Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2000 (květen-červen) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis

za květen-červen 2000

Abeceda zjedla deda / Ljuba Štíplová ; illustrations Edita Plicková. ; [z češtiny přeložila Zuzana Halászová]. - Vyd. 1. - Bratislava : Matys, 1999. - Nestr. : barev. il. - váz.

Alternatives 98 : The Proceedings of ATECR 1st International and 5th National Conference. : Prague, 18-20 September 1998. / [ed. Jana Dvořáková] - 1st publ. - Praha : Asociace učitelů angličtiny ČR-AUAČR/ATECR, 1999. - 128 s. - brož.

Annual Report : Brno University of Technology. 1998. / [edited by Alena Mizerová, Jaromír Pěnčík]. - Brno : Vutium, 1999. - 189 s. : fot., tab., grafy. - brož.

Budoucí učitelé na souvislé praxi aneb rukověť fakultního cvičného učitele : (příručka pro fakultní cvičné učitele a profesionálně zainteresované studenty učitelství pro 1. stupeň ZŠ). - 2., dopl. vyd. - Brno : Paido, 1999. - 93 s. - brož.

Cesta na ostrov pokladů : celotáborová hra. / Dáša Žďárková - 1. vyd. - Brno : Mravenec, 2000. - Nestr. : il. - brož.

Cestičkou světlušek Díl 2. 1. a 2. hvězda / [Světla Benešovská ... et al.] ; [ilustrace Marika Petrmanová ... et al.]. - 1. vyd. - Praha : Junák, 1999. - 141 s., obr. příl. : il. - brož.

Chrestomatie z dějin pedagogiky / Z. Kučera, V. Štverák ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 491 s. - brož.

Co dělat, aby se vaše děti správně chovaly / Sal Severe - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2000. - 195 s. : tab. - brož.

Cvičení a hry pro globální výchovu 1 / Graham Pike, David Selby - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2000. - 253 s. : il. - brož.

Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení : rozvoj vnímání a poznávání. / Věra Pokorná - Vyd. 2. - Praha : Portál, 2000. - 153 s. : il. - brož.

Čítanka 7 : příručka pro učitele. / Dagmar Dorovská, Vlasta Řeřichová - Olomouc : Prodos, 1999. - 61 s. - brož.

Člověk - jazyk - výchova a vzdělání : sborník příspěvků k sedmdesátinám prof. PhDr. Lumíra Riese, CSc.. / [editorky Hana Kantorková, Alena Stoklasová] - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2000. - 71 s. - brož.

Dějiny vědy a techniky 5. 15. a 16. seminář pro vyučující dějinám věd a techniky / [editor Jaroslav Folta]. - Praha : Národní technické muzeum, 2000. - 98 s. - Brož.

Dějiny ženy : populárně sociologické, etnologické a kulturně historické kapitoly. / Stanislav Kostka Neumann ; autorka doplňku Evženie Kloučková. - 1. vyd. v nakl. Otakar II. - Praha : Otakar II., 1999. - 1077 s., obr. příl. : il. - Otakar II., váz.


Děti potřebují hranice / Jan-Uwe Rogge - Vyd. 2. - Praha : Portál, 2000. - 131 s. - brož.


Děti pro pětihory / Emilie Strejčková - 1. vyd. - Praha : Zájmové sdružení Toulcův dvůr, 1998. - 60 s. : il. - Brož.

Dětské čtenářství a literární výchova / Jaroslav Toman - Brno : CERM, 1999. - 22 s. - brož.

Didaktické a technické pomůcky pro sluchově postižené v MŠ A ZŠ / Jana Barešová, Jaroslav Hrubý - 1. vyd. - Praha : Septima, 1999. - 24 s. : il. - brož.

Didaktika IV / Alena Nelešovská, Hana Spáčilová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1999. - 46 s. - brož.

Didaktika I / Alena Nelešovská a kol - 2. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1999. - 48 s. - brož.

Distanční vzdělávání v České republice - současnost a budoucnost : sborník příspěvků z konference .... : Praha, září 1999. / [redaktor Helena Zlámalová, Marta Šlemedová] - Vyd. 1. - Praha : Národní centrum distančního vzdělávání, 1999. - 99 s. - brož.

Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové do roku 2005 a jeho aktualizace pro rok 2000 / [zpracoval Miloslav Prokeš] - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1999. - 41 s. : tab., il. - brož.

Dobrodružné hry a cvičení v přírodě / Jan Neuman ; ilustroval Petr Ďoubalík. - Vyd. 3. - Praha : Portál, 2000. - 325 s. : il. - brož.

Dramatická výchova a divadlo / Marie Pavlovská, David Kroča - Brno : CERM, 1999. - 26 s. - brož.

Esej o politickém harémismu : kritická zpráva o stavu feminismu v Čechách. / Mirek Vodrážka - Brno : "Zvláštní vydání", 1999. - 70 s. : il. - brož.

Hdese, hdese na Hané : hanácké povídky. / Jôzef Ludvik Srda - Olomouc : Votobia, 1999. - 183 s. : il. - brož.

Historie pedagogicko-psychologického poradenství / Rudolf Kohoutek - Brno : CERM, 1999. - 24 s. - brož.

Hořovice Václava Hraběte : sborník 4. bienále literární soutěže pro začínající autory. - Hořovice : Městské kulturní centrum, 2000. - 48 s. - Brož.

Hovory : sborník Nadačního fondu Přemysla Pittra a Olgy Fierzové, Praha. 5. / [redaktor sborníku Jan Štěpán] - Praha : Oliva, 1999. - 95 s., 14 obr. na příl. : fot. - brož.

Humanitní repete : testy pro přijímací zkoušky na humanitní obory. : 1400 otázek. : dějepis, logika, všeobecný přehled, ukázková zadání. / [Josef Chaloupka ... et al.] - 1. vyd. - Třebíč : Radek Veselý, 2000. - 116 s. - brož.


Informace o studiu Přírodovědecké fakulty UK - Praha : Univerzita Karlova, 1998. - 23 s. - Brož.


Interpretace v muzeu aneb Den bez divochů a průvodců / Stanislav Kužel - Vyd. 1. - Praha : Dimenze 2+2, 1999. - 31 s., [52] s. příl. + 7 dvojlistů příl.. - brož.

IVK sedm / zodpovědný redaktor Vladimír Švec - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, 1999. - Nestr. : il. - brož.

Jak ochránit své dítě / Michele Elliottová - Vyd. 3. - Praha : Portál, 2000. - 153 s. - brož.

Jak se dostat na střední školu / Václav Mertin - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 85 s. - brož.

Jak s dětmi trávit volný čas / Eva Reuysová, Hanne Viehoffová - Vyd. 2. - Praha : Portál, 2000. - 180 s. : il. - brož.

Kalendář akcí na Liberecku 2000 - 1. vyd. - Liberec : Okresní úřad, 1998. - Nestr., 1 složený list - Brož.

Kamínky : příručka pro učitele sobotní školy dětí předškolního věku. A 6. / [Pavla Šustková]. - Praha : Advent-Orion, 1999. - 18 s. - brož.

Koledy z Brněnska nejen vánoční / [Olga Vlasáková ... et al.] - 1. vyd. - Brno : Doplněk, 2000. - 89 s. : il. - brož.

Kolem světa : Amerikou, Tichomořím do Asie. / Leoš Šimánek - Nové Město nad Metují : Agentura FOX, c1999. - 142 s. : barev. il. - váz.

Lidová kultura na Hlučínsku : (sborník příspěvků z mezinárodní konference pořádané v květnu 1998 v Bolaticích). / [připravil] Erich Šefčík - Vyd. 1. - Kravaře ve Slezsku : Kulturní středisko zámek Kravaře, 1999. - 188 s. : il., tab. - brož.

Malý umělec / Kay Barnhamová ... [et al.] - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 1999. - 94 s. : il. - váz.

Matematika 7 : pracovní sešit s komentářem pro učitele. Část 1. / Josef Molnár ... [et al.] - Olomouc : Prodos, 1999. - 87 s. : il. - brož.

Matematika 7 : pracovní sešit s komentářem pro učitele. Část 2. / Josef Molnár ... [et al.] - Olomouc : Prodos, 1999. - s. 91-175. : il. - brož.

Memento mori : historie pohřbívání a uctívání mrtvých. / Clemens Jöckle - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2000. - 159 s. : barev. il. - váz.

Metodická příručka k učebnici a pracovním sešitům matematiky pro 4. ročník základní školy / Věra Kárová - 1. vyd. - Praha : Scientia, 2000. - 53 s. : il. - brož.

Metodická příručka k učebnici Čeština s překvapením pro 4. ročník ZŠ / Jana Svobodová - 1. vyd. - Praha : Scientia, 2000. - 58 s. - brož.


Metodická příručka k učebnici Prvouka I aneb jak to bylo s Matýskem a Klárkou / Jarmila Pánková - 1. vyd. - Praha : Scientia, 2000. - 99 s. - brož.


Metodická příručka pro gymnázia k řadě Historie / Dana Bartošová - 1. vyd. - Praha : Scientia, 2000. - 43 s. : il. - brož.

Metodický průvodce učebnicí Hudební výchova 3 pro 3. ročník základní školy / Jindřiška Jaglová - 1. vyd. - Brno : Nová škola, c1999. - 40 s. : noty - brož.

Milá maminko, milý tatínku : Downův syndrom - jeden chromozom navíc. / Monika Janíková, Dagmar Dzúrová a kolektiv - 2., přeprac. vyd. - Praha : Triton, 2000. - Nestr. : il. - brož.

Mlode pokolenie Polski / pod redakcja Barbary Rogowskiej - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2000. - 209 s. - brož.

Moje první psaní : uvolňovací cviky s říkadly pro 1. ročník. / [Hana Mühlhauserová, Jaromíra Svobodová] - Vyd. 1. - Brno : Nová škola, 1999. - 39, 9 s. : il. - brož.

Možnosti reedukace zraku při kombinovaném postižení / Marie Vítková ... [et al.] - Brno : Paido, 1999. - 94 s. - brož.

Myšlení člověka primitivního / Lucien Lévy-Bruhl - Vyd. 1. - Praha : Argo, 1999. - 362 s. - váz.

Nabídka studijních programů realizovaných v ČR: distanční a kombinovaná forma studia / [autor a redakce Helena Zlámalová, Marta Šlemendová] - Vyd. 3., aktual. - Praha : Centrum pro studium vysokého školství, 1999. - 30 s. - Brož.

Násilí ve škole a jak mu čelit / Helmut H. Erb - 1. vyd. - Praha : Amulet, 2000. - 126 s. - váz.

Německo-anglicko-český pedagogický slovník / Renate Seebauer, Josef Maňák - Brno : Paido, 1999. - 175 s. - brož.

Obchodní akademie Olomouc v letech 1994-1999 : vydáno v roce 80. výročí založení školy. / [zpracovali Dana Slezáková, Jan Sobotka] - Olomouc : Obchodní akademie, 1999. - 34 s. : il. - brož.

Obchodní katalog učebnic pro základní školy : naše nůše, ...aby děti měly. - Praha : Peres, 1999. - 376 s. - brož.

Obecná pedagogika II / Helena Grecmanová ... [et al.] - Vyd. 1. - Olomouc : Hanex, 1998. - 192 s. - brož.

Obrazárna v hlavě : výtvarná čítanka od 8. ročníku základní školy a pro víceletá gymnázia. 5. / Pavel Šamšula - 1. vyd. - Praha : SPL - Práce, 2000. - 63 s. : il., fot. - brož.

Obraz katolického inteligenta / [redaktor Jiří Novotný] - 1. vyd. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1999. - 27 s. - brož.


Od jazyka ke komunikaci : didaktika českého jazyka a komunikační výchova. / Karel Šebesta - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1999. - 157 s. - brož.


Pečeme na vánoce : velká obrazová kniha o pečení. : věnečky, hvězdičky a křupavé pečivo snadno a rychle - krok za krokem v textu a obraze. / Regine Stronerová - Dotisk 1. vyd. - Praha : Svojtka & Co., 1999. - 99 s. : il. - brož.

Pedagogika II : kapitoly z obecné didaktiky. / M. Kurelová ... [et al.] - 2., upr. vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1999. - 167 s. - brož.

Počátky nových škol v českých zemích / Josef Cach - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999. - 124 s. - brož.

Politologia wroclawska : ksiega jubileuszowa z okazji 30-lecia Instytutu Politologii Uniwersytetu Wroclawskiego. / redaktor tomu Kazimierz Dziubka ...[et al.] - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2000. - 194 s. - brož.

Povolání vysokoškolského učitele v mezinárodním srovnání : výsledky globálního výzkumu akademické profese ve třinácti zemích světa. / Jürgen Enders, Ulrich Teichler - Vyd. 1. - Praha : Centrum pro studium vysokého školství, 1999. - 80 s. : tab. - brož.

Práva a participace dětí v rodině, ve škole a ve veřejném životě : sborník z pracovního semináře konaného v Hradci Králové, 21.4.1999. / editoři Kamil Janiš, Jaroslav Šturma - Hradec Králové : Gaudeamus, 1999. - 87 s. - brož.

Priority pro českou vzdělávací politiku : mimořádné zasedání Výboru pro vzdělávání OECD v Praze 26.-27. dubna 1999. / [zpracovali Ladislav Čerych ... et al.] - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 1999. - 51 s. : tab. - brož.

Proč jsou šťastné děti šťastné / Steve Biddulph - Vyd. 2. - Praha : Portál, 2000. - 139 s. : il. - brož.

Průvodce učebnicí prvouky pro 1. ročník : cestička do školy I.-II.. / Hana Rezutková, Olga Brabencová a kol. - Vyd. 1. - Všeň : ALTER, 2000. - 86 s. : il. - brož.

Přehled vzdělávacích aktivit v zahraničí Část 2. / [Josef Dolínek]. - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2000. - 92 s. - brož

Přijímací zkoušky na čtyřletá gymnázia, obchodní akademie, střední školy 1999 [1]. Zadání, detailní řešení / [odpovědný redaktor Lubor Habrda] - Vyd. 1. - České Budějovice : Intensiv Studium Center, 1999. - Nestr. - Brož.

Přijímací zkoušky na gymnázia, obchodní akademie a stř. školy [2]. Řešení ke sbírce / [odpovědný redaktor Lubor Habrda] - Vyd. 1. - České Budějovice : Intensiv Studium Center, 1999. - Nestr. - Brož.

Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia 1999 [1]. Zadání, detailní řešení / [odpovědný redaktor Lubor Habrda] - Vyd. 1. - České Budějovice : Intensiv Studium Center, 1999. - Nestr. - Brož.


Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia [2]. Řešení ke sbírce / [odpovědný redaktor Lubor Habrda] - Vyd. 1. - České Budějovice : Intensiv Studium Center, 1999. - Nestr. - Brož.


Příběhy pomáhají s problémy / Bernd Badegruber, Friedrich Pirkl - 4. vyd. - Praha : Portál, 2000. - 109 s. : il. - brož.

Příprava k přijímacím pohovorům z matematiky / Petra Poulová, Pavel Pražák - Hradec Králové : Gaudeamus, 1999. - 106 s. : il. - brož.

Psychická zátěž u dětí základní školy / Zdeněk Mlčák - 1. vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1999. - 193 s. : tab. - brož.

Psychologie dítěte / Jean Piaget, Bärbel Inhelderová - Vyd. 3., v nakl. Portál 2.. - Praha : Portál, 2000. - 143 s. - brož.

Psychologie problémového dítěte předškolního věku : učební texty pro studující speciální pedagogiky - učitelství mateřských škol. / Marie Vágnerová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2000. - 100 s. - brož.

Psychologie problémových dětí a mládeže : učební text pro vychovatele obor speciální pedagogika. / Marie Vágnerová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2000. - 125 s. - brož.

Raabík : náměty pro tvořivé vyučování na 1. stupni ZŠ. 7. aktualizace. / Ivana Rádková ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2000. - Přeruš. str. - brož.

Raabík : náměty pro tvořivé vyučování na 1. stupni ZŠ. 8. aktualizace. / Ivana Rádková ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2000. - Přeruš. str. - brož.

Romové / Thomas Acton, David Gallant, Pavel Vondráček - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 2000. - 48 s. : il. - brož.

Romové : tradice a současnost. / [Petr Šuleř ... et al.] - Brno : SVAN, 1999. - 90 s. : il. - Moravské zemské muzeum, váz.

Rozvíjení tvořivosti techniků / Ladislav Votruba - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2000. - 181 s. - brož.

Seznam přednášek Evangelické teologické fakulty UK ve studijním roce 1999/2000. - Praha : Peres, 1999. - 72 s. - brož.

Seznam přednášek Fakulty sociálních věd UK v akademickém roce 1999/2000. - Praha : Peres, 1999. - 202 s. - brož.

Slabikář pro 1. ročník základní školy / Hana Mühlhauserová, Jaromíra Svobodová - Vyd. 1. - Brno : Nová škola, 1999. - 120 s. : il. - brož.

Slabikář / Jiří Žáček ; ilustrace Helena Zmatlíková. - Vyd. 6., rozš. - Všeň : Alter, 2000. - 125 s. : il. - váz.


Slovácko : společenskovědní sborník pro moravsko-slovenské pomezí. Roč. 41. 1999.. - Uherské Hradiště : Slovácké muzeum, 2000. - 334 s. : il., fot. - brož.


Snahy generace : zpráva o 1. sjezdu studenstva a mladé intelligence radikálně pokrokové. : Písek, 13.-14.8.1907. / uspořádal Jaromír Malý - Praha : "Časopis pokrokového studenstva", 1908. - 89 s. - Brož.

Sociální analýza mládeže ve východočeském regionu : [výzkumný záměr]. / editoři Blahoslav Kraus, Kamil Janiš - Hradec Králové : Gaudeamus, 1999. - 60 s. : mapy, tab., il. - Brož.

Souborná zkouška z matematiky / Petra Hralová, Jarmila Laichterová - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 65 s. : il. - brož.

Speciální psychologie I / Jiří Václav Musil - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1999. - 294 s. - brož.

Specifické poruchy učení a chování : sborník. 2000. / editor Anna Kucharská - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2000. - 166 s. - brož.

Společnost přátel Afriky Olomouc v roce : bulletin olomouckých členů Společnosti přátel Afriky. 1996. 10. ročník Bulletinu olomouckých přátel Afriky. - Olomouc : Společnost přátel Afriky, [1997]. - Nestr. : il., fot. - Brož.

Společnost přátel Afriky Olomouc v roce : bulletin olomouckých členů Společnosti přátel Afriky. 1997. 10 let Přátel Afriky v Olomouci : 1987-1997. - Olomouc : Společnost přátel Afriky, [1998]. - Nestr. : il., fot. - Brož.

Společnost přátel Afriky Olomouc v roce : bulletin olomouckých členů Společnosti přátel Afriky. 1998.. - Olomouc : Společnost přátel Afriky, [1999]. - Nestr. : il., fot. - Brož.

Společnost přátel Afriky Olomouc v roce : bulletin Společnosti přátel Afriky v Olomouci. 1999.. - Olomouc : Společnost přátel Afriky, [2000]. - Nestr. : il., fot. - Brož.

Strategie řízení třídy : jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. / James S. Cangelosi - Vyd. 3. - Praha : Portál, 2000. - 289 s. : il. - brož.

Strom života : metodická příručka pro učitele. 1999-2000. / [Alena Jůvová, Hana Horká]. - Brno : Paido, 1999. - 19 s. - brož.

Studenti a jejich rodiče : (závěrečná zpráva jednoho mezigeneračního výzkumu). / Pavel Pácl - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1999. - 81 s. : tab. - brož.

Studijní programy Přírodovědecké fakulty UK 1999/2000. - Praha : Peres, 1999. - 343 s. : tab. - brož.

Studijní program rozšířeného jazykového studia s odborným zaměřením : inženýrské studium. 2000-2001.. / [sestavila Milena Dvořáková]. - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2000. - 43 s. : tab. - brož.


Studium angličtiny v zahraničí : r. 2000. / Vladimír Čížek - 1. vyd. - Praha : Erton, 2000. - 85 s. - Brož.


Šípková Růženka a jiné pohádky / [Kateřina Závadová] - Čes. vyd. - [Říčany u Prahy] : Junior, 2000?. - 90 s. : barev. il. - váz.

Škola obecná a měšťanská Byšice : 1. část. : 1800-1950. / Jaroslav Jaroš - Byšice : Obec Byšice, 1998. - 106 s. : il. - Brož.

Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypních obrazů sousedních národů : mezinárodní pracovní seminář pořádaný katedrou historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity ve dnech 9.-10. listopadu 1999 v Moravské Ostravě. 1. / [vědecký redaktor Blažena Gracová] - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1999. - 179 s. : tab. - brož.

Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypních obrazů sousedních národů : mezinárodní seminář pořádaný katedrou historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity ve dnech 9.-10.11. 1999 v Moravské Ostravě. 2. / [vědecký redaktor Blažena Gracová] - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1999. - 193 s. : tab. - brož.

Školské zákony : (komentář). / Arnošt Friedl - Vyd. 3., dopl. - Praha : Eurounion, 2000. - 387 s. - brož.

Táto, mámo, pojďte si hrát / [Antonín Kábele ; ilustrace Luděk Schneider]. - Kladno : Delta, 1999?. - 148 s. : il. - váz.

Teorie, diagnostika a náprava specifických poruch učení / Věra Pokorná - 2. vyd., opr. - Praha : Portál, 2000. - 303 s. : il. - váz.

Testy k postpedagogickému myšlení / Hubertus von Schoenebeck - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999. - 108 s. - brož.

Testy k přijímacím zkouškám na právnické fakulty / [Josef Chaloupka ... et al.] - 1. vyd. - Třebíč : Radek Veselý, 2000. - 116 s. - brož.

Text und Textverstehen im Unterricht Deutsch als Fremdsprache / Pavla Zajícová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1999. - 124 s. - brož.

The Outdoors - the Roots of Life : Nature - The True Home of Culture. : International Seminar of Outdoor Activities Olomouc, September 25.-27.1998. / [ed. Radek Hanuš] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1999. - 78 s. : tab. - brož.

Třetí žena : neměnnost a proměny ženství. / Gilles Lipovetsky - V čes. jaz. vyd. 1. - Praha : Prostor, 2000. - 287 s. - brož.

Učitelé, společnost a výchova : (práce z devadesátých let). / Petr Piťha - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1999. - 217 s. - brož.

Úspěšné ženy nikdo nezastaví / Ute Ehrhardt, Wilhelm Johnen - Praha : Pragma, 2000. - 136 s. - brož.


Úvod do pedagogiky / Vladimír Jůva sen., Vladimír Jůva jun. - 4. dopl. vyd. - Brno : Paido, 1999. - 110 s. - brož.


Velikonoční kuchařka / Pavel Martin ; fotografie Jiří Poláček. ; ilustrace Miloslav Martenek. - České Budějovice : Dona, 2000. - 181 s., [8] s. obr. příl. : il. - brož.

Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu 1. díl. / Jaroslav Hrubý - 2., přeprac. a rozš. vyd. - Praha : Septima, 1999. - 395 s. : il. - brož.

Vybrané kapitoly z andragogiky, pedagogiky a didaktiky / Bohumil Fiala - Vyd. 1. - Opava : Slezská univerzita, 1999. - 127 s. - brož.

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola ve Volyni : 1864-1999. - Volyně : Nadace při VOŠ a SPŠ, 1999. - 150 s. : il. - Brož.

Výchova čtenáře v české počáteční škole : (1774-1948). / Vlasta Řeřichová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1999. - 120 s. - brož.

Výuka družstevnictví na vysokých školách : sborník prací z 1. odborného semináře. : Praha, 3. a 4.11.1999. / [Beata Blechová ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Družstevní asociace České republiky, 1999. - 67 s. : il., tab. - brož.

Vývoj politiky rovných příležitostí mužů a žen v České republice v kontextu evropské integrace / Martina Musilová - Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1999. - 55 s. - brož.

V. seminář fakult vzdělávajících učitele fyziky : sborník referátů z mezinárodního semináře konaného ve dnech 7.-9.9.1999 v Ostravě a v Bílovci. / [ed. Erika Mechlová, Libor Koníček] - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1999. - 68 s. - brož.

Waldorfská škola / Helena Grecmanová, Eva Urbanovská - Dotisk - Olomouc : Hanex, 1997. - 145 s. : il. - brož.

WDS '99 : Week of Doctoral Students 1999. : Proceedings of Contributed Papers. : 8th Annual Conference of Doctoral Students. : Prague, June 22-25, 1999. Pt. 1. Mathematics and Educational Sciences / editor Jana Šafránková - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 1999. - 184 s. : il. - brož.

Základní škola osmiletá - devítiletá Byšice : 2. část. : 1950-1999. / Oldřich Lachmann - Byšice : Obec Byšice, 1999. - 126 s. : il., tab. - Brož.

Zdravotně orientovaná tělesná výchova na základní škole / redaktorka publikace Karla Ondrášková - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 183 s. : tab. - brož.

Zdravotní rádce na cesty / Dana Göpfertová, Jiří Vaništa. - Vyd. 3. - Praha : Triton, 2000. - 75 s. : il., tab. - brož.

Živá abeceda pro 1. ročník základní školy / Hana Mühlhauserová, Jaromíra Svobodová - Vyd. 1. - Brno : Nová škola, 1999. - 48 s. : barev. il. - brož.


200 výtvarných činností : náměty pro tvořivost dětí od 3 let. / Maryann Kohlová - Vyd. 2. - Praha : Portál, 2000. - 271 s. - brož.


260 cvičení pro děti raného věku : soubor cvičení pro děti s nerovnoměrným vývojem a děti handicapované. / Walter Strassmeier - Vyd. 2. - Praha : Portál, 2000. - 291 s. : il., tab. - brož.

50 gorolski swieto i zespól MK PZKO Jablonków Gorol obchodzi swe piecdziesieciolecie : Jablonków, 1997. / [redaktor Józef Cienciala ... et al.]. - Jablonków : Polski Zwiazek Kulturalno-Oswiatowy, 1997. - 55 s. : fot. - Brož.

6 x 12 her a pohádek : zábavné činnosti pro skupiny dětí od 4 do 8 let. / Renata Bronzinová, Elio Giacone - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2000. - 137 s. : il. - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 22.08.2019 12:29
TOPlist