Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2000 (leden-únor) - A. Všeobecnosti, věda o počítačích, výpočetní technika

za leden-únor 2000

ABC programátora v jazyce C++ / Vladimír Rudolf - Vyd. 2., samostatně 1.. - České Budějovice : Kopp, 1999. - 113 s. : il. - brož.

Access 2000 : odpovědi na nejčastější otázky. / Edward Jones, Jarel M. Jones - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 293 s. : il. - brož.

Access 2000 : podrobný průvodce začínajícího uživatele. / Ivo Fikáček, Ivo Rozehnal, Martin Fikáček - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 243 s. : il. - brož.

Adresář organizací a institucí s působností v oblasti životního prostředí : okres Klatovy. 1999. / [připravili František Krůs, Luboš Smolík]. - Klatovy : Okresní muzeum, 1998. - 31 s. - brož.

Aktuální příručka účetnictví pro nevýdělečné organizace Základní dílo včetně 12. aktualizací - listopad 1999. / Olga Hanzlová ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. - brož.

Almanach novoměstského gymnázia aneb Radosti a strasti študáckého života / [uspořádali a edičně připravili Jarmila Puchýřová-Knopová a Jiří Šebek] - Praha : Vltavín, 1999. - 231 s. : il. - brož.

AutoCad Architectural Desktop Release 2 : učebnice. / Karel Pospíšil - 1. vyd. - Brno : CCB, 1999. - 224 s. : il., tab. - brož.

AutoCad 2000 : podrobný průvodce. / George Omura - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 935 s. : il. + 1 CD-ROM. - brož.

Automatizační prostředky / František Zezulka - Vyd. 1. - Brno : PC-Dir Real, 1999. - 110 s. : il. - brož.

Az amerikai közkönyvtárak magyar gyüjteményeinek szerepe az asszimiláció és az identitás megörzésének kettös folyamatában 1890-1940 / Kovács Ilona. - Budapest : Országos Széchényi Könyvtár, 1997. - 191 s. : il., fot., tab. - brož.

Bibliographia botanica Čechica 1993-1994. / autor Marcela Kovářová, Zdenka Podhajská. - Průhonice : Botanický ústav Akademie věd České republiky, 1999. - 247 s. - Brož.

Borland Delphi : průvodce vývojáře. Kn. 2. / Steve Teixeira, Xavier Pacheco. - 1. vyd. - Brno : UNIS, 1999. - 288 s. + 1 CD-ROM. - brož.

Bulletin of the National Gallery in Prague 1997-1998. 7-8.. - Prague : The National Gallery, 1999. - 261 s. : il., fot. - brož.

Catalogo delle biblioteche d'Italia : Alto Adige, Südtirol. / [coordinamento dell'opera Maria Luisa Garroni, Anna Maria Mandillo]. - Roma : ICCU, 1998. - X, 190 s. - váz.

Catalogo delle biblioteche d'Italia : Liguria. / [coordinamento dell'opera Maria Luisa Garroni, Anna Maria Mandillo]. - Roma : ICCU, 1999. - X, 340 s. - váz.

Catalogo delle biblioteche d'Italia : Veneto. 1. / [coordinamento dell'opera Maria Luisa Garroni, Anna Maria Mandillo]. - Roma : ICCU, 1998. - X, 249 s. - váz.


Catalogo delle biblioteche d'Italia : Veneto. 2. / [coordinamento dell'opera Maria Luisa Garroni, Anna Maria Mandillo]. - Roma : ICCU, 1998. - S. 253-450. - váz.

Catalogo delle biblioteche d'Italia : Veneto. 3. / [coordinamento dell'opera Maria Luisa Garroni, Anna Maria Mandillo]. - Roma : ICCU, 1998. - S. 453-756. - váz.

CERM : 2nd Regional Central European Conference on Reference Materials. : Prague, Czech Republic, September 9-10, 1999. : Proceedings. - Praha : ICT Press, 1999. - 59 s. - brož.

Chemical Producers in Central and Eastern Europe 2000.. - 2nd Ed. - Brno : Exin, 1999. - VI, 366 s. - brož.

Comprehensive Concept of the Czech Ministry of the Environment for Environmental Education, Awareness, Training and Information of the Public / [editors Marta Černá, Marcela Křížová] - 1st ed. - Prague : Ministry of the Environment of the Czech Republic, 1999. - 142 s. - brož.

CorelDRAW! 7 / Bojan Pavlovic. - [Beograd] : [Beogradski izdavačko-grafički zavod], 1997. - 23 s. - Brož.

Co daly naše země Evropě a lidstvu Část 2. Obrozený národ a jeho země na fóru evropském a světovém : 18.-20. století. - 2. vyd. - Praha : Evropský literární klub, 1999. - 598 s. - Váz.

Český kalendář 2000.. - Praha : Mezinárodní český klub, 1999. - 183 s. : il., fot. - Brož.

Da quella piana terra padana : i soci asolani di Aldo. : Mostra bibliografica. : prima Settimana della Cultura. / a cura di Enzo Rangognini. : Cremona, 9. 4.-8. 5. 1999. - Cremona : Linograf, 1999. - 121 s. : il. - Brož.

Deset přednášek z teorie statistického a strukturního rozpoznávání : monografie. / Michail I. Schlesinger, Václav Hlaváč - Praha : ČVUT, 1999. - 521 s. - brož.

Dětská ilustrovaná encyklopedie 2. Živý svět / [Simon Adams ...et al.]. - 3. vyd. - Praha : Slovart, 1998. - 168 s. : il., fot. - váz.

Discovery Challenge : A Collaborative Effort in Knowledge Discovery from Databases. : 3rd European Conference on Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases. : Workshop Notes. / edited by Petr Berka. : Prague, 15.-18. 9. 1999. - Prague : University of Economics, 1999. - 64 s. : tab., grafy. - brož.

Encyklopedie ručních prací : nová příručka plná podrobných návodů a nápadů pro tvořivé. / Lucinda Gandertonová ; fotografie James Duncan. - Čestlice : Rebo Productions, 1999. - 255 s. : barev. il. - váz.

EurOpen.CZ'99 : sborník příspěvků z konference. : zámek Nečtiny u Plzně, 7.-10. 11. 1999. / [Jiří Voříšek ... et al.]. - 1. vyd. - Praha : Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ, 1999. - Přeruš. str. : tab. - brož.

Excel 2000 / Martin Kořínek - 1. vyd. - České Budějovice : Kopp, 1999. - 165 s. : il. - brož.


Excel 2000 : efektivně. / Marie Franců - 1. vyd. - Brno : CCB, 1999. - 217 s : il - brož.

Excel 2000 : učebnice. / Marie Franců - 1. vyd. - Brno : CCB, 1999. - 213 s. : il. - brož.

Filosofie, věda, vzdělání : sborník z konference, konané v Plzni dne 13. a 14. května 1999. / editor Nikolaj Demjančuk - Plzeň : Západočeská univerzita, 1999. - 215 s. - brož.

Flagelantská civilizace / Jiří Krupička - Vyd. 1. - Praha : Hynek, 1999. - 340 s. - brož.

Galerie géniů aneb Kdo byl kdo : věda, filozofie, umění. / [Vít Haškovec, Ondřej Müller] - 1. vyd. - Praha : Albatros, 1999. - 204 listů. - brož.

Globalizace současného světa a technické školství na přelomu tisíciletí : Brno, 30.11.-1.12.1999, FSI VUT. : [seminář]. / editoři Ctirad Kratochvíl ... [et al.] - 1. vyd. - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 247 s. : il. - brož.

Globalizace : důsledky pro člověka. / Zygmunt Bauman - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 1999. - 157 s. - brož.

Historické učebnice fyziky ve fondu SPKK : (1825-1948).. : (1828-1948). / [zpracovala Běla Vlková] - Praha : Tauris, 1999. - Nestr. - Brož.

Hledání tvaru : současná literární kultura na gymnáziu. / Petr Poslední - Hradec Králové : Gaudeamus, 1999. - 64 s. - brož.

Informace o studiu na Fakultě informatiky ve školním roce 2000-2001.. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 36 s. : il. - brož.

Informační systémy a jejich aplikace : letní škola. : Ruprechtov, 21.-24. září 1999. - Brno : Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky FAST VUT, 1999. - 184 s. : tab., il. - brož.

Informační technologie - Internet TCP/IP : komunikace, počítačové sítě. / Jaroslav Pištora. - 2. upr. a dopl. vyd. - Štětí : Střední odborná škola a Vyšší odborná škola obalové techniky, 1999. - 101 s. : il., tab. - brož.

Informatika a výpočetní technika / Radek Benda, Pavel Rosman, Petr Sodomka - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 152 s. : il. - brož.

Informatika / Rudolf Štork, Roman Smělý, Petr Polster. - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. - 115 s. : il., tab. - brož.

Jak se to dělá? / redaktor Jan Zelenka - Vyd. 2. - Praha : Reader's Digest Výběr, 1998. - 447 s. : il. - váz.

Jak zpracovat dobrou výroční zprávu : (praktický rádce). / Karel Zoubek. - Vyd. 1. - Praha : Entre, 1999. - 91 s. - brož.


Jestřábí perutě : povídání o foglarovkách. / Václav Nosek-Windy - 1. vyd. - Praha : Olympia, 1999. - 236 s., barev. il. : il. - váz.


J Builder verze 3 : podrobný průvodce. / Miroslav Virius, David Štrupl - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 255 s. : il. + 1 CD-ROM. - brož.

Kako kupovati računare / Dejan V. Veselinovic. - [Beograd] : [Beogradski izdavačko-grafički zavod], 1997. - 29 s. - Brož.

Kalendárium osobností západních Čech na rok 2000. / [sestavila Jitka Neužilová]. - Plzeň : Vědecká knihovna, 1999. - 162 s. - brož.

Kalendář plzeňský : kratochvilné čtení na každý měsíc. 2000. / [redaktoři: Jana Horáková, František Spurný] - Plzeň : Fraus, 1999. - 42 s. : il. - brož.

Karmelitánský kalendář : čtení pro poučení i zábavu. 2000. / [výběr, uspořádání Markéta Hejná]. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1999. - 128 s. : il. - brož.

Katalog dopravních a spedičních firem v ČR pro rok 2000. / [Pavel Dolejší]. - Humpolec : JAS, 1999. - 54 s. - Brož.

Kdo byl kdo v našich dějinách do roku 1918 / [Pavel Augusta ... et al.] - 4. vyd. - Praha : Libri, 1999. - 571 s. : il. - váz.

Když země promluví : výsledky záchranných výzkumů a projektů archeologického oddělení Okresního muzea v Klatovech. / Jindra Hůrková - Vyd. 1. - Klatovy : Okresní muzeum, 1998. - 12 s. : il. - brož.

Komeniologická literatura za rok 1998 s dodatky ze starší získané literatury 1998. / zpracovatel Eva Berndorffová. - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 1999. - Nestr. - Brož.

Kommunikationsplanung in busgekoppelten Mehrrechnersystemen / Ralph Geiger-Hilk. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - X, 136 s. : il., fot., tab. -
Komplexní řízení kvality akademických procesů : požadavky na systém jakosti technické university. / Alois Fiala a kol. - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 54 s. - brož.

Komunikace I / Alexej Švagr, Svatopluk Šafránek - Vyd. 2. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 139 s. : il. - brož.

Komunikace korporací / Petr Němec, Jana Littová - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 172 s. - brož.

Konstrukce překladačů Část 1. / Bořivoj Melichar ... [et al.] - Praha : ČVUT, 1999. - xxvi, 367 s. : il., tab. - brož.

Konstrukce překladačů Část 2. / Bořivoj Melichar ... [et al.] - Praha : ČVUT, [1999]. - iv, s. 369-636 - brož.

Konstruktér a počítač CAD / Jan Bečka - Ostrava : Montanex, 1999. - 256 s. : il., tab. - brož.

Koordinierung in nebenläufigen, objektorientierten Systemen / Stephan Reitzner. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - VIII, 118 s. : il., tab. -


Kreslíme a malujeme s programem CorelDRAW 8 / Stanislav Horný - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 265 s. : il. - brož.

Kulturní Chrudim minulosti a současnosti : sborník studií, vzpomínek a dokumentů. : 1982-1998. / editor Jarmila Doubravová - Chrudim : [s.n.], 1999. - 198 s., obr. příl - Brož.

Kybernetische Pädagogik : einführende, weiterführende und wertende Schriften. Bd. 11. Schriften 1977-1998 / Helmar G. Frank. - Dobřichovice : Kava-Pech, 1999. - XXII, 1159 s. : il., fot., tab. - váz.

Lexikon zemí 2000 / [odpovědný redaktor Ivo Odehnal] ; [translantion Otto Zwettler]. - Praha : Fortuna Print, 1999. - 503 s., mapy : il., tab., mapy - váz.

Literatura pro děti a mládež v ČR v roce 1998 : přírůstky Sukovy studijní knihovny literatury pro mládež za rok. 1998. / [redakčně zpracoval Juraj Daubner]. - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 1999. - Nestr. - Brož.

Machiaveliánská inteligence : eseje ze třetí kultury v roce 2000. / František Koukolík - 1. vyd. - Praha : Makropulos, 1999. - 224 s. - váz.

Magický kalendář roku 2000 / Jan Hnilica. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub : Eminent, 1999. - Nestr. : il., tab. - Euromedia Group - Knižní klub, váz.

Malá encyklopedie moderní ekonomie / Milan Sojka, Bronislav Konečný - 3. dopl. vyd. - Praha : Libri, 1999. - 271 s. : il., tab. - brož.

MATLAB'99 : sborník příspěvků 7. ročníku konference. : palác Kovo, Praha 3.11.1999. - Praha : VŠCHT, 1999. - 268 s. : il. - brož.

Microsoft Access 2000 : velká kniha základů. / Jan Pokorný - 1. vyd. - Brno : Unis Publishing, 1999. - 336 s. : il. - brož.

Microsoft Access / Siniša Avram, Alempije Veljovic. - [Beograd] : [Beogradski izdavačko-grafički zavod], 1997. - 30 s. - Brož.

Morava v literatuře : soupis publikací, periodik a článků. 1998. / zpracovala Ivana Planá ...[et al.]. - Olomouc : Vědecká knihovna, 1999. - 97 s. - MZK Brno, váz.

Nástroje pro Windows / Pavel Macek - 1. vyd. - České Budějovice : Kopp, 1999. - 113 s. : il., tab. - brož.

Nejsme sami na zemi / Andreas von Rétyi - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 1999. - 292 s. - váz.

Netherlandish Painting 1480-1600 : The National Gallery in Prague - Collection of Old Masters. / [text of Catalogue] Olga Kotková. - Prague : The National Gallery, 1999. - 175 s. : il. + 1 příl. - brož.


Normalizovaná úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovým editorem : komentovaná norma s ukázkami. / Olga Kuldová - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1999. - 79 s. - brož.


Nostradamus '99 : 2nd Prediction conference on prediction, behavior of dynamic, systems and its application in control theory, physics, chemistry, economy, and more .... : October 7-8, 1999, Zlin, Czech Republic. / editor Ivan Zelinka - Brno : Technical University, 1999. - 147 s. : il. - brož.

Od emergencji do samoorganizacji : zagadnienie nowosci kultury. / Adam Nobis. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1999. - 209 s. - brož.

Oferta na dodání nábytku pro novou budovu muzejní v Plzni / [Tomáš Bernhardt] - Plzeň : Západočeské muzeum, 1999. - 23 s. : il. - brož.

Office 2000 : odpovědi na nejčastější otázky. / Martin S. Matthews, Carole Boggs Matthews. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 366 s. - brož.

Okres Jeseník v roce : soupis publikací a článků. 1998. / zpracovaly Ivana Planá, Alena Kovářová. - Olomouc : Vědecká knihovna, 1999. - 36 s. - váz.

Okres Nový Jičín v roce 1998 : soupis publikací a článků. 1998. / zpracovaly Ivana Planá, Alena Kovářová. - Olomouc : Vědecká knihovna, 1999. - 37 s. - váz.

Okres Olomouc v roce 1998 : soupis publikací a článků. 1998. / zpracovaly Ivana Planá, Alena Kovářová. - Olomouc : Vědecká knihovna, 1999. - 127 s. - váz.

Osmibitové mikrořadiče ZiLOG Z8 / Josef Hloušek - 1. vyd. - Praha : BEN - technická literatura, 1999. - 127 s. : il. - brož.

Panel : vyhodnocení základních charakteristik podniků a podnikatelů v České republice. 1998.. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 25 s., 45 tab., 18 grafů, příl. : tab., grafy. - brož.

Pivovar Hanušovice : 1874-1999. : 125. výročí svého vzniku. / Zdeňka Jandíková - Hanušovice : Pivovar Holba, 1999. - 34 s. : il., tab. - brož.

Planeta záhad Díl 3. Bytosti odjinud / Arnošt Vašíček. - Vyd. 1. - Praha : Baronet, 1999. - 171 s., obr. příl. : il., fot. - váz.

Pocta významnému mecenáši barokní kultury v Čechách Františku Antonínu hraběti Šporkovi / [úvod Vladislav Zadrobílek] - Vyd. 1. - Praha : Trigon, 1999. - 46 s. : barev. il. - brož.

Počítačové systémy II / Jan Bečka - Praha : ČVUT, 2000. - 69 s. : tab. - brož.

PowerPoint 2000 / Radek Maca - 1. vyd. - Praha : Grada, 1999. - 138 s. : il. - brož.

Profi-Marketing na internetu / Edda Bhattacharjee - Praha : Profess Consulting, 1999. - 162 s. : il., tab. + 1 disketa. + 1 CD-Rom. - brož.


Programiranje u Office-u 97 : Visual Basic for Applications 5.0. / Darko Miletic. - [Beograd] : [Beogradski izdavačko-grafički zavod], 1997. - 30 s. - Brož.


Propojování sítí s TCP/IP / Rita Pužmanová, Pavel Šmrha. - 1. vyd. - České Budějovice : KOPP, 1999. - 203 s. : tab. - brož.

Průmyslové roboty a robotizace strojírenské výroby / Jiří Němejc - 3. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1999. - 96 s. : il. - brož.

Průvodce znalostmi a dovednostmi evropských odborných pracovníků v oboru knihovnických a informačních služeb : eurosměrnice KIS. - Praha : Svaz knihovníků a informačních pracovníků, 1999. - 51 s. - brož.

Přehled ediční činnosti Vědecké knihovny za roky : bibliografický soupis. 1985-1999. / [zpracovala Stanislava Kupková]. - Vyd. 1. - Hradec Králové : Vědecká knihovna, 1999. - 47 s. - brož.

Přehled : zkušební laboratoře, kalibrační laboratoře, certifikační orgány, inspekční orgány. : (stav k 31.8.1999). - Praha : GAS, 1999. - 75 s. - brož.

Převratné objevy fyziky : od Galileiho k Lise Meitnerové. / Thomas Bührke - Vyd. 1. - Praha : Academia, 1999. - 231 s. - brož.

Přístupové a transportní sítě / Vladimír Kapoun - Vyd. 1 - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 77 s. : il. - brož.

Regionální muzeum v Teplicích : výroční zpráva za rok. 1998. / [Radek Spála] - Teplice : Regionální muzeum, 1999. - 70 s. - Brož.

Ročenka knihovny a muzea v Jaroměři 3. 1998. / [redaktorky Olga Mertlíková, Věra Sílová]. - Jaroměř : Městská knihovna, 1999. - 72 s. : il., fot. - brož.

Severní Morava : vlastivědný sborník. Sv. 51-75. Bibliografie / [uspořádal Zdeněk Filip]. - Šumperk : Okresní vlastivědné muzeum, 1999. - 64 s. - brož.

Seznam časopisů objednaných Ústřední zemědělskou a lesnickou knihovnou ÚZPI na rok 2000.. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1999. - 167 s. - Brož.

Sicherheit in verteilten, objektorientierten Systemen / Thomas Riechmann. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - X, 132 s. : il., tab. -
Skupinová spolupráce, správa a řízení oběhu dokumentů / Renáta Kunstová - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 80 s. : il. - brož.

Slovník spirituality / uspořádali Stefano de Fiores a Tullo Goffi - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1999. - 1295 s. - váz.

Souhrnná koncepce resortu pro osvětu, vzdělávání, výchovu a informování v záležitostech životního prostředí - 1. vyd. - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 1999. - 131 s. - brož.


Sovětská akta UFO : paranormální úkazy za železnou oponou. / Paul Stonehill ; odborný poradce Philip Mantle. - [Čestlice] : Rebo Productions, c1999. - 123 s. : il. - váz.


Starověké civilizace : 3000 př. n. l. až 500. / [editorka Jana Steinerová] - Praha : Slovart, 1999. - 128 s. : il., fot. - váz.

Střední Morava : kulturněhistorická revue. 1999. Č. 9.. - Olomouc : Memoria, 1999. - 151 s. : il., fot., tab. - brož.

Tabulkové procesory / Helena Benáčanová, Daniel Horad - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 186 s. : il. - brož.

Tah střelcem : šest let po boku Lubomíra Soudka. / Jaroslav Hudec - Praha : HAK, 1999. - 173 s. : il. - brož.

Tajemství kolem nás : záhady přírody, dějin, vědy a náboženství. / [Jean Balthazar ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Reader's Digest Výběr, 1999. - 336 s. : il. - váz.

Technická informatika ve strojírenství / P. Kopeček, P. Brůha, V. Holub - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1999. - 138 s. : tab. - brož.

The Litoměřice Gradual of 1517 : (Lovosice, Státní okresní archiv Litoměřice, IV C 1). / edited by Barry Frederic Hunter Graham - Brno : L. Marek, 1999. - 307 s. - váz.

The Prague Post Book of Lists : Business and Financial Data on more than 1.500 Top Czech Companies. 1997.. - Prague : The Prague Post, 1997. - 76 s. : fot., tab. - brož.

Transkripce čínštiny : sborník statí. : Praha, 12. 11. 1997. / editor Hana Třísková. - Praha : Česko-čínská společnost, 1999. - XV, 104 s. : il., tab. - brož.

Transkripce čínštiny : tabulky a návody. / editor Hana Třísková - Praha : Česko-čínská společnost, 1999. - IX, 133 s. : il., tab. - brož.

Tři dialogy o vědění / Paul K. Feyerabend - 1. vyd. - Praha : Vesmír, 1999. - 179 s. - brož.

Tudománytár (1834-1844) repertórium / összeállította Rózsa Mária. - Budapest : Országos Széchényi Könyvtár, 1999. - 221 s. - brož.

Tvorba relačních databázových systémů / Radim Farana - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 100 s. : il. - brož.

Učení Plejáďanů Země : klíče k živé přírodě. / Barbara Marciniaková s Karen Marciniakovou a Terou Thomasovou - Praha : Alternativa, 1999. - 226 s. - brož.

Unia Europejska a panstwa czlonkowskie : wspólpraca na co dzien. / Anna Sybilla Bidwell. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1999. - 110 s. : tab. - brož.

Univ. profesor Dr. Antonín Kolář : bibliografie. / [Igor Lisový] - Vyd. 1. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1999. - 29 s., 6 s. příl. : il., portrét - brož.


Uvod u WWW / Milan Kukrika. - [Beograd] : [Beogradski izdavačko-grafički zavod], 1997. - 23 s. - Brož.


Velká kniha o skenování / Pavel Knotek ...[et al.] - 1. vyd. - Brno : Unis Publishing, 1999. - 180 s., [6] s. barev. obr. příl. : il. - brož.

Velká obrazová všeobecná encyklopedie / James Hughes - Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka & Co., 1999. - 792 s. : il., mapy, tab. - váz.

Verfahren zur Prüfung stabförmiger technischer Objekte mittels computer-generierter Hologramme und Interferometrie mit streifender Inzidenz / Sven Brinkmann. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - 111 s. : il., fot., tab. - Brož.

Vesmír / [editorka Jana Steinerová] - Praha : Slovart, 1999. - 128 s. : il., fot. - váz.

Vesmír / [editorka Jana Steinerová]. - 2. čes. vyd. - Praha : Slovart, 1999. - 64 s. : il., fot. - váz.

Věda a antivěda / Gerald Holton - Vyd. 1. - Praha : Academia, 1999. - 214 s. - brož.

Vědomostní a jazykové testy k přijímacímu řízení na Policejní akademii ČR / [Dagmar Lanská, Jiří Semrád] - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 1999. - 191 s. - brož.

Visual Basic 6 : průvodce zkušeného programátora. / Evangelos Petroutsos - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 638 s. : il. - brož.

Vlastivědný sborník Podřipsko Č. 6 (1996) 2. K 95. výročí založení Podřipského muzea / [odpovědný redaktor Quido Kastner] - Roudnice nad Labem : Výbor společnosti pro obnovení Podřipského muzea, 1996. - 176 s. : il., tab. - brož.

Vom Bild zum Buchstaben - vom Buchstaben zum Bild : von der Arbeit an Horapollons Hieroglyphika. / Heinz-Josef Thissen - Mainz : Akademie der Wissenschaften und der Literatur, 1998. - 28 s. : tab. - brož.

Vražedné síly přírody / Dana Cihelková ; s ilustracemi Ladislava R. Hanky. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1999. - 126 s. : il. - brož.

Využití informačních technologií při budování konkurenční výhody : sborník prací z odborné konference. : Praha, 9. listopad 1999. / [redaktor Jiří Vaněk ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1999. - 131 s. : il. - brož.

Výpočetní systémy II / Arnošt Veselý - Vyd. 1. - Praha : Credit, 1999. - 166 s. : tab., il. - brož.

Výroční zpráva Jihočeského muzea v Českých Budějovicích za rok 1998. / [sestavil Pavel Šafr] - České Budějovice : Jihočeské muzeum, 1998. - 27 s., příl. - Brož.

Výroční zpráva Moravského zemského muzea za rok 1998. / [textová příprava Radka Durmonová ... et al.] - Brno : Moravské zemské muzeum, 1999. - 57 s. : il., tab. - brož.


Výroční zpráva 1998 : Alšova jihočeská galerie Hluboká nad Vltavou. / [zpracoval Hynek Rulíšek, Vlastimil Tetiva] - Hluboká nad Vltavou : Alšova jihočeská galerie, 1999. - Nestr. : il. - brož.


Výroční zpráva : občanské sdružení Naděje, Praha. 1998.. - Praha : Občanské sdružení Naděje, 1999. - 32 s. : fot., tab. - brož.

Výsledky činnosti veřejných knihoven regionu střední Čechy v roce 1998. / [zpracovaly Věra Přibylová, Vladimíra Grycová] - Kladno : Vědecká knihovna, 1999. - 19 s. : tab. - brož.

Word 2000 / Martin Kořínek - 1. vyd. - České Budějovice : Kopp, 1999. - 211 s. : il. - brož.

Word 2000 : efektivně. / Oldřich Růžička - 1. vyd. - Brno : CCB, 1999. - 239 s. : il. - brož.

Workshop CAD&CAE '99 : sborník referátů. : Pardubice, říjen 1999. / [sestavil Zbyněk Škvor] - 1. vyd. - Praha : Československá sekce IEEE, 1999. - 15 s. : il., tab. - brož.

Základy informatiky 10 : úvod do Windows 2000. : doplňkové skriptum. / Ivana Pultarová, Milan Pultar - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 2000. - 53 s. : il. - brož.

Základy mikropočítačů a úvod do programování v Assembleru / Pavel Valášek, Roman Loskot - Hradec Králové : Gaudeamus, 1999. - 96 s. : il. - brož.

Základy použití počítačů : počítačem podporované zpracování technických dokumentů. / Bohumil Šulc, Růžena Petrová, Vladimír Hlaváč - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1999. - 83 s. : il., tab. - brož.

Znalostní technologie II : znalostní a expertní systémy. / Peter Mikulecký, Josef Hynek, Imrich Lenharčík - Hradec Králové : Gaudeamus, 1999. - 122 s. : il. - brož.

Znojemsko v tisku : výběrová regionální časopisecká bibliografie. 1998. / [sestavila Zdena Falcová]. - Znojmo : Městská knihovna, 1999. - 125 s. - brož.

Zpravodajství Jana Kozánka z Opavy z let 1845-1849 : edice dokumentů. / k vydání připravil, úvodem a poznámkami opatřil Zdeněk Fišer - Kojetín : Katos, 1999. - 230 s. : il. (některé barev.) - brož.

Zprávy Společnosti Vítězslava Nováka Č. 34. / [připravil Miloš Schnierer]. - Praha : Společnost Vítězslava Nováka, 1999. - 31 s. : il. - Brož.

1001 otázek a odpovědí na vše kolem nás - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub : Balios : Euromedia, 1999. - 439 s. : il. - váz.

1001 tipů a triků pro Microsoft Windows 98 : rady a postřehy jak vylepšit Windows 98. / Jiří Hlavenka, Luboš Haško. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1999. - vii, 340 s. : il. + 1 CD-ROM. - brož.

20. století - jaké bylo : (v příbězích ze života a díla nositelů Nobelovy ceny). / Ivan Brož. - Vyd. 1. - Praha : X-Egem, 1999. - 358 s. : il., fot. - Knižní klub, váz.


3D Studio MAX / Vladimir Maric. - [Beograd] : [Beogradski izdavačko-grafički zavod], 1997. - 42 s. - Brož.


3D Studio MAX : kouzla s efekty. / Gref Carbonaro ... [et al.] - 1. vyd. - Brno : Unis Publishing, 1999. - 414 s., [6] barev. obr. příl. : il. - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist