Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2000 (červenec-srpen) - E. Politika

za červenec-srpen 2000

Anarchistická etika / Petr Aleksejevič Kropotkin - Olomouc : Votobia, 2000. - 127 s. - brož.

Aristotelova politická teorie : úvod do studia politických teorií. / R.G. Mulgan - Vyd. 1. - Praha : Oikoymenh, 1998. - 199 s. - brož.

Armageddon : tajemství velkého konfliktu. / Dana Cihelková - Vyd. 1. - Praha : ETC Publishing, 1999. - 130 s., [16] s. obr. příl. - brož.

Byl jsem manažerem ilegální továrny / Herbert Adamy - Praha : Ostrov, 1999. - 77 s. : il. - brož.

Cesta česko-německého porozumění : informační prospekt pro Všeobecnou světovou výstavu EXPO 2000 Hannover. - Moravský Beroun : Moravská expedice, [2000]. - Nestr. : il., fot. - Brož.

Česká republika v hodnocení Evropské komise 1999. / odpovědná redaktorka Iva Weidenhofferová - Praha : Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 1999. - 118 s. : tab. - brož.

Česko-Slovensko : konflikt - roztržka - rozpad. / Eric Stein - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2000. - 371 s. - váz.

Děkabristé : anatomie nezdařeného převratu. / Jaroslav Šedivý - Vyd. 2., rev. - Praha : Volvox Globator, 2000. - 188 s. - váz.

Ekonomika, právo a politika : sborník textů ze seminářů. 2000. Č. 4. / Václav Klaus ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2000. - 151 s. : tab., grafy. - brož.

Eseje a jiné texty z let 1953-1969 / Václav Havel ; [uspořádal Jan Šulc]. - Vyd. 1. - Praha : Torst, 1999. - 1006 s. - váz.

Eseje a jiné texty z let 1970-1989 / Václav Havel ; [uspořádal Jan Šulc]. - Vyd. 1. - Praha : Torst, 1999. - 1307 s. - váz.

Euroregiony : nová kvalita spolupráce v pohraničí. : metodický list pro učitele zeměpisu. / Jaroslav Dokoupil - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 1999. - 12 s. : mapy - brož.

Fragmenty ze života Čechů a Slováků v Kanadě / Josef Čermák - Vyd. 1. - Zlín : Atelier IM, 2000. - 109 s., [4] s. obr. příl. : il. - váz.

Franco / Andrée Bachoudová - Vyd. 1. - Praha : Themis, 2000. - 574 s., obr. příl. - váz.

Jak jsem usiloval v r. 1999 o to, aby občanská výchova na školách vychovávala nové demokraty / František Venzara - Štěpánov u Olomouce : Světlo pravdy morálního zákona, 2000. - 26 s. - brož.


Jazykové bouře v Poličce v roce 1899 / Stanislav Konečný - Polička : Kulturní služby města Poličky, 1999. - 39 s. : il. - Brož.


Kdo je kdo v Poslanecké směmovně Parlamentu České republiky ve II. volebním období / [editor František Formánek] - Praha : IDEU, 1996. - 28 s. - Brož.

Konzervativní smýšlení - Praha : Občanský institut, 1999. - 19 s. - Brož.

Kořeny československé reformy 1968 : I. Československo a rozpory v sovětském bloku. : II. Reforma trvale nemocné ekonomiky. / Karel Kaplan - 1. vyd. - Brno : Doplněk, 2000. - 323 s. - brož.

Kremelské atentáty : od Lenina po Jelcina. / Nikolaj Zeňkovič - Vyd. 1. - Brno : Jota, 2000. - 395 s., [16] s. obr. příl. - váz.

Lidské vášně a osobní zájmy : politická obhajoba kapitalismu v čase před jeho triumfem. / Albert O. Hirschman - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2000. - 142 s. - brož.

Média a moc ; editoři Viktor Bezdíček a Petr Žantovský. - Praha : Votobia : Syndikát novinářů České republiky, 2000. - 151 s. - brož.

Mistr klamu / Frederick Forsyth ; [z anglického originálu přeložil Richard Podaný]. - Vyd. 1. - Praha : Ikar : Euromedia Group - Knižní klub, 2000. - 477 s. - Ikar, váz.

Moderní analýza politiky : uvedení do teorií a metod policy analysis. / Petr Fiala, Klaus Schubert - 1. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 2000. - 170 s. - váz.

NATO and Central European Security in the 21st Century : National Security Assessments Program of the Civic Institute. : Conference. : 23rd April 1999, Prague. / [sborník přednášek k vydání připravil Petr Vančura] - 1. vyd. - Svitavy : Trinitas, 2000. - 69 s. - brož.

Nové uspořádání světa : globalizace, nebo střet civilizací?. : proč nebyla vize roku 1928 úspěšná?. / Victor M. Fic - Vyd. 1. - Brno : Vutium, 1999. - 97 s. - váz.

Politická kuchařka / Andrea Cerqueirová - Vyd. 1. - Praha : Otakar II., 2000. - 133 s. : il. - váz.

Politologické problémy světové politiky / Štefan Danics - Vyd. 2., nezm. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2000. - 63 s. - brož.

Postavy naší Ameriky : poučné a zábavné čtení ze života zahraničních Čechů. / Miloslav Rechcígl, Jr. - Vyd. 1. - Praha : Pražská edice, 2000. - 355 s. - váz.

Práce a zápasy po boku TGM : vzpomínky 1910-1947. / Edvard Beneš ; k vydání připravil Karel Novotný. - 1. vyd. - Praha : Společnost Edvarda Beneše, 2000. - 75 s. : il. - brož.

Projevy a jiné texty z let 1992-1999 / Václav Havel ; [uspořádal Jan Zelenka]. - Vyd. 1. - Praha : Torst, 1999. - 939 s. - váz.


Projevy z let 1990-1992 / Václav Havel ; [uspořádal Jan Zelenka]. - Vyd. 1. - Praha : Torst, 1999. - 769 s. - váz.


Přednášky II / Rudolf Steiner - [Svatý kopeček u Olomouce] : Michael, 1998. - 139 s. - váz.

Quo vadis, slovenská menšina? / Pavel Vranovský ... [et al.] - Praha : Obec Slovákov v Českej republike, 1999. - 103 s. : tab. - brož.

Reinkarnace - podstatná součást demokratického i křesťanského světového názoru / František Venzara - Štěpánov u Olomouce : Světlo pravdy morálního zákona, 2000. - 15 s. - brož.

Řekové a Turci : nepřátelé nebo spojenci?. / Pavel Hradečný - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. - 226 s. : il. - brož.

Současný vývoj pracovních migrací v České republice / Milada Horáková - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2000. - Přeruš. str. : il. - brož.

Srovnávací analýza migračních politik : vstupní analýza. / Milada Horáková - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2000. - 50, iv s. - brož.

Staatliche Umweltpolitik der Tschechischen Republik - Prag : Ministerium für Umwelt der Tschechischen Republik, 1999. - 78 s. : tab. - brož.

Světový étos pro politiku a hospodářství / Hans Küng - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2000. - 364 s. - váz.

Slask Opolski i Opawski : w kierunku standardów europejskich. : Opole, 25.-26.11.1999. : polsko-česká konference. : sborník referátů. / [editoři Bohumil Koukola a Edita Ondřejová] - Opava : Slezská univerzita, 1999. - 236 s. - brož.

Tragédie výsadku Gustava Schneidera / Jitka Gruntová, František Vašek - 1. vyd. - Litomyšl : Augusta, 2000. - 132 s. : il. - váz.

Tři projevy z roku 1999 / Václav Havel - Vyd. 1. - Praha : Torst, 1999. - 19 s. - Brož.

T.G. Masaryk : za ideálem a pravdou. 1. (1850-1882) / Stanislav Polák - 2., opr. a rozš. vyd. - Praha : Masarykův ústav AV ČR, 2000. - 495 s. : il. - váz.

Utváření postojů obyvatel českého města I. : lidé s vlivem a osobní mezilidská komunikace při utváření politických postojů v lokální komunitě. : (rozpracování projektu a metodika výzkumu). / Hynek Jeřábek ... [et al.] - Praha : Sociologický ústav AV ČR, 1999. - Přeruš. str. - váž.

Vybraný soubor výukových modulů v oboru práva životního prostředí a ekopolitiky / [odpovědný redaktor Prabir Kumar Ganguly] - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 721 s. - brož.

Výstřely na objednávku : po stopách dvou politických vražd (1933-1935). / Roman Cílek - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 2000. - 281 s., [10] s. obr. příl. - váz.


Vývoj postavení armády ve společnosti / Štefan Sarvaš a kol - 1. vyd. - Praha : Ministerstvo obrany České republiky-AVIS, 1999. - 71 s. : tab. - brož.


Základy politologie / Vladimír Prorok, Aleš Lisa - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 128 s. : il., tab. - brož.

Zákon o protiprávnosti komunistického režimu nebo právní zásady uznávané civilizovanými národy? / Roman David - Praha : Občanský institut, 1999. - 19 s. : il. - Brož.

Zpráva o putování v komunistických archivech : Praha - Paříž (1948-1968). / Karel Bartošek - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 2000. - 313 s. : il. - brož.

Židé v české a polské občanské společnosti / sborník přednášek redigovali Jerzy Tomaszewski a Jaroslav Valenta - Praha : Univerzita Karlova, 1999. - 192 s. - brož.

100 otázek a odpovědí o Evropské unii / Martin Maňák - Praha : Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 2000. - 84 s. : barev. il. - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 22.08.2019 12:29
TOPlist