Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2000 (květen-červen) - D. Společenské vědy /obecně/, sociografie

za květen-červen 2000

Aktuárská demografie : (úmrtnost a životní pojištění). / Felix Koschin - Vyd. 2. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 123 s. - brož.

Barvy lásky : zamilovanost a pravá láska. / Max Lüscher - Vyd. 1. - Praha : NS Svoboda, 2000. - 155 s. - brož.

Celosvětový modlitební týden křesťanského domova : 12.-19.2.2000. / [připravili Ron a Karen Flowersovi a Lydrey Niles] - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 2000. - 21 s. - brož.

Centrální politické rozhodování v České republice Díl 2. Druhá část souboru expertních studií k 2. etapě analýzy veřejné politiky v období let 1997-1999 / Miroslav Purkrábek ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Univerzita Karlova, 2000. - 181 s. : tab. - brož.

Cesta poddaného lidu na Moravě ke znevolnění / František Matějek - Brno : Matice moravská, 2000. - 127 s. - brož.

Dějiny ženy : populárně sociologické, etnologické a kulturně historické kapitoly. / Stanislav Kostka Neumann ; autorka doplňku Evženie Kloučková. - 1. vyd. v nakl. Otakar II. - Praha : Otakar II., 1999. - 1077 s., obr. příl. : il. - Otakar II., váz.

Evropská unie a Česká republika - základní sociální a hospodářské charakteristiky : informativní srovnávací studie. / zpracovali Ivo Baštýř, Petr Likeš - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 1999. - 34 s. : obr., tab. - Brož.

Finspongský rukopis Jana Amose Komenského : dosud neznámý anonymní rukopis Komenského předmluvy Europae lumina a Dedikace třem královstvím nalezený ve švédském Norrköpingu. / s komentářem a poznámkami vydává Blanka Karlsson - 1. vyd. - Brno : L. Marek, 2000. - 92 s. : il. - váz.

Fotografie před 100 lety : "Tvář včerejška" aneb fotografie jako dokument soudobého životního stylu. : [Cheb 3.12.1999-1.1.2000. / výběr fotografií a text katalogu] Pavel Scheufler - Cheb : Galerie 4 - galerie fotografie, 1999. - 31 s. : il. - Brož.

Geist, Gesellschaft, Kirche im 13. -16. Jahrhundert : internationales Kolloqium. : Prag 5.-10. Oktober 1998. / herausgegeben von František Šmahel - 1. Aufl. - Prag : Filosofia, 1999. - 322 s. : il. - brož.

Go west! : životopis padesátých let. / Hellmuth Karasek ; přeložil Vladimír Cinke. - Olomouc : Votobia, 2000. - 232 s. - brož.

Huascarán : život v údolí krásy a hrozby. / Lubomír Vejražka ; Jiří Hladík. - Nové Město nad Metují : Agentura FOX, 1999. - 189 s. : fot. - váz.

Human Development Report : Czech Republic. 1999.. - Prague : Research Institute for Labour and Social Affairs, 1999. - 250 s. : tab., grafy. - brož.


Idea sociální trojčlennosti / Rudolf Steiner - Svatý Kopeček u Olomouce : Michael, 2000. - 190 s. - váz.


Jak komunikovat se zákazníkem : co a jak chci sdělit, jakou cestou, příklady z českého prostředí. / Miroslav Foret - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - 200 s. : obr. - brož.

Jak ochránit své dítě / Michele Elliottová - Vyd. 3. - Praha : Portál, 2000. - 153 s. - brož.

Jak si nenechat ublížit / Jane Goldmanová - 2. vyd. - Praha : Portál, 2000. - 142 s. - brož.

Kultura i swiadomosc / pod redakcja Stanislawa Pietraszki - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1999. - 160 s. - brož.

Kultura manažerské komunikace / Jaroslav Bartošek - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 116 s. - brož.

Kulturní a sociální antropologie Indoevropanů / Ivo Budil - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 171 s. - brož.

K novověkým sociálním dějinám českých zemí 1. Čechy mezi tradicí a modernizací 1566-1848 / editoři Zdeněk Kárník, Jiří Štaif - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1999. - 340 s. : il., tab. - brož.

Lexikon pražské-středočeské aglomerace 1999 / [zpracovali Ferdinand Kotek, Jana Večerková, Pavel Fiala] - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 166 s. : tab., mapy - brož.

Litomyšlsko : regionální analýza a projekt rozvoje. / Josef Pešta - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999. - 154 s. : tab. - brož.

Metody statistické analýzy / František Pavelka, Vladimír Rytíř - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 118 s., [14] s. tab. - brož.

Mlode pokolenie Polski / pod redakcja Barbary Rogowskiej - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2000. - 209 s. - brož.

Násilí ve škole a jak mu čelit / Helmut H. Erb - 1. vyd. - Praha : Amulet, 2000. - 126 s. - váz.

Nejbližší příbuzní : co jsem se od šimpanzů dozvěděl o nás. / Roger Fouts a Stephen Tukel Mills - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2000. - 332 s., obr. příl. - váz.

Nositelé přeshraniční spolupráce : výsledky sociologické sondy uskutečněné na českých a německých základních školách v rámci euroregionu Egrensis. : listopad 1999. / František Zich - Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1999. - 104 s. : tab. - brož.

Obraz katolického inteligenta / [redaktor Jiří Novotný] - 1. vyd. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1999. - 27 s. - brož.

Politika I : řecko-česky. / Aristotelés ; přeložil, úvodní studii napsal a poznámkami opatřil Milan Mráz. - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 1999. - 159 s. - brož.

Populační vývoj České republiky 1999.. - 1. vyd. - Praha : DemoArt, 1999. - 85 s. : il., tab. - brož.


Postavení domácností s minimálními příjmy a jejich sociální ochrana : studie k ochranným funkcím životního minima. / Jana Vavrečková, Ludvík Michalička, Simona Severová - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 1999. - 56, v s., tab. na příl. : obr., tab. - Brož.

Praktikum tématických analýz : pomůcka pro semináře katedry ekonomické statistiky. / Jaroslav Jílek - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 100 s. : obr., tab. - brož.

Prezentace a mezilidská komunikace : jak psát, jak mluvit. / Richard Bébr - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 90 s. - brož.

Proč muži nežehlí : čtení o mužích a ženách. / Anne a Bill Moir - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 210 s. - brož.

Projekce obyvatelstva České republiky do roku 2030 - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 105 s., 5 obr. na příl. - Brož.

Přestaňte být závislí : jak přestat ovládat druhé, mít se rád a pečovat o sebe. / Melody Beattie - Praha : Pragma, c1999. - 218 s. - brož.

Regionalizace České republiky : formování regionů, jejich funkce, význam pro začleňování do evropského prostoru. : Ústí nad Labem, 12.-13. října 1999. : sborník referátů z mezinárodní konference. / [editoři Milan Jeřábek, Jana Peštová] - 1. vyd. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 1999. - 120 s. : il., tab. - váz.

République Tcheque en chiffres 1999.. - Praha : Office Tcheque de Statistiques, [1999]. - 31 s. : tab., grafy. - brož.

Romové : tradice a současnost. / [Petr Šuleř ... et al.] - Brno : SVAN, 1999. - 90 s. : il. - Moravské zemské muzeum, váz.

Sekty a jejich nebezpočí / Tomáš Dacík - Brno : CERM, 1999. - 18 s. - brož.

Skeptická etika / Wilhelm Weischedel - Vyd. 1. - Praha : Oikoymenh, 1999. - 165 s. - brož.

Sociální analýza mládeže ve východočeském regionu : [výzkumný záměr]. / editoři Blahoslav Kraus, Kamil Janiš - Hradec Králové : Gaudeamus, 1999. - 60 s. : mapy, tab., il. - Brož.

Sociální a kulturní antropologie / [k vydání připravili Alena Vodáková ... et al.] - Vyd. 2. rozš. - Praha : Sociologické nakladatelství, 2000. - 175 s. - váz.

Sociální deviace : historická východiska a základní teoretické přístupy. / Antonín Komenda - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1999. - 313 s. - brož.

Sociální politika : materiály k seminářům. / Jaroslava Durdisová - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 129 s. : tab. - brož.


Sociologický a prostorový výzkum vybraných regionů na česko-polské hranici : závěrečná zpráva o výsledcích řešení grantu Grantové agentury ČR č. 403/96/0978. / Jana Premusová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1999. - 52, 51, 22 s. - brož.


Speciální psychologie I / Jiří Václav Musil - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1999. - 294 s. - brož.

Specifické poruchy učení a chování : sborník. 2000. / editor Anna Kucharská - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2000. - 166 s. - brož.

Statistická řada / Hana Řezanková, Stanislava Hronová - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 92 s. : obr., tab. - brož.

Statistické metody / Zdeněk Karpíšek, Miloš Drdla - Vyd. 4. - Brno : PC-DIR Real, 2000. - 103 s. : tab. - brož.

Statistika I 1. část. / Václav Friedrich - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 180 s. : obr., tab. - brož.

Stav a pohyb obyvatelstva v České republice za rok : (předběžné výsledky). 1999.. - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 37 s. : tab. - Brož.

Sto studentských revolucí : studenti v období pádu komunismu - životopisná vyprávění. / Milan Otáhal, Miroslav Vaněk - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1999. - 859 s. : il. - váz.

Studenti a jejich rodiče : (závěrečná zpráva jednoho mezigeneračního výzkumu). / Pavel Pácl - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1999. - 81 s. : tab. - brož.

Třetí žena : neměnnost a proměny ženství. / Gilles Lipovetsky - V čes. jaz. vyd. 1. - Praha : Prostor, 2000. - 287 s. - brož.

Tschechische Republik in Zahlen 1999.. - Praha : Tschechisches Amt für Statistik, [1999]. - 31 s. : tab., grafy. - brož.

Úspěšné ženy nikdo nezastaví / Ute Ehrhardt, Wilhelm Johnen - Praha : Pragma, 2000. - 136 s. - brož.

Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu 1. díl. / Jaroslav Hrubý - 2., přeprac. a rozš. vyd. - Praha : Septima, 1999. - 395 s. : il. - brož.

Vyjednávání : strategie a taktika. / Jan. L. Wage - Ostrava : Montanex, 2000. - 114 s. : tab. - brož.

Vývoj politiky rovných příležitostí mužů a žen v České republice v kontextu evropské integrace / Martina Musilová - Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1999. - 55 s. - brož.

Základy sociální psychologie / Nicky Hayesová - Vyd. 2. - Praha : Portál, 2000. - 165 s. - brož.


Zpráva o lidském rozvoji : Česká republika. 1999.. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 1999. - 238 s. : il., tab. - Brož.


Žádný strach z globalizace : blahobyt a práce pro všechny. / Oskar Lafontaine, Christa Müllerová - Vyd. 1. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 1999. - 237 s. : il., tab. - brož.

Život a jak v něm zůstat naživu / John Cleese, Robin Skynner - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2000. - 331 s. : il. - brož.

...hovořil Jiří Ješ 2. Rozhlasové komentáře 1997-1999 / Jiří Ješ - Vyd. 1. - Praha : Brána, 2000. - 220 s. - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 22.08.2019 12:29
TOPlist