Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2000 (květen-červen) - M. Umění, architektura, fotografie, hudba, divadlo, film, sport, hry

za květen-červen 2000

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis : Facultas Philosophica. : Philosophica
- Aesthetica. 18. Kontext(y) I : Litteraria, theatralia, cinematographica : sborník Katedry teorie
a dějin dramatických umění. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1999. - 148 s. - brož.

Adolf Born : Travel Drawings, Pastels, Illustrations, Water Colours, Lithography,
Photogravure, Postage Stamp Designs, Costumes. / [text Miloš Macourek, František Dvořák] - 1st
Publ. in Czech Republic. - Prague : Slovart, 1999. - 333 s. : il. - váz.

Almanach k 90. výročí založení tělocvičné jednoty Sokol Olomouc - Nové Sady -
Olomouc : [s.n.], 1999. - 33 s., [7] s. il. příl. - brož.

Alternativní pohybové aktivity dětí a mládeže : soubor referátů z mezinárodního
metodického semináře. / [Michal Charvát ... et al.] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 76 s. - brož.

Anatomie pro výtvarníky : člověk, zvířata, srovnávací studie. / ilustrace András
Szunyoghy ; text Gy*rgy Fehér. - 1. čes. vyd. - Praha : Slovart, 1999. - 603 s. : il. - váz.

Básnické dílo : texty písní 1647-1661. / Adam Michna z Otradovic - Praha :
Nakladatelství Lidové noviny, 1999. - 718 s. - váz.

Bělské ulice / Ota Lauerman - Vyd. 1. - Bělá pod Bezdězem : Městský úřad, 1999. -
32, XXXI s. : fot. - brož.

Biblioteki klasztorne dominikanów na Slasku : (1239-1810). / Krystyna Zawadzka -
Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1999. - 128 s., 6 obr. na příl. : fot., tab. - brož.

Braunové / Ivo Kořán. - 1. vyd. - Praha : Akropolis, 1999. - 145 s. : fot. + 1 příl.
- váz.

Býti Švorcovou / svědectví herečky o sobě, lidech i událostech zaznamenal Jiří Zapletal
- Vyd. 1. - Praha : Erika, 2000. - 230 s. : il. - váz.

Cantienica : nový tréninkový program na udržení energie, vitality a zdraví. / Benita
Cantieni - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1999. - 109 s. : il. - váz.

Cesta na ostrov pokladů : celotáborová hra. / Dáša Žďárková - 1. vyd. - Brno :
Mravenec, 2000. - Nestr. : il. - brož.

Cestičkou světlušek Díl 2. 1. a 2. hvězda / [Světla Benešovská ... et al.] ; [ilustrace
Marika Petrmanová ... et al.]. - 1. vyd. - Praha : Junák, 1999. - 141 s., obr. příl. : il. - brož.

Cín : v historických sbírkách Muzea v Bruntále. / Petr Vojtal - Bruntál : Muzeum v
Bruntále, 1999. - 55 s. : 153 obr. - brož.


Císařský a královský hrad v Chebu / [Pavel Šebesta] - 1. vyd. - Cheb : Chebské
muzeum, 1998. - 20 s. : il. (většina barev.) - brož.


Cyklus Dvanáct ročních období : dvanáct mandal Galerie JJ Chomutov 1.1.-31.12.1998.
: Galerie U Bílého jednorožce - Klatovy 6.6.-25.7.1999. : Moravská galerie v Brně - Pražákův
palác 23.11.1999-2.1.2000. / fotografie Jiří Janda ; text Jiří Valoch. - Chomutov : Galerie JJ,
1999. - Nestr. : barev. il. - brož.

Česká serigrafie : Nová síň, GVU - Ostrava, prosinec 1998 - leden 1999. : Sál
archtektů, Staroměstská radnice - Praha, únor 1999. : Dům umění - Opava, duben 1999. : Galerie
moderního umění - Hradec Králové, leden - únor 2000. : Státní galerie - Zlín, březen - duben 2000.
/ [Eduard Ovčáček] - Ostrava : Ostravská univerzita, 1999. - Nestr. : barev. il. - brož.

Česká zastavení v Římě / Jana Koudelková - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2000. - 75 s.
- brož.

České reflexe : politický plakát Václava Ševčíka 1959/1994. : [Národní galerie v Praze
- Sbírka starého umění, říjen - listopad 1998]. / Petr Pithart, Marta Sylvestrová-Jamborová, Jarmila
Vacková - Praha : Národní galerie, 1999. - 47 s. : 82 obr. - váz.

Český film do roku 1945 / Ludvík Havel - Brno : CERM, 1999. - 27 s. - brož.

Čítanka výkresů ve stavebnictví : učeb. pro stř. odb. učiliště. / A. Doseděl a kolektiv
- 2., dopl. vyd. - Praha : Sobotáles, 1999. - 200 s. : obr., tab. - brož.

Dějiny umění 9. / José Pijoan - Vyd. 4., v Knižním klubu 1. - Praha : Knižní klub,
2000. - 334 s. : il., fot. - váz.

Dějiny výtvarné kultury 1 / Bohumír Mráz - 3. vyd., v Idea Servis 2. vyd. - Praha :
Idea Servis, 1998. - 183 s. : il., tab. - váz.

Díla gotických mistrů : katalog sbírky gotických plastik a deskových obrazů Okresního
muzea v Chomutově. / Eva Šamšulová - Chomutov : Okresní muzeum, 1999. - 95 s. : il. - Váz.

Dobrodružné hry a cvičení v přírodě / Jan Neuman ; ilustroval Petr Ďoubalík. - Vyd.
3. - Praha : Portál, 2000. - 325 s. : il. - brož.

Domácí výšivka : křížkový steh. / Melinda Coss - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group
- Knižní klub, 1999. - 168 s. : barev. il. - Euromedia Group, váz.

Dramatická výchova a divadlo / Marie Pavlovská, David Kroča - Brno : CERM, 1999.
- 26 s. - brož.

Dungeon Keeper 2 : oficiální příručka strategie. / [vedoucí editor Marek Kratochvíl]
- Brno : Stuare, 1999. - 271 s. : il. - brož.

Dvacet pět let Domu umění města Opavy / Kurt Gebauer, Pavel Šopák, Martin Klimeš
- Vyd. 1. - Opava : Parnas Trading, 1999. - 43 s. : il. - brož.

Ekologická stabilita a hodnocení krajiny : [sborník referátů ze semináře. : Ostrava,
listopad 1999. / ed. Konstantin Raclavský] - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita,
1999. - 64 s. : il., tab. - brož.


Encyklopedie rybaření : náčiní, techniky, druhy ryb, návnady. / John Wilson ... [et
al.] - Čes. vyd. 1. - Praha : Jan Vašut, 1999. - 192 s. : barev. il. - váz.

Eurobeds 2000 : atrakce, cestování, obchody, památky .... : katalog slev. - 5. vyd.
- [Praha] : Klub českých turistů, 2000. - Nestr. : il., tab. - Brož.

Falcon 4.0 : oficiální příručka strategie. / Pete Bonanni, Jamie Reiner - Brno : Stuare,
1999. - 346 s. : il. - brož.

Feng shui : [průvodce starým čínským uměním, které vám pomůže změnit váš život].
/ Kirsten M. Lagatreeová - Vyd. 1. - Příbram : IRY, 1999. - 63 s. : il. - brož.

Feng-šuej v zahradě : harmonické prostředí zahrady - zdroj vaší energie a zdraví. /
Elisabeth Kislingerová, Helga Hofmannová - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 2000. - 125 s. : il. - Ikar, váz.

Fotbal : základní program. / Rudolf Psotta - Vyd. 1. - Praha : NS Svoboda, 1999.
- 93 s., [2] s. obr. příl. : obr. - brož.

Fotografie před 100 lety : "Tvář včerejška" aneb fotografie jako dokument soudobého
životního stylu. : [Cheb 3.12.1999-1.1.2000. / výběr fotografií a text katalogu] Pavel Scheufler
- Cheb : Galerie 4 - galerie fotografie, 1999. - 31 s. : il. - Brož.

Fotografie v českých zemích 1839-1999 : chronologie. / Vladimír Birgus, Pavel
Scheufler - 1., upr. vyd - Praha : Grada Publishing, 1999. - 215 s., [16] s. barev. il. : il. - brož.

Fotografie z Indie : Zbraslav - zámek 27.2.-14.5.2000. / Milan Pitlach - Praha :
Národní galerie, c2000. - Nestr. : obr. - brož.

František Karel Palko : život a dílo malíře sklonku středoevropského baroka a jeho
bratra Františka Antonína Palka. / Pavel Preiss - Praha : Národní galerie, 1999. - 414 s. : il., fot.
- váz.

František Vysekal : (1882-1947). : 12. srpna - 28. října 1998, Vlašský dvůr. / Aleš
Rezler - Kutná Hora : Galerie Felixe Jeneweina, 1998?. - Nestr., 15 obr. - Brož.

Frisbee / Jan Filandr - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 98 s.
: obr. - brož.

Grafika / Alois Bauer - 1. vyd. - Olomouc : Rubico, 1999. - 247 s. : il. - brož.

Hamleti, klauni a ti druzí / Vladimír Jiránek - Praha : [Divadelní ústav, 1997]. - Nestr.
: il. -
Herec v moderním divadle : vize, metody a techniky herectví 20. stol.. / Jan Hyvnar
- 1. vyd. - Praha : Pražská scéna, 2000. - 291 s., [34] s. obr. příl. - váz.

Heroes of Might and Magic III : the Restoration of Erathia. : oficiální příručka
strategie. / Tom Ono - Brno : Stuare, 1999. - 359 s. : il. - brož.


Historie belcanta / Rodolfo Celletti - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 2000. - 210 s. - brož.

Historie kopané na Hlučínsku / sestavil Jindřich Smolka - Vyd. 1. - Kravaře : Kulturní
středisko zámek Kravaře ve Slezsku, 1998. - 202 s., obr. příl. : il. - váz.

Hudba v první Československé republice / Jaroslav Smolka - 1. vyd. - Praha :
Akademie múzických umění, 1999. - 81 s. - brož.

II. inventura Tomáše Bíma / František Dvořák a přátelé ; uspořádal František Kreuz.
- Praha : BA Praha, 1999. - Nestr., obr. - brož.

Interpretace v muzeu aneb Den bez divochů a průvodců / Stanislav Kužel - Vyd. 1. -
Praha : Dimenze 2+2, 1999. - 31 s., [52] s. příl. + 7 dvojlistů příl.. - brož.

IVK sedm / zodpovědný redaktor Vladimír Švec - Vyd. 1. - Ústí nad Labem :
Univerzita J. E. Purkyně, 1999. - Nestr. : il. - brož.

Jak se loví s muškou / [Hans Eiber] - Nové Město nad Metují : Agentura FOX, 1999.
- 94 s. : barev. il. - váz.

Jak si nenechat ublížit / Jane Goldmanová - 2. vyd. - Praha : Portál, 2000. - 142 s.
- brož.

Jak s dětmi trávit volný čas / Eva Reuysová, Hanne Viehoffová - Vyd. 2. - Praha :
Portál, 2000. - 180 s. : il. - brož.

Jaroslaw Kozlowski : Objekty a instalace. : Dům umění města Brna, 1.3.-16.4.2000.
/ [Pavel Liška] - Brno : Dům umění města Brna, 2000. - Nestr. : il. - Brož.

Jazzová sekce v čase a nečase : 1971-1987. / Vladimír Kouřil - Vyd. 1. - Praha :
Torst, 1999. - 397 s. : il. - váz.

Jevištní dílo Ludwiga van Beethovena / Rudolf Pečman - Vyd. 1. - Brno : Masarykova
univerzita, 1999. - 310 s. - brož.

Jindřich Prucha - Lomy : [Národní galerie v Praze, Sbírka moderního a současného
umění 10.12.1999-27.2.2000, Oblastní galerie v Liberci 9.3.-1.5.2000, Státní galerie výtvarného
umění Cheb 18.5.-9.7.2000. / [Tomáš Pospiszyl] - Praha : Národní galerie, [1999?]. - 51 s. : il.
(většina barev.) - brož.

Jízda na koni / Carolyn Hendersonová - Čes. vyd. 1. - Praha : Cesty, 1999. - 48 s.
: barev. il. - váz.

Jóga / André Van Lysebeth - Vyd. 1. - Praha : Argo, 1999. - 287 s. : il. - váz.

Jsem droid C-3PO / zaznamenal Marc Cerasini ; ilustrace Iain Morris. ; z anglického
originálu přeložil Stanislav Kadlec. - 1. vyd. - Praha : Egmont ČR, 1999. - Nestr. : il. - brož.

Kalendář akcí na Liberecku 2000 - 1. vyd. - Liberec : Okresní úřad, 1998. - Nestr.,
1 složený list - Brož.


Kaple sv. Václava / [Marie Kostílková, Petr Chotěbor] - Vyd. 1. - Praha : Správa
Pražského hradu, 1999. - 90 s., 1 obr. příl : il. - brož.

Kdo je kdo - architektura : architektura, urbanismus, interiéry, design Česká republika.
; editor Michael Třeštík. - Praha : Agentura Kdo je kdo, 2000. - 318 s. - váz.

Kdyby prase mělo křídla / písničky Petra Skoumala ; texty Pavel Šrut ... [et al.]. ;
ilustrace Markéta Prachatická. - 1. vyd. - Praha : Egmont ČR, 1999. - 70 s. : il. - brož.

Klavír : historie, psychologie, diskografie. / Jaroslav Pruner - Ostrava : Montanex,
1999. - 132 s. - brož.

Koledy z Brněnska nejen vánoční / [Olga Vlasáková ... et al.] - 1. vyd. - Brno :
Doplněk, 2000. - 89 s. : il. - brož.

Konstrukce historických staveb / Jiří Škabrada - Vyd. 1. - Paha : České vysoké učení
technické, 2000. - 192 s. : il. - brož.

Kůň a pony : úplný průvodce ježděním a péčí o koně a ponye. / Struan Reidová -
České vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 1999. - 128 s. : il. - váz.

Lands of Lore III : oficiální příručka strategie. / Steve Honeywell - Brno : Stuare,
1999. - 188 s. : il. - brož.

Letní rozhovor s Ondřejem Bezrem / Vladimír Mišík - Vyd. 1., 1. dotisk. - Brno :
Petrov, 1999. - 188 s. : il. - váz.

Létání je úžasné / Martin Javorek - Brno : L. Marek, 2000. - 86 s. : il. - brož.

Lidové tance : vybrané lidové tance pro základní a střední školy. / Hana Krapková,
Jana Šopková - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1999. - 50 s. : il. - brož.

Ludwig Mies van der Rohe - design a architektura Stuttgart, Barcelona, Brno : Dům
umění města Brna, Malinovského nám. 2, 17.12.1999 - 13.2.2000. / Alexander von Vegesack,
Matthias Kries - Brno : Dům umění města Brna, 1999?. - 1 složený list : il. - Brož.

Major Zeman trochu jinak / Jaroslav Marek - Vyd. 1. - Praha : Futura, 2000. - 69 s.
: fot. - brož.

Malá červená kniha : lekce a moudrosti nejlepšího učitele golfu. / Harvey Penick a
Bud Shrake - Praha : Pragma, 1999. - 207 s. - váz.

Malý umělec / Kay Barnhamová ... [et al.] - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co.,
1999. - 94 s. : il. - váz.

Má první jezdecká knížka / Margret Hampelová, Elke Stickelerová - Čes. vyd. 1. -
Praha : Svojtka & Co., 1999. - 63 s. : il. - váz.

Memento mori : historie pohřbívání a uctívání mrtvých. / Clemens J*ckle - Vyd. 1.
- Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2000. - 159 s. : barev. il. - váz.


Mensa představuje Bludiště rozumu pro děti / Robert Edward Allen - Čes. vyd. 1. -
Praha : Svojtka & Co., 1999. - 128 s. : obr. - brož.

Metodické pokyny ke konzervaci usňových nebo pergamenových knižních vazeb a ostatních
sbírkových předmětů vyrobených z kůže a pergamenu
/ Jana Odvárková ... [et al.] - 1. vyd.
- Praha : Národní knihovna ČR, 1999. - 22 s., příl. : il. - brož.

Metodický průvodce učebnicí Hudební výchova 3 pro 3. ročník základní školy /
Jindřiška Jaglová - 1. vyd. - Brno : Nová škola, c1999. - 40 s. : noty - brož.

Méně výstav a více umění : výběr z výtvarných referátů v Lidových novinách
1921-1939. / Josef Čapek - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 1999. - 234 s.
- brož.

Milena Dopitová - Installations 1992-1999 : Dům umění města Brna. : Museum of
Contemporary Art - Ludwig Museum Budapest. : Kunst. Halle, Krems. : 27. Oktober - 5.
Dezenber 1999. / Pavel Liška, Marek Pokorný - Brno : Dům umění města Brna, 1999. - 93 s. :
il. - brož.

Mince Františka I. : 1792-1835. / Vlastislav Novotný - 2. vyd. - Hodonín : Vlastislav
Novotný, 2000. - 122 s. : il. - brož.

Miroslav Horníček v Hovorech H z Paláce K / Svatopluk Beneš ...[et. al.] ; [k vydání
připravil Zdeněk Tulis]. - Vyd. 2. - Praha : Brána, 2000. - 179 s.,[8 s. barev. obr. příl.] : il. - váz.
Miscellanea musicologica : sborník prací Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty
Univerzity Karlovy. T. 36.. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 310 s. : il. - brož.

Modř mezi barvami / Jan Baleka - Vyd. 1. - Praha : Academia, 1999. - 207 s., [32]
s. barev. obr. příl. : il. - váz.

Moje kniha o fotbalu / Detlev Patz - České vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka & Co.,
1999. - 63 s. : il. - váz.

Muzikantská namlouvání / Věra Lejsková - 1. vyd. - Brno : Šimon Ryšavý, 2000. -
173 s. : il. - váz.

Můj kůň / Kate Needhamová - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 1999. - 127 s.
: il. - váz.

Návnady a nástrahy na kapry / Ken Townley - 1. vyd. - Nové Město nad Metují :
Agentura FOX, 1999. - 176 s., [6] s. barev. il. : il. - váz.

Nejhlubší vrstvy : obrazy z Čech 1996-1999. : Oblastní galerie Vysočiny Jihlava, říjen
- listopad 1999. : Muzeum dr. Aleše Hrdličky Humpolec, leden - únor 2000. : Prácheňské
muzeum Písek, červen 2000. / Dagmar Jelínková, Josef Drapell - Jihlava : Oblastní galerie
Vysočiny, 1999. - 21, 22 s., [20] s. barev. il. - brož.

Nové kouzelné origami nápady : papírové skládačky pro velké i malé. / Zülal
Aytüre-Scheeleová - Vyd. 2. - Praha : Ikar, 1999. - 79 s. : il. -


Nový Jičín / [text Jaroslav Zezulčík, ; foto Ladislav Šmitke]. - 2. vyd. - Ostrava :
Repronis, 1999. - 110 s. : fot. - váz.

Nulté hodiny Christopha Marthalera / [redakce Jan Kerbr, Milan Lukeš] - [Praha :
Divadelní ústav, 1998]. - 78 s. : fot. -
Obrazárna v hlavě : výtvarná čítanka od 8. ročníku základní školy a pro víceletá
gymnázia. 5. / Pavel Šamšula - 1. vyd. - Praha : SPL - Práce, 2000. - 63 s. : il., fot. - brož.

Obrazová rukověť obcí a církevních staveb v okrese Ústí nad Labem / Jiří Souček - Ústí
nad Labem : Albis International, 1999. - 383 s. : il. - brož.

Odborné kreslení : pro učební obor Cukrář, Cukrářka. / Jaroslava Stejskalová, Karel
Míšek - Vyd. 1. - Praha : Informatorium, 1999. - 91 s., il. příl. : il. - brož.

Od hlavy k patě : figurální tvorba českého umění 2. poloviny 20. století. / [text Petra
Lášková ; grafický design Zuzana Horecká, Zuzana Poloncová]. - Pardubice : Východočeská galerie, 1999. - 3 sešity : il. - váz.

Od Velké Moravy po dobu gotickou / Klement Benda ... [et al.] - Praha : Nakladatelství
Lidové noviny, 1999. - 251 s. : il. - NLN, váz.

Olomoucká brána : metropole střední Moravy v lidových písních. / uspořádal Pavel
Klapil - Olomouc : Intergrafis, 2000. - 74 s. : il. - brož.

Opuscula historiae artium Č. 43. 1999.. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita,
1999. - 125 s., obr. příl. : il., fot. - brož.

Op. 149. Melodická cvičení v rozsahu kvinty : piano 4 ms. / Antonio Diabelli ; rev.
Vojtěch Říhovský. - 11. vyd. - Praha : Editio Praga, 1999. - 39 s. -
Padesát let Radosti : loutkové divadlo Radost 1949-1999. / [Vlastimil Peška, Mirko
Matoušek, Vladimír Zajíc] - Brno : Loutkové divadlo Radost, 1999. - 143 s. : il. - Váz.

Památky Chrudimska / [průvodní slovo Ladislav Svoboda ... et al.] - Vyd. 1. - Hradec
Králové : Paradise Studio, 1999. - 1 slož. list (12 s.) : barev. il., mapa - Brož.

Pečeti a znaky obcí na Hlučínsku / Karel Müller - Vyd. 1. - Kravaře ve Slezsku :
Kulturní středisko, 1999. - 44 s. : il. - brož.

Pěvecké interpretační kurzy : 2. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Petra
Dvorského. : Jaroměřice nad Rokytnou 4.6.-1.7.2000. - Brno : Ars/koncert, 1999. - Nestr. : il.
- Brož.

Plavaná s Vincentem : chytání ryb na plavanou se splávkem. / Vincent Kluwe-Yorck
- Nové Město nad Metují : Agentura FOX, 1999. - 154 s., [8] s. barev. il. : il. - váz.

Podzim středověku / Johan Huizinga - Vyd. 1. - Jinočany : H & H, 1999. - 675 s.,
[12] s. obr. příl. - váz.

Poezie a skutečnost : malířství 19. století z Rýnského zemského muzea v Bonnu a z
rýnské soukromé sbírky. : Praha, Dům U Kamenného zvonu 3. února - 9. dubna 2000. / Nikola
Doll, Ingeborg Krueger, Hans M. Schmidt - Praha : Galerie hlavního města Prahy, 2000. - 103 s.
: barev. il. - brož.


Požár Národního divadla aneb Příliš mnoho náhod / Miroslav Ivanov - Vyd. 2. - Praha
: Acadamia, 2000. - 211 s., obr. příl. - váz.

Pražské domy vyprávějí... Díl l. / Josef Hrubeš, Eva Hrubešová ; ilustroval Karel
Stolař. - Vyd. 2., v nakladatelství Academia 1. - Praha : Academia, 2000. - 197 s. : il. - váz.

Pražské domy vyprávějí... Díl 2.. / Josef Hrubeš, Eva Hrubešová ; ilustroval Karel
Stolař. - Vyd. 2., v nakladatelství Academia 1. - Praha : Academia, 2000. - 203 s. : il. - váz.

Pražské domy vyprávějí... Díl 3.. / Josef Hrubeš, Eva Hrubešová ; ilustroval Karel
Stolař. - Vyd. 2., v nakladatelství Academia 1. - Praha : Academia, 2000. - 237 s. : il. - váz.

Premiéry bratří Čapků / František Černý - Vyd. 1. - Praha : Hynek, 2000. - 495 s.
: il. - váz.

Primáš Jaroslav Václav Staněk / Jiří Jilík ... [et al.] - Vyd. 1. - Velehrad : Refugium,
1998. - 127 s. : il. - váz.

Průvodce výtvarným uměním II : učenice výtvarné výchovy pro vyšší ročníky základní
školy. / Jaromír Adamec, Pavel Šamšula - 2. vyd. - Praha : SPL-Práce, 2000. - 119 s. : barev.
il. - brož.

Průvodce výtvarným uměním I : učenice výtvarné výchovy pro vyšší ročníky základní
školy. / Pavel Šamšula, Jaromír Adamec - 2. vyd. - Praha : SPL-Práce, 2000. - 149 s. : barev.
il. - brož.

Přehlídky a soutěže koní / Carolyn Hendersonová - Čes. vyd. 1. - Praha : Cesty, 1999.
- 48 s. : barev. il. - váz.

Příručka pro varhaníky : liturgika. : liturgická hudba. : stručný přehled dějin
katolické chrámové hudby. / Karel Cikrle, Jiří Sehnal - Vyd. 1. - Rosice : Gloria, 1999. - 195 s.
: il. - brož.

Psí vojáci : národ Psích vojáků. / Filip Topol - Vyd. 1. - Praha : Maťa, 1999. - 355
s. : il. - váz.

Původní venkovská zástavba v oblasti Jeseníků, její zachování a rozvoj : [domov,
kolébka lidskosti]. Díl 1. Textová část, detaily / Pavel Hron - Vyd. 1. - Moravský Beroun :
Moravská expedice, 1999. - 182 s. : fot. - váz.

Původní venkovská zástavba v oblasti Jeseníků, její zachování a rozvoj : [domov,
kolébka lidskosti]. Díl 2. Obrazová část / Pavel Hron - Vyd. 1. - Moravský Beroun : Moravská
expedice, 1999. - 336 s. : fot. - váz.


Regionalizace České republiky : formování regionů, jejich funkce, význam pro
začleňování do evropského prostoru. : Ústí nad Labem, 12.-13. října 1999. : sborník referátů z
mezinárodní konference. / [editoři Milan Jeřábek, Jana Peštová] - 1. vyd. - Ústí nad Labem :
Univerzita J.E. Purkyně, 1999. - 120 s. : il., tab. - váz.


Renčín pro pokročilé / Vladimír Renčín - Praha : Eminent, 1999. - Nestr. : il. - váz.

Ročenka ČSTV 1999. / [sestavili a uspořádali Jiří Lacina a Vladimír Civín] - 1. vyd.
- Praha : Olympia, 2000. - 166 s. - brož.

Ročenka STOP - Společnost pro technologie ochrany památek 1999. / editoři Ivan
Vaněček, Olga Kotlíková - Praha : Společnost pro technologie ochrany památek, 2000. - 111 s. : il.,
tab. - brož.

Roky rocku : hudební hvězdy pod drobnohledem. / Jaroslav Císař - Vyd. 1. - Praha
: Euromedia Group - Knižní klub, 2000. - 284 s. : il. - váz.

SAS příručka jak přežít / John Wiseman - Praha : Svojtka & Co., 1999. - 566 s. : il.
- brož.

Sbohem, pokojíčku : sborník prací dětské literární soutěže Drápanda 1999. / [texty
a ilustrace vybral, sestavil Milan Hrabal] - Varnsdorf : Městská knihovna, 1999. - 29 s. : il., fot.
- brož.

Skalky, skalničky a voda v zahradě / David Gerald Hessayon - Vyd. 1. - Praha : BETA,
2000. - 128 s. : il. - váz.

Slavičí osudy 2. / Miroslav Graclík - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2000. - 303
s. : il., fot. - váz.

Sociologický a prostorový výzkum vybraných regionů na česko-polské hranici :
závěrečná zpráva o výsledcích řešení grantu Grantové agentury ČR č. 403/96/0978. / Jana
Premusová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1999. - 52, 51, 22 s. - brož.

Spojovačky : 155 obrázků pro šikovné kluky a holčičky. / Luděk Schneider - Kladno
: Delta, 1999?. - 159 s. : il. - brož.

Srandy kopec 19. / Richard Pilgr - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2000. - Nestr. :
il. - brož.

Starcraft : Expansion Set: Brood War. : oficiální příručka strategie. / Bart Farkas
- Brno : Stuare, 1999. - 251 s. : il. - brož.

Staré rokycanské domy 4. / Karel Hofman - Vyd. 1. - Rokycany : Městská knihovna,
1998. - 55 s. : il. - Brož.

Staré rokycanské domy 5. / Karel Hofman - Vyd. 1. - Rokycany : Městská knihovna,
1999. - 68 s. : il. - Brož.Starověké stavby včera a dnes
/ Stefania a Dominic Perringovi - Vyd. 1. - Praha :
Fortuna Print, 1999. - 144 s. : il. - váz.


Sto let Klubu za starou Prahu : 1900-2000. : jubilejní sborník. / Kateřina Bečková
... [et al.] - Praha : Schola Ludus-Pragensia, 2000. - 279 s. : il. - váz.

Studia filmoznawcze 20. / pod redakcja Slawomira Bobowskiego. - Wroclaw :
Uniwersytet Wroclawski, 1999. - 157 s. - brož.

Suplementy ve výživě : ucelený informativní průvodce užíváním ergogenních látek v
kulturistirce. / Phil Embleton a Gerard Thorne - 1. vyd. - Pardubice : Ivan Rudzinskyj, 1999. -
576 s. : il. - váz.

Světlana : na houpacím koni. : životopis Světlany Nálepkové. / Táňa Nálepková -
Vyd. 1. - Praha : Baronet, 1999. - 349 s., obr. příl. - váz.

Světové metropole včera a dnes : procházka dějinami světových metropolí. : Paříž,
San Francisco, Řím , Praha, Jeruzalém a 13 dalších měst. / Jim Antoniou - Vyd. 1. - Praha :
Fortuna Print, 1999. - 144 s. - váz.

Šumava : místopisný slovník. / Vladimír Záruba, Pavel Koblasa - 1. vyd. - České
Budějovice : vl. nákl., 2000. - 199 s. : il. -

Tak daleko, tak blízko : Nokia Road-D1. : Dálnice D1 1.-30.11.1998. : Galerie
MXM 11.11.-6.12.1998. / Martin Dostál - Praha : Kant, 1999. - Nestr. : il. - brož.

Táto, mámo, pojďte si hrát / [Antonín Kábele ; ilustrace Luděk Schneider]. - Kladno
: Delta, 1999?. - 148 s. : il. - váz.

Techniky arteterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi / Jean Campbellová -
Vyd. 2. - Praha : Portál, 2000. - 199 s. - brož.

Teorie a praxe v tělesné výchově a sportu : sborník referátů z vědeckého semináře s
mezinárodní účastí. : Ústí nad Labem, 26.3.1999. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J. E.
Purkyně, 1999. - 117 s. : il. - brož.

Texty o divadle Část 1. / Jan Grossman ; uspořádal Miloslav Klíma ... [et al.]. - 1.
vyd. - Praha : Pražská scéna, 1999. - 297 s. - brož.

Texty o divadle Část 2. / Jan Grossman ; uspořádal Miloslav Klíma ... [et al.]. - 1.
vyd. - Praha : Pražská scéna, 2000. - 402 s. - brož.

Tělesná výchova a sport na základních a středních školách : Brno 29.-31. května 1996.
: vědecká konference. : soubor přednesených referátů. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita,
1996. - 246 s. : tab. - brož.

The Outdoors - the Roots of Life : Nature - The True Home of Culture. : International
Seminar of Outdoor Activities Olomouc, September 25.-27.1998. / [ed. Radek Hanuš] - 1. vyd. -
Olomouc : Univerzita Palackého, 1999. - 78 s. : tab. - brož.


Topografie paměti : Západočeská galerie v Plzni, Pražská 13, 8. února - 27. února
2000. / Claudia Medeiros Cardoso ... [et al.] - Plzeň : Západočeská galerie, 2000. - Nestr. : il.
- Brož.


Tradiční česká loutkářská dramatická tvorba / Jaroslav Blecha - Brno : CERM, 1999.
- 18 s. - brož.

Třesky plesky vlastenecky / text a ilustrace Jiří Jirásek - Vyd. 1. - Praha : Makropulos,
2000. - 263 s. : il. - brož.

Učedníci / [autor písní] Josef Hrubý - 1. vyd. - Praha : Rosa, c1999. - 145 s. : il. -

Václav Zykmund : Brno, Dům umění města Brna 15.12.-13.2.2000. / [text Pavel
Liška ... et al.] - Brno : Dům umění města Brna, 1999. - 148 s. : il. - brož.

Vánoční koledy : zpěvník s varhaním doprovodem. / [úprava]Antonín Tučapský - Vyd.
v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1999. - 125 s. : noty - váz.

Velká kniha her a hříček / Luděk Schneider - Kladno : Delta, 1999?. - Nestr. : obr.
- brož.

Velká Fatra a Šípska Fatra : turistický průvodce. / Otakar Brandos. - 1. vyd. - Vřesina
: SKY, 2000. - 159 s. : il., fot. - brož.

Videnije russkich avangardov / Tomáš Glanc - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1999. -
175 s. - brož.

Vladimír Venda - ohlédnutí : [Plzeň, Západočeská galerie] prosinec 1999-leden 2000.
/ [text Josef Hrubý] - Plzeň : Západočeská galerie, 1999. - 1 l. : il. - brož.

Výběrový slovníček termínů slovesné rozhlasové tvorby : Prix Bohemia Radio. :
mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby. : Poděbrady, září 1999. / Josef Maršík - Praha :
Sdružení pro rozhlasovou tvorbu, 1999. - 60 s. - brož.

Zahradní krby a grily 2. / Václav Vlk, Nevenka Vlková - 1. vyd. - Praha : Grada
Publishing, 2000. - 84 s. : il. - brož.

Záclony, závěsy, rolety / Melanie Paine ; fotografie Michael Crockett. - Vyd. 1. -
Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 1999. - 128 s. : barev. il. - váz.

Základy dramaturgie 1.. Situace / Jan Císař - 2. dopl. vyd. - Praha : Akademie
múzických umění, 1999. - 139 s. - brož.

Základy řešení objektů / Michail Lembák - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská -
Technická univerzita, 2000. - 110 s. - brož.

Zdravotně orientovaná tělesná výchova na základní škole / redaktorka publikace Karla
Ondrášková - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 183 s. : tab. - brož.


Zdroje informací "Sport Sciences" / Blahoslav Komeštík, Tomáš Dohnal - Olomouc :
Univerzita Palackého, 1999. - 72 s. : il. - Brož.


Zelený Raoul : nekonečný příběh České republiky očima Ufona. 6. / píše Hruteba
; kreslí Štěpán Mareš. - Vyd. 1. - Praha : Český spisovatel, 1999. - Nestr. : il. - brož.

Zimní zahrady : představy a skutečnost. : praktická příručka. / Edgar Haupt, Anne
Wiktorin - 1. čes. vyd. - Ostrava : HEL, 1999. - 119 s. : obr. - brož.

Zoologická zahrada / Milan Kořínek - 1. vyd. - Olomouc : Rubico, 1999. - 326 s., 27
barev. obr. : il. - brož.

Zrození metropole : moderní architektura a město ve střední Evropě 1890-1937. :
Obecní dům a Praha - Evropské město kultury roku 2000. : 15. prosince 1999 - 1. března 2000
výstavní sály Obecního domu. / ed. Eve Blau, Monika Platzer - Praha : Obecní dům, 2000. - 99
s., 14 obr. - Brož.

Židovské památky Holešova / Jaroslav Klenovský - Holešov : Městský úřad, 1999. -
76 s. : il. - Brož.

1000+1 rada pro rybáře / Jaromír Říha - Vyd. 7., upr. a dopl., v Ottově nakladatelství
1. - Praha : Cesty, 2000. - 391 s. - váz.

200 výtvarných činností : náměty pro tvořivost dětí od 3 let. / Maryann Kohlová -
Vyd. 2. - Praha : Portál, 2000. - 271 s. - brož.

27. aukce výtvarného umění : kresby, česká a světová grafika; fotografie, bibliofilie,
knihy; podpisy, dopisy. : Praha - Žofín, Slovanský ostrov; 8.4.2000. 27.. - Praha : Kulturní
centrum Žofín, 2000. - 20 s. : il., fot. + 1 příl. - Brož.

28. aukce výtvarného umění : obrazy, kresby 18.-20. století; sochy, plastiky; česká a
světová grafika. : Praha - Žofín, Slovanský ostrov; 13.5.2000. 28.. - Praha : Kulturní centrum
Žofín, 2000. - 24 s. : il., fot. + 1 příl. - Brož.

50 gorolski swieto i zespól MK PZKO Jablonków Gorol obchodzi swe piecdziesieciolecie
: Jablonków, 1997. / [redaktor Józef Cienciala ... et al.]. - Jablonków : Polski Zwiazek
Kulturalno-Oswiatowy, 1997. - 55 s. : fot. - Brož.

55 návodů, jak snížit váš golfový handicap / Jack Nicklaus ; s kresbami Francise
Goldena. - Praha : Pragma, 1999. - 119 s. - váz.

6 x 12 her a pohádek : zábavné činnosti pro skupiny dětí od 4 do 8 let. / Renata
Bronzinová, Elio Giacone - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2000. - 137 s. : il. - brož.

99 končí - pokračuje 68 / Jaromír Jágr, Pavel Bárta - 1. vyd. - Praha : APS Agency,
1999. - 77 s. : il. - váz.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 16.09.2019 10:14
TOPlist