Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2000 (červenec-srpen) - J. Lékařství

za červenec-srpen 2000

Aktuální gastroenterologie VI : sympozium pořádané ve spolupráci subkatedry
gastroenterologie IPVZ a firmy Solvay Pharma s.r.o.. : Praha - Kongresové centrum Nemocnice
na Homolce, 13.4.2000. : sborník přednášek. - Praha : Vesmír, [2000]. - 27 s. - brož.

Anatomie hybnosti I / Rudolf Linc, Alena Doubková - 1. vyd. - Praha : Karolinum,
1999. - 247 s. : il., tab. - brož.

Antioxidanty a volné radikály ve zdraví a nemoci / Stanislav Štípek a kol. - 1. vyd. -
Praha : Grada Publishing, 2000. - 314 s. - brož.

Bezpečné pracoviště : program pro malé a střední podniky. - Praha : Český úřad
bezpečnosti práce, 1996. - 6 s., [2] tab. příl. - Brož.

Bezpečnost a hygiena práce Aktualizace č. 8. - Praha : Systém ekonomických a
právních informací, [1999]. - Přeruš. str. - brož.

Bezpečnost a hygiena práce [Aktualizace č. 1-7]. - Praha : Systém ekonomických a
právních informací, 1998. - Přeruš. str. - váz.

Bezpečnost práce při výstavbě : (osnovy školení BOZ a PO). / [Josef Vozáb] - 1. vyd.
- Praha : Informační centrum ČKAIT, 1999. - 124 s. : il., tab. - Brož.

Bezpečnost práce ve vodním hospodářství / Milan Novák - Vyd. 1. - Rožnov pod
Radhoštěm : RoVS-Rožnovský vzdělávací servis, 2000. - 13 s. - brož.

Bezpečný podnik : [příručka pro posuzování úrovně podnikového řízení bezpečnosti
práce]. : [kontrolní otázky pro bezpečnostní audit]. - Praha : Výzkumný ústav bezpečnosi práce,
1997. - 23 s. - Brož.

Biofyzikální principy lékařské přístrojové techniky / Ivo Hrazdira, Vojtěch Mornstein,
Jiří Lechner - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 142 s. : il. - brož.

Biologie a lékařská genetika : kontrolní otázky. / Jan Kapras a kol. - Vyd. 1. - Praha
: Triton, 1999. - 92 s. - brož.

Biomechanical Modeling & Numerical Simulation : workshop '99. : Prague,
September 22-23, 1999. : proceedings. / editors Jan Musil & František Maršík - Prague : Institute
of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 1997. - 56 s. : tab., il. - brož.

Bílá moc : autentická výpoveď dívky, která prošla rájem i peklem drogové závislosti.
/ Karolína Vaverková - 1. vyd. - Benešov : Start, 2000. - 113 s. : il. - brož.

Bylinář : zdraví, krása a radost. / Lesley Bremnessová - 4. vyd. - Praha : Fortuna
Print, 2000. - 286 s. : barev. il. - váz.


Chutně bez cholesterolu : komplexní dvouměsíční léčebný program. / Gerda Pighinová
- Vyd. 1. - Praha : Ikar, 2000. - 127 s. - váz.


Descartesův omyl : emoce, rozum a lidský mozek. / Antonio R. Damasio - Vyd. 1.
- Praha : Mladá fronta, 2000. - 259 s. : il. - váz.

Detoxikační dieta : jak a kdy provádět čištění těla. / Elson M. Haas - Vyd. 1. - Praha
: Slovart, 2000. - 103 s. - brož.

Děti a drogy : fakta, informace, prevence. / Tom Illes - Vyd. 1. - Praha : ISV, 1999.
- 47 s. : il. - brož.

Domácí recepty proti nemocem : nejlepší recepty a babiččiny lékárničky. / Franziska
von Au - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 2000. - 319 s. : il. - váz.

Dramaterapie / napsal a sestavil Milan Valenta a Michael Reisman - Vyd. 1. - Olomouc
: Netopejr, 1999. - 132 s. - brož.

Dyskalkulie : specifické poruchy počítání. : metodika rozvíjení početních dovedností
s přílohou Pracovní listy. / Josef Novák - Vyd. 2., v nakl. Tobiáš 1.. - Havlíčkův Brod : Tobiáš,
2000. - 43 s. : il. + 51 příl.. - brož.

English for students of medicine : student'a book. / Carol Tanner - Praha : Peres,
1999. - 227 s. : il. - brož.

English for students of medicine : vocabulary. / Jan Lány - Praha : Peres, 1999. -
75 s. - brož.

Evokované potenciály v klinické praxi / Petr Kaňovský, Jaroslav Dufek - Vyd. 1. - Brno
: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2000. - 238 s. : il. - brož.

Farmaceutická chemie : (farmakochemie). : léčiva s účinkem na centrální a periferní
nervový systém. Část 2. / Alojz Borovanský, Luděk Beneš - Vyd. 1. - Brno : Veterinární a
farmaceutická univerzita, 1999. - 234 s. : il. - brož.

Fyziologie pro bakalářská studia v medicíně, přírodovědných a tělovýchovných oborech
/ Richard Rokyta a kol. - Vyd. 1. - Praha : ISV, 2000. - 359 s. : il. - váz.

Gastroenterologie / Zdeněk Mařatka a kol. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1999. - 490
s. : il. - váz.

Graefenberg ve víru změn : (z historie lázní Jeseník). / Oldřich Grünner - 1. vyd. -
Brno : Sursum, 1998. - 135 s. : il. - brož.

Hematologie pro zdravotní laboranty Díl 1.. / Stanislava Lexová a kol. - Vyd. 1. -
Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2000. - 183 s. : il. - brož.

Human performance and environment level / Miloslav Jokl - Vyd. 1. - Praha : České
vysoké učení technické, 2000. - 212 s. : obr. - brož.


Hygiena potravin / Tomáš Komprda - 1. vyd., dotisk. - Brno : Mendelova zemědělská
a lesnická univerzita, 2000. - 171 s. : tab. - brož.


Hypertenze : nebezpečné onemocnění nebo jen vysoký tlak?. : příručka pro nemocné.
/ M. Schejbalová, A. Stárek, Petr Niederle - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2000. - 23 s. - brož.

Identifikace a hodnocení rizik / Miloš Paleček - Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti
práce, 1998. - 36 s. : tab. - Brož.

Imunologie : kontrolní otázky. / Ludmila Prokešová - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2000.
- 103 s. - brož.

Introduction to Chemical Toxicology / Zdeněk Bardoděj - 1. vyd. - Praha : Karolinum,
1999. - 72 s. - brož.

I tvoje utrpení má smysl : logoterapeutická útěcha v krizi. / Elisabeth S. Lukasová -
Brno : Cesta, 1998. - 191 s. : obr. - brož.

Jak jsou na tom se zdravím naše děti na prahu 21. století / [Čestmír Beneš ... et al.] -
1. vyd. - Praha : Státní zdravotní ústav, 1999. - 67 s. : il., tab. - brož.

Jak jste klamáni : mnohem víc než jen makrobiotická kuchařka. / Jarmila Průchová
- 1. vyd. - Brno : Istenis, 1998. - 255 s. : il. - brož.

Jak překonat stres : testy a cvičení. / Vojtěch Černý - Vyd. 1. - Praha : Computer
Press, 1999. - 70 s. : barev. il. - brož.

Jak zavést efektivní systém řízení bezpečnosti práce? : úvod do problematiky řízení
bezpečnosti práce, ochrany zdraví a životního prostředí v podniku. / [odborná redakce Miloš
Paleček, Irena Kuhnová] - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 1999. - 28 s. -
Brož.

Jak (si) kontrolovat váhu a léčit obezitu při diabetu : manuál pro edukaci obézních
pacientů. / Alexandra Jirkovská, Vladimíra Havlová - Praha : Panax, 1999. - 68 s. : il., tab. -
Brož.

Kapitoly z lékařské biologie a genetiky III / Jan Kapras, Milada Kohoutová - 1. vyd.
- Praha : Karolinum, 2000. - 101 s. - brož.

Když dětem nejde čtení 1. Čtení slov s otevřenou slabikou / Stanislava Emmerlingová
- Vyd. 1. - Praha : Portál, 1999. - 79 s. : il. - brož.

Klinická výživa a metabolická péče u těžce nemocných : Hradec Králové, 16.-18.
března 2000. / Zdeněk Zadák ... [et al.] - 1. vyd. - Hradec Králové : Nucleus HK, 2000. - 80 s.
: tab. - brož.

Klinická výživa v psychiatrii : teoretické předpoklady. : praktická doporučení. :
osobní zkušenosti. / Miroslava Navrátilová, Eva Češková, Luboš Sobotka - Praha : Maxdorf, 2000.
- 270 s. : il., tab. - váz.

Komplikace vnitřních chorob : příručka ošetřovatelských postupů. / Hana Kubešová,
Hilda Vorlíčková, Jana Kocourková - Vyd. 1. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve
zdravotnictví, 2000. - 199 s. - brož.


Léčba a ošetřovatelská péče plicních nemocí : V. Hradecké pneumologické dny Hradec
Králové, 25.-27.5.2000. / Irena Špásová ... [et al.] - 1. vyd. - Hradec Králové : Nucleus HK, 2000.
- 47 s. - brož.

Lékařem divokých zvířat / William B. Karesh - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2000.
- 327 s., [16] s. obr. příl. : il. - váz.

Lékařská mikrobiologie II : přehled vyšetřovacích metod v lékařské mikrobiologii. /
Miroslav Votava a kol. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 309 s. : il. - brož.

Lékař na cestách / Ivo Šlapák - Brno : Paido, 1999. - 76 s., [4] l. barev. příl - brož.

Lidské emoce / Milan Nakonečný - Vyd. 1. - Praha : Academie, 2000. - 335 s. - váz.

Low fat : vaříme bez tuku. / Sue Kreitzman - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 2000. - 168 s.
: barev. il. - váz.

Metabolismus a ledviny / Vladimír Teplan a kol. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing,
2000. - 412 s. - brož.

Mezinárodní patentové třídění Sekce A. Lidské potřeby - 7. vyd. - Praha : Úřad
průmyslového vlastnictví, 1999. - 219 s. - brož.

Mikroskopická anatomie / Drahomír Horký, Svatopluk Čech - 1. vyd. - Brno :
Masarykova univerzita, 1999. - 353 s. - brož.

Milostné polohy : milostné hry a hrátky. / Rosie Hughes ; fotografoval Peter
Pugh-Cook. - Čes. vyd. 1. - Praha : Cesty, 1999. - 96 s. : il. - váz.

Možnosti využití biomonitoringu pro hodnocení vlivu imisních koncentrací některých plynných
znečišťujících látek na vegetaci
/ Vladimír Pavlíček - Brno : Ústřední kontrolní a zkušební
ústav zemědělský, 2000. - 13 s. - Brož.

Nadváha a obezita : proč a jak tloustneme - boj s obezitou. / Brigita Mastná - Vyd.
1. - Praha : Triton, 1999. - 47 s. : il., tab. - brož.

Náprava vadného držení těla / Vojmír Srdečný ... [et al.] - 1. vyd. - Plzeň :
Pedagogické centrum, 1997. - Přeruš. str. : il. - brož.

Nástupní školení bezpečnosti práce : příručka k provádění BOZP + PO. - Praha :
Výzkumný ústav bezpečnosti práce NIVOS-BP, 1999. - 36 s. : tab. + 1 příl.. - Brož.

Návody k praktickým cvičením z farmakologie pro studenty 3.-4. ročníku / sestavili
Jiřina Martínková ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : X-Egem, 1999. - 84 s. : il., tab. - brož.


Návody k praktickým cvičením z lékařské chemie a biochemie / Jiří Kraml a kol. - 2.
vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 312 s. : il., tab. - brož.


Neodkladná péče v poli : příručka pro kurz BATLS včetně rozšířených resuscitačních
technik a dovedností. / [upravili a sestavili Ambrož Homola, Radovan Matoušek] - Vyd. 1. - Hradec
Králové : Vojenská lékařská akademie Jana Evangelisty Purkyně, 2000. - Přeruš. str. : il. - brož.

Neurodegenerativní onemocnění / Karel Urbánek - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2000. -
223 s. - brož.

Nové trendy v ošetřovatelství : 5. Královéhradecké ošetřovatelské dny,. : Vysoká
škola pedagogická, Hradec Králové, 23.-24.9.1999. / [sestavily Hana Ulrychová, Ivana Vašátková]
- 1. vyd. - Hradec Králové : Nucleus HK, 2000. - 159 s. : il., tab. - brož.

Nukleární medicína I / Miroslav Mysliveček, Václav Hušák, Pavel Koranda - 2. vyd.
- Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 123 s. : il. - brož.

Obecná elektromyografie : fyziologické základy a elektrofyziologická vyšetření se
zvláštním zřetelem k rozboru potenciálů motorické jednotky. / Otakar Keller - Vyd. 1. - Praha :
Triton, 1999. - 173 s. : obr., tab. - brož.

Odpadní vody v malých obcích / Tomáš Just, Petr Fuchs, Miroslava Písařová - Vyd.
1. - Praha : Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka : Agentura ochrany přírody a krajiny
ČR, 1999. - 120 s. : il., tab. - brož.

Optimalizace denního režimu žáků mladšího školního věku / Milada Krejčí, Milada
Bäumeltová - 1. vyd. - České Budějovice : INCA, 1999. - 81 s. : il. - brož.

Optimální působení tělesné zátěže : sborník z 4. ročníku vědeckého semináře s
mezinárodní účastí. : Hradec Králové 9. - 10. září 1999. - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus,
2000. - 258 s. : il., tab. - brož.

Ortopedie malých zvířat : barevný přehled s vyhodnocením. / Daniel D. Lewis, Robert
B. Parker, Mark S. Bloomberg - Plzeň : Medicus Veterinarius, [1998]. - 192 s. : il. - brož.

Osobní ochranné pracovní prostředky / [odborná redakce Irena Kuhnová] - Vyd. 1. -
Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 1999. - 24 s. : il. - Brož.

O nemocech močového měchýře aneb Léčba inkontinence / Lenka Galajdová - Vyd. 1.
- Praha : Grada Publishing, 2000. - 97 s. : il. - brož.

Pathophysiology : laboratory exercises. / Pavel Sobotka a kolektiv - 1. vyd. - Praha
: Karolinum, 2000. - 84 s. : il., tab. - brož.

Patogeneze poruch acidobazické rovnováhy / Jiří Hřebíček - 2. přeprac. vyd. - Olomouc
: Univerzita Palackého, 1999. - 45 s. - brož.


Patologická fyziologie : kontrolní otázky. / Emanuel Nečas a kol. - Vyd. 1. - Praha
: Triton, 1999. - 103 s. - brož.


Pětijazyčný slovníček vybraných psychiatrických termínů :
česko-anglicko-německo-francouzsko-ruský + anglicko-český. / [redakční kolektiv J. Dobiáš ... et
al.] - 2. vyd. - Praha : Psychiatrické centrum, 2000. - 76 s. - brož.

Pneumologie 2000 : aktuality oboru TRN. / editoři Irena Špásová, Zdeňka Paráková
- 1. vyd. - Hradec Králové : Nucleus HK, 2000. - 192 s. : tab. - brož.

Postgraduální kurz v cévní neurochirurgii : sborník abstrakt odborných přednášek. -
Hradec králové : Zetka Tisk, 2000. - 142 s. - brož.

Potravinářské zbožíznalství / Milan Pešek ... [et al.] - 1. vyd. - České Budějovice :
Jihočeská univerzita, 2000. - 175 s. : tab. - brož.

Praktická příručka pro nakládání s chemickými látkami a přípravky včetně nebezpečných
Základní dílo - Stav: květen 2000 - včetně 5. aktualizace. / Marie Adámková ... [et al.] - Praha :
Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 disketa. + 1 příl. - brož.

Praktické kapitoly z výživy zdravé i nezdravé / Ladilav Kovář - Vyd. 1. - Brno :
Istenis, 1999. - 238 s. : tab. - brož.

Práce sestry na operačním sále / Miloslav Duda a spol. - 1. vyd. - Praha : Grada
Publishing, 2000. - 389 s. : il. - váz.

Prevence nádorových onemocnění v primární péči : [projekt podpory zdraví č. HEM
1/158/99. / zpracovali Lumír Komárek ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Státní zdravotní ústav, 1999.
- 34 s. - brož.

Problémové partie : pevné hýždě, štíhlá stehna, ploché břicho, úzké boky. / Margit
Rüdigerová, Sabine Häberleinová - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1997. - 128 s. : fot. - váz.

Průvodce ultrazvukem v těhotenství / Zdeněk Malý - 1. vyd. - Brno : Masarykova
univerzita, 2000. - 68 s. : tab. - brož.

Přístrojová optika : učební texty pro oční optiky a oční techniky, optometristy a
oftalmology. / Miloš Rutrle - 1. vyd. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve
zdravotnictví, 2000. - 189 s. : il. - brož.

Psychologie zdraví / Bohumil Vašina - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1999.
- 84 s. - brož.

Psychoterpie pro laiky / Viktor Emil Frankl - Brno : Cesta, 1998. - 158 s. - brož.

Recepty a výživové tabulky (nejen) pro sportovce / Petr Fořt - 1. vyd. - Pardubice :
Svět kulturistiky, 2000. - 167 s. : tab. - váz.


Rejstřík některých povinností v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany : usnadňuje
orientaci v základních předpisech o BOZP a PO podle jednotlivých hesel. / Břetislav Kroupa,
Markéta Kroupová - Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 1996. - 86 s. : tab. - Brož.


Roczniki Akademii medycznej w Bialymstoku Vol. 44. 1999.. - Bialystok : Medical
Academy of Bialystok, 1999. - 272 s. : il., fot., tab., grafy. - brož.

Ročenka Lékařské fakulty MU v Brně 1999. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita,
2000. - Nestr. : tab. - brož.

Rolfing a realita těla : pracujte s přirozenou tělesnou gravitací. / Ida Rolf, Rosemary
Feitis - Praha : Pragma, c1999. - 162 s. - brož.

Saunujeme děti aneb Co dokáže horký vzduch / Antonín Mikolášek - Vyd. 1. - Praha
: Grada Publishing, 2000. - 104 s. : il. - brož.

Sborník pro metodiky protidrogové prevence a sociálně patologických jevů : Řeka u
Stříteže, 8.-14.11. a 17.-21.11.1999. / [Miriam Prokešová] - Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 2000.
- 97 s. : il. - brož.

Sexuální fantazie : ilustrovaná encyklopedie základních erotických představ. / Andrew
Stanway ; ilustrace John Geary. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2000. - 160
s. : il. - váz.

Směrnice o hygienických požadavcích na pracovní prostředí : (směrnice č. 46/1978 sb.
Hygienické předpisy). - Praha : Ministerstvo zdravotnictví ČSR, [1999]. - 76 s. : il., tab. - Brož.

Současná strategie prevence a eradikace PRRS / Vladimír Dubanský, J. Drábek - Brno
: Veterinární a farmaceutická univerzita, 2000. - 11 s. : tab. - brož.

Současné možnosti diagnostiky a terapie vertiga : sympozium firmy Solvay Pharma
s.r.o., ORL kliniky FNKV a 3. LFUK a otoneurologické sekce společnosti JEP. : Praha -
Kongresové centrum Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích, 18.4.2000. : sborník přednášek.
- Praha : Vesmír, 2000. - 29 s. - brož.

Soupis zahraničních lékařských časopisů docházejících do ČR a SR v roce 1999.. -
Praha : Národní lékařská knihovna, 2000. - 184 s. -
Stavby a jejich požární bezpečnost / [Isabela Bradáčová a kol.] - 1. vyd. - Praha : ŠEL,
1999. - 263 s. : obr., tab. - brož.

Systém vnitřního řízení bezpečnosti v podniku Část 1. Metodický návod k zavedení
systému / [zpracoval Jaromír Elbel] - 1. vyd. - Praha : Český úřad bezpečnosti práce, 1998. - 19
s. - brož.

Šetření rodiny a reprodukce 1997 : (mezinárodní srovnání). - Praha : Český statistický
úřad, 2000. - 96 s. : tab., il. - brož.


Technický diář pracovníků ve vodním hospodářství, ochraně ovzduší a odpadovém
hospodářství
1999. - Stará Boleslav : REK, 1998. - Přeruš. str. - brož.


Technologie syntetických léčiv / Martin Doležal - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1999.
- 108 s. : il. - brož.

Teorie moderního ošetřovatelství / Darja Jarošová - Vyd. 1. - Praha : ISV, 2000. - 133
s. - brož.

Terapie ve speciálně pedagogické péči / ed. Jarmila Pipeková, Marie Vítková - Brno
: Paido, 2000. - 85 s. - brož.

Trénink obou polovin mozku : soubor 60 cvičení, která rozvíjejí vizuální, matematické,
sociální, emoční a další dovednosti. / Allen D. Bragdon, Leonard Fellows - Vyd. 1. - Praha :
Portál, 2000. - 127 s. : il. - brož.

Úplně nový pohled na svět Díl. 1. Všechno je energie / Jarmila Průchová - 1. vyd.
- Brno : Istenis, 1998. - 266 s. : il. - Brož.

Úplně nový pohled na svět Díl. 2. Vítězství prevence nad degenerací i regenerací /
Jarmila Průchová, Jaroslav Průcha - 1. vyd. - Brno : Istenis, 1999. - 265 s., [8] s. barev. obr. příl.
- brož

Úvod do zobrazovacích metod v lékařské diagnostice / Ivan Zuna, Lubomír Poušek -
Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 76 s. : il. - brož.

Územní diferenciace úmrtnosti : (v letech 1960-1998). - Praha : Český statistický úřad,
1999. - 134 s. : tab., il. - brož.

VII. Luhačovické dny : [24.3-25.3.2000]. : sborník abstrakt. / [redakce Zdeněk
Hlobil] - Vyd. 1. - Luhačovice : Lázně Luhačovice, 2000. - 41 s. : tab. - brož.

Vilcacora léčí rakovinu : polský páter Edmund Szeliga udivil svět. / Grzegorz
Rybinski, Roman Warszewski - Vyd. 1. - Jablonec nad Nisou : TOWER Press CZ, 2000. - 151 s.,
[15] s. barev. obr. příl. : il., mapa - brož.

Vybrané metody techniky výzkumu zjišťování spokojenosti pacientů / Sylva Bártlová,
Helena Hnilicová - Vyd. 1. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2000.
- 118 s. - brož.

Výkaz školení BOZP+PO pro pracovní místo : [bezpečnost a ochrana zdraví při práci
a požární ochrana]. - Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce NIVOS-BP, 1999. - 7 s., [30] l.
- Brož.

Výrobce a prodejce potravin : praktická příručka. : označování, posuzování shody,
systém kritických bodů, prodej. 3. aktualizace - srpen 1999. / Michal Voldřich ... [et al.] - Praha
: Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 5 disket. + 1 příl. - brož.


Výrobce a prodejce potravin : praktická příručka. : označování, posuzování shody,
systém kritických bodů, prodej. 6. aktualizace - květen 2000. / Michal Voldřich ... [et al.] - Praha
: Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 6 disket. + 1 příl. - brož.


Vzpomínky kočičího doktora : svět koček a jejich pánů očima slavného zvěrolékaře.
/ Louis J. Camuti a Marilyn a Haskel Frankelovi ; [z anglického originálu přeložil Vladimír Novák].
- Vyd. 1. - Praha : Rybka Publishers, 2000. - 247 s. : il. - váz.

Záda už mě nebolí / Josef Čermák ... [et al.] - Čes. vyd. 4. - Praha : Jan Vašut, 2000.
- 295 s. : il. - váz.

Základní požadavky na bezpečnost provozu plynových zařízení na LPG : technická
pravidla. : schválena dne 16.12.1999. - Praha : GAS, 2000. - 44 s. : tab. - brož.

Základy dětské anesteziologie / Marie Ryšavá, Zdeněk Bystřický - Vyd. 1. - Brno :
Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2000. - 203 s. : il., tab. - brož.

Základy prenatální diagnostiky / Zdeněk Hájek, Eduard Kulovaný, Milan Macek - 1.
vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 423 s. : il., tab. - brož.

Zátěžové EKG testy v kardiologii / Jiří Widimský, Kateřina Lefflerová - Vyd. 1. -
Praha : Triton, 2000. - 167 s. : obr., tab. - brož.

Zdravá dívka / Miriam Stoppardová - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 2000. - 127 s. : il. - váz.


Zdraví 21 : úvod k osnově politiky. : zdraví pro všechny v Evropském regionu WHO.
- Praha : Ministerstvo zdravotnictví ČR, [2000?]. - 27 s. - brož.

Zdravotní gymnastika : pomocný studijní text pro školení cvičitelů všestrannosti II. a
III. třídy. / Martina Müllerová - Praha : Česká obec sokolská, 2000. - 35 s. : il. - brož.

Zdravotní nezávadnost staveb / [Martin Jiránek, Václav Kupilík, Richard Wasserbauer]
- 1. vyd. - Praha : ŠEL, 1999. - 170 s. : il., tab. - brož.

Zdravotní tělesná výchova a gerontologie : pomocný studijní text pro školení cvičitelů
zdravotní tělesné výchovy II. třídy. / Květoslava Kadeřávková, Tomáš Jelen - Praha : Česká obec
sokolská, 2000. - 26 s. - brož.

1000 dívčích otázek / Gaby Schuster - Vyd. 1. - Plzeň : NAVA, 1999. - 210 s. : il.
- váz.

120 let Sboru dobrovolných hasičů ve Švihově : 1879-1999. / [zpracoval Jan Jirák]
- 1. vyd. - Švihov : Sbor dobrovolných hasičů, 1999. - 26 s. : il. - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 22.08.2019 12:29
TOPlist