Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2000 (červenec-srpen) - F. Ekonomické vědy

za červenec-srpen 2000

Akciová společnost a její organizační a finanční řízení : příručka pro podnikatelskou sféru. Základní dílo - stav: květen 2000 včetně 15. aktualizací. / Antonín Janák ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Aktuální příručka účetnictví pro nevýdělečné organizace Základní dílo včetně 14. aktualizací - červen 2000. / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. - brož.

Báňské předpisy VIII - Vyhláška č. 52/1997 Sb. Českého báňského úřadu, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl ve znění vyhlášky Českého báňského úřadu č. 32/2000 Sb., kterou se mění vyhláška ČBÚ č. 52/1997 Sb. : úplné novelizované znění se stručným komentářem. / Antonín Taufer, Zbyšek Sochor - Ostrava : Montanex, 2000. - 28 s. - brož.

Bezpečnost práce při výstavbě : (osnovy školení BOZ a PO). / [Josef Vozáb] - 1. vyd. - Praha : Informační centrum ČKAIT, 1999. - 124 s. : il., tab. - Brož.

Celnictví a spedice / Magdalena Hunčová, Antonín Stehlík - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 159 s. - brož.

Cenové předpisy : obecné cenové předpisy. : výměr MF ČR č. 01/2000. : nájemné z bytu. : podle stavu k 20. 1. 2000. - Ostrava : Sagit, 2000. - 95 s. : tab. - brož.

Cestovní náhrady v tuzemsku a zahraničí s komentářem : podle právního stavu k 29.2.2000. / Eva Hofmannová - 4. aktualiz. vyd. - Olomouc : Anag, 2000. - 95 s. - brož.

Cestovní náhrady 2000 - chyby a problémy : stanoviska ke sporným případům. / Marie Salačová - 2. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 103 s. : tab. - brož.

Cestovní náhrady : podle stavu k 20. 1. 2000. - Ostrava : Sagit, 2000. - 160 s. : tab. - brož.

Cvičebnice otázek ze základů veřejné ekonomiky a veřejné správy / Jan Šelešovský a kol. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 109 s. - brož.

Cvičení z ekonometrie / Jiří Tvrdoň, Jarmila Peterová, Pavlína Hálová - Vyd. 5. - Praha : Credit, 2000. - 71 s. : tab. - brož.

CZ-SPIRE Final Research Report / editors Petr Doucek, Gerhard Chroust, Dana Maťátková - Prague : University of Economics, [1999?]. - 30 s. : il. - brož.

Česká republika v hodnocení Evropské komise 1999. / odpovědná redaktorka Iva Weidenhofferová - Praha : Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 1999. - 118 s. : tab. - brož.

Čeština pro ekonomy : nástavbový kurs češtiny pro cizince. / Elga Čechová, Helena Remediosová - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 333 s. - brož.


Daně a poplatky Aktualizace č. 105-113. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [1999]. - Přeruš. str. - váz.


Daně a poplatky [Aktualizace č. 1-104. Díl 1]. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, 1998. - Přeruš. str. - váz.

Daně a poplatky [Aktualizace č. 1-104. Díl 2]. - [Praha] : Systém ekonomických a právních informací, [1998]. - Přeruš. str. - váz.

Daně z příjmů : aktuální soubor novelizovaných předpisů. : podle stavu k 20. 1. 2000. - Ostrava : Sagit, 2000. - 144 s. : tab. - brož.

Daně 2000 a vybrané předpisy : podle právního stavu od 1.4.2000. - Český Těšín : ANAG, 2000. - 591 s. - brož.

Daňová kontrola / Lenka Kaniová, Yveta Janáková - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - xii, 147 s. - brož.

Daňová optimalizace v a. s : příručka pro finanční ředitele, manažery, ekonomy, účetní a členy orgánů a. s. Základní dílo včetně 7. aktualizace - červen 2000. / Ivana Pilařová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. - brož.

Daňová soustava / Marta Šulcová - Vyd. 3. - Praha : Credit, 2000. - 107 s. - brož

Daňová teorie a politika / Květa Kubátová - Praha : Eurolex Bohemia, 2000. - 225 s. - váz.

Daňové právo : texty zákonů. Doplněk 13. Stav: duben 2000 / zpracovala Hana Marková - 1. vyd. - Praha : C. H. Beck, 2000. - Přeruš. str. - brož.

Daňové zákony : úplná znění platná v roce 2000. / komentáře novel napsala Helena Machová - 2. aktualizované vyd. - Praha : Newsletter, 2000. - 96 s. - brož.

Daňové zákony : úplná znění platná v roce 2000. / [Hana Marková] - Vyd. 2. - Praha : Grada, 2000. - 88 s. - brož.

Daňově uznatelné náklady v obchodních společnostech a u fyzických osob vedoucích podvojné účetnictví od A do Z Základní dílo včetně 3. aktualizace - květen 2000. / Ivan Brychta ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. - brož.

Daňový a účetní lexikon Základní dílo včetně 12. aktualizace - červen 2000. / Jan Ambrož ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Dějiny ekonomického myšlení / Robert Holman a kol. - Vyd. 1. - Praha : C. H. Beck, 1999. - 541 s. - brož.

Dějiny Plzeňské banky : 1910/1948. / Stanislav Loukota - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 179 s., 30 s. obr. příl. - brož.

DPH - chyby a problémy po novele k 1.4.2000 / Ladislav Pitner, Dagmar Masná - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 126 s. - brož.

Ekonometrie / Jiří Tvrdoň - Vyd. 4. - Praha : Credit, 2000. - 225 s. - brož.


Ekonomické hodnocení projektů a politiky v oblasti životního prostředí : praktický průvodce. - Praha : Vysoká škola ekonomická, c2000. - 173 s. : il. - brož.

Ekonomie / Robert Holman - Vyd. 1. - Praha : C. H. Beck, 1999. - 726 s. : obr., tab. - váz.

Ekonomika a obrana státu / Vladimír Šefčík - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 1999. - 203 s. : il. - brož.

Ekonomika pro SOU a SOŠ / Jan Mlčoch - Vyd. 1. - Praha : Informatorium, 2000. - 147 s. - brož.

Ekonomika, právo a politika : sborník textů ze seminářů. 2000. Č. 4. / Václav Klaus ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2000. - 151 s. : tab., grafy. - brož.

Euroregiony : nová kvalita spolupráce v pohraničí. : metodický list pro učitele zeměpisu. / Jaroslav Dokoupil - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 1999. - 12 s. : mapy - brož.

Evropská unie a Česká republika - základní sociální a hospodářské charakteristiky : informativní srovnávací studie. / zpracovali Ivo Baštýř, Petr Likeš - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 1999. - 34 s. : obr., tab. - Brož.

Evropská unie a její právo pro začátečníky / Vladimír Týč - 2., aktualiz. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 66 s. - brož.

Export : příručka pro podnikatelskou sféru. Základní dílo včetně 7. aktualizací - duben 2000. / Václav Dvořák ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Finance / Jana Žehrová - Vyd. 3., přeprac. - Praha : Credit, 2000. - 191 s. - brož.

Finanční účetnictví II : postupy účtování podnikatelů. / Jaroslav Sedláček ... [et al.] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 190 s. : tab. - brož.

Future of the Banking : after the Year 2000 in the World and in the Czech Republic. : Banking and Short-Term Prognoses of the Economic Development. : Proceedings from the International Conference IV. : Karviná 1999. / [Monika Bačová ... et al.] - Opava : Silesian University, 1999. - 404 s. - brož.

Human performance and environment level / Miloslav Jokl - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 212 s. : obr. - brož.

Identifikace a hodnocení rizik / Miloš Paleček - Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 1998. - 36 s. : tab. - Brož.

Informatika pro ekonomy : podklady k přednáškám. / [Renáta Kunstová ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 93 s. - brož.


Inovační podnikání 2000 : IV. fórum dynamického a inovačního podnikání v ČR. : Zlín, 7. leden 2000. : sborník referátů z konference. / editor Miroslav Pivoda - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 67 s. : il. - brož.


Investiční strategie pro třetí tisíciletí / Pavel Kohout - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 202 s. : tab. - brož.

Jak zavést efektivní systém řízení bezpečnosti práce? : úvod do problematiky řízení bezpečnosti práce, ochrany zdraví a životního prostředí v podniku. / [odborná redakce Miloš Paleček, Irena Kuhnová] - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 1999. - 28 s. - Brož.

Jednoduché účetnictví od 1. ledna 2000 : (soubor předpisů v platném znění). - Praha : Newsletter, c2000. - 31 s. - brož.

Kapitoly z psychologie pro ekonomy 1. část. / Luděk Kolman - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2000. - 133 s. - brož.

Katastr nemovitostí ve spleti paragrafů / Hana Kratochvílová, Marie Lutovská - 1. vyd. - Praha : Prospektrum, 2000. - 197 s. - brož.

Kořeny československé reformy 1968 : I. Československo a rozpory v sovětském bloku. : II. Reforma trvale nemocné ekonomiky. / Karel Kaplan - 1. vyd. - Brno : Doplněk, 2000. - 323 s. - brož.

Labour, Industrial Relations and Social Bargaining : the Documents of the International Conference. : Prague, 29.-30.11.1999. - Prague : Research Institute for Labour and Social Affairs, 2000. - 177 s. : tab., grafy. - Brož.

Lexikon účetních souvztažností od A do Z Základní dílo včetně 5. aktualizace - květen 2000. / Naděžda Klainová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Lidské vášně a osobní zájmy : politická obhajoba kapitalismu v čase před jeho triumfem. / Albert O. Hirschman - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2000. - 142 s. - brož.
Lidské zdroje v České republice / [Pavla Burdová ... et al.] - Praha : Tauris, 1999. - 219 s. : tab. - brož.

Lidský kapitál a investice do vzdělání : sborník z vědecké konference 12.-13. října 1999, Praha. / [vydání připravil Radim Valenčík] - Praha : HZ Editio, 1999. - 43 s. - brož.

Lineární algebra zaměřená na geometrii a ekonomii / Josef Zedník - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 128 s. - brož.

Lingua et communicatio in sphaera mercaturae Bohemica, Britannica, Germanica, Rossica, Ostraviensia : [sborník prací ze VII. mezinárodní vědecké konference Cestovní ruch '99]. : Ostrava 27.-30.1999. / [odpovědný redaktor Květuše Lepilová] - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1999. - 114 s. - brož.


Metodologické přístupy práva životního prostředí zejména ve vztahu k právní regulaci ochrany vod : (ekologicko-právní studie). / Alexander Lojda - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 1999. - 18 s. -


Metody statistické analýzy pro ekonomy / Richard Hindls, Stanislava Hronová, Ilja Novák - 2. přeprac. vyd. - Praha : Management Press, 2000. - 259 s. : il., tab. - váz.

Mezinárodní management : sylabus přednášek. / Dana Zadražilová a kol. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 97 s. - brož.

Místní orgány a programy EU 1. [Základní dílo] / Josef Postránecký ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2000. - Přeruš. str. - váz.

Mzdová účtárna : aktuální příručka pro mzdovou praxi. 20. aktualizace a doplňky - červen 2000. / Vladimír Voříšek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. - brož.

Nové finanční nástroje / Eric Delattre - 1. vyd. - Praha : HZ Editio, 2000. - 111 s. - brož.

Nové uspořádání světa : globalizace, nebo střet civilizací?. : proč nebyla vize roku 1928 úspěšná?. / Victor M. Fic - Vyd. 1. - Brno : Vutium, 1999. - 97 s. - váz.

Obchodní judikatura : vybraná rozhodnutí českých soudů ve věcech týkajících se podnikání. Díl 4.. / Milan Holeyšovský - Praha : Newsletter, 2000. - 219 s. - brož.

Obchod s Pobaltím : sborník vystoupení na 6. mezinárodním semináři "Obchod s Pobaltím". / [redaktor Miloš Drábek] - Vyd. 1. - Praha : Balt-East, 1999. - 50 s. : tab. - brož.

Obchod 2000 : sborník příspěvků mezinárodní konference. : České Budějovice, 17.-18. listopadu 1999. / [Marie Hesková] - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1999. - 210 s. : obr., tab. - brož.

Obchod, pohostinství, cestovní ruch Aktualizace č. 1-11. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2000]. - Přeruš. str. - brož.

Obchod, pohostinství, cestovní ruch [Základní dílo]. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, 1999. - Přeruš. str. - váz.

Podezřelý podnikatel / Pavel Vantuch - Vyd. 1. - Praha : Orac, 2000. - 287 s. - brož.

Pojmy a osobnosti ekonomie ve vzájemných souvislostech / Kamil Fuchs - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 140 s. : obr. - brož.

Pracovní právo pro zaměstnance i zaměstnavatele : vzory smluv s komentářem. / Milan Galvas - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - 70 s. : il. - brož.

Praktický průvodce účetnictvím : příručka pro podnikatelskou sféru. Základní dílo včetně 19. aktualizací - stav: červen 2000. / Libuše Müllerová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 2 příl. - brož.


Práce, pracovní vztahy a sociální vyjednávání : sborník referátů z mezinárodní konference. : Praha, 29.-30.11.1999. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2000. - 171 s. : tab., grafy. - Brož.


Právní postavení centrální banky v demokratickém státě : sborník textů ze semináře CEPu 27.3.2000, Praha. / Ilona Bažantová ... [et al.] - Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2000. - 118 s. - brož.

Právo cenných papírů a kapitálového trhu / [Jan Dědič, Jana Marčanová, Jan Vild] - 1. vyd. - Praha : Prospektrum, 2000. - 546 s. - váz.

Průmysl a průmyslová politika v globální ekonomice / Jiří Dvořáček - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 164 s. : tab. - brož.

Příklady z podvojného účetnictví Díl 1. / Anna Fedorová, Alena Kocmanová - Vyd. 1. - Brno : PC-DIR Real, 2000. - 143 s. : tab. - brož.

Přímo od Dellu : strategie, které proměnily celé odvětví. / Michael Dell, Catherine Fredmanová - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 2000. - 186 s. - váz.

Případové studie z business marketingu / Vojtěch Spáčil - Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 2000. - 29 s. : tab. - brož.

Příručka plátce DPH : (novela od 1.4.2000). / Václav Benda - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 2000. - 100 s. - brož.

Rady daňového poradce aneb legální možnosti ovlivnění daně z příjmů fyzických osob / [Jiří Fiala] - 4., přeprac. a dopl. vyd. - Ostrava : Mirago, 2000. - 95 s. : tab. - brož.

Rejstřík některých povinností v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany : usnadňuje orientaci v základních předpisech o BOZP a PO podle jednotlivých hesel. / Břetislav Kroupa, Markéta Kroupová - Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 1996. - 86 s. : tab. - Brož.

Sbírka příkladů z podvojného účetnictví Díl 1. / Anna Fedorová, Alena Kocmanová - Vyd. 1. - Brno : PC-DIR Real, 2000. - 120 s. : tab. - brož.

Sociální ochrana nízkopříjmových domácností starobních důchodců : studie k ochranným funkcím životního minima. / Magdalena Kotýnková, Anna Červenková - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2000. - 63, 5 s. : tab. - Brož.

Současný vývoj pracovních migrací v České republice / Milada Horáková - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2000. - Přeruš. str. : il. - brož.

Sport a volný čas / Irena Slepičková - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 111 s. - brož.

Srovnávací analýza migračních politik : vstupní analýza. / Milada Horáková - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2000. - 50, iv s. - brož.


Staré stezky : znamení na cestě, historické cesty, obchodní cesty. : sborník příspěvků z 5. semináře. : 19.4.2000, Památkový ústav v Brně. / [redakce Jitka Matuszková] - Brno : Památkový ústav, 2000. - 53 s. : il. - brož.


Statistické metody a kapitálové trhy / Jiří Trešl - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 108 s. : il., tab. - brož.

Stav prodejních jednotek v České republice za rok 1999. - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 218 s. : tab. - brož.

Strategické aliance / Jan Hron, Ivana Tichá - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2000. - 79 s. - brož.

Strategie konkurenčních střetů / František Bartes, Vladimír Dostál - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 137 s. - brož.

Světová konjunktura na přelomu tisíciletí a možnosti rozvoje zahraničního obchodu České republiky / [zpracovali Vladislav Cihlář, Jaroslav Foltýn] - Praha : Česká agentura na podporu obchodu Czech Trade, 1999. - 40 s. : tab. - Brož.

Světový étos pro politiku a hospodářství / Hans Küng - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2000. - 364 s. - váz.

Systém vnitřního řízení bezpečnosti v podniku Část 1. Metodický návod k zavedení systému / [zpracoval Jaromír Elbel] - 1. vyd. - Praha : Český úřad bezpečnosti práce, 1998. - 19 s. - brož.

Technický diář pracovníků ve vodním hospodářství, ochraně ovzduší a odpadovém hospodářství 1999. - Stará Boleslav : REK, 1998. - Přeruš. str. - brož.

Trh práce v Jihomoravském kraji : časové řady VŠPS. 1993-1998. - Brno : Český statistický úřad, 2000. - 87 s. : tab. - brož.

Učebnice hospodářské politiky II ; Milan Žák a kol.. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 202 s. - brož.

Účetnictví Aktualizace č. 48-61. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [1999]. - Přeruš. str. - váz.

Účetnictví [Aktualizace č. 1-47. Díl 1]. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, 1998. - Přeruš. str. - váz.

Účetnictví [Aktualizace č. 1-47. Díl 2]. - [Praha] : Systém ekonomických a právních informací, [1998]. - Přeruš. str. - váz.

Úspěšný networking : zábavné a prosperující obchodní vztahy. / Anne Boeová - Vyd. 1. - Brno : Jiří Alman, 2000. - xii, 228 s. - brož.

Vědecká pojednání 6. 1. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2000. - 276 s. : tab., grafy. - brož


Vybrané problémy vývoje konkurenceschopnosti české ekonomiky v mezinárodním srovnání / Václav Kubišta a kol. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 254 s. : tab. - brož.


Vývoj lotyšského hospodářství 99 / [Antonín Drábek] - Vyd. 1. - Praha : Balt-East, 1999. - 84 s. : tab., il., mapa - brož.

Zahraniční obchod podle klasifikace SKP 2 : leden-prosinec 1999. - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 30 s. : tab. - Brož.

Základy světové ekonomiky Díl 1. / Hana Kunešová - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 158 s. : tab. - brož.

Základy tvorby projektů podle zásad Evropské unie / Magdalena Hrabánková - Vyd. 2. - Praha : Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR, 2000. - 34 s. : tab. - brož.

Zákony 2000. 1. Sborník úplných znění zákonů daňových, účetních a souvisejících k 1.1. 2000 - 1. vyd. - Český Těšín : Poradce, 2000. - 592 s. : tab. -
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů po novele č. 225/1999 Sb. : úplné znění. - Český Těšín : Poradce, 1999. - 64 s. - brož.

Zákon o daních z příjmů po novele č. 170/1999 Sb. : úplné znění. - Český Těšín : Poradce, 1999. - 80 s. - brož.

Zákon o správě daní a poplatků : úplné znění. - Český Těšín : Poradce, 2000. - 192 s. - brož.

Zásady ekonomie / N. Gregory Mankiw - Praha : Grada Publishing, 1999. - 763 s. : obr. - váz.

Zdaňování rozpočtových organizací, příspěvkových organizací a obcí daní z příjmů právnických osob / Helena Stuchlíková - 3. aktualiz. a dopl. vyd. - Olomouc : Anag, 2000. - 133 s. - brož.

Zdrojový přístup k vytváření konkurenční výhody : soubor výstupů I. : (příloha k 1. průběžné zprávě o realizaci výzkumného záměru). / odpovědný řešitel Jan Hron ; koordinátor Ivana Tichá. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1999. - Různé str. : il. - brož.

Zpráva o lidském rozvoji : Česká republika. 1999.. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 1999. - 238 s. : il., tab. - Brož.

Živnostenský zákon : zák. č. 455/1991 Sb.. : zák. č. 159/1999 Sb., zák. č. 356/1999 Sb., zák. č. 358/1999 Sb.. - Vyd. 1. - Praha : Eurounion, 2000. - 25 s. - Brož.

Živnost a odborná praxe : prodej, dědění, konkurs. / Vladimír Brejcha - Praha : C.H. Beck, [2000]. - 69 s. - brož.

100 otázek a odpovědí o Evropské unii / Martin Maňák - Praha : Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 2000. - 84 s. : barev. il. - brož.


Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist