Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2000 (červenec-srpen) - D. Společenské vědy /obecně/, sociografie

za červenec-srpen 2000

Argumentace a umění komunikovat / Milan Jelínek, Blažena Švandová a kol. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 327 s. - brož.

Aristotelova politická teorie : úvod do studia politických teorií. / R.G. Mulgan - Vyd. 1. - Praha : Oikoymenh, 1998. - 199 s. - brož.

Co se o ženách říká a jaká je pravda : 11 mýtů, které ženám dovedou znepříjemnit život. / Eva Singerová - Vyd. 1. - Praha : Motto, 2000. - 108 s. - brož.

Česká otázka / Tomáš Garrigue Masaryk - Česká otázka 8. vyd. - Praha : Masarykův ústav AV ČR, 2000. - 492 s. - váz.

El laberinto del mundo y el paraíso del corazón / Johannes Amos Comenius ; traducción y nota de Helena Voldan. ; comentario crítico de Jan Blahoslav Čapek. - Buenos Aires : Ekumene, 1999. - 162 s., 22 obr. na příl. : il. - brož.

Evropská unie a Česká republika - základní sociální a hospodářské charakteristiky : informativní srovnávací studie. / zpracovali Ivo Baštýř, Petr Likeš - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 1999. - 34 s. : obr., tab. - Brož.

Freundschaft und Liebe : persönliche Beziehungen im Ost/West- und im Geschlechtervergleich. / Renate Valtin, Reinhard Fatke - 1. Aufl. - Donauwörth : Auer, 1997. - 251 s. : tab. - brož.

Ke kořenům domova : tradice lidové kultury, rodina, škola, folklorní soubor. / Alena Schauerová a kol. - Vyd. 1. - Strážnice : Ústav lidové kultury, 1999. - 110 s. : il. - brož.

Kulturní a sociální skutečnost v dějezpytném myšlení : příspěvky k dějinám českého dějěpisectví doby Gollovy školy. / uspořádal Jan Horský - Ústí nad Labem : Albis International, 1999. - 461 s. - brož.

Lidské vášně a osobní zájmy : politická obhajoba kapitalismu v čase před jeho triumfem. / Albert O. Hirschman - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2000. - 142 s. - brož.

Manželská tonutí / Miroslav Plzák - Vyd. v nakl. Motto 1. - Praha : Motto, 2000. - 119 s. - váz.

Metody statistické analýzy pro ekonomy / Richard Hindls, Stanislava Hronová, Ilja Novák - 2. přeprac. vyd. - Praha : Management Press, 2000. - 259 s. : il., tab. - váz.

Média a moc ; editoři Viktor Bezdíček a Petr Žantovský. - Praha : Votobia : Syndikát novinářů České republiky, 2000. - 151 s. - brož.

Muž v rodině: demokratizace sféry soukromé / Hana Maříková - Praha : Sociologický ústav Akademie věd ČR, 1999. - 108 s. - brož.


Myslet sociologicky : netradiční uvedení do sociologie. / Zygmund Bauman - Vyd. 2. - Praha : Sociologické nakladatelství, 2000. - 249 s. - váz.


Očerk russkoj kul'tury : obučenije bakalavrov - perevodčikov dlja sfery biznesa i turizma. / Květuše Lepilová - Vyd. 3. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2000. - 123 s. - brož.

Počet obyvatel v obcích České republiky s promítnutím územních změn K 1. 1. 2000.. - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 108 s. : tab. - brož.

Populační situace v připravovaných vyšších územních celcích 1999. - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 66 s. : tab. + 1 příl. - brož.

Public relations nejsou reklama / Libor Hlaváček - 1. vyd. - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 1999. - 97 s. - brož.

Řečnické triky aneb Nenechte se ukecat / David Gruber - 4. vyd. - Ostrava : Repronis, 2000. - 91 s. - brož.

Řeč těla : jak vzbuzovat příznivý dojem. / Judi Jamesová - Vyd. 1. - Brno : Alman, 2000. - 142 s. : il. - brož.

Sborník pro metodiky protidrogové prevence a sociálně patologických jevů : Řeka u Stříteže, 8.-14.11. a 17.-21.11.1999. / [Miriam Prokešová] - Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 2000. - 97 s. : il. - brož.

Sekty a jejich nebezpečí / Tomáš Dacík - Brno : CERM, 1999. - 18 s. - brož.

Sociální pozice národnostních menšin v českých zemích 1918-1938 / Jana Machačová, Jiří Matějček - Vyd. 1. - Opava : Slezský ústav Slezského zemského muzea, 1999. - 289 s. : tab. - brož.

Sociální procesy a osobnost '99 : Brno 1.-3.10.1999. : sborník příspěvků. / redakce Marek Blatný, Mojmír Svoboda - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 217 s. : obr., tab. - brož.

Sociologie I : (úvod do sociologie a sociologie venkova). / Helena Hudečková, Michal Lošťák - Vyd. 3. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2000. - 93 s. - brož.

Sociologie venkova a zemědělství / Věra Majerová - Vyd. 3. - Praha : Credit, 2000. - 147 s. - brož.

Statistické metody a kapitálové trhy / Jiří Trešl - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 108 s. : il., tab. - brož.

Statistika I : (cvičení). / Anna Čermáková, Martin Maršík, Marie Kletečková - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2000. - 139 s. : il., tab. - brož.

Šetření rodiny a reprodukce 1997 : (mezinárodní srovnání). - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 96 s. : tab., il. - brož.


Slask Opolski i Opawski : w kierunku standardów europejskich. : Opole, 25.-26.11.1999. : polsko-česká konference. : sborník referátů. / [editoři Bohumil Koukola a Edita Ondřejová] - Opava : Slezská univerzita, 1999. - 236 s. - brož.


Technické vědy a inženýrské vzdělávání v informační společnosti 21. století : Brno, 10.11.1999. : slavnostní konference věnována 100. výročí založení České vysoké školy technické v Brně. : sborník konference. - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 81 s. : il., tab. - brož.

The world perceived by the heart of Europe : an Inspiration for a Central European Report to the Club of Roma and the Millennium Project. / [ed. Mikuláš Huba, Pavel Nováček] - Olomouc : Palackého univerzita, 2000. - 196 s. - brož.

Utváření postojů obyvatel českého města I. : lidé s vlivem a osobní mezilidská komunikace při utváření politických postojů v lokální komunitě. : (rozpracování projektu a metodika výzkumu). / Hynek Jeřábek ... [et al.] - Praha : Sociologický ústav AV ČR, 1999. - Přeruš. str. - váž.

Úvahy nad 20. stoletím: problémy a výzva pro společenské vědy (historie, antropologie, sociologie) : antologie francouzských společenských věd. / [výběr a prezentace textů Alban Bensa] - Praha : Francouzský ústav pro výzkum ve společenkých vědách, 2000. - 214 s. - brož.

Úvod do kvalitativního výzkumu / Jan Hendl - Praha : Univerzita Karlova, 1999. - 278 s. - brož.

Vědecká pojednání 6. 1. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2000. - 276 s. : tab., grafy. - brož

Věkové složení a pohyb obyvatelstva v okresech Jihomoravského kraje v roce 1999. - Brno : Český statistický úřad, 2000. - 26 s. : tab. - brož.

Věkové složení obyvatelstva České republiky v roce 1999.. - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 70 s. : tab. - brož.

Vybrané metody techniky výzkumu zjišťování spokojenosti pacientů / Sylva Bártlová, Helena Hnilicová - Vyd. 1. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2000. - 118 s. - brož.

Vývoj postavení armády ve společnosti / Štefan Sarvaš a kol - 1. vyd. - Praha : Ministerstvo obrany České republiky-AVIS, 1999. - 71 s. : tab. - brož.

Zpráva o lidském rozvoji : Česká republika. 1999.. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 1999. - 238 s. : il., tab. - Brož.

1000 dívčích otázek / Gaby Schuster - Vyd. 1. - Plzeň : NAVA, 1999. - 210 s. : il. - váz.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 17.09.2019 09:12
TOPlist