Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2000 (červenec-srpen) - A. Všeobecnosti, věda o počítačích, výpočetní technika

za červenec-srpen 2000

Access 2000 / Martin Kořínek - 1. vyd. - České Budějovice : Kopp, 2000. - 191 s. : il. - brož.

Acta Musei Moraviae - Scientiae sociales 84. 1999. 1-2. - Brno : Moravské zemské muzeum, 1999. - 222 s. : il., fot., tab. - brož.

Almanach k 75. výročí založení Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm : 1929-2000. - 1. vyd. - Rožnov pod Radhoštěm : Valašské muzeum v přírodě, 2000. - 162 s. : il. - brož.

Analýza a návrh systémů / Stanislav Horný - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 98 s. - brož.

Armageddon : tajemství velkého konfliktu. / Dana Cihelková - Vyd. 1. - Praha : ETC Publishing, 1999. - 130 s., [16] s. obr. příl. - brož.

Básničkový kalendář na rok 2001. / Honza Volf - Praha : Nakladatelství jednoho autora, 2000. - Nestr. : il. + 1 příl. - brož.

Bezpečnost informací jako podmínka prosperity firmy / Danuše Rodryčová, Pavel Staša - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 143 s. - brož.

Bibliografie okresu Opava / Jana Indrová, Jiří Koplík - Vyd. 1. - Olomouc : Vědecká knihovna, 1999. - 484 s. - VKOL, váz.

Byl jsem manažerem ilegální továrny / Herbert Adamy - Praha : Ostrov, 1999. - 77 s. : il. - brož.

Chemické výpočty a názvosloví anorganických látek / V. Sirotek, J. Karlíček - 2. vyd., upr. a rozš. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 119 s. - brož.

CorelDRAW 9 CZ : podrobná příručka. / Jiří Hlavenka, Jaroslav Hercik - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - xiv, 525 s. : obr. - brož.

Czech Cable : CACC 2000. - Praha : Česká asociace kabelových komunikací, 2000. - Nestr. - Brož.

Časopis Moravskoslezská revue 1905-1923 / Martin Tomášek - Ostrava : Ostravská univerzita, 1999. - 48 s. - brož.

Česká republika v hodnocení Evropské komise 1999. / odpovědná redaktorka Iva Weidenhofferová - Praha : Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 1999. - 118 s. : tab. - brož.

Česká slavistika : osoby a instituce. / [zpracovaly Zdeňka Rachůnková a Michaela Řeháková] - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna, 1999. - 374 s. - brož.


Česká zoologická společnost : 70. výročí založení. / zpracovala Marcela Skuhravá ... [et al.] - Praha : Česká zoologická společnost, 1998. - 94 s. : il. - Brož.


Český Corel PHOTO-Paint 9 : podrobný průvodce. / Miroslav Čulík - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 223 s. : il. - brož.

Čtení německých odborných textů pro humanitní obory / Helena Hasilová - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 221 s. - brož.

Delphi v kostce pro verze 1 až 5 / Jiří Sedláček, Jiří Slaba - 2., přeprac. vyd. - Praha : BEN - technická literatura, 2000. - 513 s. : tab. + 1 disketa. - váz.

Diderot : velká všeobecná encyklopedie. 1. A-BAG - Vyd. 1. - Praha : Diderot, 2000. - 631 s. : il. (většina barev.), mapy, tab. - váz.

Digitální zpracování a analýza obrazů / Eduard Sojka - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 133 s. : il. - brož.

Dvacet pět let Domu umění města Opavy / Kurt Gebauer, Pavel Šopák, Martin Klimeš - Vyd. 1. - Opava : Parnas Trading, 1999. - 43 s. : il. - brož.

Efektivnost informačních systémů / Zdeněk Molnár - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 142 s. - brož.

Encyklopedie do kapsy / John Farndon - Čes. vyd. 1. - Praha : Cesty, 1999. - 512 s. : il. - váz.

Encyklopédia do vrecka / John Farndon - Slov. vyd. 1. - Praha : Cesty, 1999. - 512 s. : il. - váz.

ENVIBRNO 99 - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 1999. - 26 s. : il., tab. -
Excel 2000 Díl 1. / Mindy C. Martin, Steven M. Hansen, Beth Klingher - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 536 s. : obr. - brož.

Excel 2000 Díl 2. / Mindy C. Martin, Steven M. Hansen, Beth Klingher - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 530 s. : obr. - brož.

Grafické systémy I : tvorba výkresové dokumentace pomocí AutoCADu r. 14. / Anna Plchová, Zdeněk Folta - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 56 s. : il., tab. - brož.

Hovory o knihách / Jiří Žák ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2000. - 206 s. : il. - váz.

Informační potřeba manažerů v institucích finančního trhu / editoři Petr Doucek, Tomáš Drnek, Lea Nedomová - Praha : Vysoká škola ekonomická, [1999?]. - 35 s. : tab., il. - brož.

Informatika a výpočetní technika pro střední školy Díl 1. / Pavel Roubal - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - 166 s. : il. - brož.

Informatika a výpočetní technika pro střední školy Díl 2. / Pavel Roubal - Praha : Computer Press, 2000. - 136 s. - brož.


Informatika pro ekonomy : podklady k přednáškám. / [Renáta Kunstová ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 93 s. - brož.

Institute of Organic Chemistry and Biochemistry of the Academy of Sciences of the Czech Republic : [Research Results]. 2000. - Prague : Institute of Organic Chemistry and Biochemistry of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 2000. - Nestr. : il. - Brož.

Internet : základní informace. / Václav Vrbík - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 2000. - 32 s. : obr. - brož.

IRQ, DMA a I/O : předcházení a řešení konfliktů v konfiguraci počítače. / Jim Aspinwall - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - x, 260 s. : obr. + 1 CD-ROM. - brož.

Ivan Dorovský : bibliografie. / [odpovědný redaktor Jaromír Kubíček] - 2. dopl. vyd. - Brno : Moravská zemská knihovna, 2000. - 121 s. - brož.

Jahrbuch der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen für das Jahr 1998.. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1999. - 354 s. : il. - brož.

Jahrbuch : Bayerische Akademie der Wissenschaften. 1999.. - München : Bayerische Akademie der Wissenschaften, 2000. - 383 s., obr. příl. : fot. - brož.

Jak napsat odborný text / Světla Čmejrková, František Daneš, Jindra Světlá - Vyd. 1. - Praha : Leda, 1999. - 255 s. - brož.

Java / Jiří Daněček - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 187 s. - brož.

Karel Dostál-Lutinov a Nový život : dva sloupy katolické moderny. / Ladislav Soldán - Vyd. 1. - Rosice u Brna : Gloria, 2000. - 105 s. - brož.

Katalog Dahlbergovy ornitologické sbírky / Petr Skřivan - 1. vyd. - Jihlava : Muzeum Vysočiny, 2000. - 128 s. - brož.

Katalog skladovaných knih v České republice 1998.. - 3. vyd. - Praha : Svaz českých knihkupců a nakladatelů, 1998. - 236 s. - brož.

Komprese a kódová zabezpečení v multimediálních komunikacích / Karel Vlček - 1. vyd. - Praha : BEN, 2000. - 225 s. - brož.

Koperník : verze 1.3. : program pro zjednodušení administrativy pedagogického centra. : popis programu. / Zbyněk Chuchma, Milan Švec - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 1999. - 25 s. - brož.

Kulturní zařízení v České republice v roce 1999.. - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 32 s. : tab. - brož.


Kvalita a výkonnost - knihovny pod drobnohledem : řízení kvality v knihovnách. / [odpovědný redaktor Vít Richter] - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna, 1999. - 149 s. : tab., il. - brož.


Lidová kultura v kulturním vývoji České republiky : (1918-1998). : 15. strážnické sympozium, 14.-15. září 1999 ve Strážnici. : sborník příspěvků. / [odpovědný redaktor Jan Krist] - Strážnice : Ústav lidové kultury, 1999. - 71 s. : il. - brož.

List of Papers 1999. / [compiled by M. Novotná, E. Schauerová] - Prague : Institute of Macromolecular Chemistry of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 1999. - 70 s. - brož.

Literatura pro mládež na Moravě Část 2. 1918-1938 / Naděžda Sieglová, Jana Purketová - Brno : Moravská zemská knihovna-Pedagogická knihovna, 1999. - 85 s. - brož.

Lucie : šrouby do hlavy. / Honza Dědek ... [et. al.] - Praha : HAK, 2000. - 284 s. : il. - váz.

Metodika zpracování a úprava diplomových prací / Jiří Němejc - 2. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 53 s. - brož.

Metodika zpracování zprávy o stavu životního prostředí v daných geografických lokalitách, zejména okresů / Prabir Kumar Ganguly, Pavel Tomeček, Tomáš Píšek - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Sdružení environmentálně zaměřených občanů, 1999. - 32, 32 s. : tab., mapy. - brož.

Meziknihovní výpůjční služby a služby dodávání dokumentů ve Velké Británii / zpracovala Kristina Kalinová - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna ČR - odbor knihovnictví, 1999. - 114 s. : il. - brož.

Město Ostrava v roce 1999 : soupis publikací a článků. 1999. / zpracovaly Ivana Planá, Alena Kovářová - Olomouc : Vědecká knihovna, 2000. - 75 s. - váz.

Microsoft Access v kostce : [metodické náměty pro práci v databázi Access]. / Jaroslava Šmídová, Petr Svoboda - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 1998. - 39 s. : il. - brož.

Microsoft Outlook 2000 CZ : podrobná příručka. / Todd A. Kleinke, Brian Underdahl - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - xxxii, 460 s. : obr. - brož.

Microsoft SQL Server 7.0 : kompendium. - 1. vyd. - Brno : Unis Publishing, 2000. - 955 s. : obr. + 1 CD-ROM. - váz.

Microsoft Windows 2000 Professional jednoduše / Pavel Roubal - Praha : Computer Press, 2000. - 105 s. : il. - brož.

Microsoft Windows 2000 Professional : uživatelská příručka. / Jiří Hlavenka, Petr Broža - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - xii, 309 s. : obr. - brož.

Mistrovství v AutoCADu 2000 / Bill Burchard, David Pitzer - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - xx, 964 s. : obr. + 1 CD. - váz.


Místní orgány a programy EU 1. [Základní dílo] / Josef Postránecký ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2000. - Přeruš. str. - váz.


Místo, na kterém stojíš - Praha : Lege Artis, 2000. - 51 s. : il. - Brož.

Modré stránky : specializovaný katalog výpočetní, telekomunikační a kancelářské techniky. 2000. Jaro.. - 14. vyd. - Praha : Agentura Modré stránky, 2000. - 62 s. : il. + 1 CD-ROM. - brož.

MS Word v kostce / Jaroslava Šmídová, Petr Svoboda - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 1998. - 44 s. : il. - brož.

MS Word 7.0 CZ / Stanislava Slánská - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999. - 74 s. - brož.

Muzeum Beskyd Frýdek-Místek / [text Alena Hájková, Miroslava Nosková] - Frýdek-Místek : Muzeum Beskyd, 2000. - 1 slož. list (8 s.) : barev. il. - Brož.

Nabídkový katalog vzdělávacích pořadů a programů ve školním roce 1998/99 / [sestavili Ivana Sieberová, Luboš Smolík] - Klatovy : Okresní muzeum, 1998. - 28 s. - brož.

Návod na postupný přechod na normy ISO 9000:2000 / [ze zahraničních materiálů] zpracovala Ivana Petrašová - Praha : Český normalizační institut, 2000. - 46 s. : tab. - brož.

Obří dětská encyklopedie : pro děti od čtyř do dvanácti let. - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 2000. - 335 s. : il. - váz.

Okres Bruntál v roce 1999 : soupis publikací a článků. 1999. / zpracovaly Ivana Planá, Alena Kovářová - Olomouc : Vědecká knihovna, 2000. - 51 s. - váz.

Okres Opava v roce 1999 : soupis publikací a článků. 1999. / zpracovaly Ivana Planá, Alena Kovářová - Olomouc : Vědecká knihovna, 2000. - 57 s. - váz.

Ottův slovník naučný nové doby : dodatky. Díl 3. Sv. 1. Isl-Konkurence - Praha : Paseka, 2000. - 708 s., obr. příl. : il., fot., mapy. - Paseka, váz.

Ottův slovník naučný : illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Díl 19. P-Pohoř - Praha : Paseka, 2000. - 1051 s., obr. příl. : il., fot., mapy. - Paseka, váz.

Ottův slovník naučný : illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Díl 20. Pohora-Q.v - Praha : Paseka, 2000. - 1087 s., obr. příl. : il., fot., mapy. - Paseka, váz.

Oxford školní encyklopedie Díl 2. Comics (komiksy) - Ghana (Ghana). - Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka & Co., 1999. - 256 s. : il., fot. + 1 příl. - váz.

Oxford školní encyklopedie Díl 3. Ghosts (Duchové) - Monsoon (Monzum) - Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka & Co., 1999. - 256 s. : il., fot. - váz.

Pamjatniki kul'tury : novyje otkrytija. : pis'mennost', iskusstvo, archeologija. : ježegodnik. 1998. / [sostavitel' Tat'jana Borisovna Knjazevskaja] - Moskva : Nauka, 1999. - 570 s., obr. příl. : il., fot. - váz.

Počítače v telekomunikacích / [kolektiv autorů] - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 50 s. : il. - brož.


Počítačová grafika - teorie a praxe / Stanislav Horný - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 158 s. : il. - brož.

Podzimní knižní trh : katalog. : Kulturní dům Ostrov, Havlíčkův Brod; 20. a 21. 10. 1995. Roč. 5. Současná česká ilustrační tvorba, český překlad v roce 1995 / [sestavila Markéta Hejkalová] - Havlíčkův Brod : Hejkal, 1995. - 81 s. - Brož.

Polovodičové paměti / Pavel Valášek, Roman Loskot - 2. vyd. - Praha : BEN, 2000. - 235 s. : il. - brož.

Poprvé u počítače 1. / Jiří Hlavenka - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1999. - 116 s. : barev. il. - brož.

Poprvé u počítače 2. / Jiří Hlavenka - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1999. - 115 s. : barev. il. - brož.

Postavte si PC / Zdeněk Vrátil - 9. aktualiz. vyd. - Praha : BEN, 1999. - Přeruš str. : il. - brož.

Posuzování shody a odpovědnosti za výrobek : praktická příručka pro ředitele, jednatele a manažery jakosti. Základní dílo - Stav: červen 2000 včetně 6. aktualizace. / Helena Kowandová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 3 příl. - brož.

Použití metod systémového inženýrství v přirozených systémech / Vladimír Vašek - Vyd. 1. - Brno : [vl. nákl.], 1999. - 58 s. : il. - Brož.

Proceedings of the Czech Pattern Recognition Workshop 2000 : Peršlák, February 2-4, 2000. / Tomáš Svoboda (ed.) - Prague : Czech Patter Recognition Society, 2000. - 191 s. : il., tab. - brož.

Programujeme makra ve Wordu : poznáváme objektový model Wordu a jazyk VBA. / Steven Roman - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - xx, 364 s. - brož.

Projektování logiky počítačů / Alois Pluháček - Vyd. 2. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 187 s. : il. - brož.

Přecházíme na Delphi 5 / Luděk Svoboda - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - 190 s. : obr. - brož.

Přecházíme na Microsoft Windows 2000 / Jozef Mečiar - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - x, 146 s. : obr. - brož.

Přímo od Dellu : strategie, které proměnily celé odvětví. / Michael Dell, Catherine Fredmanová - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 2000. - 186 s. - váz.

Přírůstky francouzské literatury / sestavila Stanislava Stehlíková - Plzeň : Vědecká knihovna, 2000. - 84 s. - brož.

Quattro Pro 8 : vybrané kapitoly II. / Pavel Mikan - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 208 s. : obr., tab. - brož.


Revizní kniha plynových spotřebičů : technická doporučení. : schválena dne 16.12. 1999. - Praha : GAS, c2000. - 7 s. - brož.

Rigorózní řízení na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze / [sestavil Jiří Anděl] - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 20000. - 50, [4] s. - brož.

Rozšiřování a opravy PC : podrobný průvodce. / Mansfeld, Ehrkamp, Dralle - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 278 s. : il., tab. - brož.

Sachsen-Anhalt : Regionalbibliographie. Berichtsjahre 1997 und 1998. Nachträge 1993 bis 1996. Tl. 1. Hauptband. - Halle (Saale) : Martin-Luther-Universität, 1999. - VIII, 733 s. - brož.

Sachsen-Anhalt : Regionalbibliographie. Berichtsjahre 1997 und 1998. Nachträge 1993 bis 1996. Tl. 2. Registerband. - Halle (Saale) : Martin-Luther-Universität, 1999. - 302 s. - brož.

Sborník ke 110. výročí Okresního muzea v Lounech / [redaktor Antonín Hluštík] - Louny : Fabio, 1999. - 45 s. : il. - brož.

Sborník norem času pro mechanizované práce v rostlinné výrobě / [Pavla Římovská, Vladimír Maďa, Pavel Moulis] - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2000. - 41 s. - brož.

Sdružení knihoven České republiky 2000. - Brno : Sdružení knihoven České republiky, 2000. - 60 s. - brož.

Seminář EurOpen.CZ-XML : 14.2.2000, Městská knihovna v Praze. : sborník příspěvků. / [Jiří Kosek ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ - Přeruš. str. - brož.

Seznam přednášek Fakulty informatiky ve školním roce 2000-2001. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 251 s. : tab. - brož.

Seznam výrobců a dovozců krmiv registrovaných v České republice podle zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech Stav ke dni 31. 12. 1999. / Jiří Zedník ... [et al.] - Brno : Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 2000. - 52 s. - brož.

Soupis grafického díla Josefa Hodka : exlibris a knižní grafika. / Jan Langhammer - Plzeň : Vědecká knihovna, 2000. - 40 s. : il. - brož.

Soupis písemně zpracovaných dotazů a rešerší oddělení informačních a referenčních služeb Státní vědecké knihovny v Hradci Králové za rok 1999. / [zpracovala Božena Klabalová] - Hradec Králové : Vědecká knihovna, 2000. - Nestr. - brož.

Soupis publikací a rešerší zpracovaných ve Vědecké knihovně v Olomouci v roce 1998. / [sestavila Růžena Karásková] - Olomouc : Vědecká knihovna, 1999. - 20 s. - brož.

Soupis publikací a rešerší zpracovaných ve Vědecké knihovně v Olomouci v roce 1999. / [sestavila Růžena Karásková] - Olomouc : Vědecká knihovna, 2000. - 20 s. - brož.

Soupis publikací a výběrových bibliografií zpracovaných ve Vědecké knihovně v Olomouci v roce 1997. / [sestavila Růžena Karásková] - Olomouc : Vědecká knihovna, 1998. - 17 s. - brož.


Soupis rukopisů knihovny kláštera premonstrátů Teplá Díl 1. Rukopisy / František Hoffmann - Praha : Archiv Akademie věd České republiky, 1999. - 578 s. - váz.

Soupis rukopisů knihovny kláštera premonstrátů Teplá Díl 2. Zlomky a rejstříky / František Hoffmann - Praha : Archiv Akademie věd České republiky, 1999. - s. 581-1024, 48 obr. - váz.

Soupis zahraničních lékařských časopisů docházejících do ČR a SR v roce 1999.. - Praha : Národní lékařská knihovna, 2000. - 184 s. -
Stručný úvod do programování ve WordBasicu / Václav Vrbík - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 1998. - 31 s. : tab. - brož.

VK v Olomouci v roce : přehled činnosti Vědecké knihovny v Olomouci za rok. 1998. / [sestavila Marie Nádvorníková ... et al.] - Olomouc : Vědecká knihovna, 1999. - 58 s. : tab. - brož.

VK v Olomouci v roce : přehled činnosti Vědecké knihovny v Olomouci za rok. 1999. / [sestavila Marie Nádvorníková ... et al.] - Olomouc : Vědecká knihovna, 2000. - 66 s. : tab., grafy. - brož.

Systémové přístupy '99 : principy, vývoj a přínosy. : Praha, listopad 1999. : pracovní konference. / editovali Antonín Rosický, Stanislava Mildeová - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 121 s. - brož.

Systém SAS : příručka pro uživatele. / Libuše Svatošová, Jan Hříbal, Marián Volma - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2000. - 89 s. : il. - brož.

Tabulky v programu Excel / Jiří Hlavenka - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1999. - 80 s. : barev. il. - brož.

Tak pravil Vladimír Železný aneb Malý velký muž / Petr Jüngling, Petr Žantovský - Praha : Votobia, 1999. - 190 s. : il. - brož.

Technické vědy a inženýrské vzdělávání v informační společnosti 21. století : Brno, 10.11.1999. : slavnostní konference věnována 100. výročí založení České vysoké školy technické v Brně. : sborník konference. - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 81 s. : il., tab. - brož.

Technika v muzeu aneb Co má vědět i muzejní technický antitalent : sborník přednášek ze semnáře 17.-18. června 1999, Masarykovo muzeum v Hodoníně. - Hodonín : Masarykovo muzeum, 2000. - 42 s. : il. - brož.

Temné nebe Ameriky : eseje. / Aleš Debeljak ; [ze slovinského originálu] přeložili Martina a Pavel Šaradínovi. - Vyd. 1. - Brno : Host, 2000. - 147 s. - brož.

Texty v programu Word / Jiří Hlavenka - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1999. - 95 s. : barev. il. - brož.


The Czech Bookworld : basic facts about the book culture in the Czech Republic. / ed. by Jaroslav Císař - 1. vyd. - Praha : Svaz českých knihkupců a nakladatelů, 1998. - 322 s. - brož.


The world perceived by the heart of Europe : an Inspiration for a Central European Report to the Club of Roma and the Millennium Project. / [ed. Mikuláš Huba, Pavel Nováček] - Olomouc : Palackého univerzita, 2000. - 196 s. - brož.

Tvorba dokumentu ve Wordu : (formátování dokumentu). : metodická příručka pro učitele a žáky. / Václav Vrbík - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 1999. - 32 s. : il. - brož.

Učící se organizace / Ivana Tichá - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, [2000]. - 56 s. - brož.

Učíme se RedHat Linux / Bill McCarty - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - xiv, 292 s. : obr. - brož.

Ukrajinská literatura v českém kontextu v letech 1965-1994 : materiály k bibliografickému soupisu se souborem dodatků pro období 1814-1964. / sestavil Bohdan Zilynskyj - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna ČR, 2000. - 305 s. - brož.

Umíme to s ICQ : příručka pro začínající i vášnivé uživatele. / Luboš Haško - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - x, 97 s. : obr. - brož.

Unreal Tournament / Martin Vlach, Michal Vykoukal - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - 125 s. : obr. + 1 CD. - brož.

Ústav Edvarda Beneše v Londýně 1950-1964 : pamětní tisk k 50. výročí založení ústavu 7. března 1950. / [k vydání připravila Věra Olivová] - 1. vyd. - Praha : Společnost Edvarda Beneše, 2000. - 40 s. : faksimile - brož.

Velká kniha pokusů - 1. čes. vyd., dotisk. - Praha : Svojtka & Co., 2000. - 96 s. : il. - váz.

Veřejné knihovny a jejich základní dokumenty : legislativa a řízení veřejných knihoven. / Ladislava Zemánková - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna ČR, 1999. - 130 s. - brož.

Vědomostní a jazykové testy k přijímacímu řízení na Policejní akademii ČR / [Dagmar Lanská, Jiří Semrád] - Vyd. 2. nezm. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2000. - 191 s. - brož.

Visual Basic pro aplikace Accessu 2000 / Jan Pokorný - 1. vyd. - České Budějovice : KOPP, 1999. - 267 s. : il. - brož.

Vlastivědná společnost REGIO v Klatovech : ročenka. 1997. / [sestavili a redakčně upravili Luboš Smolík, Alena Sieberová] - Klatovy : Okresní muzeum, [1998?]. - 20 s. - brož.

Vydavatelství na stole aneb Úvod do DTP / Jiří Konvalinka - 2., upr. a dopl. vyd. - Štětí : Střední odborná škola a Vyšší odborná škola obalové techniky, 2000. - 154 s. - brož.

Východočeské veřejné knihovny v roce 1999. / [zpracovala Eva Semrádová] - Hradec Králové : Vědecká knihovna, 2000. - 37 s. : tab. - Brož.

Výroční zpráva o činnosti Městské knihovny v Praze za rok 1999 a informace o místních lidových knihovnách v Praze 1999. / [zpracoval Jan Vávra] - Vyd. 1. - Praha : Městská knihovna, 2000. - 53 s. : il., tab., grafy. - brož.


Výroční zpráva : Vzdělávací nadace Jana Husa, Brno. 1999. - Brno : Vzdělávací nadace Jana Husa, 2000. - 35 s. - Brož.

WSCG 2000 : the 8-th International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Interactive Digital Media 2000. : Conference Proceeding. : Pilsen, 7.-10.2.2000. Vol. 1. / edited by Václav Skala - Pilsen : University of West Bohemia, 2000. - v, 196 s. : il. - brož.

WSCG 2000 : the 8-th International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Interactive Digital Media 2000. : Conference Proceeding. : Pilsen, 7.-10.2.2000. Vol. 2. / edited by Václav Skala - Pilsen : University of West Bohemia, 2000. - iii s., s. 197-425. : il. - brož.

WSCG 2000 : the 8-th International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Interactive Digital Media 2000. : Short Communication Papers. : Pilsen, 7.-10.2.2000. / edited by Václav Skala - Pilsen : University of West Bohemia, 2000. - iv, 149 s. : il. - brož.

Základy tvorby projektů podle zásad Evropské unie / Magdalena Hrabánková - Vyd. 2. - Praha : Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR, 2000. - 34 s. : tab. - brož.

Zdena Frýbová : faktografický materiál. - Znojmo : Městská knihovna, 1999. - 4 s. - Brož.

Zdrojový přístup k vytváření konkurenční výhody : soubor výstupů I. : (příloha k 1. průběžné zprávě o realizaci výzkumného záměru). / odpovědný řešitel Jan Hron ; koordinátor Ivana Tichá. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1999. - Různé str. : il. - brož.

Znojemsko v tisku : výběrová regionální časopisecká bibliografie. 1999. / [sestavila Zdena Falcová] - Znojmo : Městská knihovna, 2000. - 123 s. - brož.

Zprávy Společnosti Vítězslava Nováka Č. 35. / [připravil Miloš Schnierer] - Praha : Společnost Vítězslava Nováka, 2000. - 29 s. - Brož.

Z jiných světů : pravda o návštěvách, únosech, UFO a paranormálních jevech. / Hilary Evans - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2000. - 188 s. : il. - váz.

Životní prostředí a informace z česko-německého workshopu na ENVIROBRNO - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 1998. - 24 s. : il. -
100 otázek a odpovědí o Evropské unii / Martin Maňák - Praha : Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 2000. - 84 s. : barev. il. - brož.

8086 : přehled instrukcí. / Alois Pluháček - 2. vyd. - Praha : Česká informatická společnost, 2000. - 16 s. : tab. - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist