Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2000 (leden-únor) - G. Právo, veřejná správa, vojenství

za leden-únor 2000

Aproximační strategie pro oblast životního prostředí - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 1999. - 266 s. : tab. - Brož.

A stopy mizí / John Nichol ; [z anglického originálu přeložil Jiří Beneš]. - 1. vyd. - Ostrava : OLDAG, 1999. - 284 s. - váz.

Basic Indicators of Labour and Social Protection in the Czech Republic : Time Series and Graphs. 1998.. - 1st Ed. - Prague : The Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic, 1999. - 45 s. : tab., grafy. - brož.

Bomby na Přerov / Jaroslav Schön. - Přerov : Letecká společnost OLIMEX, 1999. - 56 s. : fot. - Brož.

Cestovní náhrady - chyby a problémy : stanoviska ke sporným případům. / Marie Salačová - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 104 s. - brož.

Comprehensive Concept of the Czech Ministry of the Environment for Environmental Education, Awareness, Training and Information of the Public / [editors Marta Černá, Marcela Křížová] - 1st ed. - Prague : Ministry of the Environment of the Czech Republic, 1999. - 142 s. - brož.

České horní právo Díl 1.. / Roman Makarius - Ostrava : Montanex, 1999. - 246 s. : tab. - váz.

Český fašismus 1922-1945 a kolaborace 1939-1945 : nejobsáhlejší studie. / Tomáš Pasák. - Praha : Práh, 1999. - 486 s., obr. příl. : fot. - váz.

Daně a sociální zabezpečení - cvičebnice / Alena Vančurová ...[et al.] - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 274 s. - brož.

Daňové právo Doplněk 9. Stav: říjen 1998 - Praha : C.H. Beck, 1998. - Přeruš. str. - brož.

Daňové právo : texty zákonů. Doplněk 10. Stav: únor 1999 / zpracovala Hana Marková - Praha : C.H. Beck, 1999. - Přeruš. str. - brož.

Daňové právo : texty zákonů. Doplněk 11. Stav: říjen 1999 / zpracovala Hana Marková. - 1. vyd. - Praha : C. H. Beck, 1999. - Přeruš. str. - brož.

Daňové právo : texty zákonů. [1]. : Stav: červenec 1998. / zpracovali Petr Bohata, Hana Marková - Praha : C.H. Beck, 1999. - Přeruš. str. - váz.

Das Honorarsystem der vertragsärztlichen Versorgung in der Gesetzlichen Krankenversicherung : eine sozialpolitische Untersuchung vor dem Hintergrund der Ausgestaltung sozialer Ordnungspolitik. / Rolf List. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - XXXVII, 491 s. : il., tab. - Brož.


Denkmalschutz und zeitgeschichtliche Architektur / Hannah Cornelia Gawehns. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - 50, 233 s. : tab. - Brož.


Die Durchsetzung des Rechtsmittels der Appellation im weltlichen Prozessrecht Deutschlands / Bernhard Diestelkamp - Mainz : Akademie der Wissenschaften und der Literatur, 1998. - 24 s. - brož.

Die Sicht des Äquivalenzprinzips in der Finanzwissenschaft / Bernd Hansjürgens. Die Grenzen richterlicher Rechtskenntnis / Peter Oestmann. - Stuttgart : Franz Steiner, 1999. - 81 s. - brož.

Dobří vojáci padli... : ze vzpomínek válečného pilota. / Stanislav Rejthar - Praha : Ostrov, 1999. - 303 s., il. - váz.

Finanční právo Doplněk 9. Stav: listopad 1998 / zpracovala Hana Marková - Praha : C.H. Beck, 1998. - Přeruš. str. - brož.

Finanční právo : texty zákonů. Doplněk 10. Stav: leden 1999 / zpracovala Hana Marková - Praha : C.H. Beck, 1999. - Přeruš. str. - brož.

Finanční právo : texty zákonů. 11. doplněk. Stav: říjen 1999 / zpracovala Hana Marková. - Praha : C. H. Beck, 1999. - Přeruš. str. - brož.

Finanční právo : texty zákonů. [1]. Stav listopad 1997 / zpracovali Petr Bohata a Hana Marková - 2. vyd. - Praha : C.H. Beck, 1997. - Přeruš. str. - váz.

Ftákoviny (ze soudních síní) / Josef Mužík ; [ilustroval Karel Křivánek]. - Břeclav : Moraviapress, 1999. - 86 s. : il. - brož.

Grenzen unmittelbarer Demokratie - am Beispiel der Abschaffung des Bayerischen Senats / Ottmar Funk. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - 183 s. : tab. - Brož.

Holocaust českých Romů / Ctibor Nečas - Vyd. 1. - Praha : Prostor, 1999. - 173 s., obr. příl. - váz.

III. gerontologické dny Ostrava s mezinárodní účastí : sborník přednášek. : Ostrava 15,-16. října 1999. - Ostrava : Dům techniky, 1999. - 110 s. - brož.

Ius et religio : právo a náboženství ve starověkém Římě. / Michal Skřejpek - 1. vyd. - Pelhřimov : Vydavatelství 999, 1999. - 317 s. - váz.

Jak pomoci školám? : organizační poradenství a rozvoj školy. / Bianca Ender, Michael Schratz, Ulrike Steiner-Löffler a kol. - Vyd. 1. - Žďár nad Sázavou : Fakta, 1999. - 192 s. : il. - brož.

Jak zpracovat dobrou výroční zprávu : (praktický rádce). / Karel Zoubek. - Vyd. 1. - Praha : Entre, 1999. - 91 s. - brož.

Jižní Čechy v číslech 1999.. - České Budějovice : Český statistický úřad, 1999. - 147 s. : tab. - brož.


Katalog lékařů a zdravotnických zařízení : 1999/2000. : Česká republika. / odpovědná redaktorka Iva Trdlicová - Praha : Lékařské informační centrum, 1999. - přeruš. str. - brož.


Když vás trápí někdo blízký / Jan Mach, Petr Šmolka - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1999. - 175 s. - brož.

Kdy do důchodu a za kolik / Jan Přib - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 115 s. : tab. - brož.

Komando - Hitlerovy speciální jednotky / James Lucas - Vyd. 1. - Praha : Baronet : Knižní klub, 1999. - 269 s. : il. - Knižní klub, váz.

Konkurs a vyrovnání : podle stavu k 1. 10. 1999.. - Ostrava : Sagit, 1999. - 144 s. - brož.

Luboš Hruška a zahrada jeho duše / Irena Kastnerová - 2., o fotografie rozš. vyd. - Plzeň : [vl. nákl.], 1999. - 142 s. : il. - brož.

Majetková účast občanů v družstvech a její právní aspekty / Milan Pekárek - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 233 s. - brož.

Malý lexikon obcí České republiky 1999.. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 219 s. : tab., mapy. - brož.

Matematické základy neživotního pojištění / Petr Mandl, Lucie Mazurová. - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 1999. - 113 s. : tab., grafy. - brož.

Místní orgány a právo 10. aktualizace. / Václav Henych ...[et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1999. - Přeruš. str. - brož.

Morfologie spálených kostí : význam pro identifikaci osob. / Milan Dokládal - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 185 s. : il., tb. - brož.

Myslivecko-ochranářská legislativa / Josef Hromas - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. - 153 s., příl. : tab. - brož.

Mzdová účtárna : aktuální příručka pro mzdovou praxi. 18. aktualizace a doplňky - listopad 1999. / Vladimír Voříšek ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 3 diskety, 1 příl. - brož.

Nationalität und Internationalität: Rechtsvergleichung im öffentlichen Recht des 19. Jahrhunderts / Michael Stolleis - Mainz : Akademie der Wissenschaften und der Literatur, 1998. - 28 s. - brož.

Neviditelný válečník / Felix I. Rodriguez, John Weisman ; [z anglického originálu] přeložil Jiří Šinkora. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1999. - 243 s., [8] s. obr. příl. - váz.

Nevlastní rodiče a nevlastní děti / Zdeněk Matějček, Zdeněk Dytrych - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 143 s. : il. - brož.


Němčina pro státní správu 1 / Vlasta A. Lopuchovská, Eva Piarová. - Vyd. 1. - Praha : Police History, 1999. - 145 s. : il., tab. - brož.


Numeri Pragenses : statistická ročenka. 1999.. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 167 s. : tab., mapy, grafy. - brož.

Obce v číslech : okres Brno-město. 1998.. - Brno : Český statistický úřad, 1999. - 93 s. : tab. - brož.

Obce v číslech : okres Brno-venkov. 1998.. - Brno : Český statistický úřad, 1999. - 156 s. : tab. - brož.

Obraz středních vrstev v datech Mikrocensu 1996 a jejich postavení v systému sociální ochrany / Věra Kuchařová. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 1999. - 51, V s. : tab., grafy. - Brož.

Odborná ruština / Oxana Dlouhá - Vyd. 2., nezmn. - Praha : Policejní akademie České republiky, 1999. - 317 s. - brož.

Okresy České republiky v roce 1998.. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 152 s. : tab. - brož.

Pátrací akce / Libor Kovárník, Štefan Cséfalvay - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 1998. - 59 s. : il., tab., barev. mapy - brož.

Podnik a právo životního prostředí 3. aktualizace. / Jiří Kurfürst ...[et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1999. - Přeruš. str. - brož.

Pohledávky : komplexní účetní a daňový pohled. / Jana Kunešová-Skálová - 4., aktualizované a dopl. vyd. - Ostrava : Sagit, 1999. - 147 s. : tab. - brož.

Pojistně technická finanční analýza / Petr Mandl. - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 1999. - 57 s. : tab. - brož.

Policejní akademie České republiky / [sestavili Hana Bartošová, Vladimír Plecitý] - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 1999. - 32 s. : barev. il. - brož.

Policejní pyrotechnika I : výbušniny, výbušné systémy. / Lubomír Gigánik, Ivo Hrazdíra - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 1998. - 167 s. : il. - brož.

Posuzování shody a odpovědnosti za výrobek : praktická příručka pro ředitele, jednatele a manažery jakosti. Základní dílo - Stav: prosinec 1999 včetně 4. aktualizace. / Helena Kowandová ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Pracovní právo : úplné znění. : texty zákonů. 14. doplněk. Stav: září 1999 / zpracovali Jan Přib, Vladimír Voříšek. - Praha : C. H. Beck, 1999. - Přeruš. str. - brož.

Praktická příručka pro nakládání s chemickými látkami a přípravky včetně nebezpečných Základní dílo - Stav: listopad 1999 - včetně 3. aktualizace. / Marie Adámková ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 1 disketa. - brož.

Praktická příručka pro nakládání s chemickými látkami a přípravky včetně nebezpečných Základní dílo - Stav: listopad 1999 - včetně 3. aktualizace. / Marie Adámková ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 1 disketa. - brož.


Pravda o 1. čs. samostatné tankové brigádě v SSSR : 1. čs. samostatný tankový prapor. : 1. únor 1942 - 18. březen 19444. Díl. 1 a 2. / [Vasil Jovbak] - Vyd. 1. - Kroměříž : [vl. nákl.], 1999. - 548 s. : il., mapy - Brož.

Právní předpisy o zaměstnanosti - Vyd. 1. - Praha : JAN, 1999. - 71 s. - brož.

Právní předpisy pro vodní hospodářství / Pavel Valerián - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 50 s. : tab. - brož.

Právní úprava oprávněných zájmů zaměstnavatele / Stanislava Zinčeková, Karel Hofbauer - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1999. - 62 s. - brož.

Právo a obrana jako zboží na trhu / Editor Josef Šíma - Praha : MegaPrint, 1999. - 112 s. - brož.

Právo v lesním hospodářství / Martin Flora - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. - 98 s. - brož.

Průvodce po fondech a sbírkách Vojenského historického archivu Díl 2. 1939-1945 / Július Baláž, Růžena Hlušičková, Zuzana Pivcová. - 1. vyd. - Praha : Ministerstvo obrany České republiky, 1999. - 103 s. - brož.

První Seal / Roy Boehm, Charles W. Sasser ; [z anglického originálu přeložil Jiří Gojda]. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1999. - 279 s. - váz.

Příručka ke cvičením z účetnictví II / Dagmar Pilcová, Eva Všetulová. - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 1999. - 33, 11, 5 s. : tab. - brož.

Psychická válka : jasnovidci ve službách americké armády. : tajný projekt Spojených států amerických. / David Morehouse - Praha : Eminent, 1999. - 239 s. - váz.

Rakovnické renesanční soudničky Díl 1.. / Jaroslav Čech - 1. vyd. - Rakovník : Rabasova galerie, 1998. - 96 s. : il. - brož.

Regionální muzeum v Teplicích : výroční zpráva za rok. 1998. / [Radek Spála] - Teplice : Regionální muzeum, 1999. - 70 s. - Brož.

Ročenka : Ministerstvo obrany ČR. 1998. / [šéfredaktor Gustav Xaver] - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 1999. - 120 s. : barev. il., tab. - brož.

Rozhodnutí ve věcech trestních / Jiří Jelínek, Zdeněk Sovák - Praha : Eurolex Bohemia, 1999. - 259 s. - váz.

Rozsoudí nás čas aneb Život není na povel / Miroslav Vacek - Vyd. 1. - Praha : ERIKA, 1999. - 211 s. : il. - váz.


Ruština pro právníky / Alois Navrátil - 2. rozš. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1999. - 196 s. - brož.


Řízení měst v historickém vývoji / Miloš Charbuský - Vyd. 2. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999. - 114 s. - brož.

Řízení místních orgánů 10. aktualizace. / Petr Toth ...[et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1999. - Přeruš. str. - brož.

Securitas imperii : sborník k problematice bezpečnostních služeb. 5. / [editorka Ladislava Kremličková]. - Vyd. 1. - Praha : Themis, 1999. - 343 s. : tab. - brož.

Sexuální násilí na dětech : výskyt, podoby, diagnostika, terapie, prevence. / Eva Vaníčková ...[et al.] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1999. - 118 s. : il. - brož.

Slavné letecké bitvy / John Frayn Turner - Praha : Toužimský & Moravec, 1999. - 237 s. : il. - váz.

Sociální zabezpečení : nemocenské a důchodové pojištění, penzijní připojištění, sociální péče, státní sociální podpora, životní minimum. : podle stavu k 13. 10. 1999.. - Ostrava : Sagit, 1999. - 400 s. - brož.

Sociologie rodiny / Ivo Možný - Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakl., 1999. - 251 s. - brož.

Soudní lékařství pro právníky / Hana Kvapilová - 1. vyd. - Dobrá Voda u Pelhřimova : Aleš Čeněk, 1999. - 123 s. : il. - brož.

Souhrnná koncepce resortu pro osvětu, vzdělávání, výchovu a informování v záležitostech životního prostředí - 1. vyd. - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 1999. - 131 s. - brož.

Společnost s ručením omezeným a její jednatel : vzory a příklady k dosažení úspěchu v každodenní praxi jednatelů a společníků. Základní dílo - Stav: listopad 1999 včetně 18. aktualizací. / Viktor Knapp ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM, 1 příl. - brož.

Správní soudnictví v Ceské republice / Jan Ryba ; Marie Součková. - Vyd. 1. - Praha : Orac, 1999. - 159 s. - brož.

Star Wars - Epizoda I : obrazový slovník. / David West Reynolds. - Vyd. 1. - Praha : Egmont ČR, 1999. - 64 s. : il., fot. - váz.

Statistická ročenka České republiky 1999.. - Vyd. 1. - Praha : Scientia, 1999. - 725 s. : tab., grafy. - SCIENTIA ; váz

Strategie rozvoje měst, obcí, regionů a jejich organizací : (Ropo, o.p.s., s.r.o., a.s., sdružení obcí). / Jaroslav Rektořík, Jan Šelešovský a kolektiv - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 140 s. : mapy, il., tab. - brož.

Systemowe determinanty polityki spolecznej / Ludmila Dziewiecka-Bokun. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1999. - 227 s. - brož.


Škola a právo 14. aktualizace. / Marie Vodičková ...[et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1999. - Přeruš. str. - brož.


Theresienstädter Studien und Dokumente 1999. / herausgeber Miroslav Kárný, Raimund Kemper. - Vyd. 1. - Prag : Academia, 1999. - 370 s. : il., fot. - váz.

Umění diplomacie : od Richelieua k pádu Berlínské zdi. / Henry Kissinger - Vyd. 3. - Praha : Prostor, 1999. - 946 s. : fot., mapy - váz.

Uniformy - 2. světová válka / [Peter Darman] - České vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka & Co., 1999. - 288 s. : il. - váz.

Ústavní péče / Oldřich Matoušek - Vyd. 2., rozš. a přeprac. - Praha : Sociologické nakladatelství, 1999. - 159 s. : il. - brož.

Úvod do studia odborné anglické terminologie / Dagmar Lanská - Vyd. 3. nezm. - Praha : Policejní akademie České republiky, 1999. - 157 s. : il. - brož.

Územní rozhodování a stavební řád / Jiří Doležal ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Institut pro místní správu, 1999. - 223 s. - Brož.

Vladaři dračích údolí : čeští partyzáni v Itálii. / Otakar Brůna , Jindřich Marek - Vyd. 2., dopl., v edici Fakta 1.. - Třebíč : Akcent, 1999. - 158 s., il. příl. - váz.

Výherní automaty : průmysl i zábava. : 100 let historie v USA. / [Marshall Fey, Ivo Kasal] - Vyd. 1. - Praha : Olympia, 1999. - 263 s. : il. - váz.

Waterloo / Luboš Taraba - Vyd. 1. - Praha : Prostor, 1999. - 434 s. : barev. il. - Knižní klub, váz.

Zákoník práce : podle stavu k 13. 10. 1999.. - Ostrava : Sagit, 1999. - 64 s. - brož.

Zápisy věcných práv k nemovitostem / Pavel Vrcha - Praha : Newsletter, c1999. - 204 s. - brož.

Zdravotnická zařízení v České republice v roce 1998. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 14 s. : tab. - Brož.

Z zagadnien teorii i filozofii prawa : Konstytucja. / pod redakcja Andrzeja Batora. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1999. - 221 s. - brož.

"Joint Forge" : operace SFOR II. - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 1999. - Nestr. : 31 fot. - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist