Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2000 (listopad-prosinec) - G. Právo, veřejná správa, vojenství

za listopad-prosinec 2000

Aktuální právní příručka se vzory pro stavební praxi : praktický rádce pro všechna
rizika od uzavírání smluv až po dokončení a předání stavby. Základní dílo včetně 16. aktualizace
- stav: říjen 2000. / Ivan Kobliha ... [et al.] - Praha : Dash*fer, 2000. - Přeruš. str. + 1
CD-ROM. + 2 příl. - brož.

Aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk : aktuální příručka určená pro každodenní
praxi. : aplikace smluv, smluvní pojmy, vzory smluv a jejich alternativy. Základní dílo - stav:
říjen 2000 včetně 12. aktualizace. / Veronika Sekerová ... [et al.] - Praha : Dash*fer, 2000. -
Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Americké palubní letectvo : námořní letecké síly USA od roku 1941. / Martin W.
Bowman - Čes. vyd. 1. - Praha : Jan Vašut, 2000. - 140 s. : il. (většina barev.) - váz.

Autorský zákon : zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících
s právem autorským a o změnách některých zákonů (s poznámkami a úvodním slovem). / Jan Kříž,
Irena Holcová, Veronika Nerudová - Praha : IFEC, 2000. - 111 s. - brož.

A year in NATO : Assessment of the first year of the membership of the Czech
Republic in the North Atlantic Treaty Organisation as viewed by the Ministry of Defence. / [editor
Gustav Xaver] - Prague : Ministerstvo obrany České republiky, 2000. - 19 s. : il. - brož.

Bezpečnost práce : aktuální příručka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 14.
aktualizace - říjen 2000. / Pavel Petrů ... [et al.] - Praha : Dash*fer, 2000. - Přeruš. str. + 1
CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Bona fides : sborník z II. konference českých a slovenských romanistů. : Praha, 5.-6.
listopadu 1999. / uspořádali Michal Skřejpek, Petr Bělovský - 1. vyd. - Praha : Vodnář, 2000. -
51 s. - brož.

Budget : Facts and Trends. 2000. / [Stanislav Vilímek] - 1st Ed. - Prague : The
Ministry of Defence of the Czech Republic, 2000. - 36 s. : tab., grafy. - brož.

Cibulkovy seznamy spolupracovníků StB 2. Organizovaný zločin : nejmocnější resort
České republiky / Petr Cibulka - [Olomouc : Votobia, 2000]. - Přeruš. str. : il. - brož.

Co nového v cestovních náhradách / Eva Hofmannová - Praha : Sondy, 1998. - 4, 4
s. - Brož.

Crime and Criminology / Sue Titus Reid - 8th Ed. - Boston : McGraw-Hill, 1997. -
lviii, 614 s. : il. - váz.

Částečný invalidní důchod / Jan Přib - Praha : Sondy, 1997. - 16 s. - Brož.

Čečensko : vítězství a prohry. / Carlotta Gallová, Thomas de Waal - Vyd. 1. - Praha
: Themis, 2000. - 365 s. : plány - brož.


Černý jestřáb sestřelen : příběh moderní války. / Mark Bowden - Praha : Pragma,
2000. - 340 s., obr. na příl. - váz.


Českoslovenští legionáři : rodáci a občané okresu Uherské Hradiště 1914-1920. / [Jiří
Čoupek, Otokar Paule] - Uherské Hradiště : Státní okresní archiv, 2000. - 72 s. : il. - Brož.

Daně III / Pavel Svirák - Vyd. 2. - Brno : PC-DIR Real, 2000. - 116 s. - brož.

Daňová optimalizace v a. s : příručka pro finanční ředitele, manažery, ekonomy, účetní
a členy orgánů a. s. Základní dílo včetně 8. aktualizace - září 2000. / Ivana Pilařová ... [et al.]
- Praha : Dash*fer, 2000. - Přeruš. str. - brož.

Daňová optimalizace v s. r. o : příručka pro finanční ředitele, manažery, ekonomy,
účetní a členy orgánů s. r. o. Základní dílo - včetně 7. aktualizace - srpen 2000. / Jiří Řehák ...
[et al.] - Praha : Dash*fer, 2000. - Přeruš. str. - brož.

Daňové judikáty Díl 3. / Miroslav Čáslavský ... [et al.] - Praha : Linde, 2000. - 589
s. - brož.

Daňové právo : komentáře. 7. doplněk. Stav: květen 2000 / uspořádala Hana
Marková - Praha : C. H. Beck, 2000. - Přeruš. str. - brož.

Daňové právo : texty zákonů. : úplné znění. Doplněk 14. Stav: červen 2000 /
zpracovala Hana Marková - 1. vyd. - Praha : C. H. Beck, 2000. - Přeruš. str. - brož.

Daňové zákony k 1.8.2000 : [úplná znění platná k 1.8.2000]. / sestavení a úvod Hana
Marková - Vyd. 4. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 102 s. - brož.

Daňově uznatelné náklady v obchodních společnostech a u fyzických osob vedoucích podvojné
účetnictví od A do Z
Základní dílo včetně 4. aktualizace - srpen 2000. / Ivan Brychta ... [et
al.] - Praha : Dash*fer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Daň z příjmů fyzických osob : dle stavu ke dni 1.4.2000. / Michal Polák - Vyd. 1.
- Brno : PC-DIR Real, 2000. - 82 s. : tab. - brož.

Das Spannungsfeld zwischen Weisungsrecht und Geschäftsführungsbefugnis bei der
mitbestimmungsfreien und der mitbestimmten GmbH und der GmbH & Co. KG
/ Felix
Hechtel - , 2000. - 273 s. - Brož.

Dávky nemocenského pojištění v roce 2000 / Magdalena Šváchová - 1. vyd. - Praha :
Pragoeduca, 2000. - 71 s. - brož.

Dávky státní sociální podpory - úplné znění zákona / Petr Štalmach - Praha : Sondy,
1997. - 20 s. - Brož.

Dějiny ruského práva / Dragutin Pelikán - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2000. - 116
s. - brož.

Die Partnerschaftsgesellschaft im Spannungsfeld zwischen Berufs- und Gesellschaftsrecht
/ Manfred Elkemann-Reusch - , 2000. - xxxiv, 260 s. - Brož.

Doprovázení a terapie delikventů / Udo Rauchfleisch - Vyd. 1. - Boskovice : Albert,
2000. - 84 s. - brož.


Dovolená na zotavenou / Petr Štalmach - Praha : Sondy, 1997. - 20 s. - Brož.

DPH v příkladech po novele od 1. dubna 2000 : včetně úplného znění zákona o DPH,
platného od 1.4.2000. / V. Benda, S. Galočík, L. Pitner - 4., aktualiz. a dopl. vyd. - Praha :
Polygon, 2000. - 399 s. - brož.

Důchodové pojištění v České republice / Jan Přib, Vladimír Voříšek a kolektiv - 6.,
aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2000. - 319 s. - brož.

Ekonomie veřejného sektoru / Rostislav Duben - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola
ekonomická, 2000. - 325 s. - brož.

Europäische Dimensionen in Ausbildung und Praxis der Sozialen Professionen :
ERASMUS - TNP - Konferenz. : Ostrava, CZ, 28.-31. August 1998. / Oldrich Chytil, Friedrich
W. Seibel (Hrsg.) - 1. Aufl. - Boskovice : Albert, 1999. - 352 s. : il. - brož.

Evropská unie, obce a města / Jaroslav Rektořík, Jan Šelešovský a kol. - 1. vyd. - Brno
: Masarykova univerzita, 2000. - 170 s. : tab. - brož.

Evropské právo se zaměřením na justici a vnitřní věci / Bohumil Pikna - Vyd. 1. -
Praha : Policejní akademie České republiky, 2000. - 247 s. - brož.

Financování municipiálních projektů / připravil Vladimír Brabec - Praha : Economia,
1997. - xvi s. : il., tab. - Brož.

Hilsneriáda : výběrová bibliografie. / Jan Prchal - Vyd. 1. - Polná : Linda, 2000. -
20 s. - Brož.

Hospodářská, sociální, kulturní práva a zdravotně postižení / Margerita Vysokajová -
1. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 139 s. - brož.

How is the European Union running the single market? What are my rights as a
consumer?
/ European Commission - Luxembourg : Office for Official Publications of the
European Communities, 1996. - 23 s. : il. (některé barev.) - brož.

Informace o studiu : akademický rok. 2000-2001. / [zpracovali Karel Novosad,
Helena Mudrová] - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2000. - 101 s. : tab. -
brož.

Informace pro posudkové lékaře sociálního zabezpečení 2. / [Eva Brimová ... et al.]
- Vyd. 1. - Praha : BMSS-START, 2000. - 119 s. - brož.

Jaký budete mít důchod? / Petr B*ss, Vladimír Voříšek - Praha : Sondy, 1998. - 20
s. - Brož.

Jak si vypočítat důchod / Petr B*ss, Vladimír Voříšek - Praha : Sondy, 1997. - 12 s.
- Brož.

Jak zabezpečit byt, dům, chatu, automobil / Josef Jelínek - 1. vyd. - Praha : Grada
Publishing, 2000. - 80 s. : il. - brož.


Jednatelem bez rizika : konkrétní možnosti zajištění jednatele s. r. o. proti riziku
vyplývajícímu z osobní odpovědnosti. Základní dílo včetně 11. aktualizací - říjen 2000. / Alena
Pospíšilová ... [et al.] - Praha : Dash*fer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.
Kamikaze / David Brown - Čes. vyd. 1. - Praha : Cesty, 1999. - 80 s. : fot. - váz.

Kanadský přístup ke zneužívání omamných látek / Pamela Fralick - [Praha] : Institut
Ministerstva spravedlnosti České republiky pro další vzdělávání soudců a státních zástupců, 2000.
- 99 s. - brož.

Katalog programu celoživotního vzdělávání ve školním roce 2000/2001. / [připravila
Hana Bartošová] - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2000. - 59 s. - brož.

Kauce při hrozící škodě v římském právu / Michaela Židlická - Vyd. 1. - Brno :
Masarykova univerzita, 2000. - 119 s. - brož.

Kolik může vydělat v roce 1998 částečně invalidní důchodce / Zdeněk Hájek - Praha
: Sondy, 1998. - 4 s. - Brož.

Kolik si může vydělat částečně invalidní důchodce v roce 1999 / Zdeněk Hájek - Praha
: Sondy, 1998. - 4 s. - Brož.

Komentář k novele zákona o rodině / Zuzka Rujbrová - Praha : Sondy, 1998. - 4 s.
- Brož.

Komentář k zákonu o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, který nabyl účinnosti
1. června 1998
/ Zdeňka Kotenová - Praha : Sondy, 1998. - 4 s. - Brož.

Konkurs a vyrovnání po novele : zákon č.328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání s
komentářem změn. / Milan Holeyšovský - Praha : Newsletter, 2000. - 87 s. - brož.

Konkurs a vyrovnání : (úplné znění zákona). / Petr Štalmach - Praha : Sondy, 1997.
- 16 s. - Brož.

Kyšperk : dějiny městské správy v Kyšperku. / Věra Sekotová, Marie Macková - Vyd.
1. - Ústí nad Orlicí : OFTIS, 2000. - 104 s. : il. - váz.

Le monument de la paix et la bataille d'Austerlitz / [Jaromír Hanák] - 1ere ed. - Brno
: Ave, 2000. - 24 s. : il. -

Licencování digitálních zdrojů : jak se vyhnout právním léčkám?. / [zpracoval
Emanuell Giavarr ... et al.] - Praha : Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, 2000. - 27
s. - brož.

Mečem a jedem / Juliette Benzoni ; [z francouzského originálu přeložila Miroslava
Filková]. - Vyd. 1. - Ostrava : Domino, 2000. - 354 s. - váz.


Miscellaneous Acts 2000. - Prague : Trade Links, 2000. - 377 s. - Brož.


Místní orgány a právo 13. aktualizace. / Josef Škrabal ... [et al.] - Praha : Josef
Raabe, 2000. - Přeruš. str. - brož.

Místní orgány a programy EU 2. aktualizace. / David Uhlíř ... [et al.] - Praha : Josef
Raabe, 2000. - Přeruš. str. - váz.

Mohyla míru a bitva u Slavkova / [Jaromír Hanák] - 1. vyd. - Brno : Ave, 2000. - 24
s. : il. - brož.

Možnosti uspokojování sociálních potřeb zaměstnanců v podnikatelské sféře : formou
otázek a odpovědí. / Helena Čornejová, Anna Libnarová - Praha : Sondy, 1997. - 8 s. - Brož.

Mzdová účtárna : aktuální příručka pro mzdovou praxi. 21. aktualizace a doplňky -
září 2000. / Vladimír Voříšek ... [et al.] - Praha : Dash*fer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Nařízení vlády ze dne 12. března 1997 č. 68/1997 Sb., kterým se stanoví míra vyučovací
povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve
školství
- Praha : Sondy, 1997. - 3, [1] s. - Brož.

NATO, Britain, France and the FRG : Nuclear Strategies and Forces for Europe,
1949-2000. / Beatrice Heuser - 1st Ed., Repr. (with Minor Alterations). - Basingstoke : Macmillan, 1999. - xvii, 256 s. - brož.

Nemoci z povolání / Jan Přib - Praha : Sondy, 1998. - 8 s. - Brož.

Nemohu mlčet, žaluji! : aktuální slovo Ing. Josefa Pohanky, předsedy společnosti
Cisterciana Sarensis. - Žďár nad Sázavou : Společnost Cisterciana Sarensis, [2000]. - 22 s. : il. -
Brož.

Nemovitosti : vzory smluv a podání. / Ladislav Rolný - 1. vyd. - Praha : Grada
Publishing, 2000. - 341 s. : tab. - brož.

Neplatnost pracovně-právních úkonů / Olga Bičáková - Praha : Sondy, 1998. - 8 s. -
Brož.

Novela zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky : úplné znění
zákona s vysvětlivkami. / [zpracovali] Jaromír Jareš, Miroslav Tesař - Praha : Český normalizační
institut, 2000. - 52 s. - brož.

Novela zákona o cestovních náhradách / Jitka Smutná - Praha : Sondy, 1998. - 4 s. -
Brož.

Nové postavení a úkoly stráží : příručka pro myslivecké stráže, rybářské stráže, vodní
stráže, stráže přírody a lesní stráže. / Jiří Staněk, Libor Řehák - 1. vyd. - Praha : Venator, 2000. - 135 s. - brož.


Nové vládní listy : [adresář vládních institucí, státní správy a zájmových sdružení]. -
Praha : Mediatel, 2000. - Nestr. : mp. - Brož.


Nowa kodyfikacja prawa karnego T. 5. / pod redakcja Leszka Boguni - Wroclaw :
Uniwersytet Wroclawski, 2000. - 263 s. : il. - brož.

Obce a jejich části v okrese Olomouc : územní a správní struktura. K 1. 1. 2000. -
Olomouc : Český statistický úřad, 2000. - 59 s. : tab. - Brož

Obecní kodex : (vybrané předpisy). - Praha : Economia, 1997. - 64 s. - Brož.

Oceňování nemovitostí Díl 4. Oceňování nemovitostí a oceňování ostatního majetku
: metodická přiručka k zákonu č. 151/1997 Sb. a k vyhlášce Ministerstva financí č. 279/1997 Sb.,
ve znění vyhlášky č. 127/1999 Sb. / [Alena Hallerová ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : ŠEL, 1999. -
491 s. : tab. - brož.

Oceňování nemovitostí : aktuální příručka pro úřední, tržní a mezinárodní oceňování
se vzory a souvisejícími právními předpisy. Srpen 2000. / Miloslav V. Jokl ... [et al.] - 4.
aktualizované, přeprac. a rozš. vyd. - Praha : Dash*fer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1
příl. - brož..

Oceňování nemovitostí : aktuální příručka pro úřední, tržní a mezinárodní oceňování
se vzory a souvisejícími právními předpisy. Základní dílo: stav - listopad 2000 včetně 4. aktualizací. / Miloslav V. Jokl ... [et al.] - Praha : Dash*fer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Oceňování nemovitostí : aktuální příručka pro úřední, tržní a mezinárodní oceňování
se vzory a souvisejícími právními předpisy. Základní dílo: stav - listopad 2000 včetně 4. aktualizací. / Miloslav V. Jokl ... [et al.] - Praha : Dash*fer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Ochranné známky, další práva na označení a hospodářská soutěž / Jindřiška Munková
- Vyd. 1. - Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 2000. - 122 s. - brož.

Odkaz pro budoucnost : 45 ročníků soutěží vzpomínek a historických prací. /
[připravili Miloslav Moulis, Maria Chaloupková, Jiří Jožák] - Praha : Ministerstvo obrany České
republiky - AVIS, 2000. - 134 s. - brož.

Odpisy investičního majetku / Jana Prokůpková ... [et al.] - Praha : Svaz účetních,
2000. - 48 s. : tab., grafy. -
Odpovědnost zaměstnance za schodek na svěřených hodnotách / Jaromír Zrutský - Praha
: Sondy, 1998. - 4 s. - Brož.

Osm století pražské samosprávy : výstava o vývoji pražské městské správy od 13. století
do roku 2000. : Clam-Gallasův palác 4.5.-6.7.2000. : průvodce výstavou. / [redaktor a editor
Václav Ledvinka] - Vyd. 1 - Praha : Scriptorium, 2000. - 175 s. : il. (některé barev.) - brož.

O pojistném na všeobecné zdravotní pojištění : úplné znění zákona České národní rady
č. 592/1992 Sb.. - Praha : Sondy, 1997. - 4 s. - Brož.


Podnik a právo životního prostředí 6. aktualizace. / Emil Rudolf ... [et al.] - Praha
: Josef Raabe, 2000. - Přeruš. str. - brož.


Policejní psychologie / Ludmila Čírtková - Vyd. 3., v nakl. Portál 1.. - Praha : Portál,
2000. - 254 s. - brož.

Postavení a působnost komorního soudu v soustavě českého zemského trestního soudnictví doby
předbělohorské v letech 1526-1547
/ Petr Kreuz - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2000. - 419
s. - brož.

Posuzování shody a odpovědnosti za výrobek : praktická příručka pro ředitele, jednatele
a manažery jakosti. Základní dílo - Stav: září 2000 včetně 7. aktualizace. / Helena Kowandová
... [et al.] - Praha : Dash*fer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Pověřené obecní úřady : Brněnský kraj. : matriky, finanční úřady, stavební úřady,
počet obyvatel. / zpracoval Odbor veřejných databází ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 66 s. : tab., mapy. - brož.

Pověřené obecní úřady : Budějovický kraj. : matriky, finanční úřady, stavební úřady,
počet obyvatel. / zpracoval Odbor veřejných databází ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 62 s. : tab., mapy. - brož.

Pověřené obecní úřady : hl. m. Praha a Středočeský kraj. : matriky, finanční úřady,
stavební úřady, počet obyvatel. / zpracoval Odbor veřejných databází ČSÚ - Praha : Český
statistický úřad, 2000. - 113 s. : tab., mapy. - brož.

Pověřené obecní úřady : Jihlavský kraj. : matriky, finanční úřady, stavební úřady,
počet obyvatel. / zpracoval Odbor veřejných databází ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 59 s. : tab., mapy. - brož.

Pověřené obecní úřady : Karlovarský kraj. : matriky, finanční úřady, stavební úřady,
počet obyvatel. / zpracoval Odbor veřejných databází ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 28 s. : tab., mapy. - brož.

Pověřené obecní úřady : Královéhradecký kraj. : matriky, finanční úřady, stavební
úřady, počet obyvatel. / zpracoval Odbor veřejných databází ČSÚ - Praha : Český statistický úřad,
2000. - 47 s. : tab., mapy. - brož.

Pověřené obecní úřady : Liberecký kraj. : matriky, finanční úřady, stavební úřady,
počet obyvatel. / zpracoval Odbor veřejných databází ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 37 s. : tab., mapy. - brož.

Pověřené obecní úřady : Olomoucký kraj. : matriky, finanční úřady, stavební úřady,
počet obyvatel. / zpracoval Odbor veřejných databází ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 45 s. : tab., mapy. - brož.

Pověřené obecní úřady : Ostravský kraj. : matriky, finanční úřady, stavební úřady,
počet obyvatel. / zpracoval Odbor veřejných databází ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 49 s. : tab., mapy. - brož.


Pověřené obecní úřady : Pardubický kraj. : matriky, finanční úřady, stavební úřady,
počet obyvatel. / zpracoval Odbor veřejných databází ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 40 s. : tab., mapy. - brož.


Pověřené obecní úřady : Plzeňský kraj. : matriky, finanční úřady, stavební úřady,
počet obyvatel. / zpracoval Odbor veřejných databází ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 56 s. : tab., mapy. - brož.

Pověřené obecní úřady : Ústecký kraj. : matriky, finanční úřady, stavební úřady, počet
obyvatel. / zpracoval Odbor veřejných databází ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 50
s. : tab., mapy. - brož.

Pověřené obecní úřady : Zlínský kraj. : matriky, finanční úřady, stavební úřady, počet
obyvatel. / zpracoval Odbor veřejných databází ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 40
s. : tab., mapy. - brož.

Poznáte padělek bankovky? / Jiří Pekárek - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 2000. - 78
s. : il., [14] s. barev. obr. příl. - brož.

Pracovněprávní minimum / Petr Štalmach - Praha : Sondy, 1997. - 8 s. - Brož.

Pracovní doba a odbory / Jaroslav Jakubka - Praha : Sondy, 1997. - 4, 4 s. - Brož.

Pracovní právo : úplné znění. : texty zákonů. 17. doplněk. Stav: srpen 2000 /
zpracovali Jan Přib, Vladimír Voříšek - Praha : C. H. Beck, 2000. - Přeruš. str. - brož.

Pracovní smlouva / Vít Bičák - Praha : Sondy, 1997. - 4 s. - Brož.

Praktická příručka pro nakládání s chemickými látkami a přípravky včetně nebezpečných
Základní dílo - Stav: říjen 2000 - včetně 7. aktualizace. / Marie Adámková ... [et al.] - Praha :
Dash*fer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Praktická příručka pro nakládání s chemickými látkami a přípravky včetně nebezpečných
Základní dílo - Stav: srpen 2000 - včetně 6. aktualizace. / Marie Adámková ... [et al.] - Praha :
Dash*fer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Pravda o 1. čs. samostatné tankové brigádě v SSSR Kn. 2. Karpatsko-dukelská operace
: 19. březen 1944 - 16. únor 1945 Díl 1. / Vasil Jovbak - Vyd. 1. - Kroměříž : V. Jovbak, 2000. - 238 s. : il., mapy. - Brož.

Pravda o 1. čs. samostatné tankové brigádě v SSSR Kn. 2. Karpatsko-dukelská operace
: 19. březen 1944 - 16. únor 1945 Díl 2. / Vasil Jovbak - Vyd. 1. - [Kroměříž : V. Jovbak, 2000]. - s. 239-716. : il., mapy. + 1 příl. - Brož.

Práva dítěte v dokumentech / [editoři Soňa Koblová, Věra Mišurcová] - Vyd. 1. - Praha
: Themis, 1998. - 94 s. - brož.


Právní aspekty ekonomické spolupráce v rámci regionů : sborník mezinárodní vědecké
konference pořádané pod záštitou Regionální hospodářské komory Ostrava. : Ostrava, 30.3.2000. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 133 s. - brož.


Právní dějiny na pražské právnické fakultě : (jejich výuka od osvícenství do druhé
světové války). / Valentin Urfus - 1. vyd. - Praha : Vodnář, 2000. - 120 s. : il. - váz.

Právní úprava ochrany osobních údajů v ČR : znění zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a změně některých zákonů, vybrané předpisy EU. : poznámkové vydání se
zapracovanou důvodovou zprávou. / Pavel Mates, Karel Neuwirt - Vyd. 1. - Praha : IFEC, 2000. - 116 s. - brož.

Právo II : vybrané kapitoly z civilního řízení. / Ilona Schelleová, Karel Schelle - Vyd.
4. - Brno : PC-DIR Real, 2000. - 227 s. - brož.

Právo I : finanční právo. / Hana Vejvodová - Vyd. 6. - Brno : PC-DIR Real, 2000.
- 82 s. - brož.

Právo sociálního zabezpečení / Petr Tr*ster a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : C. H. Beck,
2000. - xxiii, 246 s. - brož.

Právo 24 : legislativa ve stavebnictví. / Stanislav Malý - Vyd. 1 - Praha : České
vysoké učení technické, 2000. - 149 s. - brož.

Profesionální válečník : [vzpomínky velitele supertajné protiteroristické jednotky U.S.
Navy]. / Richard Marcinko ; [z anglického originálu] přeložil Roman Marhold. - Vyd. 2. - Praha
: Ivo Železný, 2000. - 360 s. - váz.

Průvodce personální praxí Září - říjen 2000. - Praha : C. H. Beck, 2000. - Přeruš.
str. : tab. - brož.

Předčasný starobní důchod / Jan Přib - Praha : Sondy, 1998. - 12 s. - Brož.

Přehled jazykových škol, jejichž studenti mají nárok na veškeré sociální výhody :
vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 183/1998 Sb., ze dne 16. července 1998,
kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a
důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách. - Praha : Sondy,
1998. - 4 s. - Brož.

Přehled právních předpisů vydaných v roce 1996, které upravují otázky sociálního zabezpečení
nebo se jich významně dotýkají
/ Vladimír Voříšek - Praha : Sondy, 1997. - 4 s. - Brož.

Přehled právních předpisů : vydaných v roce 1997, které upravují otázky sociálního
zabezpečení nebo se jich vzájemně dotýkají. / Vladimír Voříšek - Praha : Sondy, 1998. - 8 s. -
Brož.

Přehled úplných znění právních předpisů / Vladimír Voříšek, Lucie Vránová - Praha
: Sondy, 1997. - 16 s. - Brož.


Případy a materiály ke studiu mezinárodního práva / Harald Christian Scheu, Eva
Danová, Veronika Urbanová - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 141 s. - brož.


Příručka zadavatele veřejných zakázek / Jan Mareš - Praha : Rhodos, 2000. - 159 s.
- brož.

Regionální a municipální ekonomika / Zdeňka Matoušková ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha
: Vysoká škola ekonomická, 2000. - 156 s. : il. - brož.

Rok v NATO : vyhodnocení prvního roku členství České republiky v Organizaci
Severoatlantické smlouvy z pohledu resortu obrany. / [redakce Gustav Xaver] - Praha : Ministerstvo
obrany České republiky - AVIS, 2000. - 19 s. : il. - brož.

Rozdělování hospodářského výsledku a dividendová politika / Petr Marek - Vyd. 1. -
Praha : Ekopress, 2000. - 215 s. : tab. - brož.

Rozpočet : fakta a trendy. 2000. / [Stanislav Vilímek] - 1. vyd. - Praha :
Ministerstvo obrany České republiky, 2000. - 36 s. : tab., grafy. - brož.

Rozpor s dobrými mravy a jeho následky v civilní právu : obahové meze platnosti
právních úkonů (smluv) z hlediska rozporu se zákonem, dobrými mravy a veřejným pořádkem. /
Jaroslav Salač - Vyd. 1. - Praha : C. H. Beck, 2000. - 240 s. - brož.

Řízení místních orgánů 13. aktualizace. / Miloslav Melion ... [et al.] - Praha : Josef
Raabe, 2000. - Přeruš. str. - brož.

Sbírka nálezů a usnesení : Ústavní soud České republiky. Sv. 14. Roč. 1999. Díl
2 - Vyd. 1. - Praha : C. H. Beck, 2000. - xxv, 382 s. + 1 disketa. - váz.

Sbírka nálezů a usnesení : Ústavní soud České republiky. Sv. 15. Roč. 1999. Díl
3 - Vyd. 1. - Praha : C. H. Beck, 2000. - xix, 346 s. - váz.

Securitas imperii : sborník k problematice bezpečnostních služeb. 6. 1. Denní
situační zprávy StB z listopadu a prosince 1989 / [editor Patrik Benda] - Vyd. 1. - [Praha : Themis],
2000. - 384 s. - brož.

Securitas imperii : sborník k problematice bezpečnostních služeb. 6. 2. Denní
situační zprávy StB z listopadu a prosince 1989 / [editor Patrik Benda] - Vyd. 1. - [Praha : Themis],
2000. - s. 385-808. - brož.

Securitas imperii : sborník k problematice bezpečnostních služeb. 6. 3. Denní
situační zprávy StB z listopadu a prosince 1989 / [editor Patrik Benda] - Vyd. 1. - Praha : Themis,
2000. - s. 809-1256. - brož.

Seznam projektů VÚPSV na rok 2000 - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí,
2000. - [26] s. - Brož.


Síť vybraných zařízení sociální péče v České republice podle krajů za rok 1999. /
zpracoval Odbor statistiky služeb ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 29 s. : tab. - brož.


Skrytá symetrie lásky : co podporuje lásku v partnerských vztazích. / Bert Hellinger
- Praha : Pragma, 2000. - 290 s. : il. - brož.

Skrytý svět šikanování ve školách : příčiny, diagnostika a praktická pomoc. / Michal
Kolář - Vyd. 2. - Praha : Portál, 2000. - 127 s. - brož.

Slovník státní sociální podpory / [Jindřich Nevrtal, Milan Bárta] - Brno : CERM, 2000.
- 67 s. - brož.

Slovník veřejného práva československého Sv. 2. I-O - Reprint pův. vyd. - Praha :
Eurolex Bohemia, 2000. - vii, 1202 s. - váz.

Sniper odstřelovač / Adrian G. Gilbert - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2000. - 252
s., [16] s. obr. příl. : il. - váz.

Sociálně patologické jevy u dětí a mládeže se zaměřením na jejich prevenci / Jaroslav
Nikl - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2000. - 100 s. - brož.

Sociální příspěvek k vyrovnání zvýšení nájemného / Jan Přib - Praha : Sondy, 1997.
- 8 s. - Brož.

Soukromý právník pro podnikatele : aktuální vzorové smlouvy s komentářem pro
každodenní obchodní styk. Základní dílo včetně 1. aktualizace - srpen 2000. / Pavel Běhounek ...
[et al.] - Praha : Dash*fer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Soukromý právník pro podnikatele : aktuální vzorové smlouvy s komentářem pro
každodenní obchodní styk. Základní dílo včetně 2. aktualizace - listopad 2000. / Pavel Běhounek
... [et al.] - Praha : Dash*fer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Soukromý právník pro podnikatele : aktuální vzorové smlouvy s komentářem pro
každodenní obchodní styk. Základní dílo včetně 2. aktualizace - listopad 2000. / Pavel Běhounek
... [et al.] - Praha : Dash*fer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Společnost s ručením omezeným a její jednatel : vzory a příklady k dosažení úspěchu
v každodenní praxi jednatelů a společníků. Základní dílo - Stav: září 2000 včetně 21. aktualizací. / Viktor Knapp ... [et al.] - Praha : Dash*fer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. -
brož.

Správa a pronajímání bytových a nebytových prostor : praktická příručka pro
pronajímatele, správce a bytová družstva. Základní dílo: Stav - říjen 2000 včetně 8. aktualizací. / Vladimír Plecitý ... [et al.] - Praha : Dash*fer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. -
brož.

Správa daní a poplatků / Lenka Dubšeková - Vyd. 5. - Brno : PC-DIR Real, 2000. -
145 s. - brož.


Srážky ze mzdy podle pracovněprávních předpisů / Petr Štalmach - Praha : Sondy,
1998. - 8 s. - Brož.


Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí 1999. / [zpracoval Odbor
informatiky MPSV ČR] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky,
2000. - 154 s. : tab., grafy. - brož.

Statistický bulletin zlínského kraje 2000. 1. čtvrtletí - Praha : Český statistický úřad,
2000. - 94 s. : tab. - Brož.

Století Slezské nemocnice v Opavě / [texty Pavel Šopák, Petr Vojtal ; snímky Miroslav
Gřešek, Jiří Štencek. ; grafika Martin Feikus]. - Vyd. 1. - Opava : Parnas Trading, 2000. - 71
s. : il. - brož.

Studijní katalog : Masarykova univerzita v Brně. : Právnická fakulta. 2000-2001.
- Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 165 s. : tab. - brož.

Škola a právo 17. aktualizace. / Jaromír Krejčí ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2000.
- Přeruš. str. - brož.

Špion vypovídá II : jasná zpráva o konci jednoho světa. : [výpověď Josefa Frolíka před
Senátem Spojených států. / redakce Přemysl Vachalovský a John Bok] - [Olomouc] : J.W. Hill,
2000. - 142 s. : il. - brož.

The Governance of Late Medieval England 1272-1461 / Alfred Lawson Brown - 1st
Publ. in Great Britain. - London : Edward Arnold, 1989. - viii, 248 s. - brož.

The Governance of Norman and Angevin England 1086-1272 / Wilfred Lewis Warren
- 1st Publ. in Great Britain. - London : Edward Arnold, 1987. - xv, 237 s. - brož.

Topografie v policejní praxi / Otakar Hronek, Libor Kovárník - Vyd. 2., rozš. - Praha
: Policejní akademie České republiky, 1999. - 111 s. : il. - brož.

Traité d'Amsterdam: ce qui a changé en Europe / Commission européenne -
Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés européennes, 1999. - 30 s. :
barev. il. - brož.

Trestní právo procesní / Alexandr Nett ... [et al.] - 2. přeprac. vyd. - Brno :
Masarykova univerzita, 1998 dotisk. - 311 s. - brož.

Úplné znění vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 245/1995 Sb., kterou se stanoví
pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody včetně rozúčtování nákladů na objekty a mezi
konečné spotřebitele
- Praha : Sondy, 1998. - 4 s. - Brož.

Úplné znění zákona č. 100/1988 Sb. o sociálním zabezpečení - Praha : Sondy, 1998.
- 12 s. - Brož.

Úplné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
- Praha : Sondy, 1998. - 24 s. - Brož.

Úplné znění zákona č. 94/1963 Sb., o rodině - Praha : Sondy, 1998. - 4 s. - Brož.


Úplné znění zákona o důchodovém pojištění / Petr Štalmach - Praha : Sondy, 1998.
- 28 s. - Brož.

Úřad není labyrint : praktické informace Ministerstva vnitra a Policie České republiky.
/ [odpovědný redaktor Věra Hnilicová] - Vyd. 3. - Praha : Ministerstvo vnitra České republiky,
2000. - 128 s. - brož.

Ústavní stížnosti / Věra Jirásková - Praha : Sondy, 1997. - 4 s. - Brož.

Úvod do srovnávacího práva obchodního : obecné otázky, kodifikace a dekodifikace,
základní pojmy, společnosti a obchodní společnosti. / Irena Pelikánová - 1. vyd. - Praha : C. H.
Beck, 2000. - xi, 261 s. - brož.

Územní samospráva a státní správa / Karel Svoboda ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha :
Eurounion, 2000. - 369 s. - brož.

Verfassungsvergleichung in Mitteleuropa : schriftliche Fassung der Hausarbeiten des
gleichnamigen, vom 27. April bis 1. Mai 1998 an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der
Palacky-Universität Olomouc gehaltenen Seminars. / Herausgeber Armin Stolz, Bernd Wieser - 1.
vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 136 s. - brož.

Veřejné stavební právo v praxi : aktuální předpisy, postupy, doporučení a vzory pro
stavební veřejnost, právníky a veřejnou správu. Základní dílo včetně 8. aktualizace - stav: říjen
2000. / Jiří Plos ... [et al.] - Praha : Dash*fer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. -
brož.

Vězeňství v České republice : stenografický zápis z veřejného slyšení. : Valdštejnský
palác, 19. dubna 2000. / [redakční úprava Lubomír Bajcura, Tomáš Krupička] - [Praha : Vězeňská
služba České republiky], 2000. - 123 s. : il. - Brož.

Vlastnictví státu / Petr Havlan - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 230
s. - brož.

Vliv částek životního minima na některá práva (nároky) a povinnosti občanů / Petr
Štalmach - Praha : Sondy, 1997. - 4 s. - Brož.

Vojna není kojná / Jožka Štětina - Vizovce : Trnky-brnky, 2000. - 127 s. : il. - Brož.

Všeobecné obchodní podmínky pro stavby a dokumentaci staveb vypracované S.I.A. ČR -
Radou výstavby podle § 273 obchodního zákoníku
/ pro S.I.A. - Radu výstavby zpracovala
Česká společnost pro stavební právo ; [odpovědná redaktorka Mária Hauptvogelová]. - Vyd. 1. -
Praha : Arch, 2000. - 76 s. - brož.

Vybraná ustanovení zákona o vysokých školách / Miroslava Kühnová - Praha : Sondy,
1998. - 4 s. - Brož.


Vykonané tresty smrti : Československo 1918-1989. : (nezahrnuje rozsudky německé
justice). / Otakar Liška a kol. - Vyd. 1. - Praha : Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů
komunismu Policie České republiky, 2000. - 225 s., příl. : tab. - Brož.


Výrobce a prodejce potravin : praktická příručka. : označování, posuzování shody,
systém kritických bodů, prodej. 7. aktualizace - srpen 2000. / Bedřich Škopek ... [et al.] - Praha
: Dash*fer, 2000. - Přeruš. str. + 9 disket. + 2 příl. - brož.

Výrobce a prodejce potravin : praktická příručka. : označování, posuzování shody,
systém kritických bodů, prodej. 8. aktualizace - říjen 2000. / Bedřich Škopek ... [et al.] - Praha
: Dash*fer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Výše zálohy na daň z příjmů zaměstnance v roce 1998 / Petr Štalmach - Praha : Sondy,
1997. - 4 s. - Brož.

Vzory správních úkonů podle správního řádu s poznámkami / Stanislav Adamec - 2.
dopl. vyd. - Praha : Rhodos, 2000. - 180 s. - brož.

Wie verwaltet die Europäische Union den Binnenmarkt? Welche Rechte habe ich als
Verbraucher?
/ Europäische Kommission - Luxemburg : Amt für amtliche Ver*ffentlichungen
der Europäischen Gemeinschaften, 1996. - 23 s. : il. (většina barev.) - brož.

Základy občanského práva / Jan Hejda - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická,
2000. - 133 s. - brož.

Základy práva pro střední a vyšší odborné školy / Alexander Šíma, Milan Suk - 3.,
dopl. a přeprac. vyd. - Praha : C. H. Beck, 2000. - xxi, 361 s. - brož.

Základy správního práva trestního / Pavel Mates a kolektiv - 2. vyd. - Praha : C. H.
Beck, 2000. - x, 160 s. - brož.

Zákoník práce : paralelní znění s komentářem novely. : (srovnání textů zákona před
a po novele zákonem č. 155/2000 Sb.). / komentář Milan Holeyšovský - Praha : Newsletter, c2000. - 101 s. - brož.

Zákoník práce : úplné znění k 1.1.2001 s výkladem změn. / Jaroslav Jakubka - Vyd.
1. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 58 s. - brož.

Zákoník práce : úplné znění zákona č. 65/1965 Sb. k 1. lednu 2001 doplněné
důvodovou zprávou, poznámkami a judikaturou. / Marie Součková, Petr Štalmach - Vyd. 1. - Praha : IFEC, 2000. - 491 s. - brož.

Zákon o ochraně přírody a krajiny a předpisy související : komentované znění. / Milan
Pekárek ... [et al.] - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 320 s. - brož.

Zákon o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení cen tepelné energie / Eva Burdová
- Praha : Sondy, 1997. - 8 s. - Brož.

Zákon o veřejném zdravotním pojištění - Praha : Sondy, 1997. - 16 s. - Brož.


Zdravotnická zařízení v České republice v roce 1999. / zpracoval Odbor statistiky
zaměstnanosti a mezd, vědy a netržních služeb ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 3 s.,
7 tb. příl. : tab. - brož.


Změny v posuzování nezaopatřenosti dítěte / Petr Štalmach - Praha : Sondy, 1997. -
4 s. - Brož.

Žaluji! : kritické poznámky k mýtům o Evropské unii, NATO a USA v souvislosti s
událostmi v Jugoslávii. : podvody na Kosovu. / Rajko Doleček - 3. dopl. vyd. - Praha : Futura,
2000. - 303 s. : il. - brož.

100 nejvlivnějších vojevůdců světa : přehled nejdůležitějších vojenských vůdců všech
dob. / Michael L. Lanning - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group : Knižní klub, 1999. - 308 s. :
il. - váz.

10 otázek ke vstupu České republiky do Evropské unie - Praha : Informační centrum
Evropské unie, [2000?]. - [12] s. - Brož.

5. stíhací letecký pluk : (vzpomínka k 55. výročí vzniku). / Luděk Loukota - Praha
: Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2000. - 32 s. : il. - brož.

6. zabezpečovací základna Ministerstva obrany ČR "Pražského povstání" / [editor
Gustav Xaver] - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2000. - [4] s. : il. - brož.

8. pěší pluk Slezský : od bojů v ruských legiích ke 14. březnu 1939. / Miroslava
Nosková - Frýdek-Místek : Muzeum Beskyd, 2000. - 34 s. : il. - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 17.09.2019 09:12
TOPlist