Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2000 (leden-únor) - F. Ekonomické vědy

za leden-únor 2000

Actrix Technical & Business / Marek Brdíčko, Martin Popelka. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1999. - ix, 105 s. : il. - brož..

Agenda 2000 / [odpovědná redaktorka Iva Weidenhofferová] - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 1999. - 61 s. - brož..

Agroregion 99 : sborník referátů z mezinárodní konference. : 2. a 3. září 1999, České Budějovice. / [vedoucí autorského kolektivu Bohuslav Čermák] - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1999. - 299 s. : il., tab. - brož..

Aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk : aktuální příručka určená pro každodenní praxi. : aplikace smluv, smluvní pojmy, vzory smluv a jejich alternativy. Základní dílo - stav: říjen 1999 včetně 8. aktualizace. / Viktor Knapp ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM, 1 příl. - brož..

Anglická obchodní korespondence / Jiřina Babáková - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 1999. - 128 s. - brož..

Asie - dynamický kontinent : hlavní faktory a ohniska růstu. / Jindřich Kovář - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1999. - 343 s. : tab. - brož..

Asijsko-tichomořská hospodářská spolupráce na prahu nového tisíciletí / Eva Cihelková - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 32 s. - brož..

Bankovnictví I : učebnice. / Bohuslava Šenkýřová a kol. - 2. aktualizované vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 263 s. : tab., grafy. - brož..

Budget : Facts and Trends. 1999. / [Stanislav Vilímek]. - 1st Ed. - Prague : The Ministry of Defence of the Czech Republic, 1999. - 36 s. : tab., grafy. - brož..

Celní předpisy : celní zákon a prováděcí předpisy, smlouva o vytvoření celní unie mezi ČR a SR, provoz hraničních celních přechodů, sídla poboček celních úřadů. : podle stavu k 20.8. 1999. - Ostrava : Sagit, 1999. - 560 s. - brož..

Cestování v roce 1997 a 1998 1997-1998.. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 47 s., příl. : tab. - brož..

Cestovní ruch : (vybrané kapitoly). / Vlasta Malá - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 83 s. - brož..

Co prospěje člověku, získá-li celý svět... / [Mark Joseph] - Praha : Luxpress, 1999?. - 12 s. - brož..

Cvičení z ekonomiky agrárního sektoru / Bohuslava Boučková, Dobroslava Pletichová, Helena Sůvová - Vyd. 3. - Praha : Credit, 1998. - 82 s. : tab. - brož..


Česká ekonomika v 90. letech. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 579 s. : tab., grafy. - brož..


Daně III / Pavel Svirák - Vyd. 1. - Brno : PC-DIR Real, 1999. - 118 s. - brož..

Daně I : daň z příjmů fyzických osob pro zdaňovací období 1999. / Michal Polák - Vyd. 1. - Brno : PC-DIR Real, 1999. - 86 s. - brož..

Daně z příjmů : aktuální soubor novelizovaných předpisů. : podle stavu k 20.9.1999. - Ostrava : Sagit, [1999]. - 144 s. - brož..

Daně z příjmů : monografie s výkladem Ministerstva financí. : stále živé znění. Aktualizace k 1. 10. 1999.. - [Praha] : [Vox], 1999. - Přeruš. str. - Brož..

Daňová optimalizace v a. s : příručka pro finanční ředitele, manažery, ekonomy, účetní a členy orgánů a. s. Základní dílo včetně 3. aktualizace - červenec 1999. / Ivana Pilařová ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. - brož..

Daňová optimalizace v s. r. o : příručka pro finanční ředitele, manažery, ekonomy, účetní a členy orgánů s. r. o. Základní dílo - včetně 3. aktualizace - září 1999. / Jiří Řehák ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. - brož..

Daňové judikáty 1. díl. / Miroslav Čáslavský [...et al] - Praha : Linde, 1999. - 462 s. - brož..

Daňové povinnosti vlastníků nemovitostí / Milan Skála - 1. vyd. - Ostrava : Sagit, 1999. - 406 s. : tab. - brož..

Daňově uznatelné náklady v obchodních společnostech a u fyzických osob vedoucích podvojné účetnictví od A do Z Základní dílo - srpen 1999. / Ivan Brychta ...[et al.] - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. - váz..

Daň silniční : podle stavu k 9.9.1999. - Ostrava : Sagit, [1999]. - 64 s. - brož..

Dějiny ekonomického myšlení : (vybrané kapitoly). / Alžběta Kvasničková ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : REGO, 1999. - 256 s. : tab., grafy. - váz..

Dělejte byznys na Internetu : jak využít Internet k prospěchu firmy i jednotlivce. / Jiří Hlavenka - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1999. - iv, 205 s. - brož..

Die Wirtschafts- und Währungsunion der Europäischen Union / Herausgeberin Renate Stuth - Prag : Wirtschaftsuniversität, 1999. - 123 s. : il., tab. - brož..

Economics of Czech and Slovak agriculture integration with the EU / M. Svatoš ...[et al.] - Prague : Czech Agricultural University, 1999. - 247 s., [2] s. obr. příl. : il., tab. - váz..

Ekonomika a informatika na přelomu tisíciletí : 4. mezinárodní konference. : 13.-14. září 1999. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 1999. - 237 s. : il., tab. - brož..

Ekonomika dopravy / Bedřich Duchoň - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1999. - 101 s. : il., grafy - brož..

Ekonomika II / Bohumír Maceška, Božena Macešková - Vyd. 1. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 1999. - 76 s. - brož..


Ekonomika pro střední odborná učiliště obor kuchař/číšník Díl 2. / Josef Mach. - Vyd. 1. - Praha : Fortuna, 1999. - 95 s. - brož..

Ekonomika zemědělství a evropská integrace / [Miroslav Svatoš ... et al.] - 2. propracované vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1999. - 262 s., obr. příl. : tab. - brož..

Ekonomika, marketing, management v kostce : pro střední školy. / [Josef Kozler, Jan Matějka] - 2. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1998. - 139 s. - brož..

Esej o daru, podobě a důvodech směny v archaických společnostech / Marcel Mauss - Vyd. 1 - Praha : Sociologické nakladatelství, 1999. - 201 s. - brož..

Euro je zde... / Antonín Brůžek. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 20 s. - brož..

Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy v krajích a okresech ČR za rok 1998.. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 39 s. : tab. - brož..

Evropská unie v 90. letech : základní ekonomické trendy. / Zdeněk Lukáš - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 35 s. : tab. - brož..

Export : příručka pro podnikatelskou sféru. Základní dílo včetně 5. aktualizací - říjen 1999. / Václav Dvořák ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 2 diskety, 1 příl. - brož..

Facts on Foreign Trade of the Czech Republic / [editorial Alojz Neustadt ... et al.] - Prague : The Ministry of Industry and Trade Czech Statistical Office, 1999. - 251 s. : il. - brož..

Finanční ekonomie : blok A: Finanční systém, peníze a ekonomika. / Tomáš Cahlík - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 92 s. : il. - brož..

Finanční nástroje a operace použitelné ve zdravotnictví / Jaroslav Zlámal - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1999. - 96 s. : il. - brož..

Firma a konkurenční prostředí : využití současných poznatků marketingu pro zvyšování spotřebitelské popotávky. : sborník příspěvků z 2. mezinárodní konference. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. - 202 s. : il., tab. - brož..

Globální diskontinuity a trvale udžitelný rozvoj / Vladimír Jeníček - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 33 s. - brož..

Hospodářský a politický vývoj Litvy 99 : 6. mezinárodní seminář Obchod s Pobaltím. / [Antonín Drábek] - Vyd. 1. - Praha : Balt-East, 1999. - 61 s., příl. : tab. - brož..

Informace a požadavky k přijímacím zkouškám pro školní rok 2000-2001.. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 22 s. : tab. - brož..

Informatika a daňové systémy : informační systémy, jejich právní aspekty a bezpečnost. / Jiří Kříž - Vyd. 3. - Brno : PC-DIR Real, 1999. - 95 s. : il. - brož..

Italská obchodní korespondence / Antonín Radvanovský - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 1999. - 179 s. - brož..


Jednotná Evropa : politickoekonomické, pedagogické a etické aspekty. : [mezinárodní sborník statí k procesu sjednocování Evropy]. / [editor Ivan Hodovský] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1999. - 109 s. - brož..

Jste dobrý šéf? : zlepšete své řídící schopnosti a dovednosti!. : test, návody, modelové situace. / Emmett C. Murphy. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1999. - XIV, 179 s. - brož..

Kapitálové toky a měnové kurzy v globalizované ekonomice / Jan Frait, Luboš Komárek - Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 1999. - 116 s. : il., tab. - Brož..

Ke sjednocování Evropy : studie, materiály, dokumenty. / editor Marta Goňcová - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 173 s. - brož..

Komunikační a obchodní dovednosti manažera / Vladimíra Khelerová - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 119 s. : il. - brož..

Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku : (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží). / Antonín Kanda - Praha : Linde, 1999. - 307 s. - brož..

Leasing : praktický průvodce. / Blanka Jindrová - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 109 s. : tab., příl. - brož..

Makroekonomie / Ivana Groligová - 4. vyd. - Brno : PC-DIR Real, 1999. - 97 s. - brož..

Marketing služeb v praxi finančních institucí : sborník přednášek. : 2. ročník odborné konference, 9. září 1999, Ostrava, Czech Republic. - Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 1999. - 79 s. : il., tab. - brož..

Mathematical Methods in Economics '99 : Proceedings of the 17th International Conference. : Jindřichův Hradec, Czech Republic; 14.-16. 9. 1999. / edited by Jan Plešingr. - Prague : Czech Society for Operations Research, 1999. - VI, 296 s. : tab., grafy. - brož..

Mikroekonomie / Jana Soukupová ...[et al.]. - Vyd. 2., rozš. - Praha : Management Press, 1999. - 548 s. : tab., grafy. - váz..

Národní účty 1995 : (září 1999). 1995.. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - IV, 109 s. : tab. - brož..

Návštěvnost v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu Zimní období 1998-1999.. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 250 s., příl. : tab. - Brož..

Nezaměstnaní absolventi škol : duben 1999. / Dagmar Horáčková, Radim Ryška - [Praha] : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 1999. - 17 s., 9. tab. příl. : il. - Brož..

Některé otázky předvstupní strategie České republiky na cestě do Evropské unie / Eva Cihelková ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 137 s. - brož..

Nová učebnice obchodní němčiny 3 : Betriebswirtschaft. / Vlasta A. Lopuchovská, Jiří Vysušil - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 1999. - 167 s. : il. - brož..


Obchodní operace ve vývozu a v dovozu / Janatka, Hándl, Novák a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Codex Bohemia, 1999. - 406 s. - brož..

Ochrana vod : nové trendy ve stanovení ochranných pásem ve vztahu k legislativě EU. : sborník přednášek. - České Budějovice : Dům techniky, 1999. - 66 s. : il., tab., mp. - brož..

Odborný slovník česko-německý z oblasti ekonomické, finanční a právní / zpracoval Josef Zlámal - 4. dopl. a rozš. vyd - Praha : Linde, 1999. - 669 s. - váz..

Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání : podle právního stavu k 1.9.1999. / Martin Mikyska - Olomouc : ANAG, 1999. - 151 s. - brož..

Osm kroků k novému finančnímu pořádku / Alan S. Blinder - Praha : Občanský institut, 1999. - 15 s. - Brož..

Peníze, banky a finanční trhy / Miloš Drdla - Vyd. 4. - Brno : PC-DIR Real, 1999. - 173 s. - brož..

Počítačové analýzy kapitálových trhů / Jiří Fanta. - Praha : Karolinum, 1999. - 147 s. : il., tab. - brož..

Pracovněprávní předpisy : nařízení vlády č. 108/1994 Sb. k zákoníku práce, pracovní doba, dovolená, zabezpečení studujících, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání.. : rekvalifikace, pracovní rehabilitace, zřizování pracovních míst a veřejně prospěšné práce. : podle stavu k 20.8. 1999. - Ostrava : Sagit, 1999. - 160 s. - brož..

Profesní vzdělávání dospělých / Jaroslav Mužík - Vyd. 1. - Praha : CODEX Bohemia, 1999. - 200 s. : il., tab. - brož..

Průvodce personální praxí / [Jiří Kocourek ...et al.] - Praha : C. H. Beck, 1999. - Přeruš. str. : tab. + 1 disketa. - váz..

Přímé zahraniční investice a jejich úloha v regionu střední a východní Evropy / Emilie Kalínská - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 21 s. : tab. - brož..

Přínosy vědeckých metod pro rozvoj ekonomiky : 1. ročník konference doktorandů Fakulty podnikatelské. : sborník příspěvků. : Brno, 7. 6. 1999.. - 1. vyd. - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 95 s. : tab., grafy. - brož..

Ročenka českého a slovenského obchodu 1999.. - Praha : České a slovenské odborné nakladatelství, [1999]. - Přeruš. str. : fot., tab. + 3 příl. - brož..

Ročenka českého obchodu a marketingu 1999. / [zpracoval] Zdeněk Skála - Praha : INCOMA, 1999. - 183 s. : tab., grafy. - váz..

Rozpočet : fakta a trendy. 1999. / [Stanislav Vilímek]. - 1. vyd. - Praha : Ministerstvo obrany České republiky, 1999. - 36 s. : tab., grafy. - brož..

Sbírka příkladů ke cvičení z daňové soustavy / Marta Šulcová-Seidlová - Vyd. 3. - Praha : Credit, 1998. - 48 s., příl. : tab. - brož..


Služební poměr příslušníků Policie České republiky : základy teorie pracovního práva, výkon služby, finanční a jiné náležitosti, sociální ochrana policistů. : podle stavu 1.3. 1999. / Karel Nový [...et al.] - Praha : Linde, 1999. - 344 s. - brož..

Sociálněhospodářská statistika v příkladech / [Stanislava Hronová, Jaroslav Jílek, Jiřina Moravcová] - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 107 s. : tab. - brož..

Sociální předpisy pro mzdové účetní, personalisty a státní správu Část 5. Předpisy o zaměstnanosti : podle právního stavu k 1. 10. 1999 / Naděžda Břeská ...[et al.]. - Olomouc : ANAG, 1999. - 48 s. - brož..

Současný vývoj Estonska : postup hospodářské transformace a vývoj estonské společnosti v letech 1994-1998. / Antonín Drábek - Vyd. 1. - Praha : Balt-East, 1999. - 114 s. : tab. - brož..

Spotřeba potravin v České republice za rok 1997 a 1998.. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 10 s. : tab. - brož..

Správa daní a poplatků / Lenka Dubšeková - Vyd. 4. - Brno : PC-DIR Real, 1999. - 144 s. - brož..

Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí 1998 / [zpracoval odbor informatiky MPSV] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 1999. - 145 s. - brož..

Structure of Earnings Survey 1998.. - Prague : Czech Statistical Office, 1999. - 57 s. : tab. - brož..

Studijní program na akademický rok : Masarykova univerzita v Brně - Ekonomicko-správní fakulta. 1999-2000.. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 214 s. : tab. - brož..

Světová ekonomika a ekonomická integrace / Jiří Kraft - Vyd. 2., upr. - Liberec : Technická univerzita, 1999. - 159 s. : tab., il. - brož..

The Application of Statistical and Econometric Methods for Modelling of Economic Processes / [Josef Arlt ...et al.] - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 180 s. : fot., tab., grafy. -
The basics of financial and insurance mathematics / Otakar Macháček - Vyd. 1. - Praha : Credit, 1999. - 130, 27, 54 s. : tab. - brož..

The Role of CEFTA in the Process of EU Enlargement : Prague May 28-29, 1999. : Papers presented at the International Conference. / [editor Miloš Štěpánek] - Prague : Institute of International Relations, 1999. - 200 s. : il. - brož..

Transformační a alokační problémy marginálních segmentů odvětví veřejného sektoru / Jaroslav Rektořík - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 132 s. : tab., il. - brož..

Tři studie z hospodářských dějin Německa ve 20. století / Jörg Roesler - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 112 s. - brož..

Veřejné finance / Milan Jílek - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1999. - 230 s. : il., tab. - brož..


Vědecká pojednání 5. 1.. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 1999. - 228 s. : tab., grafy. - brož.

Vývoj plánovitého řízení v netržních podmínkách v letech 1953-1964 : (paměti). / Kurt Rozsypal - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 96 s. - brož..

Vzory podání a rozhodnutí podle živnostenského zákona / Irena Srbová, Marie Orlová, Josef Staša - 1. vyd. - Praha : C.H. Beck, 1999. - xiii, 331 s. + 1 disketa. - váz..

Zákazy a omezení dovozu, vývozu a průvozu zboží : praktický přehled. / Miroslav Krčmář - Praha : Linde, 1999. - 196 s. - brož..

Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení v České republice ve vývojových řadách a grafech 1999.. - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcích České republiky, 1999. - 44 s. : tab., grafy. - brož..

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků : s přehledem všech změn, které nastaly od 1.1.1993. / uspořádal Aleš Marcol - Praha : Adore, 1998. - 64 s. - Brož..

Zákon o bankách : (s komentářem). / Josef Barák, Jiří Mataj, Tomáš Zagar - Vyd. 1. - Praha : Codex Bohemia, 1999. - 236 s. - brož..

Zeměpis cestovního ruchu : učebnice pro hotelové a jiné střední školy. : příručka pro průvodce cestovního ruchu. / Milan Holeček, Peter Mariot, Miroslav Střída - 1. vyd. - Praha : Nakladatelství České geografické společnosti, 1999. - 99 s. : mapy - brož..

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist