Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2000 (leden-únor) - L. Zemědělství

za leden-únor 2000

Agrární perspektivy : sborník prací z mezinárodní vědecké konference. : Praha, 23.-24. 9. 1999. 8. Díl 1. Konkurenceschopnost agrárního sektoru a integrační procesy. - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1999. - 559 s. : tab., grafy. - brož.

Agrární perspektivy : sborník prací z mezinárodní vědecké konference. : Praha, 23.-24. 9. 1999. 8. Díl 2. Konkurenceschopnost agrárního sektoru a integrační procesy. - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1999. - S. 563-1029. : tab., grafy. - brož.

Akvarijní ryby / Stanislav Frank ; [fotografie Stanislav Frank ...et al.]. - 1. čes. vyd. - Praha : Aventinum, 1999. - 256 s., 292 il. - váz.

Anglicko-český a česko-anglický rybářský slovník / Milan Pohunek, Darrel Martin - Plzeň : Fraus, 1999. - 188 s. - brož.

Babiččiny bylinky : léčivé bylinky, bylinná léčba, na 130 receptur, rostlinné šťávy. / Miroslav Mayer. - Praha : Agentura VPK, 1999. - 29 s. : il., tab. - brož.

Biotechnologie v živočišné výrobě : (současný stav). : (studijní zpráva). / Pavla Schneiderová - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1999. - 39 s. : tb. - brož.

Bydlí s námi fretka : průvodce Petry Nerandžičové pro mladé chovatele. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, c1999. - 31 s. : barev. il. - brož.

Chov ovcí / František Horák a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Brázda, 1999. - 156 s., obr. příl. : il., tab. - brož.

Chov zvířat 1 : anatomie a fyziologie hospodářských zvířat - obecná zootechnika - výživa a krmení hospodářských zvířat. : učebnice pro střední zemědělské školy. / Josef Rozman, Jan Konrád, Josef Malina - Vyd. 2. - Praha : Credit, 1999. - 249 s. : tab., il. - brož.

Collection of Scientific Papers, Faculty of Agriculture in České Budějovice : Series for Animal Sciences. Vol. 16. 1999. No. 2.. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1999. - S. 111-208. : tab., grafy. - brož.

Collection of Scientific Papers, Faculty of Agriculture in České Budějovice : Series for Crop Sciences. Vol. 16. 1999. No. 2.. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1999. - S. 55-129. : tab., grafy. - brož.

Čokoláda pokrm bohů / Jana Arcimovičová, Pavel Valíček - Benešov : Start, 1999. - 119 s., [7] s. barevných obr. příl. : il. - váz.

Drobní savci v teráriích a v klecích / Ivan Kocourek - 1. vyd. - Úvaly : Ratio, [1999]. - 113 s., 40 obr, na příl. : il. - brož.

Herbář léčivých rostlin Díl 7. Receptář / Jiří Janča, Josef A. Zentrich. - 1. vyd. - Praha : Eminent, 1999. - 271 s. : il., fot. - váz.

Ječmenářská ročenka 2000.. - Praha : Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 1999. - 234 s. : il., tab. - váz.


Jedovatí hadi v přírodě a v teráriích / David Hegner - 1. vyd. - Úvaly : Ratio, [1999]. - 188 s., 40 obr. na příl. : il. - brož.

Kočky a koťata / Katherine Starkeová ; ilustrace Christyan Fox. ; fotografie Jane Burtonová. - Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka & Co, 1999. - 30 s. : il. -

Maltézský psík / Dagmar Bergerová - 1. vyd. - Nový Jičín : DAJARES, 1999. - 80 s. : barev. il. - váz.

Monitoring surovin pro výrobu krmných směsí : (zpracování za léta 1992-1998). / [zpracoval Jiří Zedník a kol.] - Brno : Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 1999. - 124 s. : tb. - brož.

Monitoring zdravotního stavu lesa v České republice : ročenka programu ICP Forests. 1999. / Hana Uhlířová ... et al. - Jíloviště-Strnady : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 1999. - 77 s. : il., fot., tab. - brož.

Myslivecko-ochranářská legislativa / Josef Hromas - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. - 153 s., příl. : tab. - brož.

Nové poznatky v ekonomice výroby mléka a jatečných prasat : studijní zpráva. / Zdeněk Poděbradský - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1999. - 58 s. : il., tab. - brož.

Nové směry v protierozní ochraně půdy : studijní zpráva. / Miroslav Janeček ... [et al.] - Praha : Ústav zemědělských a potavinářských informací, 1999. - 55 s. - brož.

Obnova a stabilizace horských lesů : sborník z celostátní konference s mezinárodní účastí. : Bedřichov v Jizerských horách, 12.10.-13.10.1999. / sestavil Marian Slodičák. - Jíloviště-Strnady : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 1999. - 146 s. : il., tab. - brož.

Ovoce / David Gerald Hessayon - Vyd. 1. - PrahaPlzeň : Beta : Ševčík, 1999. - 128 s. : il. - Jiří Ševčík, váz.

O psí duši : povaha, psychologie a chování psa. / Eric H.W. Aldington ; ilustrace Oldřich Tripes. - 8., nezm. vyd. - České Budějovice : Dona, 1999. - 354 s. : il., tab. - váz.

Péče o kočku : příručka pro chovatele. / Joan Mooreová ; fotografie Marc Henri. - Čestlice : Rebo Productions, c1999. - 128 s. : il. - váz.

Péče o pokojové rostliny / David Longman. - 3. čes. vyd. - Praha : Slovart, 1998. - 191 s. : il., fot. - váz.

Pěstování a využití amarantu / Jitka Jarošová ... [et al.] - Praha : Ústav zemědělských a potavinářských informací, 1999. - 37 s. - brož.


Pěstování rostlin 1 : učebnice pro střední zemědělské školy. / Milan Teksl ... [et al.] - Vyd. 2. - Praha : Credit, 1999. - 300 s. : il. - brož.


Potřeba živin a tabulky výživné hodnoty krmiv pro prasata / Karel Šimeček ... [et al.] - 3. přeprac. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická fakulta, 2000. - 124 s. : tab. - brož.

Právo v lesním hospodářství / Martin Flora - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. - 98 s. - brož.

Precizní zemědělství : studijní zpráva. / Adolf Rybka, Milan Šťastný - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1998. - 52 s. - brož.

Psi / Juliet Clutton-Brocková - Praha : Fortuna Print, 1999. - 63 s. : barev. il. - váz.

Pudlenka aneb Měl jsem psa a kočku / Karel Čapek ; obrázky nakreslil Josef Čapek. ; fotografoval Karel Čapek. - Vyd. v této podobě a v Olympii 1. - Praha : Olympia, 1999. - 93 s. : il. - váz.

Půda, kompost, hnojení : klíčem k prospívající zahradě je správná péče o půdu. / Eleonore Hohenberger - Vyd. 1. - Praha : Euromedia : Knižní klub : Balios, 1999. - 79 s. : il. - váz.

Rádce milovníka kávy : průvodce pro pravého znalce o tom, jak kupovat, připravovat a vychutnávat kávu. / Diana Rosen - Praha : Pragma, 1999. - 160 s. : il. - váz.

Relaxationsdynamik von Bildpotentialzuständen : eine zeitaufgelöste Zweiphotonen-Photoemissions-Untersuchung. / Christian Reuss. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - 146 s. : il., tab. - Brož.

Rozšíření sortimentu čerstvých salátů : sborník z odborného semináře konaného dne 30. září 1999 na MZLU v Brně. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. - 56 s. : tab. - brož.

Řeč psů : encyklopedie psího chování. / Roger Abrantes ; ilustrace Alice Rasmussen. - České Budějovice : DONA, 1999. - 230 s. : il. - váz.

Seznam časopisů objednaných Ústřední zemědělskou a lesnickou knihovnou ÚZPI na rok 2000.. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1999. - 167 s. - Brož.

Seznam odrůd zapsaných ve Státní odrůdové knize České republiky K 1. 7. 1999.. - 1. vyd. - Brno : Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 1999. - 129 s. : tab. - brož.

Sloni / text Ian Redmont ; fotografie Dave King. - Praha : Fortuna Print, 1999. - 63 s. : barev. il. - váz.

Směrnice k postupu v řízení o registraci odrůdy : podle zákona č. 92/1996 Sb. ze dne 15. března 1996 o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin platná od 1. června 1999. - Brno : Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 1999. - 23 s. : 3 příl. - Brož.

Speciální příloha k pěstování a kvalitě potravinářské pšenice / [odpovědný redaktor Hana Hanžlová] - Praha : Zemědělec, 1998. - 50 s. : barev. il., tab. - Brož.

Stavba dřeva : cvičení. / Jarmila Šlezingerová, Libuše Gandelová - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. - 129 s. : il. - brož.


Stroje a stavby pro krmivářství / Bořivoj Groda a kolektiv - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. - 160 s. : il. - brož.

Technika pro konkurenceschopné zemědělství a potravinářství : sborník anotací z mezinárodní konference pořádané v rámci 80. výročí založení MZLU v Brně. : 3.-4.11.1999, Brno. / [redakční rada Jan Mareček ... et al.] - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. - 24 s. - brož.

Technika pro zpracování zahradnických produktů / Josef Žufánek, Pavel Zemánek - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. - 140 s. : il. - brož.

Terra almanach III : Bohemia & Slovakia. : katalog pro lesnictví, dřevozpracovatelství, truhlářství. 1999.. - Olomouc : Terra Polis, 1999. - 150 s. : il., fot., tab. - Brož

Uplatnitelnost absolventů zemědělských škol na trhu práce / Stanislava Holubová a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR, 1999. - 68 s. : il., tb. - brož.

Vaše akvárium / Dick Mills - Vyd. 2., v Knižním klubu 1.. - Praha : Euromedia Group : Knižní klub, 1999. - 288 s. : barev. il. - Euromedia Group, váz.

Vaše kočka a koťátko : ilustrovaná příručka o výběru a chovu. / David Alderton - Vyd. 2. - Praha : Slovart, 1999. - 117 s. : barev. il. - váz.

Váš pes a štěňátko : ilustrovaná příručka o chovu a výcviku. / Andrew Edney, Roger Mugford - Vyd. 3. - Praha : Slovart, 1999. - 117 s. : barev. il. - váz.

Velká zahrádkářská encyklopedie : praktický průvodce zahrádkářskými technikami, navrhováním a údržbou výsadeb i pěstováním květin, okrasných rostlin, ovoce a zeleniny. / Christopher Brickell a kol. - Vyd. 2., (v nakl. Ikar 1.). - Praha : Ikar, 1999. - 624 s. : il., fot. - váz.

Vinohradnictví - odrůdy révy vinné / Pavel Pavloušek - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. - 122 s. : il. - brož.

Vytváření ziskového zemědělství : sborník referátů z konference. : Luhačovice, 22.-23. října 1999. 1. / [redakční rada Jan Hron ...et al.] - Luhačovice : TOKO, 1999. - 135 s. : il. - brož.

Výroba osiva a sadby v České republice v roce : přehled přihlášených množitelských ploch. 1999. Část 2. / zpracovala Soňa Fránová. - Brno : Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 1999. - 25 s. : tab. - brož.

West Highland White teriér / Dagmar Bergerová - 1. vyd. - Nový Jičín : [vl. nákl.], c1998. - 80 s. : barev. il. - Váz.

Zahrada : vaše radost po celý rok. / [text] Herta Simonová ; barevné fotografie Jürgen Becker, Marion Nickigová. - Čes. vyd. 2. - Praha : Jan Vašut, 1999. - 320 s. : il., fot. - váz.

Záchranáři / Samantha Glenová a Mary Pesaresi ; [z anglického originálu přeložila Kosún Heřmanská]. - Vyd. 1. - Praha : Chvojkovo nakladatelství, 1999. - 208 s. - váz.


Základy mechanizace 1 : učebnice pro střední zemědělské školy. / Ota Rédl ...[et al.] - Praha : Credit, 1999. - 209 s. : il. - brož.

Zvířata, která změnila člověka : historie prolínání životů zvířat a lidí. / Roger A. Caras - Vyd. 1. - Praha : Rybka Publishers, 1999. - 261 s. : il. - váz.

10 let ekologického zemědělství v České republice : Praha, 22. září 1999. : sborník referátů. / [redakce Jiří Pazdera] - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1999. - 88 s. : tab. - brož.


"50 let výuky rybářské specializace na MZLU v Brně" : sborník referátů z konference s mezinárodní účastí. : Brno, 1-2.12.1999. / edited by Petr Spurný. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. - 265 s. : il., tab. - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist