Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2000 (listopad-prosinec) - D. Společenské vědy /obecně/, sociografie

za listopad-prosinec 2000

Allensbacher Jahrbuch der Demoskopie Bd. 10. 1993-1997 / herausgegeben von Elisabeth Noelle-Neumann, Renate Köcher - MünchenAllensbach am Bodensee : K. G. Saur : Verlag für Demoskopie, 1997. - 32, 1268 s. : tab., grafy. + 1 příl. - váz.

Barokní náboženská bratrstva v Čechách / Jiří Mikulec - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. - 154 s. : il. - brož.

Cesta ke svobodné a ctnostné společnosti / Robert A. Sirico - Praha : Občanský institut, 2000. - 11 s. - Brož.

Cvičebnice k úvodu do statistiky / Lubomír Cyhelský - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2000. - 126 s. : tab. - brož.

Člověk a česká společnost na prahu 21. století : sborník statí z mezioborového kolokvia k 10. výročí demokratické revoluce v Československu a z filozofického semináře o fenoménu štěstí u mladých lidí. / k vydání připravili Zdeněk Janík, Jaroslav Krejčí - Opava : Open Education & Sciences, [2000?]. - 260 s. : il., tab. - brož.

Čtení o Štramberku Sv. 5. O rozrůstání města a měšťanech / vybral a uspořádal Josef Adamec - 2. (dopl.) vyd. - Štramberk : J. Adamec, 1999. - 27 s. : il., mapy. - Brož.

Der Transformationsprozess in Polen : politische, wirtschaftliche und soziale Dimensionen des Wandels. / Krystyna Schneider - , 1999. - 281 s. - Brož.

Dialog kultur v uměleckém překladu : (příspěvek k česko-ruským kulturním vztahům). / Oldřich Richterek - Hradec Králové : Mafy : Gadeamus, 1999. - 187 s. - brož.

Dynamická astrologie : Využití planetárních cyklů ke zlepšení vašeho soukromého života i vaší kariéry. / John Townley - Praha : Pragma, 2000. - 181 s. : tab., il. - brož.

Exulanti z Prahy a severozápadních Čech v Pirně v letech 1621-1639 / Lenka Bobková - Vyd. 1. - Praha : Scriptorium, 1999. - 228 s. - váz.

Hlavní příčiny rozvratu socialismu v Evropě : příspěvek k analýze se zaměřením na Československo. / Jaromír Horský a kolektiv - Praha : Jaroslav Weber, 2000. - 39 s. - brož.

Jak milovat a být milován / Paul Hauck - 1. čes. vyd. - Praha : Slovart, 1998. - 118 s. : il. - brož.

Kapitalismus a sebevražda kultury / Brian C. Anderson - Praha : Občanský institut, 2000. - 15 s. - Brož.

Kapitoly ze sociální psychologie pro právníky / Jana Miňhová, Pavel Prunner - 2., upr. vyd. - Dobrá Voda u Pelhřimova : Aleš Čeněk, 2000. - 165 s. : il. - brož.


Malý tyran : co vlastně děti potřebují. / Jiřina Prekopová - 4. vyd. - Praha : Portál, 2000. - 156 s. - brož.


Média a realita : sborník prací studentů Katedry mediálních studií a žurnalistiky FSS. / Václav Štětka ... [et al.] - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 166 s. : il., tab. - brož.

Náklady na bydlení českých domácností : (studie k ochranným funkcím životního minima). / Miroslava Obadalová, Jana Vavrečková - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2000. - 83, iv s. : il., tab. - Brož.

Organizace a lidé / Růžena Lukášová, Karel Rais - Vyd. 4. - Brno : PC-DIR Real, 2000. - 82 s. : tab., il. - brož.

Organizations : Behavior, Structure, Processes. / James L. Gibson, John M. Ivancevich, James H. Donnelly jr. - 9th Ed. - Boston : Irwin/McGraw-Hill, 1997. - xx, 538 s. : il. - váz.

Otázky legitimace sociální práce : pomoc není zboží. : texty k sociální práci. Sv. 1. / Geert van der Laan - Vyd. 1. - Boskovice : Albert, 1999. - 260 s. - brož.

Populační trendy v procesu globalizace světového hospodářství / Milan Vošta - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 30 s. : tab. - brož.

Použití kvalitativních výzkumných metod při postupech rychlého posuzování (Rapid Assessment) zneužívání drog ve společnosti / Gary Barker - Vyd. 1. - Boskovice : Albert, 1999. - 60 s. - brož.

Práce s emoční inteligencí / Daniel Goleman - 1. vyd. - Praha : Columbus, 2000. - 366 s. - váz.

Press and information guide / Jürgen von Lowtzow - Prague : Ministry of Defence of the Czech Republic - AVIS, 2000. - 32 s. - brož.

Princezna Sultana : život pod závojem. / Jean Sassonová ; [z anglického originálu] přeložila Marie Frydrychová. - Vyd. 2., v IŽ 1. - Praha : Ivo Železný, 2000. - 231 s. - váz.

Problémy legitimity v pozdním kapitalismu / Jürgen Habermas - Vyd. 1. - Praha : Filosofia, 2000. - 187 s. - brož.

Přednášky z 43. běhu Letní školy slovanských studií 43. / [uspořádal Jiří Hasil] - Praha : Desk Top Publishing, 2000. - 277 s. - brož.

Příjmy, vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných účtů za rok 1999. Díl 1. / zpracoval Odbor statistiky šetření u domácností ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 147 s. : tab. - brož.

Příjmy, vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných účtů za rok 1999. Díl 2. Typy domácností / zpracoval Odbor statistiky šetření u domácností ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 62 s. : tab. - brož.


Psychologie osobnosti a sociální psychologie : (úvodní kapitoly). / Kateřina Chamoutová, Pavla Rymešová - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2000. - 110 s. : il. - brož.


Revitalizace centrálních částí měst : obor PGS: urbanismus. / Vladimíra Šilhánková - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 29 s. - brož.

RUFIS 2000 : úloha univerzit v budoucí informační společnosti. : sborník příspěvků z mezinárodní konference. : Vysoké učení technické v Brně, 5.-6. září 2000. / [editor Luděk Matyska] - Brno : Aps, 2000. - 155 s. - brož.

Seznam projektů VÚPSV na rok 2000 - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2000. - [26] s. - Brož.

Slepičí polévka pro duši našeho zákazníka : [povídky, které zahřejí u srdce, pozvednou náladu a vylepší pohled na svět]. / Jack Canfield ... [et al. ; z anglických originálů] přeložili Jiří Bartoň ... [et al.]. - Praha : Columbus, 2000. - 233 s. - brož.

Slepičí polévka pro duši : další várka příběhů, toužících otevřít srdce a rozdmýchat plamen ducha. Porce 4. / Jack Canfield ... [et al.] ; z anglického originálu přeložila Libuše Chocholová. - Vyd. 1. - Praha : Columbus, 2000. - 309 s. - váz.

Snadnou cestou k bohatšímu životu : pět kroků, které vám pomohou rozpoznat a uskutečnit vlastní sny. / Marcia Wiederová - Praha : Columbus, 2000. - 236 s. - váz.

Sociálně patologické jevy u dětí a mládeže se zaměřením na jejich prevenci / Jaroslav Nikl - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2000. - 100 s. - brož.

Soužití k zabití / Ivanka Devátá, Miroslav Plzák - Vyd. 1. - Praha : Motto, 2000. - 145 s. - váz.

Společenské vědy 15 : psychologie a sociologie pro techniku. / Lenka Emrová, Jana Šafránková - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 2000. - 162 s. : il. - brož.

Statistický bulletin brněnského kraje 2000. 1. čtvrtletí - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 98 s. : tab. - Brož.

Statistický bulletin : Olomoucký kraj. 2000. 1. čtvrtletí - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 103 s. : tab. - Brož.

Statistický bulletin : Ostravský kraj. 2000. 1. čtvrtletí - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 101 s. : tab. - Brož.

Stopy dneška / Oskar Krejčí, Michal Marčák - 1 vyd. - Praha : Professional Publishing, c2000. - 143 s. : il. - brož.

Svár bratří v domě izraelském : Židovstvo mezi fundamentalismem a osvícenstvím. / Theodor Much a Karl Pfeifer - Vyd. 1. - Praha : Themis, 2000. - 146 s. - brož.

Táta, máma a jak na ně, aneb, Jak vychovávat rodiče / Gerit Kopietzová, Jörg Sommer - 1. vyd. - Praha : Amulet, 2000. - 149 s. : il. - brož.

Transformace a modernizace společnosti na příkladech vybraných institucí : případové studie. Část 1. Střední průmyslový podnik, softwarová firma, banka, různá zdravotnická zařízení, vysokoškolský institut / Karel Müller, Václav Štědronský - Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2000. - 112 s. : tab., il. - brož.


Vědecká pojednání 6. 2. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2000. - 242 s. : tab., grafy. - brož.

Vybrané ukazatele ročního zpracování 1997-1998 v průmyslu České republiky / zpracoval Odbor statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 81 s. : tab. - brož.

Vyjednávání : poznámky k přednáškám, cvičení pro semináře, náměty pro samotné zdokonalování schopností vyjednávat. / Josef Skácel - Vyd. 1. - Opava : Slezská univerzita, 2000. - 108 s. - brož.

Východočeská duchovní a slovesná kultura v 18. století : sborník příspěvků ze sympozia konaného 27. - 29.5.1999 v Rychnově nad Kněžnou. / [k vydání připravili Václav Petrbok, Radek Lunga a Jan Tydlitát] - Vyd. 1. - Boskovice : Albert, 1999. - 514 s. : il. - brož.

Vývoj obyvatelstva v ČR v roce 1999. - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 123 s., mp. příl. : tab., grafy. - brož.

Vývoj obyvatelstva v územích České republiky 1991-1996 / Alois Anderle a kolektiv - Praha : Economia, 1997. - xvi s. : barev. il., tab. - Brož.

Zachowanie mlodziezy w sytuacji kontaktu spolecznego / Danuta Borecka-Biernat, Krystyna Weglowska-Rzepa - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2000. - 213 s. : tab. - brož.

Zdravotní důsledky zátěže lidského organizmu cizorodými látkami z potravinových řetězců v roce 1999 : hlášená onemocnění přenášená poživatinami, bakteriologická a mykologická analýza potravin a dietární expozice člověka. : odborná zpráva za rok. 1999. / [Jiří Ruprich a kol.] - Vyd. 1. - Praha : Státní zdravotní ústav, 2000. - 181 s. : il., tab., grafy. - brož.

Ze stínu ke světlu : vůdcovství a obnova vašeho života a vašich osudů. / Frank David Cardelle - Praha : Pragma, 2000. - 240 s. - brož.

Život mezi budovami : užívání veřejných prostranství. / Jan Gehl - Vyd. v češtině 1. - Boskovice : Albert, 2000. - 202 s. : il. (některé barev.) - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist