Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2000 (leden-únor) - I. Přírodní vědy

za leden-únor 2000

Acta Musei Moraviae - Scientiae geologicae 84. 1999.. - Brno : Moravské zemské muzeum, 1999. - 186 s. : il., fot., tab. - brož.

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis : Facultas rerum naturalium. [145]. Physica. 38. - 1st Ed. - Olomouc : Palacký University, 1999. - 166 s. : il., tab., grafy. - brož.

Adhese a adhesiva / Ferdinand Langmaier - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 106 s. : il. - brož.

Adresář organizací a institucí s působností v oblasti životního prostředí : okres Klatovy. 1999. / [připravili František Krůs, Luboš Smolík]. - Klatovy : Okresní muzeum, 1998. - 31 s. - brož.

Advances Topics in the Arithmetic of Elliptic Curves / Joseph H. Silverman. - Corrected 2nd Print. - New York : Springer, 1999. - XIII, 525 s. - brož.

Agrese tolerance a intolerance / Jaromír Janata - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 220 s. - brož.

Agrometeorologické prognózy a modely : sborník referátů z mezinárodní konference ... a "Setkání uživatelů programů VENTIA a GALATI s prezentací výrobků firmy AgrEvo", Velké Bílovice 3.3. a 4.3.1999. / redakce Jaroslav Rožnovský, Marcela Mašková - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. - 116 s. : il. - brož.

Analytická chemie : klasické metody 1. / Hana Moravcová - 1. vyd. - Ostrava : Pavel Klouda, 1999. - 44 s. : il. - brož.

Analytische Verfahren zur Bestimmung von Metaboliten insektizider Carbamate und Organophosphate in Harn: Entwicklung, Validierung und Anwendung im Rahmen arbeits- und umweltmedizinischer Untersuchungen / Jochen Hardt. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - 169 s. : il., tab. - Brož.

Analýza organických látek : sborník přednášek z kurzu. - Český Těšín : 2 THETA, 1999. - 348 s. : il. - brož.

Anisotrope Gitter - Generierung und Verfeinerung / Christoph K. Tapp. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - X, 196 s. : il., tab. - Brož.

Anwendung eines Katalytischen Wandreaktors zur Untersuchung der Desaktivierung bei der Hydrierung von Nitrobenzol zu Anilin / Bernd Amon. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - V, 184 s. : il., fot., tab. - Brož.

Atomová a molekulová spektroskopie se zaměřením na stopovou analýzu kontaminantů Díl B. Molekulová spektroskopie v organické analýze / Pavel Jandera. - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999. - 288 s. : il., tab. - brož.


Barevná matematika pro čtvrťáky / M. Kaslová ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : SPN - Pedagogické nakladatelství, 1999. - 56 s. : il. - brož.


Bibliographia botanica Čechica 1993-1994. / autor Marcela Kovářová, Zdenka Podhajská. - Průhonice : Botanický ústav Akademie věd České republiky, 1999. - 247 s. - Brož.

Bildung des 3'-Endes von mRNA in der Bäckerhefe Saccharomyces cerevisiae / Katrin Düvel. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - VI, 120 s. : il., tab. - brož.

Biologie : učebnce pro střední zemědělské školy. / Jiří Nováček - Vyd. 2., dopl. - Praha : Credit, 1999. - 278 s., příl. : il. - brož.

Biomedical Papers of the Medical Faculty of Palacký University, Olomouc, Czech Republic Vol. 142.. - 1st Ed. - Olomouc : Palacký University, 1999. - 144 s. : il., fot., tab. - brož.

Biotechnologie v živočišné výrobě : (současný stav). : (studijní zpráva). / Pavla Schneiderová - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1999. - 39 s. : tb. - brož.

Chaos, věda a filosofie : (sborník příspěvků). / k vydání připravil Jiří Nosek - Vyd. 1. - Praha : Filosofia, 1999. - 393 s. - brož.

Chemická laboratorní cvičení I / Jitka Kaličinská - 1. vyd. - Ostrava : Pavel Klouda, 1999. - 64 s. : tab., il. - brož.

Chemické a analytické tabulky / Jiří Vohlídal, Alois Julák, Karel Štulík - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 647 s. - brož.

Chemie a biochemie pro bakaláře / Petr Kaplan ... [et al.]. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 162 s. : il., tab. - brož.

Chemie dřeva : cvičení. / Petr Hrdlička - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. - 2, 41 s. : il. - brož.

Chemie : učebnice pro střední zemědělské školy. / Josef Benda, Miloslava Šafaříková - Vyd. 2. dopl. - Praha : Credit, 1999. - 190 s. : il. - brož.

Chyby a nejistoty v měření : sborník ze semináře s mezinárodní účastí. : Brno, 14. 10. 1999. / [editor František Vdoleček, Karel Soukup]. - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 52 s. : tab. - brož.

Comprehensive Concept of the Czech Ministry of the Environment for Environmental Education, Awareness, Training and Information of the Public / [editors Marta Černá, Marcela Křížová] - 1st ed. - Prague : Ministry of the Environment of the Czech Republic, 1999. - 142 s. - brož.

Contributions to Computional Mechanics in Civil Engineering / [editor-in-chief P. Fiala] - Prague : Czech Technical University, 1999. - 175 s. : il. tab. - brož.

Cumuhomologisierung, Umpolung und Palladium-vermittelte C-C-Kupplungsreaktionen von Bromallenen / Martin Josef Haubner. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - 183 s. : il., tab. - Brož.

Cvičení z chemie I / Jana Dolejšková, Alena Hejtmánková, Vladimír Pivec - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1999. - 129 s. : il., tab. - brož.


Cytomorfológia : učebnica pre lekárske fakulty. / Karol Kapeller, Helmut Strakele - Martin : Osveta, c1999. - 237 s. : il. - váz.

Červená královna : sexualita a vývoj lidské přirozenosti. / Matt Ridley. - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 1999. - 322 s. - váz.

Člověk v proudu dědičnosti : geny v lidském zdraví a nemoci. / Jan Šmarda - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 135 s. : il. - brož.

Dermatologie : eikosanoidy u psoriázy. / Petr Arenberger - Vyd. 1. - Praha : Czechopress Agency, 1999. - 79 s. - brož.

Deset přednášek z teorie statistického a strukturního rozpoznávání : monografie. / Michail I. Schlesinger, Václav Hlaváč - Praha : ČVUT, 1999. - 521 s. - brož.

Dětská ilustrovaná encyklopedie 2. Živý svět / [Simon Adams ...et al.]. - 3. vyd. - Praha : Slovart, 1998. - 168 s. : il., fot. - váz.

Die kompakt-offene Topologie auf Ext und End / Christian Leopold. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - 62 s. - Brož.

Dinosauři / David Norman a Angela Milnerová - Praha : Fortuna Print, 1999. - 64 s. : barev. il. - váz.

Diskrétní matematika I / Václav Nýdl - Vyd. 1. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1999. - 71 s. : il., tab. - brož.

Diskrétní modely / Jan Pelikán - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 163 s. : tab. - brož.

Drahé kameny : drahokamy a polodrahokamy, léčivé schopnosti, bájné kameny, legendy, talismany a nadpřirozené vlastnosti. / Raymond J. L. Walters. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub : Balios, 1999. - 160 s. : il., fot., tab. - váz.

Drobní savci v teráriích a v klecích / Ivan Kocourek - 1. vyd. - Úvaly : Ratio, [1999]. - 113 s., 40 obr, na příl. : il. - brož.

Einsatz gelatinestabilisierter Silberteilchen bei der oberflächenverstärkten Raman-Spektroskopie (SERS-Spektroskopie) / Hartmut Günter Gliemann. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - IX, 208 s. : il., tab. - Brož.

Ekologický slovník terminologický a výkladový / Jana Jakrlová, Jaroslav Pelikán - Vyd. 1. - Praha : Fortuna, 1999. - 144 s. - brož.

Ekonometrická analýza : předmět a metody. : simulační modely a techniky. : ekonometrické prognózování. / Roman Hušek - Vyd. 1. - Praha : Ekopress, 1999. - 303 s. - váz.


Ekonomicko-matematické metody / Miroslav Rašovský, Hana Šišláková - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. - 195 s. : tab., il. - brož.


Elektrische und optische Charakterisierung von multikristallinen Silicium-Solarzellen und Sauerstoff-korrelierten Defekten in Silicium / Dieter Karg. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - 172, XVIII s. : il., fot., tab. - Brož.

Enantiomerenreine Aminopiperidinone als Bausteine für Peptidmimetika und selektive Dopaminrezeptorliganden / Klaus Weber. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - 158 s. - Brož.

Encyklopedie minerálů / Petr Korbel, Milan Novák - Čestlice : Rebo Productions, 1999. - 296 s. : il. - váz.

Encyklopedie přírody : průvodce rozmanitým světem rostlin a živočichů. / [David Burnie ...et al.]. - Praha : Slovart, 1999. - 304 s. : il., fot. - váz.

Entwicklung von PVD-Verschleisschutzschichten durch mechanisch-tribologische Charakterisierung für den Einsatz in Gelenklagern mit Stahl/Stahl-Paarungen / Thilo Alexander Krumpiegl. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - VIII, 177 s. : il., fot., tab. - Brož.

ESR-Spektroskopie in der Glas- und Keramikindustrie / Björn Hahn. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - 115 s., tb. příl. : il., tab. - Brož.

Fluid Dynamics '99 : Prague, 19.-20.10.1999. : Colloquium. : Proceedings. / [editors Pavel Jonáš, Václav Uruba] - Prague : Academy of Sciences of the Czech Republic, 1999. - 249 s. : il. - brož.

Fourierova transformace : s příklady z infračervené spektroskopie. / Alois Klíč, Karel Volka, Miroslava Dubcová - Vyd. 2., přeprac. - Praha : VŠCHT, 1999. - 178 s. : il. - brož.

Fyzika I a II / Michal Bednařík, Petr Koníček, Ondřej Jiříček - Vyd. 2. - Praha : ČVUT, 1999. - 200 s. : il. - brož.

Fyzika 8 : pro základní školy a víceletá gymnázia. Díl 1. / Martin Macháček. - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 1999. - 80 s. : il., tab. - brož.

Fyzikální chemie / Josef Novák a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : VŠCHT, 1999. - 229 s. : il. - brož.

Fyzikální praktikum / Tomáš Ficker - Brno : Cerm, 1999. - 94 s. : il. - brož.

Fyzikální přehledy : přehled fyzikálních vzorců, zákonů a pouček. / Vladimír Lank - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : TOBIÁŠ, 1999. - 87 s. : tab. - váz.

Galapágy / text a fotografie Miroslav Šebela. - Vyd. 1. - Brno : Moravské zemské muzeum : Logica, 1999. - 178 s. : fot. - váz.

Genetische und Zellbiologische Analysen des Vesikel-Transportproteins Rab11b / Beate Schlierf. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - IV, 97 s. : il., fot., tab. - Brož.


Geobiocenologie II / Antonín Buček, Jan Lacina - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. - 240 s. : il. příl. + 1 příl.. - brož.


Geobiocenologie I / Zdeněk Ambros, Jan Štykar - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. - 63 s. : tab. - brož.

Geodezie I : měření směrů a úhlů. / Josef Vitásek, Zdeněk Nevosád - Brno : Cerm, 1999. - 87 s. : il. - brož.

Geodezie 10, 20 : (návody na cvičení). : doplňkové skriptum. / Zdeněk Skořepa - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1999. - 93 s. : tab., il. + 9. příl. - brož.

Geodézie II / Zdeněk Nevosád, František Soukup, Josef Vitásek - Vyd. 1. - Brno : Vutium, 1999. - 107 s. : il. - brož.

Geologie a biologie pro studenty pedagogiky 1. stupně základních škol / Jan Andreska ...[et al.] - Praha : ISV, 1999. - 219 s. : il. - brož.

Herstellung und Eigenschaften einer oxiddispersionsgehärteten Chrombasislegierung / Johannes Gerhard Hegels. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - XXV, 141 s. : il., fot., tab. - Brož.

Historické učebnice fyziky ve fondu SPKK : (1825-1948).. : (1828-1948). / [zpracovala Běla Vlková] - Praha : Tauris, 1999. - Nestr. - Brož.

Hlavou dolů / Stanislav Komárek - 1. vyd. - Praha : Vesmír, 1999. - 254 s. - váz.

Houbařův průvodce : základní kniha (nejen) o sbírání hub včetně receptů na houbové speciality. / Robert Brinda - Olomouc : Votobia, 1999. - 96 s. - brož.

Houby / Ladislav Hagara, Vladimír Antonín, Jiří Baier - Vyd. 1. - Praha : Aventinum, 1999. - 416 s. : barev. il. - brož.

Hrozny problémů ve školské matematice / Jan Kopka - Vyd. 1. - Ústí nad LAbem : Univerzita J.E. Purkyně, 1999. - 194 s. - brož.

Hydrochemie / Pavel Pitter. - Vyd. 3. - přeprac. - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 1999. - 568 s. : il., tab. - váz.

Informace o studiu na Přírodovědecké fakultě v akademickém roce 2000-2001.. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 20 s. : il., tab. - brož.

Integrace v R (Kurzweilova teorie) / Štefan Schwabik - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - xii, 326 s. - brož.

Interactive Markov Chains / Holger Hermanns. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - X, 252 s. : il. -
Interventional Ultrasound / edited by Stuart Weiner, Asim Kurjak. - 1st Publ. - New York : The Parthenon Publishing Group, 1999. - XII, 189 s. : il., fot., tab., grafy. - váz.


Izolace proti radonu : stavební příručka. / Ivan Barnet ... [et al.] - Vyd. 1. - Pardubice : Platan, 1999. - 100 s., příl. : il. - brož.


Jedovatí hadi v přírodě a v teráriích / David Hegner - 1. vyd. - Úvaly : Ratio, [1999]. - 188 s., 40 obr. na příl. : il. - brož.

Kapitoly z matematiky pro fyziky I / Josef Janás - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 87 s. : il. - brož.

Katalog lišejníků České republiky / Antonín Vězda, Jiří Liška - Průhonice : Institute of Botany Academy of Sciences of Czech Republic, 1999. - 283 s. - brož.

Když se zvířata kamarádí : příběhy o citovém životě psů, slonů, medvědů, opic, hrochů, ptáků i much. / Jeffrey Moussaieff Masson ; ilustrovala Shirley Felts. ; [z anglického originálu přeložil Richard Podaný]. - 1. světové a české vyd. - Praha : Rybka Publishers, 1999. - 118 s. : il. - váz.

Klimatologie / Jaroslav Rožnovský - Vyd. 1. - Mendelova zemědělská a lesnická univerzita : 1999 - 146 s. : mapy, il. - brož.

Kmitání mechanických soustav / Vladimír Zeman, Zdeněk Hlaváč - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1999. - 218 s. : il. - brož.

Komplexe Oberflächenstrukturen von Siliziumkarbid / Judith Schardt. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - 249 s. : il., tab. - Brož.

Konstrukční geometrie 2. / Ota Říha. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - s. 80-223. : il. - brož.

Krystalinikum : Contributions to the Geology and Petrology of Crystalline Complexes. Vol. 25. / [edited by Miloš Suk]. - Brno : The Moravian Museum, 1999. - 171 s. : fot., tab., grafy. - brož.

Kurven auf Hurwitzräumen und ihre Anwendungen in der Galoistheorie / Michael Dettweiler. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - 70 s. : il., tab. - Brož.

Květena Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko 1. Mapy rozšíření cévnatých rostlin / Jiří Kolbek ...et al. - Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 1999. - 300 s. : il., fot. - váz.

Kybernetische Pädagogik : einführende, weiterführende und wertende Schriften. Bd. 11. Schriften 1977-1998 / Helmar G. Frank. - Dobřichovice : Kava-Pech, 1999. - XXII, 1159 s. : il., fot., tab. - váz.

Laboratorní cvičení z organické chemie pro farmaceuty / Alexandr Hrabálek a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 162 s. : il. - brož.

Laboratorní technika II / Božena Kábelová, Ivana Pilátová, Zdeňka Hanáková. - Vyd. 1. - Brno : VUTIUM, 1999. - 112 s. : il., tab. - brož.


Lastury, ulity, mušle / Jaroslav Picka. - Vyd. 1. - Jihlava : Madagaskar, 1999. - 118 s. : il., fot. - váz.


Les : ekologie středoevropských lesů. / Josef Reichholf ; kresby Fritz Wendler. - Vyd. 1. - Praha : Ikar : Euromedia Group : Knižní klub, 1999. - 223 s. : barev. il. - Euromedia Group, váz.

Long-term Monitoring of Changes of Forest and Meadow Communities in the Křivoklátsko Protected Landscape Area and Biosphere Reserve / Jiří Kolbek & Michaela Vítková - Průhonice : Botanický ústav Akademie věd České republiky, 1999. - 100 s. : tab. - brož.

Lunární kalendář na rok 2000 / Winfried Noé - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1999. - 117 s. : tab. - váz.

Machiaveliánská inteligence : eseje ze třetí kultury v roce 2000. / František Koukolík - 1. vyd. - Praha : Makropulos, 1999. - 224 s. - váz.

MAKOS '99 : sborník materiálů z podzimní školy péče o talenty. : Zlaté Hory-Horní Údolí 14.-16. října 1998. / [editoři: Pavel Calábek, Josef Molnár] - Olomouc : KAG PřF UP, 1998. - 31 s. : il. - brož.

Mars : Pathfinder, Sojourner a dobývání rudé planety. / Holger Heuseler, Ralf Jaumann, Gerhard Neukum. - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 1999. - 156 s. : il., fot., tab. + 1 brýle na trojrozměrné vidění. - váz.

Matematická a přírodovědná gramotnost v třetím mezinárodním výzkumu matematického a přírodovědného vzdělávání / Jana Straková, Ludmila Kašpárková - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 1999. - 57 s. : tab., grafy. - brož.

Matematické modely nestlačitelného a stlačitelného proudění : metoda konečných objemů. / Milada Kozubková, Sylva Drábková, Pavel Šťáva - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 106 s. : il. - brož.

Matematické základy neživotního pojištění / Petr Mandl, Lucie Mazurová. - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 1999. - 113 s. : tab., grafy. - brož.

Matematické ...minutovky - 4. ročník Díl 1.. / Josef Molnár, Hana Mikulenková - Olomouc : Prodos, 1999. - 32 s. - Brož.

Matematické ...minutovky - 4. ročník Díl 2.. / Josef Molnár, Hana Mikulenková - Olomouc : PRODOS, 1999. - 32 s. - Brož.

Matematické ...minutovky - 5. ročník Díl 1.. / Josef Molnár, Hana Mikulenková - Olomouc : Prodos, 1999. - 32 s. - Brož.

Matematické ...minutovky - 5. ročník Díl 2.. / Josef Molnár, Hana Mikulenková - Olomouc : Prodos, 1999. - 32 s. - Brož.

Matematický klokan '99 : sborník. : Olomouc, 1999. 1999. / [sestavil Josef Molnár ...et al.]. - Olomouc : Jednota českých matematiků a fyziků, 1999. - 48 s. : il., tab., grafy. - brož.


Matematika pro gymnázia : funkce. / Oldřich Odvárko - 3., upr, vyd. - Praha : Prometheus, 1999. - 168 s. : il. - brož.


Matematika pro gymnázia : Komplexní čísla. / [Emil Calda] - 2., upr. vyd. - Praha : Prometheus, 1999. - 134 s. - brož.

Matematika pro sedmý ročník základní školy / Jan Coufalová ...[et al.] - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1999. - 288 s. : il. - brož.

Matematika pro 6. ročník základní školy Díl 3. / Milan Koman, František Kuřina, Marie Tichá. - 1. vyd. - Praha : Matematický ústav AV ČR, 1999. - 79 s. : il., tab. - brož.

Matematika 30 : vektorová pole. : doplňkové skriptum. / Ondřej Zindulka - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1999. - 66 s. : il. - brož.

Matematika - lineární algebra / Bohumila Černá - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. - 129 s. - brož.

Mathematical logic / Marie Demlová - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1999. - 165 s. : il. - brož.

Maticová algebra a analytická geometrie / F. Ježek, M. Míková - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1999. - 155 s. : il. - brož.

Maturitní otázky - biologie : 25 podrobně zpracovaných témat. / Jitka Mudrychová - 1. vyd. - Třebíč : Radek Veselý, 1999. - 115 s. - brož.

Maturitní otázky - ekologie : 50 podrobně zpracovaných témat. / [Jitka Mudrychová, Karel Mudrych]. - 1. vyd. - Třebíč : Radek Veselý, 1999. - 133 s. -

Mechanické kmitání a vlnění / Bohumil Koktavý - 2. vyd. - Brno : Cerm, 1999. - 57 s. : il. - brož.

Metody statistické analýzy dat : sborník příspěvků k první etapě výzkumného záměru "Zpracování dat a matematické modelování v zemědělství". - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1999. - 65 s. : il. - brož.

Měření pohybů a deformací v poklesové kotlině / Jan Schenk - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - Přeruš. str. : il. - brož.

Micromechanical Analysis of Unidirectional Fibrous Composite Plies and Laminates / Michal Šejnoha - Prague : Czech Technical University, 1999. - 142 s. : il. - brož.

Mikrobiologické praktikum / František Kaprálek - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 53 s. : tab., il. - brož.

Mikrobiologie pro technology životního prostředí / Jan Růžička - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 124 s. : il. - Brož.


Mikroelementy '98 : sborník přednášek XXXII. semináře o metodice stanovení a významu stopových prvků v biologickém materiálu. : Řež u Prahy 2.-4. září 1998. - Český Těšín : 2 THETA, 1999. - 139 s. : il., tab. - brož.


Minerální látky udržují tělo fit / Petra Hopfenzitzová - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1999. - 88 s. : tab. - váz.

Modeling Vapor-Liquid Equilibria : Cubic Equations of State and Their Mixing Rules. / Hasan Orbey, Stanley I. Sandler. - Cambridge : Cambridge University Press, 1998. - XVII, 207 s. : tab., grafy. + 1 disketa. - váz.

Moderní teorie řízení : doplňkové skriptum. / Vladimír Havlena - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1999. - Nestr. - brož.

Modern electroanalytical methods : an International Conference to Mark the 40th Anniversary of the Award of the Nobel Prize to professor Jaroslav Heyrovský. : september 19-23, 1999. : Juniorcentrum, Seč, Czech Republic september 19-23, 1999. : Book of Abstracts. / [editoři Karel Vytřas, Ivan Švancara] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999. - 14, 27, 88 s. : il. - brož.

Molierův h-s diagram vody a vodní páry podle průmyslové formulace IAPWS-IF97 / zpracovali Radim Mareš, Petr Červený. - Brno : VUTIUM Press, 1999. - 1 list. : diagram. - brož.

Morfologie spálených kostí : význam pro identifikaci osob. / Milan Dokládal - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 185 s. : il., tb. - brož.

Nemoci plazů / Zdeněk Knotek a kol. - Brno : Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat, 1999. - 275 s. : il., fot., tab., grafy. - váz.

Neznámá moc Luny 2. Výživa a péče o tělo v souladu s lunárními a přírodními rytmy / Johanna Paunggerová, Thomas Poppe. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 2000. - 245 s. - Ikar, váz.

Niva z multidisciplinárního pohledu III : sborník rozšířených abstrakt ke 3. semináři konanému 20.10. 1999 v Geodestu v Brně. / [editor: Vladimír Řehořek] - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 66 s. : il. - Brož.

Non-Ionising Radiation / editors J. A. Dennis, J. Stather. - Ashford : Nuclear Technology Publishing, 1997. - S. 161-342. : il., tab., grafy. - brož.

Nostradamus '99 : 2nd Prediction conference on prediction, behavior of dynamic, systems and its application in control theory, physics, chemistry, economy, and more .... : October 7-8, 1999, Zlin, Czech Republic. / editor Ivan Zelinka - Brno : Technical University, 1999. - 147 s. : il. - brož.

Nové metody hodnocení makrozoobentosu tekoucích vod / Jiří Kokeš, Denisa Vojtíšková - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., 1999. - 83 s. : il., tab. - brož.

Obrana matematikova / Godfrey Harold Hardy ; s předmluvou C.P. Snowa. - V čes. jaz. vyd. 1. - Praha : Prostor, 1999. - 138 s. - brož.


Obrazový atlas gekonů / Lubomír Klátil. - 1. vyd. - Vizovice : Forsáž, 1999. - 127 s. : il., fot. - váz.


Operační výzkum / Bedřich Zimola - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 168 s. : il., tab. - brož.

Optical Methods for Atmospheric Monitoring and Environmental Sensing / Ivan Procházka - Prague : Czech Technical University, 1999. - 131 s. : il., tab. - brož.

Optické komunikace O.K. '99 : sborník příspěvků [z konference]. : Praha, listopad 1999. / [redakce Maciej Kucharski] - Praha : Tech-Market, 1999. - 223 s. - brož.

O psí duši : povaha, psychologie a chování psa. / Eric H.W. Aldington ; ilustrace Oldřich Tripes. - 8., nezm. vyd. - České Budějovice : Dona, 1999. - 354 s. : il., tab. - váz.

Phytochemische Analyse der afrikanischen Arzneipflanze Ongokea gore (Olacaceae) - Isolierung und Strukturaufklärung neuer bioaktiver Acetylenfettsäuren und Protoflavanone / Gerold Jerz. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - XI, 348 s. : il., tab. - Brož.

Podnik a právo životního prostředí 3. aktualizace. / Jiří Kurfürst ...[et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1999. - Přeruš. str. - brož.

Podnik a životní prostředí 6. aktualizace. / Pavel Rohon ...[et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1999. - Přeruš. str. - brož.

Podpora ochrany životního prostředí v České republice - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 1999. - 63 s. - brož.

Pojistně technická finanční analýza / Petr Mandl. - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 1999. - 57 s. : tab. - brož.

Pokroky v klinické biochemii : IV. celostátní sjezd České společnosti klinické biochemie s mezinárodní účastí. : Hradec Králové , l999. / [uspořádali Vladimír Palička, J. Vávrová a Pavel Živný] - 1. vyd. - Hradec Králové : Česká společnost klinické biochemie, 1999. - 155 s. - brož.

Pomůcka ke studiu obecné chemie / Jiří Hála - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 131 s. : il. - brož.

Posloupnosti a řady : sbírka příkladů a cvičení. / Jiří Zach - 3. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1999. - 102 s. - brož.

Pracovní sešit k učebnici Fyzika pro 6. ročník ZŠ / Jiří Bohuněk. - Upr. 2. vyd. - Praha : Prometheus, 1999. - 31 s. : il., tab. - brož.

Pracovní sešit k učebnici Fyzika pro 8. ročník ZŠ / Jiří Bohuněk. - Upr. 2. vyd. - Praha : Prometheus, 1999. - 38 s. : il., tab. - brož.

Pracovní sešit k učebnici Fyzika pro 9. ročník ZŠ / Jiří Bohuněk. - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 1999. - 53 s. : il., tab. - brož.


Praha - životní prostředí : ročenka. 1999. / [redakce J. Šolc ...et al.]. - 1. vyd. - Praha : Institut městské informatiky hl. m. Prahy, 1999. - 304 s. : il., tab. - Brož.


Praktická příručka pro nakládání s chemickými látkami a přípravky včetně nebezpečných Základní dílo - Stav: listopad 1999 - včetně 3. aktualizace. / Marie Adámková ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 1 disketa. - brož.

Praktická příručka pro nakládání s chemickými látkami a přípravky včetně nebezpečných Základní dílo - Stav: listopad 1999 - včetně 3. aktualizace. / Marie Adámková ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 1 disketa. - brož.

Precizní zemědělství : studijní zpráva. / Adolf Rybka, Milan Šťastný - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1998. - 52 s. - brož.

Proceedings S4G : International Conference on Stereology, Spatial Statistics and Stochastic Geometry. : Prague, June 21 to 24, 1999. / editors: V. Beneš, J. Janáček, I. Saxl - Prague : Union of Czech Mathematicians and Physicists, 1999. - 322 s. : il. - brož.

Pružnost a pevnost / Pavel Puchmajer - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1999. - 142 s. : il. - brož.

Přehled vývojové biologie a genetiky / Boris Vyskot - Praha : Ústav molekulární genetiky Akademie věd České republiky, 1999. - 241 s. : il. - brož.

Převratné objevy fyziky : od Galileiho k Lise Meitnerové. / Thomas Bührke - Vyd. 1. - Praha : Academia, 1999. - 231 s. - brož.

Přijímací zkoušky a počátek studia, kreditní systém a učební plány : sborník ze semináře kateder matematiky fakult připravujících učitele matematiky. : Frýdlant nad Ostravicí-Nová Ves. : 7.-10. září 1999. / [editor Petr Říman] - 1. vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1999. - 87 s. : tab., il. - brož.

Příroda venkova / Martin Čihař ; [ilustrace Eva Beberová ... et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Brio, 1999. - 95 s. : barev. il. - brož.

Příroda ve městě / Martin Braniš ; [ilustrace Naďa Kotrčová ... et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Brio, 1999. - 95 s. : barev. il. - brož.

Přírodověda pro 4.-5. ročník základní školy : příručka pro učitele k učebnicím a pracovním sešitům. / Jarmila Mladá, Ladislav Podroužek, Miroslav Randa - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1999. - 116 s. : il., tab. - brož.

Přírodověda : pro 4. ročník. Díl 2.. / Aleš Novotný a kol. - Vyd. 1. - Všeň : ALTER, 1999. - 54 s. : il. - brož.

Příručka ke cvičením z účetnictví II / Dagmar Pilcová, Eva Všetulová. - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 1999. - 33, 11, 5 s. : tab. - brož.

Příručka mladých svišťů 10. / Walt Disney ; z angličtiny přeložila Jitka Minaříková. - 1. vyd. - Praha : Egmont ČR, 1999. - 154 s. : il. - váz.


Příručka pro učitele k chemii pro 8. a 9. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií / [Hana Čtrnáctová ... et al.] - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1999. - 63 s. : tab., il. - brož.


Psi / Juliet Clutton-Brocková - Praha : Fortuna Print, 1999. - 63 s. : barev. il. - váz.

Ptáci 3. Pěvci / Karel Šťastný, Vladimír Bejček, Pavel Vašák ; ilustrace Jan Hošek ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Albatros, 1999. - 150 s. : il. - váz.

Putování sluneční soustavou / František Martinek - 1. vyd. - Valašské Meziříčí : Hvězdárna Valašské Meziříčí, 1999. - 44 s. : il. - brož.

Relaxationsdynamik von Bildpotentialzuständen : eine zeitaufgelöste Zweiphotonen-Photoemissions-Untersuchung. / Christian Reuss. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - 146 s. : il., tab. - Brož.

Ryby : fotogtafický atlas. / Evžen Kůs ; [fotografie Vladimír Motyčka ...et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Aventinum, 1999. - 256 s. : il. - váz.

Řeč psů : encyklopedie psího chování. / Roger Abrantes ; ilustrace Alice Rasmussen. - České Budějovice : DONA, 1999. - 230 s. : il. - váz.

Sbírka příkladů z matematické analýzy I / J. Čížek, M. Kubr, M. Míková - 3. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1999. - 182 s. : il. - brož.

Sbírka řešených příkladů z fyziky : vlnění. / Jiří Tolar, Ján Koníček - Vyd. 4. - Praha : ČVUT, 1999. - 97 s. : il. - brož.

Sbírka úloh z fyziky pro SOŠ a SOU / [zpracovala Věra Miklasová] - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 1999. - 298 s. : il. - brož.

Sborník příspěvků XI. mezinárodní vědecké konference konané při příležitosti 100. výročí založení České vysoké školy technické v Brně a zahájení výuky v odboru stavebního inženýrství : Brno, 18.-20.10.1999. Sekce č. 10. Vodní hospodářství a vodní stavby. - Brno : Cerm, 1999. - 270 s. : il., tab. - brož.

Sborník příspěvků XI. mezinárodní vědecké konference konané při příležitosti 100. výročí založení České vysoké školy technické v Brně a zahájení výuky v odboru stavebního inženýrství : Brno, 18.-20.10.1999. Sekce č. 1. Aplikovaná matematika. - Brno : Cerm, 1999. - 68 s. : il., tab. - brož.

Sborník příspěvků XI. mezinárodní vědecké konference konané při příležitosti 100. výročí založení České vysoké školy technické v Brně a zahájení výuky v odboru stavebního inženýrství : Brno, 18.-20.10.1999. Sekce č. 2. Aplikovaná fyzika. - Brno : Cerm, 1999. - 130 s. : il., tab. - brož.

Sborník příspěvků XI. mezinárodní vědecké konference konané při příležitosti 100. výročí založení České vysoké školy technické v Brně a zahájení výuky v odboru stavebního inženýrství : Brno, 18.-20.10.1999. Sekce č. 4. Geodézie a kartografie. - Brno : Cerm, 1999. - 94 s. : il., tab. - brož.

Sborník příspěvků XI. mezinárodní vědecké konference konané při příležitosti 100. výročí založení České vysoké školy technické v Brně a zahájení výuky v odboru stavebního inženýrství : Brno, 18.-20.10.1999. Sekce D2. Vodní hospodářství a vodní stavby. - Brno : Cerm, 1999. - 50 s. : il., tab. - brož.


Sborník příspěvků XI. mezinárodní vědecké konference konané při příležitosti 100. výročí založení České vysoké školy technické v Brně a zahájení výuky v odboru stavebního inženýrství : Brno, 18.-20.10.1999. Sekce D4, D5, D6. Geodézie a kartografie, Ekonomika a řízení podniku, Soudní inženýrství. - Brno : Cerm, 1999. - 102 s. : il., tab. - brož.

Sborník Severočeského muzea : přírodní vědy. 21. 1999.. - Liberec : Severočeské muzeum, 1999. - 255 s. : tab., grafy. - brož.

Selected Topics in the Theory of Stability / Jiří Neustupa - Prague : Czech Technical University, 1999. - 126 s. - brož.

Severočeskou přírodou 31.. - Litoměřice : Okresní vlastivědné muzeum, 1999. - 100 s. : il., fot., tab. -
Síla místa : jak vycítit, poznat a využít energie Země. / Stefan Brönnle - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1999. - 135 s. : il., tab. - brož.

Sloni / text Ian Redmont ; fotografie Dave King. - Praha : Fortuna Print, 1999. - 63 s. : barev. il. - váz.

Směrnice k postupu v řízení o registraci odrůdy : podle zákona č. 92/1996 Sb. ze dne 15. března 1996 o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin platná od 1. června 1999. - Brno : Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 1999. - 23 s. : 3 příl. - Brož.

Souhrnná koncepce resortu pro osvětu, vzdělávání, výchovu a informování v záležitostech životního prostředí - 1. vyd. - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 1999. - 131 s. - brož.

Space Geodesy and Space Geodynamics / Milan Burša, Jan Kostelecký. - 1st rev., arranged and amplified ed. in English. - Prague : The Ministry of Defence of the Czech Republic, 1999. - IX, 459 s. : tab. -

Spurpheromone von Ameisen: Strukturaufklärung und Elektrophysiologische Untersuchungen / Anita Kress. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - 162 s. : il., tab. - Brož.

Star Wars - Epizoda I : obrazový slovník. / David West Reynolds. - Vyd. 1. - Praha : Egmont ČR, 1999. - 64 s. : il., fot. - váz.

Stationäre Optimierung elektrischer Energieversorgungsnetze im Zustandsraum / Martin Ewald Schneider. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - XIII, 141 s. : il., tab. - Brož.

Statistické metody I : (pro obory lesního, dřevařského a krajinného inženýrství). / Karel Drápela, Jan Zach - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. - 135 s., il. příl. : tab., il. - brož.

Stavba dřeva : cvičení. / Jarmila Šlezingerová, Libuše Gandelová - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. - 129 s. : il. - brož.

Stav životního prostředí v oblastech působnosti územních odborů MŽP a v hl. m. Praze v roce : brněnská oblast. 1998. / [Miloš Lízner ...et al.]. - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 1999. - 20 s. : tab. - brož.


Stav životního prostředí v oblastech působnosti územních odborů MŽP a v hl. m. Praze v roce : chomutovská oblast. 1998. / [Miloš Lízner ...et al.]. - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 1999. - 17 s. : tab. - brož.

Stav životního prostředí v oblastech působnosti územních odborů MŽP a v hl. m. Praze v roce : českobudějovická oblast. 1998. / [Miloš Lízner ...et al.]. - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 1999. - 20 s. : tab. - brož.

Stav životního prostředí v oblastech působnosti územních odborů MŽP a v hl. m. Praze v roce : hlavní město Praha. 1998. / [Miloš Lízner ...et al.]. - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 1999. - 17 s. : tab. - Brož.

Stav životního prostředí v oblastech působnosti územních odborů MŽP a v hl. m. Praze v roce : královehradecká oblast. 1998. / [Miloš Lízner ...et al.]. - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 1999. - 17 s. : tab. - brož.

Stav životního prostředí v oblastech působnosti územních odborů MŽP a v hl. m. Praze v roce : liberecká oblast. 1998. / [Miloš Lízner ...et al.]. - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 1999. - 15 s. : tab. - brož.

Stav životního prostředí v oblastech působnosti územních odborů MŽP a v hl. m. Praze v roce : olomoucká oblast. 1998. / [Miloš Lízner ...et al.]. - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 1999. - 16 s. : tab. - brož.

Stav životního prostředí v oblastech působnosti územních odborů MŽP a v hl. m. Praze v roce : ostravská oblast. 1998. / [Miloš Lízner ...et al.]. - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 1999. - 17 s. : tab. - brož.

Stav životního prostředí v oblastech působnosti územních odborů MŽP a v hl. m. Praze v roce : plzeňská oblast. 1998. / [Miloš Lízner ...et al.]. - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 1999. - 14 s. : tab. - brož.

Stav životního prostředí v oblastech působnosti územních odborů MŽP a v hl. m. Praze v roce : středočeská oblast. 1998. / [Miloš Lízner ...et al.]. - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 1999. - 17 s. : tab. - brož.

Středoškolská matematika v úlohách 2. / Josef Polák. - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 1999. - 626 s. - váz.

Studies on Urban Geochemistry: Distribution of Selected Heavy Metals in Soils and Aquatic Sediments of the Danang-Hoian Area, Vietnam / Hoang Thi Thanh Thuy. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - XI, 147 s. : il., tab. - Brož.

Suche nach der Neutrinooszillation vektor[nu] vektor[epsilon] am KARMEN2-Experiment / Peter Jünger. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - 141 s. : il., tab. - Brož.


Symetrie, systemy, ewolucja / pod redakcja Adama Nobisa, Antoniego Ogorzalka. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1999. - 182 s. : il., grafy. - brož.


Systémová analýza a modelování 2. / Jan Získal, Jaroslav Švasta, Helena Brožová. - Vyd. 1. - Praha : Credit, 1999. - 193 s. : tab., grafy. - brož.

Technická mechanika v příkladech / V. Laš, Z. Hlaváč, V. Vacek - 2. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1999. - 147 s. : il. - brož.

Teorie pravděpodobnosti / Bohumil Kába - Vyd. 2. - Praha : Credit, 1999. - 88 s. - brož.

Tělesná stavba jako faktor výkonnosti sportovce / Josef Pavlík - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 57 s. : il. - brož.

Thermomechanics / Miroslav Jílek - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 2000. - 176 s. : il. - brož.

The Physiology of Plants under Stress : Abiotic Factors. / Erik T. Nilsen, David M. Orcutt. - New York : John Wiley, 1996. - XII, 689 s. : tab., grafy. - váz.

Tvorba relačních databázových systémů / Radim Farana - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 100 s. : il. - brož.

Untersuchungen zur Thermischen und Laserinduzierten Thermischen Desorptionsspektroskopie / Peter Frank Schenk. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - 201 s. : il. - Brož.

Untersuchungen zu den Grundlagen der Haftung des Systems Aluminium/Polycyanurat / Christof Matthias Schilz. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - III, 147 s. : il., fot., tab. - Brož.

Vademékum klinickej biochémie / Dušan Meško, Rudolf Pullmann, Gabriela Nosálová. - 1. slovensko-angl. vyd. - Martin : Osveta, 1998. - 1647 s. : il., fot., tab. - váz.

Vektorová analýza / Josef Polák - 3. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1999. - 66 s. : il. - brož.

Velké šelmy v naší přírodě : rozšíření, určování pobytových znaků, ochrana hospodářských zvířat. / Jaroslav Červený, Petr Koubek, Luděk Bufka - 2., upr. vyd. - [Praha] : Koršach, 1999. - 32 s - brož

Verfahren zur Prüfung stabförmiger technischer Objekte mittels computer-generierter Hologramme und Interferometrie mit streifender Inzidenz / Sven Brinkmann. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - 111 s. : il., fot., tab. - Brož.

Vergleichende Analyse transkriptioneller Determinanten des Replikationsverhaltens von Labor- und Wildtyp-Stämmen des humanen Cytomegalovirus / Gabriele Sorg. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - 97 s. : il., tab. - Brož.

Vesmír / [editorka Jana Steinerová] - Praha : Slovart, 1999. - 128 s. : il., fot. - váz.

Vesmír / [editorka Jana Steinerová]. - 2. čes. vyd. - Praha : Slovart, 1999. - 64 s. : il., fot. - váz.

Vesmír : malý astronomický kalendář Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy. 2000. / text Pavel Příhoda, Jiří Bubeníček. - Praha : Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy, 1999. - 35 s. : il. - brož.


Vlastnosti hornin a horského masivu / Vladimír Petroš - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 69 s. : il. - brož.

Vybrané informace o životním prostředí v České republice 1993-1998.. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 91 s. : tab., mapy, grafy. - Brož.

Vybrané kapitoly z krajinné ekologie / Jaromír Demek. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 102 s. - brož.

Vybrané kapitoly z lékařské chemie / Vlastimil Habermann - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 150 s. : il. - brož.

Využití dřevních a jiných lignocelulozových odpadů / Jaroslav Hrázký, Pavel Král - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. - 96 s. : il., tab. - brož.

Základy anorganické chemie Díl. 1. / Jiří Banýr - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 178 s. : tab., il. - brož.

Základy ekologie a ochrany životního prostředí : učebnice pro střední školy. / Martin Braniš - 2. přeprac. vyd. - Praha : Informatorium, 1999. - 169 s. : il., tab. - brož.

Základy matematiky I : cvičení. / Josef Mašek - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1999. - 123 s. : il. - brož.

Základy matematiky / Vladimír Kracík, Jiří Kadeřábek. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 1999. - 166 s. : il., tab. - brož.

Záplavy '97 / [Dan Materna ... et al.] - Praha : Česká pojišťovna, 1998. - Nestr. : il. - Váz.

Zoogeografie / Evžen Opatrný - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1999. - 190 s. : mapy - brož.

Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky Stav k 31. 12. 1998.. - Praha : Lesnická práce, 1999. - 136 s. : il., fot., tab. - brož.

Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998.. - Vyd. 1. - Praha : Český geologický ústav, 1999. - 147 s. : il., fot., tab. - brož.

Zur lateralen Auflösung in der Interferenzmikroskopie / Susanne Quabis. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - II, 111 s. : il., fot. - Brož.

Zvířata mluví : dorozumění mezi světem zvířat a lidí. : rady chovatelům, komunikační postupy, respekt a naslouchání, jednota živých tvorů. / Penelope Smithová - Praha : Práh, 1999. - 199 s. - váz.


Zvířata / [Joyce Popeová, Alex Edmonds] - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1999. - 159 s. : il., fot. - váz.


Zvířata, která změnila člověka : historie prolínání životů zvířat a lidí. / Roger A. Caras - Vyd. 1. - Praha : Rybka Publishers, 1999. - 261 s. : il. - váz.

Životní prostředí : návody na cvičení. / Jaroslava Machalíková, Vladimír Mach a kol. - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999. - 69 s. : il., tab. + 16 příl. - brož.

Život buňky : poznámky pozorovatele biologie. / Lewis Thomas ; [z anglického originálu přeložil Miroslav Holub]. - 1. soubor. vyd. - Praha : Makropulos, 1999. - 167 s. - váz.

1st Czech-Swiss Symposium on Advanced Biotechnology : Prague, Czech Republic, September 4-7, 1999. : Book of Abstract. / edited by Pavel Jenč - Praha : ICT Press, 1999. - 99 s. - brož.

10 let ekologického zemědělství v České republice : Praha, 22. září 1999. : sborník referátů. / [redakce Jiří Pazdera] - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1999. - 88 s. : tab. - brož.

"Wind Tunnel Modelling of Dispersion in Environmental Flows" : Book of Abstracts. : EUROMECH Colloquium 391. : Prague, 13.-15. 9. 1999. / [editors Zbyněk Jaňour, Jan Holpuch]. - Prague : Institute of Thermomechanics of the Academy of the Czech Republic, 1999. - 67 s. : il., fot., tab., grafy. - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.08.2019 09:32
TOPlist