Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2000 (květen-červen) - N. Jazykověda, literatura

za květen-červen 2000

Abeceda zjedla deda / Ljuba Štíplová ; illustrations Edita Plicková. ; [z češtiny přeložila Zuzana Halászová]. - Vyd. 1. - Bratislava : Matys, 1999. - Nestr. : barev. il. - váz.

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis : Facultas paedagogica. : Philologica. 19. Studia philologica. 9. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1999. - 126 s. : il., tab. - brož.

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis : Facultas Philosophica. : Philosophica - Aesthetica. 18. Kontext(y) I : Litteraria, theatralia, cinematographica : sborník Katedry teorie a dějin dramatických umění. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1999. - 148 s. - brož.

Adam Mickiewicz: Texty a kontexty : materiály z mezinárodní vědecké konference. : Olomouc 24. a 25. listopadu 1998. / [uspořadatelé Marie Sobotková, Jiří Fiala] - 1. vyd. - Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 1999. - 178 s., 9 obr. na příl. - brož.

Aleksandr Sergejevič Puškin : 1799-1837. : jubilejní výstava Slovanské knihovny, Klementinum, 3.-27.6. 1999. / [autorka libreta výstavy a sestavitelka publikace Marija Magidová] - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna ČR, 2000. - 50 s. - brož.

Algoritmizace a programování v jazyku Pascal / Břetislav Krček, Pavel Kreml - 2. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 190 s. - brož.

Alternatives 98 : The Proceedings of ATECR 1st International and 5th National Conference. : Prague, 18-20 September 1998. / [ed. Jana Dvořáková] - 1st publ. - Praha : Asociace učitelů angličtiny ČR-AUAČR/ATECR, 1999. - 128 s. - brož.

American language course : dictionary. : Stanag I, Book 1-10. / Eva Drahokoupilová ... [et al.] - Vyd. 1. - Hradec Králové : Vojenská lékařská akademie J.E. Purkyně, 2000. - 97 s. - brož.

Anatomická eponyma / Libor Páč - 1. vyd. - Praha : Galén, 2000. - 103 s. - brož.

Anglica Wratislaviensia 34. / edited by Anna Michonska-Stadnik. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1999. - 88 s. - brož.

Anglicko-český ekonomický slovník : s výkladem, výslovností a českým rejstříkem. / J.H. Adam - Vyd. 2. - Praha : LEDA, 2000. - xv, 803 s. - váz.

Anglicko-český teologický slovník / Terezie Josefa Strettiová - 2. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 66 s. - brož.

Angličtina hrou : zábavně, jednoduše, úspěšně. 1. Pro 1. rok výuky anglického jazyka / Uršula Lausterová - Liberec : Dialog, 1999. - 48 s. : il. - brož.

Angličtina hrou : zábavně, jednoduše, úspěšně. 2. Pro 2. rok výuky anglického jazyka / Uršula Lausterová - Liberec : Dialog, 1999. - 48 s. : il. - brož.


Angličtina pro 7. ročník základní školy : metodická příručka. / Eva Lacinová, Šárka Kadlecová - 1. vyd. - Praha : SPN - Pedagogické nakladatelství, 1999. - 80 s. - brož.


Ars : sbírka rozprav o umění. Sv. 18. Esej o básnickém baroku / Václav Černý. - Praha : Orbis, 1937. - 144 s. - Brož.

Biblija : knigi svjaščennogo pisanija. : tora proroki pisanija.. - Edgware : The Society for Distributing Hebrew Scriptures, 1997. - 1808 s. - váz.

Bibliografie české onomastiky 1995-1996. / zpracovala Marie Nováková. - Praha : Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, 1999. - 74 s. - brož.

Bítov : sborník. 1998. Poezie: svět a domov : Kdo je autor poezie? / [redaktor Miloš Voráč]. - Vyd. 1. - Brno : Petrov, 1999. - 204 s. : fot. - brož.

Brno Studies in English Vol. 25.. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 182 s. : il., tab. - brož.

Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik Bd. 13.. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 89 s. - brož.

Business english - No Problem! / [Jan Měšťan] - 1. vyd. - Písek : J & M, 2000. - 96 s. - brož.

Contemporary Literary Criticism : Criticism of the Works of Today's Novelists, Poets, Playwrights, Short Story Writers, Scriptwriters, and Other Creative Writers. Vol. 124. / editor Jeffrey W. Hunter ... [et al.] - Detroit : The Gale Group, 2000. - XIII, 535 s. : fot. - váz.

Contemporary Literary Criticism : Criticism of the Works of Today's Novelists, Poets, Playwrights, Short Story Writers, Scriptwriters, and Other Creative Writers. Vol. 125. / editor Jeffrey W. Hunter ... [et al.] - Detroit : The Gale Group, 2000. - XIV, 523 s. : fot. - váz.

Contemporary Literary Criticism : Criticism of the Works of Today's Novelists, Poets, Playwrights, Short Story Writers, Scriptwriters, and Other Creative Writers. Vol. 126. / editor Jeffrey W. Hunter ... [et al.] - Detroit : The Gale Group, 2000. - XIV, 521 s. : fot. - váz.

Contemporary Literary Criticism : Criticism of the Works of Today's Novelists, Poets, Playwrights, Short Story Writers, Scriptwriters, and Other Creative Writers. Vol. 126. / editor Jeffrey W. Hunter ... [et al.] - Detroit : The Gale Group, 2000. - XIV, 521 s. : fot. - váz.

Česká literatura ve zkratce 3. Období od 90. let 19. století po polovinu 40. let 20. století / Bohumil Svozil - Vyd. 1. - Praha : Brána, 2000. - 174 s. : il., fot. - Knižní klub, váz.

Česká próza 90. let / Lubomír Machala - Brno : CERM, 1999. - 25 s. - brož.

Česko - anglicko - německý, anglicko - německo - český a německo - česko - anglický úpravnický slovník / Peter Fečko, Erna Pukovcová, Marta Kostrová - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2000. - 286 s. - brož.

Český jazyk pro 2. ročník základní školy Část 2. / Ludmila Konopková, Věra Tenčlová, Věra Volfová. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 2000. - 95 s. : il. - brož.

Český jazyk pro 6. ročník ZŠ pro sluchově postižené : pracovní sešit 1. / Eva Duchaňová - 1. vyd. - Praha : Septima, 1999. - 64 s. : il. - brož.


Český pravopis - obtížná slova / Jiří Marek - Olomouc : Alda, 2000. - 216 s. - brož.

Čeština pro středně a více pokročilé / Jana Bischofová ... [et al.] - 2. dopl. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 244 s. - brož.

Čeština s překvapením : pro 4. roč. základní školy. / [Jana Svobodová, Hana Gřivačová] - 1. vyd. - Praha : Scientia, 2000. - 214 s. : il. - váz.

Čítanka plná pokladů : školní rok ve zvěrokruhu. : výběrové texty pro 4. třídu základní školy. / zpracoval Ludvík Štěpán ; výběr ilustrací Roman Karpaš. - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 2000. - 159 s. : il. - váz.

Čítanka 7 : příručka pro učitele. / Dagmar Dorovská, Vlasta Řeřichová - Olomouc : Prodos, 1999. - 61 s. - brož.

Člověk - jazyk - výchova a vzdělání : sborník příspěvků k sedmdesátinám prof. PhDr. Lumíra Riese, CSc.. / [editorky Hana Kantorková, Alena Stoklasová] - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2000. - 71 s. - brož.

Čtyřjazyčný slovník energetiky : čeština, angličtina, němčina, francouzština. / [Ladislav Bohal, Pavel Erban, Jiří Veselý] - Vyd. 1. - Voznice : Leda, 1999. - ix, 908 s. - váz.

Das Neue Testament : revidierte elberfelder Übersetzung.. - Edgware : The Society for Distributing Hebrew Scriptures, 1996. - 519 s. - váz.

Die Kategorie der Weiblichkeit im Tschechischen: Die Verwendung femininer und maskuliner Personenbenennungen für Frauen im Vergleich zum Deutschen / Jana Schwarz - Praha : Univerzita Karlova, 1999. - 135 s. - brož.

Ernst Jünger w publicystyce i literaturze polskiej lat 1930-1998 : antologia tekstów. / wybór i opracowanie Wojciech Kunicki, Krzysztof Polechonski - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1999. - 219 s. - váz.

Ernst Jünger w publicystyce i literaturze polskiej lat 1930-1998 : studium recepcyjne, bibliografia. / Wojciech Kunicki, Krzysztof Polechonski - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1999. - 557 s. - váz.

Finspongský rukopis Jana Amose Komenského : dosud neznámý anonymní rukopis Komenského předmluvy Europae lumina a Dedikace třem královstvím nalezený ve švédském Norrköpingu. / s komentářem a poznámkami vydává Blanka Karlsson - 1. vyd. - Brno : L. Marek, 2000. - 92 s. : il. - váz.

Foto německé gramatiky : [zpracováno podle nových pravidel německého pravopisu. / Miloslav Holman] - 2. vyd. - Praha : Kairos, 1999. - 1 dvoulist, 8 sloupců - váz.

Foto německé gramatiky : [zpracováno podle nových pravidel německého pravopisu. / Miloslav Holman] - 3. vyd. - Praha : Kairos, 1999. - 1 dvoulist, 8 sloupců - váz.

Foto německé gramatiky : [zpracováno podle nových pravidel německého pravopisu. / Miloslav Holman] - 4. vyd. - Praha : Kairos, 1999. - 1 dvoulist, 8 sloupců - váz.


Francouzské odborné texty / Nina Bechyňová, Milena Dvořáková, Slavomíra Ježková - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2000. - 145 s. - brož.

Francouzština v mezinárodním obchodě / Slavomíra Ježková - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2000. - 201 s. - brož.

Frázová slovesa v obchodních záležitostech / Austin F. Greer, Zuzana Vanišová - Vyd. 1. - Voznice : Leda, 1999. - 109 s. - brož.

Het Nieuwe Testament - Edgware : The Society for Distributing Hebrew Scriptures, [1996]. - 519 s. - váz.

Hořovice Václava Hraběte : sborník 4. bienále literární soutěže pro začínající autory. - Hořovice : Městské kulturní centrum, 2000. - 48 s. - Brož.

Humor nade vše / Ivan Svoboda - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1999. - 147 s. : il. - brož.

Italsko-český právnický slovník / Jana Tomaščínová, Milan Damohorský - Vyd. 1. - Voznice : Leda, 1999. - 116 s. - váz.

Jak dnes píšeme / mluvíme a jak hřešíme proti dobré češtině : (jazykové sloupky z Literárních novin 1992-99). / Naďa Svozilová - Vyd. 1. - Jinočany : H & H, 2000. - 171 s. - brož.

Jak udělat něco slovy / John Langshaw Austin - Vyd. 1. - Praha : Filosofia, 2000. - 172 s. - brož.

Jazyk C / Dalibor Kačmář - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - xii, 185 s. - brož.

Jinakost, cizost v jazyce a v literatuře : sborník z mezinárodní konference. : Ústí nad Labem, září 1998. / [red. Marie Čechová, Dobrava Moldanová] - 1. vyd. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 1999. - 409 s. - brož.

J. B. Moliere : Moliere a lékaři. / sepsal Jaromír Tesař ; ilustroval 3 dvoubarevnými litografiemi Adolf Born. - Vyd. 1. - Praha : Spolek českých bibliofilů, 1999. - 25 s. : il. - Brož.

Kánon západní literatury : knihy, které prošly zkouškou věků. / Harold Bloom - V čes. jaz. vyd. 1. - Praha : Prostor, 2000. - 637 s. - váz.

Krajiny japonské duše : čtrnáct esejů o moderní japonské literatuře. / Antonín Líman - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 2000. - 285 s. : il. - váz.

Kultura i egzystencja w poezji Jaroslawa Marka Rymkiewicza / Adam Poprawa - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1999. - 139 s. - brož.

Kultura manažerské komunikace / Jaroslav Bartošek - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 116 s. - brož.


Latina pro farmaceuty / Radoslava Šenkýřová - Vyd. 1. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2000. - 145 s. - brož.


Lékařský slang a úsloví / Antonín Doležal - 1. vyd. - Praha : Galén, 1999. - 87 s. : il. - brož.

Literatura i kultura popularna 8. / pod redakcja Tadeusza Zabskiego. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1999. - 257 s. - brož.

Literatura 19. a počátku 20. století (od romantiků po buřiče) : pro výuku literatury na středních školách. / Vladimír Prokop - Sokolov : O.K.-Soft, 2000. - 72 s. - Brož.

Literaturnyje tečenija i ličnosti russkoj literatury XX veka / J. Sováková, M. Zahrádka - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 73 s. - brož.

Literární archiv : sborník Památníku národního písemnictví. Roč. 30. 1998. Čeští spisovatelé a vznik republiky : k 80. výročí ČSR. - Vyd. 1. - Praha : Památník národního písemnictví, 1998. - 259 s. : il., fot. - brož.

Literární archiv : sborník Památníku národního písemnictví. Roč. 31. 1999. "Ale mne tato doba bolí..." : Karel Schulz - básník, prozaik a novinář : k 100. výročí narození. - Vyd. 1. - Praha : Památník národního písemnictví, 1999. - 239 s. : il., fot. - brož.

Literární kritika 1900-1945 : (ukázky). / Jiří Poláček - Brno : CERM, 1999. - 31 s. - brož.

Malý terminologický slovník literárněvědných ekvivalentů : [česko-anglicko-francouzsko-německo-ruský]. / [Hana Bednaříková ... et al.] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1999. - 59 s. - brož.

Mährische deutschsprachige Literatur : eine Bestandsaufnahme. : Beiträge der internationalen Konferenz. : Olmütz, 25.-28.4.1999. / [editor Ingegorg Fialová-Fürstová] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1999. - 288 s. - brož.

Metodická příručka k učebnici Čeština s překvapením pro 4. ročník ZŠ / Jana Svobodová - 1. vyd. - Praha : Scientia, 2000. - 58 s. - brož.

Microsoft Excel 2000 : programování ve VBA. / John Walkenbach - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1999. - xv, 679 s. : obr. + 1 CD. - brož.

Microsoft SQL Server 7.0 : administrace systému Training Kit. / [odpovědný redaktor Ivo Magera] - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1999. - xxxiv, 580 s. + 2 CD. - brož.

Moje první psaní : uvolňovací cviky s říkadly pro 1. ročník. / [Hana Mühlhauserová, Jaromíra Svobodová] - Vyd. 1. - Brno : Nová škola, 1999. - 39, 9 s. : il. - brož.

Mowa mieszkanców Poznania / Monika Gruchmanowa, Malgorzata Witaszek-Samborska, Malgorzata Zak-Swiecicka. - Wyd. 1. - Poznan : Wydawnictwo Poznanskie, 1986. - 173 s. - brož.


Národní zvyky též Několikero kejklů černokněžnických : poznámky k našemu vyjadřování slovem i písmem. / Karel Čapek ; [texty z let 1921 až 1938, psané do Lidových novin, vybral a uspořádal Jiří Hraše. ; lept proti titulu s portrétem autora vytvořila Eva Hašková]. - Praha : Bonaventura, 1999. - 54 s. : il. - brož.


Nástin dějin české literární kritiky / Aleš Haman - 1. vyd. - Jinočany : H & H, 2000. - 131 s. - brož.

Neerlandica Wratislaviensia 10. / onder redactie van Norbert Morciniec, Stanislaw Predota. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 300 s. : il., tab. - brož.

Německo-anglicko-český pedagogický slovník / Renate Seebauer, Josef Maňák - Brno : Paido, 1999. - 175 s. - brož.

Nic stálého přítomného : k literárnímu baroku. / Milan Kopecký - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 145 s. - brož.

Noul Legamint / tradus din limba greaca de Cornilescu. - Edgware : The Society for Distributing Hebrew Scriptures, 1997. - 519 s. - váz.

Objektové programování v C++ / Pavel Pokorný, Petr Mrázek - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 71 s. - brož.

Od jazyka ke komunikaci : didaktika českého jazyka a komunikační výchova. / Karel Šebesta - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1999. - 157 s. - brož.

On y va! : francouzština pro střední školy. : pracovní sešit. 1B. / Jitka Taišlová - 2., přeprac. vyd. - Voznice : Leda, 1999. - 119 s. : il. - brož.

On y va! : francouzština pro střední školy. : pracovní sešit. 2A. / Jitka Taišlová - 2., přeprac. vyd. - Praha : Leda, 1999. - 120 s. - brož.

On y va! : francouzština pro střední školy. : pracovní sešit. 2B. / Jitka Taišlová - 2., přeprac. vyd. - Praha : Leda, 1999. - 103 s. - brož.

Opakujeme češtinu v 7. ročníku : přehled učiva, doplňovací cvičení, diktáty. 2. díl. (2. pololetí) / Jaromíra Kvačková - Brno : Nová škola, 1999. - 56 s. - brož.

Opakujeme češtinu v 7. ročníku : přehled učiva, pravopisná cvičení, diktáty. 1. díl. (1. pololetí) / Jaromíra Kvačková - Brno : Nová škola, 1999. - 56 s. - brož.

Orfohrafičnyj slovnyk ukrajins'koji movy : blyz'ko 125 000 sliv. / [uklal Serhij Ivanovyč Holovaščuk ... et al.]. - Vyd. 2., vypravlene i dopovnene. - Kyjiv : Dovira, 1999. - 989 s. - váz.

Pascal pro zelenáče / Pavel Satrapa - Praha : Neokortex, 2000. - 253 s. - brož.

Pojmový slovník managementu : (česko-anglicko-německo-ruský). / Mojmír Vavrečka, Václav Lednický a kol. - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1999. - 202 s. - brož.


Poznanskie Spotkania Jezykoznawcze T. 4. / pod redakcja Zdzislawy Krazynskiej, Zygmunta Zagórskiego. - Poznan : Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk, 1999. - 64 s. : tab. - brož.


Poznanskie Spotkania Jezykoznawcze T. 5. Cz. 2. / pod redakcja Zdzislawy Krazynskiej, Zygmunta Zagórskiego. - Poznan : Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk, 1999. - 134 s. : tab. - brož.

Poznanskie Spotkania Jezykoznawcze T. 5. [Cz. 1]. / pod redakcja Zdzislawy Krazynskiej, Zygmunta Zagórskiego. - Poznan : Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk, 1999. - 204 s. : tab. - brož.

Pravidla českého pravopisu / [Věra Hartmannová a kolektiv] - 4. vyd., Reprint. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2000. - 351 s. - váz.

Prestito latino-elemento ereditaro nel lessico della lingua italiana doppioni e varianti / Oana Salisteanu Cristea - Praga : Universita Carolina, 2000. - 199 s. - brož.

Programování v jazyku Turbo Pascal I / Vladimír Beneš - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 174 s. : tab. - brož.

Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky / editor Jiří Gazda - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 121 s. - brož.

Regula Benedicti des Cod. 915 der Stiftsbibliothek von St. Gallen : die Korrekturvorlage der lateinisch-althochdeutschen Benediktinerregel. / herausgegeben von Achim Masser. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2000. - 120 s. : il. - brož.

Ruská gramatika v kostce / Milan Balcar - Vyd. 1. - Voznice : Leda, 1999. - 125 s. - brož.

Rzeczywistosc jezyka / pod redakcja Barbary Trojanowskiej - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1999. - 399 s. - brož.

Sbohem, pokojíčku : sborník prací dětské literární soutěže Drápanda 1999. / [texty a ilustrace vybral, sestavil Milan Hrabal] - Varnsdorf : Městská knihovna, 1999. - 29 s. : il., fot. - brož.

Schöpferische Begegnungen / herausgegeben von Norbert Honsza - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2000. - 251 s., 9 obr. na příl. : il. - brož.

Skladba češtiny : cvičení a výklad. / Miroslav Grepl, Petr Karlík - Praha : ISV, 1999. - 208 s. - váz.

Slabikář pro 1. ročník základní školy / Hana Mühlhauserová, Jaromíra Svobodová - Vyd. 1. - Brno : Nová škola, 1999. - 120 s. : il. - brož.

Slavica Wratislaviensia 105. / pod redakcja Krystyny Galon-Kurkowej. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1999. - 163 s. - brož.

Slovar' russkogo jazyka 11.-17. vv Vyp. 24. Se - Skoryj / [glavnyj redaktor G. A. Bogatova]. - Moskva : Nauka, 1999. - 254 s. - váz.


Slovník nářečí obce Kobylí a okolí / Josef Coufal - Vyd. 2. - Kobylí : Muzeum obce Kobylí - národopisná expozice, 1999. - 299 s. : mp. - Brož.


Slowianskie paralele: Jiří Orten i Krzystof Kamil Baczynski : z zagadnien semantyki jezyka poetyckiego. / Mieczyslaw Balowski - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská universita, 2000. - 261 s. - brož.

Soubor cvičení k české gramatice / Anna Antošová, Vlasta Pačesová, Petr Panev - Vyd. 2. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 69 s. - brož.

Staročeská milostná lyrika : a další studie ze staré české literatury. / Václav Černý - Vyd. 2., dopl. a upr. - Praha : Mladá fronta, 1999. - 459 s. : il. - váz.

Studium angličtiny v zahraničí : r. 2000. / Vladimír Čížek - 1. vyd. - Praha : Erton, 2000. - 85 s. - Brož.

Stylistická cvičebnice / Michal Křístek - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 69 s. - brož.

Španělština v mezinárodním obchodě / Slavomíra Ježková - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2000. - 149 s. - brož.

Text und Textverstehen im Unterricht Deutsch als Fremdsprache / Pavla Zajícová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1999. - 124 s. - brož.

The Holy Scriptures - Edgware : The Society for Distributing Hebrew Scriptures, 1997. - 1808 s. - váz.

The Holy Scriptures - Edgware : The Society for Distributing Hebrew Scriptures, [1997]. - 1808 s. - váz.

The New Testament of Our Lord and Saviour Jesus Christ - Edgware : The Society for Distributing Hebrew Scriptures, 1998. - 519 s. - váz.

Tradiční česká loutkářská dramatická tvorba / Jaroslav Blecha - Brno : CERM, 1999. - 18 s. - brož.

Tvorba jihomoravských spisovatelů v roce : výběrová bibliografie. 1998. / [zpracovala Jana Černá]. - Brno : Knihovna Jiřího Mahena, 1999. - 120 s. - brož.

Ukrajinština vážně i vesele / Josef Anderš - Vyd. 1. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1999. - 268 s. - brož.

Úvod do japanologie : jazyk a literatura. / Alice Kraemerová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 138 s. - brož.

Úvod do literární vědy / uspořádal Miltos Pechlivanos ... [et al.] - Praha : Herrmann, 1999. - 452 s. - Váz.


Videnije russkich avangardov / Tomáš Glanc - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1999. - 175 s. - brož.


Vrabec v porcelánu, slon v hrsti / Sylva Dvořáková, Slávek Hrzal - České vyd. 1. - Praha : Jan Vašut, 2000. - 136 s. : il. - brož.

Východoevropská moderna a její evropský kontext I / editor Ladislav Zadražil - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1999. - 193 s. - brož.

Výchova čtenáře v české počáteční škole : (1774-1948). / Vlasta Řeřichová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1999. - 120 s. - brož.

Vzpomínka na Antoina de Saint-Exupéry a jeho matku / dopisy Antoine de Saint-Exupéry ; dopisy, úryvek z Citadely a nápis na majáku v Agay přeložila a text o Antoniu de Saint Exupéry a jeho matce Marii de Saint-Exupéry napsala Zdeňka Stavinohová. ; [3 barevné lepty vytvořil Josef Istler]. - Praha : Bonaventura, 1999. - 93 s. : il. - brož.

Wirtschaftsdeutsch - Kein Problem! / [Jan Měšťan] - 1. vyd. - Písek : J & M, 2000. - 91 s. - brož.

Wortschatz Deutsch : tematický slovník moderní němčiny s testy ke každému tématu. / Diethard Lübke ; české zpracování Jitka Staňková. - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 1999. - 220 s. - brož.

Z New Yorku ... : příspěvky pro Hlas Ameriky z let 1993 až 1996. / Frieda Ross - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1999. - 100 s. : il. - brož.

Z problematyki ekspresjonizmu w literaturze rosyjskiej : od Leonida Andriejewa do Wsiewoloda Wiszniewskiego. / Anna Paszkiewicz - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1999. - 112 s. - brož.

Židovští autoři v literaturách evropských zemí : sborník přednášek z cyklu ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze v lednu 1998 až únoru 1999. / uspořádali Jiří Franěk a Miloš Pojar - Praha : Židovské muzeum, 1999. - 157 s. - brož.

Živá abeceda pro 1. ročník základní školy / Hana Mühlhauserová, Jaromíra Svobodová - Vyd. 1. - Brno : Nová škola, 1999. - 48 s. : barev. il. - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.08.2019 09:32
TOPlist