Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2000 (listopad-prosinec) - I. Přírodní vědy

za listopad-prosinec 2000

Acta Musei Moraviae - Scientiae geologicae [G]. 85. 2000. - Brno : Moravské zemské muzeum, 2000. - 193 s. : il., fot., tab. - brož.

Adaptive Finite Volume Discretisation of Density Driven Flows in Porous Media / Kathrin Thiele - , 1999. - 158 s. : il. - Brož.

Advances in Chemical Physics Vol. 114. / edited by I. Prigogine, Stuart A. Rice - New York : John Wiley, 2000. - ix, 630 s. : il., tab. - váz.

Advances in Liquid Crystals / edited by Jagdish K. Vij - New York : John Wiley, 2000. - xii, 595 s. : il. - váz.

Advances in Physical Organic Chemistry Vol. 35. / edited by T. T. Tidwell - London : Academic Press, 2000. - viii, 341 s. : il. - váz.

Aktivity podniků v oblasti ochrany životního prostředí v letech 1997-1998 1997-1998. / [zpracoval Miloš Lízner ... et al.] - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2000. - 440 s. : tab. - brož.

Anorganická chemie : původně stručné poznámky pro snazší studium chemie fosforu. : studijní text k úlohám pro kategorii A a E. / Jan Rohovec - Praha : Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 2000. - 43 s. : il. - brož.

Antigene gegen Filariasis aus Caenorhabditis elegans (MAUPAS, 1900) / Christoph Daniel - , 2000. - vii, 145 s. : il., tab. - Brož.

An Introduction to Mathematical Physiology and Biology / Jagannath Mazumdar - 2nd Ed. - Cambridge : Cambridge University Press, 1999. - xiv, 226 s. - brož.

Bambusy pro zahrady a interiéry / Vlastimil Kastner, Jan Ondřej - 2. rozš. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 106 s.,[8] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.) - brož.

Barevná matematika pro páťáky : opakujeme si během školního roku i o prázdninách. / Michaela Kaslová ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : SPN-pedagogické nakladatelství, 2000. - 56 s. : il. - brož.

Beiträge zur Realisierung von Fuzzy Logik für schnelle antriebsnahe regelungstechnische Aufgaben / Dimitri Lomakin - , 2000. - 142 s. : il., tab. - Brož.

Biodiverzita ichtyofauny České republiky. Materiály z konference : Brno, 8.11.1999. 3. / editoři Stanislav Lusk, Karel Halačka - Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2000. - 204 s. : il., tab. - brož.

Biologická olympiáda : pokyny pro kategorie C a D. : náměty samostatných prací kategorie C. 1997-2002. / [redakce Romana Anděrová, Jana Dobroruková] - Praha : Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 1997. - 88 s. : tab. - brož.


Biologická olympiáda : školní kolo kategorie C, D. Roč. 31. 1996-1997. Zadání soutěžních úkolů, autorská řešení, pokyny pro organizátory / [autoři Romana Anděrová, Marcela Novotná] - Praha : Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 1996. - 41 s. : il., tab. - brož.


Biologická olympiáda : školní kolo kategorie C, D. Roč. 34. 1999-2000. Zadání soutěžních úkolů, autorská řešení, pokyny pro organizátory / [autoři Jarmila Blažková, Miroslav Suk] - Praha : Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 1999. - 46 s. : tab. - brož.

Biologická olympiáda : školní kolo. : kategorie A, B. : informace a pokyny pro organizátory, zadání soutěžních úkolů, autorská řešení a bodová hodnocení. Roč. 31. 1996-1997. / [L. Miko ... et al.] - Praha : Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 1996. - Přeruš. str. : il., tab. - brož.

Biologie buněk / Josef Berger - 1. vyd. - České Budějovice : Kopp, 2000. - 211 s. - brož.

Bisbidentate und pentadentate Liganden zum Aufbau homo- und heteronuklearer Metallkomplexe / Jürgen Köhler - , 2000. - 180 s. : tab., il. - Brož.

CELLS II : [Conference on Cell Biology]. : 5th-6th September 2000, České Budějovice. / editor Josef Berger - 1st ed. - České Budějovice : Kopp, 2000. - 189 s. : il., tab. - brož.

Chemická olympiáda : školní kolo kategorie A a E. Roč. 37. 2000-2001. Část 1. Soutěžní úlohy studijní a praktické části / [Jan Rohovec ... et al.] - Praha : Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, [2000]. - 21 s. : tab. + 1 příl. - brož.

Chemická olympiáda : školní kolo kategorie A a E. Roč. 37. 2000-2001. Část 2. Autorské řešení a hodnocení soutěžních úloh / [Jan Rohovec ... et al.] - Praha : Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, [2000]. - 25 s. : tab. + 6 příl. - brož.

Chemická olympiáda : školní kolo kategorie B a C. Roč. 37. 2000-2001. Část 1. Soutěžní úlohy studijní a praktické části / [Alice Šonská ... et al.] - Praha : Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, [2000]. - 27 s. : tab. -
Chemická olympiáda : školní kolo kategorie B a C. Roč. 37. 2000-2001. Část 2. Autorské řešení a hodnocení soutěžních úloh / [Alice Šonská ... et al.] - Praha : Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, [2000]. - 26 s. : tab. + 9 příl. -
Chemická olympiáda : školní kolo kategorie D. Roč. 37. 2000-2001. Část 1. Soutěžní úlohy studijní a praktické části / [Markéta Pečivová ... et al.] - Praha : Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, [2000]. - 20 s. : tab. - brož.

Chemická olympiáda : školní kolo kategorie D. Roč. 37. 2000-2001. Část 2. Autorské řešení a hodnocení soutěžních úloh / [Markéta Pečivová ... et al.] - Praha : Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, [2000]. - 15 s. : tab. + 5 příl. - brož.

Chemický občasník : vědecko-pedagogický občasník Katedry chemie Pedagogické fakulty MU v Brně. 6. / Josef Budiš ... [et al.] - Brno : Paido, 1999. - 63 s. : il., tab. - brož.

Chemie pro horníky II / Jaroslav Ullrych ... [et al.] - 2. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 194 s. : il., tab. - brož.


Chemie pro zdravotnické školy Část II. / Jaroslav Odstrčil - Vyd. 1. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2000. - 161 s. : il., tab. - brož.

Chemie pro zdravotnické školy Část I. / Jaroslav Odstrčil - Vyd. 1. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2000. - 185 s. : il., tab. - brož.

Chemie : pro čtyřletá gymnázia. Díl 3. / Aleš Mareček, Jaroslav Honza - Vyd. 1. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2000. - 250 s. : il., tab. - brož.

Chemistry and Our World / Charles G. Gebelein - Dubuque : Wm. C. Brown, 1997. - xvi, 609 s. : il. - brož.

Chrom je pro vás důležitý : lekce výživy. / Betty Kamen - Praha : Pragma, 2000. - 170 s. - brož.

Cín roku 2000 v regionu střední Evropy : (minulost, současnost, budoucnost). : sborník příspěvků mezinárodní konference, Sokolov 4.-8. září 2000. / [zpracoval Pavel Beran] - Vyd. 1. - Sokolov : Okresní muzeum a knihovna, 2000. - 246 s. : il. - Brož.

Cvičení do sdílení tepla a proudění / Zdeněk Vomočil, Zdeněk Hajkr, Pavel Jurečka - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 100 s. : il. - brož.

Cvičení z matematické analýzy I / Jiří Klaška - Vyd. 1. - Brno : PC-DIR Real, 2000. - 134 s. - brož.

Český kras : sborník pro regionální výzkum. 26. / uspořádali Irena Jančaříková, Pavel Bosák - Beroun : Muzeum Českého krasu, 2000. - 64 s. : il., fot., tab., grafy. - brož.

Čeština a matematika pro 1. třídu : procvičování pro prvňáky. - 1. vyd. - Praha : Pierot, 2000. - 56 s. : il. - brož.

Den otevřených dveří Katedry elektromagnetického pole ČVUT v Praze pro odbornou veřejnost : 14.9.2000, ČVUT FEL Praha. / [sestavil Miloš Mazánek] - Vyd. 1. - Praha : Československá sekce IEEE, 2000. - 20 s. : il. + 1 příl. - brož.

Deskriptivní geometrie pro obor geodezie a kartografie / Pavel Talanda - Vyd. 3. - Brno : CERM, 1999. - 123 s. : il. + 2 příl.. - brož.

Die Bedeutung verschiedener Nef-Funktionen für die Pathogenität der Immundefizienzviren / Silke Carl - , 2000. - 1 sv. (v různém stránkování) : il. - Brož.

Die Steuerung des Sink-Source-Übergangs während der Blattentwicklung von Arabidopsis thaliana : Molekularbiologische Analysen des AtSUC2 Promotors und der Rolle von Plasmodesmata. / Astrid Imlau - , 2000. - vi, 110 s. : il. (některé barev), tab. - Brož.

Doporučení pro použití geofyzikálních metod ve fázi prevence a kontaminace podzemních vod / Vittorio Iliceto, Stanislav Mareš - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2000. - 86 s. : tab. - brož.

Einkristallstrukturbestimmung mit einem Flächendetektordiffraktometer / Thomas Huber - , 2000. - 91 s. : il., tab. - Brož.


Ekologický přírodopis pro 8. ročník základní školy : pracovní sešit. / [Danuše Kvasničková] - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 2000. - 40 s. : il. - brož.

Ekotoxikologie : praktická cvičení. Část I. Testy toxicity na organizmech vodního prostředí / Zdeňka Svobodová ... [et al.] - Vyd. 1. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2000. - 70 s. : il., tab. - brož.

Elateridae of the Czech and Slovak Republics. Illustrated Key / Stanislav Laibner - 1st Ed. - Zlín : Kabourek, 2000. - 292 s. : il. - váz.

Elektronendichtebestimmung am 2[N(CH3)4]+[Ni(mnt)2]2- / Markus Trenkle - , 1999. - vi, 104 s. : il., tab. - Brož.

Energetické a průmyslové rostliny VI : sborník referátů z odborného semináře. : Chomutov, 2000. ; [odpovědný redaktor Sergej Ust'jak]. - Vyd. 1 - Chomutov : CZ-Biom, 2000. - 169 s. : tab., il. - brož.

Energetika a životní prostředí IX : paliva pro 21. století a 3. tisíciletí. : únor 2000. - Ústí nad Labem : Dům techniky Ústí, 2000. - 95 s. : il., tab. - brož.

Environmental protection: a shared responsibility / European Commission - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 1996. - 7 s. : barev. il. - brož.

Experimentelle und Numerische Studie Komprimierter Drallströmungen / Jochen R. Volkert - , 1999. - xv, 309 s. : tab., il. - Brož.

Formální logika : neformální výklad základů formální logiky. / Petr Jirků, Jiřina Vejnarová - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 161 s. - brož.

Fyzikálně-chemické metody Část 2. Hmotnostní spektrometrie / [Karel Ubik] - Praha : Akademie věd České republiky, 2000. - v, 298 s. : il., tab. - brož.

Genetics / Robert F. Weaver, Philip W. Hedrick - 3rd Ed. - Dubuque : Wm. C. Brown, 1997. - xvii, 638 s. : il. - váz.

Geografie - Geologie Č. 8. - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2000. - 152 s. : il., fot., tab. - brož.

Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce Roč. 7. 1999. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 169 s. : tab., grafy. - brož.

Geopotential and Oceanographic Signals from Inversion of Single and Dual Satellite Altimetry / Carl. A. Wagner, Jaroslav Klokočník, Jan Kostelecký - 1st ed. - Zdiby : Institute of Geodesy, Topography and Cartography, 2000. - 39 s., obr. na příl. : il. - brož.


Historie cínového hornictví v západním Krušnohoří : kouzlo hornické Přebuzi, Nejdku a jejich okolí. / Petr Rojík - Vyd. 1. - Sokolov : Okresní muzeum a knihovna, 2000. - 232 s. : il. (většina barev.), tab. - Brož.


Hmyz : chov, morfologie. / František Kovařík & kolektiv - Vyd. 1. - Jihlava : Madagaskar, 2000. - 295 s. : il. (některé barev.), tab. - váz.

Hvězdářská ročenka Roč. 77. 2001. / redakce Pavel Příhoda - Vyd. 1. - Praha : Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy : Astronomický ústav Akademie věd České republiky : PRPEEZ know-how, 2000. - 256 s. : tab., grafy. - brož.

Hydrologická bibliografie za rok 53. 1999. - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., 2000. - viii, 269 s. - brož.

Hydrologické dny 2000 : nové podněty a vize pro příští století. : sborník z 5. národní konference konané pod záštitou UNESCO v Plzni ve dnech 18,-21. září 2000. Díl 1. / [redakce Josef Bucek, Miroslav Tesař] - 1. vyd. - Praha : Český hydrometeorologický ústav, 2000. - xii, 238 s. : il., tab. - brož.

Hydrologické dny 2000 : nové podněty a vize pro příští století. : sborník z 5. národní konference konané pod záštitou UNESCO v Plzni ve dnech 18,-21. září 2000. Díl 2. / [redakce Josef Bucek, Miroslav Tesař] - 1. vyd. - Praha : Český hydrometeorologický ústav, 2000. - viii s., s. 239-581 : il., tab. - brož.

II. seminář o stanovení aminokyselin : sborník příspěvků --. : 30. srpna 2000, Brno. - Praha : Ingos, 2000. - 31 s. : il. - brož.

Industrial mathematics and mathematical modelling : proceedings of the seminar. : July 4-8, 1994, Rybník. / M. Feistauer, M. Coantic, J. Franců - Pilsen : University of West Bohemia, 1997. - 133 s. : il., tab. - brož.

Industrial mathematics and mathematical modelling : proceedings of the seminar. : June 25-30, 1995, Srní. / P. Drábek, K. Kozel, E. Vitásek - Pilsen : University of West Bohemia, 1997. - 133 s. : il., tab. - brož.

Industrial mathematics and mathematical modelling : proceedings of the Summer School. : June 29 - July 4, 1997, Cheb. / J.R. Whiteman, P. Přikryl - Pilsen : University of West Bohemia, 1997. - 107 s., [2] s. příl. - brož.

Informace o stavu životního prostředí okresu Nový Jičín / [redakční rada Ivo Kvarda ... et al.] - Nový Jičín : Okresní úřad, 2000. - 76 s., obr. příl. : il., tab. - Brož.

Integration der adaptiven Finite-Elemente-Methode in die Konstruktion / Olaf Steinbrink - , 2000. - xi, 131 s. : il. - Brož.

Intensivierung der Attrition bei der physikalisch-chemischen Sanierung kontaminierter mineralischer Abfallstoffe / Bernd Schricker - , 1999. - ii, 135 s. : il., tab. - Brož.

Interferometrisches Verfahren zur Prüfung von Planplatten und Zylinderlinsen in streifender Inzidenz / Hans Nürge - , 2000. - 109 s. : il., tab. - Brož.

Introductory Chemistry : Investigating the Molecular Nature of Matter. / John P. Sevenair, Allan R. Burkett - 1st Ed. - Dubuque : Wm. C. Brown, 1997. - xxiii, 788 s. : il. - váz.


Introductory Chemistry : Investigating the Molecular Nature of Matter. : Student Solutions Manual to Accompany. / Daniele Peters - Dubuque : Wm. C. Brown, 1997. - 408 s. : tab. - brož.

Jezevec lesní : jeho biologie a význam v ekosystému. / Tomáš Matyáštík, Vítězslav Bičík, Libor Řehák - Praha : Venator - Institut výzkumu a vzdělávání, 2000. - 191 s. : il., tab - brož.

Kalibrace osciloskopů / [zpracoval] Český institut pro akreditaci - Praha : Český normalizační institut, 1999. - 26 s. : il. - brož.

Kinematik und Mechanismus tiefgreifender alpiner Hangdeformationen unter besonderer Berücksichtigung der hydrogeologischen Verhältnisse / Stefan Weidner - , 2000. - x, 246 s. : il., tab. - Brož.

Konformationsanalyse von Tetracyclin und seinen Mg2+-Komplexen / Maik Gottschalk - , 2000. - xiv, 228 s. : il., tab. - Brož.

Konstruktivní geometrie / Marie Kargerová, Petr Mertl - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 186 s. : il. - brož.

Konstruktivní geometrie / Petr Rádl - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2000. - 114 s. : il. - brož.

Kristallisationsverhalten von organischen Schmelzen bei der Suspensionskristallisation / Andreas Schreiner - , 2000. - 141 s. : tab., il. - Brož.

Lunární kalendář : jak využívat lunární cykly v každodenním životě. / Helga Föger - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2000. - 151 s. : il., tab. - váz.

Malá encyklopedie počasí : jak porozumět počasí a meteorologickým předpovědím. / Günter D. Roth - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2000. - 293 s. : il. - brož.

Mars / Pavel Příhoda - 1. vyd. - Brno : ZES, 2000. - 32 s. : tab. + 1 příl.. - brož.

Matematika I Část 3. Integrální počet funkcí jedné proměnné / Josef Nedoma - Vyd. 1. - Brno : PC-DIR Real, 2000. - 107 s. - brož.

Matematika I / Ivan Mezník - Vyd. 1. - Brno : PC-DIR Real, 2000. - 137 s. : il. - brož.

Matematika pro devátý ročník základní školy / Jana Coufalová ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 2000. - 252 s. : il., tab. - brož.

Matematika pro 5. ročník základní školy : pracovní sešit. / Věra Kárová - 1. vyd. - Praha : Scientia, 2000. - 61 s. : il. - brož.

Matematika pro 5. ročník základní školy : učebnice. / Věra Kárová - 1. vyd. - Praha : Scientia, 2000. - 171 s. : il. (některé barev.) - brož.

Meandry řeky Stonávky : průvodce územím. / Barbara Stalmachová, Jan Stalmach - Český Těšín : Region Silesia, 1999. - 57 s. : il. - brož.


Mechanické poškození břízy námrazou / Jan Zach, Emanuel Kula - Brno : Paido, 1999. - 63 s. : tab. - brož.

Mechanika III : sbírka příkladů. / Karel Dedouch, Jindřich Znamenáček, Rudolf Radil - Vyd. 2. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 199 s. : il. - brož.

Mechanika pro silnoproudou elektrotechniku a elektroenergetiku : přehled teorie a úlohy. / Jiří Raček - Vyd. 1. - Brno : Vutium, 2000. - 161 s. : il. - brož.

Mezinárodní vědecká konference při příležitosti 50 let založení Fakulty strojní : Ostrava, 5.-7.9.2000. Sekce 8. Pružnost a pevnost / [editor J. Fuxa] - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 116 s. : il. - brož.

Mezinárodní vědecká konference při příležitosti 50 let založení Fakulty strojní : Ostrava, 5.-7.9.2000. : sborník referátů. Sekce 9. Mechanika tekutin a tekutinové mechanismy - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 162 s. : il. - brož.

Mezinárodní vědecká konference při příležitosti 50 let založení Fakulty strojní : Ostrava, 5.-7.9.2000. : sborník. Sekce č. 7. Aplikovaná mechanika - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 125 s. : il., tab. - brož.

Mezný úhel vlivu dobývání v poklesové kotlině / Josef Novák - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 84 s. : il. - brož.

Měření elektrických veličin / Jiří Vlček - 1. vyd. - Praha : BEN, 2000 dotisk. - 27 s. : il. - Brož.

Microbiology / Lansing M. Prescott, John P. Harley, Donald A. Klein - 3rd Ed. - Dubuque : Wm. C. Brown, 1996. - xxxii, 935 s., příl. : il. - váz.

Microbiology : Student Study Art Notebook. / Lansing M. Prescott, John P. Harley, Donald A. Klein - 3rd Ed. - Dubuque : Wm. C. Brown, 1996. - vii, 113 s. : il. - brož.

Mineral Commodity Summaries of the Czech Republic : Yearbook. 2000. - Prague : Ministry of the Environment of the Czech Republic, 2000. - 157 s. : tab., mapy. - brož.

Naše ryby / Otto Pospíšil ; ilustrace Květoslav Hísek. - Čes. vyd. 1. - Praha : Cesty, 2000. - 136 s. : barev. il. - brož.

Návody a úkoly k praktickým cvičením z lékařské biologie a genetiky / Jaroslav Kotlas a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 148 s. : il., tab. - brož.

Nickel(II)-Komplexe einfach, zweifach und vierfach derivatisierter tetrapodaler Liganden mit NN4-Donorsätzen / Christian Dietz - , 2000. - 112 s. : il., tab. - brož.


Numerische Simulation mechanischer Fluid-Struktur-Wechselwirkungen bei grossen Auslenkungen / Heribert Ludwig Dütsch - , 2000. - x, 103 s. : il., tab. - Brož.


N,N-Dimethylformamide : Biological and Biochemical Effect Monitoring. / Heiko Udo Käfferlein - , 2000. - 159 s. : tab., il. - Brož.

Obecná biologie : úvodní učební text biologie pro 1. ročník gymnázií. / Václav Kubišta - 3., upr. vyd. - Praha : Fortuna, 2000. - 103 s. : il. - brož.

Panurus : regionální ornitologický sborník Východočeské pobočky České společnosti ornitologické při VČM v Pardubicích. 10. 2000. / [redakční rada František Bárta ... et al.] - Pardubice : Východočeské muzeum, 2000. - 178 s. : il., tab., mapy. - brož.

Papoušci : jak je správně chovat a rozumět jim. : rady odborníka ke správnému chovu. Díl 2. / Annette Wolterová - Čes. vyd. 1. - Praha : Jan Vašut, 2000. - 95 s. : il., fot. - brož.

Parciální algebry z hlediska aplikací v computer science : obor: Matematické inženýrství. / František Bednařík - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 22 s. - brož.

Photoelektronenspektroskopie an geordneten Silizium- und Silikatschichten auf Siliziumkarbid / Markus Hollering - , 2000. - v, 168 s. : il., tab. - Brož.

Physics and chemistry of molecular systems : 5th conference proceedings. : November 1999, Faculty of Chemistry, Technical University of Brno. / editor F. Schauer - Ed. 1st. - Brno : University of Technology, 2000. - 104 s. : il. - brož.

Pí na nebesích : o počítání, myšlení a bytí. / John D. Barrow - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2000. - 307 s. : il. - váz.

Podmínky chovu savců volně žijících druhů v zajetí : včetně velikosti a základního vybavení chovného zařízení, způsobu chovu, výživy, odchytu a transportu. : doporučení Ústřední komise pro ochranu zvířat. / zpracovali Dana Holečková, Jiří Dousek - [Praha] : Ministerstvo zemědělství ČR, 2000. - 66 s., [6] s. obr. příl. : il., tab. - Brož.

Podnik a právo životního prostředí 6. aktualizace. / Emil Rudolf ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2000. - Přeruš. str. - brož.

Podnik a životní prostředí 9. aktualizace. / Zbyněk Mišák ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2000. - Přeruš. str. - brož.

Podpora ochrany životního prostředí v České republice 2000. - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2000. - 68 s. : tab. - brož.

Pomůcka ke studiu obecné chemie / Jiří Hála - 2., přeprac. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 150 s. : il. - brož.

Povodňová katastrofa 20. století na území České republiky / Josef Matějíček, Josef Hladný - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 1999. - 60 s. : il. - brož.


Povrchy a jejich úpravy / Václav Kraus - 1. vyd. - Plzeň : Západočeká univerzita, 2000. - 216 s. : il. - brož.


Praktická příručka pro nakládání s chemickými látkami a přípravky včetně nebezpečných Základní dílo - Stav: říjen 2000 - včetně 7. aktualizace. / Marie Adámková ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Praktická příručka pro nakládání s chemickými látkami a přípravky včetně nebezpečných Základní dílo - Stav: srpen 2000 - včetně 6. aktualizace. / Marie Adámková ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Praktikum k výuce matematické statistiky II : testování hypotéz. / Petr Hebák, Diana Bílková, Alžběta Svobodová - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 280 s. : tab. - brož.

Praktikum k výuce matematické statistiky I : odhady. / Jana Kahounová - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 97 s. : tab. - brož.

Pravděpodobnostní metody / Zdeněk Karpíšek - Vyd. 3. - Brno : PC-DIR Real, 2000. - 68 s. : il. - brož.

Principles & Applications of Inorganic, Organic & Biological Chemistry / Robert L. Caret, Katherine J. Denniston, Joseph J. Topping - 2nd Ed. - Boston : Wm. C. Brown/McGraw-Hill, 1997. - xiv, 711 s. : il. - váz.

Procvičovací sešit k matematice pro 2. ročník základní školy Díl 1. / sestavili Jana Potůčková, Vladimír Potůček - 1. vyd. - Brno : Studio 1+1, 1999. - 36 s. : il. - brož.

Procvičovací sešit k matematice pro 2. ročník základní školy Díl 2. / sestavili Jana Potůčková, Vladimír Potůček - 1. vyd. - Brno : Studio 1+1, 1999. - 36 s. : il. - brož.

Procvičovací sešit k matematice pro 2. ročník základní školy Díl 3. / sestavili Jana Potůčková, Vladimír Potůček - 1. vyd. - Brno : Studio 1+1, 1999. - 36 s. : il. - brož.

Proč mapy lžou : jak se zkresluje realita v mapách z obchodních, politických a jiných důvodů. / Mark Monmonier - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - 221 s. : il. (některé barev.), tab. - brož.

Produkce triploidních línů / Martin Flajšhans, Otomar Linhart - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2000. - 14 s. : il. - brož.

Protrhlo se nebe i země -- : Šardice 9.6.1970. / Jaromír Cyroň, Josef Kotrnec - Šardice : Obec Šardice, 2000. - 132 s. : il., tab., 2 slož. mapy - Brož.

Pružnost a plasticita II / Břetislav Teplý, Svatopluk Šmiřák - 2. vyd. - Brno : CERM, 2000. - 199 s. : il., tab. - brož.

Pružnost a plasticita I : příklady. / Svatopluk Šmiřák, Bohuslava Hlavinková - Brno : CERM, 2000. - 217 s. : il., tab. - brož.


Příklady a úlohy z chemie / Hana Schejbalová, Jan Grégr - Vyd. 3., přeprac. - Liberec : Technická univezita, 2000. - 95 s. - brož.


Příklady ze středoškolské matematiky : pro zájemce o studium na TU v Liberci. / Zdeněk Kalousek, Gabriela Kosová - 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 2000. - 165 s. - brož.

Příklady z fyziky II : elektromagnetizmus, optika, jaderná fyzika, fyzika pevných látek. / Tomáš Bahník ... [et al.] - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2000. - 80 s. : il. - brož.

Přírodopis IV : pro 9. ročník základní školy. / V. Cílek ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Scientia, 2000. - 135 s. : il. (většina barev.) - brož.

Přírodopis pro 8. ročník základní školy / Eduard Kočárek Dr., Eduard Kočárek CSc. - [Úvaly] : Jinan, 2000. - 94 s. : il. - Brož.

Přírodopis 9 / Jan Zapletal ... [et al.] - Olomouc : Prodos, 2000. - 95 s. : il. - brož.

Pyrrolderivate und konjugierte Enine als Bioisostere für selektive Dopaminrezeptorliganden / Christian Haubmann - , 2000. - 137 s. : il., tab. - Brož.

Regionální seznamy priorit pro odstraňování starých ekologických škod / Ministerstvo životního prostředí - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 2000. - 20 s. : tab. - brož.

Regulation der Expression der Glukosepermease PtsG in Bacillus subtilis durch transkriptionelle Antitermination / Stefanie Bachem - , 2000. - iv, 116 s. : tab., il. - Brož.

Rizika toxického působení zplodin hoření / Ivana Zapletalová-Bartlová - Praha : Ministerstvo vnitra-ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 1998. - 15 s. : il., tab. - Brož.

Ročenka Správy Krkonošského národního parku 1999. - Vrchlabí : Správa KRNAP, 2000. - 140 s. : il., tab. - brož.

Romská početnice / Josef Štěpán - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1999. - 14 s. : barev. il. - brož.

Sbírka řešených příkladů z fyziky : (termika a molekulová fyzika). / Zlatěk Maršák, Eva Havránková - Vyd. 2. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 83 s. : il. - brož.

Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy 4. Optika, fyzika mikrosvěta, speciální teorie relativity, astrofyzika / Karel Bartuška - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 2000. - 198 s. - brož.

Sbírka úloh z fyziky / Jarmila Sládková a kolektiv - Vyd. 4. - Brno : PC-DIR Real, 2000. - 155 s. : il. - brož.

Sborník Čs. společnosti antropologické při ČSAV za rok 1989. - Brno : Československá společnost antropologická při ČSAV, 1991. - 43 s. : il. -
Sborník Pedagogické fakulty ZČU v Plzni : chemie. 18. 2000. - Vyd. 1. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 104 s. : tab. - brož.


Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická [B]. Roč. 46. 2000. Č. 1. - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 101 s. : il., tab., grafy. - brož.


Science and technology education in new millenium : 3rd ioste symposium for central and east European countries. : Prague, Czech republic june 15-18, 2000. / edited by Renata Šulcová - Prague : Peres, 2000. - 298 s. : il., tab. - brož.

Scientific Papers of the University of Pardubice : Faculty of Chemical Technology. : series A. 5. 1999. - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. - 323 s. : il., tab., grafy. - brož.

Scripta Facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis : Biology. Vol. 26. 2000. - 1st Ed. - Brno : Masaryk University, 2000. - 42 s. : il., tab. - brož.

Scripta Facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis : Geology. Vol. 27. 1997. Seminář "Klasifikace magmatických, sedimentárních a metamorfovaných hornin" : sborník referátů : Brno, 9.12.1999 - 1st Ed. - Brno : Masaryk University, 2000. - 57 s. : il., tab. - brož.

Section of Plant Ecology at Třeboň : Hydrobotany Report. 1997-2000. / edited by Tomáš Kučera, Petr Pokorný - Třeboň : Institute of Botany of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 2000. - 76 s. - Brož.

Seznam předmětů na Matematicko-fyzikální fakultě v akademickém roce 2000-2001. / [odpovědný redaktor Jiří Anděl] - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 2000. - 311 s. - brož.

Směřování k udržitelnému rozvoji : sborník přednášek. / [editor Pavel Nováček] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 299 s. : tab. - brož.

Solid State Chemistry 2000 : september 3-8, 2000, Prague. : book of abstracts. / editors P. Bezdička and T. Grygar - Řež : Institute of Inorganic Chemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2000. - 340 s. : il., tab. - brož.

Soubor modelových otázek k přijímací zkoušce z biologie / Milada Švecová, Ilona Horychová (editorky) - Praha : Peres, 2000. - 165 s. - brož.

Soubor modelových otázek k přijímací zkoušce z chemie / Martin Fraiberk (editor) - Praha : Peres, 2000. - 211 s. - brož.

Soubor modelových otázek k přijímací zkoušce z matematiky / Václav Kotvalt, Milan Štědrý (editoři) - Praha : Peres, 2000. - 91 s. - brož.

Stavební fyzika 20 : stavební tepelná technika. / František Kulhánek, Jan Tywoniak - Vyd. 2. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 141 s. : il., tab. - brož.

Stochastické metody ve vodním hospodářství / Karel Nacházel - Vyd. 2. - Praha : ČVUT, 2000. - 63 s. : il. - brož.

Studijní plány Matematicko-fyzikální fakulty 2000-2001. / [odpovědný redaktor Jiří Anděl] - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 2000. - 266 s. : tab. - brož.

Studijní programy Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy ve studijním roce 2000-2001. - Praha : Peres, 2000. - 323 s. : tab. - brož.


Studijní programy : Vysoké učení technické v Brně - Fakulta chemická. : bakalářský studijní program, magisterské studijní programy. 2000-2001. / [sestavil Zdeněk Šimek] - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 86 s. : tab. - brož.

Surovinové zdroje České republiky : nerostné suroviny. : ročenka. 2000. - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2000. - 170 s. : tab., mapy. - brož.

Synthese von tetranuklearen, exohedralen Wirt-Gast-Verbindungen mit 1,3,4,6-Tetracarbonyl-Systemen als Liganden / Bernhard Demleitner - , 2000. - 139 s. : il., tab. - Brož.

Synthese, Struktur und Reaktivität von Nickel- und Eisen-Komplexen mit [MII('S3']-Fragmenten : strukturelle und funktionelle Modelle für Hydrogenasen. / Franz Geipel - , 2000. - 108 s. : il., tab. - Brož.

Tajemství hladiny : hermeneutika živého. / Anton Markoš - 1. vyd. - Praha : Vesmír, 2000. - 366 s. : il. - váz.

Tajomná krása ticha / Ladislav Kaboš - 1. vyd. - Praha : Media Film, 2000. - [48] s. : barev. il. - brož.

Termodynamika : cvičení. : doplňkové skriptum. / Blanka Váradiová - Vyd. 2. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 20 s. : tab. - brož.

The European Union and the environment / European Commission - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 1997. - 36 s. : barev. il. - brož.

The World Book Encyclopedia of Science Vol. 1. Astronomy / [Katie Sharp, Rita Vander Meulen] - Chicago : World Book, 1997. - 158 s. : il. - váz.

The World Book Encyclopedia of Science Vol. 2. Physics / [Bonny Davidson, Rita Vander Meulen] - Chicago : World Book, 1997. - 158 s. : il. - váz.

The World Book Encyclopedia of Science Vol. 3. Chemistry / [Peter Margolin, Rita Vander Meulen] - Chicago : World Book, 1997. - 144 s. : il. - váz.

The World Book Encyclopedia of Science Vol. 4. The Planet Earth / [Kathy Klein, Rita Vander Meulen] - Chicago : World Book, 1997. - 158 s. : il. - váz.

Topografie v policejní praxi / Otakar Hronek, Libor Kovárník - Vyd. 2., rozš. - Praha : Policejní akademie České republiky, 1999. - 111 s. : il. - brož.

Umělá reprodukce veslonosa amerického (Polyodon spathula) / Otomar Linhart, David Gela, Marek Rodina - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2000. - 15 s. : il. - brož.

Umělý výtěr lína obecného s využitím enzymu při odlepkování jiker / Otomar Linhart ... [et al.] - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2000. - 14 s. : il. - brož.

Untersuchungen zur Funktion der an der chromosomalen Translokation t(4;1) beteiligten Proteine ALL-1 und AF4 / Ralf Greim - , 2000. - 72 s. : il., tab. - Brož.


Untersuchungen zu den Bindungszuständen des TetR(B) und deren Struktur im Bereich der Aminosäuren 164-171 / Michael Kunz - , 2000. - 459 s. : il., tab. - Brož.

Untersuchung von Fusionsstellen in primärem Biopsiematerial von Leukämiepatienten mit Translokation t(4;11) / Martin Reichel - , 2000. - 1 sv. (v různém stránkování) : il., tab. - Brož.

Úlohy z astrofyziky / Vladimír Štefl, Jiří Krtička - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 75 s. : il. - brož.

Úvod do jaderné magnetické resonance (NMR) : příloha úloh školního kola chemické olympiády. : studijní texty k úlohám pro kategorie A a E. / Jan Sejbal - Praha : Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 2000. - 31 s. : il. + 1 příl.. - brož.

Úvod do současné ekologie / David Storch, Stanislav Mihulka - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2000. - 156 s. : il. - brož.

Variation in Sequences : (Contributions to General Text Theory). / Luděk Hřebíček - Prague : The Academy of Sciences of the Czech Republic, 2000. - 132 s. : tab. - brož.

Vitaminová bible pro 21. století / Earl Mindell - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2000. - 303 s. - váz.

Vybraná témata z fyziky povrchů : vícevrstvé systémy a tenké organické filmy. / Ladislav Kalvoda, Anatoly Parshin - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 150 s. : il. - brož.

Vypočitatelná náhoda : elementy počtu pravděpodobnosti a matematické statistiky. / Stanislav Komenda - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 187 s. : il., tab. - brož.

Výživa a potravní vztahy organismů : Biologická olympiáda 1996-1997. : 31. ročník. : přípravný text pro kategorie A, B. / Michal Andreas ... [et al.] - Praha : Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 1996. - 60 s. : il. - brož.

Wechselwirkungen von IFN-[gamma], TGF[beta]1 und IL-12 mit der induzierbaren Stickstoffmonoxidsynthase bei der murinen Leishmaniose / Heike Schindler - , 2000. - 101 s. : il., tab. - Brož.

Wechselwirkung zwischen der Regulation der Aminosäurebiosynthese und der Fruchtkörperbildung in dem filamentösen Ascomyceten Aspergillus nidulans / Bernd Hoffmann - , 2000. - vii, 190 s. : il. - Brož.

Wie trägt die Europäische Union zum Umweltschutz bei? / Europäische Kommission - Luxemburg : Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, 1996. - 11 s. : il. (většina barev.) - brož.


Wirtsfindung von Hakenwürmern: Analyse und Spezifität der Wirtssignale / Jan Osterkamp - , 2000. - iv, 139 s. : tab., il. - Brož.


Wspanialy, dziki swiat - Warszawa : G+J RBA, 1999. - 1 sv., nestránkován : il., fot. - Brož.

Zadání k hromadným zkouškám z předmětů matematika (1)-(4) : školní rok 1998/99. / J. Dalík, H. Koutková - Brno : CERM, 1999. - 42 s. - brož.

Zajištění jakosti sanačních prací Díl 1. / [odborný řešitel Jan Švoma] - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 2000. - 84 s. : tab. - brož.

Zajištění jakosti sanačních prací Díl 2. / [odborní řešitelé Jan Švoma a Roman Raschman] - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 2000. - 32 s. - brož.

Zajištění kvality analytických výsledků : sborník přednášek ze semináře 28.-30.3.2000 v Komorní Lhotce. / [odborní garanti Milan Meloun, Bohumil Pokorný] - Český Těšín : 2 THETA, 2000. - 201 s. : il. - brož.

Základy laboratorní techniky / Jitka Eysseltová, Zdeněk Mička, Ivan Lukeš - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 95 s. : il., tab. - brož.

Základy optimalizace a rozhodování / Karel Rais - Vyd. 5. - Brno : PC-DIR Real, 2000. - 105 s. : il., tab. - brož.

Základy praktické chemie pro 9. ročník základní školy 2 [1]. Pracovní sešit / Pavel Beneš, Václav Pumpr, Jiří Banýr - Vyd. 1. - Praha : Fortuna, 2000. - 40 s. : il. - brož.

Zákon o ochraně přírody a krajiny a předpisy související : komentované znění. / Milan Pekárek ... [et al.] - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 320 s. - brož.

Zlatý kůň : věnováno všem báječným mladým mužům a ženám, kteří nalezli a prozkoumali Koněpruské jeskyně (1950-2000). / Václav Cílek, Pavel Bosák, editoři - Praha : Zlatý kůň, 2000. - 148 s. : il., tab. - brož.

Zoologie / Miroslav Papáček ... [et al.] - 3., upr. vyd. - Praha : Scientia, 2000. - 286 s. : il. - váz.

ZOO na zámku / Gerald Durrell ; [z anglického originálu] přeložil Šimon Pellar. - [Praha] : BB art, 2000. - 146 s. : il. - váz.

Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky Stav k 31. 12. 1999. - Praha : Lesnická práce, 2000. - 48 s. : il., fot., tab. - brož.

Zum Homotopietyp der p-Untergruppenkomplexe linearer Gruppen / Jürgen Pulkus - , 2000. - xi, 44 s. - Brož.

Zvířátka u vody / Zdeněk Roller ; fotografie Eduard Studnička. ; ilustrace Jaromír a Libuše Knotkovi. - Vyd. 1. - Praha : Aventinum, 2000. - Nestr. : il. - váz.


Živly : České muzeum výtvarných umění [v Praze, 12. července - 3. září 2000. / texty Miroslav Petříček, Olaf Hanel - Praha : České muzeum výtvarných umění, 2000. - [28] s. : il. (většina barev.) - brož.


Životní prostředí a ekonomika / Jaroslav Knápek, Erik Geuss - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 249 s. : il. - brož.

Životní prostředí / Rudolf Bálek - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 2000. - 143 s. : il., tab. - brož.

100 nejzajímavějších živočichů / Andrew Charman - Praha : Columbus, 1999. - 109 s. : il. - váz.

3rd Income : september 4-8, 2000, Prague. : book of abstracts. / editors K. Tkáčová, P. Bezdička and T. Grygar - Řež : Institute of Inorganic Chemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2000. - 102 s. : il., tab. - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 22.08.2019 12:29
TOPlist