Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2000 (listopad-prosinec) - F. Ekonomické vědy

za listopad-prosinec 2000

Akciová společnost a její organizační a finanční řízení : příručka pro podnikatelskou sféru. Základní dílo - stav: říjen 2000 včetně 17. aktualizací. / Antonín Janák ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. - brož.

Aktuální a reálně uplatňované komparativní výhody středoevropských transformačních zemí / Jana Sereghyová - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 68 s. : il., tab. - brož.

Aktuální příručka účetnictví pro nevýdělečné organizace Základní dílo včetně 15. aktualizací - září 2000. / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Analýza stavu maloobchodní sítě na území ČR / zpracoval Odbor statistiky tržních služeb - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 27 s., [48] s. příl. : tab. - brož.

Antidaňový lexikon Základní dílo včetně 12. aktualizace - srpen 2000. / Luboš Smrčka ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Bezpečný podnik : příručka pro posuzování úrovně podnikového řízení bezpečnosti práce. - Praha : Český úřad bezpečnosti práce, 2000. - 32 s. - brož.

Budget : Facts and Trends. 2000. / [Stanislav Vilímek] - 1st Ed. - Prague : The Ministry of Defence of the Czech Republic, 2000. - 36 s. : tab., grafy. - brož.

Cestování v roce 1999. - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 54 s., příl. : tab. - brož.

Cestovní ruch a Evropská unie : sborník prací. : vybrané kapitoly. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 174 s. - brož.

City Invest Czech : a Window on Investment Opportunities throughout the Czech Republic. 1999-2000. - Prague : Prague Business Journal, 1999. - 146 s. : il. - Brož.

Co nového v cestovních náhradách / Eva Hofmannová - Praha : Sondy, 1998. - 4, 4 s. - Brož.

Daně III / Pavel Svirák - Vyd. 2. - Brno : PC-DIR Real, 2000. - 116 s. - brož.

Daňová optimalizace v a. s : příručka pro finanční ředitele, manažery, ekonomy, účetní a členy orgánů a. s. Základní dílo včetně 8. aktualizace - září 2000. / Ivana Pilařová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. - brož.

Daňová optimalizace v s. r. o : příručka pro finanční ředitele, manažery, ekonomy, účetní a členy orgánů s. r. o. Základní dílo - včetně 7. aktualizace - srpen 2000. / Jiří Řehák ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. - brož.

Daňová správa v ČR / Alena Vančurová - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 324 s. - brož.

Daňové judikáty Díl 3. / Miroslav Čáslavský ... [et al.] - Praha : Linde, 2000. - 589 s. - brož.


Daňové právo : komentáře. 7. doplněk. Stav: květen 2000 / uspořádala Hana Marková - Praha : C. H. Beck, 2000. - Přeruš. str. - brož.

Daňové právo : texty zákonů. : úplné znění. Doplněk 14. Stav: červen 2000 / zpracovala Hana Marková - 1. vyd. - Praha : C. H. Beck, 2000. - Přeruš. str. - brož.

Daňové zákony k 1.8.2000 : [úplná znění platná k 1.8.2000]. / sestavení a úvod Hana Marková - Vyd. 4. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 102 s. - brož.

Daňově uznatelné náklady v obchodních společnostech a u fyzických osob vedoucích podvojné účetnictví od A do Z Základní dílo včetně 4. aktualizace - srpen 2000. / Ivan Brychta ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Daňově uznatelné výdaje v jednoduchém účetnictví od A do Z Základní dílo včetně 3. aktualizace - červenec 2000. / Ivan Brychta ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. - brož..

Daňově uznatelné výdaje v jednoduchém účetnictví od A do Z Základní dílo včetně 4. aktualizace - říjen 2000. / Ivan Brychta ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. - brož.

Daňový a účetní lexikon Základní dílo včetně 13. aktualizace - září 2000. / Jan Ambrož ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. - brož.

Daň z příjmů fyzických osob : dle stavu ke dni 1.4.2000. / Michal Polák - Vyd. 1. - Brno : PC-DIR Real, 2000. - 82 s. : tab. - brož.

Der Transformationsprozess in Polen : politische, wirtschaftliche und soziale Dimensionen des Wandels. / Krystyna Schneider - , 1999. - 281 s. - Brož.

Dějiny ekonomických teorií / Milan Sojka a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 298 s. : il. - brož.

Dovolená na zotavenou / Petr Štalmach - Praha : Sondy, 1997. - 20 s. - Brož.

DPH v příkladech po novele od 1. dubna 2000 : včetně úplného znění zákona o DPH, platného od 1.4.2000. / V. Benda, S. Galočík, L. Pitner - 4., aktualiz. a dopl. vyd. - Praha : Polygon, 2000. - 399 s. - brož.

Ekonomie veřejného sektoru / Rostislav Duben - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 325 s. - brož.

Ekonomie : stručný přehled 2000/2001. : teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. / Jena Švarcová - Zlín : CEED, 2000. - 277 s. : il., tab. - brož.

Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy 1. / [zpracovali] Petr Klínský, Otto Münch - Vyd. 1. - Praha : Fortuna, 2000. - 199 s. : tab. - brož.


Environmental protection: a shared responsibility / European Commission - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 1996. - 7 s. : barev. il. - brož.


Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy v krajích a okresech ČR za rok 1999. / zpracoval Odbor statistiky zaměstnanosti a mezd, vědy a netržních služeb ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 39 s. : tab. - brož.

Evropská unie, obce a města / Jaroslav Rektořík, Jan Šelešovský a kol. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 170 s. : tab. - brož.

Evropské právo se zaměřením na justici a vnitřní věci / Bohumil Pikna - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2000. - 247 s. - brož.

Evropský systém účtů ESA 1995 - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 457 s. : tab. - brož.

Excelentní studentské odborné práce ve školním roce 1999-2000. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 421 s. : il., tab. -
Export : příručka pro podnikatelskou sféru. Základní dílo včetně 9. aktualizací - říjen 2000. / Václav Dvořák ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Finance podniku / Miloš Konečný - Vyd. 2. - Brno : PC-DIR Real, 2000. - 77 s. - brož.

Finance v pedagogické a vědeckovýzkumné činnosti II : sborník referátů ze 4. mezinárodního semináře financí. : 10. výročí založení Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity v Karviné. : Prostřední Bečva, 2000. / editoři Lumír Kulhánek, Stanislav Polouček - Opava : Slezská univerzita, 2000. - 266 s. : il., tab. - brož.

Financování municipiálních projektů / připravil Vladimír Brabec - Praha : Economia, 1997. - xvi s. : il., tab. - Brož.

Financování ve veřejném a neziskovém nestátním sektoru / Bojka Hamerníková - Praha : Eurolex Bohemia, 2000. - 213 s. : tab. - váz.

Finanční trhy / Oldřich Rejnuš - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2000. - 167 s. : il. - brož.

Finanční účetnictví : cvičební texty. Část 1. / Zdenka Cardová - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 100 s. : tab. - brož.

Fond národního majetku České republiky : výroční zpráva. 1999. - Praha : Fond národního majetku České republiky, c2000. - 32 s. : barev. il., tab. - Brož.

Geografie světového hospodářství : vybrané kapitoly. / Václav Hrala, Václav Kašpar, Milan Vošta - Vyd. 3. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 194 s. : tab. - brož.

Handy slovník ekonomický anglicko-český a česko-anglický / Marcela Straková - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2000. - 520 s. - brož.


Handy slovník německo-český česko-německý / Pavel Vlach, Rudolf Werner - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2000. - 599 s. - brož.


Hlavní příčiny rozvratu socialismu v Evropě : příspěvek k analýze se zaměřením na Československo. / Jaromír Horský a kolektiv - Praha : Jaroslav Weber, 2000. - 39 s. - brož.

Hmotné a nehmotné investice v ČR v : (předběžné výsledky). 1998. 1. až 4. čtvrtletí. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 24 s. : tab., grafy. - Brož.

Hospodářský vývoj Rakouska, Švédska a Finska po vstupu do Evropské unie / Eva Karpová - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 19 s. - brož.

How does the European Union manage agriculture and fisheries? / European Commission - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 1996. - 15 s. : il. (většina barev.) - brož.

How does the European Union relate to the world? - 2 ed. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 1998. - 19 s. : il. (některé barev.) - brož.

How is the European Union running the single market? What are my rights as a consumer? / European Commission - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 1996. - 23 s. : il. (některé barev.) - brož.

Hrubé hmotné a nehmotné investice v ČR v roce 1998. / zpracoval Odbor ročních národních účtů ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 79 s. : tab. - Brož.

Informatika a daňové systémy : informační systémy, jejich právní aspekty a bezpečnost. / Jiří Kříž, Vladimír Smejkal - Vyd. 4. - Brno : PC-DIR Real, 2000. - 95 s. : il. - brož.

Institucionální podpora podnikání v regionech : poslání a funkce hospodářských komor při rozvoji podnikání, regionální ekonomiky a přípravy na vstup do EU. : sborník referátů z mezinárodního semináře, Brno 27.6.2000. / [editoři Antonín Malach, Jan Šelešovský, Karel Vališ] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 167 s. : il., tab. - brož.

Jak obstát v Evropě : strategie podnikání na jednotném trhu EU. / Václav Šmejkal a kol. - Vyd. 1. - Praha : Q-art, 2000. - 106 s. : tab. - brož.

Kolik může vydělat v roce 1998 částečně invalidní důchodce / Zdeněk Hájek - Praha : Sondy, 1998. - 4 s. - Brož.

Kolik si může vydělat částečně invalidní důchodce v roce 1999 / Zdeněk Hájek - Praha : Sondy, 1998. - 4 s. - Brož.

Komunální bytová politika / Alois Anderle, Jaroslav Dupal - Praha : Economia, 1997. - xvi s. : il., tab. - Brož.

Kontakt : Business Directory. : Czech Republic, Slovak Republic. 1998. - Prague : Arban Business Press, 1997. - 380 s. - brož.


Lectures économiques / Zora Kidlesová a kol. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 125 s. - brož.


Lexikon účetních souvztažností od A do Z Základní dílo včetně 6. aktualizace - srpen 2000. / Zdenka Cardová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Lexikon účetních souvztažností pro příspěvkové organizace Základní dílo včetně 4. aktualizace - srpen 2000. / Danuše Prokůpková ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. - brož.

Makroekonomie / Iana Groligová, Jiří Dvořák - Vyd. 1. - Brno : PC-DIR Real, 2000. - 72 s. : il. - brož.

Malé a střední subjekty v průmyslu v letech 1995 až 1998 - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 42 s. : tab. - brož.

Malý slovník světové ekonomiky / [Eva Cihelková ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 243 s. - brož.

Management inovací / František Bartes - Vyd. 3. - Brno : PC-DIR Real, 2000. - 88 s. : il., tab. - brož.

Max Webers Börsenschriften: Rätsel um ein übersehenes Werk / Knut Borchardt - München : Bayerische Akademie der Wissenschaften, 2000. - 43 s. - brož.

Metodické a systémové zásady zpracování sektorových operačních programů - 1. vyd. - Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2000. - 157 s. : tab. - Brož.

Metody pro navrhování integrovaných inženýrských informačních systémů : obor: Konstrukční a procesní inženýrství. / Ladislav Janíček - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 31 s. : il. - brož.

Mezinárodní pracovní migrace v ČR Bulletin č. 5. / Milada Horáková - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2000. - 45 s. : tab. - Brož.

Mezinárodní účetnictví / Hana Vyskupová, Hana Bartková - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 123 s. - brož.

Mikroekonomie : základní kurs. / Václav Jurečka, Olga Březinová a kolektiv - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2000. - 268 s. : il. - brož.

Místní orgány a programy EU 1. aktualizace. / Hana Veselá ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2000. - Přeruš. str. - brož.

Místní orgány a programy EU 2. aktualizace. / David Uhlíř ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2000. - Přeruš. str. - váz.

Moderní teorie firmy / Jiří Kudera - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 167 s. : il., tab. - brož.


Možnosti podpory činnosti odborové organizace v podnikatelské sféře a její daňový režim / Helena Čornejová - Praha : Sondy, 1997. - 4 s. - Brož.


Možnosti uspokojování sociálních potřeb zaměstnanců v podnikatelské sféře : formou otázek a odpovědí. / Helena Čornejová, Anna Libnarová - Praha : Sondy, 1997. - 8 s. - Brož.

Mzdová účtárna : aktuální příručka pro mzdovou praxi. 21. aktualizace a doplňky - září 2000. / Vladimír Voříšek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

National Property Fund of the Czech Republic : Annual Report. 1999. - Praha : National Property Fund of the Czech Republic, c2000. - 32 s. : barev. il., tab. - Brož.

Náklady, ceny, rentabilita / Karel Křikač - 2. vyd. - Plzeň : Západočeká univerzita, 2000. - 112 s. - brož.

Národní politika podpory jakosti České republiky / zpracoval Pavel Ryšánek - Praha : Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 2000. - 35 s. : il. - brož.

Nemoci z povolání / Jan Přib - Praha : Sondy, 1998. - 8 s. - Brož.

Neplatnost pracovně-právních úkonů / Olga Bičáková - Praha : Sondy, 1998. - 8 s. - Brož.

Novela zákona o cestovních náhradách / Jitka Smutná - Praha : Sondy, 1998. - 4 s. - Brož.

Oceňování nemovitostí Díl 4. Oceňování nemovitostí a oceňování ostatního majetku : metodická přiručka k zákonu č. 151/1997 Sb. a k vyhlášce Ministerstva financí č. 279/1997 Sb., ve znění vyhlášky č. 127/1999 Sb. / [Alena Hallerová ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : ŠEL, 1999. - 491 s. : tab. - brož.

Oceňování nemovitostí : aktuální příručka pro úřední, tržní a mezinárodní oceňování se vzory a souvisejícími právními předpisy. Srpen 2000. / Miloslav V. Jokl ... [et al.] - 4. aktualizované, přeprac. a rozš. vyd. - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož..

Oceňování nemovitostí : aktuální příručka pro úřední, tržní a mezinárodní oceňování se vzory a souvisejícími právními předpisy. Základní dílo: stav - listopad 2000 včetně 4. aktualizací. / Miloslav V. Jokl ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Oceňování nemovitostí : aktuální příručka pro úřední, tržní a mezinárodní oceňování se vzory a souvisejícími právními předpisy. Základní dílo: stav - listopad 2000 včetně 4. aktualizací. / Miloslav V. Jokl ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Odpisy investičního majetku / Jana Prokůpková ... [et al.] - Praha : Svaz účetních, 2000. - 48 s. : tab., grafy. -
Od opoziční smlouvy k tolerančnímu patentu : články, projevy a rozhovory z let 1999-2000. / Václav Klaus ; [vybral a sestavil Petr Žantovský]. - Praha : Votobia, 2000. - 333 s. - brož.


Organizacja gospodarcza panstwa piastowskiego : X-XIII. wiek. / Karol Modzelewski - Wyd. 2. uzup., przygotowane na podstawie wyd. 1. - Poznan : Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk, 2000. - 257 s. + 1 mp. příl. - brož.


Osm století pražské samosprávy : výstava o vývoji pražské městské správy od 13. století do roku 2000. : Clam-Gallasův palác 4.5.-6.7.2000. : průvodce výstavou. / [redaktor a editor Václav Ledvinka] - Vyd. 1 - Praha : Scriptorium, 2000. - 175 s. : il. (některé barev.) - brož.

Peníze, banky a finanční trhy / Miloš Drdla - Vyd. 5. - Brno : PC-DIR Real, 2000. - 172 s. - brož.

Podpora ochrany životního prostředí v České republice 2000. - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2000. - 68 s. : tab. - brož.

Podpora veřejné osobní dopravy v období 1998-2005 : návrh Ministerstva dopravy a spojů ČR. - Praha : Economia, 1997. - viii s. : tab. - Brož.

Podvojné účetnictví / Anna Fedorová - Vyd. 2. - Brno : PC-DIR Real, 2000. - 100 s. + 6 listů příl.. - brož.

Pověřené obecní úřady : Brněnský kraj. : matriky, finanční úřady, stavební úřady, počet obyvatel. / zpracoval Odbor veřejných databází ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 66 s. : tab., mapy. - brož.

Pověřené obecní úřady : Budějovický kraj. : matriky, finanční úřady, stavební úřady, počet obyvatel. / zpracoval Odbor veřejných databází ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 62 s. : tab., mapy. - brož.

Pověřené obecní úřady : hl. m. Praha a Středočeský kraj. : matriky, finanční úřady, stavební úřady, počet obyvatel. / zpracoval Odbor veřejných databází ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 113 s. : tab., mapy. - brož.

Pověřené obecní úřady : Jihlavský kraj. : matriky, finanční úřady, stavební úřady, počet obyvatel. / zpracoval Odbor veřejných databází ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 59 s. : tab., mapy. - brož.

Pověřené obecní úřady : Karlovarský kraj. : matriky, finanční úřady, stavební úřady, počet obyvatel. / zpracoval Odbor veřejných databází ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 28 s. : tab., mapy. - brož.

Pověřené obecní úřady : Královéhradecký kraj. : matriky, finanční úřady, stavební úřady, počet obyvatel. / zpracoval Odbor veřejných databází ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 47 s. : tab., mapy. - brož.

Pověřené obecní úřady : Liberecký kraj. : matriky, finanční úřady, stavební úřady, počet obyvatel. / zpracoval Odbor veřejných databází ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 37 s. : tab., mapy. - brož.


Pověřené obecní úřady : Olomoucký kraj. : matriky, finanční úřady, stavební úřady, počet obyvatel. / zpracoval Odbor veřejných databází ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 45 s. : tab., mapy. - brož.


Pověřené obecní úřady : Ostravský kraj. : matriky, finanční úřady, stavební úřady, počet obyvatel. / zpracoval Odbor veřejných databází ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 49 s. : tab., mapy. - brož.

Pověřené obecní úřady : Pardubický kraj. : matriky, finanční úřady, stavební úřady, počet obyvatel. / zpracoval Odbor veřejných databází ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 40 s. : tab., mapy. - brož.

Pověřené obecní úřady : Plzeňský kraj. : matriky, finanční úřady, stavební úřady, počet obyvatel. / zpracoval Odbor veřejných databází ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 56 s. : tab., mapy. - brož.

Pověřené obecní úřady : Ústecký kraj. : matriky, finanční úřady, stavební úřady, počet obyvatel. / zpracoval Odbor veřejných databází ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 50 s. : tab., mapy. - brož.

Pověřené obecní úřady : Zlínský kraj. : matriky, finanční úřady, stavební úřady, počet obyvatel. / zpracoval Odbor veřejných databází ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 40 s. : tab., mapy. - brož.

Poznáte padělek bankovky? / Jiří Pekárek - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 2000. - 78 s. : il., [14] s. barev. obr. příl. - brož.

Pracovněprávní minimum / Petr Štalmach - Praha : Sondy, 1997. - 8 s. - Brož.

Pracovní doba a odbory / Jaroslav Jakubka - Praha : Sondy, 1997. - 4, 4 s. - Brož.

Pracovní sešit pro jednoduché účetnictví : otázky, testy, příklady, klíč k řešení. / Hana Čermáková - 1. vyd. - Ostrava : Mirago, 2000. - 63 s. : tab. - brož.

Pracovní sešit pro podvojné účetnictví : otázky, testy, příklady, schémata, klíč k řešení. / Vladislava Trgalová - 1. vyd. - Ostrava : Mirago, 2000. - 159 s. : tab. - brož.

Pracovní smlouva / Vít Bičák - Praha : Sondy, 1997. - 4 s. - Brož.

Practical exercise book of Business English : praktická cvičebnice. : [140 cvičení] --obchodní angličtiny. / Isabel Barlage - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2000. - 140 s. - brož.

Praktická příručka pro podnikatele v oblasti účetnictví a daní / Eva Sikorová - Vyd. 1. - Opava : Slezská univerzita, 2000. - 195 s. - brož.

Praktický průvodce daněmi Základní dílo včetně 15. aktualizace - srpen 2000. / Pavel Běhounek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.


Praktický průvodce účetnictvím : příručka pro podnikatelskou sféru. Základní dílo včetně 20. aktualizací - stav: září 2000. / Libuše Müllerová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.


Právní aspekty ekonomické spolupráce v rámci regionů : sborník mezinárodní vědecké konference pořádané pod záštitou Regionální hospodářské komory Ostrava. : Ostrava, 30.3.2000. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 133 s. - brož.

Problémy legitimity v pozdním kapitalismu / Jürgen Habermas - Vyd. 1. - Praha : Filosofia, 2000. - 187 s. - brož.

Prodej : praktický rádce obchodního manažera. 3. aktualizace - srpen 1999. / [Venuše Benešová ... et al.] - [Praha : DIMAR, 1999]. - Přeruš. str. - Brož.

Program SAPARD / [zpracoval] kolektiv pracovníků odboru implementace programu SAPARD Ministerstva zemědělství ; odpovědná redaktorka Renáta Šicová. - 2. dolp. vyd. - Praha : Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství České republiky, 2000. - 64 s. : tab., mapa - Brož.

Průvodce personální praxí Září - říjen 2000. - Praha : C. H. Beck, 2000. - Přeruš. str. : tab. - brož.

Realizace Evropské měnové unie a společné měny euro - první rok existence / Antonín Brůžek - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 33 s. - brož.

Regionální a municipální ekonomika / Zdeňka Matoušková ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 156 s. : il. - brož.

Reklama & marketing 1999. Listopad. / [Jaroslav Kuchař ... et al.] - Praha : DIMAR, 1999. - Přeruš. str. - Brož.

Reklama & marketing 1999. Srpen. / [Jaroslav Kuchař ... et al.] - Praha : DIMAR, 1999. - Přeruš. str. - Brož.

Report on Activities of the National Property Fund of the Czech Republic : at 30 June 2000. - Prague : National Property Fund of the Czech Republic, 2000. - 23 s. : il. - Brož.

Ročenka českého a slovenského obchodu 2000. - Praha : České a slovenské odborné nakladatelství, [2000]. - Přeruš. str. : fot., tab. + 2 příl. - Brož.

Rozdělení a užití důchodů sektoru domácností ČR v 1998. 1.-4. čtvrtletí. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 25 s. : tab. - Brož.

Rozdělování hospodářského výsledku a dividendová politika / Petr Marek - Vyd. 1. - Praha : Ekopress, 2000. - 215 s. : tab. - brož.

Rozpočet : fakta a trendy. 2000. / [Stanislav Vilímek] - 1. vyd. - Praha : Ministerstvo obrany České republiky, 2000. - 36 s. : tab., grafy. - brož.


Russkij jazyk dlja sfery turbiznesa / Mojmír Vavrečka - Vyd. 2., dopl. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2000. - 139 s. - brož.


RWE se představuje - Praha : RWE AG, 1999. - 57 s. : barev. il. + 1 příl. - Brož.

Řešení aktuálních problémů účetnictví a daní v otázkách a odpovědích [28]. - Praha : Bilance, 2000. - 48 s. : tab. -
Sborník úloh z účetnictví Část 1. / Lilia Dvořáková ... [et al.] - 1. vyd. - Plzeň : Západočeká univerzita, 2000. - 247 s. : tab. - brož.

Seznam projektů VÚPSV na rok 2000 - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2000. - [26] s. - Brož.

Sociální příspěvek k vyrovnání zvýšení nájemného / Jan Přib - Praha : Sondy, 1997. - 8 s. - Brož.

Soukromý právník pro podnikatele : aktuální vzorové smlouvy s komentářem pro každodenní obchodní styk. Základní dílo včetně 1. aktualizace - srpen 2000. / Pavel Běhounek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Společné zhodnocení politiky zaměstnanosti : priority České republiky. - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 2000. - 70 s. : tab. - brož.

Správa daní a poplatků / Lenka Dubšeková - Vyd. 5. - Brno : PC-DIR Real, 2000. - 145 s. - brož.

Srážky ze mzdy podle pracovněprávních předpisů / Petr Štalmach - Praha : Sondy, 1998. - 8 s. - Brož.

Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí 1999. / [zpracoval Odbor informatiky MPSV ČR] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 2000. - 154 s. : tab., grafy. - brož.

Stručná fakta a čísla o českém družstevnictví za rok 1999. / zpracoval kolektiv autorů muzejní rady při Muzeu družstevnictví v Praze - Praha : Muzeum družstevnictví, 2000. - 13 s. + 1 příl. - Brož.

Studijní programy : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné. 2000-2001. - Opava : Slezská univerzita, 2000. - 131 s. : fot., tab. -

Světová ekonomika : (vybrané problémy). / Pavel Nezval - Vyd. 4., upr. - Opava : Slezská univerzita, 2000. - 150 s. : il., tab. - brož.

The European Union and the environment / European Commission - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 1997. - 36 s. : barev. il. - brož.

Transformace a modernizace společnosti na příkladech vybraných institucí : případové studie. Část 1. Střední průmyslový podnik, softwarová firma, banka, různá zdravotnická zařízení, vysokoškolský institut / Karel Müller, Václav Štědronský - Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2000. - 112 s. : tab., il. - brož.

Účetnictví / Marie Landová - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2000. - 106 s., 14 s. příl., tab. - brož.


Úspěšné vzorové dopisy : korespondence a písemnosti pro všechny obchodní a soukromé účely. [4.] aktualizace a doplňky. Stav: srpen 1995 / Raimund Šedý ... [et al.] - Praha : Dashöfer, [1995]. - Přeruš. str. - brož.

Úvod do podnikání / Marie Mikušová - Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 2000. - 72 s., tb. příl. : tab. - brož.

Úvod do studia / František Bartes - Vyd. 2. - Brno : PC-DIR Real, 2000. - 117 s. - brož.

Územní členění hrubých hmotných a nehmotných investic v ČR v roce 1998. / zpracoval Odbor ročních národních účtů - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 11 s., [3] s. příl. - brož.

Vědecká pojednání 6. 2. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2000. - 242 s. : tab., grafy. - brož.

Vnitřní trh Evropské unie / Vlasta Adámková, Eva Cihelková - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 60 s. - brož.

Vybrané ukazatele ročního zpracování 1997-1998 v průmyslu České republiky / zpracoval Odbor statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 81 s. : tab. - brož.

Vyrovnávací procesy platební bilance a analýza vývoje zahraničního obchodu České republiky v letech 1993-1998 / Vladimír Tomšík - Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2000. - 196 s. : tab., grafy. - Brož.

Výše zálohy na daň z příjmů zaměstnance v roce 1998 / Petr Štalmach - Praha : Sondy, 1997. - 4 s. - Brož.

When will the "Euro" be in our pockets? / European Commission - 2 ed. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 1997. - 15 s. : il. (většina barev.) - brož.

Wie trägt die Europäische Union zum Umweltschutz bei? / Europäische Kommission - Luxemburg : Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, 1996. - 11 s. : il. (většina barev.) - brož.

Wie verwaltet die Europäische Union den Binnenmarkt? Welche Rechte habe ich als Verbraucher? / Europäische Kommission - Luxemburg : Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, 1996. - 23 s. : il. (většina barev.) - brož.

Zahraniční obchod České republiky : zpřesněné zpracování údajů za rok 1999 a 1. pololetí roku 2000. 1999. / zpracoval Odbor statistiky cen a zahraničního obchodu ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 50 s. : tab. - brož.

Zahraniční obchod - časové řady 1994-1999. / [Jan Bílý ... et al.] - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 341 s. : tab. - brož.


Zaměstnanci a využití pracovní doby v průmyslu v roce 1999. / zpracoval Odbor statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 24 s. : tab. - brož.


Základní pojmy účetnictví / Jana Hakalová, Renáta Hótová, Jaromír Lazar - Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 2000. - 27 s. - brož.

Základy ekonomie : pro studenty vyšších odborných škol a neekonomických fakult VŠ. / Robert Holman - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2000. - xvi, 360 s. : il. - brož.

Základy práce v podnikání : pomůcka pro poradce v podnikání. / Zdeněk Mikoláš, Blanka Poczatková - Vyd. 1. - Háj ve Slezsku : MAJ, 2000. - 77 s. - brož.

Zpráva o činnosti FNM ČR : k 30.6.2000. - Praha : Fond národního majetku České republiky, 2000. - 23 s. : il. -

Životní prostředí a ekonomika / Jaroslav Knápek, Erik Geuss - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 249 s. : il. - brož.

10 otázek ke vstupu České republiky do Evropské unie - Praha : Informační centrum Evropské unie, [2000?]. - [12] s. - Brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno 28. 10. 2019 zavřeno   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 23.10.2019 14:08
TOPlist