Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2000 (březen-duben) - I. Přírodní vědy

za březen-duben 2000

Acta Musei Moraviae - Scientiae geologicae 84. 1999.. - Brno : Moravské zemské muzeum, 1999. - 186 s. : il., fot., tab. - brož.

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis : Facultas rerum naturalium. [147]. Geologica. 36. - 1st Ed. - Olomouc : Palacký University Press, 1999. - 89 s. : il., fot., tab. - brož.

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis : Facultas rerum naturalium. [148]. Biologica. 37. - 1st Ed. - Olomouc : Palacký University Press, 1999. - 123 s. : il., fot., tab. - brož.

Advances in Chemical Physics Vol. 110. / edited by I. Prigogine, Stuart A. Rice. - New York : John Wiley, 1999. - IX, 557 s. : il., tab. - váz.

Advances in Physical Organic Chemistry Vol. 33. Cumulative Title, Author and Cited Author (A-J) Index, Including Table of Contents, Vol. 1-32. - London : Academic Press, 2000. - 250 s. - váz.

Advances in Physical Organic Chemistry Vol. 34. Cumulative Cited Author (K-Z) Index. - London : Academic Press, 2000. - 249 s. - váz.

AETR : pravidla práce osádek v mezinárodní silniční dopravě. : povinnosti dopravce a řidiče. : tachografy a jejich použití. / [zpracoval Ivo Machačka] - 2. vyd. - Pardubice : Bertelsmann Media : Systemconsult, 1999. - 85 s. - brož.

Aktuální otázky vodárenské biologie : sborník semináře. : [Praha, 2. a 3. února 2000]. / [redakce Vladimír Sládeček] - Praha : Pobočka České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti, 2000. - 159 s. : il., tab. - brož.

Algebra : učebnice pro 8. ročník. / Zdena Rosecká a kol. - Brno : Nová škola, c1999. - 111 s. : il. - brož.

Alkylphosphonsäuren als molekulare Haftvermittler für Aluminium und Zinkwerkstoffe / Christian Jung. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - IV, 133 s. : il., tab. - Brož.

Alluvial-Lacustrine Red Beds in Upper Paleozoic Continental Basins, Bohemian Massif, Czech Republic / Jiří Pešek, Vladimír Skoček. - 1st Ed. - Prague : Czech Geological Survey, 1999. - 28 s., 16 obr. na příl. : il., fot., tab. - brož.

Analyse und Entwurf diffraktiver Elemente mit Subwellenlängenstrukturen / Martin Peter Collischon. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - 102 s. : il., fot. - Brož.

Anorganická analýza v životním prostředí : Komorní Lhotka, 20.-23.9.1999. : sborník přednášek ze semináře. - Český Těšín : 2 THETA, 1999. - 188 s. : il., tab. - brož.

ASIS 1999 : Advanced Simulation of Systems. : Proceedings of 21st International Colloquium. : Krnov, 14.-16.9.1999. / edited by Jan Štefan. - 1st Ed. - Ostrava : MARQ., 1999. - 411 s. : il., fot., tab. - brož.

Atlas hnízdního rozšíření ptáků Krkonoš : (1991-1994). / Jiří Flousek, Bozena Gramsz. - Vrchlabí : Správa Krkonošského národního parku, 1999. - 424 s. : il., fot., tab., mapy. - brož.


Atomare und elektronische Struktur epitaktischer Kobalt- und Eisenschichten auf der Kupfer(100)-Oberfläche untersucht mit verschiedenen Techniken der Photoelektronen-Spektroskopie / Ulrich Günter Thomann. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - 141 s. : il., fot., tab. - Brož.

Aufbereitung organisch belasteter Abwässer durch Elektrolyse / Stephan Konrad Koetzner. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - 137 s. : il., tab. - Brož.

A Polysilicon Piezoresistive Pressure Sensor for the Simultaneous Wind Velocity and Direction Measurement / Mohammad-Reza Omidi. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - VIII, 115 s. : il., fot., tab. - brož.

Bibliografia základnej kaktusárskej literatúry : 1945-1992. / Juraj Labanc. - Brno : Květen, [2000]. - 214 s. - brož.

Biologická olympiáda : školní kolo. : kategorie A, B. : informace a pokyny pro organizátory, zadání soutěžních úkolů, autorská řešení a bodová hodnocení. Roč. 34. 1999-2000. / [J. Škorníčková ...et al.]. - Praha : Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 1999. - Přeruš. str. - brož.

Chameleoni a gekoni : příručka pro teraristy. / Richard Kraus, Miroslav Kocián - 2., dopl. vyd. - Frenštát pod Radhoštěm : Polaris, 1999. - 221 s., 26 obr. na příl. : il., tab. - brož.

Chemie krok za krokem / Martin Bílek, Jiří Rychtera. - 1. vyd. - Praha : Moby Dick, 1999. - 198 s. : il., fot., tab. + 1 příl. - váz.

Chemie pro 9. ročník zvláštní školy / Pavel Beneš, Václav Pumpr. - 2. vyd. - Praha : Parta, 1997. - 47 s. : il. - brož.

Cvičení z EMM I. pro distanční studium / Jan Získal. - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2000. - Nestr. : tab. - brož.

C4 Plant Biology / edited by Rowan F. Sage, Russell K. Monson. - San Diego : Academic Press, 1999. - XV, 596 s. : il., tab. - váz.

Činčily jako domácí zvířata : jak o ně správně pečovat a jak jim porozumět. : rady odborníka ke správnému chovu. / Maike Röder-Thiedeová. - Čes. vyd. 1. - Praha : Jan Vašut, 1999. - 63 s. : il., fot. - brož.

Člověk a zvíře / Zdeněk Veselovský - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2000. - 246 s., 87 il. na příl. : il. - váz.

Člověk - psychosomatická bytost : k problému lidské sebereflexe. / Božena Buchtová a kol. - 2., přeprac. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 223 s. : il. - brož.

Das hitzeinduzierte hifAB Operon aus Bacillus subtilis / Christine Ostertag-Henning. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - III, 131 s. : il., tab. - Brož.

Der Einfluss von Protonen auf die Zyklovoltammogramme aromatischer Aminoverbindungen im organischen Lösungsmittel / Birgit Weidinger. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - 185 s. : il., tab. - Brož.


Diptera of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO 2. / edited by Rudolf Rozkošný, Jaromír Vaňhara. - Brno : Masaryk University, 1999. - S. 230-458. : tab. + 1 příl. - brož.

Documenta geonica 1998.. - Prague : Peres, 1999. - 106 s. - brož.

Documenta geonica 1999.. - Prague : Peres, 1999. - 352 s. : il., fot., tab. - brož.

Dynamics of Machines 2000 : national colloquim with international participation. : February 8 - 9, 2000, Prague, Czech Republic. : proceedings. / [editor I. Dobiáš] - Praha : Ústav termomechaniky AV ČR, 2000. - 260 s. : il. - brož.

Ein Sensor auf Basis des anisotropen magnetoresistiven Effekts / Klemens Gintner. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - IV, 160 s. : il., tab. - Brož.

Ekologické formy hospodaření v krajině / Jaroslava Vráblíková ... [et al.] - 1. vyd. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 1999. - 158 s. : tab. - brož.

Ekonomické aspekty statistických přejímek : kontrola jakosti měřením a srovnáváním, riziko dodavatele a odběratele, náklady na kontrolu. / Jindřich Klůfa - 1. vyd. - Praha : Ekopress, 1999. - 164 s. : il., tab. - brož.

Elektrochemische Aufbereitung eines mit Sprengstoffen belasteten Industrieabwassers - vom Labormassstab zur Pilotanlage / Tanja Engelhardt. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - 141 s. : il., tab. - Brož.

Encyklopedie teraristiky / Eugene Bruins. - Čestlice : Rebo Productions, 1999. - 317 s. : fot. - váz.

Entstehung und Stabilität von Rotoren in erregbaren Medien / Volker Lang. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - 110 s. : il., fot. - Brož.

Entwicklung chromatographisch - spektroskopischer Methoden zur Bewertung flammgeschützter Kunststoffe / Michael Riess. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - VIII, 114 s. : il., fot., tab. - Brož.

Entwicklung hochohmiger Dickschicht-Widerstandspasten für mikroelektronische Hybridschaltungen / Chong Wang. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - II, 129 s. : il., tab. - brož.

Entwicklung und Einsatz computergestützter Methoden zur Ermittlung struktureller Ähnlichkeiten: Analyse biologisch relevanter Ligand-Rezeptor Wechselwirkungen / Sandra Handschuh. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - VI, 154 s., příl. : il., fot., tab. - Brož.

Environmental Education and Training in the European Union and Other Countries / [Jiří Kulich, Miroslav Lupač, Alena Reitschmiedová]. - Prague : Ministry of the Environment of the Czech Republic, 1999. - 57 s., tb. příl. : il., fot., tab. - brož.


Environmental Legislation : [Environment, Impact Assessment, Forests, Nature and Landscape, Water, Air Protection, Waste Disposal]. - Prague : Trade Links, 1999. - 374 s. - Brož.


Evropské stromy / Václav Větvička - Vyd. 1. - Praha : Aventinum, 1999. - 216 s. : il. - váz.

Extrémní hydrologické jevy v povodích : sborník příspěvků z Workshopu '99 ke grantovému projektu Grantové agentury České republiky, reg. č. 103/99/1470 konaného dne 25. října 1999 v Praze. / [redakce Adolf Patera ...[et al.] - Praha : České vysoké učení technické, 1999. - 257 s. - brož.

Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998 / Karel Kubát, Čestmír Ondráček ... [et al.] ; red. Iva Machová. - Česká Lípa : Severočeská pobočka České botanické společnosti, 1999. - 134 s. : il. - brož.

Fluoreszenzspektroskopische Untersuchung der Struktur-/Wechselwirkungseigenschaften von Huminstoffen und polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen / Ute Zimmermann. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - X, 237 s. : il., tab. - Brož.

Funktionalisierung von [(e6-Aren)(e4-Cyclooctadien)Ru(0)]-Verbindungen durch gezielten Seitenkettenaufbau am e6-gebundenen Aren / Stefan Neumann. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - 104 s. : il., tab. - Brož.

Funktionelle und biochemische Analyse des Hitzeschockproteins HifA aus Bacillus subtilis / Oliver Hans-Jürgen Schrögel. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - VI, 89 s. : il., fot., tab. - Brož.

Galileo Galilei : legenda moderní vědy. / Josef Smolka. - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 2000. - 60 s., obr. příl. : il., fot. - brož.

Genomika: krok do 21. století : [aula Filozofické fakulty UP, 11. listopadu 1998]. : 5. výroční přednáška k poctě J.L. Fischera. / Václav Pačes - Vyd. 1. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1999. - 24 s. - brož.

Geochemical prospecting methods and their environmental applications : Unesco/IGCP 429 Postgraduate Training course. : textbook. / edited Jan Pašava and Bohdan Kříbek - 1st Ed. - Prague : Czech Geological Survey, 1999. - 132 s. : il., tab. - brož.

Geodézie : příručka katastru nemovitostí. / Jelena Vitásková, Miroslav Matějík - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. - 71 s. : tab., mapy - brož.

Geografické informační systémy a zpracování obrazů / Dana Klimešová - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1999. - 92 s. : il. - brož.

Geografie - Geologie Č. 7.. - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1999. - 154 s. : il., fot., tab. - brož.

Geologická bibliografie České republiky za rok. Abstrakta 1998. / Marie Baborská ...[et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Český geologický ústav, 1999. - 213 s. - brož.

Geologické památky Prahy : proterozoikum a starší prvohory. / Jiří Kříž - Vyd. 1. - Praha : Český geologický ústav, 1999. - 278 s., 16 obr. příl. : il., mp. + 1 mp.. - váz.

Geometrie / Zdena Rosecká, Arnošt Míček - Brno : Nová škola, 1999. - 110 s. : il. - brož.


Geometrie : pracovní sešit k učebnici Geometrie 8. / Zdena Rosecká a kol. - Brno : Nová škola, c1999. - 48 s. : il. - brož.

Herba Mythologica / Petr Osvald. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1999. - 63 s. - váz.

Hlenky, houby, řasy / Jan Špaček - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 134 s. : il. - brož.

Houby / Jaroslav Klán ; ilustrace Bohumil Vančura. - 1. čes. vyd. - Praha : Aventinum, 1999. - 223 s. : il. - váz.

Hra s možnostmi : esej o různosti života. / Francois Jacob. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1999. - 78 s. - váz.

Hydrologická bibliografie za rok 52. 1998.. - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., 1999. - VIII, 301 s. - brož.

Imunologie : minimum pro praxi. / Jiřina Bartůňková, Anna Šedivá. - Vyd. 2. - Praha : Triton, 1999. - 95 s. : tab. - brož.

Infrarot-Bildaufnahme mit starrenden Detektormatrizen : Gütekriterien für Kamerasysteme. : Anwendungsbeispiel für thermosensorische Defektlokalisierung. / Werner Jürgen Gross. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - III, 134 s. : il., fot., tab. - Brož.

Innovatives Einfrierverfahren zur Minimierung der Prozesszeit von Gefriertrocknungszyklen / Martin Kramer. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - VIII, 132 s. : il., fot., tab. - Brož.

Institute of Experimental Botany of the Academy of Sciences of the Czech Republic : Research Report. 1998-1999.. - Prague : Institute of Experimental Botany of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 1999. - 54 s. : il., fot., tab. - Brož.

Intense Electron Beams Produced in High Voltage Transient Hollow-Cathode Discharges: Comparative Fundamental Studies and Applications / Eduard Liviu Dewald. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - 118 s. : il., fot., tab. - Brož.

ISM '99 : Information Systems Modelling. : Proceedings of the 2nd Workshop. : Rožnov pod Radhoštěm, 27.-29.4.1999. / edited by Tomáš Hruška. - 1st Ed. - Ostrava : MARQ., 1999. - 219 s. : il., tab. - brož.

Jak chránit životní prostředí při územním plánování a povolování staveb / Pavel Černý, Pavel Doucha - Vyd. 1. - Brno : Ekologický právní servis, 1999. - 90 s. - brož.

Jak jsme na tom s životním prostředím v okrese Jihlava / Jiří Kos ... [et al.] - 1. vyd. - Jihlava : Idea, 1999. - 53 s. : tab., grafy. - Brož.

Kalendář duše / Rudolf Steiner ; meditační úvody a překlad Zdeněk Váňa. - [Samotišky] : Michael, 1999. - 116 s. - váz.


Katalog sbírky brouků 2. Coleoptera. Carabidae: Pterostichini / Magdaléna Roháčová. - Frýdek-Místek : Muzeum Beskyd, 1999. - 14 s., příl. - brož.


Katastr nemovitostí : podle stavu k 5.11.1999. - Ostrava : Sagit, 1999. - 128 s. : il., tab. - brož.

Klinická biochemie / Jaroslav Racek ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Galén, 1999. - 317 s. : il., tab. - Karolinum, váz.

Kolínsko - území s archeologickými nálezy : výstava. - Kolín : Regionální muzeum, [1999?]. - 48 s. : il., mapy - brož.

Konference z geometrie a počítačové grafiky '99 : sborník. : hotel Zadov, Zadov na Šumavě 13. - 17.9.1999. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1999. - 142 s. : il. - brož.

Korely : jak o ně správně pečovat a porozumět jim. : odborné rady pro správný chov. / Annette Wolterová. - Čes. vyd. 1. - Praha : Jan Vašut, 1999. - 60 s. : il., fot. - brož.

Křivky a plochy technické praxe / Milan Doležal, Jiří Poláček. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 83 s. : il. - brož.

K problematice měření v humanitních vědách / Zdeněk Půlpán. - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2000. - 187 s. : il. - brož.

Laboratorní cvičení k učebnici Chemie krok za krokem / Martin Bílek, Jiří Rychtera. - 1. vyd. - Praha : Moby Dick, 1999. - 43 s. : il., fot., tab. - brož.

Laboratory experiments in physics / Vítězslav Vydra, Šárka Hošková - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 2000. - 98 s. : obr. - brož.

Life and work of Vojtěch Jarník / [editor Břetislav Novák] - 1st ed. - Prague : Prometheus, 1999. - 197 s. - brož.

Lineární algebra zaměřená na numerickou analýzu / František Šik - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 177 s. - brož.

Lineární rovnice, slovní úlohy : pracovní sešit k učebnici Algebra 8. / [Zdena Rosecká a kol.] - Brno : Nová škola, 1999. - 48 s. : il. - brož.

Lunační cyklus : klíč k chápání osobnosti. / Dane Rudhyar. Lunační proces v astrologické praxi / Leyla Rael Rudhyar. - Praha : Půdorys, 1999. - 185 s. : il. - váz.

Magické rostliny aneb Byliny od A do Z / Susan Lavenderová a Anna Franklinová - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1999. - 460 s. - váz.

MANAM '99 : Modeling in Manager Work. : Proceedings of the Workshop. : Rožnov pod Radhoštěm, 27.-29.4.1999. / edited by Milan Brejcha, Jan Štefan. - 1st Ed. - Ostrava : MARQ., 1999. - 145 s. : il., tab. - brož.


Matematické oříšky I / Miroslav Nekvinda, Jaroslav Vild - 2. opr. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 1999. - 96 s. : il. - brož.


Matematika pro chemiky / Jan Osička - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 213 s. - brož.

Matematika pro 8. ročník základní školy 2. Lineární rovnice, Základy statistiky / Oldřich Odvárko, Jiří Kadleček. - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 1999. - 71 s. - brož.

Matematika 6 : pracovní sešit. Část 1. / Josef Molnár ... [et al.] - Olomouc : Prodos, 1998. - 88 s. : il., tab. - brož.

Matematika : dívej se a počítej. : učebnice pro 1. ročník základní školy. / Zdena Rosecká a kolektiv - Vyd. 1. - Brno : Nová škola, c1999. - 109 s. : il. - brož.

Mathematics for Physical Chemistry / Robert G. Mortimer. - 2nd Ed. - San Diego : Academic Press, 1999. - XII, 444 s. : tab. - brož.

Max Planck : hledač absolutna. / Igor Jex. - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 2000. - 56 s., obr. příl. : il., fot. - brož.

Mechanistische Aufklärung biologisch relevanter intermolekularer Elektronentransferreaktionen unter Anwendung von Hochdruckmethoden / Manuela Körner. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - 175 s. : il., tab. - Brož.

Medicína katastrof a hromadných neštěstí / Jiří Štětina ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 429 s., barev. il. na příl. : il. - brož.

Metastable Liquids : Concepts and Principles. / Pablo G. Debenedetti. - Princeton : Princeton University Press, 1996. - XIV, 411 s. : il., tab. - váz.

Měření vědomostí a dovedností : nová koncepce hodnocení žáků. - [Praha] : Tauris, 1999. - 76 s. : il., tab. - brož.

Mineralogické lokality okolí Kutné Hory / Petr Pauliš - Kutná Hora : Kuttna, 1999. - 76 s. : il., mapy - brož.

Monitorování cizorodých látek v životním prostředí : seminář mladých badatelů, Podivice, 31. března - 1. dubna 1999. / editoři Karel Vytřas ... [et al.] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999. - 175 s. : il., tab. - brož.

MOSIS '99 : Modelling and Simulation of Systems. : 33rd Spring International Conference. : Rožnov pod Radhoštěm, 27.-29.4.1999. : Proceedings of the Conference. Vol. 1. / edited by Jan Štefan. - 1st Ed. - Ostrava : MARQ., 1999. - 289 s. : il. - brož.

MOSIS '99 : Modelling and Simulation of Systems. : 33rd Spring International Conference. : Rožnov pod Radhoštěm, 27.-29.4.1999. : Proceedings of the Conference. Vol. 2. / edited by Jan Štefan. - 1st Ed. - Ostrava : MARQ., 1999. - 273 s. : il. - brož.


Multiple Scale Analysis of Spatial Branching Processes under the Palm Distribution / Anita Winter. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - 112 s. - Brož.


Muzeum a současnost : řada přírodovědná. Roč. 14. 2000.. - Roztoky u Prahy : Středočeské muzeum, 2000. - 162 s. : il., tab. - brož.

Naše houby : 52 druhů nejsbíranějších jedlých a nejnebezpečnějších jedovatých hub. / Josef a Marie Erhartovi - 1. vyd. - Sušice : Radovan Rebstöck, 2000. - Nestr. : il. - brož.

Návrh některých programových systémů pracujících v reálném čase / Michal Jankovský. - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 30 s. - brož.

Návrh obecné metodiky pro sestavování matematických modelů kvality vody v síti vodních toků : konaného dne 24. listopadu1999 v Brně. : sborník ze semináře. / [sestavili Tomáš Julínek, Jaromír Říha] - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 177 s. : il., tab., mapy - brož.

Nedoceněné bohatství / František Jelínek - Praha : Ministerstvo životního prostředí ČR, 1999. - 111 s., 16 s. barev. obr. příl. - brož.

Nerosty cíno-wolframových ložisek Slavkovského lesa / Pavel Beran. - Vyd. 1. - Sokolov : Okresní muzeum a knihovna, 1999. - 287 s. : il., fot., tab. - Váz.

Nitrátová směrnice EU jako nástroj pro omezování znečištění vod dusičnany ze zemědělských zdrojů : 16. seminář Aktuální otázky vodárenské biologie, 2.-3. února 2000. / Pavel Rosendorf, Hana Prchalová - Praha : Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, 2000. - Nestr. : tb. - Brož.

Niva z multidisciplinárního pohledu III : sborník rozšířených abstrakt ke 3. semináři konanému 20.10. 1999 v Geodestu v Brně. / [editor: Vladimír Řehořek] - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 66 s. : il. - Brož.

Nové směry vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti v oblasti kvantitativních metod : sborník příspěvků z Mezinárodní vědecké konference kateder statistiky a systémové a operační analýzy. : Poděbrady 20. - 22. září 1999. - Vyd. 1. - Praha : Credit, 1999. - 189 s. : tab. - brož.

Obecná a anorganická chemie / Vratislav Šrámek. - 2. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2000. - 262 s. : il., tab. - brož.

Obrazový atlas dinosaurů / William Lindsay ; ilustroval Giuliano Fornari. - Praha : Slovart, 1999. - 64 s. : il. - váz.

Obrazový atlas živočichů / Barbara Taylorová ; ilustroval Kenneth Lilly. - Praha : Slovart, 1999. - 64 s. : il., fot. - váz.

Ochrana dravců a sov v zemědělsky využívané krajině / sestavil Josef Martiško - 1. vyd. - Brno : EkoCentrum, 1999. - 226 s., [8] s. barev. il. : il. - brož.

Od létajících žab po okřídlené hady / Karl P.N. Shuker - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1999. - 157 s. : il. - váz.


Optische Emissionsspektroskopie an Siliziumkarbid-Kristallen / Christian Walter Peppermüller. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - II, 116 s. : il., tab. - Brož.


Orchideje : planě rostoucí druhy a poddruhy Evropy, Přední Asie a severní Afriky. / Karl Peter Buttler - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 2000. - 287 s. : barev. il. - Ikar, váz.

Ornitologové České republiky / Karel Hudec - Přerov : Muzeum Komenského, 1999. - 92 s. : il. - brož.

O hypotézách, které leží v základech geometrie : (spolu s vysvětlením H. Weyla). / B. Riemann - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1999. - 35 s. - brož.

O psí duši : povaha, psychologie a chování psa. / Eric H.W. Aldington ; ilustrace Oldřich Tripes. - 8., nezm. vyd. - České Budějovice : Dona, 1999. - 354 s. : il., tab. - váz.

Papoušci : jak je správně chovat a rozumět jim. : rady odborníka ke správnému chovu. Díl 1. / Annette Wolterová. - Čes. vyd. 1. - Praha : Jan Vašut, 1999. - 95 s. : il., fot. - brož.

Pátrání po Schrödingerově kočce : kvantová fyzika a skutečnost. / John Gribbin - Praha : Columbus, 1998. - 298 s. : il. - váz.

Plane geometry / Josef Molnár - 1st Ed. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1999. - 126 s. : il. - brož.

Počtářské chvilky : matematika 8. ročník. : pracovní sešit - rozcvičky s mocninami a mnohočleny. / [Zdena Rosecká a kol.] - Brno : Nová škla, 1999. - 48 s. - brož.

Ponížení a odstrčení města versus katastrofy : sborník příspěvků z 8. vědeckého zasedání Archivu města Prahy konaného ve dnech 2. a 3. října 1990, a 13. vědeckého zasedání Archivu města Prahy ve dnech 3. a 4. října 1995. / sestavili Jiří Pešek a Václav Ledvinka - Vyd. 1. - Praha : Scriptorium, 1998. - 353 s. - brož.

Postavení seismologie a inženýrské geofyziky v geologických průzkumech : (regionální konference s mezinárodní účastí). : sborník referátů. : Ostrava, 27.-28. 4. 1999. Díl 1. / editor Zdeněk Kaláb. - Ostrava : Ústav geoniky Akademie věd České republiky, 1999. - 149 s. : fot., tab., grafy. - brož.

Postavení seismologie a inženýrské geofyziky v geologických průzkumech : (regionální konference s mezinárodní účastí). : sborník referátů. : Ostrava, 27.-28. 4. 1999. Díl 2. / editor Zdeněk Kaláb. - Ostrava : Ústav geoniky Akademie věd České republiky, 1999. - S. 150-245. : tab., grafy. - brož.

Poziční číselné soustavy / Miroslav Bělík - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 1999. - 60 s. - brož.

Pracovní sešit k učebnici přírodopisu pro 6. ročník / [Ivan Havlík] - Brno : Nová škola, c1999. - 40 s. : il. - brož.


Praktická příručka pro nakládání s chemickými látkami a přípravky včetně nebezpečných Základní dílo - Stav: únor 2000 - včetně 4. aktualizace. / Marie Adámková ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.


Praktický rádce : jak chránit životní prostředí na okrese Benešov. / [Sestavila Kateřina Červenková ...et al.] - Vyd. 1. - Vlašim : Základní organizace Českého svazu ochránců přírody, 1999. - 55 s. : il. - brož.

Praxe divočiny / Gary Snyder ; [z anglického originálu] přeložil Luboš Snížek. - Vyd. 1. - Praha : Maťa : DharmaGaia, 1999. - 202 s. - DharmaGaia, váz.

Práce a studie : východočeský sborník přírodovědný. 7. 1999.. - Pardubice : Východočeské muzeum, 1999. - 166 s. : il., fot., tab. - brož.

Právo na informace o životním prostředí : zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí s komentářem a vzory podání. : zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. / Petr Kužvart, Stanislav Pazderka - 2. rozš. vyd. - Brno : Ekologický právní servis, 2000. - 223 s. : tab. - brož.

Problematika azbestu v životním prostředí : sborník semináře. : 5.10.1999, Praha. / [editor Olga Halousková] - 1. vyd. - PrahaChrudim : VŠCHT : Foster Bohemia, 1999. - 42 s. : il., tab. - brož.

Pružnost a plasticita I / Svatopluk Šmiřák - 2. vyd. - Brno : Cerm, 1999. - 210 s., il. příl. : il. - brož.

Průvodce po veřejných informačních službách organizací resortu MŽP a spolupracujících organizací : (stav k 31.5.1999). / [zpracoval kolektiv autorů pod vedením Niny Vališové] - 8. upr. vyd. - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 1999. - 126 s. - brož.

Přehled anatomie ryb / Karel Jelínek. - Vyd. 2. přeprac. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2000. - 49 s. : il. - brož.

Přikládání kamenů na akupresurní body / Olga Krumlovská - Vyd. 1. - Praha : Troja, 1999. - 59 s. : il. - brož.

Přírodopis pro 7. ročník / Ivan Havlík - Brno : Nová škola, c1999. - 87 s. : il. - brož.

Přírodopis 8 / Jan Kantorek, Jaroslav Jurčák, Jiří Froněk a kol. - Olomouc : Prodos, c1999. - 127 s. : barev. il. - brož.

Přírodověda pro šestý ročník zvláštní školy / [Eduard Škoda] - 3. vyd. - Praha : PARTA, 1999. - 87 s. : il. - váz.

Přírodovědné studie Muzea Prostějovska Sv. 2. Geologický výzkum okolí Stínavy na Drahanské vrchovině : (Projekt GA ČR č. 205/97/0243) / [redakce Rostislav Melichar, Vladimíra Jašková]. - Prostějov : Muzeum Prostějovska, 1999. - 95 s., 4 s. obr. příl. : il., fot., tab. + 1 mapa. - brož.


Quantenmechanische Studien zur [delta]*-Aromatizität und der Bildung von Metallkomplexen der quartären Guanin-DNA / Jens Friedrich Schamberger. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - 149 s. : il., tab. - Brož.


Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství : Sborník přednášek ze XVI. konference. : konané 3.-4. listopadu 1999, České Budějovice. - Praha : Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 2000. - 100 s. : il., tab. - brož.

Regelungstechnische Beiträge zum leistungsoptimalen Betrieb von Solaranlagen / Viktor Wesselak. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - III, 148 s. : il., fot., tab. - Brož.

Risk Assessment of Radon in Drinking Water - Washington : National Academy Press, 1999. - XIII, 279 s. : il., tab. - váz.

Sbírka příkladů z teorie pravděpodobnosti / Libuše Svatošová, Bohumil Kába - Vyd. 2. - Praha : Credit, 2000. - 37 s. : tab. - brož.

Sborník geologických věd : Ř. G. Geologie. 49.. - Vyd. 1. - Praha : Český geologický ústav, 1999. - 72 s., 12 s. obr. příl. + 1 příl. - brož.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická [B]. Roč. 45. 1999. Č. 1.. - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 112 s. : il., tab. - brož

Selektierung, Klonierung und Vermehrung von Galphimia-glauca-Pflanzen mit einem hohen Gehalt an Tetragalloylchinasäure / Marcus Rösing. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - X, 119 s. : il., fot., tab. - Brož.

Semiempirical Calculations on Electron Transfer in Peptide [alpha]-Helices / Thomas Wilhelm Herz. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - 117 s. : il., tab. - Brož.

Seminář z aktuárských věd : 19998/99. / [ed. Petr Mandl, Lucie Mazurová] - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 1999. - 98 s. : il., tab. - brož.

Singular Perturbation Problems in Chemical Physics : Analytic and Computational Methods. / edited by John J. H. Miller. - New York : John Wiley, 1997. - XI, 373 s. : il., tab. - váz.

Soft-Decision Decoding for Reed-Solomon Codes and Applications / Edelmar Urba. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - VIII, 61 s. : il. - Brož.

Stavební geodézie 10 / Mojmír Švec, Pavel Hánek - Vyd. 2. - Praha : ČVUT, 1999. - 175 s. : obr. - brož.

Stát, obec a občan při ochraně životního prostředí / Vítězslav Dohnal, Pavel Černý - [Brno] : Ekologický právní servis, [2000]. - 71 s. : il. - brož.

Stíny zapomenutých předků / Carl Sagan, Ann Druyan - Praha : Eminent, 1999. - 333 s. - váz.


Strukturelle und immunologische Charakterisierung von Antigen-Antikörper Komplexen am Beispiel von Glykoprotein B des menschlichen Cytomegalovirus / Andrea Speckner. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - 78 s. : il., tab. - Brož.


Světová pohoří Díl l. Evropa / Jiří Šlégl a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1999. - 176 s. : barev. il. a mapy - váz.

Svět drahých kamenů / Rudolf Ďuďa, Luboš Rejl - Vyd. 2. - Praha : Granit, 1999. - 190 s. : il. - váz.

Svět v číslech do kapsy - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2000. - 240 s. - váz.

Synthese und Charakterisierung von isomerenreinen Mehrfachaddukten von C60 mit definierten Kombinationen von zwei verschiedenen Addenden / Andrea Herzog. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 132 s. : il., tab. - Brož.

Systematický přehled zoologických taxonů / Marcela Buchtová. - Vyd. 1. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2000. - 35 s. - brož.

Tabulky astrologických domů : Placidus, Campanus, Regiomontanus, Koch. : pro zeměpisné šířky od +45° do +54°. / Antonín Strejc. - 3. vyd. - Praha : Vodnář, 1999. - X, 131 s. : tab. - brož.

Teorie a praxe environmentální politiky / Václav Mezřický ... [et al.]. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 96 s. - brož.

Teorie výběrových šetření Část 3. / Václav Čermák, Michal Vrabec. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 108 s. - brož.

Termomechanické vlastnosti žáruvzdorných materiálů / František Tomšů - Praha : Silikátová společnost ČR, 1999. - 58 s. : il. - Brož.

Testy z matematiky 2000 / [redakce a zpracování Petra Červinková, Mária Tarábková] - Vyd. 1. - Brno : Didaktis, 1999. - 128 s. - brož.

Těžba uhlí, problém prostředí, modernita : jak ovlivnila ekologická výzva organizaci jedné ostravské šachty. / Libor Musil - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita : Georgetown, 1999. - 257 s. - Masarykova univerzita, brož.

The CH/[pi] Interaction : Evidence, Nature, and Consequences. / Motohiro Nishio, Minoru Hirota, Yoji Umezawa. - New York : Wiley-VCH, 1998. - XIII, 217 s. : il., tab. - váz.

The Vibrational and Rotational Spectrometry of Diatomic Molecules / J. F. Ogilvie. - San Diego : Academic Press, 1998. - X, 448 s. : il., tab. - váz.

Untersuchungen zum Trennverhalten von strukturierten Packungen bei der Extraktion mit verdichtetem Kohlendioxid / Gunnar Frank Heydrich. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - III, 156 s. : il., fot., tab. - Brož.


Untersuchungen zur Ladungszustandsverteilung von Ionenstrahlen bei der Wechselwirkung mit verschiedenen Niederdruckgasentladungsplasmen / Jürgen Friedrich Kolb. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - 93 s. : il., fot., tab. - Brož.


Účastenství v řízeních na ochranu životního prostředí : praktické zkušenosti v oblasti: účasti veřejnosti v řízeních podle právního řádu a zákona č. 114/1992 Sb., správního soudníctví, stížností a petic, ochrany životního prostředí podle občanského zákoníku. / Martin Prokop - [Brno] : Ekologický právní servis, [2000]. - 83 s. : tab. - brož.

Účast Českého svazu ochránců přírody ve správních řízeních na okrese Benešov : (účast občanů prostřednictvím ČSOP na rozhodování o ochraně přírody a krajiny okresu Benešov, cíle a obhajované zásady). / [Pavel Pešout ... et al.] - Vyd. 1. - Vlašim : ZO ČSOP, 1999. - 34 s. - Brož.

Úlohy pro přijímací zkoušky z matematiky - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 171 s. - brož.

Úvod do ekologie / Pavol Hlúbik, Miloslava Vejvodová - Vyd. 1. - Hradec Králové : Vojenská lékařská akademie J.E. Purkyně, 1999. - 84 s. : tab. - brož.

Úvod do teorie grafů / Dalibor Fronček - Opava : Slezská univerzita, 1999. - 105 s. : obr. - brož.

Veletrh nápadů učitelů fyziky 4 : Příbram, 26.-27.8.1999. : sborník z konference. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1999. - 144 s. : il. - brož.

Vybrané problémy přírodních věd : (pro posluchače učitelství 1. stupně ZŠ). Díl 1. / Jindřich Rozkopal - Vyd. 2. dopl. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1999. - 103 s. : il. - brož.

Výběr zkratek z oboru silikátů / Jindřich Bláha ... et al. - Praha : Silikátová společnost České republiky, 1999. - 23 s. - brož.

Výpočtová mechanika (Working Model) : doplňkové skriptum. / Vladimír Stejskal, Tomáš Vampola - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 2000. - 51 s. : obr. - brož.

XXXIII. seminář o tenzidech a detergentech : sborník přednášek. : Seč, 1.-3. listopadu 1999. / uspořadatelé Jaromír Kalous, Karel Vytřas - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999. - 143 s. : il., tab. - brož.

Záhady našeho stvoření / Walter Papst - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 2000. - 163 s., 24 obr. na příl. - váz.

Základy fyziky pro bakalářské studium na VŠB-TU Ostrava / Alois Fojtek ... [et al.]. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 295 s. : il. - brož.

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 1998. / [redaktor Lubomír Petružela ...et al.]. - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 1999. - 141 s. : tab., mapy, grafy. - brož.

Zprávy Moravského ornitologického spolku : časopis Moravského ornitologického spolku. 57. 1999.. - Přerov : Moravský ornitologický spolek, 1999. - 212 s. : il., tab. - brož.

Zvířata jako učitelé a léčitelé : skutečné příběhy a úvahy. / Susan Chernaková McElroyová ; [z anglického originálu přeložila Hana Březáková]. - 1. vyd. - Praha : Chvojkovo nakladatelství, 1999. - 197 s. - váz.


Zvířata světa / napsal Jiří Felix ; ilustroval Květoslav Hísek. - Vyd. 1. - Praha : Aventinum, 1999. - Přeruš. str. : il. - váz.

Z říše tajemství a záhad / Jitka Lenková - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 2000. - 187 s. - váz.

Želvy / Jiří Zych - Vyd. 2. - Praha : Brázda, 2000. - 137 s. : barev. il. - váz.

Životní prostředí v Evropské unii na přelomu století : souhrn. - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo životního prostředí ČR, 1999. - 43 s. : il. - brož.

Život se psem není pod psa / Konrad Lorenz ; s původními perokresbami autora. - Vyd. 2. - Praha : Granit, 1999. - 128 s. : il. - váz.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 17.09.2019 09:12
TOPlist