Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2000 (květen-červen) - A. Všeobecnosti, věda o počítačích, výpočetní technika

za květen-červen 2000

Acta historica et museologica Universitas Silesianae Opaviensis 4. 1999.. - Opava : Slezská univerzita, 1999. - 172 s. : il., tab. - brož.

Advances in Regulation of Plant Growth and Development / edited by Miroslav Strnad ... [et al.] - Prague : Peres, 1999. - 258 s. : il. - brož.

Aktuální příručka účetnictví pro nevýdělečné organizace Základní dílo včetně 13. aktualizací - březen 2000. / Olga Hanzlová ... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 3 diskety. + 1 příl. - brož.

Algoritmizace a programování v jazyku Pascal / Břetislav Krček, Pavel Kreml - 2. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 190 s. - brož.

Almanach k 90. výročí založení tělocvičné jednoty Sokol Olomouc - Nové Sady - Olomouc : [s.n.], 1999. - 33 s., [7] s. il. příl. - brož.

Anglicko-český a česko-anglický slovník výpočetní techniky a informačních technologií / Jiří Hynek, Radmil Vítkovský - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2000. - 518 s. - brož.

Annual Report of the Librarian of Congress 1998. For the Fiscal Year Ending 30. 9. 1998. - Washington : Library of Congress, 1999. - X, 188 s. - brož.

Aplikovaná informatika aneb úvod do fraktální geometrie, buněčných automatů ... / Ivan Zelinka - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 183 s. : obr., tab. - brož.

Apokalypsa, Kristus nebo antikrist? / Martin Herzán - Vyd. 1. - Třebíč : ORG. MKS, 1997. - 138 s. - brož.

Architektura počítačů II / Lačezar Ličev - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 200 s. : obr., tab. - brož.

Architektura procesorů / Václav Dvořák, Vladimír Drábek - 1. vyd. - Brno : Vutium, 1999. - 303 s. - brož.

AutoCAD 2000 : učebnice pro střední školy. / Petr Fořt, Jaroslav Kletečka - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1999. - xiii, 417 s. : il. - brož.

Automatische und optimierte Konfiguration von Texturanalysesystemen / Christian Küblbeck - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - 99 s. : il. - Brož.

Bibliografie české onomastiky 1995-1996. / zpracovala Marie Nováková. - Praha : Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, 1999. - 74 s. - brož.

Cín : v historických sbírkách Muzea v Bruntále. / Petr Vojtal - Bruntál : Muzeum v Bruntále, 1999. - 55 s. : 153 obr. - brož.


Control Web 2000 / Radek Bílý ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1999. - xxi, 382 s. : il. - brož.


Český CorelDRAW 9 : podrobný průvodce začínajícího uživatele. / Miroslav Čulík - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 234 s. : il. - brož.

Český Office 2000 Professional : podrobný průvodce začínajícího uživatele. / [Josef Hradský ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 476 s. : obr. - brož.

Darstellung des Leseverhaltens an wissenschaftlichen Bibliotheken am Beispiel der Nutzung von medizinischen Fachzeitschriften an der Medizinischen Zentralbibliothek Magdeburg / Regine Volke. - Halle (Saale) : Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, 1999. - 58 s., tb. příl. : tab. - brož.

Databázové a síťové technologie / Jiří Vaněk ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2000. - 145 s. - brož.

Dějiny po Roswellu / Jan Kristek - Ústí nad Labem : AOS Publishing, 1999. - 54 s., obr. příl. - brož.

Dějiny vědy a techniky 5. 15. a 16. seminář pro vyučující dějinám věd a techniky / [editor Jaroslav Folta]. - Praha : Národní technické muzeum, 2000. - 98 s. - Brož.

Dětská obrazová encyklopedie / Jane Elliottová, Colin King ; sestavila Ingrid Cranfieldová. ; ilustrovala Sylvia Tateová. - Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka & Co., 1999. - 121 s. : il. - váz.

Dětské čtenářství a literární výchova / Jaroslav Toman - Brno : CERM, 1999. - 22 s. - brož.

Digitální fotoaparáty / Jaroslav Tomáš Hyan - Praha : JTH-SOFT, 2000. - 200 s. : il., tab. - brož.

Díla gotických mistrů : katalog sbírky gotických plastik a deskových obrazů Okresního muzea v Chomutově. / Eva Šamšulová - Chomutov : Okresní muzeum, 1999. - 95 s. : il. - Váz.

Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové do roku 2005 a jeho aktualizace pro rok 2000 / [zpracoval Miloslav Prokeš] - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1999. - 41 s. : tab., il. - brož.

Document Delivery: Elektronisch verfügbare naturwissenschaftlich-technische Datenbanken in Europa und den USA : Darstellung und Vergleich unter Leistungs- und Kostengesichtspunkten. / Steffi Engel. - Halle (Saale) : Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, 1999. - VII, 64, XV s. : tab. - brož.

Druhé setkání s tajemstvím / Pavel Toufar - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 2000. - 262 s. - váz.

Dungeon Keeper 2 : oficiální příručka strategie. / [vedoucí editor Marek Kratochvíl] - Brno : Stuare, 1999. - 271 s. : il. - brož.


Dvacet čtyři lží o Studené válce / Gabriel Schoenfeld - Praha : Občanský institut, 2000. - 15 s. - Brož.


Dvacet pět let Domu umění města Opavy / Kurt Gebauer, Pavel Šopák, Martin Klimeš - Vyd. 1. - Opava : Parnas Trading, 1999. - 43 s. : il. - brož.

Ekonomické výsledky obecně prospěšných společností v ČR za rok 1998. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 14 s. : tab. - Brož.

Electronic Devices and Systems 1999 : [EDS'99]. : proceedings. : December 1999, Brno, Czech Republic. / edited by Vladislav Musil - 1st ed. - Brno : Technical University, 1999. - 323 s. : il. - brož.

Encyclopedia of Computer Science and Technology Vol. 41. Suppl. 26. / editor Allen Kent ...[et al.] - New York : Marcel Dekker, 1999. - VI, 361 s. : il., tab. - váz.

Encyclopedia of Library and Information Science Vol. 65. Suppl. 28. / editors Allen Kent, Carolyn M. Hall. - New York : Marcel Dekker, 1999. - VI, 379 s. : il., tab. - váz.

Encyclopedia of Library and Information Science Vol. 66. Suppl. 29. / editors Allen Kent, Carolyn M. Hall - New York : Marcel Dekker, 2000. - VI, 358 s. : il., fot., tab. - váz.

Entwicklung eines vollautomatischen Analysesystems für ökotoxikologische Untersuchungen / Harald Alfred Tahedl - Erlangen : [vl. nákl.], 2000. - 121 s. : il., tab., grafy. - Brož.

Entwicklung von Methoden zur Bestimmung strategischer Bindungen in der computergestützten Syntheseplanung / Matthias Pförtner - Erlangen : [vl. nákl.], 2000. - VIII, 231, 3 s. : il., tab. - Brož.

European Integration as a Way to Prosperity and Security : Paper Series from the 3rd Annual Young Scholars International Conference. : Prague, 24.-26.5.1999. / edited by Zbyněk Dubský, Petr Kašička - 1st Ed. - Praha : Nakladatelství a vydavatelství litomyšlského semináře, 1999. - xi, 248 s. : tab. - brož.

Falcon 4.0 : oficiální příručka strategie. / Pete Bonanni, Jamie Reiner - Brno : Stuare, 1999. - 346 s. : il. - brož.

Finspongský rukopis Jana Amose Komenského : dosud neznámý anonymní rukopis Komenského předmluvy Europae lumina a Dedikace třem královstvím nalezený ve švédském Norrköpingu. / s komentářem a poznámkami vydává Blanka Karlsson - 1. vyd. - Brno : L. Marek, 2000. - 92 s. : il. - váz.

Grafologie : diagnostika osobnosti. / Jan Jeřábek - 3. rozš. vyd. - Praha : Argo, 1999. - 251 s. : obr. - váz.

Heroes of Might and Magic III : the Restoration of Erathia. : oficiální příručka strategie. / Tom Ono - Brno : Stuare, 1999. - 359 s. : il. - brož.

Hořovice Václava Hraběte : sborník 4. bienále literární soutěže pro začínající autory. - Hořovice : Městské kulturní centrum, 2000. - 48 s. - Brož.

Hovory : sborník Nadačního fondu Přemysla Pittra a Olgy Fierzové, Praha. 5. / [redaktor sborníku Jan Štěpán] - Praha : Oliva, 1999. - 95 s., 14 obr. na příl. : fot. - brož.


Humanitní repete : testy pro přijímací zkoušky na humanitní obory. : 1400 otázek. : dějepis, logika, všeobecný přehled, ukázková zadání. / [Josef Chaloupka ... et al.] - 1. vyd. - Třebíč : Radek Veselý, 2000. - 116 s. - brož.

Iluminované rukopisy kapitulní knihovny olomoucké : Kánonové listy. / [zpracoval Štěpán Kohout] - Opava : Zemský archiv, 1998. - 38 s. : tab. + 22 obr. příl.. - Brož.

Informační a komunikační systémy / Jan Kastl - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 123 s. - brož.

Information Systems and technologies / Miloš Koch ... [et al.] - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 137 s. : obr., tab. - brož.

Institute of Chemical Process Fundamentals, Prague : Annual Report. 1999. / [edited by Jan Linek]. - Prague : Academy of Sciences of the Czech Republic, 2000. - 56 s. - brož.

Integration von Anwendungsprozessmodellierung und Workflow-Management / Katrin Marianne Stein - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - X, 219 s. : il. -
Internet a jeho komerční využití / Lubomír Nondek, Lenka Řenčová - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 117 s. : il. - brož.

Internet do kapsy / Gary Gach ; ilustroval Kevin Markowski. - Praha : Pragma, 1999. - 447 s. : il. - brož.

Internet II : komerční využití. / Jiří Sedláček - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 380 s. : obr., tab. - brož.

Interpretace v muzeu aneb Den bez divochů a průvodců / Stanislav Kužel - Vyd. 1. - Praha : Dimenze 2+2, 1999. - 31 s., [52] s. příl. + 7 dvojlistů příl.. - brož.

Jaarboek der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 2000.. - Amsterdam : Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, 2000. - 285 s. - brož.

Jahresbericht : Österreichische Nationalbibliothek, Wien. 1997.. - Wien : Österreichische Nationalbibliothek, 1998. - 134 s., 57 s. tb. příl. : il., fot., tab. - Brož.

Jahresbericht : Österreichische Nationalbibliothek, Wien. 1998.. - Wien : Österreichische Nationalbibliothek, 1999. - 130 s., 33 s. tb. příl. : il., fot., tab. - Brož.

Jak psát a přednášet o vědě / Zdeněk Šesták - 1. vyd. - Praha : Academia, 1999. - 204 s. : il. - brož.

Jazyky pro popis virtuální reality / Jiří Žára - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 155 s. : il., tab. - brož.

Jazyk C / Dalibor Kačmář - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - xii, 185 s. - brož.


Jitro cizích světů : existuje čtvrtý rozměr ?. / Colin Wilson - Vyd. 1. - Praha : Brána, 2000. - 235 s., obr. příl. - váz.


Kalendář akcí na Liberecku 2000 - 1. vyd. - Liberec : Okresní úřad, 1998. - Nestr., 1 složený list - Brož.

Kapitoly z dějin brněnských časopisů / Bronislava Gabrielová, Bohumil Marčák - Vyd. 1. - Brno : Masarykova Univerzita, 1999. - 173 s., [10] s. obrazových příloh - Masarykova univerzita, brož.

Katalog knižních přírůstků za rok 1999. 1. skupina. A-J. - Olomouc : Vědecká knihovna, 2000. - Přeruš. str. - váz.

Katalog knižních přírůstků za rok 1999. 2. skupina. K - O. - Olomouc : Vědecká knihovna, 2000. - Přeruš. str. - váz.

Klon 1998. / Ondřej Neff - Vyd. 1. - Chomutov : Milenium Publishing, 1998. - 286 s. - brož.

Knihovní řád : s platností od 1.9.1999. - Olomouc : Vědecká knihovna, 1999. - 14 s. + 2 příl.. - Brož.

Komprimace dat : principy a praxe. / Jan Čapek, Peter Fabian - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - viii, 173 s. : il., tab. - brož.

Komputerowe systemy informacji przestrzennej w ochronie srodowiska / Zbigniew R. Boryslawski - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1999. - 47 s., obr. příl. : il., tab. - brož.

Kultura i swiadomosc / pod redakcja Stanislawa Pietraszki - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1999. - 160 s. - brož.

Kulturní rozpory kapitalismu / Daniel Bell - Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství, 1999. - 335 s. - brož.

Kultury a organizace: Software lidské mysli : spolupráce mezi kulturami a její důležitost pro přežití. / Geert Hofstede - Praha : Univerzita Karlova, 1999. - 208 s. - brož.

Lands of Lore III : oficiální příručka strategie. / Steve Honeywell - Brno : Stuare, 1999. - 188 s. : il. - brož.

Legio angelica a p. Method K. Klement, O.S.B / Jiří Reinsberg, Bohumil Svoboda - 1. vyd. - Svitavy : Trinitas, 2000. - 147 s. - brož.

Literatura i kultura popularna 8. / pod redakcja Tadeusza Zabskiego. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1999. - 257 s. - brož.

Lotus Notes : verze 4.6 CZ. : uživatelská příručka. / Věra Soukupová, Dana Čermáková, Luboš Pavlíček - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 110 s. : obr. - brož.


MEDSOFT'2000 : sborník příspěvků. : Praha, březen 2000. / [Josef Cirýn ... et al.] - Praha : Tech-Market, 2000. - 153 s. - brož.


Metodika vyšetřování softwarového pirátství / Viktor Porada, Zdeněk Konrád - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 1999. - 54 s. : tab. - brož.

Metody analýzy instituce před zavedením IS/IT / Jaroslav Malý, Jaroslav Mozga - Hradec Králové : Gaudeamus, 1999. - 130 s. : il., tab. - brož.

Mezinárodní účetní standardy a česká účetní legislativa : sborník 2. ročníku konference. : Praha, hotel Don Giovanni, 13.-14.10.1999. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 344 s. : tab. - brož.

Microsoft Access CZ 2000 : základní příručka. / David Morkes - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1999. - xiii, 238 s. - brož.

Microsoft Excel pro střední školy / Tomáš Šimek, Jiří Vacek - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1999. - viii, 207 s. : obr. - brož.

Microsoft Excel 2000 CZ : základní příručka. / Milan Brož - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1999. - xii, 258 s. - brož.

Microsoft Excel 2000 : programování ve VBA. / John Walkenbach - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1999. - xv, 679 s. : obr. + 1 CD. - brož.

Microsoft Exchange 5.5 : kapesní rádce administrátora. : pohotové odpovědi a řešení,osvědčené postupy, obecná správa, nejčastější operace, vylaďování systému, Server i klient. / Kathy Ivens - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - xv, 248 s. : obr. - brož.

Microsoft Office 2000 CZ Resource Kit : podrobná technická dokumentace a nástroje pro zavádění a podporu Microsoft Office 2000 v organizaci. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, c1999. - xx, 835 s. + 1 CD. - váz.

Microsoft Outlook 2000 : aplikace Microsoft Office. : lehce najít správné odpovědi. : ilustrovaný průvodce. / Stephen L. Nelson - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1999. - viii, 202 s. : obr. - brož.

Microsoft PowerPoint 2000 CZ : základní příručka. / Ivo Magera - 1. vyd. - Praha : Computer Press, 1999. - xiv, 292 s. - brož.

Microsoft SQL Server 7.0 : administrace systému Training Kit. / [odpovědný redaktor Ivo Magera] - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1999. - xxxiv, 580 s. + 2 CD. - brož.

Microsoft Windows 98 CZ Second Edition : uživatelská příručka. / Jiří Hlavenka - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - viii, 351 s. : obr. - brož.

Microsoft Word CZ 2000 : základní příručka. / Milan Brož - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1999. - xi, 287 s. : il. - brož.


Microsoft Word 2000 CZ : praktický průvodce tvorbou dokumentů. / Tomáš Šimek - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1999. - xii, 147 s. - brož.


Microsoft Word 2000 : aplikace Microsoft Office. : lehce najít správné odpovědi. : ilustrovaný průvodce. / Jerry Joyce, Marianne Moon - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1999. - xiii, 326 s. : il. - brož.

Microsoft Word : učebnice pro střední školy. / Tomáš Šimek, Jiří Vacek - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1999. - ix, 190 s. : obr. - brož.

Mistrovství v Microsoft Excel 2000 : kniha pro pokročilé uživatele Excelu a ty, kdo se jimi chtějí stát. / Milan Brož - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - xxiv, 727 s. : obr. - váz.

Moderní databáze 2000 : data na Internetu. : sborník z konference. : Mělník, 17. - 18. května 2000. - Praha : Komix, 2000. - 141 s. - brož.

Money 2000 : ekonomický systé pro Windows. : pracujeme s programem Money 2000. : praktická příručka pro vaši práci. / [Martin Cígler] - 2. vyd. - Praha : Computer Press, 1999. - xxiii, 473 s. : obr. + 1 CD. - brož.

Muzea : okres Praha východ. : Brandýs n. Labem, Stará Boleslav, Čelákovice, Hrusice, Jenštejn, Máslovice, Ondřejov, Říčany. - Praha : Studio 3P, 1999. - 1 slož. list (10 s.) : barev. il. - Brož.

Nobelova cena za fyziologii a medicínu 1988, 1989 a 1990. / editoři Olga Benešová, Cyril Höschl. - 1. vyd. - Praha : Psychiatrické centrum, 2000. - 165 s. : il., fot. - brož.

Objektové programování v C++ / Pavel Pokorný, Petr Mrázek - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 71 s. - brož.

Objektově-relační SŘBD : analýza příští velké vlny. / Michael Stonebraker, Paul Brown, Dorothy Mooreová - 1. čes. vyd. - Praha : BEN, 2000. - xviii, 279 s. - Softwarové Aplikace a Systémy, brož.

Okres Zlín v roce : souběžná regionální bibliografie. 1998. / [zpracovala Tatiana Kalinová ...et al.]. - Zlín : Knihovna Františka Bartoše, 2000. - 184 s. - Brož.

Ostravské muzeum / [redakční rada Věra Vahalíková, Jaromír Dlouhý] - Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 1999. - 56 s. : il. - brož.

Pascal pro zelenáče / Pavel Satrapa - Praha : Neokortex, 2000. - 253 s. - brož.

Počítačová grafika / Petr Cenek - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999. - 62 s. : il. - brož.

Podzim středověku / Johan Huizinga - Vyd. 1. - Jinočany : H & H, 1999. - 675 s., [12] s. obr. příl. - váz.

Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka / [Pavel Pešout] - Vlašim : Český svaz ochránců přírody, 1999. - Nestr. : il., fot. - brož.

Pracujeme s geografickým informačním systémem ArcView GIS / [odpovědný redaktor Ivo Magera] - 1. vyd. - Praha : Computer Press, 1999. - xi, 364 s. + 1 CD. - brož.


Právnické jednoty a Jednota českých právníků : stručný historický přehled. / Vladislav Brož a kolektiv - Praha : Pražské sdružení Jednoty českých právníků, 2000. - 40 s. - brož.

Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 1999 : počátky v dějinách knihtisku. : Olomouc, 20.-21. října 1999. : sborník z 8. odborné konference. / [k vydání připravila Aneta Hynková] - Brno : Sdružení knihoven ČR, 1999. - 150 s. - SDRUK, váz.

Programování v jazyku Turbo Pascal I / Vladimír Beneš - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 174 s. : tab. - brož.

Programování WWW stránek pro úplné začátečníky / Petr Broža - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - x, 153 s. : obr. - brož.

Průvodce systémem státní podpory výzkumu a vývoje v České republice 2000. / Tasilo Prnka, Karel Šperlink, Petr Křenek - Vyd. 2. aktualizované. - Ostrava : Repronis, 2000. - 227 s. : tab. - brož.

Příjmy, výdaje a další vybrané ekonomické ukazatele soukromých neziskových organizací v ČR v roce 1998. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 90 s. : tab. - Brož.

Registr časopisů knihoven středisek veřejných informačních služeb resortu MŽP ČR a spolupracujících organizací 1998. Stav k 30.6.1998. - 6. upr. vyd. - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 1998. - 146 s. - brož.

Ročenka časopisu Stavitel : katalog strojů a nástrojů, materiálů, výrobků i služeb pro stavebnictví. 1998.. - Praha : Economia, 1998. - 96 s. : il., fot. -
Ročenka ČSTV 1999. / [sestavili a uspořádali Jiří Lacina a Vladimír Civín] - 1. vyd. - Praha : Olympia, 2000. - 166 s. - brož.

Ročenka STOP - Společnost pro technologie ochrany památek 1999. / editoři Ivan Vaněček, Olga Kotlíková - Praha : Společnost pro technologie ochrany památek, 2000. - 111 s. : il., tab. - brož.

Rozbor činnosti veřejných knihoven Severomoravského kraje v roce 1999. / [zpracovala Milena Slaninová]. - Ostrava : Vědecká knihovna, 2000. - 31 s., 18 tb. příl. : tab. - brož.

Rozenkruciánské osvícenství : fascinující pohled do historie, alchymie a událostí, které vedly k Bílé Hoře. / Frances Amelia Yates - Praha : Pragma, 2000. - 328 s. : il. - brož.

Řešené úlohy z Visual Basicu : sbírka. 5. Vytvoření ActiveX DLL, přístup k databázi pomocí vlastních tříd, ovládací prvek ImageCombo, práce s registrem, soubory prostředků / Jan Pokorný. - 1. vyd. - České Budějovice : KOPP, 2000. - 125 s. : il., tab. - brož.

Řízení jakosti podle norem ISO 9000 : praktická příručka pro ředitele a vedoucí útvaru řízení jakosti. Základní dílo - Stav: květen 2000 včetně 13. aktualizací. / Alois Fiala ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Sborník vědeckých prací Univerzity Pardubice : série C. : Ústav jazyků a humanitních studií. 5. / [redakce Jan Čapek ...et al.]. - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999. - 283 s. : il., tab. - brož.


Seznam českých technických norem 1999. Díl 1. Třída 01-38. - Praha : Český normalizační institut, 1999. - 420 s. - brož.

Seznam českých technických norem 1999. Díl 2. Třída 39-99. - Praha : Český normalizační institut, 1999. - s. 421-828. - brož.

Seznam českých technických norem 1999. Díl 3.. - Praha : Český normalizační institut, 1999. - s. 871-1303. - brož.

Seznam technických norem elektro platných k 1.3.2000 / Michal Kříž a kol. - Vyd. 1 - Praha : IN-EL, 2000. - 248 s. - brož.

Seznam zahraničních periodik objednaných na rok 2000 knihovnami, podniky a jinými institucemi na území severní Moravy : (neobsahuje lékařské časopisy). 2000.. - Ostrava : Státní vědecká knihovna, 2000. - 144 s. - brož.

Seznam zahraničních periodik objednaných na rok 2000 knihovnami, ústavy a podniky v Olomouci 2000. / [sestavila Blanka Sedláčková]. - Olomouc : Vědecká knihovna, 2000. - 22 s. - brož.

Sociální a kulturní antropologie / [k vydání připravili Alena Vodáková ... et al.] - Vyd. 2. rozš. - Praha : Sociologické nakladatelství, 2000. - 175 s. - váz.

Soupis seriálů docházejících do Vědecké knihovny v roce 1999.. - Hradec Králové : Státní vědecká knihovna, 2000. - 57 s. -
Soupis zahraničních lékařských časopisů docházejících do ČR a SR v roce 1999.. - Praha : Národní lékařská knihovna, 2000. - 184 s. -
Společnost přátel Afriky Olomouc v roce : bulletin olomouckých členů Společnosti přátel Afriky. 1995.. - Olomouc : Společnost přátel Afriky, [1996]. - Nestr. : il., fot. - Brož.

Společnost přátel Afriky Olomouc v roce : bulletin olomouckých členů Společnosti přátel Afriky. 1996. 10. ročník Bulletinu olomouckých přátel Afriky. - Olomouc : Společnost přátel Afriky, [1997]. - Nestr. : il., fot. - Brož.

Společnost přátel Afriky Olomouc v roce : bulletin olomouckých členů Společnosti přátel Afriky. 1997. 10 let Přátel Afriky v Olomouci : 1987-1997. - Olomouc : Společnost přátel Afriky, [1998]. - Nestr. : il., fot. - Brož.

Společnost přátel Afriky Olomouc v roce : bulletin olomouckých členů Společnosti přátel Afriky. 1998.. - Olomouc : Společnost přátel Afriky, [1999]. - Nestr. : il., fot. - Brož.

Společnost přátel Afriky Olomouc v roce : bulletin Společnosti přátel Afriky v Olomouci. 1999.. - Olomouc : Společnost přátel Afriky, [2000]. - Nestr. : il., fot. - Brož.

Standardy státního informačního systému České republiky Díl 1. / editor Jaroslav Kokeš - Praha : Úřad pro státní informační systém, 1999. - Přeruš. str. : tab. -

Standardy státního informačního systému České republiky Díl 2. / editor Jaroslav Kokeš - Praha : Úřad pro státní informační systém, 1999. - Přeruš. str. : tab. -


Starcraft : Expansion Set: Brood War. : oficiální příručka strategie. / Bart Farkas - Brno : Stuare, 1999. - 251 s. : il. - brož.

Studium angličtiny v zahraničí : r. 2000. / Vladimír Čížek - 1. vyd. - Praha : Erton, 2000. - 85 s. - Brož.

SUSI '99 : sborník z konference "Setkání uživatelů systému I-DEAS v roce 1999". : Ostrava, 20.-21.9.1999. / Michal Kolesár ... [et al.]. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 116 s. : il., fot., tab. - brož.

Tajemné příběhy / vybral a upravil Mike Stocks ; ilustrace Les Edwards a Darrell Warner. ; [z anglického originálu přeložila Zuzana Pavelková]. - Praha : Svojtka & Co., 2000. - 86 s. : il. - váz.

Technické a programové vybavení IS/IT / Jiří Vaněk ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2000. - 159 s. : obr., tab. - brož.

Techniky a nástroje informačních systémů 1. díl. / Dušan Chlapek, Václav Řepa, Iva Stanovská - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 151 s. : obr., tab. - brož.

Testy k přijímacím zkouškám na právnické fakulty / [Josef Chaloupka ... et al.] - 1. vyd. - Třebíč : Radek Veselý, 2000. - 116 s. - brož.

Tvorba jihomoravských spisovatelů v roce : výběrová bibliografie. 1998. / [zpracovala Jana Černá]. - Brno : Knihovna Jiřího Mahena, 1999. - 120 s. - brož.

T.G. Masaryk : průvodce expozicí Masarykova muzea pro lidi od 11 let. / Irena Chovančíková - 1. vyd. - Hodonín : Masarykovo muzeum, 1999. - 29 s., [2] s. příl. : il. - Brož.

Učebnice Microsoft Office 2000 : Windows 98, Word 2000, Excel 2000, Outlook 2000. / Jan Sobotka, Petr Slezák, Ladislav Buřita - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - xiii, 434 s. : obr., tab. - brož.

Úloha informací v manažerském rozhodování / Sally Palmer, Margaret Weaver - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 166 s. : il. - brož.

Úvod do databází / Zdeňka Telnarová, Alena Lukasová, Petr Matula - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1999. - 123 s. : tab. - brož.

Úvod do metody konečných prvků / Jiří Lenert - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 109 s. - brož.

Velká kniha programování v Microsoft Office 2000 / D.F. Scott - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - xxxviii, 946 s. + 1 CD. - váz.

Ve jménu Dia : Bohové - Argonauti - Atlantida. / Erich von Däniken - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 2000. - 205 s., fotograf. příl. - Ikar, váz.


Vydatni včeni Nacional'noji akademiji nauk Ukrajiny : osobovi archivni ta rukopysni fondy akademikiv i členiv-korespondentiv u Nacional'nij biblioteci Ukrajiny imeni V. I. Vernads'koho. : (1918-1998). : putivnyk. / redaktor O. S. Onyščenko ... [et al.]. - Kyjiv : Nacional'na akademija nauk Ukrajiny, 1998. - 306 s. - brož.


Vypalování CD / [Karel Heinige, Karel Zemene] - 1. vyd. - Praha : UNIS publishing, 1999. - 200 s. : il., tab. + 1 CD-ROM. - brož.

Výpočetní technika a informatika v dopravě / Karel Šotek - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999. - 245 s. : obr. - brož.

Výpravy do neznáma : putování po nejzáhadnějších místech naší planety. / Hartwig Hausdorf - Vyd. 1. - Praha : Brána, 2000. - 183 s., obr. příl. - váz.

WDS '99 : Week of Doctoral Students 1999. : 8th Annual Conference of Doctoral Students. : Proceedings of Contributed Papers. : Prague, June 22-25, 1999. Pt. 4. Computer Sciences / editor Jana Šafránková - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 1999. - 719 s. : il. - brož.

Windows NT TCP/IP / Karanjit S. Siyan - 1. vyd. - Brno : UNIS Publishing, 1999. - 455 s. : obr. - brož.

Windows 2000 Server a Advanced Server : Server a Advanced Server. / Michal Osif - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 646 s. : il. - brož.

Word pro ekonomy a manažery / Pavel Rosman, Bohumil Juřenčák - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 113 s. : obr. - brož.

XML pro každého : podrobný průvodce. / Jiří Kosek - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 163 s. : il. - brož.

Znamení syna člověka : ohlas na apoštolský list Jana Pavla II. Tertio Millenio Adveniente o přípravě na jubilejí rok 2000. / Stanislav Zacherle - 1. vyd. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1999. - 87 s. - brož.

Zpracování diplomové práce na počítači / Petr Michalík, Zdeněk Roub, Václav Vrbík - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1999. - 59 s. - brož.

Zpracování signálů a obrazů / Václav Hlaváč, Miloš Sedláček - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - vi, 221 s. : obr. - brož.

27. aukce výtvarného umění : kresby, česká a světová grafika; fotografie, bibliofilie, knihy; podpisy, dopisy. : Praha - Žofín, Slovanský ostrov; 8.4.2000. 27.. - Praha : Kulturní centrum Žofín, 2000. - 20 s. : il., fot. + 1 příl. - Brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 22.08.2019 12:29
TOPlist