Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2000 (leden-únor) - E. Politika

za leden-únor 2000

Alexis de Tocqueville / Russell Kirk - Praha : Občanský institut, 1999. - 15 s. - Brož.
Az amerikai közkönyvtárak magyar gyüjteményeinek szerepe az asszimiláció és az identitás megörzésének kettös folyamatában 1890-1940 / Kovács Ilona. - Budapest : Országos Széchényi Könyvtár, 1997. - 191 s. : il., fot., tab. - brož.

Běh života českých emigrantů v Berlíně v 18. století / Edita Štěříková. - 1. vyd. - Praha : Kalich, 1999. - 746 s. : il., fot. - váz.

Církve a stát : záznam z diskusního fóra. : Liberární institut, Praha 9. února 1999. : [Ján Pavlík (ed.)]. - Praha : Adore, 1999. - 20 s. - brož.

Česko-německé vztahy 1945-2000 : Praha, 19.11.1999. : sborník z konference. - Praha : Kruh občanů České republiky vyhnaných v r. 1938 z pohraničí, 1999. - 92 s. - Brož.

Český fašismus 1922-1945 a kolaborace 1939-1945 : nejobsáhlejší studie. / Tomáš Pasák. - Praha : Práh, 1999. - 486 s., obr. příl. : fot. - váz.

Evropanství a Tomáš Garrigue Masaryk : sborník příspěvků ze VI. ročníku semináře Masarykova muzea v Hodoníně, 18. listopadu 1998. / [odpovědný redaktor Taťána Martonová] - Hodonín : Masarykovo muzeum, 1999. - 161 s. : il. - Brož.

Evropská politika 1648-1914 / Aleš Skřivan - Vyd. 1. - Praha : Aleš Skřivan, 1999. - 272 s. - brož.

Himmler : Reichsführer SS. / Peter Padfield. - Olomouc : Votobia, 1996. - 609 s., il. - brož.

Katolické sociální myšlení a liberální instituce / Michael Novak - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1999. - 318 s. - brož.

Komunikace korporací / Petr Němec, Jana Littová - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 172 s. - brož.

Luboš Hruška a zahrada jeho duše / Irena Kastnerová - 2., o fotografie rozš. vyd. - Plzeň : [vl. nákl.], 1999. - 142 s. : il. - brož.

Margaret Tchatcherová a její politika / Hynek Fajmon - 1. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 1999. - 389 s., il. - váz.

Metafory v politice / Vladimír Chrz - 1. vyd. - Praha : Psychologický ústav Akademie věd České republiky, 1999. - 169 s. - brož.

Moderní dějiny islámských zemí / Eduard Gombár - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1999. - 427 s., obr. příl., mapy : il. - brož.
Čmejrek ...[et al.] - Vyd. 1. - Praha : Credit, 1999. - 302 s. : tab. - brož.


Myslet proti duchu doby / Bohumír Janát ; [uspořádala Jolana Poláková]. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 1999. - 253 s. - brož.


Národní stát a etnický konflikt : politologická perspektiva. / Pavel Barša, Maxmilián Strmiska - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. - 329 s. - brož.

Národnostní otázka po sto letech : 1899-1999. / [editorka Dora Müllerová] - 1. vyd. - Brno : Doplněk, 1999. - 50 s. - brož.

Neviditelný válečník / Felix I. Rodriguez, John Weisman ; [z anglického originálu] přeložil Jiří Šinkora. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1999. - 243 s., [8] s. obr. příl. - váz.

Občané a centrální politické rozhodování v České republice : výsledky výzkumu názorů občanů České republiky v září 1998. / Eva Křížová, Miroslav Purkrábek a kol. - Vyd. 1. - Praha : Univerzita Karlova, 1999. - 229 s. - brož.

Podíl tvůrčí inteligence na pádu komunismu : kruh nezávislé inteligence. / Milan Otáhal - 1. vyd. - Brno : Dolněk, 1999. - 162 s. - brož.

Politická kultura německých aktivistických stran v Československu 1918-1938 / Eva Broklová - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1999. - 144, 48 s., [3] s. obr. příl. - brož.

Politická záchytka aneb S politiky do němoty / Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek - Vyd. 1. - Praha : Šulc a spol., 1999. - 283 s. : il. - váz.

Politika : an Essay Concerning The General Nature of Political Discourse. : (with some remarks on power, rationality and consciousness). / Christopher Lord - 1st ed. - Prague : The Karolinum Press, 1999. - 177 s. - The Karolinum Press, brož.

Prague Papers on History of International Relations 1999. / [editor Václav Drška ...et al.]. - Prague : Institute of World History, 1999. - 299 s. - brož.

Revoluce a církev : k dějinám počátků křesťanské demokracie. / Hans Maier - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. - 278 s. - váz.

Romské obyvatelstvo na Ostravsku (1945-1975) / Nina Pavelčíková - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1999. - 152 s., tab. - brož.

Sametoví filozofové : [podzemní univerzita v Československu a role Vzdělávací nadace Jana Husa v letech 1979-1989]. / Barbara Dayová - 1. vyd. - Brno : Doplněk, 1999. - 287 s. - brož.

Securitas imperii : sborník k problematice bezpečnostních služeb. 5. / [editorka Ladislava Kremličková]. - Vyd. 1. - Praha : Themis, 1999. - 343 s. : tab. - brož.

Státy a jejich představitelé / František Honzák, Marek Pečenka - 4. přeprac. a dopl. vyd. - Praha : Libri, 1999. - 449 s., příl : il., mapky - brož.

Světová politika 20. století v datech 1. (1900-1945) / Zdeněk Veselý - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 133 s. : tab. a map. příl. - brož.


Tajní spojenci Adolfa Hitlera : 1933-1945. : nový pohled na události 2. světové války včetně Mnichova a východní fronty. / James Pool. - Praha : Práh, 1999. - 367 s., obr. příl. : fot. - váz.


Ten years of rebuilding capitalism: Czech society after 1989 / editors: Jiří Večerník & Petr Matějů - 1st ed. - Praha : Academia, 1999. - 367 s. - brož.

Třetí říše a rozklad Malé dohody : hospodářství a diplomacie v Podunají v letech 1936-1939. / Drahomír Jančík - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 270 s., il. - brož.

T.G. Masaryk a česká slovanská politika : 1882-1910. / Vratislav Doubek - Vyd. 1. - Praha : Academia, 1999. - 191 s., [8] s. obr. příl. - váz.

Umění diplomacie : od Richelieua k pádu Berlínské zdi. / Henry Kissinger - Vyd. 3. - Praha : Prostor, 1999. - 946 s. : fot., mapy - váz.

Vladaři dračích údolí : čeští partyzáni v Itálii. / Otakar Brůna , Jindřich Marek - Vyd. 2., dopl., v edici Fakta 1.. - Třebíč : Akcent, 1999. - 158 s., il. příl. - váz.

Vlastivědný sborník Podřipsko [3]. Mimořádné číslo k jubilejnímu shromáždění pod Řípem 25.9.1993 - Roudnice nad Labem : Výbor společnosti pro obnovení Podřipského muzea, 1993. - 52 s., obr. příl. - Brož.

Za svobodu a demokracii I : odpor proti komunistické moci. / uspořádali Jaroslav Cubra a Václav Veber - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1999. - 333 s. - brož.

Známosti osobností lokální politiky / Lenka Buštíková. - Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1999. - 65 s. : tab., grafy. - brož.

Zpravodajství Jana Kozánka z Opavy z let 1845-1849 : edice dokumentů. / k vydání připravil, úvodem a poznámkami opatřil Zdeněk Fišer - Kojetín : Katos, 1999. - 230 s. : il. (některé barev.) - brož.

Z osudů ruské demokracie - Alexandr Kerenskij / Vladimír Goněc - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 169 s. - brož.

Život Niccola Machiavelliho učitele vladařů / Giuseppe Prezzolini - V nakl. Faun vyd. 1. - Praha : Faun, 1999. - 137 s. - váz.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist