Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2000 (květen-červen) - E. Politika

za květen-červen 2000

Centrální politické rozhodování v České republice Díl 2. Druhá část souboru expertních studií k 2. etapě analýzy veřejné politiky v období let 1997-1999 / Miroslav Purkrábek ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Univerzita Karlova, 2000. - 181 s. : tab. - brož.

Cibulkovy seznamy spolupracovníků StB - [Olomouc : Votobia, 1999?]. - [450] s. - brož.
Co je permanentní revoluce? / Lev Davidovič Trockij - [S.l.] : J.W.Hill, 2000. - 176 s. - brož.
Česká republika v NATO / [sestavili Dobroslav Matějka a Kateřina Piró] - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 1999. - 100 s. - brož.

Československo 1918-1938 : osudy demokracie ve střední Evropě. : sborník mezinárodní konference. : Praha, 5.-8.10.1998. 1. / uspořádal Jaroslav Valenta ... [et al.]. - Praha : Historický ústav Akademie věd České republiky, 1999. - 367 s. : tab. - brož.

Československo 1918-1938 : osudy demokracie ve střední Evropě. : sborník mezinárodní vědecké konference. : Praha, 5.-8.10.1998. 2. / uspořádal Jaroslav Valenta ... [et al.]. - Praha : Historický ústav Akademie věd České republiky, 1999. - s. 368-682. : tab. - brož.

Demokratický manifest / Ferdinand Peroutka - 3. vyd., v ČR 1. samostatné vyd.. - Brno : Doplněk, 2000. - 115 s. - brož.

Dvacet čtyři lží o Studené válce / Gabriel Schoenfeld - Praha : Občanský institut, 2000. - 15 s. - Brož.

Ekonomické a politické změny v Japonsku v 90. letech / Eva Cihelková, Radka Krausová, Tomáš Brada - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 37 s. : tab. - brož.

Environmentální politika v Německu a v České republice : příspěvky pro PHARE projekt. / [vědecký redaktor Miroslav Farský] - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně,
1999. - 131 s. : tab. - brož.
European Integration as a Way to Prosperity and Security : Paper Series from the 3rd Annual Young Scholars International Conference. : Prague, 24.-26.5.1999. / edited by Zbyněk Dubský, Petr Kašička - 1st Ed. - Praha : Nakladatelství a vydavatelství litomyšlského semináře, 1999. - xi, 248 s. : tab. - brož.

Idea sociální trojčlennosti / Rudolf Steiner - Svatý Kopeček u Olomouce : Michael, 2000. - 190 s. - váz.

Iluze a skutečnost / Jan Slavík - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2000. - 231 s. - brož.

Izraelské tajné služby / Dan Raviv, Yossi Melman - Vyd. 1. - Praha : Themis, 1999. - 507 s. - váz.


Kauza: tzv. Benešovy dekrety : historické kořeny a souvislosti. : (tři české hlasy v diskusi). / Jindřich Dejmek, Jan Kuklík, Jan Němeček - 1. vyd. - Praha : Historický ústav AV ČR, 1999. - 101 s. - brož.


Komunismus, fašismus a intelektuálové / Richard Grenier - Praha : Občanský institut, 2000. - 15 s. - Brož.

Konzervativní a křesťanské politické strany a evropská integrace / Petr Fiala ... [et al.] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 79 s. - brož.

Kultura lži : antipolitické eseje. / Dubravka Ugrešicová - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 1999. - 305 s. - brož.

Kultury a organizace: Software lidské mysli : spolupráce mezi kulturami a její důležitost pro přežití. / Geert Hofstede - Praha : Univerzita Karlova, 1999. - 208 s. - brož.

Literární archiv : sborník Památníku národního písemnictví. Roč. 30. 1998. Čeští spisovatelé a vznik republiky : k 80. výročí ČSR. - Vyd. 1. - Praha : Památník národního písemnictví, 1998. - 259 s. : il., fot. - brož.

Mein Kampf : z bible německého nacionalismu. / [z německého originálu přeložil a komentářem opatřil Jiří Hájek] - Vyd. 2. - Liberec : Dialog, 2000. - 221 s. - váz.

Mezinárodní dezinformace : černá propaganda, aktivní opatření a tajné akce. / Ladislav Bittman - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2000. - 358 s., obr. příl. - váz.

Městské úřední knihy z Archivu města Brna : katalog. Sv. 1. Knihy městského hospodářství 1a. Knihy početní Komorní počty 1467-1619 / Ludmila Sulitková .. - Brno : Šifra, 1999. - 104 s. - Brož.

Národnostní, náboženská a rasová diferenciace Země / Dana Chalupová - Brno : CERM, 1999. - 29 s. - brož.

Národy a nacionalismus od roku 1780 : program, mýtus, realita. / Eric J. Hobsbawm - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2000. - 207 s. - brož.

Nositelé přeshraniční spolupráce : výsledky sociologické sondy uskutečněné na českých a německých základních školách v rámci euroregionu Egrensis. : listopad 1999. / František Zich - Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1999. - 104 s. : tab. - brož.

O komunistickém totalitarismu a o tom, co s ním souvisí / Michal Reiman - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 121 s. - brož.

Páteční zamyšlení Jaroslava Matějky / Jaroslav Matějka - Vyd. 2., rozš. - Praha : Futura, 2000. - 187 s. - brož.

Politická kultura v ČR / Emanuel Pecka a kol. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 221 s. - brož.


Politika a myšlení : úvahy z konce 2. tisíciletí. / Jiří Jan Pensante - 1. vyd. - Praha : Cherm, 2000. - 61 s. - brož.


Politika I : řecko-česky. / Aristotelés ; přeložil, úvodní studii napsal a poznámkami opatřil Milan Mráz. - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 1999. - 159 s. - brož.

Politologia wroclawska : ksiega jubileuszowa z okazji 30-lecia Instytutu Politologii Uniwersytetu Wroclawskiego. / redaktor tomu Kazimierz Dziubka ...[et al.] - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2000. - 194 s. - brož.

Ruská, ukrajinská a běloruská emigrace v Praze : adresář. / Anastasia Kopřivová - 2. dopl. vyd. - Praha : Národní knihovna ČR, 1999. - 29 s. + 1 příl.. - brož.

Stosunki wewnetrzne wsród polskiego wychodzstwa politycznego i wojskowego we Francji i w Wielkiej Brytanii 1939-1945 / Miroslaw Dymarski - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1999. - 456 s. : fot. - brož.

Sto studentských revolucí : studenti v období pádu komunismu - životopisná vyprávění. / Milan Otáhal, Miroslav Vaněk - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1999. - 859 s. : il. - váz.

Světový étos pro politiku a hospodářství / Hans Küng - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2000. - 364 s. - váz.

Svět na předělu : studie o krizi současné společnosti. / Milan Valach - 1. vyd. - Brno : Doplněk, 2000. - 322 s. - brož.

S Romy žít budeme - jde o to jak : dějiny, současná situace, kořeny problémů, naděje společné budoucnosti. / Pavel Říčan - Vyd. 2., upr. - Praha : Portál, 2000. - 149 s. - brož.

Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypních obrazů sousedních národů : mezinárodní pracovní seminář pořádaný katedrou historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity ve dnech 9.-10. listopadu 1999 v Moravské Ostravě. 1. / [vědecký redaktor Blažena Gracová] - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1999. - 179 s. : tab. - brož.

Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypních obrazů sousedních národů : mezinárodní seminář pořádaný katedrou historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity ve dnech 9.-10.11. 1999 v Moravské Ostravě. 2. / [vědecký redaktor Blažena Gracová] - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1999. - 193 s. : tab. - brož.

The Holocaust of Czech Roma / Ctibor Nečas - 1st Engl. Ed. - Praha : Prostor, 1999. - 213 s., obr. příl. - váz.

Třesky plesky vlastenecky / text a ilustrace Jiří Jirásek - Vyd. 1. - Praha : Makropulos, 2000. - 263 s. : il. - brož.

Versailleská mírová konference a Československo / František Čapka - Brno : CERM, 1999. - 19 s. - brož.


Vývoj politiky rovných příležitostí mužů a žen v České republice v kontextu evropské integrace / Martina Musilová - Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1999. - 55 s. - brož.


Vzestup a pád generála Gajdy / Miloslav Moulis - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 2000. - 153 s., obr. příl. - váz.

V mezní situaci / Tzvetan Todorov - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2000. - 325 s. - brož.

V zajetí Stalinismu : z deníků 1948 - 1958. / Čestmír Jeřábek - Vyd. 1. - Brno : Barrister & Principal, 2000. - 413 s. - váz.

Zelený Raoul : nekonečný příběh České republiky očima Ufona. 6. / píše Hruteba ; kreslí Štěpán Mareš. - Vyd. 1. - Praha : Český spisovatel, 1999. - Nestr. : il. - brož.

Žádný strach z globalizace : blahobyt a práce pro všechny. / Oskar Lafontaine, Christa Müllerová - Vyd. 1. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 1999. - 237 s. : il., tab. - brož.

Židovské památky Holešova / Jaroslav Klenovský - Holešov : Městský úřad, 1999. - 76 s. : il. - Brož.

...hovořil Jiří Ješ 2. Rozhlasové komentáře 1997-1999 / Jiří Ješ - Vyd. 1. - Praha : Brána, 2000. - 220 s. - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 22.08.2019 12:29
TOPlist