Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2000 (březen-duben) - G. Právo, veřejná správa, vojenství

za březen-duben 2000

Administracja publiczna w panstwie prawa : ksiega jubileuszowa dla profesora Jana Jendroski. / komitet redakcyjny Barbara Adamiak ...et al. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1999. - 448 s. : fot. - brož.

Akreditace sociálních služeb : filozofie systému, východiska a předpokládané výstupy. / [Milena Jabůrková ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 1999. - 29 s. : il. - brož.

Aktuální právní příručka se vzory pro stavební praxi : praktický rádce pro všechna rizika od uzavírání smluv až po dokončení a předání stavby. Základní dílo včetně 13. aktualizace - stav: leden 2000. / Ivan Kobliha ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk : aktuální příručka určená pro každodenní praxi. : aplikace smluv, smluvní pojmy, vzory smluv a jejich alternativy. Základní dílo - stav: leden 2000 včetně 9. aktualizace. / Viktor Knapp ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Autorské právo : podle stavu k 1. 1. 2000. - Ostrava : Sagit, [1999]. - 128 s. - brož.

Branné zákony : podle stavu k 13. 12. 1999. - Ostrava : Sagit, [1999]. - 144 s. - brož.

Brežněvova neostalinistická doktrína omezené suverenity realizovaná v ČSSR / Jiří Novotník - Brno : [vl. nákl.], 1999. - 55 s., 64 příl. - Brož.

Cenné papíry : podle stavu k 19.11.1999. - Ostrava : Sagit, 1999. - 192 s. - brož.

Česko-anglický právnický slovník / Jana Oherová ... [et al.] - Praha : Linde, 1999. - 829 s. - brož.

Česko-německý právnický slovník / Martin Aleš - Praha : Linde, 1999. - 472 s. - brož.

Číselník obcí České republiky 2000.. - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 67 s. - brož.

Daně 2000 a vybrané předpisy : [podle právního stavu k 1.1.2000]. - 1. vyd. - Olomouc : ANAG, 2000. - 607 s. - brož.

Daňové chyby a problémy 2000 : daň z příjmů právnických osob. / Ivana Šimková, Ivana Pilařová - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 178 s. - brož.

Daňové právo : komentáře. 6. doplněk. Stav: říjen 1999 / uspořádala Hana Marková. - Praha : C. H. Beck, 1999. - Přeruš. str. - brož.

Daňové triky a tipy, aneb, pro každého něco ke snížení daní / Miloš Hovorka - 1. vyd. - Ostrava : Sagit, 1999. - 119 s. - brož.


Daňové zákony 2000 : úplná znění platná v roce 2000. / Hana Marková. - Vyd. 2. - Praha : Grada, 2000. - 88 s. : tab. - brož.


Daň z přidané hodnoty : úplný soubor aktuálních předpisů. : podle stavu k 5.11.1999. - Ostrava : Sagit, 1999. - 112 s. - brož.

Der Rückforderungsanspruch des Schenkers nach Inanspruchnahme von Hilfeleistungen und die Möglichkeit abweichender Vereinbarungen / Thomas Hörlbacher. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - XXIII, 235 s. - Brož.

Dějiny Gestapa slovem a obrazem / Rupert Butler - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 1999. - 240 s. : il. - Euromedia Group - Knižní klub, váz.

Dějiny pijáctví / Jean-Charles Sournia - Vyd. 1. - Praha : Garamont, 1999. - 299 s. - brož.

Dokumenty ke studiu evropského práva / Luboš Tichý ... [et al.] - Praha : Linde, 1999. - 688 s. - brož.

DOSS : dotčené orgány státní správy v procesu územního plánování a územního řízení. Dodatek č. 1. / Miriam Přinosilová ...et al. - 1. vyd. - Brno : Ústav územního rozvoje, [1997]. - Přeruš. str. + 1 příl. - Brož.

DPH 2000 - neplaťte víc, než musíte / Blažena Ondrušová - 6. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 102 s. : tab. - brož.

Důchodové pojištění v České republice / Jan Přib, Vladimír Voříšek ... [et al.] - 5., aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 1999. - 319 s. - brož.

Důchodové pojištění v České republice / Jan Přib, Vladimír Voříšek ... [et al.] - 5., aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2000. - 319 s. - brož.

Ekonomika, právo a politika : sborník textů ze seminářů. 1999. č. 1. / Václav Klaus ... [et al.] - Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 1999. - 108 s. - Brož.

Ekonomika, právo a politika : sborník textů ze seminářů. 1999. č. 2. / Václav Klaus ... [et al.] ; včetně obsáhlého rozhovoru Roberta Holmana s Václavem Klausem. - Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 1999. - 183 s. - Brož.

Environmental Legislation : [Environment, Impact Assessment, Forests, Nature and Landscape, Water, Air Protection, Waste Disposal]. - Prague : Trade Links, 1999. - 374 s. - Brož.

Fenomén mezinárodního terorismu ve světle současného mezinárodního práva / Libor Lukášek - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1999. - 162 s. - brož.

Finance územních samosprávných celků / Ivana Pařízková. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 178 s. : tab. - brož.

Finanční právo : texty zákonů. [1]. Stav listopad 1997 / zpracovali Petr Bohata a Hana Marková - 2. vyd. - Praha : C.H. Beck, 1997. - Přeruš. str. - váz.


Funkcjonowanie policji w strukturze spolecznej / Zdzislaw Morawski. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1999. - 96 s. - brož.


Geodézie : příručka katastru nemovitostí. / Jelena Vitásková, Miroslav Matějík - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. - 71 s. : tab., mapy - brož.

Hilsneriáda : (k 100. výročí: 1899-1999). / Bohumil Černý ... [et al.]. - Polná : Linda, 1999. - 188 s. : il., fot. - Brož.

Hranice a pohraničí jako geopolitický, ekonomický, historický, sociokulturní a filosofický fenomén : sborník z konference s mezinárodní účastí konané ve dnech 4. a 5. května 1999 v Ostravě. / [redakční rada Jaromír Pavlíček et al.] - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1999. - 122 s. - brož.

Implementace lidských práv a mezinárodní kontrolní mechanismy / Pavel Šturma (ed.) - 1. vyd. - Praha : Vodnář, 1999. - 216 s. - brož.

Informace pro posudkové lékaře sociálního zabezpečení I / [zpracoval autorský kolektiv: Štefan Čulík ... et al. ; uspořádala Alena Budilová]. - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 1999. - 119 s. - brož.

INSYPA Huddersfield 1999 : TEMPUS JEP 11572-96. : workshop proceedings. / [editors Peter Fabian, Jan Čapek] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999. - 147 s. : tab., il. - brož.

Integrated English Language Course in Refugee Law / [Barbora Budíková ... et al.]. - 1. vyd. - Brno : Masaryk University, 1999. - 152 s. : tab. - brož.

Italština obchodní & právní / [Magdaléna Linhartová] - 1. vyd. - Písek : J & M, 2000. - 83 s. - brož.

Jak být laskavým a efektivním policistou : pětiminutový policista. / Terry Baker ; [z anglického originálu přeložil Jiří Kadlec]. - Praha : Pragma, 1999. - 112 s. - brož.

Jak chránit životní prostředí při územním plánování a povolování staveb / Pavel Černý, Pavel Doucha - Vyd. 1. - Brno : Ekologický právní servis, 1999. - 90 s. - brož.

Jak mluvit s dětmi o drogách : příručka pro rodiče. / zkoumal, napsal a redigoval Robert Hernandez - Praha : Narconon, 1999. - 67 s. : il. - brož.

Jak obchodovat s Američany : příležitosti a možnosti. / Lawrence B. Landman - Praha : Pragma, 2000. - 309 s. - brož.

Jeden den dlouhé války : 10. květen 1972 letecká válka, Severní Vietnam. / Jeffrey Ethell, Alfred Price - Vyd. 1. - Ostrava : REVI, 1999. - 207 s. : il. - váz.

Jednatelem bez rizika : konkrétní možnosti zajištění jednatele s. r. o. proti riziku vyplývajícímu z osobní odpovědnosti. Základní dílo včetně 8. aktualizací - leden 2000. / Alena Pospíšilová ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. - brož.


Jugendmedienschutz - Bonn : Inter Nationes, 1999. - 64 s. - Brož.


Katastr nemovitostí : podle stavu k 5.11.1999. - Ostrava : Sagit, 1999. - 128 s. : il., tab. - brož.

Kompetence v praxi sociální práce : metodická příručka pro učitele a supervizory v sociální práci. / zpracovala Zuzana Havrdová - Praha : Osmium, 1999. - 167 s. : tab. - brož.

Kriminologie 1. část. / Josef Kuchta a kolektiv - 2. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 131 s. : tab. - brož.

Kriminologie 2. část. / Josef Kuchta ... [et al.] - 2. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 102 s. - brož.

Latinské právnické výrazy a výroky : Římské právo od A do Z. / Karol Rebro - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1999. - 233 s. - váz.

Lubjanka III. patro : svědectví předsedy KGB z let 1961-1967 Vladimíra Semičastného. / zapsal Tomáš Sniegoň - Praha : Dauphin, 1998. - 255 s. : il. příl. - brož.

Malá právnická encyklopedie / Josef Fiala ... [et al.] - 3., dopl. a přeprac. vyd. - Praha : Linde, 1999. - 255 s. - brož.

Marianum : 1909-1919-1999. : ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež. / [zpracovali Marie Kadlčíková, Eva Peterková, Pavel Šopák] - Opava : AVE Centrum, 1999. - 24 s. : il. - brož.

Medicína katastrof a hromadných neštěstí / Jiří Štětina ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 429 s., barev. il. na příl. : il. - brož.

Metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů / Zdeněk Konrád a kol. - 3. nezm. vyd. - Praha : Policejní akademie České republiky, 1999. - 219 s. - brož.

Mzdová účtárna : aktuální příručka pro mzdovou praxi. 19. aktualizace a doplňky - únor 2000. / Vladimír Voříšek ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 3 diskety. + 1 příl. - brož.

Mzdové účetnictví 2000 : praktický průvodce. / Václav Vybíhal a kol. - 2. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 316 s. : tab. - brož.

Návrat pravého Sommersbyho : [skutečný příběh a slavný soudní proces, který se stal legendou]. / Jean-Claude Carriere, Daniel Vigne, Natalie Zemon Davisová ; [z francouzského originálu přeložili Irena Janovcová a Vladimír Čadský]. - Vyd. 1. - Praha : Rybka Publishers, 1998. - 277 s. : příl. - váz.

Nemocenské pojištění v roce 2000 / Tomáš Hejkal, Magdalena Šváchová - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 2000. - 71 s. - brož.

Nemovitosti : (oceňování a právní vztahy). / Albert Bradáč, Josef Fiala - 2., přeprac. a dopl. vyd. - Praha : Linde, 1999. - 540 s. : tab. - brož.

Neviditelný válečník / Felix I. Rodriguez, John Weisman ; [z anglického originálu] přeložil Jiří Šinkora. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1999. - 243 s., [8] s. obr. příl. - váz.


Nutná obrana / Josef Kuchta - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 218 s. - brož.

Obchodní zákoník : podle stavu k 1.10.1999, s rozšířeným výběrem judikatury a s novými rubrikami "Z Věstníku Komise pro cenné papíry" a "Z rozhodnutí slovenských soudů". : praktické poznámkové vydání s výběrem judikatury od roku 1990. / Karel Eliáš - 3. přeprac. a rozš. vyd - Praha : Linde, 1998. - 1049 s. - brož.

Občanský soudní řád a předpisy souvisící : podle stavu k 1.9.1999. : sestavili Alena Winterová ... [et al.]. - 8., podstatně přeprac. a dopl. vyd. - Praha : Linde, 1999. - 677 s. - brož.

Oceňování nemovitostí Díl 3. Oceňování obvyklou cenou / Jiří Kokoška a kol. - 1. vyd. - Praha : Arch, 2000. - 202 s. : tab. - brož.

Ochrana autorských práv v informační společnosti / Jan Kříž - Praha : Linde, 1999. - 252 s. : tab. - brož.

Očima nepřítele / Stanislav Luněv, Ira Winkler ; z anglického originálu přeložil Vladimír Čort. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2000. - 120 s. - váz.

Odborný slovník německo-český z oblasti ekonomické, finanční a právní / zpracoval Josef Zlámal - 4., dopl. a rozš. vyd. - Praha : Linde, 1999. - 641 s. - váz.

Odpověď vládnoucímu komunistickému dobytku : tak pravil Petr Cibulka. / rozhovor s Petrem Cibulkou vedli Tomáš Koudela a Petr Jüngling - Olomouc : Votobia, 1999. - 187 s., il. příl. : il. - brož.

Operace SFOR : "Joint Guard". : leden 1997 - červen 1998. / Připravili Mária Váchalová a Jan Procházka ...[et al.] - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 1998. - 110 s. : barev. il. a mapy - brož.

Operace "Joint Forge" SFOR II / [k tisku připravil Jan Procházka]. - Praha : Ministerstvo obrany České republiky, 1999. - Nestr. : fot. - brož.

Orlové Napoleonovy armády / Jiří Kovařík - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 1999. - 301 s. : [21] il. - váz.

Osud vězňů terezínského ghetta : v letech 1941-1944. / Miroslav Kryl - 1. vyd. - Brno : Doplněk, 1999. - 225 s. - brož.

Podpora podnikání při revitalizaci regionů / Pavel Pešek - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 1999. - 132 s. : tab. - brož.

Pořádková činnost policie : obecná část. / Pavel Macek, Antonín Filák, Josef Požár. - 3. upr. vyd. - Praha : Policejní akademie České republiky, 1999. - 84 s. - brož.


Posuzování shody a odpovědnosti za výrobek : praktická příručka pro ředitele, jednatele a manažery jakosti. Základní dílo - Stav: březen 2000 včetně 5. aktualizace. / Helena Kowandová ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.


Praktická příručka pro nakládání s chemickými látkami a přípravky včetně nebezpečných Základní dílo - Stav: únor 2000 - včetně 4. aktualizace. / Marie Adámková ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Právní dějiny evropských zemí a USA : (stručný nástin). / Stanislav Balík - 1. vyd. - Dobrá Voda u Pelhřimova : Aleš Čeněk, 1999. - 192 s. - brož.

Právní minimum pracovníka v bankovnictví Sv. 1. Všeobecné předpisy / Michal Cipra a kolektiv - 5. přeprac. vyd. - Praha : DTP system, 1999. - 483 s. - váz.

Právní minimum pracovníka v bankovnictví Sv. 2. Bankovní předpisy, cenné papíry a devizy / Michal Cipra a kolektiv - 5. přeprac. vyd. - Praha : DTP system, 1999. - 899 s. : tab. - váz.

Právní minimum pracovníka v bankovnictví Sv. 3. Bankovní finanční účetnictví a daně / Michal Cipra a kolektiv - 5. přeprac. vyd. - Praha : DTP system, 1999. - 653 s. : tab. - váz.

Právo na informace o životním prostředí : zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí s komentářem a vzory podání. : zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. / Petr Kužvart, Stanislav Pazderka - 2. rozš. vyd. - Brno : Ekologický právní servis, 2000. - 223 s. : tab. - brož.

Právo vnějších vztahů Evropské unie / Pavel Svoboda - Praha : Linde, 1999. - 266 s., tab. - brož.

Právo 2000 : podklady k přijímacím zkouškám na právnické fakulty. / [Přemysl Pechlát]. - 1. vyd. - Třebíč : Radek Veselý, 1999. - 263 s. - brož.

Problémy definování a prosazování veřejného zájmu : sborník referátů z teoretického semináře pořádaného Katedrou veřejné ekonomie ESF MU v Brně ve spolupráci s Asociací veřejné ekonomie. / [uspořádal Ivan Malý] - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 214 s. : il. - brož.

Profesionální válečník 5. Zlatý kód / Richard Marcinko ; z anglického originálu přeložil Roman Marhold. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1999. - 318 s. - váz.

Profesionální válečník 6. Jednotka SEAL Alfa / Richard Marcinko, John Weisman ; z anglického originálu přeložil Roman Marhold. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1999. - 296 s. - váz.

Průvodce občana Evropskou unií / Petr Greger - Praha : Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 1999. - 60 s. : il. - brož.

Průvodce personální praxí Leden - únor 2000.. - Praha : C. H. Beck, 2000. - Přeruš. str. : tab. - brož.

Průvodce personální praxí Listopad - prosinec 1999.. - Praha : C. H. Beck, 1999. - Přeruš. str. : tab. - brož.


První Seal / Roy Boehm, Charles W. Sasser ; [z anglického originálu přeložil Jiří Gojda]. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1999. - 279 s. - váz.


Przeglad prawa i administracji T. 42. / pod redakcja Boguslawa Banaszaka. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1999. - 278 s. : il., tab. - brož.

Předpisy o výstavbě na území hl. m. Prahy Díl 1. / Jitka Kylarová. - Vyd. 1. - Praha : ABF, 1999. - 143 s., obr. příl. : tab., mapy. - Brož.

Přehled zákonodárné činnosti Parlamentu České republiky v srpnu - prosinci 1999 Srpen - prosinec 1999. / zpracoval Jiří Brixi. - Praha : Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 1999. - 28 s. - Brož.

Ročenka HN Roč. 4. 2000. / [redakce Jiří Sekera ...et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Economia, 2000. - 304 s. : il. - brož.

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků za rok 1999 / Petr Pelech - 4., dopl. a aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 1999. - 110 s. : tab. - brož.

Ruské mafie / Zdeněk Šámal - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1999. - 229 s., [8] s. il. - váz.

Russlands schwieriger Weg und sein Platz in Europa / Sergej A. Koval'jev. - 1. Aufl. - Jena : Collegium Europaeum Jenense, 1999. - 60 s. : fot. - brož.

Sbírka nálezů a usnesení : Ústavní soud České republiky. Sv. 12. Roč. 1998. Díl 3. - Vyd. 1. - Praha : C. H. Beck, 1999. - XXVII, 563 s. - váz.

Sbírka nálezů a usnesení : Ústavní soud České republiky. Sv. 13. Roč. 1999. Díl 1. - Vyd. 1. - Praha : C. H. Beck, 2000. - XXV, 502 s. - váz.

Sborník přednášek z 6. konference o náhradní rodinné péči : Olomouc 2.-4. června 1999. / [uspořádala Jarmila Koluchová] - Vyd. 1. - Praha : JAN, 1999. - 222 s. - brož.

Seminář z aktuárských věd : 19998/99. / [ed. Petr Mandl, Lucie Mazurová] - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 1999. - 98 s. : il., tab. - brož.

Smlouva mezi ČR a SR o sociálním zabezpečení v praxi / Helena Malinová - Vyd. 1. - Praha : Orac, 1999. - 188 s. - brož.

Sociální práce na ulici / Zdena Bednářová, Lubomír Pelech - Vyd. 1. - Brno : Doplněk, 2000. - 102 s. - brož.

Soudní judikatura ve věcech správních : 1993-1997. : úplný přehled soudních rozhodnutí vydávaných v letech 1993-1997 jako příloha časopisu Správní právo. / Michal Mazanec - Praha : Linde, 1999. - 522 s. - brož.

Sousedská práva podle současné úpravy Občanského zákoníku a správního práva : podle stavu k 1. 9. 1999. / Milan Holub, Jaroslav Bičovský, Jana Wurstová. - 2. aktualizované vyd. - Praha : Linde, 1999. - 361 s. - brož.


Společnost s ručením omezeným a její jednatel : vzory a příklady k dosažení úspěchu v každodenní praxi jednatelů a společníků. Základní dílo - Stav: únor 2000 včetně 19. aktualizací. / Viktor Knapp ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.


Správa a pronajímání bytových a nebytových prostor : praktická příručka pro pronajímatele, správce a bytová družstva. Základní dílo: Stav - leden 2000 včetně 5. aktualizací. / Vladimír Plecitý ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Stanovení technického stavu místních plynovodních sítí s nízkým a středním tlakem. Diagnostické metody : technická pravidla. : schválena dne 26.4.1994.. - Praha : GAS, 1994. - 30 s. - brož.

Stavební zákon v teorii a praxi : podle stavu k 1.10.1999. : úplné znění zákona s komentářem, souvisící a prováděcí předpisy. / Jiří Doležal, Jan Mareček, Oldřich Vobořil - 5. aktualiz. vyd - Praha : Linde, 1999. - 695 s. - brož.

Stát, obec a občan při ochraně životního prostředí / Vítězslav Dohnal, Pavel Černý - [Brno] : Ekologický právní servis, [2000]. - 71 s. : il. - brož.

Stíhací peruť na Guadalcanalu / Max Brand ; [z anglického originálu] přeložil Jiří Dejl. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1999. - 169 s., [8] s. il. - váz.

Subjekty v konkursu : k datu 31.12.1998. : abecedně uspořádaný seznam fyzických a právnických osob v konkursním řízení. / Jiří Oehl - 1. vyd. - Praha : VOX, 1999. - 113 s. - brož.

Suverenita a evropská integrace : k ústavněprávním souvislostem vstupu České republiky do Evropské Unie. / Václav Pavlíček ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Vodnář, 1999. - 316 s. - brož.

Škola a právo 15. aktualizace. / Pavla Katzová ...[et al.]. - Praha : Josef Raabe, 2000. - Přeruš. str. - brož.

Technické podmínky provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích : (informační sborník). : zákon č. 38/1995 Sb., Vyhláška č. 102/1995 Sb., Anotace předpisů EHK OSN. 6. aktualizační doplněk. Únor 2000. - Praha : Kodex, 2000. - Přeruš. str. - Brož.

The Brno Military Academy - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 1999. - 22 s. : il., fot. - brož.

Transformace ústavních systémů zemí střední a východní Evropy : sborník statí a texty ústav. Část 1(1998). / Václav Pavlíček ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Vodnář, 1999. - 286 s. - brož.

Transformace ústavních systémů zemí střední a východní Evropy : sborník statí a texty ústav. Část 1(1998). / Václav Pavlíček ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Vodnář, 1999. - 286 s. - brož.

Trestní právo a zdravotnictví / Dagmar Císařová, Olga Sovová - Vyd. 1. - Praha : Orac, 2000. - 189 s. - brož.

Trestní právo hmotné : obecná část. / Vladimír Krupka, Pavel Němec - Vyd. 2. - Praha : Armex, 1999. - 59 s. - brož.


Trestní zákon a trestní řád : úplné znění zákonů o policii, o výkonu vazby, o výkonu trestu odnětí svobody. : úplné znění vyhlášky Ministerstva spravedlnosti o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb. : advokátní tarif. / Jiří Jelínek, Zdeněk Sovák - 12., aktualiz. vyd. novelizovaných kodexů s pozn. a judikaturou podle stavu k 1.9.1999 - Praha : Linde, 1999. - 831 s. - váz.


Trestní zákon a trestní řád : úplné znění zákonů o policii, o výkonu vazby, o výkonu trestu odnětí svobody. : úplné znění vyhlášky Ministerstva spravedlnosti o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb. : advokátní tarif. / Jiří Jelínek, Zdeněk Sovák - 12., aktualiz. vyd. novelizovaných kodexů s pozn. a judikaturou podle stavu k 1.9.1999 - Praha : Linde, 1999. - 831 s. - váz.

Učebnice práva ve čtyřech knihách / Gaius ; [K vydání připravil, z latinského originálu přeložil a úvodní studii napsal Jaromír Kincl]. - Brno : Masarykova univerzita : Doplněk, 1999. - 274 s. - Masarykova univerzita, brož.

Účastenství v řízeních na ochranu životního prostředí : praktické zkušenosti v oblasti: účasti veřejnosti v řízeních podle právního řádu a zákona č. 114/1992 Sb., správního soudníctví, stížností a petic, ochrany životního prostředí podle občanského zákoníku. / Martin Prokop - [Brno] : Ekologický právní servis, [2000]. - 83 s. : tab. - brož.

Účast Českého svazu ochránců přírody ve správních řízeních na okrese Benešov : (účast občanů prostřednictvím ČSOP na rozhodování o ochraně přírody a krajiny okresu Benešov, cíle a obhajované zásady). / [Pavel Pešout ... et al.] - Vyd. 1. - Vlašim : ZO ČSOP, 1999. - 34 s. - Brož.

Účetní závěrka '99 : aktuální účetní a daňové problémy, praktické rady, cash - flow, podvojné účetnictví. / Jiří Škampa ... [et al.] - 1. vyd. - Ostrava : Sagit, 1999. - 399 s. : tab. - brož.

Úřední oceňování majetku : zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku. : vyhláška Ministerstva financí č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění vyhlášky č. 127/1999 Sb.. : úplné znění. : komentář. / Albert Bradáč, Pavel Krejčíř, Alena Hallerová - Brno : CERM, 1999. - 258 s. : tab. - brož.

Ústavní soudnictví ve vybraných postkomunistických zemích / Richard Glückselig ... [et al.] ; Vojtěch Šimíček (ed.). - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 123 s. - brož.

Útržky životů / Jacques Rossi ; [ilustroval autor. ; z francouzského originálu přeložil Lubomír Martínek]. - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 1999. - 210 s. : il. - brož.

Úvod do ekologie / Pavol Hlúbik, Miloslava Vejvodová - Vyd. 1. - Hradec Králové : Vojenská lékařská akademie J.E. Purkyně, 1999. - 84 s. : tab. - brož.

Úvod do studia německého odborného jazyka / Eva Piarová, Marie Šimonovská. - 3. nezm. vyd. - Praha : Policejní akademie České republiky, 1999. - 117 s. : il. - brož.

Válka o Falklandy 1982 / Jaroslav Hrbek. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1999. - 230 s., obr. příl. : fot., mapy. - váz.

Válka ve vzduchu / Stephen Coonts ; [z anglického originálu přeložil Karel Franczyk a Dalibor Míček]. - 1. vyd. - Ostrava : Oldag, 1999. - 264 s. - váz.

Velká Ostrava : 75. výročí sloučení ostravských obcí. : Nová radnice, Ostrava, listopad- prosinec 1999. / Irena Korbelářová, Rudolf Žáček - Vyd. 1. - Šenov u Ostravy : Tilia, 1999. - 60 s. : il. - brož.


Veřejné stavební právo v praxi : aktuální předpisy, postupy, doporučení a vzory pro stavební veřejnost, právníky a veřejnou správu. Základní dílo včetně 5. aktualizace - stav: únor 2000. / Jiří Plos ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Věznice Heřmanice : 1959-1999. / [zpracovali Radomíra Dlouhá, Květoslav Jordán] ...[et al.] - [Praha] : Vězeňská služba České republiky, 1999. - 47 s. : il. - Brož.

Vojenské otázky československé reformy 1967-1970 : srpen 1968 - květen 1971. / Antonín Benčík, Jan Paulík, Jindřich Pecka - 1. vyd. - PrahaBrno : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR : Doplněk, 1999. - 387 s. - Doplněk, brož.

Vybrané problémy ze základů teorie práva / Václav Froněk - Vyd. 2. - Praha : Armex, 1999. - 53 s. - brož.

Vysokoškolské vzdělávání policistů pro 21. století : sborník z mezinárodní konference konané dne 15.-17.9.1999, Praha. - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 1999. - 278 s. - brož.

Vystoupení představitelů ČR na 54. zasedání Valného shromáždění OSN (1999) : New York, sídlo OSN, 13. září - 22. prosince 1999. / [redaktor Petr Janoušek] - Praha : Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 1999. - 47 s. - Brož.

Výběr judikátů Evropského soudního dvora o rovných příležitostech mužů a žen / [uspořádala Jolana Nováková] - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 1999. - 153 s. - brož.

Výrobce a prodejce potravin : praktická příručka. : označování, posuzování shody, systém kritických bodů, prodej. 5. aktualizace - únor 2000. / Bedřich Škopek ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 4 diskety. + 1 příl. - brož.

Vzory korespondence s finančními úřady / Pavel Prudký, Milan Lošťák - 2. vyd. - Olomouc : ANAG, 1999. - 180 s. - brož.

Vzory podání a rozhodnutí v trestních věcech / František Púry ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Linde, 1999. - 655 s. - brož.

Vzory smluv v pracovněprávních vztazích / Jaroslav Jakubka - Olomouc : ANAG, 1999. - 142 s. - brož.

Základy veřejného a soukromého práva : (vybrané texty k přednáškám). / Martin Janků a kol. - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2000. - 174 s. - brož.

Zákoník práce a porušování pracovněprávních předpisů : k 1.1. 2000. / kolektiv autorů - 4. dopl. vyd. - Olomouc : ANAG, 1999. - 341 s. - váz.


Zákony o zaměstnanosti a předpisy souvisící : aktuální komentář k zákonům a předpisům k zaměstnanosti. : novela zákona od 1. října 1999. : proti diskriminaci v zaměstnání, zaměstnávání cizinců, soukromé zprostředkovatelny práce, nové povinnosti při zaměstnávání zdravotně postižených občanů, vyšší podpora v nezaměstnanosti. / Ladislav Jouza - Praha : Linde, 1999. - 328 s. - brož.


Zákon o dani z přidané hodnoty : ve znění k 1.4.2000. : (komentář a souvisící předpisy). / Pavel Klabík - Vyd. 3. dopl., 2000, (1. vyd. 1997). - Praha : Eurounion, 2000. - 311 s. - brož.

Zákon o daních z příjmů 2000 : (komentář a výběr souvisících předpisů). / Pavel Klabík - Vyd. 5., dopl. - Praha : Eurounion, 2000. - 356 s. - brož.

Zákon o technických požadavcích na výrobky a předpisy souvisící : poznámkové vydání. / Helena Kowandová, Tomáš Weber - 2., dopl. a přeprac. vyd. - Praha : Linde, 1999. - 513 s. : tab. - brož.

Září 1938 Díl 3. Role a postoje spojenců ČSR / Miloslav John. - 1. vyd. - Olomouc : Votobia, 2000. - 443 s., obr. příl. : fot., tab. - váz.

Zdravotní pojištění v roce 2000 / Ludmila Trnková - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 1999. - 103 s. - brož.

Zdravotní pojištění : podle stavu k 10.11.1999. - Ostrava : Sagit, 1999. - 128 s. - brož.

Židovský hřbitov v Terezíně / Ludmila Chládková. - Terezín : Památník Terezín, 1999. - 107 s. : il., fot. + 1 příl. - brož.

Živnostenské podnikání : podle stavu k 10.11.1999. - Ostrava : Sagit, 1999. - 80 s. - brož.

Život v odboji : autentické svědectví o osudech čs. vojáků za druhé světové války. / Josef Beneš - Olomouc : Votobia, 1999. - 311 s. : il. - brož.

Zargon zawodowy pracowników sledczych i operacyjnych : problematyka kryminalistyczna. / Zdzislaw Uniszewski. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1999. - 165 s. - brož.

130 let ve službě / [Jozef Oppitz] - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 1999. - 62 s. : il. - brož.

80 let Patentního úřadu v České republice / zpracoval Karel Špindler. - Praha : Úřad průmyslového vlastnictví České republiky, 1999. - 83 s. : il., fot. - brož.

9. rota chemické ochrany sil okamžité reakce NATO / [editor Jan Procházka]. - Prague : Czech Republic Ministry of Defence - AVIS, 1999. - Nestr. : fot. - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 22.08.2019 12:29
TOPlist