Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2000 (červenec-srpen) - O. Geografie, biografie, dějiny

za červenec-srpen 2000

Acta Musei Moraviae - Scientiae sociales 84. 1999. 1-2. - Brno : Moravské zemské muzeum, 1999. - 222 s. : il., fot., tab. - brož.

Adolf Zábranský : knižní ilustrace. / Jan Baleka - 1. vyd. - Frenštát pod Radhoštěm : Muzejní a vlastivědná společnost, 1999. - 46 s. : il. - brož.

Aktuální atlas Prahy : [plán města. / odpovědná redaktorka Jana Krejčová] - 2. vyd. - [Měř.] 1:15 000. - Praha : Kartografie, 2000. - 1 atlas (140, 70 s.) : barev. - váz.

Aktuální atlas Prahy : [plán města. : nejpodrobnější mapový průvodce. / odpovědná redaktorka Jana Krejčová] - 2. vyd. - [Měř.] 1:15 000. - Praha : Kartografie, 2000. - 1 atlas (140, 70 s.) : barev. - brož.

Analytická geometrie na českých středních školách po roce 1849 : metodická pomůcka pro učitele a studenty. / Miroslav Lávička - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 1999. - 100 s. : il. - brož.

Ancient Society Vol. 29.. - Leuven : Peeters, 1998-1999. - 306 s. : il. -
Angelika Hartmann 1829-1917 : Pädagogin im Geiste Fröbels. / Herbert Egerland - Köthen : Kreissparkasse, 1997. - 44 s. : il., fot. - brož.

Antonín Pospíšil : Vlašský dvůr, 12.5.-25.7.1999. : ilustrace, studie, knižní přebaly. : katalog výstavy k 90. výročí narození autora. / Blanka Stehlíková - Kutná Hora : Galerie Felixe Jeneweina, 1999. - Nestr., 1 příl : il. - Brož.

Archeologické nemovité památky okresu České Budějovice Díl 1. Soupis a studie / Antonín Beneš, Jan Michálek, Petr Zavřel - Praha : Archeologický ústav AVČR, 1999. - ix, 220 s. - váz.

Archeologické nemovité památky okresu České Budějovice Díl 2. Atlas / Antonín Beneš, Jan Michálek, Petr Zavřel - Praha : Archeologický ústav AVČR, 1999. - 248 s. : il. + 10 mp.. - váz.

Architekt slepejch čar : vzpomínka na Jana Blahníka. / z rukopisné pozůstalosti, zvukových nahrávek a z jiných pramenů sestavil Pavel Kučera - 1. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1999. - 86 s. : il. - brož.

Aristotelova politická teorie : úvod do studia politických teorií. / R.G. Mulgan - Vyd. 1. - Praha : Oikoymenh, 1998. - 199 s. - brož.

Arnošt Lustig - Odpovědi : rozhovory s Harry Jamesem Cargassem a Michalem Bauerem. / [přeložil Milan Macháček] - Vyd. tohoto souboru 1. - Jinočany : H & H, 2000. - 83 s. : il. - brož.

Asie a Evropa : cvičení se slepými mapami. / Jana Peštová - 1. vyd. - Praha : Prospektrum, 2000. - 32 s. : il. - brož.

Besedy s T. G. Masarikom / Karel Čapek ; [perevod s češskogo V. A. Martem'janovoj]. - Moskva : MIK, 2000. - 277 s. - brož.


Bez hraček : bratr Patrik Maria Kužela OP - jáhen řádu sv. Dominika. : 1915-1942. Díl 2. / Jiří Maria Veselý - Vyd. 1. - Rosice u Brna : Gloria, 2000. - 186 s. : il. - brož.

Bibliografie okresu Opava / Jana Indrová, Jiří Koplík - Vyd. 1. - Olomouc : Vědecká knihovna, 1999. - 484 s. - VKOL, váz.

Biografický slovník Slezska a severní Moravy Seš. 12. / redakce Lumír Dokoupil - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1999. - 188 s. - brož.

Boží muka a křížky v Hodkovicích nad Mohelkou a okolí / Miroslav Fišar - Hodkovice nad Mohelkou : Sdružení rodáků a přátel Hodkovic nad Mohelkou, 1999. - Nestr. : il., fot. - Brož.

Cesty : ročenka - sborník. 8 (1996). / [redakce J. Hladík, Kv. Poláková, J. Polák] - Prosiměřice : Klub cestovatelů Globe, 1996. - 144 s. : il., mapy - Brož.

Cesty : ročenka - sborník. 9 (1997). / [redakce J. Hladík, K. Poláková, J. Hladík jun.] - Prosiměřice : Klub cestovatelů Hanzelky a Zikmunda Globe, 1998. - 64 s. : il. - brož.

Cesty : sborník - ročenka. 10 (1998). / [redakce J. Hladík, Kv. Poláková, J. Polák] - Prosiměřice : Klub cestovatelů Hanzelky a Zikmunda Globe, 1998. - 64 s. : il. - brož.

Cesty : sborník. 11 (1999). / [redakce J. Hladík, Kv. Poláková, J. Polák] - Prosiměřice : Klub cestovatelů Hanzelky a Zikmunda Globe, 1999. - 64 s. : il. - brož.

Chateau de Prague Hradčany / [Vladislav Dudák ; photographies Jiří Podrazil, Pavel Prokop]. - 1ere éd. - Prague : Baset, 1999. - 239 s. : il. - brož.

Chomutov a okolí : plán města. - [Měř.] 1:15 000. - Zlín : SHOCart, 2000. - 1 mapa ; 60 x 45 cm. - brož.

Claudius bůh a jeho žena Messalina / Robert Graves ; [z anglického originálu] přeložila Alena Jindrová-Špilarová. - 4. vyd. v čes. jaz. - Praha : BB art, 2000. - 423 s. - váz.

Cvičení ze statistických a grafických metod pro geografy / A. Matušková, P. Červený - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 87, [8] s. : il., tab. - brož.

Česká otázka / Tomáš Garrigue Masaryk - Česká otázka 8. vyd. - Praha : Masarykův ústav AV ČR, 2000. - 492 s. - váz.

Česká republika : aerofoto. / Miroslav Krob & Jr. - Vyd. 1. - Praha : Kvarta, 1999. - 197 s. : il. - Kvarta, váz.

Česká republika : autoatlas. / [odpovědná redaktorka Pavla Tesaříková] - 2. vyd. - [Měř.] 1:150 000. - Praha : Kartografie, 2000. - Přeruš. str. -

Česká republika : autoatlas. - 2. vyd. - [Měř.] 1:400 000. - Praha : Geodézie, 1999. - 36, [20] s. : barev. - brož.

Česká republika : automapa. / [odpovědná redaktorka Pavla Tesaříková] - 2. vyd. - [Měř.] 1:500 000. - Praha : Kartografie, 2000. - 1 mapa ; 58 x 99 cm. + 1 příl. - brož.


České dějiny v datech : 1945-1999. / sestavili a uspořádali Karolína Adamová a Pavel Mates - Praha : Linde, 2000. - 107 s. - brož.

Českosaské Švýcarsko, Šluknovsko : turistická mapa. - [Měř.] 1:50 000. - Zlín : SHOCart, 2000. - 1 mapa ; 66 x 96 cm. - brož.

Česko-slovenské vztahy, slovensko-české vzťahy : liberecký seminář. 1998-1999. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2000. - 186 s. - brož.

Česko-Slovensko : konflikt - roztržka - rozpad. / Eric Stein - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2000. - 371 s. - váz.

Češi pod německým protektorátem : okupační politika, kolaborace a odboj 1939-1945. / Detlef Brandes - V čes. jazyce vyd. 2. - Praha : Prostor, 2000. - 657 s. - váz.

Čeští králové I : atlas kosterních pozůstatků českých králů přemyslovské a lucemburské dynastie s podrobným komentářem a historickými poznámkami. / Emanuel Vlček - 1. vyd. - Praha : Vesmír, 2000. - 558 s. : il., fot., tab. - váz.

Čtyři důvody pro zrušení televize / Jerry Mander - Vyd. 1. - Brno : Doplněk, 2000. - 355 s. - brož.

Dálný východ a nová Evropa / John Morris Roberts - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 1999. - 192 s. : il. - váz.

De la Praga la Paris si Ierusalim : tablouri din strainatate. / Jan Neruda ; traducere, selectie si tabel cronologic de Helliana Ianculescu. - Bucuresti : Minerva, 2000. - XIX, 393 s. - brož.

Dějepis : sborník Katedry historie. 18. - Vyd. 1. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 133 s. : il., tab. - brož.

Dějiny Kladska : výběrová speciální bibliografie české a polské knižní a časopisecké literatury. / Jiří Malina - Hradec Králové : Vysoká škola pedagogická, 1999. - 78 s. - brož.

Děkabristé : anatomie nezdařeného převratu. / Jaroslav Šedivý - Vyd. 2., rev. - Praha : Volvox Globator, 2000. - 188 s. - váz.

Děti lásky : slavní levobočci. / Ursula Tamussino ; [z německého originálu přeložila Ingeborg Churaňová]. - Vyd. 2. - Praha : Ikar : Euromedia Group - Knižní klub, 2000. - 222 s., obr. příl. - Ikar, váz.

Dětství v Seifenmühle / [redaktor Petr Andrle] - Vyd. 1. - Moravský Beroun : Moravská expedice, 2000. - 115 s. : il. - brož.

Diet Sayler / [Richard W. Gassen ... et al.] - Praha : České muzeum výtvarných umění, [1998]. - 18 s. - Brož.


Die Weimarer Klassik, Goethes Spätwerk / Ernst und Erika von Borries - 3. Aufl. - München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 1997. - 314 s. - brož.


Dlouhá válka : 1618-1648. / Arnošt Klíma - 2. vyd. - Praha : Slovo, 2000. - 260 s., [8] s. obr. příl. - brož.

Dominik / Meinolf Lohrum - Vyd. 1. - Praha : Krystal OP, 1999. - 73 s., 22 obr. na příl. - brož.

Dopisy Olze / Václav Havel - Vyd. 1., (celkově 5.). - Praha : Torst, 1999. - 729 s. - váz.

Evropská unie v geografickém vzdělávání : profesní příprava učitelů geografie České republiky na realizaci evropské dimenze v geografickém vzdělávání. : příručka v rámci projektu FRVŠ č. 1632/1999. / Petr Šindler, Arnošt Wahla - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1999. - 105 s. : il., tab., mapy - brož.

Fialové trojúhelníky : zapomenutá kapitola holocaustu. / Herbert Adamy a kol. - 1. vyd. - Praha : Ostrov, 2000. - 71 s., [32] s. obr. příl. - brož.

Fotograf Rudolf Janda : básník krajiny a lesa. / Ludvík Baran - 1. vyd. - Frenštát pod Radhoštěm : Muzejní a vlastivědná společnost, 2000. - 19 s., 12 obr. na příl. - brož.

Franco / Andrée Bachoudová - Vyd. 1. - Praha : Themis, 2000. - 574 s., obr. příl. - váz.

František Halas : o životě a díle 1947-1999. / Ludvík Kundera - Vyd. tohoto souboru 1. - Brno : Atlantis, 1999. - 455 s., [32] s. il. příl. - váz.

Führer durch die Stadt Kutná Hora / [ Arnošt Tabach, Jiří Zoufal] - Praha : Orbis, 1996. - 24 s. : mapy, il. - Brož.

Georges Kars / Jiří Siblík - 1. vyd. - Praha : Odeon, 1999. - 152 s. : il. - váz.

Goethe-Lexikon / Gero von Wilpert - Stuttgart : Alfred Kröner, 1998. - x, 1227 s. - váz.

Graefenberg ve víru změn : (z historie lázní Jeseník). / Oldřich Grünner - 1. vyd. - Brno : Sursum, 1998. - 135 s. : il. - brož.

Gran Canaria : informace a tipy na dovolenou. / Karin Stružková - Praha : Fischer, c2000. - 96 s. : barev. il., mapy - brož.

Gustav Mahler 2000 & Jihlava : [7.7.1860-18.5.1911]. : Jihlava, 13.-15.10.2000. : oslavy 140. výročí narození. / [Zdeněk Jaroš] - Jihlava : Městský úřad, 1999. - 1 složený list : il. - Brož.

Hans-Ulrich Treichel : Begleitheft zur Ausstellung der Stadt- und Universitätsbibliothek; Frankfurt am Main, 12.1.-29.2.2000. / [Begleitheft Alessandra Sorbello Staub] - Frankfurt am Main : Stadt- und Universitätsbibliothek, 2000. - 48 s. : il., fot. - brož.

Heinrich Schenker - dávný neznámý / Lubomír Spurný - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 186 s. - brož.


Hermippos of Smyrna and His Biographical Writings : a Reappraisal. / Jan Bollansée - Leuven : Peeters, 1999. - XXXVI, 271 s. - brož.


Historické sklo : sborník pro dějiny skla. 2. / [redakce Eva Černá ... et al.] - Vyd. 1. - Čelákovice : Městské muzeum, 2000. - 151 s. : il. - brož.

Historie : moderní dějiny 1. : učebnice dějepisu pro základní školy a víceletá gymnázia. / Jaroslav Láník, Vladimír Pilát - 1. vyd. - Praha : Scientia, 2000. - 143 s. : il., mp. - brož.

Il Castello do Praga Hradčany / [Vladislav Dudák ; fotografie Jiří Podrazil, Paul Prokop]. - 1. Ed. - Praga : Baset, 1999. - 239 s. : il. - brož.

Ivan Dorovský : bibliografie. / [odpovědný redaktor Jaromír Kubíček] - 2. dopl. vyd. - Brno : Moravská zemská knihovna, 2000. - 121 s. - brož.

Izrael / Fabio Bourbon - Praha : Knihcentrum, c1997. - 128 s. : barev. il. - váz.

Jablonec Nad Nisou : plán města. - 1. vyd. - [Měř.] 1:10 000. - Česká Lípa : Geodézie, 1996. - 1 mapa : barev. ; 58x42 cm - Brož.

Jak se s nimi žije? : rozhovory s těmi, o kterých svět ví méně než o jejich partnerech .... / Olga Čermáková, Marie Formáčková, Věra Janoutová - Vyd. 1. - Mariánské Lázně : Profil, 2000. - 87 s. : il. - váz.

Jak to bylo s partyzány / Bořivoj Nebojsa - 1. vyd. - Tišnov : Sursum, 1998. - 108 s., 20 obr. na příl. - brož.

Já, Claudius / Robert Graves ; [z anglického originálu] přeložila Alena Jindrová-Špilarová. - 4. vyd. v čes. jaz. - Praha : BB art, 2000. - 374 s. - váz.

Jeseníky - Praděd, Králický Sněžník : turistická mapa. - [Měř.] 1:50 000. - Zlín : SHOCart, 2000. - 1 mapa ; 66 x 96 cm. - brož.

Jihomoravskými vinohrady a vinnými sklepy / [texty Vilém Kraus] - Zlín : SHOCart, 2000. - 1 mapa ; 66 x 96 cm. - brož.

Jih proti severu 1. V bouři / Margaret Mitchell ; [z anglického originálu] přeložila Jarmila Fastrová]. - 3. vyd. v čes. jaz. - Praha : BB art, 2000. - 435 s. - váz.

Jih proti severu 2. Po bouři / Margaret Mitchell ; [z anglického originálu] přeložila Jarmila Fastrová. - 3. vyd. v čes. jaz. - Praha : BB art, 2000. - 462 s. - váz.

Jižní Čechy : regionální mapa. - 2. dopl. vyd. - Rožnov pod Radhoštěm : B.A.T. Program, 2000. - 1 mapa ; 45 x 64 cm. - Brož.

Jižní Čechy : rybářská mapa. / [texty Ivan Novák] - [Měř.] 1:185 000. - Zlín : SHOCart, 2000. - 1 mapa ; 66 x 96 cm. - brož.

Jižní Morava : regionální mapa. - 3. dopl. vyd. - Rožnov pod Radhoštěm : B.A.T. Program, 2000. - 1 mapa ; 45 x 64 cm. - Brož.

Jižní Morava : vinohrady a vinné sklepy. : vinařská mapa. / [texty Vilém Kraus] - Zlín : SHOCart, 2000. - 1 mapa ; 66 x 96 cm. - váz.


Josef Hampl : koláže. : Kutná Hora, 7.4.-26.5.1999. / úvodní text Jiří Machalický - Kutná Hora : Galerie Felixe Jeneweina, 1999. - 1 složený list : il. - Brož.

Josef Stáhlík : (29.3.1885-20.7.1963). : 115. výročí narození. / [Renata Špačková] - Mělník : Okresní muzeum Mělník, 2000. - 60 s., 8 obr. na příl. - Brož.

Judaica Bohemiae 35. 1999. - Prague : Jewish Museum, 2000. - 280 s., obr. příl. : fot., tab. - brož.

Kafka, láska a odvaha : život Mileny Jesenské. / Mary Hockaday - Praha : Pragma, 1999. - 207 s., [12] s. obr. příl. - brož.

Kardinál Josef Beran : 29.12.1888 - 17.5.1969. / [Jaroslav Škarvada] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1999. - 31 s. : il. - Brož.

Karel Dostál-Lutinov a Nový život : dva sloupy katolické moderny. / Ladislav Soldán - Vyd. 1. - Rosice u Brna : Gloria, 2000. - 105 s. - brož.

Karel Kašpařík : 1899-1968. : fotografie ze sbírky Moravské galerie v Brně. / [Antonín Dufek, Jana Teplá, Pavel Hayek] - Brno : Moravská galerie, 1999. - 31 s. : il. - brož.

Karlovy Vary krok za krokem : procházka lázeňským centrem. / text Stanislav Burachovič ; foto Jiří Wendler. - 2., upr. vyd. - Karlovy Vary : Promenáda, c2000. - 34 s. : barev. il., mapa - Brož.

KATO : příběh opravdového člověka. / Přemysl Vachalovský, John Bok - Olomouc : J. W. Hill, 2000. - 533 s. - brož.

Kazatel František Urbánek / [redaktor Jan Štěpán] - Praha : Oliva, 1999. - 131 s., 23 fot. na příl. - brož.

Kinderschicksale in den Wirren der Nachkriegszeit : eine Rettungsaktion für jüdische und deutsche Kinder 1945-1947 in der Tscheslowakei. / Olga Fierz - Prag : Vitalis, 2000. - 312 s. : čb. fotografie - váz.

Kladno a okolí : plán města. - [Měř.] 1:15 000. - Zlín : SHOCart, 2000. - 1 mapa ; 45 x 60 cm. - brož.

Kladsko a Československo v letech 1945-1947 : studie a dokumenty. / Růžena Hlušičková - Hradec Králové : Vysoká škola pedagogická, 1999. - 171 s. - brož.

Klasické Řecko / Michael Grant - 1. vyd. v čes. jaz. - Praha : BB art, 1999. - 379 s., 50 obr. na příl. - váz.

Konference o díle Jana Čepa : Olomouc 9.-10. března 1998. / [František Valouch, Jiří Fiala] - 0lomouc : Danal, 1999. - 121 s. : il. - brož.


Krajinou severovýchodních Čech : hory, kopce, vyhlídková místa, údolí, skály, jeskyně. / Jan Vítek - Vyd. 1. - Ústí nad Orlicí : OFTIS, 2000. - 168 s. : il. - váz.


Královéhradecko : velká cykloturistická mapa. / [texty P. Ďoubalík] - Měř. 1:75 000. - Zlín : SHOCart, 2000. - 1 mapa ; 66 x 45 cm. + 1 příl. - váz.

Kremelské atentáty : od Lenina po Jelcina. / Nikolaj Zeňkovič - Vyd. 1. - Brno : Jota, 2000. - 395 s., [16] s. obr. příl. - váz.

Kréta / Karin Stružková - Praha : Fischer, c1999. - 116 s. : barev. il., mapy - brož.

Kronika 20. století / [sestavitel německého originálu Karl Friedrich Warner ... et al.] - 1. čes. vyd. - Praha : Fortuna Print, [2000]. - 1568 s. : il., fot. - váz.

Krylogie / Karel Kryl ; Miloš Čermák. - 1. souborné vyd. - Praha : Torst, 2000. - 560 s., [64] s. obr. příl. - váz.

Kulturní a sociální skutečnost v dějezpytném myšlení : příspěvky k dějinám českého dějěpisectví doby Gollovy školy. / uspořádal Jan Horský - Ústí nad Labem : Albis International, 1999. - 461 s. - brož.

Leonardo da Vinci / Dmitrij Sergejevič Merežkovskij ; [z ruského originálu přeložil Jaroslav Hulák]. - Vyd. 3., v tomto překl. 1.. - Praha : Academia, 2000. - 649 s. - váz.

Lexikon české literatury : osobnosti, díla, instituce. 3. M-Ř Sv. 1. M-O / vedoucí redaktor Jiří Opelík - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2000. - 728 s. - váz.

Lexikon české literatury : osobnosti, díla, instituce. 3. M-Ř Sv. 2. P-Ř / vedoucí redaktor Jiří Opelík - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2000. - s. 733-1522. - váz.

Lexikon der Flaggen und Wappen der Welt / [cop. Aleš Brožek] - 1. Ausg. - [Praha] : Geo Map, 2000. - 223 s. : il. - váz.

Lexikon der Weltliteratur Bd. 1. Biographisch-bibliographisches Handwörterbuch nach Autoren und anonymen Werken : A-K / herausgegeben von Gero von Wilpert - München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 1997. - xiv, 849 s. - brož.

Lexikon der Weltliteratur Bd. 2. Biographisch-bibliographisches Handwörterbuch nach Autoren und anonymen Werken : L-Z / herausgegeben von Gero von Wilpert - München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 1997. - vi s., s. 851-1677. - brož.

Lékař na cestách / Ivo Šlapák - Brno : Paido, 1999. - 76 s., [4] l. barev. příl - brož.

Lékař od Stalingradu / Hans Günther Konsalik ; [z německého originálu] přeložil René J. Tesař. - 1. vyd. v čes. jaz. - Praha : BB art, 1999. - 272 s. - váz.

L'Occident romain et l'Europe centrale au début de l'époque des Grandes Migrations / [redakce Jaroslav Tejral, V. Martererová] - Brno : Archeologický ústav Akademie věd České republiky, 1999. - 358 s. : il. - váz.


Malé Ano a velké Ne : vlastní životopis. / George Grosz - Olomouc : Votobia, 1999. - 302 s., [16] s. il. příl. : il. - brož.


Mapa inženýrskogeologického rajónování ČR : list 02-43 Litoměřice. / [redaktor listu J. Pospíšil] - 1. vyd. - Měř. 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2000. - 1 mapa ; 47 x 69 cm. + 1 příl. - brož.

Mapa inženýrskogeologického rajónování ČR : list 12-21 Kralupy nad Vltavou. / [redaktor listu Z. Lochmann] - 1. vyd. - Měř. 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2000. - 1 mapa ; 47 x 69 cm. + 1 příl. - brož.

Mapa inženýrskogeologického rajónování ČR : list 12-42 Zbraslav. / [redaktor listu Z. Lochmann] - 1. vyd. - Měř. 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2000. - 1 mapa ; 47 x 65 cm. + 1 příl. - brož.

Mapa inženýrskogeologického rajónování ČR : list 13-14 Nymburk. / [redaktor listu Z. Lochmann] - 1. vyd. - Měř. 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2000. - 1 mapa ; 47 x 65 cm. + 1 příl. - brož.

Mapa inženýrskogeologického rajónování ČR : list 13-24 Hradec Králové. / [redaktor listu Z. Lochmann] - 1. vyd. - Měř. 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2000. - 1 mapa ; 47 x 69 cm. + 1 příl. - brož.

Mapa inženýrskogeologického rajónování ČR : list 13-42 Pardubice. / [redaktor listu M. Kleček] - 1. vyd. - Měř. 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2000. - 1 mapa ; 47 x 69 cm. + 1 příl. - brož.

Mapa inženýrskogeologického rajónování ČR : list 21-24 Klatovy. / [redaktor listu Z. Lochmann] - 1. vyd. - Měř. 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2000. - 1 mapa ; 47x 65 cm. + 1 příl. - brož.

Mapa inženýrskogeologického rajónování ČR : list 24-22 Olomouc. / [redaktor listu M. Kašpárek] - 1. vyd. - Měř. 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2000. - 1 mapa ; 47 x 65 cm. + 1 příl. - brož.

Mapa inženýrskogeologického rajónování ČR : list 24-41 Vyškov. / [redaktor listu M. Kašpárek] - 1. vyd. - Měř. 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2000. - 1 mapa ; 47 x 65 cm. + 1 příl. - brož.

Mapa inženýrskogeologického rajónování ČR : list 25-32 Zlín. / [redaktor listu M. Kašpárek] - 1. vyd. - Měř. 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2000. - 1 mapa ; 47 x 65 cm. + 1 příl. - brož.

Martin Zálešák : malba 1991-1999. : Kutná Hora, 15.9.-30.10.1999. / Aleš Rezler - Kutná Hora : Galerie Felixe Jeneweina, 1999. - 1 složený list : il. - Brož.

Maturita ze zeměpisu : studijní příručka pro maturanty. / Václav Valenta a kol. - 1. vyd. - Praha : Nakladatelství České geografické společnosti, 2000. - 88 s. - brož.


Maturitní otázky - geografie : 25 podrobně zpracovaných témat. / [Jitka Mudrychová] - 1. vyd. - Třebíč : Radek Veselý, 2000. - 156 s. - brož.


Máchův kraj - východ : cyklomapa. - [Měř.] 1:50 000. - Česká Lípa : Geodézie On Line, 2000. - 1 mapa ; 59 x 42 cm. - brož.

Máchův kraj - západ : cyklomapa. - [Měř.] 1:50 000. - Česká Lípa : Geodézie On Line, 2000. - 1 mapa ; 59 x 42 cm. - brož.

Mein Leben gehört nicht mir : über Persönlichkeit und Werk des Humanisten Přemysl Pitter. / Pavel Kohn - Prag : Vitalis, 2000. - 136 s., obr. příl. - váz.

Michal Šarše : plovoucí v čase, plastiky. : Kutná Hora, 25.11.1999-30.1.2000. / Aleš Rezler - Kutná Hora : Galerie Felixe Jeneweina, 1999. - 1 složený list : il. - Brož.

Milan Maur : Voda-Západočeská galerie v Plzni, březen-duben 2000. : Přírodní procesy-Galerie Klatovy-Klenová, září-říjen 2000. : Vizuální koncepty-Galerie umění Karlovy Vary, listopad-prosinec 2001. / [text katalogu] Zbyněk Sedláček - Plzeň : Západočeská galerie, 2000. - Nestr. : barev. il. - Západočeská galerie, brož.

Miloševič : vítězný architekt války. : zneklidňující portrét vzorného manžela. / Duško Doder, Louise Bransonová - Praha : Práh, 2000. - 273 s. - brož.

Miroslav Šnajdr st. : esence přírody. : Wortnerův dům, U Černé věže 22, České Budějovice, 20.1.-19.3.2000. / [ Vlastimil Tetiva] - České Budějovice : Alšova jihočeská galerie, 2000. - Nestr. + 1 příl. - brož.

Mladičký král / Robert Merle ; [z francouzského originálu přeložila Magdalena Lavalová]. - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 2000. - 411 s. - váz.

Moc a tajemství jezuitů : kulturní a duchovní dějiny. / René Fülöp-Miller - Vyd. 1. - Praha : Rybka Publishers, 2000. - 643 s. : il. - váz.

Mongolsko - Jurta / [redakce Jaroslav Hladík ... [et al.] - Prosiměřice : MONDO, 1997. - 63 s. : il. - Brož.

Moravskoslezské Beskydy : turistická mapa. - [Měř.] 1:50 000. - Zlín : SHOCart, 2000. - 1 mapa ; 66 x 96 cm. - brož.

Mosty : Česká republika. : tematická mapa. - 1. vyd. - Rožnov pod Radhoštěm : B.A.T. Program, 2000. - 1 mapa ; 45 x 64 cm. - Brož.

Motýlí kraj / Jan Bicek - Rudolfov : Jelmo, 1999. - 31 s. : il. - Brož.

Můj život 5. / Vlasta Javořická - Vyd. 1. - Brno : Jota, 2000. - 223 s. - váz.

Naši furianti : veselohra ve třech dnech. : třetí inscenace padesáté páté sezóny 1999/2000. / Ladislav Stroupežnický ; úprava Zdeněk Černín a Jiří Záviš. - Brno : Městské Divadlo, [1999]. - 137 s., [16] obr. na příl. : il. - Brož.


Národní kulturní památky : Česká republika. : tematická mapa. - 2. dopl. vyd. - Rožnov pod Radhoštěm : B.A.T. Program, 2000. - 1 mapa ; 45 x 64 cm. - Brož.


Návštěva T.G. Masaryka v Hodoníně dne 18.6.1924 - Hodonín : Masarykovo muzeum, [2000]. - [7] l. - Brož.

Německo : automapa. - [Měř.] 1:1 000 000. - Zlín : SHOCart, 2000. - 1 mapa ; 96 x 66 cm. - brož.

Německo, Rakousko, Švýcarsko, Slovinsko : automapa. - [Měř.] 1:800 000. - Zlín : SHOCart, 2000. - 1 mapa ; 86 x 108 cm. + 1 příl. - váz.

Nizozemí : dějiny severního a jižního Nizozemí. / J. A. Kossmann-Putto, E. H. Kossmann - Rekkem : Stichting Ons Erfdeel, 1999. - 63 s. : il. - brož.

Nosím v sobě příliš mnoho Svatého Kopečka / [Bohuslav Smejkal] - [Olomouc : Matice svatokopecká, 2000]. - [4] s. : il. - Brož.

Občanská genealogie : základy rodopisné práce. / Kristoslav Řičař - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 2000. - 136 s., 33 s. obr. příl. : il., tab. - váz.

Od katolické moderny k českému církevnímu rozkolu : nástin života a díla Emila Dlouhého-Pokorného (1867-1936), kněze, politika a žurnalisty. / Pavel Marek, Vladimír Červený, Jiří Lach - Vyd. 1. - Rosice : Gloria, 2000. - 315 s. - váz.

Okolí Brna - východ, Olomoucko : turistická mapa. - [Měř.] 1:100 000. - Zlín : SHOCart, 2000. - 1 mapa ; 45 x 66 cm. - brož.

Okolí Prahy, Brdy, Křivoklátsko : turistická mapa. - [Měř.] 1:100 000. - Zlín : SHOCart, 2000. - 1 mapa ; 45 x 66 cm. - brož.

Olomoucké kašny / [Zdeněk Kašpar, Jiří Frait ; foto Ivo Přeček]. - Praha : Danal, [1999?]. - [16] s. : barev. il. - Brož.

Olomoucké kostely / [Zdeněk Kašpar, Jiří Frait ; foto Ivo Přeček]. - Praha : Danal, [1999?]. - [16] s. : barev. il. - Brož.

Olomoucké paláce / [Zdeněk Kašpar, Jiří Frait ; foto Ivo Přeček]. - Praha : Danal, [1999?]. - [16] s. : barev. il - Brož.

Olomouc - Univerzitní kostel Panny Marie Sněžné / Michal Altrichter, Milan Togner, Vladimír Hyhlík - Velehrad : Historická společnost Starý Velehrad, 2000. - 27 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. - brož.

Olomouc / [Zdeněk Kašpar, Jiří Frait, Ivo Přeček] - Olomouc : Danal, [1999?]. - [16] s. : barev. il. - Brož.

Opava a okolí : plán města. - [Měř.] 1:12 000. - Zlín : SHOCart, 2000. - 1 mapa ; 45 x 60 cm. - brož.


Osobnosti spjaté s gymnáziem v Jičíně / [sestavili Eva a Karol Bílkovi, Vladimír Carda] - Jičín : Lepařovo gymnázium, 1999. - 48 s. - Brož.


Památkové rezervace : Česká republika. : panoramatická mapa. - 1. vyd. - Rožnov pod Radhoštěm : B.A.T. Program, 2000. - 1 mapa ; 45 x 64 cm. - Brož.

Pamětní spis o česko-slovenském stálém opevnění / komentářem opatřil Eduard Stehlík - 1. vyd. - Dvůr Králové nad Labem : FORT print, 2000. - 220 s., mapy na příl. : il., - brož.

Paměť není na prodej aneb Hrst vzpomínek na okupaci a osvobození / sestavili Zdeněk Gavalec, Zdeněk Hoření - Praha : Jaroslav Weber, 2000. - 86 s. - brož.

Pamjatniki kul'tury : novyje otkrytija. : pis'mennost', iskusstvo, archeologija. : ježegodnik. 1998. / [sostavitel' Tat'jana Borisovna Knjazevskaja] - Moskva : Nauka, 1999. - 570 s., obr. příl. : il., fot. - váz.

Pargfrider : Roman. / Stefan Heym - 1. Aufl. - München : C. Bertelsmann, 1998. - 223 s. - brož.

Pavel Roučka : kolik barev tolik figur. : Galerie moderního umění v Hradci Králové [22. červen - 27. srpen 2000. / text Zuzana Rybičková] - Hradec Králové : Galerie moderního umění, 2000. - 63 s. : barev. il. - brož.

Peter Parler & St Vitus's Cathedral : 1356-1399. / by Klára Benešovská, Ivo Hlobil ... [et al.] ; photographs by Jiří Kopřiva ...[et al.]. - 1 ed. - Prague : Prague Castle Administration, 1999. - 174 s. : il. (některé barev.) - váz.

Plzeňsko jih : velká cykloturistická mapa. - Měř. 1:75 000. - Zlín : SHOCart, 2000. - 1 mapa ; 45 x 66 cm. + 1 příl. - váz.

Polnoje sobranije sočinenij i pisem v pjatnadcati tomach T. 14. Kn. 2. Pis'ma : 1856-1862 / Nikolaj Aleksejevič Nekrasov - Sankt-Peterburg : Nauka, 1999. - 353 s. - váz.

Polsko : průvodce do zahraničí. / [Eva Bednářová] - 1. vyd. - Praha : Olympia, 2000. - 193 s. : il., mp. - brož.

Postavy naší Ameriky : poučné a zábavné čtení ze života zahraničních Čechů. / Miloslav Rechcígl, Jr. - Vyd. 1. - Praha : Pražská edice, 2000. - 355 s. - váz.

Potomci slavných žijí mezi námi / Václav Filip, Libuše Štědrá - Čes. vyd. 1. - Praha : Cesty, 2000. - 191 s. : il. - váz.

Prague : City Guidebook. / [Zora Marková ... et al.] - 1st Ed. - Prague : Kartografie, 2000. - 96 s. : il. + 1 mapa. - brož.

Prag : Reiseführer. / [Zora Marková ... et al.] - 1. Aufl. - Prag : Kartografie, 2000. - 96 s. : il. + 1 mapa. - brož.


Prasklá pohádka : Galerie U bílého jednorožce - Klatovy, 9.4.-14.6.1998. : Galerie výtvarného umění - Litoměřice, 22.5.-28.6.1998. / [Petr Nikl] - Klatovy : Galerie U bílého jednorožce, 1998. - Nestr., 10 složených listů : il. - brož.


Pravěká sociokultovní architektura na Moravě / Vladimír Podborský a kol - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 319 s. : il., fot., tab. - váz.

Pražskij grad Gradčany / [Vladislav Dudak ; fotografii Jirži Podrazil, Paul Prokop]. - Izd. 1. - Praga : Baset, 1999. - 239 s. : il. - brož.

Práce a zápasy po boku TGM : vzpomínky 1910-1947. / Edvard Beneš ; k vydání připravil Karel Novotný. - 1. vyd. - Praha : Společnost Edvarda Beneše, 2000. - 75 s. : il. - brož.

Průvodce expozicí tradic / Miloslav Šustr - 1. vyd. - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 1999. - 29 s. : il. - brož.

Reflexionen über das Jahr 1968 : Vorträge des 5. Aussiger Kolloquiums. : Ústí nad Labem/Aussig, 22.-24.4.1998. / [redakce Kristina Kaiserová] - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Muzeum města Ústí nad Labem : Ústav slovansko-germánských studií UJEP, 1999. - 115 s. - brož.

Rodokmen a vývod T.G. Masaryka / sestavil a vydal Josef Pilnáček - Reedice pův. vyd. - Hodonín : Masarykovo muzeum, 1999. - 5 s., [2] s. barev. obr. příl : geneal. tab. - Brož.

Rozhledny : Česká republika. : tematická mapa. - 2. dopl. vyd. - Rožnov pod Radhoštěm : B.A.T. Program, 2000. - 1 mapa ; 45 x 64 cm. - Brož.

Rozhovory s Vladimírem Čermákem : o filosofii, politice a právu. / Petr Fiala, František Mikš - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2000. - 163 s., [8] s. obr. příl. - brož.

Rudolf Valenta : plastiky a serigrafie. : Kutná Hora, 2.6.-18.7.1999. / Aleš Rezler - Kutná Hora : Galerie Felixe Jeneweina, 1999. - 1 složený list : il. - Brož.

Rusko a Čečensko / Roman Joch - Praha : Občanský institut, 2000. - 19 s. - Brož.

Růženec s otcem Piem / Roberta Cammisa - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1999. - 31 s. - brož.

Sachsen-Anhalt : Regionalbibliographie. Berichtsjahre 1997 und 1998. Nachträge 1993 bis 1996. Tl. 1. Hauptband. - Halle (Saale) : Martin-Luther-Universität, 1999. - VIII, 733 s. - brož.

Sachsen-Anhalt : Regionalbibliographie. Berichtsjahre 1997 und 1998. Nachträge 1993 bis 1996. Tl. 2. Registerband. - Halle (Saale) : Martin-Luther-Universität, 1999. - 302 s. - brož.

Sborník ke 110. výročí Okresního muzea v Lounech / [redaktor Antonín Hluštík] - Louny : Fabio, 1999. - 45 s. : il. - brož.

Sborník Muzea Dr. Bohuslava Horáka, Rokycany Č. 12. 2000. - 1. vyd. - Rokycany : Muzeum Dr. Bohuslava Horáka, 2000. - 52 s. : fot., tab. - brož.


Sborník prací východočeských archivů 8. / [uspořádal Tomáš Šimek] - Vyd. 1. - Zámrsk : Státní oblastní archiv, 2000. - 238 s. : il. -


Sborník Státního okresního archivu v Českém Krumlově : 1993-1998. / [J. Hansová ... et al.] - Český Krumlov : Státní okresní archiv, 2000. - 104 s. : obr., tab. - brož.

Sborník z konzervátorského a restaurátorského semináře konaného ve dnech 28.-30. září v Seči u Chrudimě / [odpovědný redaktor Naďa Urbánková, Pavla Fojtíková] - Brno : Technické muzeum, 1999. - 151 s. : il. (některé barev.) -
Sborník z konzervátorského a restaurátorského semináře konaného ve dnech 6.-8. října v Regionálním muzeu v Kopřivnici / [odpovědný redaktor Naďa Urbánková] - Brno : Technické muzeum, 1999. - 169 s. : il. (některé barev.) -
Slavme chvíli... : sborník k 70. narozeninám Jana Bistřického. / [redigovaly Marie Macková a Jana Oppeltová] - Vyd. 1. - Ústí nad Orlicí : Státní okresní archív, 1999. - 146 s. : il. - brož.

Slovanské pohřebiště z 9. až 12. století v Mušově : katalog. / Dagmar Jelínková - Brno : Archeologický ústav AV ČR, 1999. - 262 s. : il., tab. - brož.

Soča (Isonzo) : 1917. / Josef Fučík - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 1999. - 133 s. : il. - váz.

Soupis vedut vzniklých do roku 1850 Sv. II/1. Státní oblastní archivy / uspořádal a k vydání připravil Michal Wanner ve spolupráci s Josefem Horou - 1. vyd. - Praha : Archivní správa Ministerstva vnitra, 1999. - 518 s. : il. - váz.

Staré Město v proměnách staletí / Pavel Bezděčka ... [et al.] - Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 2000. - 412 s. : il. - váz.

Stále se mi zdá, jako když tě hledám : dopisy Jaroslava Ježka Míle Ledererové. - Praha : Nadace Opus musicum, 1998. - 71 s. : il. - brož.

Strategie pro porážku: Luftwaffe 1933-1945 / Williamson Murray - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 1999. - 256 s. : il. - váz.

Studie k dějinám českého myšlení 20. století / Jan Zouhar - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 149 s. - brož.

Studijní katalog : Masarykova univerzita v Brně - Přírodovědecká fakulta. : geologie, geografie. akademický rok 2000-2001. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 69 s. : tab. - brož.

Šumava - Železnorudsko, Povydří, Churáňov : turistická mapa. - [Měř.] 1:50 000. - Zlín : SHOCart, 2000. - 1 mapa ; 66 x 96 cm. - brož.

Tak pravil Vladimír Železný aneb Malý velký muž / Petr Jüngling, Petr Žantovský - Praha : Votobia, 1999. - 190 s. : il. - brož.

Tam tam / Boris Filan - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 2000. - 191 s. : il. - váz.

Teplice a okolí : plán města. - [Měř.] 1:15 000. - Zlín : SHOCart, 2000. - 1 mapa ; 45 x 60 cm. - brož.


Těšín, Český Těšín na starých pohlednicích a fotografiích / Henryk Wawreczka, Janusz Spyra, Marius Makowski - Vyd. 1. - Třinec : Wart, c1999. - 178 s. : il. (některé barev.) - váz.


Tomáš Garrigue Masaryk : 1850-1937. / [odpovědný redaktor Evženie Klanicová] - Břeclav : Moraviapress, 2000. - 70 s. : il. - brož.

Tonoucí ostrovy : vyprávění o těch, kteří jsou našimi sousedy, a na něž přesto tak často zapomínáme. / František Vydra - Vyd. 1. - Tišnov : Sursum, 1999. - 79 s. : il. - brož.

Tragédie výsadku Gustava Schneidera / Jitka Gruntová, František Vašek - 1. vyd. - Litomyšl : Augusta, 2000. - 132 s. : il. - váz.

T.G. Masaryk : za ideálem a pravdou. 1. (1850-1882) / Stanislav Polák - 2., opr. a rozš. vyd. - Praha : Masarykův ústav AV ČR, 2000. - 495 s. : il. - váz.

Utajené poklady archeologie : je třeba přepsat dějiny lidstva?. : ve stopách Ericha von Dänikena. / Luc Bürgin - Vyd. 1. - Praha : Brána, 2000. - 157 s., 52 obr. na příl. : il. - váz.

Úcta ke světlu / Sven Nykvist - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 1999. - 209 s. : il. - váz.

Vacslav Brožík : 1851-1901. : [výstavní síň Masné krámy. / text Jana Potužáková] - Plzeň : Západočeská galerie, 2000. - 29 s. : barev. il. - brož.

Velké dějiny zemí Koruny české 1. Do roku 1197 / Marie Bláhová, Jan Frolík, Naďa Profantová - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 1999. - 798 s. : il. - váz.

Velké dějiny zemí Koruny české 2. 1197-1250 / Vratislav Vaníček - 1. vyd. - Praha : Paseka, 2000. - 582 s. - váz.

Velké dějiny zemí Koruny české 5. 1197-1250 / Vratislav Vaníček - 1. vyd. - Praha : Paseka, 2000. - 582 s. - váz.

Verdi : Roman der Oper. / Franz Werfel - 5. Aufl. - Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch Verlag, 1999. - 468 s. - brož.

Vlastivědné mapy pro 1. stupeň základních škol / odpovědná redaktorka Marcela Jeníčková - 6. vyd. - Měřítka různá. - Praha : Kartografie, c2000. - 6 map : barev. ; slož. 32 x 23 cm volně v obálce - brož.

Vlastivědný atlas pro 4. a 5. ročník základních škol / [I. Habadová ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Geodézie, 2000. - 12 složených listů, il., mp. - brož.

Vlek lesa lesů : Galerie Rudolfinum, 8.10.-28.11.1999. / Ludvík Hlaváček, Martin Mainer - Praha : Galerie Rudolfinum, 1999. - Nestr. : il. - brož.

Vše počíná vajíčkem / Ota Janeček ; [vybral a sestavil Tomáš Janeček]. - Vyd. 1. - Praha : Nibiru : Lyra Pragensis, 1999. - 131 s. : barev. il. - NIBIRU, váz.

Vyškovský sborník : sborník Státního okresního archivu Vyškov. / [ed.] Karel Mlateček - 1. vyd. - Slavkov u Brna : SOkA, 1999. - 204 s. : il. - brož.

Vývoj evropské civilizace / John Morris Roberts - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2000. - 192 s. : il. - váz.


Vzhůru do oblak : československé letectvo v letech 1948-1989. / Ladislav Sochor - Vyd. 1. - Praha : Erika, 2000. - 150 s. : il. - váz.

Vzpomínky Nikity Sergejeviče Chruščeva : magnetofonové nahrávky z období glasnosti. : dosud nepublikované paměti kontroverzního prvního tajemníka KSSS. / [Nikita Sergejevič Chruščov ; z anglického originálu přeložil Luděk Matyska]. - Vyd. 1. - Brno : Jota, 2000. - 225 s. - váz.

Wanderer, kommst du nach Prag : Anekdoten und Geschichten aus der goldenen Stadt. / Heinrich Pleticha ; mit 32 Farbtafeln von Václav Jansa. - Prag : Vitalis, 2000. - 240 s. : il. - váz.

Weiner / Marie Langerová - Vyd. 1. - Brno : Host, 2000. - 134 s. : il. - váz.

Wroclawskie studia wschodnie 3. 1999. / redaktor Czeslaw Hernas ... [et al.] - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1999. - 274 s. : tab. - brož.

Základní informace o České republice / Marie Novotná - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 1998. - 30 s. - brož.

Zbraně a taktika Waffen-SS / Stephen Hart, Russell Hart - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 2000. - 192 s. : il., fot. - váz.

Zdena Frýbová : faktografický materiál. - Znojmo : Městská knihovna, 1999. - 4 s. - Brož.

Zeměpisné a politické reálie současného Ruska / Ludmila Stepanova, Zdeňka Vychodilová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 63 s. - brož.

Zeměpisné vycházky do okolí města Plzně : metodické pokyny a náměty pro organizování zeměpisných vycházek. / Jan Hájek - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 1999. - 41 s. : il., tab. - brož.

Znojemsko v tisku : výběrová regionální časopisecká bibliografie. 1999. / [sestavila Zdena Falcová] - Znojmo : Městská knihovna, 2000. - 123 s. - brož.

Zpráva o putování v komunistických archivech : Praha - Paříž (1948-1968). / Karel Bartošek - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 2000. - 313 s. : il. - brož.

Zprávy Společnosti Vítězslava Nováka Č. 35. / [připravil Miloš Schnierer] - Praha : Společnost Vítězslava Nováka, 2000. - 29 s. - Brož.

Zvol si život : dialog. / Arnold Joseph Toynbee, Daisaku Ikeda - Vyd. 1. - Praha : NS Svoboda, 2000. - 329 s. - brož.

Zwischen Klassik und Romantik: Hölderlin, Kleist, Jean Paul / Ernst und Erika von Borries - 2. Aufl. - München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 1997. - 346 s. - brož.


Žďárské vrchy : turistická mapa. - [Měř.] 1:50 000. - Zlín : SHOCart, 2000. - 1 mapa ; 96 x 66 cm. - brož.


Život císařův Díl 3. Pergamen a meč / Jana Svobodová - 1. vyd. - Ostrava : Oldag, 2000. - 336 s. - váz.

(Z)povídačky / Josef Hes - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1999. - 70 s. - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 23.09.2019 10:03
TOPlist