti / [Josef Bezděčka, Rudolf Zuber, Jan Bombera] - Vyd. 1. - Moravský Beroun : Moravská expedice, 2000. - 98 s. : il. - brož.

Z Olomouce do Nového světa : Vědecká knihovna v Olomouci, 27.9.-17.10.2000. : katalog výstavy. / [připravila Aneta Hynková] - Olomouc : Vědecká knihovna, 2000. - 47 s. : il. - brož.

Z pamětí Nesovic : k jubilejnímu roku 2000 a IV. sjezdu rodáků. / [text Štěpánka Galgoczyová] - Nesovice : Obecní úřad, 2000. - 31 s., [52] s. příl. : il. - Brož.


Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě : plán města. - [Měř.] 1:12 000. - Zlín : SHOCart, 2000. - 1 mapa. ; 45 x 60 cm. - brož.

Ženy a milenky českých králů / Jaroslav Čechura, Milan Hlavačka, Eduard Maur - 6. vyd. - Praha : Akropolis, 2000. - 207 s. : il. (některé barev.) - váz.

Ženy na habsburském trůnu : rakouské císařovny 1804-1918. / Friedrich Weissensteiner - Vyd. 1. - Praha : Ikar : Euromedia Group : Knižní klub, 2000. - 205 s. : il. - váz.

Žeranovice / [Václav Čáp ... et al.] - Žeranovice : [Obecní zastupitelstvo Žeranovic], 2000. - Nestr. : il. - Brož.

Židé v Boskovicích / Jaroslav Bránský - Vyd. 1. - Boskovice : Albert, 1999. - 347 s., obr. příl. + 3 příl.. - váz.

Židovské město v Polné / Jaroslav Klenovský - Vyd. 1. - Polná : Linda, 2000. - 56 s. : il. - brož.

Židovské památky Lipníku nad Bečvou / Jaroslav Klenovský - 1. vyd. - Olomouc : Votobia, 2000. - 61 s. : il. - brož.

Život jako v pavučince / Blanka Bohdanová - Praha : Primus, 2000, dotisk. - 210 s. : il. - váz.

Život s himálajskými mistry / svámí Ráma - Praha : Pragma, 2000. - 436 s. : il. - brož.

100 největších objevitelů / Michael Pollard - Praha : Columbus, 1999. - 109 s. : il. - váz.

100 nejvlivnějších vojevůdců světa : přehled nejdůležitějších vojenských vůdců všech dob. / Michael L. Lanning - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group : Knižní klub, 1999. - 308 s. : il. - váz.

600 nejvýznamnějších diktátorů a tyranů v dějinách : encyklopedie absolutistických monarchů, uzurpátorů a představitelů totalitních režimů od úsvitu dějin po současnost. / Alan Axelrod, Charles Phillips - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2000. - 478 s. : il. - váz.

750 let Hlavnice : 1250-2000. / [Jiří Pecháček ... et al.] - Hlavnice : Obecní úřad, 2000. - 115 s. : il. (některé barev.) - Brož.

"Daleko od stromu" / Jana Janoušková. Bylo na třetí hodinu zrána / Ondřej Horák - [Praha : Klub přátel Tvaru], 1999. - 32 s. - Brož.

"Smrt Boha" v Nietzschově filosofii / Mojmír Hrbek - Vyd. 1. - Praha : Academia, 1997. - 221 s. - váz.

"Věrovčák" : informační bulletin ke "Sjezdu rodáků a přátel obce" ve dnech 23.-25.6.2000. - Věrovany : Obecní úřad, 2000. - 19 s. : il. - Brož.

--nejkrásnější místo republiky-- : o vztahu Leoše Janáčka ke Štramberku. / Milan Palák - Štramberk : Josef Adamec, 1998. - [16] s. - Brož.


Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist