Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2000 (listopad-prosinec) - L. Zemědělství

za listopad-prosinec 2000

Aktuální problematika v oblasti šlechtění kombinovaných plemen skotu v Evropě se zaměřením
na plemenné hodnoty
: mezinárodní odborný seminář pořádaný v rámci V. ročníku Dne
českého strakatého skotu. : 6.9.2000, Radešínská Svratka. - Brno : Mendelova zemědělská a
lesnická univerzita, 2000. - 58 s. : il., tab. - brož.

Anglický a americký kokeršpaniel / Bruce Fogle ; vybrané fotografie Tracy Morgan.
- Slov. vyd. 2. - Praha : Cesty, 1999. - 79 s. : barev. il. - váz.

Bambusy pro zahrady a interiéry / Vlastimil Kastner, Jan Ondřej - 2. rozš. vyd. - Praha
: Grada Publishing, 2000. - 106 s.,[8] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.) - brož.

Bertelsmannův zahradní lexikon : zahradní a pokojové rostliny. Díl 1. A-B /
[Andreas Bärtels ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub : Balios, 2000. - 164
s. : il. - váz.

Bertelsmannův zahradní lexikon : zahradní a pokojové rostliny. Díl 2. C-Cu /
[Andreas Bärtels ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub : Balios, 2000. - 160
s. : il. - váz.

Bertelsmannův zahradní lexikon : zahradní a pokojové rostliny. Díl 3. Cu-E /
[Andreas Bärtels ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub : Balios, 2000. - 160
s. : il. - váz.

Bertelsmannův zahradní lexikon : zahradní a pokojové rostliny. Díl 4. F-Hy /
[Andreas Bärtels ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub : Balios, 2000. - 160
s. : il. - váz.

Bibliografie Zemědělské fakulty v Českých Budějovicích za rok 1999. / sestavila Marie
Suková - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2000. - 253 s. - brož.

Bígl / Lenka Frnčová - České Budějovice : Dona, 2000. - 91 s. : il. (některé barev.)
- brož.

Choroby ryb / Stanislav Navrátil, Zdeňka Svobodová, Zdeněk Lucký - Vyd. 1. - Brno
: Veterinární a farmaceutická univerzita, 2000. - 155 s. : tab. - brož.

Chytněte mi guerézu / Gerald Durrell ; [z anglického originálu] přeložila Zora Wolfová.
- 2. vyd. v čes. jaz. - [Praha] : BB art, 2000. - 195 s. : il. - váz.

Collection of Scientific Papers, Faculty of Agriculture in České Budějovice : Series for
Animal Sciences. Vol. 17. 2000. No. 1. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2000.
- 145 s. : tab., grafy. - brož.


Collection of Scientific Papers, Faculty of Agriculture in České Budějovice : Series for
Economics, Management and Trade. [E]. Vol. 24. 2000. No. 2. - 1. vyd. - České Budějovice :
Jihočeská univerzita, 2000. - s. 53-118. : tab. - brož.


Die Steuerung des Sink-Source-Übergangs während der Blattentwicklung von Arabidopsis
thaliana
: Molekularbiologische Analysen des AtSUC2 Promotors und der Rolle von
Plasmodesmata. / Astrid Imlau - , 2000. - vi, 110 s. : il. (některé barev), tab. - Brož.

Encyklopedie doutníků / Julian Holland - 1. vyd. - Praha : Fortuna Print, 2000. - 256
s. : il. - váz.

Energetické a průmyslové rostliny VI : sborník referátů z odborného semináře. :
Chomutov, 2000. ; [odpovědný redaktor Sergej Ust'jak]. - Vyd. 1 - Chomutov : CZ-Biom, 2000. - 169 s. : tab., il. - brož.

Hmyz : chov, morfologie. / František Kovařík & kolektiv - Vyd. 1. - Jihlava :
Madagaskar, 2000. - 295 s. : il. (některé barev.), tab. - váz.

Informační systémy v zemědělství a lesnictví : VI. ročník - Integrace Evropy. :
sborník konference. : Seč u Chrudimi, 22.-24.2.2000. / [editor] Miroslav Kavka - Praha : Česká
zemědělská univerzita, 2000. - 197 s. : il. - brož.

Institute of Soil Biology : research report. : 1995-1999. / [editors Václav Pižl a
Miloslav Šimek] - České Budějovice : Academy of Sciences of the Czech Republic, 2000. - 65 s.
- brož.

Jazda na koni / Carolyn Hendersonová - Slov. vyd. 1. - Praha : Cesty, 1999. - 48 s.
: barev. il. - váz.

Jazvečík / Bruce Fogle ; vybrané fotografie Tracy Morgan. - Slov. vyd. 2. - Praha :
Cesty, 1999. - 78 s. : barev. il. - váz.

Labradorský retriever / Bruce Fogle ; špeciálne fotografie Tracy Morgan. - Slov. vyd.
2. - Praha : Cesty, 1999. - 79 s. : barev. il. - váz.

Labradorský retrívr / Esther J.J. Verhoef-Verhallenová - Čestlice : Rebo Productions,
2000. - 131 s. : il. - váz.

Lesnické hospodaření v imisní oblasti Orlických hor : sborník referátů z celostátního
semináře. : Opočno, 31.8.-1.9.2000. / editor Marian Slodičák - Jíloviště-Strnady : Výzkumný
ústav lesního hospodářství a myslivosti, 2000. - 166 s. : il., tab., grafy. - brož.

Léčivé bylinky lučních skřítků / napsala a nakreslila Vítězslava Klimtová - Praha :
Pohádková země Wonderland, 2000. - 69 s. : il. - brož.

Mechanické poškození břízy námrazou / Jan Zach, Emanuel Kula - Brno : Paido, 1999.
- 63 s. : tab. - brož.


MendelNET 2000 : sborník z odborného semináře posluchačů postgraduálního
doktorandského studia. : 13.9.2000, Brno. 2000. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická
univerzita, 2000. - 105 s. : il., tab. - brož.


Metodiky chemických rozborů pro hodnocení kvality odrůd : jednotné pracovní postupy.
III. / František Novotný - Brno : Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 2000. - 555 s.
- brož.

Metodiky chemických rozborů pro hodnocení kvality odrůd : jednotné pracovní postupy.
II. / František Novotný - Brno : Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 2000. - 344 s.
: tab. - brož.

Metodiky chemických rozborů pro hodnocení kvality odrůd : jednotné pracovní postupy.
1. / František Novotný - Brno : Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 2000. - 173 s.
- brož.

Monitoring / Magdalena Hrabánková - Vyd. 1. - Praha : Institut výchovy a vzdělávání
Ministerstva zemědělství ČR, 2000. - 51 s. : tab. - brož.

Na statku od jara do zimy / Gisela Fischerová ; ilustrace Bob Bampton ... [et al.. ;
překlad Jana Peisertová]. - 1. vyd. - Praha : Fortuna Print, 2000. - 141 s. : il. - váz.

Nové postavení a úkoly stráží : příručka pro myslivecké stráže, rybářské stráže, vodní
stráže, stráže přírody a lesní stráže. / Jiří Staněk, Libor Řehák - 1. vyd. - Praha : Venator, 2000. - 135 s. - brož.

Obrazový atlas jádrovin : novější a vybrané starší odrůdy jabloní a hrušní. / Sus a
kolektiv - 1. vyd. - Praha : Květ, 2000. - 100 s. : il. - brož.

Operativní zpráva o prognóze sklizní K 15.8.2000. [1]. / zpracoval Odbor statistiky
zemědělství, lesního a životního prostředí - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 13 s. : tab. -
brož.

Papoušci : jak je správně chovat a rozumět jim. : rady odborníka ke správnému chovu.
Díl 2. / Annette Wolterová - Čes. vyd. 1. - Praha : Jan Vašut, 2000. - 95 s. : il., fot. - brož.

Pedologické praktikum / Miloš Valla ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Česká zemědělská
univerzita, 2000. - 148 s., : il., tab. - brož.

Péče o kotě : praktické rady, jak nejlépe pečovat o vašeho miláčka. / James DeBitetto
- Praha : Pragma, 2000. - 212 s. : il., tab. - brož.

Pěstování, konzervace a využití kukuřice : sborník. : X. odborný seminář o kukuřici
spojený s přehlídkou pokusných porostů. : 6.9.2000, VÚŽV Praha - Uhříněves. : sborník. - Praha : Výzkumný ústav živočišné výroby, 2000. - 16 s. : tab., il. - brož.

Pěstujeme zeleninu / Eva Pekárková - 2., upr. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000.
- 150 s. : il., tab. - brož.


Podmínky chovu savců volně žijících druhů v zajetí : včetně velikosti a základního
vybavení chovného zařízení, způsobu chovu, výživy, odchytu a transportu. : doporučení Ústřední
komise pro ochranu zvířat. / zpracovali Dana Holečková, Jiří Dousek - [Praha] : Ministerstvo
zemědělství ČR, 2000. - 66 s., [6] s. obr. příl. : il., tab. - Brož.


Predátoři v myslivosti 2000 : sborník referátů celostátní konference. : Hranice
1.-2.9.2000. - Praha : Česká lesnická společnost, 2000. - 176 s. : il., tab. - brož.

Produkce triploidních línů / Martin Flajšhans, Otomar Linhart - České Budějovice :
Jihočeská univerzita, 2000. - 14 s. : il. - brož.

Program SAPARD / [zpracoval] kolektiv pracovníků odboru implementace programu
SAPARD Ministerstva zemědělství ; odpovědná redaktorka Renáta Šicová. - 2. dolp. vyd. - Praha
: Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství České republiky, 2000. - 64 s. : tab., mapa
- Brož.

Přehled odrůd cukrovky : informace o nově registrovaných odrůdách cukrovky v roce
2000. / [Václav Srba] - 1. vyd. - Brno : Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 2000.
- 22 s. : tab., il. - brož.

Přehled odrůd hrachu a bobu 2000 / [autor Martin Mrskoš ... et al.] - 1. vyd. - Brno
: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 2000. - 59 s. : il. - brož.

Region Věrovany 57. Užitky / [Gustav Vožda] - Věrovany : Obecní zastupitelstvo,
1999. - 6 s. : il., fot. - Brož.

Region Věrovany 58. Plodiny / [Gustav Vožda] - Věrovany : Obecní zastupitelstvo,
1999. - 4 s. : il., fot. + 1 příl. - Brož.

Research Institute of Crop Production, Prague-Ruzyně : Annual Report. 1999. /
editor V. Skládal - Prague : Research Institute of Crop Production, 2000. - 48 s. : fot., tab., grafy.
- Brož.

Rok na vesnici / Gisela Fischerová ; ilustrace Bob Bampton ... [et al.. překlad Jana
Peisertová] - 1. vyd. - Praha : Fortuna Print, 2000. - 141 s. : il. - váz.

Rostlinná výroba III : (okopaniny). / Miroslav Jůzl, Josef Pulkrábek, Jiří Diviš a
kolektiv - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2000. - 222 s. : il., tab.
- brož.

Rozmnožování ovocných a okrasných dřevin : základy školkařství. / Vilkus a kolektiv
- 2. nezm. vyd. - Praha : Květ, 2000. - 103 s.,19 obr. na příl. - brož.

Růže : praktický rádce. / Robert Markley - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group -
Knižní klub, 2000. - 159 s. : il. - váz.

Skalničky / Vlasta Vodičková, Jiřina Kaplická - 1. čes. vyd. - Praha : Aventinum, 2000.
- 223 s. : il. (většina barev.) - váz.


Soupis ploch osevů v ČR K 31.5.2000. / zpracoval Odbor statistiky zemědělství,
lesnictví a životního prostředí - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 56 s. : il., tab. - brož.


Sušené květiny : 30 jednoduchých a působivých aranžmá pro všechna roční období a
příležitosti. / Anna-Marie Schwarzbachová - Čes. vyd. 1. - Praha : Cesty, 2000. - 80 s. : barev.
il. - váz.

Škrečky a trpasličie škrečky / Georg Gassner ; fotografie Regina Kuhnová. ; kresby
Siegfried Lokau. - Slov. vyd. 1. - Praha : Cesty, 1999. - 48 s. : il. (většina barev.) - brož.

Tegralové pečivo a další pokrmy z Tegralu / Hana Opatřilová - 1. vyd. - Benešov u
Prahy : JB Start, 2000. - 92 s. - váz.

Umělý výtěr lína obecného s využitím enzymu při odlepkování jiker / Otomar Linhart
... [et al.] - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2000. - 14 s. : il. - brož.

Univerzitní pícninářské dny : sborník referátů z mezinárodní vědecké konference a
odborného semináře. : 3.-4.7.2000. / [Jaromír Šantrůček a kol.] - Vyd. 1. - Praha : Česká
zemědělská univerzita, 2000. - 86 s. : tab. - brož.

Upravujeme zahradu II : ploty, zídky, pergoly, cestičky. / Václav Hájek - 1. vyd.,
dotisk. - Praha : Grada, 1999. - 87 s. : il. - brož.

Věrni svému právu : (historie a činnost Singulární společnosti Brumov). : 1896-2000.
/ [zpracoval Sába František et al.] - Brumov : Singulární společnost, 2000. - 95 s. : il., faksim. -
Brož.

Výchova a výcvik psa : kompletní kniha o výchově a výcviku psů všech věkových
kategorií. / Bruce Fogle ; výcvikové postupy sestavila Patricia Holden Whiteová. - Čes. vyd. 3.
- Praha : Cesty, 1999. - 125 s. : il. - váz.

Výroční zpráva. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Jíloviště-Strnady
1999. - Jíloviště-Strnady : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 2000. - 101 s. : fot.,
tab., grafy. - brož.

Výskyt lesních škodlivých činitelů v České republice v roce 1997 a jejich očekávaný stav v
roce 1998
1997. / Petr Zahradník ... [et al.] - Jíloviště-Strnady : Lesní ochranná služba,
1998. - 83 s. : il., tab. -
Výskyt lesních škodlivých činitelů v České republice v roce 1999 a jejich očekávaný stav v
roce 2000
1999. / editoři Miloš Knížek, Petr Kapitola - Jíloviště-Strnady : Lesní ochranná
služba, 2000. - 60 s. : il., tab. -
Základy výživy a krmení hospodářských zvířat / Bohuslav Čermák ... [et al.] - 1. vyd.
- České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2000. - 165 s. : il., tab. - brož.

Zásady pěstování jahodníku / Jana Dlouhá - Praha : Ústav zemědělských a
potravinářských informací, 2000. - 26 s. : tab. - brož.

Zlatý retrívr / Esther J.J. Verhoef-Verhallenová - Čestlice : Rebo Productions, 2000.
- 127 s. : il. - váz.


Známky pro psy / Iva Světlá-Dubská ... [et al.] - Hradec Králové : Česká numismatická
společnost, 2000. - 53 s. : il. -


Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky Stav k 31. 12. 1999. -
Praha : Lesnická práce, 2000. - 139 s. : il., tab. - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 22.08.2019 12:29
TOPlist