Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2000 (červenec-srpen) - L. Zemědělství

za červenec-srpen 2000

Analýza vývoje cen vybraných komodit agrárního sektoru ČR / Martin Maršík, Jiří Tuček - Vyd. 1. - České Budějovice : INPRESS, 1999. - 54 s., 32 tab. na příl. - brož.

Babiččiny pokojové rostliny / Sigrid Heuerová - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 2000. - 182 s. : il. - váz.

Balkonové květiny společně se zeleninou : okouzlující kombinace letniček a zeleniny. / Friedrich-W. Frenz, Thomas Jaksch - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 2000. - 63 s. : fotografie, il. - brož.

Balkonové květiny v originálních závěsných nádobách : nejlepší výzdoba pro každou terasu či balkon. / Martin Weimar - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 2000. - 63 s. : fotografie, il. - brož.

Biotechnologie v chovu a šlechtění hospodářských zvířat / Jan Říha ... [et al.] - Rapotín : Asociace chovatelů masných plemen, 1999. - 167 s., il. příl. : il., tab. - Brož.

Bylinář : zdraví, krása a radost. / Lesley Bremnessová - 4. vyd. - Praha : Fortuna Print, 2000. - 286 s. : barev. il. - váz.

Chov lipana a jeho umělý výtěr / Josef Pokorný, Jan Kouřil - Vodňany : Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický, 1999. - 18 s. : il. - brož.

Collection of Scientific Papers, Faculty of Agriculture in České Budějovice : Series for Crop Sciences. Vol. 17. 2000. No. 1. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2000. - 82 s. : tab., grafy. - brož.

Collection of Scientific Papers, Faculty of Agriculture in České Budějovice : Series for Economics, Management and Trade. [E]. Vol. 24. 2000. No. 1. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2000. - 51 s. : tab. - brož.

Cvičení z mikrobiologie a pedobiologie : pracovní sešit pro bloková cvičení. / Eva Popelářová, Lubomír Růžek, Karel Voříšek - 3. přeprac. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1999. - 55 s. : il., tab. - brož.

Dary moře : názvosloví, charakteristika, způsob úpravy a kulinární použití mořských plžů, mlžů, hlavonožců, korýšů a ostatních mořských živočichů. / Stanislav Konečný, Josef Pavlíček - Brno : Nakladatelství Pavlíček, 1999. - 114 s. : il., tab. - brož.

Domácí recepty proti nemocem : nejlepší recepty a babiččiny lékárničky. / Franziska von Au - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 2000. - 319 s. : il. - váz.

Ekonomika výroby a zpracování zemědělských produktů / Jarmila Peterová - Vyd. 2., přeprac. - Praha : Credit, 2000. - 237 s. : tab. - brož.

Encyklopedie vína / Christian Callec - Čestlice : Rebo Productions, 2000. - 320 s. : il. - váz.


Hledání kořenů mysliveckých tradic / František Bezděk - 1. vyd. - Tišnov : Sursum, 1999. - 71 s. : il. - brož.


Hodnocení počasí v zemědělství / Jiří Klabzuba, Věra Kožnarová, Jana Voborníková - 1. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1999. - 121 s., [2] mapy : il., tab. - brož.

Horeckým revírem / Josef Drmota - Vyd. 1. - Tišnov : Sursum, 1999. - 129 s. : il. - brož.

Hormonální indukce ovulace u kapra pomocí čištěného extraktu kapří hypofýzy / Jan Kouřil ... [et al.] - Vodňany : Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický, 1999. - 4 s. - brož.

Kapesní atlas psů / Lea a Martin Smrčkovi - Čes. vyd. 2., v Ottově nakl. 1. - Praha : Cesty, 1999. - 264 s. : barev. il. - váz.

Kočky mého muže / Marta Brtníková - Čes. vyd. 1. - Praha : Cesty, 1999. - 127 s. : il. - váz.

Kontrola kvality reprodukčního materiálu lesních dřevin : sborník referátů z celostátního odborného semináře s mezinárodní účastí. : Opočno, 7.-8.3.2000. / sestavil Antonín Jurášek - [Jíloviště-Strnady] : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 2000. - 107 s. : tab. + 1 příl. - brož.

Kontrolní systémy / Zdeněk Bluďovský - 1. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2000. - 52 s. - brož.

Kovbojové : skutečný svět pracujících kovbojů - dobytek, lasa, pojízdně kuchyně, kožené chrániče nohou, rodea , ranče. / David H. Murdoch ; fotografie Geoff Brightling. - 2. vyd. - Praha : Fortuna Print, 2000. - 63 s. : il. - váz.

Kuchařské suroviny a přísady : praktická ilustrovaná příručka. - 2. čes. vyd. - Praha : Slovart, 2000. - 248 s. : il. - váz.

Kvalita rostlinných produktů ekologického zemědělství : (studijní zpráva). / Jaroslav Prugar - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2000. - 79 s. : tab. - brož.

Lovectví / Josef Drmota, Jiří Šálek - 1. vyd. - Brno : Sursum, 1998. - 171 s., 8 s. il. : il. - brož.

Lovy beze zbraní 2000 / Jaroslav Müller. Pavučinky vzpomínek / František Kolda - Vyd. 1. - [Nekoř] : Orlíček, 1999. - 140 s., obr. příl. : fot. - váz.

Mezinárodní patentové třídění Sekce A. Lidské potřeby - 7. vyd. - Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 1999. - 219 s. - brož.

Monitoring, výzkum a management ekosystémů Národního parku Šumava : sborník z celostátní konference. : Kostelec nad Černými lesy, 1. a 2. prosince 1999. / Vilém Podrázský, Stanislav Vacek, Iva Ulbrichová - Kostelec nad Černými Lesy : Lesnická práce, 1999. - 102 s. - brož.

Mops / Milan Raba, Lea Smrčková ; [photo Martin Smrček ... et al.]. - Čes. vyd. 1. - Praha : Cesty, 2000. - 103 s. : il. - váz.


Myslivost a právo : zákon o myslivosti s komentářem. : související daňové, ekonomické a další informace, obrazová dokumentace, adresář. / [Vladimír Čechura, Rudolf Novák, Zdeněk Veselý] - 1. vyd. - Praha : Orac, 2000. - 215 s. : il., fot. - váz.


Oázy ticha : po ochozech jelenů s perem a kamerou. / Jaromír Ráb, Jozef Šabo - Břeclav : Moraviapress, 2000. - 198 s. : il. - váz.

Obchod 2000 : sborník příspěvků mezinárodní konference. : České Budějovice, 17.-18. listopadu 1999. / [Marie Hesková] - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1999. - 210 s. : obr., tab. - brož.

Obecná zootechnika : návody do cvičení. / Jan Šubrt, Jiří Hrouz - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2000. - 127 s. : il, tab. - brož.

Ortopedie malých zvířat : barevný přehled s vyhodnocením. / Daniel D. Lewis, Robert B. Parker, Mark S. Bloomberg - Plzeň : Medicus Veterinarius, [1998]. - 192 s. : il. - brož.

Ovocné stromy : rady odborníků k výsadbám, ošetřování a řezu. / Christine Rechtová ; fotografie Friedrich Strauss ... [et al.]. ; kresby Ushie Dornerová. - Čes. vyd. 2. - Praha : Jan Vašut, 2000. - 63 s. : il. - brož.

O zvěři a myslivosti / Vladimír Hanzal ; fotografie Sláva Štochl ... [et al.]. ; ilustrace Oldřich Tripes. - 2. vyd. - České Budějovice : Dona, 2000. - 126 s. : il. - váz.

Papoušci 1 : rozely, neofémy, papoušci rodu Psephotus. / ilustrace Vladimír Zadražil - Vyd. 1. - Jihlava : Madagaskar, 2000. - 200 s. : il. - váz.

Pěstování alternativních plodin : učební texty. / Jan Moudrý, Zdeněk Strašil - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1999. - 165 s. : il. - brož.

Pěstování lesů v podmínkách antropicky změněného prostředí : sborník referátů z 1. česko-slovenského vědeckého semináře pedagogickovědeckých a vědeckovýzkumných pracovišť oboru Pěstování lesů. : Křtiny, 14. a 15.9.1999. / [editor Petr Kantor] - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. - 217 s. : il., tab., grafy. - brož.

Postup dekapsulace trvalých vajíček artémie a jejich použití v akvakultuře / Ivana Adámková - Vodňany : Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický, 1999. - 10 s. : il. - brož.

Prace z zakresu nauk rolniczych [1999]. Suplement. Zrównowazony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w integracji z Unia Europejska : miedzynarodowa konferencja : materialy konferencyjne : Breitenfurt (Austria), 24.-27.5.1999. - Wyd. 1. - Poznan : Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk, 1999. - 269 s. : il., tab. - brož.

Prace z zakresu nauk rolniczych [1999].. - Wyd. 1. - Poznan : Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk, 1999. - 239 s. : tab. - brož.

Programme 2000 of LČR : provision of Public-Interest Aims. / [editor František Morávek] - Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, 2000. - 63 s. : il. - brož.


Rostliny si pomáhají : střídání plodin a smíšené kultury na zahrádce. / Gisela Sartoriusová - Vyd. 3. - Praha : Granit, 2000. - 71 s. : il., tab. - brož.


Rozmnožování a odchov násadového materiálu okounka pstruhového / Jan Kouřil, Jan Klimeš - Vodňany : Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický, 1999. - 9 s. - brož.

Rozmnožujeme rostliny / Helmut Jantra - Vyd. 2. - Praha : Granit, 2000. - 71 s. - brož.

Rybaříme s Mattem Hayesem : metody a zkušenosti anglických rybářů s lovem kapra, parmy, lína, tlouště .... / [Matt Hayes] - 1. vyd. - Nové Město nad Metují : Agentura FOX, 1999. - 206 s. : il. - váz.

Sadovnické kreslení : učební text pro obor Zahradnictví AF. / Ivan Diviš, Michael Stibůrek - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2000. - 26 s. - Brož.

Sborník norem času pro mechanizované práce v rostlinné výrobě / [Pavla Římovská, Vladimír Maďa, Pavel Moulis] - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2000. - 41 s. - brož.

Seznam výrobců a dovozců krmiv registrovaných v České republice podle zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech Stav ke dni 31. 12. 1999. / Jiří Zedník ... [et al.] - Brno : Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 2000. - 52 s. - brož.

Skalky a skalničky / Petr Pasečný - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 100 s., 125 obr. na příl. : il. - brož.

Sociologie venkova a zemědělství / Věra Majerová - Vyd. 3. - Praha : Credit, 2000. - 147 s. - brož.

Současná strategie prevence a eradikace PRRS / Vladimír Dubanský, J. Drábek - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2000. - 11 s. : tab. - brož.

Současné trendy ve výživě prasat / Josef Drábek, Ladislav Zeman - 1. vyd. - Hradec Králové : Nucleus HK, 2000. - 55 s. : tab. - brož.

Souhrnný zemědělský účet ČR za rok 1998 a odhad roku 1999 - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 8 s., [2] s. obr. příl. : tab. - Brož.

Stroje používané v rostlinné výrobě / Jiří Roh, František Kumhála, Petr Heřmánek - Vyd. 2., přeprac. - Praha : Credit, c2000. - 269 s. : il. - brož.

Udíme, vaříme, konzervujeme podle vyzkoušených receptů / [Vladimír Doležal ... et al.] - 2. vyd. - České Budějovice : Dona, 2000. - 132 s., [8] s. barev. il. - brož.

Užitkové typy skotu pro produkci mléka : Tatenice, 17.9.1999. : sborník referátů z mezinárodního semináře. : katalog zvířat. / [sestavil Jan Říha] - Rapotín : Výzkumný ústav pro chov skotu, 1999. - 84 s. : tab. - Brož.

Veterinární anatomie : základy anatomie domácích ptáků. / Čeněk Červený - Vyd. 1. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2000. - 189 s. : il. - brož.


Všechno o zahradě : návody, jak se stát architektem své zahrady. / John Brookes - 6. vyd. - Praha : Fortuna Print, 2000. - 288 s. : il. - váz.


Výskyt a význam chorob obilnin : (podklady pro cílenou ochranu). / Daniel Jurečka, Karel Říha - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, c2000. - 27 s. : il., tab. - brož.

Výsledky a postupy výzkumu v imisní oblasti SV Krušnohoří : Teplice, 4.2.2000. : sborník referátů z celostátního semináře. / sestavili Marian Slodičák, Jiří Novák - Jíloviště-Strnady : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 2000. - 100 s. : il., tab. - brož.

Vývoj sociálního chování psů a dalších šelem psovitých / Roger Abrantes - České Budějovice : Dona, 2000. - 81 s. : il. - brož.

Význam luskovin v současných pěstitelských systémech : (studijní zpráva). / Alena Flohrová - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2000. - 47 s. - brož.

Výživa a krmení krav / Bohuslav Čermák - Vyd. 1. - Praha : Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství České republiky, 2000. - 48 s. : tab. - brož.

Výživa kapra a jeho družiny rybničné : nové základy rybochovu rybničního. / Josef Šusta - Třeboň : Caprio, 1997. - 180 s. : il. - váz.

Vzpomínky kočičího doktora : svět koček a jejich pánů očima slavného zvěrolékaře. / Louis J. Camuti a Marilyn a Haskel Frankelovi ; [z anglického originálu přeložil Vladimír Novák]. - Vyd. 1. - Praha : Rybka Publishers, 2000. - 247 s. : il. - váz.

Zakládání a údržba zeleně I / Marek Hamata a kol. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2000. - 136 s. : il. - brož.

Základy tvorby projektů podle zásad Evropské unie / Magdalena Hrabánková - Vyd. 2. - Praha : Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR, 2000. - 34 s. : tab. - brož.

Zdrojový přístup k vytváření konkurenční výhody : soubor výstupů I. : (příloha k 1. průběžné zprávě o realizaci výzkumného záměru). / odpovědný řešitel Jan Hron ; koordinátor Ivana Tichá. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1999. - Různé str. : il. - brož.

Získávání a zpracování včelích produktů / František Kamler, Dalibor Titěra, Vladimír Veselý - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo zemědělství České republiky, 1999. - 48 s. : il., tab. - brož.

Zpracování ryb / František Vácha - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2000. - 104 s., příl. : il., tab. - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 22.08.2019 12:29
TOPlist