Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2000 (listopad-prosinec) - A. Všeobecnosti, věda o počítačích, výpočetní technika

za listopad-prosinec 2000

Acta Musei Moraviae - Scientiae geologicae [G]. 85. 2000. - Brno : Moravské zemské muzeum, 2000. - 193 s. : il., fot., tab. - brož.

Active Server Pages 3.0 profesionálně / Richard Anderson ... [et al.] - Vyd. 1. - BrnoPraha : Unis Publishing : Computer Press, c2000. - 1164 s. : il., tab. - váz.

Adresář vybraných občanských sdružení dětí a mládeže a sdružení pracujících s dětmi a mládeží 2000 / [zpracovala M. Nováková ... et al.] - Praha : Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 2000. - 58 s. - brož.

Age of Empires tm II : the age of kings. / James "ThumP" Mecham, Richard "Methos" Bishop - Brno : Stuare, c1999. - vi, 214 s. : il. - brož.

Aliens versus Predator / Joe Grant Bell - Brno : Stuare, c2000. - iv, 168 s., [8] s. barev. obr. příl. - brož.

ATV-Branchenführer Abwasser-Abfall 2000. - Hennef : Gesellschaft zur Förderung der Abwassertechnik, 2000. - 584 s. - Brož.

Autocad Release 14 / Petr Fořt, Jaroslav Kletečka - Vyd. 2. - Praha : Computer Press, 2000. - xviii, 399 s. : il. - brož.

Barokní náboženská bratrstva v Čechách / Jiří Mikulec - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. - 154 s. : il. - brož.

Beiträge zur Realisierung von Fuzzy Logik für schnelle antriebsnahe regelungstechnische Aufgaben / Dimitri Lomakin - , 2000. - 142 s. : il., tab. - Brož.

Bibligrafie Městského divadla v Ústí nad Labem 1983-1999 : výběrová bibliografie. / zpracovala Hana Lapková - Ústí nad Labem : Vědecká knihovna, 2000. - 81 s. - brož.

Bibliografie Zemědělské fakulty v Českých Budějovicích za rok 1999. / sestavila Marie Suková - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2000. - 253 s. - brož.

Blahoslav : kalendář Církve československé husitské. 2001. / [uspořádal Zdeněk Svoboda] - Vyd. 1. - Praha : Blahoslav, 2000. - 186 s. : il., tab. - brož.

Building MicrosoftR SQL Servert 7 Web Sites / Jeffrey Byrne - Upper Saddle River : Prentice Hall, 1999. - xvi, 436 s. : il. + 1 CD-ROM. - brož.

CENELEC : vnitřní předpisy. : směrnice ISO/IEC, modifikovaná. Část 3. Pravidla pro zpracování a úpravu evropských norem (pravidla PNE) - Praha : Český normalizační institut, 2000. - 70 s. : tab. - brož.

Colección de láminas del Museo Thyssen-Bornemisza - [Madrid : Diario El País, 1998]. - 21 listů. : il. - Brož.

Computer-Aided Diagnosis in Medical Imaging : Proceedings of the 1st International Workshop on Computer-Aided Diagnosis. : Chicago, U.S.A.; 20-23 September 1998. / editor Kunio Doi ... [et al.] - 1st Ed. - Amsterdam : Elsevier, 1999. - xii, 563 s. : il. - váz.


Contemporary Literary Criticism : Criticism of the Works of Today's Novelists, Poets, Playwrights, Short Story Writers, Scriptwriters, and Other Creative Writers. Annual Cumulative Title Index covers Vol. 1-129. - [Detroit] : The Gale Group, [2000]. - 395 s. - brož.

Co daly naše země Evropě a lidstvu Část 3. Svobodný národ na prahu třetího tisíciletí - 1. vyd. - Praha : Evropský literární klub, 2000. - 609 s. - váz.

C++ Builder : vývojové prostředí. : určeno pro verze 4.0 a 5.0. / David Matoušek - 2., rozš. vyd. - Praha : BEN, 2000. - 637 s. : il. + 1 CD-ROM. - váz.

Člověk a česká společnost na prahu 21. století : sborník statí z mezioborového kolokvia k 10. výročí demokratické revoluce v Československu a z filozofického semináře o fenoménu štěstí u mladých lidí. / k vydání připravili Zdeněk Janík, Jaroslav Krejčí - Opava : Open Education & Sciences, [2000?]. - 260 s. : il., tab. - brož.

Další záhady Arthura C. Clarka / John Fairley a Simon Welfare ; [z anglického originálu] přeložila Věra Šedá. - Praha : Columbus : Knižní klub, 2000. - 280 s. - Columbus, váz.

Datová komunikace / Karel Němec - Vyd. 1. - Brno : Vutium, 2000. - 116 s. : il., tab. - brož.

Der Einsatz computerbasierter Datenbanksysteme zur Erfassung, frühen Intervention und Vermeidung von unerwünschten Arzneimittelwirkungen / Annette Krebs - , 2000. - 97 s. : il., tab. - Brož.

Det Kongelige Bibliotek : arkitektur i billeder. / Jan Knudsen ; fotograf Joorgen True. - Koobenhavn : Gyldendal, 1999. - 124 s. : il. - váz.

Dějiny knihoven a knihovnictví v českých zemích a vybrané kapitoly z obecných dějin / Jiří Cejpek, Ivan Hlaváček, Pravoslav Kneidl - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1996. - 192 s. - brož.

Didaktik und Methodik der Theoretischen Informatik : Motivation und computerunterstütztes Lernen. / Richard Grillenbeck - , 2000. - vi, 144 s., [18] s. příl. : il., tab. - Brož.

Diderot : velká všeobecná encyklopedie. 2. Bah-Buq - Vyd. 1. - Praha : Diderot, 2000. - 677 s. : il., tab., mapy. - váz.

Die handschriftliche Überlieferung der Werke des heiligen Augustinus Bd. 7(1). Tschechische Republik und Slowakische Republik : Werkverzeichnis / Clemens Weidmann ... [et al.] - Wien : Österreichische Akademie der Wissenschaften, 1997. - 411 s. - brož.

Die handschriftliche Überlieferung der Werke des heiligen Augustinus Bd. 7(2). Tschechische Republik und Slowakische Republik : Verzeichnis nach Bibliotheken / Clemens Weidmann ... [et al.] - Wien : Österreichische Akademie der Wissenschaften, 1997. - 315 s. - brož.

Dimenzování rozvodů plynu z mědi v budovách - 1. vyd. - Praha : GAS, 2000. - 39 s. : il. - brož.

Dny evropského dědictví, dny otevřených dveří památek v České republice 9. a 10. září 2000 / [Jana Kobzová ... et al.] - Praha : Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, 2000. - 126 s. : il., tab. + 1 příl. - Brož.

Einblattdrucke des 15. Jahrhunderts in der Nationalbibliothek in Prag / Waldemar Deluga - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna ČR, 2000. - 158 s. : il. - brož.

Einsatzmöglichkeiten selbstorganisierender neuronaler Netze in der Wirkstofforschung / Andreas Teckentrup - , 2000. - iii, 165 s., 19 s. příl. : il., tab. - Brož.

Elektronická pošta MicrosoftR Outlook / Jaroslav Černý - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - iv, 79 s. : il. - brož.

Elektronické dokumenty a služby : téma projednávané v rámci konference "Knihovny současnosti 2000",Seč u Chrudimi, 19.-21.9.2000. - [Praha] : Státní technická knihovna, 2000. - Nestr. - Brož.

Encyclopedia of Computer Science and Technology Vol. 43. Suppl. 28. / editor Allen Kent ... [et al.] - New York : Marcel Dekker, 2000. - vii, 391 s. : il., tab. - váz.

Encyklopedie budečských panen / Bohuslava Rajská a kol - [Praha : Klub přátel Tvaru], 1998. - 32 s. - Brož.

Environmental protection: a shared responsibility / European Commission - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 1996. - 7 s. : barev. il. - brož.

Evropské právo se zaměřením na justici a vnitřní věci / Bohumil Pikna - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2000. - 247 s. - brož.

Excel : novinky verze 2000. / Jiří Chytil - 1. vyd. - Praha : BEN, 2000. - 53 s. : il., tab. - brož.

E-Business pro manažery / Jiří Donát - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 83 s. : il. - brož.

Generace Evropa : studentský diář. 2000-2001. / [Taylor Craig ... et al.] - Praha : Nadační fond Generace Evropa Česká republika, 2000. - 112 s. : il. - Brož.

Geografické informační systémy : (cvičení). / Renata Klufová - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2000. - 188 s. : il. - brož.

GIMP : ilustrovaný průvodce. / Jakub Steiner - Praha : Neokortex, 2000. - 220 s. : il. - brož.

Grafické systémy II : tvorba výkresové dokumentace pomocí AutoCADu r. 14. / Anna Plchová, Zdeněk Folta - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 62 s. : il., tab. - brož.Hanácký kalendář
: čtení pro zábavu a poučení. 2000. - Olomouc : Společnost přátel vesnice a malého města, 1999. - 163 s., obr. příl. : il. - Brož.


Handbuch der historischen Buchbestände in Deutschland Bd. 22. Sachsen-Anhalt / bearbeitet von Erhardt Mauersberger, Waltraut Guth - Hildesheim : Olms-Weidmann, 2000. - 257 s. - váz.

Handbuch der historischen Buchbestände in Deutschland Bd. 23. Gesamtregister, Personenregister, Alphabetisches und systematisches Verzeichnis der Bibliotheken / zusammengestellt von Karen Kloth ... [et al.] - Hildesheim : Olms-Weidmann, 2000. - 314 s. - váz.

Handbuch deutscher historischer Buchbestände in Europa : eine Übersicht über Sammlungen in ausgewählten Bibliotheken. Bd. 4. Slowakische Republik / bearbeitet von Elena Midriaková, Blažej Belák - Hildesheim : Olms-Weidmann, 2000. - 444 s. - váz.

Historie skautingu v Napajedlích / Lubomír Sudolský - Barva - Vyd. 1. - Napajedla : Junák - Středisko Jerry Hodného, 1998. - 260 s. : il. - Brož.

How does the European Union manage agriculture and fisheries? / European Commission - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 1996. - 15 s. : il. (většina barev.) - brož.

How does the European Union relate to the world? - 2 ed. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 1998. - 19 s. : il. (některé barev.) - brož.

Hydrologická bibliografie za rok 53. 1999. - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., 2000. - viii, 269 s. - brož.

Informační systém podnikatelských subjektů / Stanislav Svoboda - Vyd. 2. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 304 s. - brož.

Informační technologie : základy práce na PC, Microsoft Office. / Petr Dydowicz ... [et al.] - Vyd. 4. - Brno : PC-DIR Real, 2000. - 102 s. : il. - brož.

Informatika a daňové systémy : informační systémy, jejich právní aspekty a bezpečnost. / Jiří Kříž, Vladimír Smejkal - Vyd. 4. - Brno : PC-DIR Real, 2000. - 95 s. : il. - brož.

Informatika I : cvičení. / Eva Jablonská, Zdeněk Havlíček - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2000. - 70 s. : il., tab. - brož.

Informativní přehled : výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů. Č. 19. / sestavily Anna Vindušková, Marie Šatochinová - 1. vyd. - Praha : Státní ústřední archiv, 2000. - 90 s. - Brož.

INIP 2000 : sborník semináře. : Brno, 1. března 2000. / editor Branislav Lacko - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 52 s. - brož.

Institute of Soil Biology : research report. : 1995-1999. / [editors Václav Pižl a Miloslav Šimek] - České Budějovice : Academy of Sciences of the Czech Republic, 2000. - 65 s. - brož.


Internet a jeho použití / Oldřich Kodym, Aleš Dudáček, Michail Šenovský - Praha : Ministerstvo vnitra-ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 1998. - 7 s. - Brož.


Internet zdarma / Ján Kukučka - 1. vyd. - Brno : CCB, 2000. - 146 s. : il. - brož.

Internet, Amprnet a paket-radio / Karel Frejlach - 1. vyd. - České Budějovice : K. Frejlach, 2000. - 151 s. - brož.

Jak obstát v Evropě : strategie podnikání na jednotném trhu EU. / Václav Šmejkal a kol. - Vyd. 1. - Praha : Q-art, 2000. - 106 s. : tab. - brož.

Kalibrace osciloskopů / [zpracoval] Český institut pro akreditaci - Praha : Český normalizační institut, 1999. - 26 s. : il. - brož.

Kapitalismus a sebevražda kultury / Brian C. Anderson - Praha : Občanský institut, 2000. - 15 s. - Brož.

Katalog skladovaných knih v České republice 1999. - 4. vyd. - Praha : Svaz českých knihkupců a nakladatelů, 1999. - 473 s. - brož.

Kniha seznamů : váš průvodce pro více než 2.300 nejúspěšnějších společností v České republice. [1999. Aktualizace]. - [Praha : Prague Business Journal, 1999]. - 239 s. - Brož

Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce 18. století Dodatky. Díl 2. Tisky z let 1501-1800 Část 5. Písmeno M-O : čís. 5135-6687 / [sestavil] Zdeněk Václav Tobolka ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna České republiky, 2000. - 1, 174 s., 19 obr. na příl. : il. - brož.

Knihovny současnosti 2000 : sborník z 8. konference. : Seč u Chrudimi, 19.-21.9.2000. 2000. / [sestavil Jaromír Kubíček] - 1. vyd. - Brno : Sdružení knihoven ČR, 2000. - 329 s. : tab., grafy. - brož.

Kulturní bedekr 2000. : ročenka kulturní revue Labyrint. : [galerie a muzea, hrady a zámky, umělecké školy, kulturní časopisy, kalendárium. / editor Joachim Dvořák] - 1. vyd. - Praha : Labyrint, 2000. - 312 s. : il. - váz.

Kulturní zařízení v České republice podle krajů v roce 1997. Díl 2. - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 14 s. : tab. - Brož.

K problematice občanských sdružení působících v oblasti požární ochrany / odpovědný redaktor Ludmila Dubová - Praha : Ministerstvo vnitra-ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 1998. - 7 s. - Brož.

Lexikon technických materiálů se zahraničními ekvivalenty : kovy, plasty, keramika, kompozity. Základní dílo - aktuální stav: srpen 2000 - včetně 8. aktualizace. / Ivan Fürbacher ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Lidový rok 2000 : XI. národní přehlídka vesnických folklorních souborů a skupin. : program. : Velká Bystřice - Zámecké náměstí, 16.-17.9.2000. / [redakce Helena Lisická, Milan Ludvík] - [Velká Bystřice : Městský úřad], 2000. - Nestr. : il. - Brož.

Linux : začínáme programovat. / Neil Matthew, Richard Stones - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - xxxviii, 897 s. : il., tab. - brož.


Literární bibliografie severní Moravy 1998. / [sestavila] Naďa Smékalová - Olomouc : Státní vědecká knihovna, 2000. - 64 s. - váz.

Logické obvody a kódy / Roman Loskot, Pavel Valášek - 2. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2000. - 139 s. : il. - brož.

Management inovací / František Bartes - Vyd. 3. - Brno : PC-DIR Real, 2000. - 88 s. : il., tab. - brož.

Management jakosti s podporou norem ISO 9000:2000 Základní dílo. / Alois Fiala ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - váz.

Marketing na Internetu / Petr Stuchlík, Martin Dvořáček - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 247 s. : il., tab. - brož.

Mechanical Desktop 4 / Petr Fořt, Jaroslav Kletečka - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - xiv, 281 s. : il. - brož.

Metodické a systémové zásady zpracování sektorových operačních programů - 1. vyd. - Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2000. - 157 s. : tab. - Brož.

Metody pro navrhování integrovaných inženýrských informačních systémů : obor: Konstrukční a procesní inženýrství. / Ladislav Janíček - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 31 s. : il. - brož.

Me tibi dedico-- : votivní dary v okruhu lidové religiozity. / Hana Dvořáková - Brno : Moravské zemské muzeum, Etnografický ústav, 2000. - 44 s. : il. - brož.

Média a realita : sborník prací studentů Katedry mediálních studií a žurnalistiky FSS. / Václav Štětka ... [et al.] - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 166 s. : il., tab. - brož.

Microsoft Excel 2000 pro manažery a ekonomy / Milan Brož - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - xvii, 395 s. : il., tab. + 1 CD-ROM. - brož.

Microsoft FrontPage 2000 : uživatelská příručka. / Tomáš Šimek - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - xi, 157 s. : il. - brož.

Microsoft SQL Server 7.0 : kapesní rádce administrátora. / William R. Stanek - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - xvii, 358 s. : il. - brož.

Might and Magic VII : for blood and honor. / Tom Ono - Brno : Stuare, c2000. - iv, 355 s. : il. - brož.

MITIP 2000 : "The modern information technology in the innovation processes of the industrial enterprises". : 2nd international conference. : June 5-6, 2000 Nectiny, Czech Republic. / chairmen: Jan Han, Hana Smidova - Pilsen : University of West Bohemia, 2000. - 128 s. : il. - brož.

Míry, jednotky, veličiny / Ivan Kapler - 1. vyd. - Ostrava : Repronis, 2000. - 101 s. : tab. - brož.


Místní orgány a programy EU 1. aktualizace. / Hana Veselá ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2000. - Přeruš. str. - brož.

Místní orgány a programy EU 2. aktualizace. / David Uhlíř ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2000. - Přeruš. str. - váz.

Modré stránky : specializovaný katalog výpočetní, telekomunikační a kancelářské techniky. 2000. Podzim. - 15. vyd. - Praha : Agentura Modré stránky, 2000. - 58 s. : il. + 1 CD-ROM. -
Monitoring / Magdalena Hrabánková - Vyd. 1. - Praha : Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR, 2000. - 51 s. : tab. - brož.

MP3 : posloucháme, nahráváme, šíříme. / Pavel Nič - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - viii, 110 s. : il. + 1 CD-ROM. - brož.

MS Office 2000 : Managerská informatika. : prezentační program Microsoft PowerPoint. : verze 2000 CZ. / Tomáš Kubálek - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 76 s. : il. - brož.

MS Office 2000 : Manažerská informatika. : Microsoft FrontPage - verze 2000. : tvorba WWW stránek. / Tomáš Kubálek - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 104 s. : il., tab. - brož.

Muzeum umění Olomouc - Olomouc : Muzeum umění, [2000]. - Nestr. : il. - Brož.

Myslíme v jazyku C++ : knihovna programátora. / Bruce Eckel - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 554 s. - brož.

National Science Council Review 1998. - Taipei : National Science Council, [1999]. - xv, 181 s. : il., tab., grafy. -
Národní knihovna České republiky. Výroční zpráva 1996. - Praha : Národní knihovna České republiky, 1997. - 115 s., obr. příl. : il., fot., tab., grafy. - brož.

Národní knihovna České republiky. Výroční zpráva 1997. - Praha : Národní knihovna České republiky, 1998. - 90 s. : il., fot., tab., grafy. - brož.

Nejkrásnější české knihy roku. Katalog soutěže 1999. / [úvodní text Eva Wolfová] - Praha : Ministerstvo kultury České republiky : Památník národního písemnictví, 2000. - 57 s. : il. - brož.

Nemocniční informační systémy ve výuce informatiky na lékařských fakultách : seminář. : sborník. : Hotel Zámek Chudobín u Olomouce, 15.-16.6.2000. / [redakčně připravily Naďa Málková, Jana Šílová] - [Pardubice] : STAPRO, 2000. - 104 s. : il. - brož.

Okres Karviná v roce 1999 : soupis publikací a článků. 1999. / zpracovaly Ivana Planá, Alena Kovářová - Olomouc : Vědecká knihovna, 2000. - 45 s. - váz.


Okres Šumperk v roce 1999 : soupis publikací a článků. 1999. / zpracovaly Ivana Planá, Alena Kovářová - Olomouc : Vědecká knihovna, 2000. - 64 s. - váz.


Okres Vsetín v roce 1999 : soupis publikací a článků. 1999. / zpracovaly Ivana Planá, Alena Kovářová - Olomouc : Vědecká knihovna, 2000. - 43 s. - váz.

Ottův slovník naučný nové doby : dodatky k velikému Ottovu slovníku naučnému. Díl 1, sv. 1.. A-Bo / redakce B. Němec - Praha : Raccoon-Arms, 1997. - 701 s., [86] s. obr. příl. : il. - váz.

O stručnosti / Kornel Földvári - Vyd. 1. - Levice : L.C.A., 1999. - 103 s. - brož.

Památkový ústav v Olomouci : výroční zpráva. 1999. - Olomouc : Památkový ústav, 2000. - 203 s., obr. příl. : il. - brož.

Památkový ústav v Plzni : výroční zpráva. 1999. - Plzeň : Památkový ústav, 2000. - 128 s. : il., tab. - brož.

Počítačové simulace ve slévárenství / Aleš Herman ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 62 s., obr. na příl. : il. - brož.

Počítač v kanceláři : používáme: Windows [1998], Word a Excel 2000 a Outlook 2000. / Petr Městecký - 3. aktualiz. vyd. - Praha : Computer Press, 2000. - xii, 380 s. - brož.

Podzimní knižní trh : katalog vystavovatelů. : doprovodný program. : Havlíčkův Brod, 6.-7.10.2000. Roč. 10. / [sestavila Markéta Hejkalová] - Havlíčkův Brod : Hejkal, 2000. - 67 s. - brož.

Postavte si PC / Zdeněk Vrátil - 10. dopl. a aktualiz. vyd. - Praha : BEN, 2000. - 1 sv. (v různém stránkování) : il., tab. - brož.

Posuzování shody a odpovědnosti za výrobek : praktická příručka pro ředitele, jednatele a manažery jakosti. Základní dílo - Stav: září 2000 včetně 7. aktualizace. / Helena Kowandová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Pracujeme ve Windows / Jiří Hlavenka - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - iv, 82 s. : il. - brož.

Praktické použití procesoru PIC / Václav Vacek, Jiří Vlček - 1. vyd. - Praha : BEN, 2000 dotisk. - 56 s. : il., tab. - Brož.

Proceedings of International Scientific Conference of FME : Ostrava, September 5-7,2000. Session 4. Automation Control and Applied Informatics - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 50 s. : il. - brož.

Prodej : praktický rádce obchodního manažera. 3. aktualizace - srpen 1999. / [Venuše Benešová ... et al.] - [Praha : DIMAR, 1999]. - Přeruš. str. - Brož.

Přehled publikační a umělecké činnosti Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích za rok 1999. - Vyd. 1. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2000. - 63 s. - brož.

Regionální muzeum v Teplicích : výroční zpráva za rok. 1999. / [sestavil Radek Spála] - Teplice : Regionální muzeum, 2000. - 65 s. - brož.


Region Emilia-Romagna - Kultur Europas / [Gianni Baratta ... et al.] - [Bologna] : Presse- und Informationsdienst des Regionalausschusses : Direktion für Kultur und Tourismus der Region Emilia-Romagna : Institut für Kultur- und Naturschätze der Emilia-Romagna, [2000]. - 83 s. : il., fot. - Váz.

Region Emilia-Romagna - Kultur Europas : Compact. / [Claudia Belluzzi ... et al.] - [Bologna] : Presse- und Informationsdienst des Regionalausschusses : Direktion für Kultur und Tourismus der Region Emilia-Romagna, [2000]. - 27 s. : il., fot. - Brož.

Research Institute of Crop Production, Prague-Ruzyně : Annual Report. 1999. / editor V. Skládal - Prague : Research Institute of Crop Production, 2000. - 48 s. : fot., tab., grafy. - Brož.

Ročenka Správy Krkonošského národního parku 1999. - Vrchlabí : Správa KRNAP, 2000. - 140 s. : il., tab. - brož.

Rovnoměrné uspokojování přenosových požadavků spojení při řízení toku dat třídy služeb ABR : obor: Elektronika, měřící a sdělovací technika. / autor Jiří Prokeš - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 36 s. : il. - brož.

Rozprávění s bohy : [sborník článků]. / Ivo Wiesner - 1. vyd. - Ústí nad Labem : AOS Publishing, 2000. - 117 s., [3] s. obr. příl. : il. - brož.

RUFIS 2000 : úloha univerzit v budoucí informační společnosti. : sborník příspěvků z mezinárodní konference. : Vysoké učení technické v Brně, 5.-6. září 2000. / [editor Luděk Matyska] - Brno : Aps, 2000. - 155 s. - brož.

Runy : jejich tajemství a síla. : runové znaky pro zdraví, pro meditace a pro věštění. : runy a mudry v léčebném postavení rukou. : silová pole a runy. / Leszek Matela - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2000. - 135 s. : il. + 1 příl(25 runových karet). - brož.

Sborník k 80. narozeninám Mirjam Bohatcové / [redakce Anežka Baďurová] - Praha : Akademie věd České republiky, 1999. - 380 s., [2] slož. příl. : il. - brož.

Sborník Muzea Dr. Bohuslava Horáka, Rokycany 2000. - Rokycany : Muzeum Dr. Bohuslava Horáka, 2000. - 90 s. : il., fot., tab. - brož.

Section of Plant Ecology at Třeboň : Hydrobotany Report. 1997-2000. / edited by Tomáš Kučera, Petr Pokorný - Třeboň : Institute of Botany of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 2000. - 76 s. - Brož.

Severní Morava : regionální přírůstky knih a časopisů za rok. 1999. / zpracovala Alena Kovářová - Olomouc : Vědecká knihovna, 2000. - 143 s. - váz.

Seznam projektů VÚPSV na rok 2000 - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2000. - [26] s. - Brož.


Simulační programy pro elektroniku / Robert Láníček - 1. vyd. - Praha : BEN, 2000. - 119 s. : il. + 1 CD-ROM. - brož.


Small and Medium Firm Management with Computer Support : fourth International Conference. : september 22, 2000 Business and Management Faculty Brno, Czech Republic. / Karel Rais ... [et al.] - Brno : Technical University, 2000. - 182 s. : il. - brož.

SOS odpady : katalog odpadů a jejich zneškodňovatelů. 2000-2001. - 1. vyd. - Stará Boleslav : REK, 2000. - 44 s. : il. - brož.

Souborný katalog ČR - Praha : Národní knihovna ČR, 2000. - [6] s. : il. - Brož.

Souhrnná informace o českém národním akreditačním systému a akreditačním procesu / Vladimír Ludvík - Praha : Ministerstvo vnitra-ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 1998. - 11 s. - Brož.

Spory o časopis Květen v letech 1957 a 1959 / Michal Bauer - [Praha : Klub přátel Tvaru], 1998. - 32 s. - Brož.

Stavíme si počítač / Petr Broža - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - viii, 172 s. : il. + 1 CD-ROM. - brož.

System Shock 2 : incan monkey god studios production. / Alexx Kay ... [et al.] - Brno : Stuare, c2000. - 288 s. : il. - brož.

S počítačem nejen k maturitě : pro střední školy. / Pavel Navrátil - 3. upr. vyd. - Bedihošť : Computer Media, c2000. - 166 s. : il., tab. - brož.

Tabulky materiálů a předvýrobků pro strojírenství Část 2. Kovové materiály - neželezné kovy / Rudolf Kříž - Ostrava : Montanex, 2000. - 263 s. : tab. - váz.

Technologie Internetu / Jiří Macur a kolektiv - Brno : CERM, 1999. - 135 s. : il., tab. - brož.

Teorie vědy : (pro studenty učitelství pro 1. st. ZŠ). / Jiří Vomáčka - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2000. - 71 s. : il. - brož.

The European Commission 2000-2005 - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 1999. - 48 s. : barev. il. - brož.

The European Union and the environment / European Commission - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 1997. - 36 s. : barev. il. - brož.

The World Book Encyclopedia Vol. 10. I / [editor in Chief Robert J. Janus] - Chicago : World Book, 1998. - 526 s. : il. - váz.

The World Book Encyclopedia Vol. 11. J-K / [editor in Chief Robert J. Janus] - Chicago : World Book, 1998. - 400 s. : il. - váz.

The World Book Encyclopedia Vol. 12. L / [editor in Chief Robert J. Janus] - Chicago : World Book, 1998. - 538 s. : il. - váz.

The World Book Encyclopedia Vol. 13. M / [editor in Chief Robert J. Janus] - Chicago : World Book, 1998. - 990 s. : il. - váz.


The World Book Encyclopedia Vol. 14. N-O / [editor in Chief Robert J. Janus] - Chicago : World Book, 1998. - 894 s. : il. - váz.

The World Book Encyclopedia Vol. 15. P / [editor in Chief Robert J. Janus] - Chicago : World Book, 1998. - 922 s. : il. - váz.

The World Book Encyclopedia Vol. 16. Q-R / [editor in Chief Robert J. Janus] - Chicago : World Book, 1998. - 574 s. : il. - váz.

The World Book Encyclopedia Vol. 17. S-Sn / [editor in Chief Robert J. Janus] - Chicago : World Book, 1998. - 542 s. : il. - váz.

The World Book Encyclopedia Vol. 18. So-Sz / [editor in Chief Robert J. Janus] - Chicago : World Book, 1998. - s. 543-1076. : il. - váz.

The World Book Encyclopedia Vol. 19. T / [editor in Chief Robert J. Janus] - Chicago : World Book, 1998. - 542 s. : il. - váz.

The World Book Encyclopedia Vol. 1. A / [editor in Chief Robert J. Janus] - Chicago : World Book, 1998. - xlvi, 1004 s. : il. - váz.

The World Book Encyclopedia Vol. 20. U-V / [editor in Chief Robert J. Janus] - Chicago : World Book, 1998. - 454 s. : il. - váz.

The World Book Encyclopedia Vol. 21. W-X-Y-Z / [editor in Chief Robert J. Janus] - Chicago : World Book, 1998. - 616 s. : il. - váz.

The World Book Encyclopedia Vol. 22. Research Guide, Index / [editor in Chief Robert J. Janus] - Chicago : World Book, 1998. - 990 s. - váz.

The World Book Encyclopedia Vol. 2. B / [editor in Chief Robert J. Janus] - Chicago : World Book, 1998. - 760 s. : il. - váz.

The World Book Encyclopedia Vol. 3. C-Ch / [editor in Chief Robert J. Janus] - Chicago : World Book, 1998. - 550 s. : il. - váz.

The World Book Encyclopedia Vol. 4. Ci-Cz / [editor in Chief Robert J. Janus] - Chicago : World Book, 1998. - s. 551-1216. : il. - váz.

The World Book Encyclopedia Vol. 5. D / [editor in Chief Robert J. Janus] - Chicago : World Book, 1998. - 398 s. : il. - váz.

The World Book Encyclopedia Vol. 6. E / [editor in Chief Robert J. Janus] - Chicago : World Book, 1998. - 470 s. : il. - váz.

The World Book Encyclopedia Vol. 7. F / [editor in Chief Robert J. Janus] - Chicago : World Book, 1998. - 590 s. : il. - váz.

The World Book Encyclopedia Vol. 8. G / [editor in Chief Robert J. Janus] - Chicago : World Book, 1998. - 454 s. : il. - váz.


The World Book Encyclopedia Vol. 9. H / [editor in Chief Robert J. Janus] - Chicago : World Book, 1998. - 482 s. : il. - váz.

Tomáš Garrigue Masaryk a věda : sborník příspěvků ze VII. ročníku semináře Masarykova muzea v Hodoníně, 10. listopadu 1999. / [odpovědný redaktor Taťána Martonová] - Hodonín : Masarykovo muzeum, 2000. - 131 s. : il. - Brož.

Traité d'Amsterdam: ce qui a changé en Europe / Commission européenne - Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés européennes, 1999. - 30 s. : barev. il. - brož.

Učebnice programování PIC / Václav Vacek - 1. vyd. - Praha : BEN, 2000. - 141 s. : il. + 1 disketa. - brož.

Ukazatele výzkumu a vývoje v České republice za rok 1999. / zpracoval Odbor statistiky zaměstnanosti a mezd, vědy a netržních služeb ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 65 s. : tab. - brož.

Ultima IX Ascension / [Chris McCubbin, David Ladyman] - Brno : Stuare, c2000. - 304 s. : il. + 1 příl. - brož.

Universum : všeobecná encyklopedie. Díl 2. C-E / [autor původního vydání Eva Ambros ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Odeon, 2000. - 681 s. : il. - váz.

Universum : všeobecná encyklopedie. Díl 3. F-H / [autor původního vydání Eva Ambros ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Odeon, 2000. - 676 s. : il. - váz.

Univerzitná knižnica v Bratislave 1919-1999 : osemdesiat rokov v službách vedy a poznania. / [Alojz Androvič... et al.] - 1. vyd. - Bratislava : Univerzitná knižnica, 1999. - 63 s. : fot. - brož.

Velká dětská encyklopedie : [z obrázků a vět poznáváme svět]. - Čes. vyd. 3. - Praha : Cesty, 1999. - 480 s. : barev. il. - váz.

Velký lunární kalendář 2000, aneb, Horoskopy pro každý den 2000. / Alena Kárníková - Vyd. 1. - Praha : Lika klub, 1999. - Nestr. - brož.

Věrni svému právu : (historie a činnost Singulární společnosti Brumov). : 1896-2000. / [zpracoval Sába František et al.] - Brumov : Singulární společnost, 2000. - 95 s. : il., faksim. - Brož.

Virtual reality toolbox for use with MATLAB and SIMULINK : user's manual. : version 1.0. - Praha : Humusoft, 2000. - 236 s. : il., tab. - brož.

Visio - vývoj aplikací ve verzích 5.0 a 2000 - 1. čes. vyd. - Praha : BEN, 2000. - xiv, 476 s. : il. - brož.


Visual Basic 6.0 / David Morkes - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - ix, 165 s. : il. - brož.


Vom Grünbuch zur Richtlinie: Die Fernsehpolitik der Europäischen Gemeinschaft in den achtziger Jahren / Wolfram Erich Löhnhard Vetter - , 1998. - vi, 287 s. - Brož.

Vytváříme WWW stránky / Petr Broža - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - v, 92 s. : il. - brož.

Využití umělé inteligence v jakosti software : sborník vědeckých prací. / [editoři Branislav Lacko, Libor Spěvák] - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 63 s. : il. - brož.

Výběr z významných výročí roku 2001. / [sestavila Olga Erhartová] - Brno : Knihovna Jiřího Mahena, 2000. - 70 s. - brož

Výroční zpráva Jihočeského muzea v Českých Budějovicích za rok 1999. / [sestavil Petr Zavřel] - České Budějovice : Jihočeské muzeum, 2000. - 47 s. : il., fot., tab. - brož.

Výroční zpráva o činnosti v roce : Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Praha. 1998. - Praha : Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, 1999. - 20 s. : il. - Brož.

Výroční zpráva Památkového ústavu středních Čech v Praze 1997. / [vedoucí redaktor Vladislav Razím] - Praha : Práh, 1998. - 68 s. : il., tab. -
Výroční zpráva. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Jíloviště-Strnady 1999. - Jíloviště-Strnady : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 2000. - 101 s. : fot., tab., grafy. - brož.

Wie trägt die Europäische Union zum Umweltschutz bei? / Europäische Kommission - Luxemburg : Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, 1996. - 11 s. : il. (většina barev.) - brož.

Windows Milenium : podrobný průvodce začínajícího uživatele. / Josef Pecinovský - 1. vyd. - Paha : Grada Publishing, 2000. - 255 s. : il. - brož.

Windows Professional 2000 / Michal Osif - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 638 s. : il. - brož.

Windows 2000 : podrobný přehled. Díl 1. / Kathy Ivens, Kenton Gardinier - 1. vyd. - Brno : CCB, 2000. - xviii, 465 s. : il. - brož.

Windows 2000 : podrobný přehled. Díl 2. / [Kathy Ivens, Kenton Gardinier] - 1. vyd. - [Brno] : CCB, [2000]. - xi s., s. 467-941. : il. - brož.

WinZip, WinRAR a další komprimační programy / Jiří Bráza - 3. aktualiz. vyd. - Praha : Grada Publishing, c2000. - 123 s. : il. - brož.

Year-Book : Faculty of Science - Masaryk University Brno. 1999. - 1st Ed. - Brno : Masaryk University Press, 2000. - Přeruš. str. - brož.


Začínáme programovat v Delphi : podrobný průvodce začínajícího uživatele. / Slavoj Písek - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 303 s. : il. - brož.


Zavádění a inovace informačních systémů ve firmách / Milena Tvrdíková - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 110 s. : tab., il. - brož.

Z Olomouce do Nového světa : Vědecká knihovna v Olomouci, 27.9.-17.10.2000. : katalog výstavy. / [připravila Aneta Hynková] - Olomouc : Vědecká knihovna, 2000. - 47 s. : il. - brož.

100 největších lékařských objevů / Angela Roystonová - Praha : Columbus, 1999. - 109 s. : il. - váz.

10 otázek ke vstupu České republiky do Evropské unie - Praha : Informační centrum Evropské unie, [2000?]. - [12] s. - Brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist