Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2000 (březen-duben) - K. Technika, domácí hospodářství, manažerství, účetnictví, reklama, průmysl

za březen-duben 2000

ADR : bezpečná doprava nebezpečných věcí po silnici. / Vratislav Palkoska - 1. vyd. - Praha : Bertelsmann Media, 1999. - 262 s. : il., tab. - brož.

AETR : pravidla práce osádek v mezinárodní silniční dopravě. : povinnosti dopravce a řidiče. : tachografy a jejich použití. / [zpracoval Ivo Machačka] - 2. vyd. - Pardubice : Bertelsmann Media : Systemconsult, 1999. - 85 s. - brož.

Aktuální otázky vodárenské biologie : sborník semináře. : [Praha, 2. a 3. února 2000]. / [redakce Vladimír Sládeček] - Praha : Pobočka České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti, 2000. - 159 s. : il., tab. - brož.

Aktuální právní příručka se vzory pro stavební praxi : praktický rádce pro všechna rizika od uzavírání smluv až po dokončení a předání stavby. Základní dílo včetně 13. aktualizace - stav: leden 2000. / Ivan Kobliha ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Aktuální příručka pro technický úsek Základní dílo - stav: únor 2000 - včetně 12. aktualizací. / Karel Kocman ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Aktuální příručka pro technický úsek Základní dílo - stav: září 1999 - včetně 10. aktualizací. / Karel Kocman ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM, 1 příl. - brož

Analýzy energetického komplexu ČR Díl 2. Regionální výrobci a distributoři energií. - Praha : Invicta Bohemica, 1999. - 464 s. : il., fot., tab. - Váz.

Ať Vám chutná... / Stella Zázvorková ; fotografie Vladimír Doležal a archiv autorky. ; ilustrace Miloslav Martenek. - České Budějovice : Dona, 1999. - 99 s., barev. il. : il. - brož.

A Brief Guide to Technical Writing / Anežka Lengálová. - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 31 s. - brož.

A Brief Guide to Technical Writing / Anežka Lengálová. - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 31 s. - brož.

A Polysilicon Piezoresistive Pressure Sensor for the Simultaneous Wind Velocity and Direction Measurement / Mohammad-Reza Omidi. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - VIII, 115 s. : il., fot., tab. - brož.

Betonové konstrukce Díl 2.. pro 4. ročník SPŠ stavebních / Petr Červenka - Praha : Sobotáles, 1999. - 267 s. : il., tab. - brož.

Broušení nástrojů / Lubomír Štajnochr - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 89 s. : il. - brož.


Chmelařská ročenka 2000. / [redakce František Frantík] - Praha : Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 1999. - 202 s. : il., tab. - váz.


Chyby a kontroly v účetnictví / Jiří Dušek - 2., aktualiz. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 85 s., [10] s. tab. : tab. - brož.

Cíl : proces trvalého zlepšování. / Eliyahu M. Goldratt a Jeff Cox - 1. vyd. - Praha : InterQuality, 1999. - 298 s. - brož.

Communicating Town and Regional Development / Věra Foretová, Miroslav Foret. - 1st Ed. - Brno : Masaryk University, 1999. - 37 s. : 9 tab., 7 grafů. - brož.

Computer based learning in science : proceedings. : an international Conference 2 July - 6 July 1999 University of Twente, Enschede, the Netherlands. / editor: Graham M Chapman - Ostrava : Pedagogical Faculty of University, 1999. - Přeruš. str. : il. - brož.

Conductometric and Amperometric Chemosensors / Miroslav Přádka - Brno : University of Technology, 1999. - 25 s. : il. - brož.

Co je virová hepatitida? / Laura Krekulová, Vratislav Řehák - Vyd. 1. - Praha : TRITON, 1999. - 71 s. : tab. - brož.

Cumulative Book Index : a World List of Books in the English Language. : the World List by Author, Title, and Subject. 1998. Vol. 1. A - K / edited by Nancy C. Wong ... [et al.]. - New York : H. W. Wilson, 1999. - 2312 s. - váz.

Cvičení z ekonomiky podniků / Eva Rosochatecká, Karel Tomšík. - Vyd. 2., přeprac. - Praha : Credit, 2000. - 69 s. : tab. - brož.

Cvičení z účetnictví pro neekonomické obory ČZU / Marie Landová. - Vyd. 3. - Praha : Credit, 2000. - 55 s. : tab. - brož.

Czech Fashion for Salon and Promenade : 1780-1870. / Eva Uchalová, Filip Wittlich, Miriam Moravcová. - 1st Print. - Prague : Olympia, 1999. - 117 s. : il. - váz.

CZ-Intermodal '99 : intermodální přeprava 21. století. : konference s mezinárodní účastí. : 8.-9. listopadu 1999, Hotel Technik, Lázně Bohdaneč. / [odpovědný redaktor Jaromír Široký] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999. - 111 s. : il. - brož.

Čaje, které léčí a působí zázraky : neznámé recepty slavného tyrolského lékaře MUDr. Leonharda Hochenegga. / Anita Höhne - 1. vyd. - Praha : Pragma, 2000. - 318 s. - váz.

Čaj, čaj, čaj aneb Recepty na čaj, s čajem i k čaji : 149 receptů na čaj a sladké i slané dobroty k čaji z exotických krajů i z domova. / Pavel Martin - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1999. - 153 s. - brož.

Čarovary aneb Každé jídlo - jedna báseň / Václav Daněk - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2000. - 142 s. : il. - váz.


Česká móda pro salon i promenádu : 1780-1870. / Eva Uchalová, Filip Wittlich, Miriam Moravcová. - 1. vyd. - Praha : Olympia, 1999. - 117 s. : il. - váz.


Čichačky pro plynovody a přípojky : technická pravidla. : schválena dne 1.4.1996.. - Praha : GAS, 1996. - 11 s. - brož.

Čichačky pro plynovody a přípojky : technická pravidla. : schválena dne 1.4.1996.. - Praha : GAS, 1996. - 11 s. - brož.

Čiřiče na úpravu vody vločkovým mrakem : minulost - přítomnost - budoucnost. / Josef Vostrčil, Igor Tesařík. - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, 1999. - 76, cxvi s. : il. - brož.

Člověk a čas : time management IV. generace. / Petr Pacovský. - Vyd. 1. - Tábor : Time Expert, 2000. - 251 s. : il. - váz.

Daňová optimalizace v a. s : příručka pro finanční ředitele, manažery, ekonomy, účetní a členy orgánů a. s. Základní dílo včetně 6. aktualizace - únor 2000. / Ivana Pilařová ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Daňová optimalizace v s. r. o : příručka pro finanční ředitele, manažery, ekonomy, účetní a členy orgánů s. r. o. Základní dílo - včetně 5. aktualizace - únor 2000. / Jiří Řehák ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. - brož.

Daňový a účetní lexikon Základní dílo včetně 11. aktualizace - únor 2000. / Jan Ambrož ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Daňový a účetní lexikon Základní dílo včetně 9. aktualizace - září 1999. / Jan Ambrož ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. - brož.

Dekadentní kuchařka / Medlar Lucar, Durian Gray - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1999. - 173 s. : il. - váz.

Dezerty pro mlsné jazýčky - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 1999. - 127 s. : il. - váz.

Diet and Health : Scientific Perspectives. / Walter J. Veith. - 2nd Ed. - Stuttgart : Medpharm, 1998. - 277 s. : tab., grafy. - brož.

Dodatek k německo-českému a česko-německému stavebnímu slovníku / Antonie Kejvanová. - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 163 s. - brož.

Dolování stříbra a mincování v Jihlavě : sborník příspěvků ze semináře. : Jihlava, 10.9.1999. / [redaktor Karel Malý] - Jihlava : Muzeum Vysočiny, 1999. - 68 s. : il. - Brož.

Dveře, okna, schodiště / Joachim Werle. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1999. - 127 s. : fot. - váz.

Efektivní doprava, cesta do Evropské unie : 2. vědecká konference. : Pardubice [16.-17. září] 1999. Section 1. Dopravní management , marketing a dopravní politika Section 2. Technologie, logistika a informatika v dopravě - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999. - 572 s. : il. - brož.

Efektivní doprava, cesta do Evropské unie : 2. vědecká konference. : Pardubice [16.-17. září] 1999. Section 3. Dopravní prostředky Section 4. Dopravní stavby a elektro infrastruktura - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999. - 337 s. : il. - brož.


Efektivní doprava, cesta do Evropské unie : 2. vědecká konference. : Pardubice [16.-17. září] 1999. Section 3. Dopravní prostředky Section 4. Dopravní stavby a elektro infrastruktura - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999. - 337 s. : il. - brož.

Ein Sensor auf Basis des anisotropen magnetoresistiven Effekts / Klemens Gintner. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - IV, 160 s. : il., tab. - Brož.

Ekonomické aspekty statistických přejímek : kontrola jakosti měřením a srovnáváním, riziko dodavatele a odběratele, náklady na kontrolu. / Jindřich Klůfa - 1. vyd. - Praha : Ekopress, 1999. - 164 s. : il., tab. - brož.

Encyklopedie mostů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku / Dušan Josef. - 1. vyd. - Praha : Libri, 1999. - 471 s., obr. příl. : il., fot. - brož.

Energetika na prahu 21. století : rozvojové trendy elektroenergetiky. / Miroslav Kubín. - [Brno] : Jihomoravská energetika, [1999]. - 458 s. : il., fot., tab. - Váz.

Entwicklung hochohmiger Dickschicht-Widerstandspasten für mikroelektronische Hybridschaltungen / Chong Wang. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - II, 129 s. : il., tab. - brož.

Finanční pronájem s následnou koupí najatého majetku z hlediska daně z příjmů / Eva Sedláková - Praha : VOX, 1999?. - 54 s. - brož.

Finanční řízení podniku : zakládání podniku. : finanční analýza. : oběžný majetek .... / Josef Valach - Vyd. 2. - Praha : Ekopress, 1999. - 324 s. : tab. - váz.

Hodnocení a hodnoty : metodologické rozměry hodnocení. / Ladislav Tondl - Vyd. 1. - Praha : Filosofia, 1999. - 178 s. - brož.

Hodnocení a hodnoty : metodologické rozměry hodnocení. / Ladislav Tondl - Vyd. 1. - Praha : Filosofia, 1999. - 178 s. - brož.

Horské kolo od A do Z / Ivo Hrubíšek - Vyd. 4., aktualiz. - Praha : Sobotáles, 1999. - 296 s. : il. - brož.

Hotelový a restaurační provoz : maturitní otázky. : 30 podrobně zpracovaných témat. / [Jitka Jamborová] - 1. vyd. - Třebíč : Radek Veselý, 1999. - 125 s. - brož.

Hraničáři na Dunaji / Eduard Stehlík, Martin Vaňourek - 1. vyd. - Mohelnice : Martin Vaňourek, 1999. - 29 s., [16] s. il. - Brož.

Hubneme s dělenou stravou : kúra na 14 dnů. : podle úspěšné metody dr. Haye. / Ursula Summ - Vyd. 1 - Praha : Ikar, 2000. - 80 s. - váz.

Hydroizolace a vozovky na mostech : sborník příspěvků. : 25.-26.11.1999, horský hotel Soláň-BIOCEL Velké Karlovice. - Brno : CERM, 1999. - 91 s. : il. - brož.

Hydroizolace a vozovky na mostech : sborník příspěvků. : 25.-26.11.1999, horský hotel Soláň-BIOCEL Velké Karlovice. - Brno : CERM, 1999. - 91 s. : il. - brož.


Identifikationsaufgaben bei der industriellen Objekterkennung / Peter Plankensteiner. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - III, 116 s. : il., tab. - brož.

II. seminář katedry elektroniky a telekomunikační techniky : sborník přednesených příspěvků. : 12. listopadu 1999, Ostrava. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 1999. - 73 s. : il. - brož.

IMS - systémy integrovaného managementu / Jaroslav Nenadál, Růžena Petříková, Lucie Schupkeová - Ostrava : Dům techniky Ostrava, 1999. - 110 s. : il. - brož.

Infrarot-Bildaufnahme mit starrenden Detektormatrizen : Gütekriterien für Kamerasysteme. : Anwendungsbeispiel für thermosensorische Defektlokalisierung. / Werner Jürgen Gross. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - III, 134 s. : il., fot., tab. - Brož.

Institucionální rámec vodního hospodářství v České republice : Eurowater - CEC vertikální zpráva. / [editoři Svatopluk Matula, Miroslav Král] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1999. - 147 s., mapy na příl. : tab. - brož.

Interkulturní komunikace v řízení a podnikání / Ivan Nový, Sylvia Schroll-Machl ...[et al.] - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 1999. - 183 s. - brož.

International Workshop Control and Information Technology IWCIT '99 : held within the 150th Anniversary Celebration of VŠB - Technical University of Ostrava. : Ostrava, September 16, 1999. - Ostrava : VŠB - Technical University, 1999. - 285 s. : il., tab. - brož.

Italská kuchařka pro moderní ženu / Drahomíra Peukertová - Čes. vyd. 1. - Praha : Jan Vašut, 1999. - 119 s. : barev. il. - brož.

Italská kuchyně, aneb, sýr na nespočet způsobů : 208 receptů. / Daniela Sůvová-Parodi - Praha : Vyšehrad, 2000. - 195 s., fot. - brož.

Jablečný ocet aneb Jak zhubnout 5 kg za 4 týdny / Peter Grunert - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2000. - 113 s. - brož.

Jak obchodovat s Američany : příležitosti a možnosti. / Lawrence B. Landman - Praha : Pragma, 2000. - 309 s. - brož.

Jeden den dlouhé války : 10. květen 1972 letecká válka, Severní Vietnam. / Jeffrey Ethell, Alfred Price - Vyd. 1. - Ostrava : REVI, 1999. - 207 s. : il. - váz.

Jedlé květy / Kitty Morseová - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1999. - 87 s. : il. - váz.

Jednoduché účetnictví pro neúčetní / Vladimír Pelc. - 2. aktualizované vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 145 s. : tab. - brož.

Jednoduché účetnictví pro podnikatele 2000 : [stav k 1.1. 2000]. / Jan Linhart - 2. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 97 s. - brož.

Jugendmedienschutz - Bonn : Inter Nationes, 1999. - 64 s. - Brož.


Kapr na všední a sváteční stůl / Ladislav Nodl ; fotografie Jiří Poláček. ; ilustrace Miloslav Martenek. - České Budějovice : DONA, 1999. - 83 s., [8] s. barev. il. : il. - brož.

Karibské koktejly a míchané nápoje / Mike Henry - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1999. - 149 s., [8] il. na příl. - brož.

Keltská lidová kuchyně / Joanne Asalová - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1999. - 406 s. : il. - váz.

Kolínsko - území s archeologickými nálezy : výstava. - Kolín : Regionální muzeum, [1999?]. - 48 s. : il., mapy - brož.

Kosmické skandály : ze zákulisí tajných archivů. : šokující odhalení. / Pavel Toufar - 1. vyd. - Praha : Regia, 1999. - 551 s. : il. - váz.

Kritický řetěz / Eliahu M. Goldratt ; [z anglického originálu přeložil Jan Jirák]. - Vyd. 1. - Praha : InterQuality, 1999. - 199 s. : il. - brož.

Kuchařka Výživa a 4 krevní skupiny : kuchařka a diety pro vaše ideální zdraví, váhu a pohodu. / Peter J. D'Adamo, Catherine Whitney - Praha : Pragma, 1999. - 368 s. - brož.

Kuchařka? : já sním.... / Lenka Holas Kořínková. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 1999. - 304 s., obr. příl. : fot. - váz.

Kultura stolování / Marcela Vítková - 2., rozš. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1999. - 82 s. : il., tab. - brož.

Lahve na zkapalněné uhlovodíkové plyny : technická pravidla. : schválena dne 20.9.1996.. - Praha : GAS, 1996. - 22 s. - brož.

Lahve na zkapalněné uhlovodíkové plyny : technická pravidla. : schválena dne 20.9.1996.. - Praha : GAS, 1996. - 22 s. - brož.

Lexikon technických materiálů se zahraničními ekvivalenty : kovy, plasty, keramika, kompozity. Základní dílo - aktuální stav: únor 2000 - včetně 6. aktualizace. / Ivan Fürbacher ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Lexikon technických materiálů se zahraničními ekvivalenty : kovy, plasty, keramika, kompozity. Základní dílo - aktuální stav: únor 2000 - včetně 6. aktualizace. / Ivan Fürbacher ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Lexikon účetních souvztažností od A do Z Základní dílo včetně 3. aktualizace - listopad 1999. / Naděžda Klainová ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM, 1 příl. - brož.

Lexikon účetních souvztažností od A do Z Základní dílo včetně 4. aktualizace - únor 2000. / Naděžda Klainová ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Lexikon účetních souvztažností pro příspěvkové organizace Základní dílo včetně 2. aktualizace - únor 2000. / Danuše Prokůpková ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. - brož.


Likvidace a využití odpadů / Dagmar Juchelková. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 73 s. : il., tab. - brož.

Logistika v systému řízení podniku / Miloslav Konečný. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 149 s. - brož.

Logistika : příkladové studie, řízení zásob, přeprava a skladování, balení zboží. / Douglas Lambert, James R. Stock, Lisa Ellram - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - xii, 589 s. : obr. - brož.

Makrobiotická kuchařka : vaříme bez masa z vajec, mléka, cukru a masa. : 465 receptů. / Iva Chourová. - Praha : Vyšehrad, 2000. - 342 s., obr. příl. : fot., tab. - váz.

Malý výkladový slovník marketingu / Gustav Tomek, Věra Vávrová. - 2. rozš. vyd. - Praha : A plus, 1999. - 168 s. : il., fot. - brož.

Management v informační společnosti : učební texty pro bakalářské studium. / Jan Truneček a kolektiv - 2. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 228 s. - brož.

Marketingová komunikace není pouze reklama / Jana Nagyová - Praha : VOX, 1999. - 150 s. - brož.

Marketing podle Kotlera : jak vytvářet a ovládnout nové trhy. / Philip Kotler - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 2000. - 258 s. : il. - váz.

Materiály pro elektroniku a elektrotechniku v rámci 7. mezinárodního veletrhu "AMPER 99" : sborník konference. : Praha, 17.-18.3.1999.. - Vyd. 1. - Ostrava : Tanger, 1999. - 158 s. : il., fot., tab. - brož.

Mechatronika / Vladimír Mostýn. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 68 s. : il. - brož.

Metal 99 : 8. mezinárodní metalurgický veletrh a symposium. : Ostrava, 11.-13.5.1999. : sborník přednášek. Díl 1.. - Vyd. 1. - Ostrava : Tanger, 1999. - 278 s. : il. - Brož.

Metal 99 : 8. mezinárodní metalurgický veletrh a symposium. : Ostrava, 11.-13.5.1999. : sborník přednášek. Díl 3.. - Vyd. 1. - Ostrava : Tanger, 1999. - 272 s. : il. - Brož.

Mezinárodní vodohospodářské kolokvium : konané v rámci XI. mezinárodní vědecké konference ke stému výročí založení České vysoké školy technické v Brně, 20.10.1999. : sborník přednášek. / [sestavil Miloslav Šlezingr] - Brno : CERM, 1999. - 80 s. : il. - brož.

Mineralogické lokality okolí Kutné Hory / Petr Pauliš - Kutná Hora : Kuttna, 1999. - 76 s. : il., mapy - brož.


Modernaj rimedoj de komunikado : terminologiaj problemoj de aplikoj de esperanto en scienco kaj tekniko. : scienco kaj tekniko generale. / redaktis Miroslav Malovec - 1. vyd. - Dobřichovice : KAVA-PECH, 1999. - 193 s. - brož.


Modernaj rimedoj de komunikado : terminologiaj problemoj de aplikoj de esperanto en scienco kaj tekniko. : scienco kaj tekniko generale. / redaktis Miroslav Malovec - 1. vyd. - Dobřichovice : KAVA-PECH, 1999. - 193 s. - brož.

Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů : sborník příspěvků z mezinárodní konference. : 8. - 9. února 2000 v Hradci Králové. / vědecký výbor konference Pavel Cyrus ... [et al.] - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2000. - 229 s. : il. - brož.

Moderní řízení podniku : praktická příručka pro ředitele, jednatele a manažery. Základní dílo včetně 3. aktualizace a doplňků - stav: únor 2000. / Josef František Palán ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - váz.

Mzdová účtárna : aktuální příručka pro mzdovou praxi. 19. aktualizace a doplňky - únor 2000. / Vladimír Voříšek ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 3 diskety. + 1 příl. - brož.

Mzdové účetnictví 2000 : praktický průvodce. / Václav Vybíhal a kol. - 2. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 316 s. : tab. - brož.

Nauka o materiálech : pro 1. a 2. ročník SOÚ učebního oboru truhlář. / Zdeňka Křupalová - Vyd. 1. - Praha : Sobotáles, 1999. - 235 s. : il., tab. - brož.

Nauka o materiálech : pro 1. a 2. ročník SOÚ učebního oboru truhlář. / Zdeňka Křupalová - Vyd. 1. - Praha : Sobotáles, 1999. - 235 s. : il., tab. - brož.

Navrhování styčníků / František Wald, Zdeněk Sokol - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1999. - 144 s. : il. - brož.

Na vlnách éteru : [česko-německá publikace]. / Antonín Kratochvil, Yvonne Molek - München : Kruh přátel Dr. Jaroslava Dreslera, 1999. - 93 s. - brož.

Návrh obecné metodiky pro sestavování matematických modelů kvality vody v síti vodních toků : konaného dne 24. listopadu1999 v Brně. : sborník ze semináře. / [sestavili Tomáš Julínek, Jaromír Říha] - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 177 s. : il., tab., mapy - brož.

Největší poklady světa : nejznámější a nejvýznamnější poklady od dob starověkého Říma až po Cartiera. / [editor Gianni Guadalupi]. - Čestlice : Rebo Productions, 1999. - 333 s. : il., fot. - váz.

Němčina pro číšníky a kuchaře / Věra Höppnerová - V nakl. Scientia 2., přeprac. vyd. - Praha : Scientia, 2000. - 291 s. : tab., il. - brož.

Nitrátová směrnice EU jako nástroj pro omezování znečištění vod dusičnany ze zemědělských zdrojů : 16. seminář Aktuální otázky vodárenské biologie, 2.-3. února 2000. / Pavel Rosendorf, Hana Prchalová - Praha : Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, 2000. - Nestr. : tb. - Brož.

Obrábění II Díl 1. Fyzikálně mechanické zákonitosti procesu obrábění / Oldřich Bilík. - 2. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 131 s. : il., tab. - brož.


Odborný diář pracovníků ve vodním hospodářství, ochraně ovzduší, odpadovém hospodářství a příbuzných oborech 2000 - Stará Boleslav : REK, 1999. - 80 s. - brož.

Olomouc a černé umění : pamětní tisk k 500. výročí vytištění první knihy v Olomouci. / Bohuslav Smejkal ; [grafickými listy vyzdobil Stanislav Vymětal]. - Olomouc : Spolek českých bibliofilů, 1999. - Nestr. + 3 dvojlisty. - Brož.

Opravy plynovodů a přípojek z polyetylenu : technická pravidla. : schválena dne 15.4.1997.. - Praha : GAS, 1997. - 17 s. - brož.

Opravy plynovodů a přípojek z polyetylenu : technická pravidla. : schválena dne 15.4.1997.. - Praha : GAS, 1997. - 17 s. - brož.

Organische Leuchtdioden auf der Basis funktioneller Moleküle: Charakterisierung und Modellierung von Mehrschichtsystemen / Jörg Georg Staudigel. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - X, 166 s. : il. - Brož.

Označování plynovodů a přípojek : technická pravidla. : schválena dne 20.9.1996.. - Praha : GAS, 1996. - 12 s. - brož.

PALM III : pro manažery i fanoušky. : průvodce uživatele nejpopulárnějším mobilním zařízením. / Jindřich Klásek, Lukáš Mikšíček - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1999. - 324 s. : il. + CD-ROM. - brož.

Pečeme na vánoce : velká obrazová kniha o pečení. : věnečky, hvězdičky a křupavé pečivo snadno a rychle - krok za krokem v textu a obraze. / Regine Stonerová - Dotisk 1. vyd. - Praha : Svojtka & Co., 1999. - 99 s. : il. - brož.

Phonecards Atlantic Islands : 1985-2000. / Vlastislav Novotný - Hodonín : Vlastislav Novotný, 2000. - 75 s. : il. - brož.

Phonecards Atlantic Islands : 1985-2000. / Vlastislav Novotný - Hodonín : Vlastislav Novotný, 2000. - 75 s. : il. - brož.

Plnicí stanice stlačeného zemního plynu pro motorová vozidla : technická doporučení. : schválena dne 10.3.1998.. - Praha : GAS, 1998. - 18 s. - Brož.

Plnicí stanice stlačeného zemního plynu pro motorová vozidla : technická doporučení. : schválena dne 10.3.1998.. - Praha : GAS, 1998. - 18 s. - Brož.

Plnírny, přípravny, zkušebny a opravny kovových tlakových nádob k dopravě LPG : technická pravidla. : schválena dne 22.11.1996.. - Praha : GAS, 1996. - 17 s. - brož.

Plnírny, přípravny, zkušebny a opravny kovových tlakových nádob k dopravě LPG : technická pravidla. : schválena dne 22.11.1996.. - Praha : GAS, 1996. - 17 s. - brož.


Plynoměry. Umísťování, připojování a provoz : technická pravidla. : schválena dne 20.9.1996.. - Praha : GAS, 1996. - 12 s. - Brož.


Podlahy / Václav Hájek - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 81 s. : il. - brož.

Podvojné účetnictví 2000 - 7. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 224 s. : tab. - brož.

Polévky a kašičky pro nejmenší : vaříme zdravě pro kojence a batolata. : recepty a rady maminkám. / Judita Hofhanzlová - Vyd. 1. - Čestlice : Pavla Momčilová, 1999/2000. - 93 s., [8] s. obr. příl. : il. - brož.

Posuzování shody a odpovědnosti za výrobek : praktická příručka pro ředitele, jednatele a manažery jakosti. Základní dílo - Stav: březen 2000 včetně 5. aktualizace. / Helena Kowandová ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Použití měděných materiálů pro rozvod plynu : technická doporučení. : schválena dne 9.9.1997.. - Praha : GAS, 1997. - 11 s. - Brož.

Použití měděných materiálů pro rozvod plynu : technická doporučení. : schválena dne 9.9.1997.. - Praha : GAS, 1997. - 11 s. - Brož.

Pozemní stavitelství Díl 2. pro 2. ročník SPŠ stavebních / Václav Hájek ... [et al.] - Praha : Sobotáles, 1999. - 218 s. : il., tab. - brož.

Praktická příručka odpadového hospodářství : příručka pro podnikové ekology a referenty odpadového hospodářství. Základní dílo - stav: únor 2000 - včetně 8. aktualizací. / Bohumil Beneš ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Praktický průvodce světem 4x4 : všechno, co potřebujete vědět o výběru a využití vozu s pohonem čtyř kol. / [Fergus Smith, Petra Šmídová]. - Praha : Euro-Trax, 1999. - 141 s. : il., fot. - váz.

Praktický průvodce účetnictvím : příručka pro podnikatelskou sféru. Základní dílo včetně 15. aktualizací - stav: červen 1999. / Libuše Müllerová ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 3 diskety, 1 příl. - brož.

Pravidlo 80/20 : umění dosáhnout co nejlepších výsledků s co nejmenším úsilím. / Richard Koch - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 1999. - 244 s. : il. - brož.

Právní minimum pracovníka v bankovnictví Sv. 3. Bankovní finanční účetnictví a daně / Michal Cipra a kolektiv - 5. přeprac. vyd. - Praha : DTP system, 1999. - 653 s. : tab. - váz.

Problematika azbestu v životním prostředí : sborník semináře. : 5.10.1999, Praha. / [editor Olga Halousková] - 1. vyd. - PrahaChrudim : VŠCHT : Foster Bohemia, 1999. - 42 s. : il., tab. - brož.

Problematika důlních otřesů : dobývání uhlí v obtížných důlně geologických podmínkách. / Vladimír Petroš. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 59 s. : il., tab. - brož.


Projektování a výstavba vvtl plynovodů s provedením napěťové zkoušky : technická pravidla. : schválena dne 9.9.1997.. - Praha : GAS, 1997. - 27 s. - brož.


Projektování a výstavba vvtl plynovodů s provedením napěťové zkoušky : technická pravidla. : schválena dne 9.9.1997.. - Praha : GAS, 1997. - 27 s. - brož.

Projektový management / J. Skalický, Z. Vostracký - 2. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1996. - 188 s. : il. - brož.

Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových zařízení. Volba izolačních systémů : technická pravidla. : schválena dne 15.4.1997.. - Praha : GAS, 1997. - 27 s. - Brož.

Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových zařízení. Volba izolačních systémů : technická pravidla. : schválena dne 15.4.1997.. - Praha : GAS, 1997. - 27 s. - Brož.

Prozatímní elektrická zařízení a elektrická zařízení v pojízdných prostředcích / Zbyněk Urban - Vyd. 1. - Praha : IN-EL, 2000. - 105 s. : il. - brož.

Průmyslová energetika / František Hrdlička, Tomáš Dlouhý, Michal Kolovratník - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 2000. - 130 s. : obr. - brož.

Průmyslové inženýrství : nástroj restrukturalizace podniku. : 4. národní fórum o produktivitě. : sborník přednášek. : Zlín, 21. a 22. října 1999. - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - Nestr. : il. - brož.

Průmyslové inženýrství : nástroj restrukturalizace podniku. : 4. národní fórum o produktivitě. : sborník přednášek. : Zlín, 21. a 22. října 1999. - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - Nestr. : il. - brož.

Průvodce po veřejných informačních službách organizací resortu MŽP a spolupracujících organizací : (stav k 31.5.1999). / [zpracoval kolektiv autorů pod vedením Niny Vališové] - 8. upr. vyd. - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 1999. - 126 s. - brož.

Přechody přímé svařované pro plynovody DN 150 až DN 1000 do PN 40 : technická pravidla. : schválena dne 1.4.1996.. - Praha : GAS, 1996. - 8 s. - Brož.

Přechody přímé svařované pro plynovody DN 150 až DN 1000 do PN 40 : technická pravidla. : schválena dne 1.4.1996.. - Praha : GAS, 1996. - 8 s. - Brož.

Předpisy o výstavbě na území hl. m. Prahy Díl 1. / Jitka Kylarová. - Vyd. 1. - Praha : ABF, 1999. - 143 s., obr. příl. : tab., mapy. - Brož.

Přehled sazeb za poštovní služby ve vnitrostátním a mezinárodním styku a za službu postfax : Platí od 1. dubna 1997. - Praha : Česká pošta, 1997. - 13, 2, 14 s. : tab. - Brož.

Přenosové systémy dopravních prostředků / Jan Koreis - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999. - 136 s. : il. - brož.

Přepadová loď 16 / Edwin Palmer Hoyt - 1. vyd. - Praha : BETA, 1999. - 210 s. : il. - váz.


Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů : sborník přednášek. : Mariánské Lázně, 15.-17.6.1999.. - Vyd. 1. - Ostrava : Tanger, 1999. - 294 s. : il., fot., tab. - brož.


Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů : sborník přednášek. : Mariánské Lázně, 15.-17.6.1999.. - Vyd. 1. - Ostrava : Tanger, 1999. - 294 s. : il., fot., tab. - brož.

Příprava textů počítačem II / Pavel Herout - Vyd. 2. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1999. - 252 s. : il., tab. - brož.

Příručka českého a slovenského dopravce a řidiče v Německu / [zpracoval Ivo Machačka]. - Pardubice : Systemconsult, 2000. - 55 s. : il., tab. - brož.

Příručka pro truhláře / Wolfgang Nutsch a kol. - Praha : Sobotáles, 1999. - 540 s. : il. - váz.

Příručka pro zedníka / Karel Pendl, Josef Štrop, Otomar Tibitanzl - 4., přeprac. vyd. - Praha : Sobotáles, 1999. - 431 s. : il. - váz.

Příručka pro zkoušky elektrotechniků / Václav Honys - Vyd. 1. - Praha : IN-EL, 2000. - 147 s. : il. - brož.

Rady rady Vacátka aneb Kuchařka nejen hříšných lidí města pražského Jaroslava Marvana : s 333 recepty a 150 praktickými radami. / Jarmila Nová, Petr Nový - Praha : Eminent, 1999. - 191 s. : il. - váz.

Raketové modelářství 2. Soutěžní létání / zpracoval Josef Říha. - Praha : Tisk Expres, 2000. - 30 s., obr. příl. : il., fot. - brož.

Raketové modelářství 2. Soutěžní létání / zpracoval Josef Říha. - Praha : Tisk Expres, 2000. - 30 s., obr. příl. : il., fot. - brož.

Regelungstechnische Beiträge zum leistungsoptimalen Betrieb von Solaranlagen / Viktor Wesselak. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - III, 148 s. : il., fot., tab. - Brož.

Regulační stanice tlaku plynu umístěné pod úrovní terénu : technická pravidla. : schválena dne 9.9.1997.. - Praha : GAS, 1997. - 18 s. - Brož.

Regulátory tlaku plynu pro vstupní přetlak do 0,4 MPa. Umísťování a provoz : technická pravidla. : schválena dne 1.4.1996.. - Praha : GAS, 1996. - 11 s. - Brož.

Ročenka Střední školy pro knihkupce a nakladatelské pracovníky Školní rok 1998-1999. / [redakčně připravila Věra Zaviačičová, Hana Davidová]. - Praha : Jan Kanzelsberger, 2000. - 58 s. : il., fot. - brož.

Rodinné slavnosti ve skle Simax / odpovědný redaktor Luděk Neužil ; fotografie Jiří Poláček. - 1. vyd. - Praha : ALQ Plus, 1999. - 31 s. : il. -
Řeč těla jako účinný nástroj prodeje / Jan L. Wage - 4. vyd. - Praha : Management Press, 2000. - 116 s. : il. - brož.

Řešení aktuálních problémů účetnictví a daní v otázkách a odpovědích [25].. - Praha : Bilance, 2000. - 48 s. : tab. - brož.

Řízení jakosti podle norem ISO 9000 : praktická příručka pro ředitele a vedoucí útvaru řízení jakosti. Základní dílo - Stav: únor 2000 včetně 12. aktualizací. / Alois Fiala ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.


Řízení programovatelnými automaty II / Marie Martinásková, Ladislav Šmejkal - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 2000. - 72 s. : obr. - brož.

Sbírka řešených příkladů z provozu dep / Petr Škapa. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 59 s. : il., tab. - brož.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada elektrotechnická [F]. Roč. 5. 1999. Č. 1.. - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 212 s. : il., tab. - brož.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická [B]. Roč. 45. 1999. Č. 1.. - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 112 s. : il., tab. - brož

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní [C]. Roč. 43. 1997. Č. 3. Část dopravní. - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1997. - 56 s. : il., tab. - brož.

Schody v obrazech : více než 250 fotografií schodišť. / [Petr Havlíček]. - [Vítějeves] : Petr Havlíček, 1999. - 291 s., obr. příl. : il., fot. - váz.

Skladování, prodej a doprava tlakových nádob se zkapalněnými uhlovodíkovými plyny (LPG) : (vybavení a provoz skladů LPG bez omezení kapacity). : technická pravidla. : schválena dne 10.3.1998.. - Praha : GAS, 1998. - 18 s. - Brož.

Skladování, prodej a doprava tlakových nádob se zkapalněnými uhlovodíkovými plyny (LPG) : (vybavení a provoz skladů LPG bez omezení kapacity). : technická pravidla. : schválena dne 10.3.1998.. - Praha : GAS, 1998. - 18 s. - Brož.

Slovník technických památek Blanenska / Jiří Jaroš - Blansko : Muzeum Blansko, 2000. - 92 s., 8 s. obr. příl., 11 obr. na příl., [16] s. barev. il. na příl. - Brož.

Slovník technických památek Blanenska / Jiří Jaroš - Blansko : Muzeum Blansko, 2000. - 92 s., 8 s. obr. příl., 11 obr. na příl., [16] s. barev. il. na příl. - Brož.

Sluneční energie : využití ve skleníku s optickými rastry. / editor Vladimír Jirka. - Třeboň : [Botanický ústav AV ČR], 1999. - 85 s., obr. příl. : il. + 1. barev. příl.. - Brož.

Sluneční energie : využití ve skleníku s optickými rastry. / editor Vladimír Jirka. - Třeboň : [Botanický ústav AV ČR], 1999. - 85 s., obr. příl. : il. + 1. barev. příl.. - Brož.

SMT : technologie povrchové montáže. / Martin Abel - Pardubice : Platan, 2000. - 246 s. : tab., il. - brož.

Speciality myslivecké a rybářské kuchyně / Dušan Častloš, Zdenka Horecká - Ostrava : Knižní expres, 2000?. - 107 s., [8] s. barev. il. - brož.

Speciality sladké kuchyně : koláče, zákusky, dorty, dezerty.... / Svatava Poncová - Ostrava : Knižní expres, 1999?. - 103 s. : barev. il. - brož.


Stavební geodézie 10 / Mojmír Švec, Pavel Hánek - Vyd. 2. - Praha : ČVUT, 1999. - 175 s. : obr. - brož.

Stíhací letadla : 1939-45. : Itálie, Francie, SSSR, Československo, Polsko, Holandsko, Švédsko, Austrálie. / Zbyněk Válka - Olomouc : Votobia, 1999. - 95 s., [36] s. barev. il. : il., tab. - brož.

Stíhací peruť na Guadalcanalu / Max Brand ; [z anglického originálu] přeložil Jiří Dejl. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1999. - 169 s., [8] s. il. - váz.

Strojírenská technologie II : pro strojírenské učební obory. / Otakar Bothe - 6., upr. vyd. - Praha : Sobotáles, 1999. - 163 s. : il. - brož.

Strojní zařízení pro stavební práce / Antonín Vaněk - 2., přeprac. vyd. - Praha : Sobotáles, 1999. - 301 s. : il., tab. - brož.

Strojní zařízení pro stavební práce / Antonín Vaněk - 2., přeprac. vyd. - Praha : Sobotáles, 1999. - 301 s. : il., tab. - brož.

Strutex - Struktura a strukturní mechanika textilií : 6. národní konference. : prosinec 1999 v posluchárně M Technická univerzita v Liberci, areál kolejí Harcov. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 1999. - 391 s. : il., tab. - brož.

Svět pod barevnými křídly / Břetislav Ditrych - Vyd. 2., rozšířené - Praha : Euromedia Group : Knižní klub, 1999. - 168 s. : fot. - váz.

Šijeme zvířátka a hračky / Marie Brahová - Vyd. 1. - Náchod : Nakladatelství, zásilková služba, 2000. - 28 s. : il. - Brož.

Tah střelcem : šest let po boku Lubomíra Soudka. / Jaroslav Hudec - Praha : HAK, 1999. - 173 s. : il. - brož.

Technické podmínky provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích : (informační sborník). : zákon č. 38/1995 Sb., Vyhláška č. 102/1995 Sb., Anotace předpisů EHK OSN. 6. aktualizační doplněk. Únor 2000. - Praha : Kodex, 2000. - Přeruš. str. - Brož.

Technické podmínky provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích : (informační sborník). : zákon č. 38/1995 Sb., Vyhláška č. 102/1995 Sb., Anotace předpisů EHK OSN. 6. aktualizační doplněk. Únor 2000. - Praha : Kodex, 2000. - Přeruš. str. - Brož.

Technický slovník portugalsko-český, česko-portugalský / Jindřich Šupík - Vyd. 1. - Brno : Antonín Pasienka, 1999. - 578 s. - váz.

Technologie čištění průmyslových odpadních vod po roce 2000 : sborník přednášek. / editor Petr Hlavínek - Vyd. 1. - Brno : NOEL 2000, 1999. - 81 s. : il. - brož.


Technologie přípravy pokrmů 2 : učebnice pro střední odborná učiliště, učební obory kuchař-kuchařka, kuchař-číšník, číšník-servírka a pro hotelové školy. / Hana Sedláčková-Pačová. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1999. - 93 s., 32 obr. na příl. : il., fot. - brož.


Technologie ropy : alternativní paliva. / Václav Roubíček, Vratislav Rábl. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 267 s. : tab. - brož.

Technologie staveb 10 : (zemní práce, betonářské práce). : cvičení. / Václav Pospíchal, Pavel Neumann. - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 1999. - 120 s. : il., tab. - brož.

Teoretická elektroenergetika / Stanislav Rusek. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 60 s. : il. - brož.

Termomechanické vlastnosti žáruvzdorných materiálů / František Tomšů - Praha : Silikátová společnost ČR, 1999. - 58 s. : il. - Brož.

Těžba uhlí, problém prostředí, modernita : jak ovlivnila ekologická výzva organizaci jedné ostravské šachty. / Libor Musil - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita : Georgetown, 1999. - 257 s. - Masarykova univerzita, brož.

The Attitudes of Young German and Canadian Adults Toward Older Drivers / Birgit Pianosi. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - XVII, 141 s. : il., tab. - Brož.

Tvarovky T 90° svařované pro plynovody. Stavební rozměry a konstrukční požadavky : technická pravidla. : schválena dne 1.4.1996.. - Praha : GAS, 1996. - 18 s. - Brož.

Tvarovky T 90° svařované pro plynovody. Stavební rozměry a konstrukční požadavky : technická pravidla. : schválena dne 1.4.1996.. - Praha : GAS, 1996. - 18 s. - Brož.

Tvařitelnost a nekonvenční metody ve tváření Část 2. Nekonvenční metody ve tváření / Jiří Petruželka. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - Přeruš. str. : il. + 1 příl. - brož.

Ubavit se k smrti : veřejná komunikace ve věku zábavy. / Neil Postman - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 1999. - 190 s. - brož.

Umění prodávat / Jiří Rezek, Alena Filipová - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 163 s. : tab. - brož.

Umísťování a provoz spotřebičů spalujících zkapalněné uhlovodíkové plyny v prostorách pod úrovní terénu : technická doporučení. : schválena dne 20.9.1996.. - Praha : GAS, 1996. - 12 s. - Brož.

Účetní a daňové doklady : vzory písemností. : podle právního stavu k 1. 1. 2000. / Jindřich Trupl, Daniel Horad. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 133 s. : tab. - brož.

Účetní závěrka '99 : aktuální účetní a daňové problémy, praktické rady, cash - flow, podvojné účetnictví. / Jiří Škampa ... [et al.] - 1. vyd. - Ostrava : Sagit, 1999. - 399 s. : tab. - brož.

Účtování kursovních rozdílů / Alena Mrkvičková - Praha : Bilance, 2000. - 48 s. - brož.

Úřední oceňování majetku : zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku. : vyhláška Ministerstva financí č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění vyhlášky č. 127/1999 Sb.. : úplné znění. : komentář. / Albert Bradáč, Pavel Krejčíř, Alena Hallerová - Brno : CERM, 1999. - 258 s. : tab. - brož.


Vaříme zdravě, chutně a hospodárně / Joza Břízová, Maryna Klimentová a kolektiv - Vyd. 18., přeprac. a dopl., v nakl. Ikar 1.. - Praha : Ikar, 1999. - 502 s., [32] s. barev. il. - váz.

Válka letadlových lodí / Edwin Palmer Hoyt - Vyd. 1. - Praha : BETA, 1999. - 150 s., [16] s. il. - váz.

Válka ve vzduchu / Stephen Coonts ; [z anglického originálu přeložil Karel Franczyk a Dalibor Míček]. - 1. vyd. - Ostrava : Oldag, 1999. - 264 s. - váz.

Vánoční pečivo : snadno a rychle. / Ludvík Bláha, Jaroslava Stejskalová. - Čes. vyd. 4. - [Praha] : Svojtka & Co., 1999. - 35 s. : il., fot. - brož.

Vedení mateřské školy 11. aktualizace. / Zdena Krýsová ...[et al.]. - Praha : Josef Raabe, 2000. - Přeruš. str. - brož.

Vedení školy 15. aktualizace. / Zdeněk Jonák ...[et al.]. - Praha : Josef Raabe, 2000. - Přeruš. str. - brož.

Velká kniha pro malé mistry 5. / Inge Hübersová-Keminková, Wilma Kottkeová. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1999. - 111 s. : il., fot. + 1 příl. - váz.

Vestavěné skříně : snadno a rychle. / Wolf Dietrich Laatzen - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 2000. - 127 s. : il. - váz.

Vizovické pečivo včera i dnes / Marie Brahová - Náchod : Nakladatelství, zásilková služba, 1999. - 28 s. : fot. - Brož.

Vlastnosti a technologie materiálů : cvičení. / Jan Kousal ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 2000. - 59 s. : obr. - brož.

Volání zlata : sté výročí zlaté horečky na Yukonu. / René J. Tesař - Vyd. 1. - Praha : NS Svoboda, 1999. - 181 s., il. příl. - brož.

Volání zlata : sté výročí zlaté horečky na Yukonu. / René J. Tesař - Vyd. 1. - Praha : NS Svoboda, 1999. - 181 s., il. příl. - brož.

Vůně čaje / Jana Arcimovičová, Pavel Valíček. - 2. dopl. vyd. - Benešov : Start, 2000. - 145 s., obr. příl. : il., fot. - váz.

Vyústění odtahů spalin od spotřebičů na plynná paliva na venkovní zdi (fasádě) : technická pravidla. : schválena dne 20.9.1996.. - Praha : GAS, 1996. - 14 s. - brož.

Vyústění odtahů spalin od spotřebičů na plynná paliva na venkovní zdi (fasádě) : technická pravidla. : schválena dne 20.9.1996.. - Praha : GAS, 1996. - 14 s. - brož.


Výkaz cash flow a finanční analýza / Helena Vorbová. - 2. dopl. vyd. - Praha : Linde, 1999. - 159 s. + 8 příl. - brož.


Výroba dýh a překližovaných materiálů II / Pavel Král, Jaroslav Hrázský. - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2000. - 116 s. : il. - brož.

Výrobce a prodejce potravin : praktická příručka. : označování, posuzování shody, systém kritických bodů, prodej. 5. aktualizace - únor 2000. / Bedřich Škopek ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 4 diskety. + 1 příl. - brož.

Výsledky zpracování ročních výkazů nefinančních podniků a domácností za rok 1998.. - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 94 s. : tab. - Brož.

XIV. konference elektroocelářů a mimopecní zpracování oceli : sborník přednášek. : Rožnov pod Radhoštěm, 7.-8.4.1999.. - Vyd. 1. - Ostrava : Tanger, 1999. - 190 s. : il., fot., tab. - brož.

XXXIII. seminář o tenzidech a detergentech : sborník přednášek. : Seč, 1.-3. listopadu 1999. / uspořadatelé Jaromír Kalous, Karel Vytřas - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999. - 143 s. : il., tab. - brož.

Zakládání staveb : 27. konference. : sborník příspěvků. : 8.-9.11.1999, Brno. - Brno : CERM, 1999. - 215 s. : il. - brož.

Zařízení na zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG) v užitných prostorách vozidel, v přívěsech a maringotkách : technická pravidla. : schválena dne 30.1.1998.. - Praha : GAS, 1998. - 12 s. - Brož.

Zařízení na zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG) v užitných prostorách vozidel, v přívěsech a maringotkách : technická pravidla. : schválena dne 30.1.1998.. - Praha : GAS, 1998. - 12 s. - Brož.

Zařízení pro filtraci plynu : technická pravidla. : schválena dne 30.1.1998.. - Praha : GAS, 1998. - 11 s. - brož.

Zateplování budov / Jiří Šála - 1. vyd. - Praha : GRADA Publishing, 2000. - 163 s. : il. - brož.

Základy podvojného účetnictví Díl 2. Finanční účetnictví podnikatelů / Vladimír Munzar, Hana Březinová, Ludmila Muzikářová. - Vyd. 1. - Praha : Bilance, 1999. - 222 s. : tab. - brož.

Zákon o technických požadavcích na výrobky a předpisy souvisící : poznámkové vydání. / Helena Kowandová, Tomáš Weber - 2., dopl. a přeprac. vyd. - Praha : Linde, 1999. - 513 s. : tab. - brož.

Zákon o technických požadavcích na výrobky a předpisy souvisící : poznámkové vydání. / Helena Kowandová, Tomáš Weber - 2., dopl. a přeprac. vyd. - Praha : Linde, 1999. - 513 s. : tab. - brož.


Zbraně : mezinárodní encyklopedie. : od roku 5000 př.n.l. do roku 2000. / [Alan Cheung ... et al.]. - Praha : Svojtka & Co., 1999. - 336 s. : il. - váz.


Zelené koření I : pěstované druhy. / text Dagmar Lánská ; foto Milan Zemina. - Praha : Lidové noviny, 1999. - 163 s. : il., fot. - váz.

Zlatá kniha parfémů / John Oakes. - Vyd. 1. - Praha : Dita, 1998. - 336 s. - váz.

Znamení doby : plakát střední a východní Evropy 1945-1995. : Pražákův palác Moravské galerie v Brně, 17.11.1999-30.1.2000. : [Katalog výstavy. / text katalogu James Aulich a Marta Sylvestrová-Jamborová] - Brno : Moravská galerie, 1999. - 30 s. : il. - brož.

100 nej... : (největší a nejúspěšnější firmy v České republice). Roč. 5.. - Praha : Top Press, 1999. - 207 s. - váz.

21. mezinárodní kongres IWSA : Madrid, 20.-26.9.1997. / editor Ladislav Žáček ... [et al.]. - [Jílové u Prahy] : [FACOM], 1998. - 80 s. : il., tab., grafy. - Brož.

7. Organon (podzim '99) : sborník přednášek. : seminář na téma organizace řízení. : 24. listopadu 1999. - Vyd. 1. - Praha : Český komitét pro vědecké řízení, 1999. - Přeruš. str : il., tab. - váz.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.08.2019 09:32
TOPlist