Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2000 (červenec-srpen) - K. Technika, domácí hospodářství, manažerství, účetnictví, reklama, průmysl

za červenec-srpen 2000

Adresář architekta 1998. - Praha : Obec architektů, 1998. - 54 s. : il. - Brož

AKI '99 : konference. : Rožnov pod Radhoštěm, 12.-14.10.1999. : sborník souhrnů referátů, posterů a firemních prezentací. - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 1999. - 25 s. + 1 CD-ROM. - brož.

Aktuální právní příručka se vzory pro stavební praxi : praktický rádce pro všechna rizika od uzavírání smluv až po dokončení a předání stavby. Základní dílo včetně 15. aktualizace - stav: červenec 2000. / Ivan Kobliha ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Aktuální příručka pro technický úsek Základní dílo - stav: květen 2000 - včetně 13. aktualizací. / Karel Kocman ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Aktuální příručka účetnictví pro nevýdělečné organizace Základní dílo včetně 14. aktualizací - červen 2000. / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. - brož.

Analizy i strategie marketingowe / Vojtěch Spáčil - Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 2000. - 27 s. : tab. - brož.

Atlas energetických zařízení využívajících obnovitelné zdroje : region jižní Čechy. / Edvard Sequens, Martin Halama - 2. dopl. vyd. - České Budějovice : CALLA, 2000. - 75 s. : il. - Brož.

Automatizace výrobních zařízení / Jaroslav Talácko - Vyd. 2. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 202 s. : obr. - brož.

Auto-moto příslušenství : katalog schváleného příslušenství a doplňků. 2000.. - Praha : Menhart, 2000. - 72 s. : il. - brož.

Basic circuit theory / Milan Mikulec, Václav Havlíček - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 331 s. - brož.

Báňské předpisy VIII - Vyhláška č. 52/1997 Sb. Českého báňského úřadu, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl ve znění vyhlášky Českého báňského úřadu č. 32/2000 Sb., kterou se mění vyhláška ČBÚ č. 52/1997 Sb. : úplné novelizované znění se stručným komentářem. / Antonín Taufer, Zbyšek Sochor - Ostrava : Montanex, 2000. - 28 s. - brož.

Best Czech Recipes / Harald Salfellner - Praha : Vitalis, 2000. - 79 s. : barev. il. - váz.

Betonové konstrukce II : konstrukce prutové a základové. / Ladislav Čírtek - Vyd. 1. - Brno : VUTIUM, 1999. - 163 s. : il. - brož.

Bezpečnostní zařízení / Walter Diem - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 2000. - 111 s. : il. - váz.

Bezpečnost práce při výstavbě : (osnovy školení BOZ a PO). / [Josef Vozáb] - 1. vyd. - Praha : Informační centrum ČKAIT, 1999. - 124 s. : il., tab. - Brož.


Bezpečnost práce ve vodním hospodářství / Milan Novák - Vyd. 1. - Rožnov pod Radhoštěm : RoVS-Rožnovský vzdělávací servis, 2000. - 13 s. - brož.

Biologické znehodnocení staveb / Richard Wasserbauer - 1. vyd. - Praha : ARCH, 2000. - 257 s., 32 obr. na příl. : il. - brož.

Bílá místa rozhlasové historie : (příspěvky a svědectví k 60. letům v Československém rozhlase). : sborník ze semináře SRT a Katedry žurnalistiky IKSŽ UK. : Praha, 15.4.1999. / [Josef Maršík, Jiří Hraše] - Praha : Sdružení pro rozhlasovou tvorbu, 1999. - 66 s. - Brož.

Brambory, knedlíky, těstoviny, pokaždé jinak / Libuše Vlachová - Praha : Agentura VPK, 2000. - 106 s., [16] s. obr. příl. -
Celnictví a spedice / Magdalena Hunčová, Antonín Stehlík - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 159 s. - brož.

Czech Cable : CACC 2000. - Praha : Česká asociace kabelových komunikací, 2000. - Nestr. - Brož.

Czech Cable : CACC 2000. - Praha : Česká asociace kabelových komunikací, 2000. - Nestr. - Brož.

CZ-SPIRE Final Research Report / editors Petr Doucek, Gerhard Chroust, Dana Maťátková - Prague : University of Economics, [1999?]. - 30 s. : il. - brož.

Časovač 555 : praktická zapojení s jedním časovačem. / Jan Hájek - dotisk 2. čes. vyd. - Praha : BEN, 1999. - 127 s. : il. - BEN, brož.

Časovač 555 : praktická zapojení s jedním časovačem. / Jan Hájek - dotisk 2. čes. vyd. - Praha : BEN, 1999. - 127 s. : il. - BEN, brož.

Daňová optimalizace v a. s : příručka pro finanční ředitele, manažery, ekonomy, účetní a členy orgánů a. s. Základní dílo včetně 7. aktualizace - červen 2000. / Ivana Pilařová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. - brož.

Daňově uznatelné náklady v obchodních společnostech a u fyzických osob vedoucích podvojné účetnictví od A do Z Základní dílo včetně 3. aktualizace - květen 2000. / Ivan Brychta ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. - brož.

Daňový a účetní lexikon Základní dílo včetně 12. aktualizace - červen 2000. / Jan Ambrož ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Dary moře : názvosloví, charakteristika, způsob úpravy a kulinární použití mořských plžů, mlžů, hlavonožců, korýšů a ostatních mořských živočichů. / Stanislav Konečný, Josef Pavlíček - Brno : Nakladatelství Pavlíček, 1999. - 114 s. : il., tab. - brož.

De beste Tsjechische recepten / Harald Salfellner - Praha : Vitalis, 2000. - 79 s. : barev. il. - váz.

Dějiny betonového stavitelství : [v českých zemích do konce 19. století]. / Irena Seidlerová, Jiří Dohnálek - 1. vyd. - Praha : Informační centrum ČKAIT, 1999. - 328 s. : il. - váz.


DIAGO "2000" : technická diagnostika strojů a výrobních zařízení. : sborník konference. : Ostrava, únor 2000. / [editoři František Helebrant, Karel Rozum] - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 341 s. : il., tab., grafy. - brož.

Die besten böhmischen Rezepte / Harald Salfellner - Praha : Vitalis, 2000. - 80 s. : barev. il. - váz.

Digitální zpracování signálů v telekomunikacích / Josef Prchal, Boris Šimák - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 222 s. : obr. - brož.

Digitální zpracování signálů v telekomunikacích / Josef Prchal, Boris Šimák - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 222 s. : obr. - brož.

Dimenzování výztuže dlouhých důlních děl a porubů : materiál pro specializační studium Hornická geomechanika a geofyzika. / Richard Šňupárek, Vladimír Petroš - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2000. - 20 s. : il., tab. - brož.

Dopady zákazu reklamy na tabákové výrobky v České republice / Jan Havel, Pavel Jílek, Miroslav Ševčík - Praha : Liberální institut, 2000. - 55 s. : tab. - brož.

Dopravní letiště Prahy 2. 1947-2000 / Lubomír Dudáček - 1. vyd. - Praha : MBI, 2000. - 242 s. : il., fot. - váz.

Dynamické a inovační podnikání : výzkum a design životaschopných struktur. : učební text pro vysoké školy. / Miroslav Pivoda - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 109 s. - brož.

Ekologické aspekty kožedělné výroby / Jan Kupec, Jaromír Ludvík - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 118 s. - brož.

Ekologické aspekty kožedělné výroby / Jan Kupec, Jaromír Ludvík - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 118 s. - brož.

Ekonomika podniků / Eva Rosochatecká ... [et al.] - Vyd. 4. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2000. - 129 s., tab. - brož.

Elektroenergetika : návody do cvičení. / Jiří Gurecký - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 69 s. : il. - brož.

Elektrotechnologie : materiály a technologie v elektronice a elektrotechnice. / Josef Šavel - 1. vyd. - Praha : BEN, 1999. - 183 s. : il. - brož.

EMAS z česko-německého workshopu ENVIROBRNO : [systém enviromentálního managementu a auditů]. - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 1998. - 32 s. : il., tab. -
Encyklopedie letadel světa / sestavil David Donald - Čes. vyd. 1. - Praha : Cesty, 1999. - 929 s. : il., fot. - váz.

Encyklopedie vína / Christian Callec - Čestlice : Rebo Productions, 2000. - 320 s. : il. - váz.


Energetika / Jan Vošta, Zdeněk Matějka, Jan Macák - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 1999. - 249 s. : il. - brož.

English reader for mechanical engineering / Paula Binovec ... [et al.] - Vyd. 2. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 143 s. - brož.

Export : příručka pro podnikatelskou sféru. Základní dílo včetně 7. aktualizací - duben 2000. / Václav Dvořák ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Finanční řízení ve stavebním podniku Díl 1. Stavební firma 40 / Aleš Tomek - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 112 s. - brož.

Finanční účetnictví II : postupy účtování podnikatelů. / Jaroslav Sedláček ... [et al.] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 190 s. : tab. - brož.

Full Stringed Guitar Ruler with Bass Plus Three Complement. Owner's Manual / [redaction, Owner's Manual Jaroslav Hořínka] - [Pardubice] : H Music Publishing, 1999. - 7, 7, 7 s. + 2 příl. -
Geomechanický a geofyzikální monitoring / Vladimír Petroš, Karel Müller, Jaromír Knejzlík - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2000. - 42 s. : il. - brož.

Grafické systémy I : tvorba výkresové dokumentace pomocí AutoCADu r. 14. / Anna Plchová, Zdeněk Folta - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 56 s. : il., tab. - brož.

Guláše, perkelty, ragů... / Miloslav Nosovský - Praha : Agentura VPK, 2000. - 90 s., [16] barev. obr. příl. - brož.

Historické sklo : sborník pro dějiny skla. 2. / [redakce Eva Černá ... et al.] - Vyd. 1. - Čelákovice : Městské muzeum, 2000. - 151 s. : il. - brož.

Human performance and environment level / Miloslav Jokl - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 212 s. : obr. - brož.

Hvězdářská antiročenka - Vyd. 1. - Valašské Meziříčí : Hvězdárna, 2000. - 92 s. : il. - brož.

Hydraulické pochody / Václav Novák, František Rieger - Vyd. 4. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 317 s. : obr. - brož.

Informační potřeba manažerů v institucích finančního trhu / editoři Petr Doucek, Tomáš Drnek, Lea Nedomová - Praha : Vysoká škola ekonomická, [1999?]. - 35 s. : tab., il. - brož.

Inovační podnikání 2000 : IV. fórum dynamického a inovačního podnikání v ČR. : Zlín, 7. leden 2000. : sborník referátů z konference. / editor Miroslav Pivoda - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 67 s. : il. - brož.

Instalace rozvodů z měděných materiálů - Praha : GAS, 2000. - Nestr. : obr., tab. - brož.

Instalace rozvodů z měděných materiálů - Praha : GAS, 2000. - Nestr. : obr., tab. - brož.


Interiér 20 : aplikace materiálů a doplňkových konstrukcí v interiéru. / Věra Suchá - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 192 s. : il., tab. - brož.

Interiér 20 : aplikace materiálů a doplňkových konstrukcí v interiéru. / Věra Suchá - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 192 s. : il., tab. - brož.

Investiční strategie pro třetí tisíciletí / Pavel Kohout - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 202 s. : tab. - brož.

Jak jste klamáni : mnohem víc než jen makrobiotická kuchařka. / Jarmila Průchová - 1. vyd. - Brno : Istenis, 1998. - 255 s. : il. - brož.

Jak (si) kontrolovat váhu a léčit obezitu při diabetu : manuál pro edukaci obézních pacientů. / Alexandra Jirkovská, Vladimíra Havlová - Praha : Panax, 1999. - 68 s. : il., tab. - Brož.

Jednoduché účetnictví od 1. ledna 2000 : (soubor předpisů v platném znění). - Praha : Newsletter, c2000. - 31 s. - brož.

Kalibrace pístových tlakoměrů - Praha : Český normalizační institut, 1999. - 24 s. : tab. - brož.

Kalibrace termočlánků - Praha : Český normalizační institut, 1999. - 15 s. : tab. - brož.

Kapitoly z psychologie pro ekonomy 1. část. / Luděk Kolman - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2000. - 133 s. - brož.

Katalog skladovaných knih v České republice 1998.. - 3. vyd. - Praha : Svaz českých knihkupců a nakladatelů, 1998. - 236 s. - brož.

Kosmetika : kosmetická ročenka. : oborový katalog. : kosmetika, nail design, kadeřnictví, vizážistika, parfumerie. 2000. - Praha : Maxdorf, 2000. - xii, 301 s. : il. - váz.

Krylogie / Karel Kryl ; Miloš Čermák. - 1. souborné vyd. - Praha : Torst, 2000. - 560 s., [64] s. obr. příl. - váz.

Kuchařka - Vaříme z polotovarů / Světlana Procházková ; fotografie Vladimír Doležal. ; ilustrace Miloslav Martenek. - České Budějovice : Dona, 2000. - 125 s. : il. - brož.

Kuchařské suroviny a přísady : praktická ilustrovaná příručka. - 2. čes. vyd. - Praha : Slovart, 2000. - 248 s. : il. - váz.

Kuchařův rok : zima. / [odpovědná redaktorka Jana Fousková] - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2000. - 159 s. : il. - váz.

Kurikulum technické výchovy v akreditovaných vzdělávacích programech základní školy : metodická příručka pro učitele a žáky. Díl 1. / Petr Mach - Plzeň : Pedagogické centrum, 1999. - 22 s. - brož.


Kurikulum technické výchovy v akreditovaných vzdělávacích programech základní školy : metodická příručka pro učitele a žáky. Díl 2. [Modulární systém] / Petr Mach, Alice Hlaváčková - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 1999. - 50 s. : tab. - brož.


Kvalita a výkonnost - knihovny pod drobnohledem : řízení kvality v knihovnách. / [odpovědný redaktor Vít Richter] - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna, 1999. - 149 s. : tab., il. - brož.

Las mejores recetas Checas / Harald Salfellner - Praha : Vitalis, 2000. - 79 s. : barev. il. - váz.

Leasing v praxi : právní, účetní a daňové postupy včetně příkladů. / Václav Benda ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Polygon, 2000. - 380 s. - váz.

Les meilleures recettes Tcheques / Harald Salfellner - Prag : Vitalis, 2000. - 79 s. : barev. il. - váz.

Lexikon technických materiálů se zahraničními ekvivalenty : kovy, plasty, keramika, kompozity. Základní dílo - aktuální stav: květen 2000 - včetně 7. aktualizace. / Ivan Fürbacher ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Lexikon účetních souvztažností od A do Z Základní dílo včetně 5. aktualizace - květen 2000. / Naděžda Klainová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Le migrioli ricette della cucina Ceca / Harald Salfellner - Praha : Vitalis, 2000. - 79 s. : barev. il. - váz.

Lidské zdroje v České republice / [Pavla Burdová ... et al.] - Praha : Tauris, 1999. - 219 s. : tab. - brož.

Logistika výrobních procesů a systémů / Gejza Horváth - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - iii, 195 s. : il. - brož.

Low fat : vaříme bez tuku. / Sue Kreitzman - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 2000. - 168 s. : barev. il. - váz.

Malé kogenerační jednotky v komunální a průmyslové energetice / Jaroslav Krbek, Bohumil Polesný - Vyd. 1. - Brno : PC-DIR Real, 1999. - 113 s. : il. - brož.

Malé kogenerační jednotky v komunální a průmyslové energetice / Jaroslav Krbek, Bohumil Polesný - Vyd. 1. - Brno : PC-DIR Real, 1999. - 113 s. : il. - brož.

Management v tělesné výchově a sportu : (vybrané kapitoly). / Eva Čáslavová - 2. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 51 s. : tab. - brož.

Management '99 : sborník referátů z mezinárodní konference. : Mariánské Lázně, 23.-24.9.1999. Díl 1. Management podniku / editoři Petr Lebeda, Miluše Dlouhá, Aleš Průša - Plzeň : Západočeská univerzita, 1999. - 190 s. - brož.


Management '99 : sborník referátů z mezinárodní konference. : Mariánské Lázně, 23.-24.9.1999. Díl 2. Management ve výuce a vzdělávání / editoři Petr Lebeda, Miluše Dlouhá, Aleš Průša - Plzeň : Západočeká univerzita, 1999. - 110 s. - brož.


Management '99 : sborník referátů z mezinárodní konference. : Mariánské Lázně, 23.-24.9.1999. Díl 3. Marketing a management kvality / editoři Petr Lebeda, Miluše Dlouhá, Aleš Průša - Plzeň : Západočeská univerzita, 1999. - 149 s. - brož.

Management '99 : sborník referátů z mezinárodní konference. : Mariánské Lázně, 23.-24.9.1999. Díl 4. Management a ekonomika odvětví a regionů / editoři Petr Lebeda, Miluše Dlouhá, Aleš Průša - Plzeň : Západočeká univerzita, 1999. - 190 s. - brož.

Maso z babiččina receptáře : 141 receptů. / Lenka Mahelová, Barbora Dlapová - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2000. - 111 s., [8] s. il. - brož.

Máme pěkný byt : praktická ilustrovaná příručka. - 2. čes. vyd. - Praha : Slovart, 2000. - 240 s. : il. - váz.

Metalurgie čistých kovů : metody rafinace čistých látek. / Lumír Kuchař, Jaromír Drápala - Vyd. 1. - Košice : Nadácia R. Kammela, 2000. - iv, 170 s. : il. - váz.

Metodické pokyny pro akreditaci Národního akreditačního orgánu České republiky : MPA 50-01-98 k aplikaci EN 45012:1998 Všeobecné požadavky na orgány provádějící posuzování a certifikaci/registraci systémů jakosti v akreditačním systému České republiky. - Praha : Český normalizační institut, 1998. - 32 s. : tab. - brož.

Metodické pokyny pro akreditaci Národního akreditačního orgánu České republiky : MPA 51-01-98 k aplikaci EN 45012:1998 Všeobecné požadavky na orgány provádějící posuzování a certifikaci/registraci systémů jakosti, modifikované pro orgány provádějící posuzování a certifikaci/registraci systémů environmentálního managementu (EMS) v akreditačním systému České republiky. - Praha : Český normalizační institut, 1998. - 35 s. - brož.

Metodika výpočtu konvekčních výměníků tepla / Zdeněk Lerl, Bohumil Pokorný - [Praha] : Společnost pro techniku prostředí, 1997. - 40 s. : tab. - Brož.

Metodika výpočtu konvekčních výměníků tepla / Zdeněk Lerl, Bohumil Pokorný - [Praha] : Společnost pro techniku prostředí, 1997. - 40 s. : tab. - Brož.

Metodologické přístupy práva životního prostředí zejména ve vztahu k právní regulaci ochrany vod : (ekologicko-právní studie). / Alexander Lojda - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 1999. - 18 s. -
Mezinárodní management : sylabus přednášek. / Dana Zadražilová a kol. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 97 s. - brož.

Mezinárodní patentové třídění Sekce A. Lidské potřeby - 7. vyd. - Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 1999. - 219 s. - brož.

Mezinárodní patentové třídění Sekce B. Průmyslové techniky; Doprava - 7. vyd. - Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 1999. - 462 s. - brož.


Mezinárodní patentové třídění Sekce B. Průmyslové techniky; Doprava - 7. vyd. - Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 1999. - 462 s. - brož.


Mezinárodní patentové třídění Sekce C. Chemie; Hutnictví - 7. vyd. - Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 1999. - 376 s. - brož.

Mezinárodní patentové třídění Sekce D. Textil; Papír - 7. vyd. - Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 1999. - 86 s. - brož.

Mezinárodní patentové třídění Sekce E. Stavebnictví - 7. vyd. - Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 1999. - 93 s. - brož.

Mezinárodní patentové třídění Sekce F. Mechanika; Osvětlování; Topení; Zbraně; Práce s trhavinami - 7. vyd. - Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 1999. - 249 s. - brož.

Mezinárodní patentové třídění Sekce H. Elektrotechnika - 7. vyd. - Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 1999. - 191 s. - brož.

Média a moc ; editoři Viktor Bezdíček a Petr Žantovský. - Praha : Votobia : Syndikát novinářů České republiky, 2000. - 151 s. - brož.

Měření neelektrických veličin I : (návody k laboratorním cvičením). / Milan Hutyra, Miroslav Dubec, Bohumil Horák - 2. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 148 s. : il. - brož.

Městská kolejová doprava / Bohumil Kubát, Miroslav Penc - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 121 s. : il. - brož.

Městská kolejová doprava / Bohumil Kubát, Miroslav Penc - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 121 s. : il. - brož.

MiG - náš osud / Tomáš Souček, Jiří Šilha - 1. vyd. - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 1999. - 60 s. : tab., il. (některé barev.) - brož.

Mikrovlnka : obsluha a recepty. - 2. čes. vyd. - Praha : Slovart, 2000. - 221 s. : il. - váz.

Mikrovlnné vaření / Beverley Piperová - Praha : Svojtka & Co., [2000]. - 64 s. : il. - brož.

Mikrovlnné vaření / Beverley Piperová - Praha : Svojtka & Co., [2000]. - 64 s. : il. - brož.

Modernizace výuky v technicky orientovaných oborech a předmětech : 29.-30.6.1999, Pedagogická fakulta UP Olomouc. : 5. ročník mezinárodní vědecko-odborné konference. : sborník. 1. / [editor Ján Stoffa ... et al.] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1999. - 286 s. - brož.

Modernizace výuky v technicky orientovaných oborech a předmětech : 29.-30.6.1999, Pedagogická fakulta UP Olomouc. : 5. ročník mezinárodní vědecko-odborné konference. : sborník. 2. / [editor Ján Stoffa ... et al.] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1999. - 488 s. - brož.


Moderní řízení podniku : praktická příručka pro ředitele, jednatele a manažery. Základní dílo včetně 4. aktualizace a doplňků - stav: květen 2000. / Josef František Palán ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.


Modré stránky : specializovaný katalog výpočetní, telekomunikační a kancelářské techniky. 2000. Jaro.. - 14. vyd. - Praha : Agentura Modré stránky, 2000. - 62 s. : il. + 1 CD-ROM. - brož.

Mzdová účtárna : aktuální příručka pro mzdovou praxi. 20. aktualizace a doplňky - červen 2000. / Vladimír Voříšek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. - brož.

Napěťová pole v horninovém masivu a jejich zjišťování : materiál pro specializační studium "Hornická geomechanika a geofyzika". / Petr Konečný - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2000. - 71 s. - brož.

Nauka o materiálu / Jaroslav Horáček - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2000. - 71 s. : obr., tab. - brož.

Nástroj ke změně / Bruce Carlson, Rachel K. McKeenová - Vyd. 1. - Praha : Nadace Comenius, 2000. - 168 s. : il., tab. - brož.

Návod na postupný přechod na normy ISO 9000:2000 / [ze zahraničních materiálů] zpracovala Ivana Petrašová - Praha : Český normalizační institut, 2000. - 46 s. : tab. - brož.

Obchod, pohostinství, cestovní ruch Aktualizace č. 1-11. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2000]. - Přeruš. str. - brož.

Obchod, pohostinství, cestovní ruch [Základní dílo]. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, 1999. - Přeruš. str. - váz.

Oběhová voda v tepelných soustavách : vlastnosti a upravování vody v teplovodních soustavách. : příručka. / [Pavel Páca, František Panáček, Vladimír Valenta] - Praha : Cech topenářů a instalaterů ČR, 1999. - 55 s. - brož.

Oběhová voda v tepelných soustavách : vlastnosti a upravování vody v teplovodních soustavách. : příručka. / [Pavel Páca, František Panáček, Vladimír Valenta] - Praha : Cech topenářů a instalaterů ČR, 1999. - 55 s. - brož.

Obytné domy : elektrické instalace. / [přeložil a komentáře doplnil Michal Kříž] - Praha : Český normalizační institut, 1999. - 70 s. : il. - brož.

Ocenění ochranné známky / Jan Jurečka - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 67 s. : tab. - brož.

Odpadní vody v malých obcích / Tomáš Just, Petr Fuchs, Miroslava Písařová - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 1999. - 120 s. : il., tab. - brož.

Odpady - ENVIBRNO 99 - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 1999. - 38 s. : il., tab. -

Odpady / Kamila Kudelová, Jitka Jodlovská, Bořivoj Šarapatka - 1. vyd. - Olomouc : Palackého univerzita, 1999. - 186 s. - brož.


Od CB k radioamatérům : provozní příručka radioamatéra. / Jiří Peček - 3., přeprac. vyd. - Praha : BEN, 2000. - 119 s. - brož.

Opravárenství a diagnostika I : pro 1. ročník UO Automechanik. / Josef Pošta a kol. - Vyd. 1. - Praha : Informatorium, 2000. - 145 s. : il., tab. - brož.

O poště v Brně / František Žampach - Brno : Merkur-Revue, 2000. - 95 s. : il. - Brož.

Pamětní spis o česko-slovenském stálém opevnění / komentářem opatřil Eduard Stehlík - 1. vyd. - Dvůr Králové nad Labem : FORT print, 2000. - 220 s., mapy na příl. : il., - brož.

Personální management 1. [Základní dílo] / Jaroslav Berka ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2000. - Přeruš. str. - váz.

Perspektivy výroby oceli v České a Slovenské republice : sborník přednášek mezinárodní konference. : 23.-24.2.2000, Židlochovice. / [redakce Jaroslav Raab ... et al.] - Třinec : Česká hutnická společnost, 2000. - 172 s. : il., tab. - brož.

Planární mikrovlnné obvody / Karel Hoffmann - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 145 s. : il. - brož.

Plastové odpady : recyklace, zneškodnění. : 24.-25.11.1999 Juniorcentrum Seč. : sborník semináře. / [editor Olga Halousková] - 1. vyd. - Praha : VŠCHT, 1999. - 88 s. : il., tab. - brož.

Plastové odpady : recyklace, zneškodnění. : 24.-25.11.1999 Juniorcentrum Seč. : sborník semináře. / [editor Olga Halousková] - 1. vyd. - Praha : VŠCHT, 1999. - 88 s. : il., tab. - brož.

Pohledy do minulosti elektrotechniky : objevy, myšlenky, vynálezy, osobnosti. / Daniel Mayer - 1. vyd. - České Budějovice : Kopp, 1999. - 382 s. : il. - brož.

Pojmový slovník managementu : (česko-anglicko-německo-ruský). / Mojmír Vavrečka, Václav Lednický a kol. - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1999. - 202 s. - brož.

Politická kuchařka / Andrea Cerqueirová - Vyd. 1. - Praha : Otakar II., 2000. - 133 s. : il. - váz.

Polovodičové paměti / Pavel Valášek, Roman Loskot - 2. vyd. - Praha : BEN, 2000. - 235 s. : il. - brož.

Poruchy a rekonstrukce zděných budov / [Jiří Witzany] - 1. vyd. - Praha : ŠEL, 1999. - 309 s. : obr., tab. - brož.

Poruchy a rekonstrukce zděných budov / [Jiří Witzany] - 1. vyd. - Praha : ŠEL, 1999. - 309 s. : obr., tab. - brož.


Posuzování shody a odpovědnosti za výrobek : praktická příručka pro ředitele, jednatele a manažery jakosti. Základní dílo - Stav: červen 2000 včetně 6. aktualizace. / Helena Kowandová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 3 příl. - brož.


Potravinářské zbožíznalství / Milan Pešek ... [et al.] - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2000. - 175 s. : tab. - brož.

Potravinářské zbožíznalství / Milan Pešek ... [et al.] - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2000. - 175 s. : tab. - brož.

Pozemní stavitelství : cvičení I. / Milan Hanák - Vyd. 5., přeprac. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 153 s. : il., tab. - brož.

Praktická příručka odpadového hospodářství : příručka pro podnikové ekology a referenty odpadového hospodářství. Základní dílo - stav: květen 2000 - včetně 9. aktualizací. / Bohumil Beneš ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Praktické kapitoly z výživy zdravé i nezdravé / Ladilav Kovář - Vyd. 1. - Brno : Istenis, 1999. - 238 s. : tab. - brož.

Praktický průvodce účetnictvím : příručka pro podnikatelskou sféru. Základní dílo včetně 19. aktualizací - stav: červen 2000. / Libuše Müllerová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 2 příl. - brož.

Prodávejte draze, účtujte včas, plaťte v posledním možném termínu a buďte šťastni : manažerský průvodce finančním bludištěm podnikání. / Dick Levin - Praha : Pragma, c1999. - 248 s. : il., tab. - brož.

Projekt systému jakosti ČKAIT podle ČSN EN ISO 9001/2 : příručka pro zavedení systému jakosti v projektově-inženýrských organizacích do 50 zaměstnanců. / [Vladimír Blažek, Josef Sláčal] - 1. vyd. - Praha : Informační centrum ČKAIT, 2000. - 52 s. - brož.

Prosit Neujahr : Bräuche, Lieder, Rezepte und Literatisches zum Jahreswechsel. / Harald Salfellner (Hg.) - 1. Ausg. - Praha : Vitalis, 1999. - 126 s. : barev. il., noty - váz.

Provizoria dopravních staveb : (pro území postižená přírodními katastrofami). / [Leonard Hobst a kol.] - 1. vyd. - Praha : ŠEL, 1999. - 115 s. : obr., tab. - brož.

Provizoria dopravních staveb : (pro území postižená přírodními katastrofami). / [Leonard Hobst a kol.] - 1. vyd. - Praha : ŠEL, 1999. - 115 s. : obr., tab. - brož.

Provoz kolejových vozidel / M. Hudeček, V. Štajer - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 103 s. : il. - brož.

Průmyslová chemie / Milan Dufek, Karel Hoch - Vyd. 2. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 163 s. - brož.

Průmyslová logistika / Vratislav Preclík - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 116 s. - brož.


Přínosy XXI. světového silničního kongresu : 13.-14. dubna 2000, Dům kultury Kroměříž. : sborník. - Praha : Česká silniční společnost, 2000. - 200 s. : tab. - brož.


Případové studie z business marketingu / Vojtěch Spáčil - Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 2000. - 29 s. : tab. - brož.

Případové studie z investičního řízení a rozhodování II / Ludmila Schneiderová a kol. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 49 s. - brož.

Přístrojová optika : učební texty pro oční optiky a oční techniky, optometristy a oftalmology. / Miloš Rutrle - 1. vyd. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2000. - 189 s. : il. - brož.

Psychologie pro techniky / Dana Dobrovská - 1. vyd. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 120 s. - brož.

Recepty a výživové tabulky (nejen) pro sportovce / Petr Fořt - 1. vyd. - Pardubice : Svět kulturistiky, 2000. - 167 s. : tab. - váz.

Recepty naší rodiny 3. Vaříme a pečeme na svátky - České Budějovice : Dona, 1999. - 179 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. - brož.

Reengineering - radikální proměna firmy : manifest revoluce v podnikání. / Michael Hammer, James Champy - 3. vyd. - Praha : Management Press, 2000. - 212 s. - brož.

Rekonstrukce v panelovém domě 2. Kuchyně, podlahy, lodžie / Kamil Barták - 2. přeprac. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 140 s. : il. - brož.

Remediace malých skládek a starých ekologických zátěží a jejich odplyňování : 11.11.1999 Praha. : sborník semináře. / [editor Olga Halousková] - 1. vyd. - Praha : VŠCHT, 1999. - 27 s. : tab. - brož.

Remediace malých skládek a starých ekologických zátěží a jejich odplyňování : 11.11.1999 Praha. : sborník semináře. / [editor Olga Halousková] - 1. vyd. - Praha : VŠCHT, 1999. - 27 s. : tab. - brož.

Revizní kniha plynových spotřebičů : technická doporučení. : schválena dne 16.12. 1999. - Praha : GAS, c2000. - 7 s. - brož.

Robotizace v nestrojírenských oborech / Ladislav Kárník - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 62 s. : il. - brož.

Ročenka TZ 2000. - [Praha] : Medim, 1999. - 206 s. : tab. - brož.

Ročenka TZ 2000. - [Praha] : Medim, 1999. - 206 s. : tab. - brož.

Řízení stavební firmy / [P. Fikar ... et al.] - 1. vyd. - Praha : ŠEL, 1999. - 212 s. : obr., tab. - brož.


Sacharidy pro funkční potraviny : probiotika, prebiotika, symbiotika. / Alexandra Kvasničková - Vyd. 1. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2000. - 81 s. : obr. - brož.


Saláty snadno a rychle / Ivana Čapková - Praha : Svojtka & Co., 2000. - 35 s. : il. - brož.

Science Education and Society / editor Martin Bílek - Hradec Králové : Gaudeamus, 1999. - 90 s. : il. - brož.

Scientific Papers of the University of Pardubice : Faculty of Chemical Technology. : series A. 5. 1999. - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. - 323 s. : il., tab., grafy. - brož.

Senzory a měřící obvody / Stanislav Ďaďo, Marcel Kreidl - Vyd. 2. - Praha : České vysoké učení technické, 1999. - 315 s. : obr. - brož.

Simulační manažerská hra / Ivan Hálek, Petr Smutný, Petra Pavlíková - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 43 s., [7] s. příl. - brož.

Skladovací zařízení sypkých hmot - zásobníky : komentář k vyhlášce ČBÚ č. 73/1994 Sb., k vyhlášce MPSV č. 12/1995 Sb. a k ČSN ISO 8456 (26 6202). / Antonín Dušátko - Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce NIVOS-BP, 1996. - 35 s. : il., tab. - Brož.

Skladovací zařízení sypkých hmot - zásobníky : komentář k vyhlášce ČBÚ č. 73/1994 Sb., k vyhlášce MPSV č. 12/1995 Sb. a k ČSN ISO 8456 (26 6202). / Antonín Dušátko - Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce NIVOS-BP, 1996. - 35 s. : il., tab. - Brož.

Slovník odborné kuchařské terminologie : anglicko-český, česko-anglický. : francouzsko-český, česko-francouzský. : německo-český, česko-německý. / Martin Hrabec, Karel Smetana - Vyd. 1. - Praha : České a slovenské odborné nakladatelství, 2000. - 127 s. - váz.

Snímače, senzory, aplikace : sborník referátů z celostátního virtuálního semináře. : Ostrava, 1999. / [editoři Vladimír Lysenko, Daniel Hrivňák] - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1999. - 79 s. : il., tab. - brož.

Soustřeďte se s tužkou v ruce pro čtvrťáky : zábavné úkoly pro zlepšení koncentrace. / [Roland Volk ; ilustrovala Corina Beurenmeisterová]. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2000. - 32 s. : il. - brož.

Soustřeďte se s tužkou v ruce pro druháky : zábavné úkoly pro zlepšení koncentrace. / [Roland Volk ; ilustrovala Corina Beurenmeisterová]. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2000. - 32 s. : il. - brož.

Soustřeďte se s tužkou v ruce pro prvňáčky : zábavné úkoly pro zlepšení koncentrace. / [Roland Volk ; ilustrovala Corina Beurenmeisterová]. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2000. - 32 s. : il. - brož.

Soustřeďte se s tužkou v ruce pro třeťáky : zábavné úkoly pro zlepšení koncentrace. / [Roland Volk ; ilustrovala Corina Beurenmeisterová]. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2000. - 32 s. : il. - brož.


Speciality myslivecké a rybářské kuchyně / Dušan Čatloš, Zdenka Horecká - Ostrava : Knižní expres, 2000?. - 107 s., [8] s. barev. il. - brož.


Společné části budov : elektrické instalace společných prostor. / [přeložil a komentáře doplnil Jaroslav Bárta] - Praha : Český normalizační institut, 1999. - 113 s. : il. - brož.

Spolehlivost konstrukcí : téma: Rozvoj koncepcí posudku spolehlivosti stavebních konstrukcí. : sborník referátů z konference. : Ostrava, březen 2000. - Ostrava : Dům techniky, 2000. - 120 s. : il., tab. - brož.

Spolehlivost konstrukcí : téma: Rozvoj koncepcí posudku spolehlivosti stavebních konstrukcí. : sborník referátů z konference. : Ostrava, březen 2000. - Ostrava : Dům techniky, 2000. - 120 s. : il., tab. - brož.

Spolehlivost plynovodních potrubí / Lubomír Gajdoš a kol. - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 217 s. : obr., tab. - brož.

Spolehlivost plynovodních potrubí / Lubomír Gajdoš a kol. - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 217 s. : obr., tab. - brož.

Sranda kuchařka 2. / ilustroval Michal Hrdý ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Signet, 1999. - 125 s. : il. - váz.

Staré stezky : znamení na cestě, historické cesty, obchodní cesty. : sborník příspěvků z 5. semináře. : 19.4.2000, Památkový ústav v Brně. / [redakce Jitka Matuszková] - Brno : Památkový ústav, 2000. - 53 s. : il. - brož.

Staré stezky : znamení na cestě, historické cesty, obchodní cesty. : sborník příspěvků z 5. semináře. : 19.4.2000, Památkový ústav v Brně. / [redakce Jitka Matuszková] - Brno : Památkový ústav, 2000. - 53 s. : il. - brož.

Stavby a jejich požární bezpečnost / [Isabela Bradáčová a kol.] - 1. vyd. - Praha : ŠEL, 1999. - 263 s. : obr., tab. - brož.

Strategické aliance / Jan Hron, Ivana Tichá - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2000. - 79 s. - brož.

Strategie konkurenčních střetů / František Bartes, Vladimír Dostál - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 137 s. - brož.

Strategie pro porážku: Luftwaffe 1933-1945 / Williamson Murray - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 1999. - 256 s. : il. - váz.

Stroje a zařízení jaderných elektráren Díl 1. / Radko Hejzlar - Vyd. 3. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 166 s. : il. - brož.

Stroje a zařízení jaderných elektráren Díl 2. / Radko Hejzlar - Vyd. 2. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 211 s. : il. - brož.


Studijní program : Masarykova univerzita v Brně - Přírodovědecká fakulta. : chemie. akademický rok 2000-2001. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 67 s. : tab. - brož.


Svět okřídleného šípu : koncern Škoda Plzeň 1918-1945. / Vladimír Karlický ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 1999. - 651 s. : il. - váz.

Systémová technika budov : elektroinstalace podle standardu EIB. / Karel Toman, Josef Kunc - Praha : FCC Public, 1998. - 87 s. : il., tab. - brož.

Systémová technika budov : elektroinstalace podle standardu EIB. / Karel Toman, Josef Kunc - Praha : FCC Public, 1998. - 87 s. : il., tab. - brož.

Školní hrátky se zvířátky : 32 stran plných her s čísly a písmeny. 2. / Illustrations Christian Van den Daele - Havlíčkův Brod : Fragment, 2000. - Nestr. : il. - brož.

Školní hrátky se zvířátky : 32 stran plných her s čísly. 1. / Illustrations Christian Van den Daele - Havlíčkův Brod : Fragment, 2000. - Nestr. : il. - brož.

Tak pravil Vladimír Železný aneb Malý velký muž / Petr Jüngling, Petr Žantovský - Praha : Votobia, 1999. - 190 s. : il. - brož.

Talíř zdravé výživy : (náměty pro praktické činnosti). / Eva Marádová, Věra Ezechiašová - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 1998. - 19 s. - brož.

Technická měření / Josef Jenčík, Jaromír Volf a kol. - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 212 s. : obr., tab. - brož.

Technické vědy a inženýrské vzdělávání v informační společnosti 21. století : Brno, 10.11.1999. : slavnostní konference věnována 100. výročí založení České vysoké školy technické v Brně. : sborník konference. - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 81 s. : il., tab. - brož.

Technický diář pracovníků ve vodním hospodářství, ochraně ovzduší a odpadovém hospodářství 1999. - Stará Boleslav : REK, 1998. - Přeruš. str. - brož.

Technologická cvičení z ochrany prostředí Část 1. / Jaromír Hoffmann, Iveta Řezníčková, Jan Růžička - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 69 s. - brož.

Technologie syntetických léčiv / Martin Doležal - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 108 s. : il. - brož.

Technologie úpravy uhlí I / Jiří Nováček - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2000. - 129 s. : obr., tab. - brož.

Technologie výroby aglomerovaných materiálů / Jaroslav Hrázský, Pavel Král - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2000. - 218 s. : il., tab. - brož.

Tekutinové mechanismy a vzduchotechnika : část Vzduchotechnika - cvičení. / Miroslav Rousek, Jaroslav Veselý - 1. vyd., dotisk. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2000. - 80 s. : il., tab., grafy. - brož.

Tekutinové mechanismy a vzduchotechnika : část Vzduchotechnika - cvičení. / Miroslav Rousek, Jaroslav Veselý - 1. vyd., dotisk. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2000. - 80 s. : il., tab., grafy. - brož.


Telecommunications and Signal Processing - TSP '99 : Brno, September 8 to 10, 1999. : 22nd International Conference. / [edited by Miloslav Filka, Karel Němec] - Brno : University of Technology, 1999. - 197 s. : obr. - brož.

Telecommunications and Signal Processing - TSP '99 : Brno, September 8 to 10, 1999. : 22nd International Conference. / [edited by Miloslav Filka, Karel Němec] - Brno : University of Technology, 1999. - 197 s. : obr. - brož.

Televizní technika : projekční a velkoplošné zobrazování. / Vladimír Vít - 1. vyd. - Praha : BEN, 2000. - 287 s. : il. - váz.

Televizní technika : projekční a velkoplošné zobrazování. / Vladimír Vít - 1. vyd. - Praha : BEN, 2000. - 287 s. : il. - váz.

Tepelné zpracování a slinování / Václav Kraus - 2. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 274 s. : il. - brož.

The Czech Bookworld : basic facts about the book culture in the Czech Republic. / ed. by Jaroslav Císař - 1. vyd. - Praha : Svaz českých knihkupců a nakladatelů, 1998. - 322 s. - brož.

The Effects of a Ban on Tobacco Products Advertising in the Czech Republic / Jan Havel, Pavel Jílek, Miroslav Ševčík - Praha : Liberální institut, 2000. - 55 s. : tab. - brož.

Titanic, loď, která se nikdy nepotopila? / Robin Gardiner - Vyd. 1. - Praha : Dita, 1999. - 352 s., [16] s. obr. příl. - váz.

Trestní právo v podnikání : vysvětlení základů trestní odpovědnosti a trestního řízení, praktické příklady trestných činů hospodářských, majetkových a souvisejících s podnikáním. Aktualizace č. 2. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, 1999. - Přeruš. str. - brož.

Trestní právo v podnikání : vysvětlení základů trestní odpovědnosti a trestního řízení, praktické příklady trestných činů hospodářských, majetkových a souvisejících s podnikáním. [Základní dílo]. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, 1999. - Přeruš. str. - váz.

Tvařitelnost a nekonvenční metody ve tváření [Část 1. Tvařitelnost kovových materiálů] - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - Přeruš. str. : il., tab. - brož.

Učící se organizace / Ivana Tichá - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, [2000]. - 56 s. - brož.

Udělejte si hudební nástroje : podněty k vlastní tvorbě. : metodická příručka pro učitele a studenty PF. / Jarmila Honzíková - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 1999. - 12 s. : il. - brož.

Udíme, vaříme, konzervujeme podle vyzkoušených receptů / [Vladimír Doležal ... et al.] - 2. vyd. - České Budějovice : Dona, 2000. - 132 s., [8] s. barev. il. - brož.

Účetnictví Aktualizace č. 48-61. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [1999]. - Přeruš. str. - váz.


Účetnictví [Aktualizace č. 1-47. Díl 1]. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, 1998. - Přeruš. str. - váz.

Účetnictví [Aktualizace č. 1-47. Díl 2]. - [Praha] : Systém ekonomických a právních informací, [1998]. - Přeruš. str. - váz.

Údržba a opravy automobilů Audi 100, Audi 200 : zážehové motory, vznětové motory. / Hans-Rüdiger Etzold - 1. vyd. - České Budějovice : Koop, 2000. - 330 s. : il. + 7 příl.. - brož.

Údržba a opravy automobilů AVIA A 30, A 15/20, A 31, A 21 : 1968-1994. / Ladislav Trpkoš - 1. vyd. - České Budějovice : Koop, 2000. - 219 s. : il. - brož.

Údržba a opravy automobilů Citroen BX 16 RS, TRS, RE, 15 RE, Citroen BX 19 TRI, GT, GTI, GTI 16V : zážehové motory. - 2. vyd. - České Budějovice : Koop, 2000. - 224 s. : il. + 1 příl.. - brož.

Údržba a opravy automobilů Škoda Felicia : 1.3, 1.3 MPi, 1.6 MPi a 1.9 diesel od 1995. / Mark Coombs, R.M. Jex - 1. vyd. - České Budějovice : Kopp, 1999. - 348 s. : il. - brož.

Váhy a vážení / Jiří Tulka - Vyd. 2. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999. - 17 s., obr. příl. - brož.

Vedení mateřské školy 12. aktualizace. / Martin Fuchs ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2000. - Přeruš. str. - brož.

Vedení školy 16. aktualizace. / Jana Kratochvílová ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2000. - Přeruš. str. - brož.

Velké hrátky se zvířátky : 160 stran plných her, úkolů a zábavy. / Illustrations Christian Van den Daele - Havlíčkův Brod : Fragment, 2000. - Nestr. : il. - brož.

Verkehrspsychologie in den deutschsprachigen Ländern / Jana Štikarová - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 134 s. - brož.

Videotechnika / Václav Říčný - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 131 s. : il. - Brož.

Vodní hospodářství v energetice / Ladislav Kysela, Jiří Tomčala - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 98 s., [1] s. obr. příl. : il., tab. - brož.

Vydavatelství na stole aneb Úvod do DTP / Jiří Konvalinka - 2., upr. a dopl. vyd. - Štětí : Střední odborná škola a Vyšší odborná škola obalové techniky, 2000. - 154 s. - brož.

Vyjadřování nejistot měření při kalibracích : příklady. - Praha : Český normalizační institut, 1998. - 27 s. : tab. - brož.


Výrobce a prodejce potravin : praktická příručka. : označování, posuzování shody, systém kritických bodů, prodej. 3. aktualizace - srpen 1999. / Michal Voldřich ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 5 disket. + 1 příl. - brož.


Výrobce a prodejce potravin : praktická příručka. : označování, posuzování shody, systém kritických bodů, prodej. 6. aktualizace - květen 2000. / Michal Voldřich ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 6 disket. + 1 příl. - brož.

Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských a dopravních systémů : výsledky výzkumu v roce 1999. : sborník přednášek ze semináře konaného. : dne 26. ledna 2000. / [editoři Vlastimil Stara ... et al.] - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 116 s. : il. - brož.

Výzkum aplikovatelnosti výsledků projektů GA ČR z oboru technických věd s cílem jejich dalšího užití v českém průmyslu : pracovní seminář. : Praha, prosinec 1999. / [řešitel Jaroslav Exner ... et al.] - Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 1999. - 75 s. : il. - brož.

Základní požadavky na bezpečnost provozu plynových zařízení na LPG : technická pravidla. : schválena dne 16.12.1999. - Praha : GAS, 2000. - 44 s. : tab. - brož.

Základy technologie a řízení dopravy / Karel Pivoňka, Václav Cempírek - Vyd. 2., přeprac. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999. - 105 s. - brož.

Základy teorie obvodů 1 : cvičení. / Roman Čmejla, Václav Havlíček, Ivan Zemánek - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 134 s. : il. - brož.

Základy tvorby audiovizuálního pořadu a fotografie / Jan Mašek - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 129 s. - brož.

Základy tvorby projektů podle zásad Evropské unie / Magdalena Hrabánková - Vyd. 2. - Praha : Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR, 2000. - 34 s. : tab. - brož.

Základy úspěšného podnikání Aktualizace č. 48-52. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [1999]. - Přeruš. str. - váz.

Základy úspěšného podnikání [Aktualizace č. 1-47. Díl 1]. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, 1998. - Přeruš. str. - váz.

Základy úspěšného podnikání [Aktualizace č. 1-47. Díl 2]. - [Praha] : Systém ekonomických a právních informací, [1998]. - Přeruš. str. - váz.

Zákony 2000. 1. Sborník úplných znění zákonů daňových, účetních a souvisejících k 1.1. 2000 - 1. vyd. - Český Těšín : Poradce, 2000. - 592 s. : tab. -
Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů : č. 172/1997 Sb. ..., č. 170/1997 Sb. ... , č. 173/1997 Sb. ..., č. 179/1997 Sb. .... - Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 1997. - 106 s. - Brož.

Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů : č. 172/1997 Sb. ..., č. 170/1997 Sb. ... , č. 173/1997 Sb. ..., č. 179/1997 Sb. .... - Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 1997. - 106 s. - Brož.


Zdravotní nezávadnost staveb / [Martin Jiránek, Václav Kupilík, Richard Wasserbauer] - 1. vyd. - Praha : ŠEL, 1999. - 170 s. : il., tab. - brož.


Zpevňování a těsnění hornin a stavebních konstrukcí 2000 : sborník příspěvků 5. mezinárodního semináře. : Ostrava, 11.2.2000. / [odborný garant semináře Josef Aldorf, Drahomír Janíček] - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2000. - 136 s. : il., tab. - brož.

Zpevňování a těsnění hornin a stavebních konstrukcí 2000 : sborník příspěvků 5. mezinárodního semináře. : Ostrava, 11.2.2000. / [odborný garant semináře Josef Aldorf, Drahomír Janíček] - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2000. - 136 s. : il., tab. - brož.

Životnost betonových staveb / [Jiří Adámek ... et al.] - 1. vyd. - Praha : ŠEL, 1999. - 182 s. : obr., tab. - brož.

Životnost betonových staveb / [Jiří Adámek ... et al.] - 1. vyd. - Praha : ŠEL, 1999. - 182 s. : obr., tab. - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 22.08.2019 12:29
TOPlist