Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2000 (červenec-srpen) - N. Jazykověda, literatura

za červenec-srpen 2000

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis : Facultas philosophica. : Philologica. 72. Studia bohemica. 8 - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 194 s. - brož.

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis : Facultas philosophica. : Philologica. 74. Romanica Olomucensia. 8 Iberoamericana Olomucensia. 1 - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1999. - 169 s. - brož.

Almanach rukopisné obrany 5. - Vyd. 1. - Praha : Neklan, 2000. - 166 s. : il., tab. - brož.

Anglicko-český slovník uprchlického práva / Barbora Budíková, Jan Chovanec - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 55 s. - brož.

Anglicko-český , česko-anglický slovník / Radka Obrtelová a kolektiv - 1. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 1999. - 639 s. - brož.

Anglicko-český, česko-anglický glosář vybraných termínů z pedagogiky : příloha ke sborníku Vědecká pojednání č. V-1/1999. / [redakce Jiří Vacek ... et al.] - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 1999. - 71 s. - brož.

Anglicko-český, česko-anglický slovník / [zpracoval Miroslav Řešetka a kol.] - 7., dopl. vyd. - Olomouc : FIN, 2000. - 1311 s. : il. - váz.

Anglicko-český, česko-anglický slovník : studijní. / [zpracoval Miroslav Řešetka a kol.] - 3., dopl. vyd. - Olomouc : FIN, 1999. - 1181 s. : il. - váz.

Anglicky za 3 měsíce / František Malíř - 3., upr. vyd. - Praha : Slovo, 2000. - 191 s. - brož.

Angličtina : jazykový průvodce. - Čes. vyd. 1. - Praha : Jan Vašut, 2000. - 232 s. - brož.

Anthologie de la littérature francaise : 2e moitié du 20e siecle. / [zpracovala]Blanka Nečesaná - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 80 s. - brož.

Arbeitsstelle für deutschsprachige mährische Literatur : eine internationale Konferenz unter dem Titel Mährische deutschsprachige Literatur. : eine bestandsaufnahme Olmütz, 25.-28.4.1999. / veranstaltet Peter Niesner - Olomouc : Univerzita Palackého, 1999. - Nestr. - Brož.

Argumentace a umění komunikovat / Milan Jelínek, Blažena Švandová a kol. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 327 s. - brož.

Arnošt Lustig - Odpovědi : rozhovory s Harry Jamesem Cargassem a Michalem Bauerem. / [přeložil Milan Macháček] - Vyd. tohoto souboru 1. - Jinočany : H & H, 2000. - 83 s. : il. - brož.

Aufklärung und Empfindsamkeit, Sturm und Drang / Ernst und Erika von Borries - 3. Aufl., 17. bis 20. Tausend. - München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 1996. - 333 s. - brož.


Begleiter : Übungsgrammatik zum Lehrbuch Deutsch für Gymnasien. / Věra Höppnerová - 3. vyd. - Praha : Scientia, 2000. - 250 s. : il. - váz.


Cambridge English for schools : teacher's book one. / Andrew Littlejohn, Diana Hicks - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 1999. - 174 s. : il. - brož.

Cesta životem / [odpovědná redaktorka Olga Zuckerová] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1999. - Nestr. : barev. il. - brož.

Chvála moudrosti / [odpovědná redaktorka Olga Zuckerová] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1999. - Nestr. : barev. il. - brož.

Česká slavistika : osoby a instituce. / [zpracovaly Zdeňka Rachůnková a Michaela Řeháková] - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna, 1999. - 374 s. - brož.

Česko-anglicko-německo-francouzský slovníček právních pojmů / sestavili Milan Bakeš, Hana Marková, Jan Tuláček - 2., upr. vyd. - Praha : Linde, 2000. - 162 s. - brož.

Čeština pro ekonomy : nástavbový kurs češtiny pro cizince. / Elga Čechová, Helena Remediosová - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 333 s. - brož.

Čeština - univerzália a specifika : sborník konference. : Šlapanice u Brna, 17.-19.11.1999. 2. / editoři Zdeňka Hladká, Petr Karlík - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 192 s. - brož.

Čtení německých odborných textů pro humanitní obory / Helena Hasilová - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 221 s. - brož.

Der Sturz des Mächtigen : zu Struktur, Funktion und Geschichte eines literarischen Motivs. : Bericht über Kolloquien der Kommission für literaturwissenschaftliche Motiv- und Themenforschung 1995-1998. / herausgegeben von Theodor Wolpers - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2000. - 480 s. - brož.

Deutsch für Gymnasien 1. Grundlagenlehrbuch / Věra Höppnerová, Hana Jandová - 3. vyd. - Praha : Scientia, 2000. - 265 s. : il. - váz.

Die Gegenwart 1968-1990 / Heinz Forster, Paul Riegel - 2. Aufl. - München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 1999. - 376 s. - brož.

English for students of medicine : student'a book. / Carol Tanner - Praha : Peres, 1999. - 227 s. : il. - brož.

English for students of medicine : vocabulary. / Jan Lány - Praha : Peres, 1999. - 75 s. - brož.

English for students of medicine : workbook. / Carol Tanner - Praha : Peres, 1999. - 130 s. : il. - brož.

English reader for mechanical engineering / Paula Binovec ... [et al.] - Vyd. 2. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 143 s. - brož.

Etimologičeskij slovar' slavjanskich jazykov : praslavjanskij leksičeskij fond. Vyp. 26. *novouk'(j') - *obgorditi / pod redakciej O. N. Trubačeva - Moskva : Nauka, 1999. - 237 s. - váz.


European British and American Studies at the Turn of Millennium / redaktor Stanislav Kavka - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1999. - 175 s. - brož.

Francouzština : jazykový průvodce. - Čes. vyd. 1. - Praha : Jan Vašut, 2000. - 256 s. - brož.

Frührealismus 1815-1848 / Annemarie und Wolfgang van Rinsum - 2. Aufl. - München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 1998. - 321 s. - brož.

Hans-Ulrich Treichel : Begleitheft zur Ausstellung der Stadt- und Universitätsbibliothek; Frankfurt am Main, 12.1.-29.2.2000. / [Begleitheft Alessandra Sorbello Staub] - Frankfurt am Main : Stadt- und Universitätsbibliothek, 2000. - 48 s. : il., fot. - brož.

Hermippos of Smyrna and His Biographical Writings : a Reappraisal. / Jan Bollansée - Leuven : Peeters, 1999. - XXXVI, 271 s. - brož.

Heterogennost v komunikaci, v textu a v jazyce / [redakce Hana Hejlová a Pavel Šidák] - PrahaBeroun : Ústav českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy : Institut pro neslyšící, 1999. - 150 s. : il., tab. - brož.

Horeckým revírem / Josef Drmota - Vyd. 1. - Tišnov : Sursum, 1999. - 129 s. : il. - brož.

Italština : jazykový průvodce. - Čes. vyd. 1. - Praha : Jan Vašut, 2000. - 256 s. : il. - brož.

Ivan Dorovský : bibliografie. / [odpovědný redaktor Jaromír Kubíček] - 2. dopl. vyd. - Brno : Moravská zemská knihovna, 2000. - 121 s. - brož.

Japonsko český studijní znakový slovník / David Labus, Jan Sýkora - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 2000. - 625 s. - váz.

Katkas Geschichten : [ilustrované příběhy ze studentského prostředí. : nyní s úkoly. / Gabriela Trojánková] - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2000. - 47 s. : barev. il. - brož.

Kniha literárních obsahů z děl českých i světových / Dana Nováková, Jana Věšínová, Karel Chotovinský - 1. vyd. - Praha : Nakladatelství Jany Věšínové, 2000. - 297 s. - váz.

Komunikační a strukturní aspekty češtiny a jiných jazyků / [redakce Šárka Lešnerová ... et al.] - Praha : Ústav českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, 1999. - 148 s. : tab., il. - brož.

Lexikon české literatury : osobnosti, díla, instituce. 3. M-Ř Sv. 1. M-O / vedoucí redaktor Jiří Opelík - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2000. - 728 s. - váz.

Lexikon české literatury : osobnosti, díla, instituce. 3. M-Ř Sv. 2. P-Ř / vedoucí redaktor Jiří Opelík - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2000. - s. 733-1522. - váz.


Lexikon der Weltliteratur Bd. 1. Biographisch-bibliographisches Handwörterbuch nach Autoren und anonymen Werken : A-K / herausgegeben von Gero von Wilpert - München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 1997. - xiv, 849 s. - brož.


Lexikon der Weltliteratur Bd. 2. Biographisch-bibliographisches Handwörterbuch nach Autoren und anonymen Werken : L-Z / herausgegeben von Gero von Wilpert - München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 1997. - vi s., s. 851-1677. - brož.

Lexikon der Weltliteratur Bd. 3. Hauptwerke der Weltliteratur in Charakteristiken und Kurzinterpretationen : A-K / herausgegeben von Gero von Wilpert - München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 1997. - xviii, 760 s. - brož.

Lexikon der Weltliteratur Bd. 4. Hauptwerke der Weltliteratur in Charakteristiken und Kurzinterpretationen : L-Z / herausgegeben von Gero von Wilpert - München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 1997. - s. 762-1569. - brož.

Lingua et communicatio in sphaera mercaturae Bohemica, Britannica, Germanica, Rossica, Ostraviensia : [sborník prací ze VII. mezinárodní vědecké konference Cestovní ruch '99]. : Ostrava 27.-30.1999. / [odpovědný redaktor Květuše Lepilová] - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1999. - 114 s. - brož.

Literatura I : výklad, interpretace, literární teorie. / Michaela Horáková, Lubor Kysučan - 2. vyd. - Praha : Scientia, 2000. - 190 s. : il. - brož.

Literatura pro mládež na Moravě Část 2. 1918-1938 / Naděžda Sieglová, Jana Purketová - Brno : Moravská zemská knihovna-Pedagogická knihovna, 1999. - 85 s. - brož.

Literaturwissenschaft - Linguistik - Didaktik : Jahrbuch Ostrava - Erfurt. Č. 5. - Vyd. 1. - Ostrava : Moravskoslezské nakladatelství, 1999. - 165 s. : tab. - brož.

Maturitní otázky - gramatika a stylistika : 30 podrobně zpracovaných témat. / [Jitka Mudrychová] - 1. vyd. - Třebíč : Radek Veselý, 2000. - 91 s. - brož.

Maturitní otázky - Němčina : 25 podrobně zpracovaných témat bez českého překladu. / [Radek Veselý] - 3. opr. vyd. - Třebíč : Radek Veselý, 2000. - 78 s. - brož.

Methoden der Sprachwissenschaft : von Hermann Paul bis Noam Chomsky. / Brigitte Bartschat - Berlin : Erich Schmidt, 1996. - 188 s. - brož.

Mittelalter, Humanismus, Reformationszeit, Barock / Ernst und Erika von Borries - 3. Aufl., 17. bis 19. Tausend. - München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 1996. - 431 s. - brož.

Mittelstufe Deutsch : německo-český slovník. / [sestavil Dieter Ohff] - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2000. - 64 s. - brož.

Morfosyntax francouzské věty 1. Věta jednoduchá / Miroslav Pavlík - 2. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 157 s. - brož.

Mudrosloví národu slovanského ve příslovích / uspořádal F.L. Čelakovský - Praha : Lika Klub, 2000. - 917 s. - váz.

Nachkriegszeit 1945-1968 / Heinz Forster, Paul Riegel - 2. Aufl. - München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 1999. - 489 s. - brož.


New headway upper-intermediate : English-Czech dictionary. / Marcela Adámková, Eliška Chromečková, Marta Kostrová - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 31 s. - brož.

Němčina pro samouky 2. / Božena Homolková, Irina Amelung - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2000. - 491 s. + 1 kazeta. - váz.

Němčina : jazykový průvodce. - Čes. vyd. 1. - Praha : Jan Vašut, 2000. - 256 s. : il. - brož.

Německo-český, česko-německý slovník / Alena Lesnjak a kolektiv - 1. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 1999. - 639 s. - brož.

Odborné česko-německé právnické názvosloví / Jindřiška Munková, Stanislav Liška, Ernst Giese - 2., přeprac. a dopl. vyd. - Praha : C.H. Beck, 1999. - 185 s. - brož.

Okamžiky radosti / [odpovědná redaktorka Olga Zuckerová] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1999. - Nestr. : barev. il. - brož.

On y va! : francouzština pro střední školy. 1. / Jitka Taišlová - 2., přeprac. vyd. - Voznice : Leda, 1999. - 240 s. : il. - brož.

Paprsky světla / [odpovědná redaktorka Olga Zuckerová] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1999. - Nestr. : barev. il. - brož.

Podorlicko a literatura / Josef Tříška - Vyd. 1. - Ústí nad Orlicí : OFTIS, 2000. - 192 s. : il. - váz.

Pojmový slovník managementu : (česko-anglicko-německo-ruský). / Mojmír Vavrečka, Václav Lednický a kol. - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1999. - 202 s. - brož.

Polnoje sobranije sočinenij i pisem v pjatnadcati tomach T. 14. Kn. 2. Pis'ma : 1856-1862 / Nikolaj Aleksejevič Nekrasov - Sankt-Peterburg : Nauka, 1999. - 353 s. - váz.

Poznanskie Spotkania Jezykoznawcze T. 4. / pod redakcja Zdzislawy Krazynskiej, Zygmunta Zagórskiego. - Poznan : Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk, 1999. - 64 s. : tab. - brož.

Programujeme makra ve Wordu : poznáváme objektový model Wordu a jazyk VBA. / Steven Roman - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - xx, 364 s. - brož.

Přednášky II / Rudolf Steiner - [Svatý kopeček u Olomouce] : Michael, 1998. - 139 s. - váz.

Přijímací zkouška z angličtiny do doktorského studia na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze / [sestavila Alexandra Křepinská] - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 2000. - 22 s. - brož.


Přijímací zkoušky z cizího jazyka : modelové testy s komentářem a příklady testů s klíčem. : (angličtina, němčina, francouzština). / Radek Vogel ... [et al.] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 95 s. - brož.


Přírůstky francouzské literatury / sestavila Stanislava Stehlíková - Plzeň : Vědecká knihovna, 2000. - 84 s. - brož.

Realismus und Naturalismus / Annemarie und Wolfgang van Rinsum - 2. Aufl. - München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 1997. - 367 s. - brož.

Rodinné štěstí / [odpovědná redaktorka Olga Zuckerová] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1999. - Nestr. : barev. il. - brož.

Romano suno : sborník příspěvků k 2. ročníku literární soutěže v romském jazyce. 1998. / [překlad Lada Viková, Milena Alinčová ; redakční zpracování Jan Červenka, Helena Jiřincová, Marcela Hančilová]. - Praha : Nadace Nová škola, 1998. - 108 s - Brož

Romano suno : Sborník příspěvků k 3. ročníku literární soutěže v romském jazyce. 1999. / [překlad Lada Viková ... et al.] - Praha : Nová škola, 1999. - 94 s. : il. - Brož.

Romantika : dějiny a pojem. / Gerhard Schulz - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 1999. - 120 s. - brož.

Romantik / Erika und Ernst von Borries - München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 1997. - 447 s. - brož.

Řečnické triky aneb Nenechte se ukecat / David Gruber - 4. vyd. - Ostrava : Repronis, 2000. - 91 s. - brož.

Sametoví baroni / Stanislav Vácha - Vyd. 1. - Praha : Futura, 2000. - 133 s. - brož.

Seminář EurOpen.CZ-XML : 14.2.2000, Městská knihovna v Praze. : sborník příspěvků. / [Jiří Kosek ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ - Přeruš. str. - brož.

Slova povzbuzení / [odpovědná redaktorka Olga Zuckerová] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1999. - Nestr. : barev. il. - brož.

Slovesné časy v angličtině / Lucyna Golebiowska - 1. vyd. - Tišnov : Sursum, 1998. - 209 s. - brož.

Slovník odborné kuchařské terminologie : anglicko-český, česko-anglický. : francouzsko-český, česko-francouzský. : německo-český, česko-německý. / Martin Hrabec, Karel Smetana - Vyd. 1. - Praha : České a slovenské odborné nakladatelství, 2000. - 127 s. - váz.

Slyším tvé volání : výběr z africké poezie dvacátého století přednesený na večeru uspořádaném Společností přátel Afriky, Akademií věd České republiky a Lyrou Pragensis v Praze 9. prosince 1996. / [redakce Antotnín Libický] - Praha : Společnost přátel Afriky, 1996. - 34 s. : il. - Brož.


Slowa pod wiatr / Wieslaw Malicki ; [překlad Libor Martinek, Wilhelm Przeczek]. - Wyd. 4. - Czeski Cieszyn : Olza, [2000]. - 31 s. : il. - brož.


Slownik angielsko-polski : dla studentów. - Wyd. 1. - Olomouc : FIN, 1999. - 973 s. : il. - váz.

Slownik angielsko-polski, polsko-angielski dla studentów - Wyd. 1. - Olomouc : FIN, 2000. - 1791 s. : il. - váz.

Slownik polsko-angielski : dla studentów. - Wyd. 1. - Olomouc : FIN, 1999. - 1071 s. : il. - váz.

Soubor úkolů z didaktiky mateřského jazyka pro studující učitelství 2. stupně ZŠ : Díl l.. / Zdeněk Suda - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 66 s. - brož.

Současní básníci z Nizozemska a Flander / Hugo Brems, Ad Zuiderent - Rekkem : Stichting Ons Erfdeel, 1999. - 112 s. - brož.

Start mit Max : němčina pro 1. stupeň základních škol. : učebnice. / Olga Fišarová, Milena Zbranková - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2000. - 88 s. : barev. il. - brož.

Stručný úvod do programování ve WordBasicu / Václav Vrbík - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 1998. - 31 s. : tab. - brož.

Šibeniční písně / Cristian Morgenstern ; [z německého originálu] přeložil Egon Bondy. - 1. vyd. - Praha : Labyrint, 2000. - 236 s. : il. - váz.

Španělsko-český, česko-španělský slovník - 1. vyd. - Olomouc : FIN, 2000. - 1823 s. : il. - váz.

Španělština : jazykový průvodce. - Čes. vyd. 1. - Praha : Jan Vašut, 2000. - 252 s. : il. - brož.

Špígl hantecu / Leoš Toman a kol. - 1. vyd. - Tišnov : Sursum, 1999. - 84 s. : il. - brož.

Ukázky testů z anglického a německého jazyka u přijímací zkoušky na VŠE - Vyd. 2. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 42 s. - brož.

Ukázky testů z francouzštiny, španělštiny a italštiny pro přijímací zkoušky na magisterské studium / [Vlasta Hlavičková ... et al.] - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 36 s. - brož.

Ukrajinská literatura v českém kontextu v letech 1965-1994 : materiály k bibliografickému soupisu se souborem dodatků pro období 1814-1964. / sestavil Bohdan Zilynskyj - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna ČR, 2000. - 305 s. - brož.

Úvod do japanologie : jazyk a literatura. / Alice Kraemerová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 138 s. - brož.


Variae historiae Latinae : latinská čítanka pro studenty gymnázia. / sestavili Janeta Midžič a Igor Lisový - 2. opr. a rozš. vyd. - České Budějovice : Biskupské gymnázium, 1999. - 149 s. : il. - brož.


Verkehrspsychologie in den deutschsprachigen Ländern / Jana Štikarová - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 134 s. - brož.

Vědomostní a jazykové testy k přijímacímu řízení na Policejní akademii ČR / [Dagmar Lanská, Jiří Semrád] - Vyd. 2. nezm. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2000. - 191 s. - brož.

Visual Basic pro aplikace Accessu 2000 / Jan Pokorný - 1. vyd. - České Budějovice : KOPP, 1999. - 267 s. : il. - brož.

Wege in die Moderne 1890-1918 / Ingo Leiss, Hermann Stadler - München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 1997. - 442 s. - brož.

Weiner / Marie Langerová - Vyd. 1. - Brno : Host, 2000. - 134 s. : il. - váz.

Zápisky Hypnovy / René Char ; uspořádala a z francouzštiny přeložila Anna Kareninová. - Vyd. 1. - Praha : ANNO, 1999. - 108 s. - Váz.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 22.08.2019 12:29
TOPlist