Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2000 (květen-červen) - G. Právo, veřejná správa, vojenství

za květen-červen 2000

Abeceda mzdové účetní 2000 - 8. aktualizované vyd. - Olomouc : ANAG, 2000. - 287 s. - brož.

Abeceda mzdové účetní 2000 - 9. aktualizované vyd. - Olomouc : ANAG, 2000. - 287 s. - brož.

Accounting Legislation in 2000.. - Prague : Trade Links, 2000. - 238 s. - Brož.

Aktuální právní příručka se vzory pro stavební praxi : praktický rádce pro všechna rizika od uzavírání smluv až po dokončení a předání stavby. Základní dílo včetně 14. aktualizace - stav: duben 2000. / Ivan Kobliha ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk : aktuální příručka určená pro každodenní praxi. : aplikace smluv, smluvní pojmy, vzory smluv a jejich alternativy. Základní dílo - stav: duben 2000 včetně 10. aktualizace. / Viktor Knapp ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Aktuálnost změn Ústavy ČR / Břetislav Dančák, Vojtěch Šimíček (eds.) - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 315 s. - brož.

Aktuárská demografie : (úmrtnost a životní pojištění). / Felix Koschin - Vyd. 2. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 123 s. - brož.

Analýza a modelování sídelních celků a regionů a jejich informačního propojení : výzkumný záměr. : sborník příspěvků z workshopu konaného 16.9.1999. / Bohdan Linda - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999. - 203 s. - brož.

Analýza a modelování sídelních celků a regionů a jejich informačního propojení : výzkumný záměr. : sborník příspěvků. Dílčí část 3. Podíl územní samosprávy na rozvoji regionu / Bohdan Linda, Karel Lacina ... [et al.] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999. - 57 s. : tab. - brož.

Analýza a modelování sídelních celků a regionů a jejich informačního propojení : výzkumný záměr. : sborník příspěvků. Dílčí část 7. Vztah územního celku a regionu / Bohdan Linda, Josef Zilvar ... [et al.] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999. - 72 s. : obr., tab. - brož.

Analýza a modelování sídelních celků a regionů a jejich informačního propojení : výzkumný záměr. : sborník. Dílčí část 6. - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999. - 29 s. : obr. - brož.

Analýza a modelování sídelních celků a regionů a jejich informačního propojení : výzkumný záměr. : výroční zpráva. Dílčí část 2. / Bohdan Linda, Jan Janovec ... [et al.] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999. - 161 s. : obr. - brož.


Bezpečnostní teorie a praxe : sborník Policejní akademie ČR. 1999. Č. 2. / [redaktor Miroslava Bartošíková ...et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 1999. - 138 s. : il., tab. - brož.


Bezpečnost práce : aktuální příručka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 12. aktualizace - duben 2000. / Pavel Petrů ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Bytová výstavba v České republice v roce 1999.. - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 66 s. : tab. - Brož.

Celní předpisy : celní zákon a prováděcí předpisy. : smlouva o vytvoření celní unie mezi ČR a SR. : provoz hraničních celních přechodů. : sídla poboček celních úřadů. : podle stavu k 9. 2. 2000. - Ostrava : Sagit, 2000. - 576 s. : tab. - brož.

Cestovní náhrady v tuzemsku a zahraničí s komentářem : podle právního stavu k 1.1.2000. / Eva Hofmannová - 3. aktualiz. vyd. - Olomouc : Anag, 2000. - 95 s. - brož.

Cibulkovy seznamy spolupracovníků StB - [Olomouc : Votobia, 1999?]. - [450] s. - brož.

Czech Taxation in 2000.. - Prague : Trade Links, 2000. - 486 s. - Brož.

Českoslovenští legionáři I. odboje v okrese Nymburk : 1914-1920. Část 2. / [sestavil Vladimír Ruml]. - Nymburk : Český svaz bojovníků za svobodu, 2000. - 48 s. : il., fot. + 7 příl. - Brož.

Daně z příjmů 1999/2000 : praktický průvodce. : podle právního stavu k 1.1.2000. / Václav Vybíhal, Tomáš Jaroš - 2. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 287 s. - brož.

Daňová judikatura : vybraná rozhodnutí českých soudů ve věcech daňových. Díl 2.. / zpracovala Jitka Rosenbachová - Praha : Newsletter, 2000. - 419 s. - brož.

Daňová kontrola / Lenka Kaniová, Yveta Janáková - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - xii, 147 s. - brož.

Daňové a účetní aspekty nákladů a jejich časové rozlišení / Jaroslav Blaha, Viola Šebestíková - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 183 s. - brož.

Daňové judikáty Díl 2. / Miroslav Čáslavský ... [et al.] - Praha : Linde, 2000. - 548 s. - brož.

Daňové poradenství : Teorie poradenství a daňové poradenství v ČR k 1.1.2000. / Michal Polák - Vyd. 4. - Brno : PC-DIR Real, 2000. - 114 s. - brož.

Daňové právo : texty zákonů. Doplněk 12. Stav: leden 2000 / zpracovala Hana Marková. - 1. vyd. - Praha : C. H. Beck, 2000. - Přeruš. str. - brož.

Daňové systémy v zahraničí / Martin Děrgel, Věra Minaříková - 5., přeprac. - Brno : PC-DIR Real, 2000. - 177 s. - brož.


Daň z příjmů fyzických osob v návaznosti na účetnictví pro zdaňovací období 1999 / Eva Sedláková - 5. vyd. - Praha : Polygon, 1999. - 271 s. - brož.


Die angelsächsische Rechtspflege und wie man sie später aufgefasst hat / Eric Gerald Stanley. - München : Bayerische Akademie der Wissenschaften, 1999. - 211 s. - brož.

DPH 2000 : úplné znění s výkladem změn. / Ladislav Pitner - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 43 s. - brož.

DPH 2000 : úplné znění zákona s komentářem. : jak se vyhnout chybám. / Igor Pantůček - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - xi, 100 s. - brož.

Drogy v ulicích : mýty-fakta-rady. / Andrew Tyler - Praha : Ivo Železný, 2000. - 426 s. - váz.

Důchodové pojištění : povinnosti zaměstnavatele od roku 2000. / Helena Pelikánová, Václav Šantrůček - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 2000. - 159 s. : tab. - brož.

Edvard Beneš : politický životopis. / Zbyněk Zeman - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2000. - 342 s., [16] s. il. - váz.

Evropské právní prostředí / Martin Janků, Andrea Svobodová - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1999. - xiii, 139 s. - brož.

Finanční právo : texty zákonů. 12. doplněk. Stav: leden 2000 / zpracovala Hana Marková. - Praha : C. H. Beck, 2000. - Přeruš. str. - brož.

Franchising : podnikání pod cizím jménem. / Martina Řezníčková - Vyd. 1. - Praha : C. H. Beck, 1999. - xvii, 243 s. - brož.

Haftungsfragen bei Verkehrsunfällen unter Beteiligung von Fahrschulkraftfahrzeugen / Christoph Pechstein - Erlangen : [vl. nákl.], 2000. - XX, 353 s. - Brož.

Hraniční celní přechody 1999.. - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 13 s. : tab., mapy, grafy. - Brož.

Huascarán : život v údolí krásy a hrozby. / Lubomír Vejražka ; Jiří Hladík. - Nové Město nad Metují : Agentura FOX, 1999. - 189 s. : fot. - váz.

Italsko-český právnický slovník / Jana Tomaščínová, Milan Damohorský - Vyd. 1. - Voznice : Leda, 1999. - 116 s. - váz.

Izraelské tajné služby / Dan Raviv, Yossi Melman - Vyd. 1. - Praha : Themis, 1999. - 507 s. - váz.

Jak ochránit své dítě / Michele Elliottová - Vyd. 3. - Praha : Portál, 2000. - 153 s. - brož.

Jednatelem bez rizika : konkrétní možnosti zajištění jednatele s. r. o. proti riziku vyplývajícímu z osobní odpovědnosti. Základní dílo včetně 9. aktualizací - duben 2000. / Alena Pospíšilová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Kauza: tzv. Benešovy dekrety : historické kořeny a souvislosti. : (tři české hlasy v diskusi). / Jindřich Dejmek, Jan Kuklík, Jan Němeček - 1. vyd. - Praha : Historický ústav AV ČR, 1999. - 101 s. - brož.


Kdo hradí opravy v bytě a nájemné za vybavení bytu? : vymezení rozsahu finanční účasti nájemce na úhradě oprav v bytě podle nařízení vlády č.258/1995 Sb., nájemné za vybavení bytu a zvýšení nájemného od 1.7.1998 podle vyhlášky MF č.176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění pozdějších předpisů. / Milan Horák, Helena Nováková - 7. dopl. a aktualiz. vyd. - Praha : Polygon, 2000. - 151 s. - brož.

Koncepce rozvoje vězeňství v ČR / [zpracovali Karel Netík et. al.] - 2., nezm. vyd. - Praha : Vězeňská služba, 1998. - 61 s. - Brož.

Krize a tvořivý přístup k ní : typy životních krizí, jejich dynamika a možnosti krizové intervence. / Verena Kastová - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2000. - 167 s. - brož.

Kultura lži : antipolitické eseje. / Dubravka Ugrešicová - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 1999. - 305 s. - brož.

Kurs občanského práva : instituty rodinného práva. / Senta Radvanová, Michaela Zuklínová - Vyd. 1. - Praha : C. H. Beck, 1999. - xix, 227 s. - brož.

Management : teorie a praxe policejní činnosti. / Hana Bartošová - 3., nezm. vyd. - Praha : Policejní akademie České republiky, 1999. - 201 s. - brož.

Metodika vyšetřování softwarového pirátství / Viktor Porada, Zdeněk Konrád - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 1999. - 54 s. : tab. - brož.

Mezinárodní dezinformace : černá propaganda, aktivní opatření a tajné akce. / Ladislav Bittman - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2000. - 358 s., obr. příl. - váz.

Mezinárodní účetní standardy a česká účetní legislativa : sborník 2. ročníku konference. : Praha, hotel Don Giovanni, 13.-14.10.1999. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 344 s. : tab. - brož.

Místní orgány a právo 11. aktualizace. / Pavel Mates ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2000. - Přeruš. str. - brož.

Na nebi hrdého Albionu : válečný deník československých letců ve službách britského letectva 1940-1945. 1. část. 1940 / Jiří Rajlich - Vyd. 1. - Praha : ARES, 1999. - 709 s. : il. - váz.

Nedobytné pohledávky : praktické návody vymáhání pohledávek pomocí právních, daňových a účetních postupů. Základní dílo - stav: březen 2000 včetně 6. aktualizace. / Tomáš Pohl ... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Nejčastější daňové omyly a jak jim předcházet v roce 2000 : plus několik typů navíc. / Pavel Trnka - Vyd. 3., dopl. a rozš. (dotisk) - Praha : Management Press, 2000. - 126 s. - brož.

Obchodní zákoník : obchodní věstník, státní podnik, přepravní řád pro veřejnou drážní nákladní dopravu. : podle stavu k 5.4.2000. - Ostrava : Sagit, 2000. - 160 s. - brož.

Občanský soudní řád : komentář. / Jaroslav Bureš, Ljubomír Drápal, Michal Mazanec - 4. vyd. - Praha : C. H. Beck, 2000. - 21, 1373 s. - váz.


Ochrona porzadku i spokoju publicznego w prawie o wykroczeniach / Janusz Sawicki - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2000. - 135 s. - brož.

Odvolání v občanském soudním řízení / Jana Onderková - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 198 s. - brož.

Ofenziva v Pacifiku / Miloš Hubáček - Vyd. 2., v Mladé frontě 1. - Praha : Mladá fronta, 2000. - 396 s., čb. obr. příl. - váz.

Podnik a právo životního prostředí 4. aktualizace. / Václav Marek ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2000. - Přeruš. str. - brož.

Pojišťovnictví a pojištění / Eva Ducháčková - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 118 s. : tab. - brož.

Popravení a umučení občané okresu Rychnov nad Kněžnou : 1938-1945. / Radovan Dražan, Josef Juza - Vyd. 1. - Rychnov nad Kněžnou : Okresní úřad, 2000. - 381 s. : fotografie - váz.

Postavení domácností s minimálními příjmy a jejich sociální ochrana : studie k ochranným funkcím životního minima. / Jana Vavrečková, Ludvík Michalička, Simona Severová - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 1999. - 56, v s., tab. na příl. : obr., tab. - Brož.

Po nás potopa / Paul Brickhill - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2000. - 302 s., obr. příl. - váz.

Pracovní právo : úplné znění. : texty zákonů. 15. doplněk. Stav: leden 2000 / zpracovali Jan Přib, Vladimír Voříšek. - Praha : C. H. Beck, 2000. - Přeruš. str. - brož.

Práva a participace dětí v rodině, ve škole a ve veřejném životě : sborník z pracovního semináře konaného v Hradci Králové, 21.4.1999. / editoři Kamil Janiš, Jaroslav Šturma - Hradec Králové : Gaudeamus, 1999. - 87 s. - brož.

Právnické jednoty a Jednota českých právníků : stručný historický přehled. / Vladislav Brož a kolektiv - Praha : Pražské sdružení Jednoty českých právníků, 2000. - 40 s. - brož.

Právní minimum pracovníka v bankovnictví : průvodce obecně závaznými právními a jinými předpisy. : učebnice pro každého. Doplňující sborník č. 1. Primární prodej krátkodobých dluhopisů / [Michal Cipra ... et al.] - Vyd. 3. přeprac. - Praha : DTP system, 1997. - 25 s. - Brož.

Právní minimum pracovníka v bankovnictví : průvodce obecně závaznými právními a jinými předpisy. : učebnice pro každého. Doplňující sborník č. 2. Platební tituly / [Michal Cipra ... et al.] - Vyd. 3. přeprac. - Praha : DTP system, 1997. - 27 s. + 4 diskety. - Brož.


Právní minimum pracovníka v bankovnictví : průvodce obecně závaznými právními a jinými předpisy. : učebnice pro každého. Doplňující sborník č. 3. Primární prodej střednědobých státních dluhopisů / [Michal Cipra ... et al.] - Vyd. 3. přeprac. - Praha : DTP system, 1997. - 23 s. + 4 diskety. - Brož.


Právní minimum pracovníka v bankovnictví : přehled obecně závazných právních a jiných předpisů. 1.. - [Praha] : Final, 1997. - 15 s. - Brož.

Právní minimum pracovníka v bankovnictví : přehled obecně závazných právních a jiných předpisů. 2.. - [Praha] : Final, 1997. - 15 s. - Brož.

Právní minimum pracovníka v bankovnictví : přehled obecně závazných právních a jiných předpisů. 3.. - [Praha] : Final, 1997. - 15 s. - Brož.

Právo III : úvod do studia vybraných právních odvětví. / Karel Schelle, Ilona Schelleová - Vyd. 5. - Brno : PC-DIR Real, 2000. - 222 s. - brož.

Právo 10 : úvod do práva. / Stanislav Malý - Vyd. 1 - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 97 s. - brož.

Priority pro českou vzdělávací politiku : mimořádné zasedání Výboru pro vzdělávání OECD v Praze 26.-27. dubna 1999. / [zpracovali Ladislav Čerych ... et al.] - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 1999. - 51 s. : tab. - brož.

Procesy, které vzrušily svět / Curt Riess - Vyd. 1. - Brno : Jota, 2000. - 418 s., [16] s. obr. příl. - váz.

Promlčení a prekluze v obchodních závazkových vztazích / Daniel Weinhold - 1. vyd. - Praha : C. H. Beck, 2000. - xiii, 138 s. - brož.

Průvodce městskou částí Praha 11 / [Vladimír Braun ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Městská část Praha 11, 2000. - 143 s., 16 s. obr. příl. - brož.

Průvodce personální praxí Březen - duben 2000.. - Praha : C. H. Beck, 2000. - Přeruš. str. : tab. - brož.

Průvodce personální praxí Listopad - prosinec 1999.. - Praha : C. H. Beck, 1999. - Přeruš. str. : tab. - brož.

První evropská válka / Kamil Štěpánek - Brno : CERM, 1999. - 21 s. : il., mapy - brož.

Přehled environmentálního práva ES, právní úpravy a technických norem v oblasti ochrany životního prostředí ČR / [zpracoval Tomáš Gremlica] - Praha : Ústav pro ekopolitiku, 2000. - 226 s. - brož.

Přehled vydaných stavebních povolení a rozhodnutí o zrušení bytů v České republice v roce 1999.. / vypracoval Josef Mihola. - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 51 s. : tab., grafy. - Brož.


Přehled vzdělávacích aktivit v zahraničí Část 2. / [Josef Dolínek]. - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2000. - 92 s. - brož


Psychická úskalí pomáhajících profesí / Wolfgang Schmidbauer - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2000. - 171 s. - brož.

Regionalizace České republiky : formování regionů, jejich funkce, význam pro začleňování do evropského prostoru. : Ústí nad Labem, 12.-13. října 1999. : sborník referátů z mezinárodní konference. / [editoři Milan Jeřábek, Jana Peštová] - 1. vyd. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 1999. - 120 s. : il., tab. - váz.

Regionální portréty 1998.. - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 166 s., mp. příl. : tab., grafy, mapy. - brož.

Rozhodnutí ve věcech obchodního jména a nekalé soutěže / Jiří Macek - 1. vyd. - Praha : C. H. Beck, 2000. - 11, 481 s. - váz.

Řízení místních orgánů 11. aktualizace. / David Collins ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2000. - Přeruš. str. - brož.

Scientific Papers of the University of Pardubice : Series D. : Faculty of Economics and Administration. 4. 1999. / [odpovědný redaktor Jan Kunhart]. - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999. - 431 s. : tab. - brož.

Seskok do nebezpečí : nezapomenutelný příběh lidského hrdinství. / Gordon Thomas ; [z anglického originálu přeložil Jiří Beneš]. - 1. vyd. - Ostrava : Oldag, 2000. - 158 s. - váz.

Se smrtí na dosah : parašutisté na Přerovsku v roce 1941. / Pavel Kopeček - 1. vyd. - Přerov : Proavis, 2000. - 97 s. : il. - brož.

Sociální a postpenitenciární péče / Pavel Mühlpachr - Brno : Institut mezioborových studií, 1999. - 80 s. - Brož.

Sociální politika : materiály k seminářům. / Jaroslava Durdisová - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 129 s. : tab. - brož.

Sociální zabezpečení : nemocenské a důchodové pojištění. : penzijní připojištění. : sociální péče. : státní sociální podpora. : životní minimum. : podle stavu k 11. 2. 2000. - Ostrava : Sagit, 2000. - 416 s. : tab. - brož.

Společnost s ručením omezeným : z právního a účetního pohledu. / Jan Dědič, Jana Kunešová-Skálová - 1. vyd. - Praha : Polygon, 1999. - 751 s. - váz.

Správa a pronajímání bytových a nebytových prostor : praktická příručka pro pronajímatele, správce a bytová družstva. Základní dílo: Stav - duben 2000 včetně 6. aktualizací. / Vladimír Plecitý ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Správa daní a poplatků : podle stavu k 25. 1. 2000. - Ostrava : Sagit, 2000. - 112 s. - brož.


Statistický bulletin za rok 1999 : Jihomoravský kraj. 1999.. - Brno : Český statistický úřad, 2000. - 107 s. : tab. - Brož.


Statistický bulletin : severomoravský kraj. Za rok 1999.. - Ostrava : Český statistický úřad, 2000. - 121 s. : tab. - Brož.

Status i pozycja jednostki w prawie publicznym : studia i rozprawy. / pod redakcja Konrada Nowackiego - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1999. - 344 s. - brož.

Stavební právo Díl 1. Stavební právo veřejné / Jiří Doležal, Jindřich Lanč, Bedřich Sakař - 1. vyd. - Praha : Polygon, 1999. - 209 s. - váz.

Stavební právo Díl 2. Stavební právo soukromé / Jiří Doležal, Jindřich Lanč, Bedřich Sakař - 1. vyd. - Praha : Polygon, 1999. - 209 s. - váz.

Stavební zákon : s prováděcími a souvisejícími předpisy. : (poznámkové vydání s judikaturou). / Přemysl Raban - 2., přeprac. vyd. - Praha : Eurounion, 2000. - 393 s. - brož.

Školské zákony : (komentář). / Arnošt Friedl - Vyd. 3., dopl. - Praha : Eurounion, 2000. - 387 s. - brož.

Teorie a praxe vězeňství II : optimalizace výkonu trestu odnětí svobody. / Jaroslav Hála - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1999. - 103 s. - brož.

The Holocaust of Czech Roma / Ctibor Nečas - 1st Engl. Ed. - Praha : Prostor, 1999. - 213 s., obr. příl. - váz.

Transformace ústavních systémů zemí střední a východní Evropy : sborník statí a texty ústav. Část 1(1998). / Václav Pavlíček ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Vodnář, 1999. - 286 s. - brož.

Trestní zákon a trestní řád : úplné znění zákonů o policii, o výkonu vazby, o výkonu trestu odnětí svobody. : úplné znění vyhlášky Ministerstva spravedlnosti o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb. : advokátní tarif. / Jiří Jelínek, Zdeněk Sovák - 12., aktualiz. vyd. novelizovaných kodexů s pozn. a judikaturou podle stavu k 1.9.1999 - Praha : Linde, 1999. - 831 s. - váz.

Třináctý dopis / Dušan Tomášek - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 2000. - 133 s., obr. příl. - váz.

Tschechische Wirtschaftsgesetze : aktuelle Gesetzestexte in deutscher Übersetzung. - 2. aktualisierte und erweitete Aufl. - Praha : C. H. Beck, 1999. - 8, 451 s. - váz.

T.G. Masaryk : průvodce expozicí Masarykova muzea pro lidi od 11 let. / Irena Chovančíková - 1. vyd. - Hodonín : Masarykovo muzeum, 1999. - 29 s., [2] s. příl. : il. - Brož.

Učebnice práva ve čtyřech knihách / Gaius ; [K vydání připravil, z latinského originálu přeložil a úvodní studii napsal Jaromír Kincl]. - Brno : Masarykova univerzita : Doplněk, 1999. - 274 s. - Masarykova univerzita, brož.

Účetnictví 2000 : soubor předpisů pro vedení jednoduchého i podvojného účetnictví. : cestovní náhrady. - Praha : Newsletter, c2000. - 96 s. - brož.

Účetnictví : aktuální soubor předpisů pro jednoduché a podvojné účetnictví podnikatelů. : podle stavu k 1. 1. 2000. - Ostrava : Sagit, 2000. - 144 s. + 1 CD-ROM. - brož.


Úvěry a půjčky / Pavel Běhounek - 1. vyd. - Ostrava : Sagit, 2000. - 134 s. - brož.

Úvod do kriminalistiky / Jan Musil a kol. - 3. nezm. vyd. - Praha : Policejní akademie České republiky, 1999. - 129 s. : il., fot. - brož.

Veřejná ekonomika a správa '99 : sborník z konference s mezinárodní účastí konané u příležitosti 150. výročí založení Vysoké školy báňské. : Ostrava, září 1999. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 247 s. : tab. - brož.

Veřejné finance / František Bartes - Vyd. 4. - Brno : PC-DIR Real, 2000. - 76 s. - brož.

Veřejné stavební právo v praxi : aktuální předpisy, postupy, doporučení a vzory pro stavební veřejnost, právníky a veřejnou správu. Základní dílo včetně 6. aktualizace - stav: květen 2000. / Jiří Plos ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 2 mapy. + 1 příl. - brož.

Volá Káhira : květen 1939 - březen 1943. : [vzpomínky na čs. vojenské rozhlasové vysílání z Káhiry]. / Eduard Rulf - Olomouc : Votobia, 2000. - 573 s., fot. příl. - brož.

Volby v ústecké oblasti v letech 1920-1938 : (změny ve smýšlení německého obyvatelstva ústecké oblasti na základě rozboru výsledků parlamentních a komunálních voleb). / Kateřina Bížová, Michael Přenosil, Zdeněk Radvanovský - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1999. - 100, xlvi s. : il., tab. - brož.

Vražedná století aneb Kriminální příběhy od dávných časů 1. / Jaromír Slušný - Vyd. 1. - Praha : Police History, 1999. - 125 s. - brož.

Vražedné moře : souboj mezi kanadským torpédoborcem St. Croix a německou ponorkou U305 v bitvě o Atlantik. / David J. Bercuson, Holger H. Herwig - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2000. - 347 s., obr. příl. - váz.

Vybrané kapitoly ze soudobého řízení měst a obcí / Karel Lacina ... [et al.] - Vyd. 2., přeprac. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999. - 133 s. - brož.

Vyplňujeme vlastní směnku / Ivo Moll, Martina Mollová - 1. vyd. - Brno : ECON publishing, [1999?]. - Nestr. - brož.

Výsledky ročního zjišťování u nebankovních peněžních institucí za rok 1998. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 96 s. : tab. - Brož.

Výsledky ročního zjišťování u pojišťoven za rok 1998. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - Nestr., 14 tab. - Brož.

Výsledky ročního zjišťování u zdravotních pojišťoven v ČR za rok 1998. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - Nestr., 16 tab. - Brož.


Vývoj politiky rovných příležitostí mužů a žen v České republice v kontextu evropské integrace / Martina Musilová - Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1999. - 55 s. - brož.


Vzestup a pád generála Gajdy / Miloslav Moulis - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 2000. - 153 s., obr. příl. - váz.

Wireless for Wehrmacht in detail : German Radio Equipment in World War II. / [colour photos, unless otherwise stated, by František Kořán ; text by Alois Veselý and František Kořán]. - 1st ed. - Prague : RAK, 1999. - 64 s. : barev. il. + [1] volná příloha (český text). - brož.

Zaměstnávání cizinců v roce 2000 / Ladislava Steinichová - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 2000. - 118 s. - brož.

Základy mezinárodního práva veřejného / Vladislav David, František Zbořil - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 83 s. - brož.

Základy občanského a obchodního práva / Jiří Klavík - Vyd. 4. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999. - 61 s. - brož.

Základy právních nauk / Jiřina Homolková ... [et al.] - 5. vyd. - Praha : Credit, 2000. - 128 s., příl. - brož.

Základy právní odpovědnosti ve zdravotnictví / Lukáš Prudil - Vyd. 1. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1999. - 71 s. - brož.

Základy soukromého práva / Miloslava Wipplingerová - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 72 s. - brož.

Zákony 2000. 1. Sborník úplných znění zákonů daňových, účetních a souvisejících k 1.1. 2000. - 1. vyd. - Český Těšín : Poradce, 2000. - 592 s. : tab. -
Zákony 2000. 3. Sborník úplných znění zákonů a souvisejících předpisů z oblasti pracovního práva a živnostenský zákon k 1.1.2000. - 1. vyd. - Český Těšín : Poradce, 2000. - 720 s. : tab. -
Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, včetně prováděcích předpisů s komentářem po novele : k 1.1.2000. / Dana Římanová - 2. aktualizované vyd. - Praha : Polygon, 2000. - 203 s. : tab. - brož.

Zákon o rodině a související předpisy : sociálně-právní ochrana matriky, mezinárodní právo. : podle stavu k 10.4.2000. - Ostrava : Sagit, 2000. - 112 s. - brož.

Zákon směnečný a šekový : komentář. / Zdeněk Kovařík - 2. vyd - Praha : C. H. Beck, 1999. - 19, 400 s. - váz.

Zrušená křídla : poznámky k československému a českému vojenskému letectvu v letech 1989 až 1994. / Miroslav Lorenc, Stanislav Rogl - Olomouc : Votobia, 2000. - 379 s., cxii s. obr. příl. : il. - váz.

Žádný strach z globalizace : blahobyt a práce pro všechny. / Oskar Lafontaine, Christa Müllerová - Vyd. 1. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 1999. - 237 s. : il., tab. - brož.

Živnostenské podnikání : podle stavu k 1. 3. 2000. - Ostrava : Sagit, 2000. - 96 s. - brož.


2. mechanizovaná brigáda - Praha : Impuls, 1999. - Nestr. : il. - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 22.08.2019 12:29
TOPlist