Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2000 (červenec-srpen) - I. Přírodní vědy

za červenec-srpen 2000

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis : Facultas rerum naturalium. [149]. Mathematica. 38. - 1st Ed. - Olomouc : The Palacký University, 1999. - 163 s. : il. - brož.

Analytická geometrie na českých středních školách po roce 1849 : metodická pomůcka pro učitele a studenty. / Miroslav Lávička - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 1999. - 100 s. : il. - brož.

Armageddon : tajemství velkého konfliktu. / Dana Cihelková - Vyd. 1. - Praha : ETC Publishing, 1999. - 130 s., [16] s. obr. příl. - brož.

Biochemie a molekulární biologie na prahu nového tisíciletí : IV. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. : Brno, 3.-9.2.2000. : sborník příspěvků. / [uspořádal René Kizek ... et al.] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 94 s. - brož.

Biofysikální chemie / Milan Kodíček, Vladimír Karpenko - Vyd. 2., přeprac a rozš. - Praha : Academia, 2000. - 337 s. : il. - váz.

Biofyzikální principy lékařské přístrojové techniky / Ivo Hrazdira, Vojtěch Mornstein, Jiří Lechner - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 142 s. : il. - brož.

Biologie a lékařská genetika : kontrolní otázky. / Jan Kapras a kol. - Vyd. 1. - Praha : Triton, 1999. - 92 s. - brož.

Biomechanical Modeling & Numerical Simulation : workshop '99. : Prague, September 22-23, 1999. : proceedings. / editors Jan Musil & František Maršík - Prague : Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 1997. - 56 s. : tab., il. - brož.

Bionika : (biologické systémy a procesy). / Jiří Holčík, Ewa Straszecka - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 110 s. : il. - brož.

Biotechnologie v chovu a šlechtění hospodářských zvířat / Jan Říha ... [et al.] - Rapotín : Asociace chovatelů masných plemen, 1999. - 167 s., il. příl. : il., tab. - Brož.

Calculi 1929-1999 / editor Jaroslav Folta - Prague : National Technical Museum, 1999. - 351 s. - brož.

Chemické výpočty a názvosloví anorganických látek / V. Sirotek, J. Karlíček - 2. vyd., upr. a rozš. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 119 s. - brož.

Cvičení z matematické analýzy : integrální počet v R. / Jiří Hájek - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 102 s. - brož.

Cvičení z mikrobiologie a pedobiologie : pracovní sešit pro bloková cvičení. / Eva Popelářová, Lubomír Růžek, Karel Voříšek - 3. přeprac. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1999. - 55 s. : il., tab. - brož.


Česká zoologická společnost : 70. výročí založení. / zpracovala Marcela Skuhravá ... [et al.] - Praha : Česká zoologická společnost, 1998. - 94 s. : il. - Brož.


Dary moře : názvosloví, charakteristika, způsob úpravy a kulinární použití mořských plžů, mlžů, hlavonožců, korýšů a ostatních mořských živočichů. / Stanislav Konečný, Josef Pavlíček - Brno : Nakladatelství Pavlíček, 1999. - 114 s. : il., tab. - brož.

Department of Mathematics Report Series Vol. 7. / [editor in Chief Pavel Pech] - Vyd. 1. - České Budějovice : University of South Bohemia, 1999. - 53 s. : il., tab. - brož.

Diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných : cvičení. / Vlasta Krupková - Vyd. 1. - Brno : Vutium, 1999. - 125 s. - brož.

Dyskalkulie : specifické poruchy počítání. : metodika rozvíjení početních dovedností s přílohou Pracovní listy. / Josef Novák - Vyd. 2., v nakl. Tobiáš 1.. - Havlíčkův Brod : Tobiáš, 2000. - 43 s. : il. + 51 příl.. - brož.

Ekologické aspekty kožedělné výroby / Jan Kupec, Jaromír Ludvík - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 118 s. - brož.

Ekonomické hodnocení projektů a politiky v oblasti životního prostředí : praktický průvodce. - Praha : Vysoká škola ekonomická, c2000. - 173 s. : il. - brož.

Electrophysical and Thermophysical Processes in Low - Temperature Plasma : 3rd Czech-Russsian Seminar on Project Contact No. 101(98). : Brno, November 16-19, 1999. - Brno : Technical University, 1999. - 198 s. : il., tab. - brož.

Elektromagnetické vlny a vedení : příklady pro cvičení a domácí projekty. / Dušan Černohorský, Zdeněk Nováček, Zbyněk Raida - Vyd. 2., upr. - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 72 s. : il. + 4 příl. - brož.

EMAS z česko-německého workshopu ENVIROBRNO : [systém enviromentálního managementu a auditů]. - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 1998. - 32 s. : il., tab. -
ENVIBRNO 99 - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 1999. - 26 s. : il., tab. -
FSDONA-99 : function spaces, differential operators and nonlinear analysis. : proceedings of the conference held in Syöte Centre, Pudasjärvi, Finland, June 10-16, 1999. / edited by Vesa Mustonen, Jiří Rákosník - Praha : Mathematical Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 2000. - 272 s. : noty - brož.

Fyzika : příprava k přijímacím zkouškám na vysoké školy. / Ivan Šantavý, Aleš Trojánek - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 2000. - 287 s. : il. - brož.

Fyzikální chemie a elektrochemie na konci druhého tisíciletí : II. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. : Brno, 10. února 20000. : sborník příspěvků. / [uspořádali Libuše Trnková, Pavel Janderka, René Kizek] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 48 s. - brož.


Geologická exkurze do jineckého kambria / Michal Mergl - Plzeň : Pedagogické centrum, 1999. - 39 s. : il. - brož.


Geologická exkurze do křídy a terciéru v okolí Loun : odborný učební text pro učitele i žáky. / Michal Mergl - Plzeň : Pedagogické centrum, 1999. - 19 s. : il., mapa - brož.

Geomechanický a geofyzikální monitoring / Vladimír Petroš, Karel Müller, Jaromír Knejzlík - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2000. - 42 s. : il. - brož.

Hodnocení počasí v zemědělství / Jiří Klabzuba, Věra Kožnarová, Jana Voborníková - 1. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1999. - 121 s., [2] mapy : il., tab. - brož.

Horniny a minerály / Michael O'Donoghue ; upravil Theodore Rowland-Entwistle. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2000. - 80 s. : il. - váz.

Houby a les : Brno, 3.-5. června 1999. : sborník referátů. / editoři Libor Jankovský, Roman Krejčíř, Vladimír Antonín - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. - 254 s. : il., tab. - brož.

Hvězdářská antiročenka - Vyd. 1. - Valašské Meziříčí : Hvězdárna, 2000. - 92 s. : il. - brož.

Hydraulické pochody / Václav Novák, František Rieger - Vyd. 4. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 317 s. : obr. - brož.

Hydrologické důsledky antropogenních aktivit na povodí Horní Ostravice / Tomáš Řehánek - 1. vyd. - Praha : Český hydrometeorologický ústav, 2000. - 64 s. : tab., grafy. - brož.

Ichtyologie [1]. Obecná část / Petr Spurný - 1. vyd., dotisk. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2000. - 138 s. : il. - brož.

Ichtyologie [2]. Systematická část / Petr Spurný - 1. vyd., dotisk. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2000. - 138 s. : il. - brož.

Institute of Organic Chemistry and Biochemistry of the Academy of Sciences of the Czech Republic : [Research Results]. 2000. - Prague : Institute of Organic Chemistry and Biochemistry of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 2000. - Nestr. : il. - Brož.

Introduction to Chemical Toxicology / Zdeněk Bardoděj - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 72 s. - brož.

Jak se naučit poznávat tvary, protiklady a logicky myslet - 1. vyd. - Ostrava : Librex, 2000. - Nestr. : il. (většina barev.) - brož.

Jak se naučit psát, počítat a logicky myslet - 1. vyd. - Ostrava : Librex, 2000. - Nestr. : il. (většina barev.) - brož.

Jurské litografické vápence v Solnhofenu : (průvodce k faunám a exkurzi). / Michal Mergl - Plzeň : Pedagogické centrum, 1999. - 32 s. : il., tab. - brož.


Kapitoly z lékařské biologie a genetiky III / Jan Kapras, Milada Kohoutová - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 101 s. - brož.


Katalog Dahlbergovy ornitologické sbírky / Petr Skřivan - 1. vyd. - Jihlava : Muzeum Vysočiny, 2000. - 128 s. - brož.

Komprese a kódová zabezpečení v multimediálních komunikacích / Karel Vlček - 1. vyd. - Praha : BEN, 2000. - 225 s. - brož.

Krajinou severovýchodních Čech : hory, kopce, vyhlídková místa, údolí, skály, jeskyně. / Jan Vítek - Vyd. 1. - Ústí nad Orlicí : OFTIS, 2000. - 168 s. : il. - váz.

Květnice a příroda Tišnovska / sestavil a napsal Jan Lacina ; nakreslil Vojtěch Štolfa. - 1. vyd. - Brno : Sursum, 1999. - 205 s. : barev. il. - váz.

Laboratorní cvičení z anorganické chemie / Karel Handlíř, Milan Nádvorník, Miroslav Vlček - Vyd. 2., opr. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. - 80 s. - brož.

Laboratorní cvičení z biochemie / editoři Milan Kodíček, Olga Valentová - 1. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2000. - 203 s. - brož.

Lebesgueův integrál a základy funkcionální analýzy / Alexander Ženíšek - Vyd. 2., rozš. - Brno : PC-DIR Real, 2000. - 194 s. - brož.

Lékařem divokých zvířat / William B. Karesh - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2000. - 327 s., [16] s. obr. příl. : il. - váz.

Lékařská mikrobiologie II : přehled vyšetřovacích metod v lékařské mikrobiologii. / Miroslav Votava a kol. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 309 s. : il. - brož.

Lineární algebra II : úvod do diskrétní matematiky. / J. Holenda, Z. Ryjáček - 2. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 220 s. : il. - brož.

Lineární algebra zaměřená na geometrii a ekonomii / Josef Zedník - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 128 s. - brož.

List of Papers 1999. / [compiled by M. Novotná, E. Schauerová] - Prague : Institute of Macromolecular Chemistry of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 1999. - 70 s. - brož.

Lovy beze zbraní 2000 / Jaroslav Müller. Pavučinky vzpomínek / František Kolda - Vyd. 1. - [Nekoř] : Orlíček, 1999. - 140 s., obr. příl. : fot. - váz.

Makromolekulární chemie / František Rybnikář - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 105 s. : il. - brož.

Mapa inženýrskogeologického rajónování ČR : list 02-43 Litoměřice. / [redaktor listu J. Pospíšil] - 1. vyd. - Měř. 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2000. - 1 mapa ; 47 x 69 cm. + 1 příl. - brož.


Mapa inženýrskogeologického rajónování ČR : list 12-21 Kralupy nad Vltavou. / [redaktor listu Z. Lochmann] - 1. vyd. - Měř. 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2000. - 1 mapa ; 47 x 69 cm. + 1 příl. - brož.


Mapa inženýrskogeologického rajónování ČR : list 12-42 Zbraslav. / [redaktor listu Z. Lochmann] - 1. vyd. - Měř. 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2000. - 1 mapa ; 47 x 65 cm. + 1 příl. - brož.

Mapa inženýrskogeologického rajónování ČR : list 13-14 Nymburk. / [redaktor listu Z. Lochmann] - 1. vyd. - Měř. 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2000. - 1 mapa ; 47 x 65 cm. + 1 příl. - brož.

Mapa inženýrskogeologického rajónování ČR : list 13-24 Hradec Králové. / [redaktor listu Z. Lochmann] - 1. vyd. - Měř. 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2000. - 1 mapa ; 47 x 69 cm. + 1 příl. - brož.

Mapa inženýrskogeologického rajónování ČR : list 13-42 Pardubice. / [redaktor listu M. Kleček] - 1. vyd. - Měř. 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2000. - 1 mapa ; 47 x 69 cm. + 1 příl. - brož.

Mapa inženýrskogeologického rajónování ČR : list 21-24 Klatovy. / [redaktor listu Z. Lochmann] - 1. vyd. - Měř. 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2000. - 1 mapa ; 47x 65 cm. + 1 příl. - brož.

Mapa inženýrskogeologického rajónování ČR : list 24-22 Olomouc. / [redaktor listu M. Kašpárek] - 1. vyd. - Měř. 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2000. - 1 mapa ; 47 x 65 cm. + 1 příl. - brož.

Mapa inženýrskogeologického rajónování ČR : list 24-41 Vyškov. / [redaktor listu M. Kašpárek] - 1. vyd. - Měř. 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2000. - 1 mapa ; 47 x 65 cm. + 1 příl. - brož.

Mapa inženýrskogeologického rajónování ČR : list 25-32 Zlín. / [redaktor listu M. Kašpárek] - 1. vyd. - Měř. 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2000. - 1 mapa ; 47 x 65 cm. + 1 příl. - brož.

Matematika II : diferenciální rovnice. : diferenciální počet funkcí více proměnných. / Miloslav Nekvinda - 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 2000. - 104 s. - brož.

Matematika pro 7. ročník základní školy Díl 2. / Milan Koman ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Matematický ústav AV ČR, 2000. - 106 s. : il. - brož.

Matematika s didaktikou pro 1. ročník učitelství 1. stupně ZŠ / Jana Coufalová - 3. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 127 s. - brož.

Matematika Část 2. Matematická analýza / Václav Nýdl, Renata Klufová - 2. opr. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2000. - 131 s. : il. - brož.

Matematika : funkce. / [Jiří Herman ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 2000. - 154 s. - brož.

Matematika : pracovní listy k vybraným tématům 6. a 7. ročníku ZŠ. : soubor pracovních listů pro žáky se souborem doporučených řešení. / Marie Bečvaříková - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 1999. - 42 s. : tab., il. - brož.


Mechanické chování těles II : laboratorní cvičení. / Miroslav Valendin - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 125 s. - brož.

Metodika přípravy plánů péče o národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace a přírodní památky : [s platností ] od 1.1.2000. - Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 1999. - 42 s. : tab. - Brož.

Metodika výpočtu konvekčních výměníků tepla / Zdeněk Lerl, Bohumil Pokorný - [Praha] : Společnost pro techniku prostředí, 1997. - 40 s. : tab. - Brož.

Metodika zpracování zprávy o stavu životního prostředí v daných geografických lokalitách, zejména okresů / Prabir Kumar Ganguly, Pavel Tomeček, Tomáš Píšek - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Sdružení environmentálně zaměřených občanů, 1999. - 32, 32 s. : tab., mapy. - brož.

Metody matematické statistiky / Jiří Reif - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 286 s. : il., tab. - brož.

Metody sběru a preparace brouků a motýlů : metodický materiál pro učitele a studenty. / Petr Kalandra - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 1999. - 17 s. : il. - brož.

Metody statistické analýzy pro ekonomy / Richard Hindls, Stanislava Hronová, Ilja Novák - 2. přeprac. vyd. - Praha : Management Press, 2000. - 259 s. : il., tab. - váz.

Mezinárodní patentové třídění Sekce C. Chemie; Hutnictví - 7. vyd. - Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 1999. - 376 s. - brož.

Mezinárodní patentové třídění Sekce G. Fyzika - 7. vyd. - Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 1999. - 216 s. - brož.

Molekulární virologie I : RNA viry, viroidy a viry replikující se reversní transkripcí. / Vojtěch Závada - Praha : Peres, 1999. - 170 s. : il. - brož.

Monitoring, výzkum a management ekosystémů Národního parku Šumava : sborník z celostátní konference. : Kostelec nad Černými lesy, 1. a 2. prosince 1999. / Vilém Podrázský, Stanislav Vacek, Iva Ulbrichová - Kostelec nad Černými Lesy : Lesnická práce, 1999. - 102 s. - brož.

Možnosti využití biomonitoringu pro hodnocení vlivu imisních koncentrací některých plynných znečišťujících látek na vegetaci / Vladimír Pavlíček - Brno : Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 2000. - 13 s. - Brož.

Muzeum a současnost : řada přírodovědná. Roč. 10. 1996.. - Roztoky u Prahy : VEGA-L, 1996. - 111 s. : il., tab. - brož.

Napěťová pole v horninovém masivu a jejich zjišťování : materiál pro specializační studium "Hornická geomechanika a geofyzika". / Petr Konečný - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2000. - 71 s. - brož.

Natura Pragensis / J. Kubíková ... [et al.] - Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 1997. - 186 s., [8] s. obr. příl. : obr. - brož.


Náhodné a chaotické jevy v mechanice / Stanislav Miláček - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 141 s. : obr. - brož.

Návody k praktickým cvičením z lékařské chemie a biochemie / Jiří Kraml a kol. - 2. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 312 s. : il., tab. - brož.

Nové údaje o hvězdách podle výsledků družice Hipparcos / Pavel Příhoda - Praha : Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy, 1999. - 30 s. : il. - brož.

Nukleární medicína I / Miroslav Mysliveček, Václav Hušák, Pavel Koranda - 2. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 123 s. : il. - brož.

Numerická matematika : doplňkové skriptum. / Josef Benda, Růžena Černá - Vyd. 2. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 55 s. - brož.

Numerické metody / Ivana Horová - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 232 s. - brož.

Obecná genetika / Vojtěch Hruban, Ivan Majzlík - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2000. - 316 s. : obr., tab. - brož.

Oběhová voda v tepelných soustavách : vlastnosti a upravování vody v teplovodních soustavách. : příručka. / [Pavel Páca, František Panáček, Vladimír Valenta] - Praha : Cech topenářů a instalaterů ČR, 1999. - 55 s. - brož.

Odpady - ENVIBRNO 99 - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 1999. - 38 s. : il., tab. -
Od Ria k New Yorku : konference OSN o životním prostředí. : [2. celostátní seminář na téma "RIO+5" pořádaný Českou společností pro životní prostředí v Praze dne 8. června 1998]. - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 1998. - 24 s. : il. -
Operační výzkum / M. Plevný, L. Lukáš - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 187 s. - brož.

Otázky biogeochemie / Martin Mihaljevič, Bedřich Moldan - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 105 s. : il., tab. - brož.

O některých otázkách souvisejících s využíváním programů počítačové algebry ve škole Díl 1. / Jaroslav Hora - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 1998. - 64 s. - brož.

O některých otázkách souvisejících s využíváním programů počítačové algebry ve škole Díl 2. / Jaroslav Hora - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 1998. - 115 s. - brož.

Papoušci 1 : rozely, neofémy, papoušci rodu Psephotus. / ilustrace Vladimír Zadražil - Vyd. 1. - Jihlava : Madagaskar, 2000. - 200 s. : il. - váz.

Pathophysiology : laboratory exercises. / Pavel Sobotka a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 84 s. : il., tab. - brož.

Péče o chráněná území 1. Nelesní společenstva / Václav Petříček a kol. - Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 1999. - 451 s. : il., tab. - váz.


Péče o chráněná území 2. Lesní společenstva / Igor Míchal, Václav Petříček a kol. - Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 1999. - 713 s. : il., tab. - váz.

Pěstování lesů v podmínkách antropicky změněného prostředí : sborník referátů z 1. česko-slovenského vědeckého semináře pedagogickovědeckých a vědeckovýzkumných pracovišť oboru Pěstování lesů. : Křtiny, 14. a 15.9.1999. / [editor Petr Kantor] - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. - 217 s. : il., tab., grafy. - brož.

Poslové jara : časně kvetoucí rostliny. / Dagmar Langová - Vyd. 1. - Praha : NS Svoboda, 2000. - 93 s. : barev. il. - brož.

Použití metod systémového inženýrství v přirozených systémech / Vladimír Vašek - Vyd. 1. - Brno : [vl. nákl.], 1999. - 58 s. : il. - Brož.

Pracovní sešit k učebnici Matematika s Betkou 4 pro 9. ročník základní školy : úlohy k opakování a přijímacím zkouškám na střední školy. / Jarmila Novotná, Marie Kubínová, Václav Sýkora - 1. vyd. - Praha : Scientia, 2000. - 92 s. : il. - brož.

Praktická příručka pro nakládání s chemickými látkami a přípravky včetně nebezpečných Základní dílo - Stav: květen 2000 - včetně 5. aktualizace. / Marie Adámková ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 disketa. + 1 příl. - brož.

Pregraduální příprava a postgraduální vzdělávání učitelů chemie : sborník přednášek z mezinárodní konference konané ve dnech 21. - 23. dubna 1999 v Ostravě. ; editor Dana Kričfaluši. - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1999. - 170 s. : tab., il. - brož.

Proceedings of the Czech Pattern Recognition Workshop 2000 : Peršlák, February 2-4, 2000. / Tomáš Svoboda (ed.) - Prague : Czech Patter Recognition Society, 2000. - 191 s. : il., tab. - brož.

Proceedings of the XIIIth summer school Software and Algorithms of Numerical Mathematics : Nečtiny 1999. - [Plzeň] : University of West Bohemia, 1999. - 355 s. : il. - brož.

Programujeme makra ve Wordu : poznáváme objektový model Wordu a jazyk VBA. / Steven Roman - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - xx, 364 s. - brož.

Projekty ve vyučování matematice na základní škole : (od návrhu k realizaci). / Marie Kubínová, Jarmila Novotná - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 1998. - 44 s. : il., tab. - brož.

Přehled antropologických teorií kultury / Václav Soukup - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1999. - 229 s. : il. - váz.

Příroda Sokolovska : jaká je vlastně příroda Sokolovska?. / [autor textu Jaroslav Michálek] - Sokolov : Okresní muzeum a knihovna, 1999. - 1 slož. list (12 s.) : barev. il. - Brož.

Příručka ke směrnici Rady 96/61/EC (IPPC) / Vladimír Dobeš ... [et al.] - Praha : Ministerstvo životního prostředí ČR, 1999. - 47 s., 5 obr. na příl. - brož.

Příručka statiky s příklady / Jan Ondrouch, Jarmila Šňupárková - 2. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 161 s. : il. - brož.


Ptáci / Walter Černý ; ilustroval Karel Drchal. - Vyd. 5. - Praha : Aventinum, 2000. - 351 s., obr. příl. : il. - váz.

Rigorózní řízení na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze / [sestavil Jiří Anděl] - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 20000. - 50, [4] s. - brož.

Rozmnožujeme rostliny / Helmut Jantra - Vyd. 2. - Praha : Granit, 2000. - 71 s. - brož.

Sacharidy pro funkční potraviny : probiotika, prebiotika, symbiotika. / Alexandra Kvasničková - Vyd. 1. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2000. - 81 s. : obr. - brož.

Sbírka příkladů z kinematiky / Pavel Lederer ... [et al.] - Vyd. 2., přeprac. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 135 s. : obr. - brož.

Sbírka příkladů z matematické analýzy III a IV / Jan Čermák - Vyd. 2. - Brno : PC-DIR Real, 1999. - 112 s. - brož.

Sbírka příkladů z matematiky pro přijímací zkoušky na stavební fakultu VUT v Brně / Jakub Beneš, Olga Valíšková - 4. vyd. - Brno : ECON publishing, 2000. - 75 s. - brož.

Sbírka úloh z matematiky (nejen) pro přípravu k maturitě a přijímacím zkouškám na vysoké školy / Jarmila Novotná ... [et al.] - 2. vyd. - Praha : Scientia, 2000. - 355 s. : il. - váz.

Science Education and Society / editor Martin Bílek - Hradec Králové : Gaudeamus, 1999. - 90 s. : il. - brož.

Scientific Papers of the University of Pardubice : Faculty of Chemical Technology. : series A. 5. 1999. - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. - 323 s. : il., tab., grafy. - brož.

Slovníček odborných termínů z vertebratologie / Evžen Opatrný - 2. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 67 s. - brož.

Slovník pojmů z fyzikální organické chemie : (překlad anglického originálu doporučení IUPAC 1994). - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 220 s. - brož.

Staatliche Umweltpolitik der Tschechischen Republik - Prag : Ministerium für Umwelt der Tschechischen Republik, 1999. - 78 s. : tab. - brož.

Stanovištní poměry a zvětrávací procesy na syenitových horninách ČR / Boris Hruška - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2000. - 76 s. : tab. - brož.

Studijní katalog : Masarykova univerzita v Brně - Přírodovědecká fakulta. : biologie. akademický rok 2000-2001. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 95 s. : tab. - brož.

Studijní katalog : Masarykova univerzita v Brně - Přírodovědecká fakulta. : fyzika. akademický rok 2000-2001. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 45 s. : tab. - brož.

Studijní katalog : Masarykova univerzita v Brně - Přírodovědecká fakulta. : geologie, geografie. akademický rok 2000-2001. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 69 s. : tab. - brož.


Studijní katalog : Masarykova univerzita v Brně - Přírodovědecká fakulta. : matematika. akademický rok 2000-2001. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 39 s. : tab. - brož.

Studijní program : Masarykova univerzita v Brně - Přírodovědecká fakulta. : chemie. akademický rok 2000-2001. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 67 s. : tab. - brož.

Systémové přístupy '99 : principy, vývoj a přínosy. : Praha, listopad 1999. : pracovní konference. / editovali Antonín Rosický, Stanislava Mildeová - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 121 s. - brož.

Technická měření / Josef Jenčík, Jaromír Volf a kol. - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 212 s. : obr., tab. - brož.

Technologická cvičení z ochrany prostředí Část 1. / Jaromír Hoffmann, Iveta Řezníčková, Jan Růžička - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 69 s. - brož.

The world perceived by the heart of Europe : an Inspiration for a Central European Report to the Club of Roma and the Millennium Project. / [ed. Mikuláš Huba, Pavel Nováček] - Olomouc : Palackého univerzita, 2000. - 196 s. - brož.

Topical Problems of Fluid Mechanics 2000 : seminar. : Prague, February 16th, 2000. : proceedings. - Prague : Academy of Sciences of the Czech Republic, 2000. - 101 s. : il. - váz.

Úhelný kámen evropské vzdělanosti a moci : souborné vydání Rozprav s geometrií. / Petr Vopěnka - Praha : Práh, 2000. - 918 s. : il. - váz.

Úvod do algebry / Marie Demlová, Bedřich Pondělíček - Vyd. 2. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 213 s. - brož.

Úvod do studia reprezentací grup / Ladislav Procházka - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 97 s. - brož.

Vesmír plný umění / John D. Barrow - Vyd. 1. - Brno : Jota, 2000. - 312 s. : il. - váz.

Veterinární anatomie : základy anatomie domácích ptáků. / Čeněk Červený - Vyd. 1. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2000. - 189 s. : il. - brož.

Ve hvězdách stojí psáno... : astrologický místopis. / Gerda Rogersová - Vyd. 1. - Praha : Brána, 2000. - 161 s. - váz.

Ve zvířecí rodině : citový život zvířecích otců a jejich mláďat. / Jeffrey Moussaieff Masson - Vyd. 1. - Praha : Rybka Publishers, 2000. - 232 s. - váz.


Vybrané kapitoly ze středoškolské matematiky / František Čámský - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 121 s. - brož.


Vybraný soubor výukových modulů v oboru práva životního prostředí a ekopolitiky / [odpovědný redaktor Prabir Kumar Ganguly] - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 721 s. - brož.

Využití naučné stezky U Irů lípy : pro výuku prvouky na prvním stupni ZŠ. : metodická příručka pro učitele. / Zdeňka Potužníková - 1. vyd. - PlzeňPrachatice : Pedagogické centrum : Centrum ekologické výchovy Dřípatka, 1999. - 38 s. - brož.

Výsledky a postupy výzkumu v imisní oblasti SV Krušnohoří : Teplice, 4.2.2000. : sborník referátů z celostátního semináře. / sestavili Marian Slodičák, Jiří Novák - Jíloviště-Strnady : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 2000. - 100 s. : il., tab. - brož.

Vývoj sociálního chování psů a dalších šelem psovitých / Roger Abrantes - České Budějovice : Dona, 2000. - 81 s. : il. - brož.

Vývoj vyučování matematice na českých středních školách v období 1900-1945 Díl 1. Vznik a vývoj jednotlivých typů škol a jejich osnov matematiky / Jiří Potůček - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 1998. - 50 s. : tab. - brož.

Vývoj vyučování matematice na českých středních školách v období 1900-1945 [Díl. 2]. / Jiří Potůček - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 1998. - 42 s. : il. - brož.

Výzkum a management ohrožených druhů rostlin III : sborník prací z ochrany přírody. / Alexandra Klaudisová editor - Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - 151 s. : tab., mapy, il. - brož.

Výživa kapra a jeho družiny rybničné : nové základy rybochovu rybničního. / Josef Šusta - Třeboň : Caprio, 1997. - 180 s. : il. - váz.

Základy fyzické antropologie / Jaroslav Kos, Jaroslav Slípka, Evžen Strouhal - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 181 s. : il. - brož.

Základy makromolekulární chemie - Polymerní materiály : laboratorní cvičení. / Vladislav Hagen, Zdeněk Zámorský - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 96 s. - brož.

Zdroje proudu / Alexandr Krejčiřík - 1. vyd. - Praha : BEN, 1999. - 111 s. - brož.

Zkameněliny / Chris M. Pellant ; upravil Andrew Charman. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2000. - 80 s. : il. - váz.

Zpevňování a těsnění hornin a stavebních konstrukcí 2000 : sborník příspěvků 5. mezinárodního semináře. : Ostrava, 11.2.2000. / [odborný garant semináře Josef Aldorf, Drahomír Janíček] - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2000. - 136 s. : il., tab. - brož.

Zpěvní ptáci : v lesích, parcích a zahradách. / Rudolf Specht - Vyd. 1. - Praha : NS Svoboda, 2000. - 93 s. : barev. il. - brož.


Zvířata v horách / Miloš Anděra ; ilustroval Jan Hošek. - Vyd. 1. - Praha : Aventinum, 2000. - 223 s. : il. - váz.


Životní prostředí a informace z česko-německého workshopu na ENVIROBRNO - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 1998. - 24 s. : il. -

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 22.08.2019 12:29
TOPlist